Středa 18 červenec 2018
Trump: Raději by šli do války, než mě viděli shodnout se s Putiem   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 19:53:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve svém nejčerstvějším tweetu Trump píše, „že někteří lidé by raději pochodovali do války, než aby ho viděli shodnout se s Putinem“. A připsal: „Někteří nenávistníci chtějí pouze „boxerský mač“ a nic jiného“. Prodiskutovali jsme s Putinem mnoho důležitých věcí už dříve a docela jsme se shodli, což mnohé nenávistníky rozpálilo do běla. Spíš by chtěli sledovat boxerský mač. Velké výsledky přijdou!

Poté, co v Helsinkách pohovořil na společné tiskové s Putinem, Trump připustil, že washingtonsko-moskevské vztahy nebyly nikdy dříve tak špatné, ale že se právě teď vylepšují a mohly se vylepšovat i v budoucnu.
Putin zas poskytl interview americké televizi Fox News, které řekl, že spolu s Trumpem zaznamenali dobrý start. Vysmál se tvrzením, že Moskva má na Trumpa či jeho rodinu nějaké kompromisní materiály. Je absurdný myslet si, že Kreml sbírá špínu na každého byznismana, který Rusko navštíví (týká se dnes už letité návštěvy Trumpa v Rusku coby podnikatele – pozn.překl.)
Pohled na Trumpa a Putina, kteří na sebe na tiskové konferenci neútočí, americká mainstreamová média rozlítila. A mnohá byla už jen z faktu, že ke schůzce Trump-Putin došlo, nešťastná.

P.C.Roberts

Překlad: Lubomír ManSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Nepříčetné presstitutky USA ženou svět do nukleární války   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 19:51:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Už v mnoha případech se lidstvo jen o pověstný chlup vyhnulo Armagedonu. A pokaždé to byli armádní důstojníci američtí i sovětští, kterým v posledním kritickém okamžiku problesklo, že vztahy mezi USA a SSSR nejsou přece jen až tak napjaté, aby spustili na lidstvo zkázu.

Dnes, bohužel, se díky vlivu korupčnických amerických médií, Demokratické strany a vojenskobezpečnostního komplexu, jednajících výhradně ve prospěch politického zájmu Hillary Clintonové a v chamtivém zájmu amerického zbrojního průmyslu, situace podstatně změnila. Presstitutky zdémonizovaly totiž Rusko a jeho prezidenta až tak, že chybně fungující poplašný systém, či výbuch vzteku zpomátlého politika může pohodlně vyústit v oheň pekelný.

Člověk se možná dokáže vžít do kůže vojenskobezpečnostního komplexu, když ochraňuje svou moc a zisky, dokáže snad pochopit i motivy nenávistné politiky Demokratické strany vůči „Trumpovým odrbancům“, ale spoluvinu médií na monstrózní lži, která vytvořila „Russiagate“ a zdémonizovala Trumpa coby zrádce Ameriky za to, že namísto nebezpečného a nezodpovědného napětí hledá porozumění mezi dvěma nukleárními mocnostmi, pochopit nelze.

A tak jako jediný závěr se nabízí ten, že americký tisk a americká televizní média ztratila veškerou inteligenci, veškerou mravní integritu a též veškerou sebeúctu. Stala se kolekcí exkrementů, které patří jen a jen do kanálu.
Caitlia Johnstonová se vyjadřuje ještě přímočařeji:
http://www.informationclearinghouse.info/49859.htm

Z USA vymizel jakýkoli ohled na fakta – a to nejen u presstitutek, ale i u některých členů Trumpovy vlády. A že prezident USA - vzdor tomu a v potu tváře dře na dosažení méně nebezpečného stavu věcí mezi nukleárními mocnostmi, je znakem jeho lidského postoje i inteligence. A jestliže američtí občané jeho snahy normalizovat vztahy mezi USA a Ruskem nepodpoří, kopou si spolu s hrobem humanity v USA i své hroby vlastní.

Překlad:Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Zrádní demokraté volají po svržení zvolené vlády USA   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 19:48:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident Trump usiluje o mír mezi nukleárními supervelmocemi, a poslanec americké Demokratické strany Steve Cohen žádá, aby byl za toto usilování zbaven úřadu. A dřívější a zneuctěný ředitel FBI James Comey, který zorganizoval falešnou kampaň Russiagate, aby tak zabránil Trumpovi dojednat mír s Ruskem, se vyjádřil stejně a společně s Cohenem volá po převratu, který by měl zvolenou vládu USA svrhnout. V úterý vydal toto prohlášení:“Byl to den (míněno pondělí v Helsinkách – pozn. překl.), kdy americký prezident stál na cizí půdě vedle vražedného a prolhaného darebáka a odmítl podpořit vlastní zemi. Patrioti musí povstat a odmítnout chování tohoto prezidenta“.
Comey a značný počet dalších politiků obviňují dnes tedy Trumpa ze zrady, zatímco se sami zrady dopouštějí.

Trump ma tak všechny potřebné důkazy k tomu, aby ty, kteří jednají s cílem svrhnout vládu USA, dal zatknout a postavit před soud za zradu.
Proč nekoná?

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCizinci z EU bez českého občanství budou moci na podzim nejen volit, ale dokonce i kandidovat! Hámačkovo vnitro rozeslalo obecním úřadům metodické pokyny   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 05:24:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Cizinci z EU bez českého občanství budou moci na podzim nejen volit, ale dokonce i kandidovat! Hámačkovo vnitro rozeslalo obecním úřadům metodické pokyny, ve kterých doporučuje volebním komisím registraci cizinců do voleb v souladu s evropskými směrnicemi! Když neprošel Dublin, projde migrace skrze přechodné pobyty a kandidátky na obcích?

Jen několik dnů poté, co vláda Andreje Babiše získala v poslanecké sněmovně důvěru, začali globalisté proces institucionalizace migrace do České republiky, a to dokonce na zastupitelské úrovni v rámci tzv. zastupitelské demokracie. Ministerstvo vnitra pod vedením nového ministra, předsedy ČSSD Jana Hamáčka, rozeslalo v uplynulých dnech všem městským a obecním úřadům v ČR tzv. metodické pokyny pro nadcházející podzimní volby do místních zastupitelstev a do Senátu.

Ministerstvo vnitra v dokumentech doporučuje obcím a městům, aby umožnily registraci voličů a kandidátů do voleb i cizincům, kteří mají na území ČR přechodný pobyt. Není vůbec nutné, aby měli občanství ČR, dokonce není ani nutné, aby měli na území ČR trvalý pobyt. Prostě stačí jenom pobyt přechodný, po dobu několika měsíců. Podle ministerstva vnitra jde o zavedení souladu s evropským právem, jak uvádí ve svém metodickém manuálu.

Poslanecká sněmovna minulý rok přitom zamítla zákonné právo cizinců v ČR na účast ve volbách, protože současné právní podmínky umožňují volit a kandidovat pouze občanům ČR. Jenže Hamáčkovo ministerstvo vnitra se odvolává na právo evropské, které je bohužel českému právu nadřazené. V médiích se často dezinterpretuje jedna zásadní informace, co proběhlo v poslanecké sněmovně minulý rok. Nejprve ale popořadě.

V roce 2014 vznikl ve vládě Bohuslava Sobotky návrh na změnu volebního zákona tak, aby byl uveden do souladu s evropskou legislativou, a to na podnět ombudsmanky Anny Šabatové. Evropská legislativa přímo ukotvuje v rámci přístupové smlouvy ČR do EU právo volit a kandidovat všem občanům evropských zemí ve všech ostatních zemích EU, pokud se rozhodnou do takové země přesunout a žít tam. Česká republika se k tomu navíc znovu zavázala později podpisem Lisabonské smlouvy. Čeští politici se dnes, až na výjimky tváří, že jsou největší vlastenci a národovci proti migraci, ale průchod Lisabonu kvitovali a podporovali.

Hamáček dokončuje to, co na vnitru započal Milan Chovanec
Česká republika se podpisem Lisabonu zavázala k tomu, že bude respektovat práva občanů zemí EU s ohledem na Listinu, a že implementuje tato práva do svého ústavního pořádku. Do doby, než tato práva budou ukotvena v zákonech České republiky, jsou tato práva “nevymahatelná” z hlediska českých zákonů. A v tom je právě ten fígl.

Současný stav proto znamená, že pokud cizinec je obecním úřadem odmítnut a není zapsán do seznamu voličů, anebo není mu umožněno kandidovat do voleb, tak se nemůže (zatím) svého práva domáhat u českých soudů, protože v novele volebního zákona chybí ta část, která právo cizincům explicitně povoluje. Ovšem taková osoba může žalovat Českou republiku u evropských soudů, protože se může odvolávat na závazek ČR, který země přijala podpisem přístupové smlouvy do EU a podpisem Lisabonské úmluvy. A právě z tohoto důvodu ministerstvo vnitra rozeslalo obcím a městům vysvětlující metodický manuál. Doufám, že je každému jasné, že z plebiscitu a voleb se najednou stává fraška.

Občanům EU nelze v účasti ve volbách v ČR bránit, to je možné pouze u cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Zatím!

Pokud není k volbám a pro kandidaturu potřeba občanství ČR a dokonce ani trvalý pobyt, potom v českých volbách můžou hlasovat a kandidovat hordy cizinců z ostatních členských zemí EU, kteří přijedou do ČR vlaky a autobusy a přihlásí se na ohlašovatelně obecního nebo městského úřadu k přechodnému pobytu. K tomu stačí předložit souhlas majitele nemovitosti s přechodným pobytem na adrese přechodného pobytu. Na menších městech a obcích tímto způsobem půjdou ovlivňovat výsledky voleb, ale především tato hrozba se bude týkat voleb do Evropského parlamentu příští rok v květnu. K těmto volbám chodí katastrofálně málo voličů, takže cizinci mohou sehrát podstatnou úlohu ve výsledku voleb. Co je však mnohem horší, to je skutečnost, kterou vám politici neřeknou. Česká republika nemůže cizincům zakázat volby a kandidatury, protože jim to garantuje přístupová smlouva ČR do EU a také Listina, kterou Česká republika přijala podpisem Lisabonu.

Stejně tak Lisabon podporoval Lidový dům a ČSSD a právě minulý ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec přinesl do poslanecké sněmovny v roce 2016 návrh svého ministerstva na novelizaci volebního zákona právě tak, aby byl v souladu s evropským právem, Lisabonem a lidskými právy občanů evropských zemí. Projednávání zákona se protáhlo až do března loňského roku, když naplno hořela předvolební kampaň a vládní krize mezi Hnutím ANO a ČSSD.

Vzestupující popularita Tomia Okamury a jeho SPD donutila poslaneckou sněmovnu k tomu, že ze strachu ze vzteku občanů a voličů raději navrhovanou novelu volebního zákona osekala tak, že právo cizinců ze zemí EU na volení a kandidování bylo z novely vypuštěno. A média toto začala od té chvíle dezinterpretovat, že prý český parlament zabránil tomu, aby cizinci mohli hlasovat a kandidovat ve volbách. Jenže, to je omyl a nesmysl. Novela volebního zákona totiž nic nezakazuje. A v tom je ten problém.

Takže v Česku dochází opět k aplikaci tzv. specifické cesty, ani ryba, ani rak. Politici v poslanecké sněmovně odmítnou zakomponovat nárok a právo cizinců na volby a kandidatury do volebního zákona, ale ta samá sněmovna už moc dobře ví, že jim to ani nemůže zakázat, protože to by bylo v rozporu s evropskou legislativou a Lisabnonem. A tak přichází osvědčená taktika vrtění psem a chytré Horákyně. Oficiálně skrze zákon cizincům volby a kandidatury neumožníme, ale protože jim je nemůžeme zakázat a bránit jim, rozešleme obcím metodický manuál, jak si to mají vlastně vysvětlit a zmanažovat. V kostce jde o to, že s tím prostě už nejde nic dělat. Kdyby české orgány začaly pro-aktivně cizincům bránit ve volbách, byla by z toho žaloba u evropských soudů a další sankce proti ČR. A kdyby toto právo poslanci cizincům schválili, čeští voliči by to poslancům spočítali u voleb.

Cizinci budou do ČR proudit bez ohledu na to, co se říká a slibuje voličům v médiích. Zastavit to jde pouze vystoupením z EU a z NATO, jenže proti obojímu je odpor v české společnosti

A tak se hraje s voliči systém “na blba”, kdy v médiích padají ostrá slova o tom, že vláda nechce migraci, ale v téže chvíli nový ministra vnitra za ČSSD rozesílá obcím manuály, aby umožnily zápis cizinců do volebních seznamů a na kandidátky do podzimních voleb. Jedna ruka dělá něco jiného, než dělá druhá. Před voliči a občany v médiích silácká slova, ale v pozadí a v tichosti instrukce, notičky, manuály pro obecní úřady, aby se nachystaly na cizince s přechodnými pobyty a umožnili jim volit a kandidovat.

Nechci se opakovat, ale znovu musím připomenout slova Angely Merkel: “Neexistuje setrvání členské země v EU bez přijímání migrantů”. Vůbec nezáleží na Dublinu IV, nezáleží ani na Globálním kompaktu OSN, který byl před několika dny v New Yorku schválen a finalizován, nezáleží na tom, jestli Frontex bude nebo nebude dělat lépe svoji práci ve Středozemí, protože na tom vůbec nezáleží, když Česká republika podepsala Lisabon, a tím je všechno zpečetěno.

Podívejte se na to z pohledu cizinců, nebo z pohledu Čechů v jiných zemích EU. Pokud někde žijete, odvádíte tam daně, logicky byste měli mít právo i na to, abyste mohli volit, nebo dokonce kandidovat. Když odbočím do USA, tam existuje zajímavé heslo: “No taxation without representation”, tzn. “Žádné daně bez zastoupení (v Kongresu)”. Je to staré právo z dob americké revoluce, kdy volit a kandidovat měl každý, kdo odváděl daně, bez ohledu na občanství, protože v tehdejší době institut občanství neexistoval v takové podobě jako dnes. Byl to začátek boje o nezávislost. Tento model je z dřevních dob USA okopírovaný do Lisabonu, ale ne z nějakých šlechetných důvodů, ale jako volební pojistka proti tzv. extrémistickým stranám v zemích EU. Arabští migranti a muslimové budou jedni z prvních, kteří se budou domáhat voleb a kandidatur ve svých oblastech a nebude existovat síla, která jim v tom zabrání, pokud už mají v EU legální status.

Metodický manuál pro obce zaslaný z ministerstva vnitra se pokouší lidem z volebních komisí vysvětlil nevysvětlitelné, proč v ČR mohou volit lidé bez občanství ČR

Nikoho nechci nechat na pochybách o tom, že kdyby to jenom trochu šlo, tak poslanci vloni v březnu by cizincům explicitně ve volebním zákoně volby a kandidatury zakázali, aby získali sympatie voličů před volbami vloni, ale to prostě nešlo, protože by to bylo v rozporu s evropskou legislativou a přes tu nejede vlak. Takže místo toho se hraje taškařice s Chytrou Horákyní, kdy cizincům se explicitně do zákona nedá právo na volby v ČR, ale ani se jim to nezakáže, protože to nejde.
Takže výsledkem je český kočkopes, kdy na obcích jsou z toho úplně v háji, nerozumí tomu, jak to tedy je a ministerstvo vnitra musí rozesílat metodiky, aby to úředníkům politicky bylo vysvětleno. Zákon explicitně cizincům toto právo nedává, ale nemůže jim volby a kandidatury ani zakázat. Obce to tak mají zohlednit, protože horký brambor žalob u evropských soudů by potom spadl na jejich hlavu. Ministerstvo by potom od toho dalo ruce pryč, my jsme rozeslali manuály, ale oni se jimi na obcích neřídili. My nic, to oni. Podívejme se do metodického manuálu, proč tato situace vznikla. Výtah z textu:

II. Postup při minulých volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Přestože volební zákon přiznává právo volit do zastupitelstev obcí také státním občanům jiného členského státu EU, pokud mají na území příslušné obce v ČR trvalý pobyt, vyzvala s odkazem na čl. 20 Smlouvy o EU a text směrnice 94/80/ES veřejná ochránkyně práv (ombudsmanka) před komunálními volbami v roce 2014 na svých internetových stránkách i občany jiných členských států EU s pouze přechodným pobytem k účasti v těchto volbách s tím, že jim zároveň poskytla návod, jak postupovat při podání žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu voličů a jak se případně obrátit na soud.

Na úřad jedné z městských částí v Brně se tehdy obrátil občan Slovenské republiky se žádostí o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Úřad městské části jeho žádost zamítl s tím, že nemá trvalý, ale pouze přechodný pobyt. Dotčený občan Slovenska se následně obrátil na příslušný Krajský soud v Brně, který dne 19. září 2014 přijal usnesení (64A 6/2014-20), na jehož základě byl do dodatku stálého seznamu voličů vedeného u úřadu městské části doplněn; své rozhodnutí opřel krajský soud o přímý účinek práva EU.

Státní volební komise se na svém jednání dne 22. září 2014 při projednávání dopadu uvedeného usnesení krajského soudu, přestože zmíněné usnesení je závazné pouze inter partes (= závazné pouze pro zúčastněné strany v daném případě), přiklonila k jeho argumentaci a doporučila obecním úřadům, aby i občanům EU s přechodným pobytem na území ČR bylo umožněno na základě jejich žádosti zapsání do dodatku stálého seznamu voličů. Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí se tak již v roce 2014 mohli zúčastnit i ti občané jiných členských států EU s přechodným pobytem na území ČR,kteří byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.

III. Snaha o změnu právní úpravy

S ohledem na shora popsanou situaci vzniklou před volbami do zastupitelstev obcí v roce 2014 obsahoval vládní návrh zákona na změnu volebních zákonů předložený Poslanecké sněmovně v roce 2016, změnu ustanovení o právu volit a být volen ve volbách do zastupitelstev obcí v tom smyslu, aby toto právo bylo zákonem výslovně přiznáno i těm občanům jiných členských států EU, kteří mají potvrzení o přechodném pobytu na území ČR. Důvody, proč Ministerstvo vnitra tuto změnu navrhlo, byly podrobně objasněny v důvodové zprávě k návrhu zákona s tím, že v zásadě reagovaly na zmíněnou judikaturu.

V Poslanecké sněmovně se otázka rozšíření volebního práva v komunálních volbách na občany jiných členských států EU s registrovaným přechodným pobytem stala předmětem ostré diskuse, což posléze vyústilo ve schválení pozměňovacího návrhu, kterým se navržené rozšíření volebního práva občanů jiných členských států EU v komunálních volbách vypustilo. Následně, dne 8. března 2017, schválil předložený návrh zákona, ve znění pozměňovacích návrhů, i Senát. V důsledku toho volební zákon ani před komunálními volbami konanými v roce 2018 občanům EU s přechodným pobytem volební právo v obecních volbách výslovně nepřiznává a jeho ustanovení § 4 zní shodně jako v roce 2014.

IV. Postup při volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2018

Ze stejných důvodů jako v roce 2014 a s ohledem na kontinuitu postupu doporučuje Ministerstvo vnitra, aby obecní úřady v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí, které se na území ČR budou konat v roce 2018, postupovaly vůči občanům jiných členských států EU tak, aby i občané jiných členských států EU s Povolením k trvalému pobytu (§ 87g zákona č. 326/1999 Sb.) a Přechodným pobytem občana Evropské unie (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb.) (= jsou držitelé dokladů uvedených v příloze k této Metodice) na území ČR byli na základě své žádosti zapsáni do dodatku stálého seznamu voličů.

Z těchto citací z metodického manuálu ministerstva vnitra je patrné, že Česká republika se prostě z migrace vyvázat nedokáže. Pokud se nepodaří do země dostat migranty z lodiček, povede se to pomocí pobytových víz pro arabské občany a skrze volební seznamy. Všimněte si, že ani české soudy s tím nemohou nic dělat, protože Česká republika přistoupila k evropskému projektu a přistoupila ke znění Listiny, která garantuje občanům evropských zemí právo kandidovat a volit v jakékoliv členské zemi EU.

A když si uvědomíme, že mnoho těchto občanů Francie, Itálie, Švédska, Holandska a dalších zemí jsou Arabové, tak to prostě znamená, že opět před sebou vidíme objektivní jednosměrný proces. Politici mohou pouze hrát role ochránců národních zájmů, ale pokud se nevysloví pro vystoupení z Evropské unie, což je jediná možnost, jak těmto procesům pronikání cizinců do českého elektorátu zabránit, tak to znamená, že to s ochranou národních zájmů nikdy nemyslí vážně. Je to jenom hra na voliče.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/cizinci-z-eu-bez-ceskeho-obcanstvi-budou-moci-na-podzim-nejen-volit-ale-dokonce-i-kandidovat-hamackovo-vnitro-rozeslalo-obecnim-uradum-metodicke-pokyny-ve-kterych-doporucuje-volebnim-komisim/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHanebné zpravodajství České televize   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 04:47:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud se celková vyspělost občanské společnosti měří kvalitou zpravodajství veřejnoprávních médií, jsme na tom asi jako některé rozvojové státy.

Osobně neznám člověka, který by považoval zpravodajství České televize za objektivní a kvalitní.

K České televizi lze mít celou řadu výhrad – od chudé programové skladby, přes neustálé a únavné opakování stejných pořadů, nesprávné používání češtiny, neprofesionální práci některých redaktorů atd.

Myslím ale, že největším problémem České televize je její zpravodajská činnost. ČT se ani nesnaží o objektivitu, jen poučuje, co si máme myslet a jak správně rozumět jejím zprávám.

Jako zajímavý příklad může sloužit skladba zpravodajství České televize 6. července tohoto roku, tedy ve významný den naší země a výročí upálení Mistra Jana.

1. zpráva – americká cla (cca. 8 minut).
2. situace v automobilkách
3. Německo – politické zpravodajství
4. Thajsko – zatopená jeskyně
5. korupční aféra ve fotbale
6. Jan Hus cca (2 minuty)

Tedy šestá zpráva v hlavní televizní relaci v den, kdy si připomínáme úmrtí J. Husa.

Dovedete si takovou skladbu zpravodajství představit v zemi, kde sistují svobodná veřejnoprávní média?

Dovedete si představit tuto situaci v zemi, která bere vážně svoji historii?

Autor: Jan Žižka

Zdroj: http://literarky.cz/komentare/ostatni/26631-hanebne-zpravodajstvi-eske-televize
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChcete homo-erotiku v sobotu dopoledne? Pusťte si Český rozhlas! Ale pozor na děti!   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 04:44:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
ČRo opět nezklamal. Na sobotní dopoledne si nachystal homo-erotickou pasáž plnou „teploušů“, „scvrklých ptáků v bizarních úhlech“ a „penisu trčícího nad koulemi jako vykřičník“. Příště 120 dní sodomy, Lolita, 50 odstínů šedi...?

Tak si říkám, zda za dopolední vysílání z předminulé soboty je zodpovědný svéprávný člověk, který si ve svém proamerickém zápalu a zbožšťování jen plete "AM" a "PM" (dvanáctihodinový cyklus dne). Nic moc jiného mě nenapadá, snad až na další agitku tím správným pokrokovým "liberálně-demokraticko-demagogickým" směrem.

Neměli bychom být upozorněni? "Ministerstvo zdravotnictví varuje: ČRo a ČT vážně škodí vám i vašim dětem".

Hudebně-literární koláž byla v archivu pojmenována jako: „Ahoj! Aneb na počátku byla voda!“, vysílána byla v sobotu 7. července 2018 na ČRo Vltava asi od 10:15 dopoledne. Archiv je bohužel již nedostupný, takže případný zájemce si musí do ČRo o ukázku napsat sám, nebo poslouchat ČRo Vltava během víkendových dopolední. Nicméně když ještě byl pořad dostupný, přepsal jsem z archivu několik ukázek, které můžete sami posoudit.
Hlasatel onu rozporuplnou pasáž pořadu uvádí slovy: „Britský deník The Gurdian uveřejnil v roce 2009 žebříček deseti nejlepších plaveckých scén v literatuře. Autor vyzdvihuje i aquatické pasáže z románu Linie krásy Alana Hollinghursta. A zatímco Thomas Mann se v líčení erotické nebo homo-erotické náklonnosti pohybuje spíše v náznacích, britský prozaik Alan Hollinghurst je mnohem expresivnější.“

Pak následuje, podle mého odhadu necelých deset minut dlouhá ukázka z knihy, podle stylu namluvení, určená spíše dětem než dospělým (ale to je jen můj subjektivní pocit).

"Musíš tam skočit," řekl, "když tam polezeš pomalu, bude to peklo." S úsměvem si prohlížel Vaniho těsné černé plavky, jeho hladké, křehké, světle hnědé tělo a jeho jako obvykle provokující penis, který mu zrovna teď trčel nad koulemi drze jako vykřičník...

Srovnával dnešní zdejší klid a ledovou vodu s loňskými návaly za horkých nedělí, kdy se na voru všichni mačkali a skákali do vody, na záchodcích bylo plno a dychtivo a teplouši polehávající na trávě se paktovali do desítek nevraživě konkurenčních part...

Následovala půlminutová strkanice, kterou někteří brali vážněji než jiní, nebo jim víc záleželo na tom, jak vypadají. Nick ji s úsměvem náruživě sledoval a vymýšlel, jak se zapojit. Pak nastalo jakési příměří a všichni se vrátili na palubu, takže když Nick plaval kolem, naskytl se mu pohled na svěšené nohy, scvrklé ptáky v bizarních úhlech, mokré pramínky vlasů a lesklou kůži, vor plný mužů jako živý obraz vznášející se proti nebi...

Na bouřlivě kolébajícím voru stáli dva snědí muži v černých plavkách a nemotorně se snažili shodit blonďatého svalnatého teplouše, který se snažil vylézt nahoru...

Jak se vám líbí sobotní dopolední program veřejnoprávního Českého rozhlasu Vltava? Ano, vím, že se v televizi často setkáváme s podobnými, ne-li expresivnějšími ukázkami erotiky, vulgárnosti nebo násilí... ale od veřejnoprávního média bych do desáté hodiny večerní očekával větší „zdrženlivost“.

A kdyby náhodou se soudruzi chtěli hájit (vymlouvat) na svobodu umění a uměleckou hodnotu, která je jistě ze správných míst posvěcena (díky nakrásně pokrokovým myšlenkám předpokládám doporučení od Ústředního výboru EU), pak se ptám, zda budou příští víkendová dopolední vysílání věnována 120 dnům Sodomy od Sada, Lolitě od Nabokova, Mechanickému pomeranči od Burgesse, Strašidlům od Palahniucka nebo Padesát odstínů šedi od Jamese...?

Přepracovaný text vychází z autorova komentáře na webu iPrima.

Autor: Tomáš Vyoral

Zdroj: https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=671090

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKlaus ml.: Protikomunistické boje pomalu 30 let po pádu komunismu mě, promiňte, neoslovují...   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 04:40:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Volby jasně vyhrál Andrej Babiš, vystupující sice pod modrou bublinkou s bílým nápisem „ANO“, ale každému je jasné, že volby nevyhráli paní Malá, pan Pelikán ani Karla Šlechtová. Natož 70 dalších kandidátů, o kterých jste dosud neslyšeli a ani zbývající tři roky neuslyšíte.

Nikdo jiný (bez babišovců) by vládu s většinou sestavit nedokázal. Ani ODS, ani SPD, ani piráti, ani komunisté (beru to podle volebního výsledku). Měli by tak s bídou 40 hlasů z 200.

Představa nějakého „hnutí ANO bez Babiše“ je asi stejná jako SPD Tomia Okamury bez Tomia Okamury. Představovat si můžete leccos. Třeba že s vámi půjde Lindsey Vonnová na rande a zalyžovat si. Akorát jsou normální takovéhle představy tak v patnácti. Špekulovat takhle v dospělosti je na psychiatra.
Možnost předčasných voleb nedávala žádný smysl. Nálada voličů se zas tak nemění. Volby každý rok ničí demokracii. Ve společnosti jen roste napětí, urážky, permanentní boj. Už jsem o tom myslím psal – že Německo třicátých let je toho hrůznou ukázkou. Lidé už pak jen chtějí klid, za každou cenu. Někoho, kdo zastaví chaos.

K velké diskusi by byl většinový volební systém. Jednokolový. Jako v Británii. Aby ve Sněmovně nebylo 9 straniček, ale 2–3. Jasný vítěz, jasná opozice a každý poslanec by si musel svůj mandát vyhrát sám na ulici. Každý sám za sebe. Ale na to my Češi moc nejsme. Rádi vyvažujeme. Nevadí nám někdo s mandátem každého dvacátého voliče (a každého třicátého občana), aby něco povídal ve Sněmovně.

Takže zbývala otázka, s kým Babiš vládu udělá. Psal jsem tu, že Babiš se nestane českým Orbánem,a že to ani nechce. Jeho byznys z velké části záleží na dotacích, z velké části je v Německu. Ale zejména politicky musí být v „hlavním evropském proudu“, protože by ho jinak okamžitě zničili. „Ukrajina style“. Že bude jen pro domácí publikum tlachat o českých zájmech, ale v Bruselu a v Berlíně se již dávno dohodl, že budeme poslušní. Kdyby byl Okamura bystrý – muselo by mu to být jasné rovnou a nedělal by si žádné vládní naděje.
Piráti hrají o celý bank. Nová extrémní levice. Pro ty je nepřítel každý kolem. Asi jako pro komunisty ve třicátých letech. Proč by šli do nějaké vlády teď?

Z ODS mám pocit, jako by už splnila 90 % volebního programu. Že totiž nepůjde do vlády Andreje Babiše... Tak teď ještě hlasy několika liberálů podpoříme vládní většinu s těmi stejnopohlavními manželstvími a pak nějaké ty evropské věci, protože k EU není alternativa. A bude to. Mně se to nelíbí, ale jsem s tímto názorem v menšině.

Ostatní straničky nemá smysl komentovat. Míru jejich ubohosti ukazuje fakt, že podobu koalice zosnoval dle svých představ prezident Zeman. Že je porazil člověk už dávno za sklonkem své politické kariéry, svých sil i politických schopností.
Samotné martyrium projednávání důvěry vládě bylo neuvěřitelně smutné. Skoro jsem neslyšel jediné vystoupení, které by se týkalo nějakých hodnot. Budoucnosti. Co dělat. Co dělat jinak. 16 hodin utrpení.

Jasným vítězem večera byli Kalousek a Babiš. První nazval druhého srabem a ukňučencem. Rétoricky to bylo kvalitní – myslím, že ve středu Kalousek opilý nebyl a připomněl doby, kdy ovládal Českou republiku. Babiš reagoval emocionálně: „Nebudeš mluvit o mých dětech. Zloději zlodějská …“ Každý to viděl. Otiskl to bulvár. Chlapi se o tom bavili v hospodě. Nic jiného z debaty většinová společnost nezaznamenala. Bavíme se o věcech, které rozhodují volby. O emocích. Ostatní nula.

A ještě pár slov o komunistech. Komunisté poprvé od Listopadu ve vládě a podobně. Nejprve prostý fakt. Komunisté ve vládě nejsou poprvé. Bylo jich ve všech vládách jako máku až do léta roku 1992, kdy tehdy nová ODS vyhrála volby. A byli to komunisté reální, první kategorie. Nikoli současní pohrobci, devátá garnitura. Člen Štrougalovy vlády Marián Čalfa byl předsedou vlády až do roku 1992. V roce 1994 ho Václav Havel jmenoval svým poradcem. Čalfa zase předtím zařídil takřka jednomyslné hlasování skutečných stalinistů při volbě Václava Havla prezidentem.

Aby bylo jasno, já jsem jako student tehdy podporoval Havla proti Dubčekovi. Jen si dovoluji položit otázku, zda jsou komunisté jen Zeman, Babiš a Filip, nebo také Pithart (lidovec a bývalý předseda vlády), Rychetský (předseda Ústavního soudu), Telička (eurokomisař hájící zájmy Zdeňka Bakaly), Štěch (předseda českého Senátu), Mogheriniová (vedle toho ožraly Junckera – hlava Evropské unie), Marián Čalfa…

Nebo pakliže ti druzí komunisté nejsou, proč ne a podle čeho to má našinec poznat. Jsou lepší ti, co tam byli v roce 1962 nebo 1980, když komunisté zavírali lidi do kriminálu, nebo ti, co jsou tam teď? Nebo se poznají podle jejich současného vztahu k Evropské unii? Ne, děkuji.

Protikomunistické boje pomalu 30 let po pádu komunismu mě, promiňte, neoslovují. Pakliže jsou navíc selektivní, že totiž řada skutečných komunistů je v pořádku, jiní ne – pak se mi i hnusí.

Jak řekl krásně již Chesterton: „Bojovat s minulými tyrany a vyvrácenými pověrami vyžaduje asi tolik odvahy jako bojovat s vlastní babičkou. Morální je ten, kdo bojuje s tyrany přicházejícími a s pověrami čerstvými jako ranní vánek.“ Ale snazší je teď vymezit se na Filipa a připnout si přitom trikolorku. Zejména roztomilí na protibabišovské demonstraci byli s těmito ozdobami oděvu lidovečtí ministři, kteří seděli léta s Babišem ve vládě a prosadili nám EET a inkluzi a vše možné.

Smutný týden pro Českou republiku.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč byste nikdy neměli plácat psa po hlavě a co dělat místo toho   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 04:31:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pro mnoho lidí je automatická reakce poplácat pejska po hlavě, ale ukázalo se, že je to v psím jazyce vlastně velmi hrubé „pozdravení“. Sarah Bartlettová, kvalifikovaná mezinárodní instruktorka pro výcvik psů, promluvila v interview pro The Mirror o tom, proč byste psa nikdy neměli plácat po hlavě.

„Špatná cesta, jak se přiblížit k psovi je, když se přímo nad ním nakloníte, a začnete ho plácat po hlavě. Pes se poté cítí v ohrožení. Psi nemají rádi, že se k nim nakláníte přímo nad jejich hlavou. Mají pak pocit, že jste proti nim a cítí se ohrožení," vysvětluje Bartlettová.

Bartlettová, která provozuje společnost Hound Helpers Ltd, říká: „Nejlepší je přistupovat k nim ze strany a pak se sehnout. Udržujte svou vlastní zónu a zónu psa, a on se pak sám bude chtít dostat do vaší zóny."

Pokud pes očichá vaši ruku, měli byste ho poškrábat trochu pod bradou nebo pod uchem.

Bartlettová také mluví o tom, že poplácání hlavy není ta jediná věc, při které musíme být opatrní.

„Další věc, kterou psi nemají rádi je, když si pes lehne na záda a ukazuje břicho, všichni pak máme chuť ho poškrábat na břichu. Ale to, co všichni máme tendenci dělat, je že to většinou vždy přeháníme. Použijte jen velmi jemné, pomalé, stálé, velmi lehké tahy. Psi si užívají všechny tyto věci, musíme však myslet na to, abychom to nepřeháněli a mysleli na to, co je chlupatému mazlíčkovi příjemné," uvedla.

Zdroj: The Mirror , Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán je připraven zvýšit obohacování uranu, pokud jednání s EU zkrachují   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 04:26:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poté, co USA odstoupily od jaderné dohody s Íránem, Teherán opakovaně vyhrožoval obnovením svého jaderného programu.
„Samozřejmě jsme připravili opatření, abychom byli schopni zvýšit úroveň obohacování uranu, pokud to bude třeba a pokud vyjednávání s Evropou neuspějí," uvedl mluvčí íránské Organizace pro atomovou energetiku Behrúz Kamálvandí.

Přitom zdůraznil, že Teherán se i nadále bude přidržovat společného komplexního akčního plánu (JCPOA), rovněž známého jako jaderná dohoda, podle které výměnou za omezení íránského jaderného programu došlo k částečnému zrušení sankcí. Dodal však, že Teherán je připraven na jakýkoliv scénář.

„Spolu s tím bereme v úvahu všechny scénáře a připravujeme se," uvedl Kamálvandí.

Poté, co Spojené státy odstoupily od jaderné dohody, v červnu náměstek íránského ministra zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že nevylučuje, že i Teherán může během několika týdnů od dohody odstoupit. Kromě toho podle informací řady médií Írán plánuje vybudovat v Araku nový jaderný reaktor.

Současný reaktor byl v souladu s jadernou dohodou upraven tak, aby nemohl sloužit k výrobě plutonia využitelného pro jaderné zbraně.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jc9y

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFinanční krize v Číně může způsobit pád světové ekonomiky   
Pridal tk Středa 18 červenec 2018 - 04:16:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký politický Gordon Chang předpovídá finanční krizi, která má brzy zasáhnout Čínu. Podle něj neudržitelné hromadění dluhů v Číně zasáhne nejen čínské hospodářství, ale bude mít za následek světovou recesi. Svůj názor napsal na stránkách časopisu The National Interest.

Soudě podle oficiální statistiky to může vypadat, že čínská ekonomika je v dobrém stavu, pod povrchem se však skrývá řada ostrých problémů. Národní statistický úřad v pondělí oznámil, že HDP ve druhém čtvrtletí stouplo o 6,7 %. Podle Changa se však oficiálním ukazatelům nedá věřit.

„Čínská čísla jsou velmi podezřelá," píše autor. „Stabilní rostoucí čísla HDP jsou velmi neobvyklé pro zcela vyspělou ekonomiku a natož pak rozvojovou zemi, jako je Čína," říká.

Podle něj reálný růst HDP odráží spotřeba primární energie, které podle oficiálních údajů vzrostla o 1,4 %. „V roce 2017 ekonomika vzrostla a energetická spotřeba se zvýšila o 2,9 %, HDP však nemohl růst o 6,9 %, jak tvrdí," domnívá se Chang.

Hlavní problém podle něj však spočívá v rychlém růstu dluhu. Chang varuje, že země generuje 1,5krát více dluhu než svého nominálního HDP, a to pouze v případě, že oficiální čísla jsou pravdivá, což, jak vysvětluje, nejsou.

Číně nahromadila ohromný objem dluhu. „V roce 2008 čínský poměr dluhu k HDP, což je běžný ukazatel pro udržitelnost dluhu, byl podle Bloombergu na 141 %," píše. „Už tehdy se jednalo o znepokojivou hodnotu, ale situace se od té doby ještě zhoršila. V polovině minulého roku poměr podle Bloombergu dosáhl hodnoty 256 %.

Pokud ale vezmeme v potaz i tzv. „skrytý dluh" v „šedém bankovnictví", přes které obíhá kolem poloviny peněz v Číně, tak poměr dluhu k HDP bude na 400 %. Čínské dluhové zatížení bude ale ještě pokračovat, neboť velká část investic, které byly financovány půjčkami, jsou neproduktivní.

Minulý říjen tehdejší předseda čínské centrální banky varoval, že Čínu může potkat Minského moment, tedy bod zlomu, kdy se hodnoty aktiv propadnou.

Pak „na scénu přišel Donald Trump", pokračuje Chang. Podle něj obchodní válku Čína nevydrží. Nejenže Trump míří na obchodní deficit s Čínou, ale přenesl boj i do oblasti vyspělých technologií.

„Důvod, proč může dojít k dlouho očekávané dluhové krizi, spočívá v tom, že čínské hospodářství silně závisí na přílivu amerických dolarů, díky čemuž lze navyšovat peněžní zásobu. Bez nich prostě tisknou, což vede k inflaci," vysvětluje autor.
Zvyšování úvěrů povede k oslabování jüanu, jehož hodnota v červnu vůči dolaru poklesla o rekordních 3,25 % a pád pokračuje.

„Slabý jüan znamená odliv kapitálu. Současně americký Federální rezervní systém zvyšuje úrokové sazby. Zvyšování úrokových sazeb spustí odliv peněz z Číny do Ameriky," vysvětluje Chang americkou politiku vůči Pekingu.

„To vše je velmi nešťastné, neboť předlužený Peking uvrhne svět do recese," shrnuje autor.

Zdroj: The National Interest, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2803 sec,0.0849 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,090kB