Neděle 22 červenec 2018
Izrael se prohlásil za stát apartheidu   
Pridal tk Neděle 22 červenec 2018 - 04:59:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes (19.7.) se Izrael oficiálně prohlásil za stát apartheidu:

Knesset ve čtvrtek ráno schválil kontroverzní zákon, který oficiálně definuje Izrael jako národní domovinu židů a ujišťuje, že „uplatnění práva na národní sebeurčení v Izraeli přísluší pouze židům“, kdy 62 zákonodárců hlasovalo pro tento zákon a 55 proti.

Tento zákon obsahuje rovněž klauzule uvádějící, že „sjednocený Jeruzalém“ je hlavním městem Izraele a že hebrejština je oficiálním jazykem v zemi. Další uvádí, že „stát považuje rozvoj židovských osad za národní hodnotu a bude jednat tak, aby jejich zřizování a konsolidaci povzbudil a prosadil“.

Tento nový zákon má ústavní statut:

Zákon, který má statut základního zákona (přibližně jako ústavní zákon v zemích se psanou ústavou), byl schválen ve čtvrtek 62 hlasy pro a 55 proti, po hodinách prudké výměny názorů a debaty. V platnost vstoupí, jakmile bude uveřejněn v Oficiálním věstníku Knesesetu.

...

V klauzuli, která arabské zákonodárce vyčlenila, tento zákon explicitně uvádí, že „uplatnění práva na národní sebeurčení ve státě Izrael přísluší pouze židům“.

Tento zákon ustanovuje segregaci:

Součástí zákona je prosazování „zřizování a konsolidace“ židovských osad.

Izrael nikdy nestanovil své hranice. Ilegálně se zmocnil veškeré veřejné půdy na okupovaném Západním břehu. Tato půda je pak přidělována výlučně sionistickým osadníkům:

Za více než padesát let kontroly nad Západním břehem označil Izrael stovky tisíc akrů za veřejnou půdu a téměř polovinu z ní předal k používání.

Ale pouhých 400 akrů z této rozlohy – 0,24% z doposud přidělené půdy – bylo vyhrazeno pro používání Palestinci, a to podle oficiálních údajů obdržených nedávno jednou z proti-osadnických skupin v rámci práva na svobodu informací. Palestinci tvoří asi 88% obyvatel Západního břehu.

Tato skupina, Peace Now, uvedla, že 99,76% této půdy přešla jako pomoc na izraelské osady.

Arabská populace Izraele a okupovaných území je stejně velká, jako židovská populace. Převádění „veřejné“ půdy ukradené domorodé arabské populaci na výlučně židovské přistěhovalce již bylo jedním z mnoha jasně diskriminujících znaků apartheidu. Bylo to dokonce i v rozporu s izraelským právem. Nyní je vytváření výlučně židovských osad vyžadováno ústavním zákonem. Nestoudně ilegální vytváření a rozšiřování výlučně židovských osad na ukradené palestinské půdě je nyní zdůvodňováno jako naplňování požadavků zákona. Muslimští a křesťanští Palestinci nyní musí platit za své vyvlastnění daně.

Existují buddhisté, katolíci? Zaslouží si vlastní národ a zemi? Ne. Dokonce i samotná tato myšlenka je podivná. Jsou snad židé pocházející z Etiopie, Indie, Litvy, Íránu a Polska jednou rasou? Proč se pak předpokládá, že jde o „židy“, jak uvádí nový zákon?

Je historicky šílené, že řada lidí, žijících v počtu desítek většinou ve východoevropských zemích, se náhle začne definovat jako jediná a jedinečná „rasa“, jen na základě víry ve stejné náboženské pohádky. Tento koncept je zrcadlovým obrazem konceptu umožňující rasismus fašistů. Samozvané „etnikum“ si pak nárokuje vzdálenou zemi na okraji Asie, na základě starých báchorek o chrámu, pro který neexistují naprosto žádné archeologické důkazy.

Tento pletichářský etnokratický, koloniální, nedemokratický, imperialistický a genocidní projekt podporovaly a podporují primárně Velká Británie, Francie a Spojené státy, pro svůj vlastní prospěch.

Je nejvyšší čas s touto ilegální a nemorální úchylkou skoncovat.

Moon Of Alabama

Israel Declares Itself Apartheid State vyšel 19. července 2018 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/07/7650-izrael-se-prohlasil-za-stat-apartheidu.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa linii fronty na Donbasu byla zjištěna zvláštní jednotka NATO   
Pridal tk Neděle 22 červenec 2018 - 04:55:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rozvědka LLR zjistila na okupovaném Stanično-Luganském území jednotku NATO. Oznámil to na briefingu v Lugansku v z. náčelníka správy Lidové milice LLR plukovník Michail Filiponěnko. Vojenský blok NATO je široce implementován do vojenských struktur Ukrajiny. Aliance působí především prostřednictvím svých poradců, různých programů a pěti svěřenských fondů, které jsou odpovědné za různé oblasti reformy. Konkrétně pracuje trvale 44 poradců ze 13 členských zemí NATO ve struktuře Ministerstva obrany a Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny.

"Zjistili jsme, že nedaleko vesnice Alexandrovka ve Stanično-Luganském okrese je v lese základna, na níž je umístěna dobře vystrojená a technicky vybavená jednotka NATO", řekl.

"Západní instruktoři trénují příslušníky OSU (Ozbrojených sil Ukrajiny) v reálné situaci a používají jako objekty protivníka nacistické prapory a svá vojska. Zároveň jsou tyto výpady a přepadení používány k obviňování Lidové milice LLR z porušování "obilného příměří", poznamenal zástupce ministerstva obrany LLR.

"Intenzita, s jakou zahraniční odborníci navštěvují vojenská zařízení, naznačuje, že západní země aktivně využívají Ukrajinu jako polygon pro odzkoušení budoucích metod provádění bojových operací a testování nových modelů zbraní a vojenského vybavení", zdůraznil.

Plukovník také oznámil, že v oblasti Světlodarsku je dislokována "zhruba četa zahraničních bojovníků" z pobaltských zemí a východní Evropy.

Filiponěnko připomněl, že instruktoři NATO cvičí ostřelovače OSU, kteří mají být následně posláni do zóny tzv. "operace spojených sil".

V červnu bylo hlášeno, že jeden z praporů 80. samostatné letecké útočné brigády OSU dokončil úplný kurz přípravy o standardech NATO.

30. května Ukrajina koordinovala s NATO cestovní mapu pro spolupráci ve sféře obrany a techniky.

28. května generální tajemník NATO Jens Stoltenberg oznámil záměr aliance pokračovat v podpoře Gruzie a Ukrajiny.

17. května vybuchlo na minovém poli u Avdějevky auto s vojenskými instruktory ze zemí NATO.

12. dubna americký ministr zahraničí Mike Pompeo prohlásil, že Spojené státy jsou povinny pomoci Ukrajině ochránit její suverenitu.

Připomeňme si, že vojenský blok NATO je široce implementován do vojenských struktur Ukrajiny. Aliance působí především prostřednictvím svých poradců, různých programů a pěti svěřenských fondů, které jsou odpovědné za různé oblasti reformy. Konkrétně pracuje trvale 44 poradců ze 13 členských zemí NATO ve struktuře Ministerstva obrany a Generálního štábu Ozbrojených sil Ukrajiny.

Zdroj: Nová republika, vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRozsudek jménem České televize   
Pridal tk Neděle 22 červenec 2018 - 04:53:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Omlouvám se České televizi, že si beru její jméno do úst, ačkoli v páchání nešvarů není osamocená: jistě by se stejné daly vytknout i jiným. Ale je nejmocnějším hromadným sdělovacím prostředkem v zemi: šíří zprávy, moudra i bludy obrazem, čímž působí na mysli a city diváků silněji než rozhlas či noviny. Vnucuje se do všech domácností, které za její nevyžádané služby musí platit, i když její vysílání nesledují. Za těchto okolností mají občané právo na slušné služby a zejména na přání, aby Česká televize svým vzorem kultivovala české mediální prostředí. ČT se ale raději občas předhání s jinými televizními společnostmi v bulvárnosti.

Když soudce pronese větu „povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem Republiky“, dotýká se osudu nejen odsouzených a případných poškozených. Za nimi stojí zástupy nepřímých postižených – příbuzných, přátel, nepřátel, spolupracovníků, zaměstnavatelů, obchodních partnerů. Ti všichni by spolu s odsouzenými pochopili výrok „vyslechněte rozsudek jménem České televize“, neboť způsob, jakým Česká televize pojedná zprávu o vyneseném rozsudku, silně ovlivní jejich soukromé a společenské vztahy. Velká a zvláště dlouhodobá pozornost, věnovaná odsouzeným, má často účinek vypáleného cejchu: i když se pronásledovaný jedinec později dočká nápravy rozsudku zproštěním, pohanění z něj nikdo nesejme, pro mnohé bude nadále podezřelou osobou a nepřijatelným společníkem. Úhelným kamenem českého trestního práva je presumpce neviny, ale pro Českou televizi neplatí: důležitá je pouze mediální přitažlivost osoby, jejího postavení a příběhu, neboť pomyslné právo veřejnosti na informovanost je nade vše a nad právem jednotlivce na ochranu soukromí stojí její domnělé právo skandalizovat kohokoli bezbranného dle svého volby.

Zvláště vítanou „lovnou zvěří“ jsou pro Českou televizi významné veřejně činné osobnosti, které se staly předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení, a to již od samého začátku jejich trestního stíhání. Na píli jejích reportérů patrně ve zlém vzpomíná senátor a zlínský hejtman Jiří Čunek, který je měl v patách dnes a denně ještě dlouho po zastavení jeho trestního stíhání. Projevil ale neskutečnou sílu a navzdory nevraživosti ČT se dokázal vrátit do politického života.

Ještě hůře se vedlo Vítu Bártovi, jehož soud probíhal v přímém on-line přenosu až do domovů diváků. Veřejnoprávní televize se nevyhnula podílu na této taškařici. Vít Bárta dosáhl zproštění obžaloby. Medializace, jež mu škodila, mu po zproštění škodila dál. Ač je z hlediska práva čistý jako lilie, jakási pachuť kolem jeho jména se táhne dál a návrat do politiky se mu nezdařil. Mimo to policie a státní zastupitelství, nadřazující své pochybné názory nad autoritu soudů, poskytly neprůstřelnou ochranu před trestním stíháním intrikánům, kteří vyvolali jeho trestní stíhání.

V současnosti jsme svědky podpory ČT intrikánům, kteří se buď přímo podíleli na účelově vyvolaném trestním stíhání Andreje Babiše a jeho blízkých, nebo aspoň z něj těží. Kriminalizace předsedy Hnutí ANO vyvolala vnitropolitické otřesy dosud nevídaných rozměrů a ČT pomáhá ze všech sil záležitost rozmazávat a vyvolávat neklid ve veřejnosti.

Vybral jsem jako vzorek jen tři politiky, kteří se těšili či těší „zvláštní přízni“ ČT, ač od ní trpěli i jiní. Pokud se ale někdo rozhodne vrhnout se do vln boje o moc, vydává veřejnosti všanc sebe, své soukromí i soukromí svých blízkých. Měl vědět, co ho čeká a uvážit, zda chce snášet nežádoucí zájem. Proto se lze do jisté míry smířit s pronásledováním politiků reportéry ČT, i když i zde platí, že všeho moc škodí.

Jak ale k nevyžádanému vtažení do mediálních hrátek přijdou obyčejní lidé, kteří se neženili či nevdávali a neuzavírali přátelství proto, aby si na ně ukazovali prstem sousedé, že včera jejich partnera či partnerku předváděla ČT jako medvěda na pouti, a proto není pochyb, že to jsou pěkní darebáci. Že ještě neoschl podpis na sdělení obvinění a platí presumpce neviny? Českou televizi to od pronásledování obviněného neodradí. Jaký to má vliv na veřejnost ? Pchá, myslí si „muž z ulice“, nevinného by přece veřejnoprávní televize nepranýřovala!

Jak k tomu přijdou děti, které večer vidí na televizní obrazovce tátu, vlečeného v poutech, a nazítří musí čelit posměchu spolužáků ?

A proč se na těchto zlomyslnostech podílí policie, která dává ČT tipy, kde má číhat na oběti ? Není porušením presumpce neviny a práva na ochranu soukromí, když policie navádí obviněného k soudci k rozhodnutí o uvalení vazby a u dveří soudní budovy stojí reportérka ČT, která vlečenému chudákovi strká do obličeje mikrofon a žádá po něm vyjádření k obvinění ? (stalo se např. obv. podnikateli Tomáši Horáčkovi).

Zvláštním „žertíkem“ je zveřejňování různých zpráv, poškozujících oběť ČT v očích veřejnosti, většinou nepravdivých nebo neaktuálních, v citlivých okamžicích jejich života. Například v době, kdy začínalo u Vrchního soudu v Olomouci odvolací řízení s devíti obžalovanými, mezi nimiž byla Alena Vitásková, v televizním zpravodajství zahlaholil Jakub Železný přibližně toto: že před soud předstoupí Alena Vitásková, která umožnila protiprávní vydání licencí fotovoltaickým elektrárnám v majetku rodinného klanu Zemků. Pravda je taková, že v době vydání licencí Alena Vitásková ještě netušila, že bude někdy působit v Energetickém regulačním úřadě. Soud ji bez ohledu na Železného plivnutí zprostil obžaloby. Omluvy České televize za tuto nehoráznost se nedočkala.

Podobným žertíkem je uveřejnění zprávy o nevyhovění ústavní stížnosti trestně stíhaného bývalého policejního důstojníka, který se během let postupně zbavil podstatné části obvinění a nyní se pokouší cestou obnovy procesu odstranit i zbytek. Ústavní soud rozhodl v únoru, ale ČT přinesla zprávu v těchto dnech, přesně v předvečer narozenin postiženého a pár dní před nařízeným veřejným zasedáním soudu. Zřejmě to nebyla novinka, spíše „stařina“, bez které by se veřejnost určitě obešla. Čili jde o čistou zlomyslnost v neprospěch postiženého, uskutečněnou na náklady bezbranných koncesionářů.

Většina výše zmíněných zpravodajských úletů ČT ve skutečnosti veřejnosti nic obohacujícího nepřináší. Možná rozptýlení nudy, ale dovedu si představit lepší způsoby dosažení téhož účinku. Soudím, že mediální politika ČT ve vztahu k obviněným vyžaduje důkladnou revizi. Lidé, kteří vyvolávají mediální štvanice, by si měli připomenout zásadu „co nechceš, aby jiní dělali tobě, nedělej ty jim“. Do postavení dobytčete, vlečeného na řetězech, se lze dostat poměrně snadno a ani pracovníci ČT nemají zaručeno, že jsou výjimkou z pravidla. Měli by přemýšlet, jak by se cítili jejich blízcí, kdyby je za podobných okolností viděli na televizní obrazovce.

Zdeněk Jemelík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPlaneta „Schengen“   
Pridal tk Neděle 22 červenec 2018 - 04:48:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pokud nebudeme následovat USA a Maďarsko a neodmítneme (na prosinec) plánovanou multikulturní novelu OSN o Základních lidských právech a svobodách, můžeme se rychle stát nechtěnými aktéry následující reality show:

Jste po večeři, děti v koupelně se chystají ke spánku, když náhle někdo zazvoní. Nikoho nečekáte. Jdete ke dveřím , ale ještě než stačíte nahlédnou do špehýrky, ozve se mužský hlas: „Policie, otevřete!“

Takže otevíráte. Naproti vám jsou dva příslušníci Policie, muž a žena a za nimi dva civilisté s kufry a na schodech ještě další civil, který vám podává nějaký papír se slovy: „Na základě pečlivého výběru, pod dohledem úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, jste se ocitli v situaci, kdy musíte ze zákona uvolnit jednu místnost vašeho čtyřpokojového bytu pro tyto dva pány. Já jsem byl určen jako tlumočník a budu vám první měsíc ve vaší společné domácnosti k dispozici. Pouze však přes den. Tady je moje vizitka i s telefonním číslem, pokud bude některá ze stran potřebovat mou pomoc i v noci. „

Než se stačíte probrat z prvního šoku, podává vám další dokument policistka: „Tady máte zprávu, kde se dočtete, že rozhodnutí Evropské Unie jsou nadřazena zákonům České republiky na základě článku 10 Ústavy ČR. Proti tomuto postupu Vysokého Komisaře OSN není odvolání!“

Je to přehnané? Je i není...

Pokud totiž přistoupíme na chystanou změnu a uznáme migraci jako základní lidské právo, budeme muset nést z toho plynoucí následky. Má-li totiž kdokoli na něco základní právo, potom toto právo musí být ze zákona naplněno, jakmile se dotyčná osoba k tomuto svému právu přihlásí.

Jednou pro vždy bude ze slovníku lidí této planety vymazán pojem nelegální migrace. Veškerá migrace bude nejenom legální ale dokonce chtěná.

První zemí, která se z jednání o globálním paktu o migraci už v loňském roce stáhla, jsou Spojené státy, protože podle nich je pakt neslučitelný s migrační politikou Washingtonu.

K témuž kroku se chystá i Maďarsko, jehož ministr zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že dokument, který definuje migraci jako základní lidské právo, tím lehkomyslně migraci propaguje.

Měli bychom se všichni(!) zasadit o to, aby naše vláda k tomuto připravovanému kroku zaujala stejně negativní stanovisko.

Jste-li sluníčkáři, potom vám asi bude připadat návrh takové novely správný. Vždyť přece váš pohled na svět je multikulturní. Souhlasíte již s legalizací homosexuálních, či lesbických párů, s jejich právem na adopci dětí, souhlasíte již s tím, že by neměl existovat rozdíl mezi mužem a ženou, neboť přece oba jsou lidé, tak proč je nějak "rozdělovat", souhlasíte jistě i s tím, že pohlaví si může každá bytost vybrat podle toho, na co se momentálně cítí, souhlasíte již nyní s přijímáním ilegální migrace a podporujete (nebo alespoň chápete) neziskovky, které do Evropy na svých lodích imigranty pašují. Tak jistě budete souhlasit i s tím, že právo na migraci je lidským právem základním.

Ale není! (A ani být nemůže!)

Nemůžeme totiž chránit jiné lidi za takovou cenu, že se ochrany zbavíme sami. To je hlavní zásada při záchraně života. Každý záchranář může zachraňovat cizí životy pouze takovým způsobem, aby neohrozil život vlastní. Jinak by místo dvou živých, byli dva mrtví...což pochopitelně postrádá logiku.

Ochrana rodiny, ochrana státu.

Stát je obdobou rodiny. Rodinu je třeba chránit, stát rovněž. Občanský průkaz a pas České republiky je pro příslušníky státu totéž, co jsou klíče od bytu pro příslušníky rodiny. Obojí umožňuje návraty domů. Proto není možné, aby vyšel zákon, který umožňuje nárok na tyto (pouze jen naše) atributy, pro všechny (ostatní) lidi planety. Přesně to se ale chystají v prosinci v Marrákeši udělat.

Právo na migraci je (vzhledem ke státu) totéž, jako by (vzhledem k rodině) bylo právo na přestěhování bez ohledu, kdo v (nově vyhlédnutém) bytě už bydlí.

Nesmíme nikdy souhlasit s připravenou Marrákešskou multikulturní novelou. Nesmíme souhlasit s geopolitickým inženýrstvím na této planetě. Je třeba dát jasně najevo, že existuje jen jediná správná cesta - pomáhat lidem v jejich vlastní zemi a nepřipravovat naopak záměrně tyto země o schopné mladé muže, kteří si rovněž musí uvědomit, že je morálnější pracovat doma na rozvoji své vlasti, než vycestovat za moře, kde jim geopolitičtí inženýři naslibovali (neexistující) ráje na zemi...

Autor: Petr Máj

Zdroj: https://maj.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=671344

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStále více jižanů se hlásí k vlajce Konfederace   
Pridal tk Neděle 22 červenec 2018 - 04:45:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stále více obyvatel státu Tennessee se hlásí k vlajce Konfederace. Svědčí o tom rostoucí počet automobilových poznávacích značek s vyobrazením zmíněné vlajky.

Počet lidí, kteří si pořídili takovou poznávací značku s nápisem „synové veteránů Konfederace“, vzrostl oproti roku 2015 o 72 procent.

Rostoucí obliba symbolu Konfederace je reakcí na antikonfederační kroky úřadů a médií. Odstraňováním soch jižanských politiků a velitelů vede k tomu, že dokonce i lidé, kteří se dosud o věci spojené s historií příliš nezajímali, najednou mají pocit, že jim někdo bere minulost, a začínají se s ní identifikovat.

Zdroj: Drudge Report

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHypersonická ruská raketa Kinžal bude mít dosah 3 tisíce km   
Pridal tk Neděle 22 červenec 2018 - 04:37:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bude mít takový dosah při odpálení z nadzvukového bombardéru, klade si otázku list National Interest.

Podle deníku Rusko tvrdí, že hypersonická raketa vysoce přesného leteckého raketového komplexu Kinžal (Dýka) bude mít dosah 3 tisíce kilometrů, pokud bude odpálena z bombardéru Tu-22M3, a 2 tisíce kilometrů, jestliže bude vypuštěna ze stíhacího letounu MiG-31K.

„Kinžal je letecký raketový systém, takže musíte brát v úvahu dosah jeho použití s přihlédnutím k bojovému poloměru nosiče. Pro Tu-22M3, který brzy vyzkouší raketu, bude rozsah ničení terčů touto hypersonickou raketou 3 tisíce kilometrů (bojový poloměr nosiče plus dosah střely)," uvedl zdroj v ruském obranném průmyslu.

Vzhledem k prohlášení zdroje lze předpokládat, že dosah raket je mnohem menší než 2 tisíce kilometrů, protože tento parametr zahrnuje bojový poloměr MiG-31, píše se v článku.

Jak uvádí list, Kinžal byl vyvinut na základě balistické rakety krátkého dosahu, který činil 500 kilometrů. Zprávy americké zpravodajské služby naznačují, že tyto zbraně byly testovány asi desetkrát, což je v rozporu s tvrzením Ruska, že tato raketa byla testována více než 250krát.

Podle National Interest raketa Kinžal bude zřejmě přijata v omezené verzi, avšak v budoucnu. Je také pravděpodobné, že raketa bude integrována do dalších ruských bojových platforem, jako jsou Tu-22M3, Tu-160 Blackjack a Su-30SM — těžké stíhací letouny schopné vyvinout vysokou nadzvukovou rychlost, uzavírá NI.

Zdroj: National Interest, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Pentagonu podpořili rozhodnutí Trumpa pozvat Putina do USA   
Pridal tk Neděle 22 červenec 2018 - 04:35:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zástupce amerického ministra obrany John Rood podpořil rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa pozvat ruského prezidenta Vladimira Putina do USA.

„Výměna zkušeností a otevřené jednání mezi našimi lídry je to, co musí být uděláno. Já to považuji za úplně normální a praktické," řekl Rood pro CNN.

Zástupce ministra obrany zdůraznil, že Rusko je důležitým hráčem na světovém poli.

Dříve bylo informováno, že Trump pozval Putina na návštěvu Washingtonu na podzim tohoto roku.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jezX
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1938 sec,0.0492 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,677kB