Středa 01 srpen 2018
P.C.Roberts: USA jsou jedinou zbývající koloniální mocností   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 05:27:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy existenci nezávislých vlád v Latinské Americe nikdy nepovolily. Pokaždé, co lidé zvolili vládu, která reprezentovala je a nikoli ekonomické zájmy USA, Washington takovou vládu svrhl. Popovídal nám o tom nejen námořní generál Smedley Buttler, ale i mnoho informovaných lidí dalších. Takže v tomto ohledu žádné pochybnosti nejsou.

V současnosti napíná Washington síly ke svržení vlád ve Venezuele a Nicaragui, za levnější prodeje ropy a běžné úplatky osobní si už koupil vládu Ekvadoru, a na jeho mušce figuruje i vláda Eva Moralese v Bolivii. Nu a tzv. předpráci na odstranění reformních a nezávislých vlád Hondurasu, Argentiny a Brazilie už obstaral režim Obamův.

Reformní vlády v Latinské Americe – s výjimkou Castrovy Kuby – ke svému svržení vždy přiloží i své vlastní polínko. A to tím, že dovolí washingtonským agenturám, jako jsou např. Národní nadace pro demokracii, nebo Americká agentura pro mezinárodní rozvoj, či nejrůznější neziskovky, aby zorganizovaly a zafinancovaly opoziční skupiny, které pak společně s Washingtonem v zemích od USA na jih znovu nainstalují vlády Washingtonu na slovo poslušné.

Marx, Lenin a Mao pochopili, že nedokážete svrhnout utlačovatelskou třídu, pokud necháte noviny a média v jejích rukou, jak to třeba až dosud činí prezident Ortega v Nicaragui, kterého se Washington snaží zbavit vlády už od dob Reaganových. Ortega přežil i nedávný pokus o státní převrat, ale Washington zkouší své štěstí i nadále, a penězi na podporu svého muže K. Zeese v této zemi nešetří.

Stejnou chybu jako Ortega učiniul i Hugo Chavez ve Venezuele a jeho následník tu chybu opakuje. A i současná vláda Kuby pomalu leze do pasti a krok za krokem se stává americkým vazalem, jakým byla za vlády Batistovy.

Organizace amerických států byla vždy v kapse Washingtonu a spočívá tam samozřejmě až dodneška. A Latinská Amerika svůj koloniální statut trpně přijímá a nikdy ji ani nenapadne přijít vládě, kterou se Washington právě snaží s vrhnout, na pomoc. Je impotentní, protože její vládci byli Washingtonem buď koupeni, nebo zastrašeni.

Pochopitelně, Washington vždy předstíral, že je velkým přítelem i ochráncem demokracie, ale pokaždé, co se nezávislá a z voleb vyšlá vláda v Latinské Americe objevila, Washington se dostavil a takovouto vládu svrhl.

V r. 2015 první americký černý prezident a „velký přítel utlačovaných“ prohlásil, že „Venezuela představuje pro národní bezpečnost a mezinárodní politiku USA velkou hrozbu“ a podepsal zákon o sankcích na Venezuelu uvržených. Záminkou pro tyto sankce byly i akty násilí Washingtonem v zemi zorganizované a následné zatčení těch, kteří se násilí dopustili.

Washington samozřejmě ony zatčené označil za „politické vezně“ a jejich zatčení na „porušení lidských práv venezuelskou vládou“.

A presstitutky to i takto a s nevzrušenou tváří veřejnosti podaly.

Jinými slovy: venezuelská vláda znásilnila washintonské lidské právo svrhnout vládu venezuelskou.

Vláda, která se nestydí vyslovovat i takovéto nejabsurdnější lži a současně se pokouší svrhávat demokraticky zvolené vlády, je vládou, zasluhující jen a jen odsouzení.

Svět je však buďto podplacen, nebo má prostě jen strach otevřít ústa.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKde jste zalezlí, sluníčkářští pokrytci?   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 05:24:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera v Praze při vyhlašování vítězů olympiády mladých chemiků došlo k takovému - no - multikulturálnímu zločinu. Student ze Saúdské Arábie odmítl stát vedle studenta z Izraele a přemístil se vedle Íránce.

Arab stál na svém místě a vedle něj si stoupl Žid. Zajímavé, že mladý Žid žádný problém neměl, ale Arab se sebral a odešel na druhou stranu. K jeho smůle vedle jiného nepřítele Saudské Arábie, ale zjevně to pro něj byla lepší varianta, než stát vedle Žida. Tedy Arab projevil svým přesunem jasnou nenávist k jiné kultuře. Nemám ani nejmenší pochybu o tom, odkud taková nenávist pochází. Je jasné, že z jeho nejbližšího okolí, ve kterém žije. Rodina, kamarádi, nemohu vyloučit ani školu.
Proč nemohu vyloučit školu? Saúdská Arábie je silně ortodoxní muslimská země, ve které má výuka islámu prioritu číslo 1.

Tedy se podívejme, co se píše v Koránu o Židech:

5:51 Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.

5:82 A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou židé, a ti, kdo k Bohu přidružují;


Tyto výroky Mohameda jsou otevřeně nepřátelské, v mluvě dnešního nálepkování také xenofobní, rasistické, neonacistické atp. Mnohý čtenář si jistě řekne, že přeháním - ano, stejně jako ti sluníčkáři, kteří takové nálepky používají, aniž by často chápali význam těch slov. Prostě jsou to módní nálepky, kterými je záhodno oblepit všechny, kteří mají jiný, než pečlivě vybraný multikulti názor.

Podle odkazu 1 mladého Araba někteří dokonce jeho chování podpořili. Vlastně tím světu říkají - naše nenávist vůči Izraeli je naprosto v pořádku a světe, ty to prostě akceptuj. Už vám začíná blikat varovné světélko? Nepochybuji o tom, že pokud by došlo ke stejné situaci v obráceném gardu, sluníčkářští aktivisté by začali halasně povykovat a tento multikulti zločin by propírali řadu dní. Pokud však projevil svou nenávist muslim, je ticho po pěšině, jako by se vlastně nic nestalo, na Hate Free jsem nenašel ani řádku o tomto zločinu. Zkrátka, jako by sluníčkáři uznávali nadřazenost ideologie islámu podobně, jako svou nadřazenost vnímají muslimové.

Ježíš prohlásil na adresu farizeů a učitelů Zákona: Matouš 15:7 Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když říkal: 8 ‚Tento lid mne ctí rty, ale jejich srdce je ode mne velmi daleko. 9 Marně mne však uctívají, vyučujíce nauky, jež jsou jen lidskými příkazy.‘“

Stejně tak říkám na adresu multikulti aktivistů: Pokrytci, zpovykaně haníte každého, kdo řekne něco proti islámu, ale nad jasným projevem nenávisti ze strany muslima mlčíte. Marně se však snažíte, protože vaše ideologie dopadne stejně, jako například ideologie nacistů a komunistů. Bude jednou odsouzena jako zlá a nepřátelská lidskému životu.

Autor: Zbyšek Hlinka

Zdroj: https://hlinka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=672705

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSKOK DO VÍDNĚ   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 05:20:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rakouská metropole má svoje kouzlo, jež bylo vytvářeno staletými historickými událostmi a tvořivostí jeho obyvatel. Ta nejznámější událost, na kterou bychom i my, Češi, měli být dodnes hrdí, je poražení mnohatisícového muslimského agresívního vojska spojenými křesťanskými silami, vedenými polským králem Janem III. Sobieskim. Mezi obětmi úspěšné obrany Vídně z r. 1683 – ale nejen jí, celého křesťanského světa -, se nacházejí i čeští bojovníci. Máme být právem nač hrdí.

O to více se s bolestí v srdci dívám na současnou agresi muslimů do postkřesťanského Rakouska; je celkem běžné, že na ulicích Vídně potkáte zahalené ženy, povykující arabské děti, stále větší otevírání muslimských restaurací – např. restaurace Marakéš, drze otevřená hned naproti kapucínskému chrámu – místem odpočinku našeho císaře a krále Františka Josefa, jeho rodiny a blízkých -, kde v jeho průčelí je umístěná v nadživotní velikosti socha italského mnicha, kapucína Marca z Aviánu, který tehdy sjednotil křesťanské síly odporu proti musulmanům. Ovšem neomarxisty ovládané Vídně, vlastně celé západní Evropy, se o těchto událostech nemluví, raději by se měly nějak sprovodit ze světa….. Jak dlouho asi socha Marca z Aviánu bude ve Vídni stát?

Zato ale ve vídeňském předměstí Heiligenstadt nacházíme Karl Marx Hof, což je komplex budov sociálního sídliště z dvacátých let XX. století, na jehož centrální budově onen název křičí do světa. Kdo zná sídliště v Porubě či Havířově na Ostravsku, tak ví, o čem hovořím. I když filosofie obou sídlišť je stejná, tak ale to dřívější, vídeňské, je ukázkově čisté, po výtvarné a architektonické stránce se honosí tehdejší moderností, jež i dnešnímu člověku má co říct, a je nenuceně zakomponované do urbanismu velkoměsta.

Domy jsou sestaveny do bloků, jež tvoří vnitřní prostory, kde jsou parky, dětská hřiště, záhony květin apod. Sídliště patří městu, z 80 % bytový fond Vídně spravuje Magistrát, a dodneška je pro sociálně slabší klientelu; a podle informací je k tomu i úměrné nájemné. Jaký rozdíl mezi vídeňským sociálním bydlením, jehož domy patří městu, a našimi sídlišti stavěnými v éře komunismu také pro dělníky! Je známá kauza sídliště pro horníky na Ostravsku, kde s domy postavenými v duchu „stalinského baroka“ z 50. let XX. století, čachrují soukromníci „podnikatelé“, a neustále zvyšují už tak hrozivě vysoké nájemné! Ale o těchto rozdílech nechci psát, mě zaujalo cosi jiného.

Na jednom bloku je umístěna černá tabulka se žlutým písmem, která nám sděluje, že dne 17. 2. 1934 zde probíhaly kruté boje mezi dělníky a fašisty, vedenými kancléřem E. Dollfussem. Dělníci byli poraženi a fašismus zvítězil. Ale v roce 1938 se Rakousko podrobilo Anschlussu, spojení s třetí Říší. Tabulka hlásá zkreslenou informaci, úmyslně se překrucují dějiny. Ano, v roce 1934 bylo ve Vídni poraženo povstání, jenže ono povstání vedli rakouští nacisté, ideově i jinak podporovaní z Říše, kde v roce 1933 převzali moc ve státě. Tito nacisté chtěli už v roce 1934 připojit Rakousko k Říši, proto vyvolali povstání.

Tehdejší kancléř E. Dollfuss byl následně v červenci nacisty zabit, jeho místo převzal kancléř Schuschning. Oba byli stoupenci ideje stavovského státu, rakouského národohospodáře O. Spanna, a který byl skutečně po potlačení nacistického pokusu o převrat v Rakousku vyhlášen; byly zrušeny všechny politické strany, v parlamentu zasedaly profesní stavy, v Rakousku začala skutečná demokracie. O něčem takovém tabulka umístěná na domě sociálního bydlení v Heiligenstadt neříká ani slovo. Současným liberálům a neomarxistům se epizoda rakouského stavovského státu nelíbí, šmahem ji dávají nálepku „fašismus“. Další příklad neobolševického překrucování pravdy, gumování historické reality v hlavách národa.

Autor: Ladislav Malý

www.narodnisjednoceni.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEuroposlanec Štětina chycen při činu! Fotografii z Volgogradu vydává za Krym   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 05:13:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český novinář, spisovatel, politik a bývalý agent StB. Jaromír Štětina včera na svém Facebooku zveřejnil fotografii ruských vojáků s českými politiky, která podle něho pochází z ruského Krymu. Jak však poznali někteří uživatelé, není to tak zcela pravda.

Jaromír Štětina k fotce napsal: „Když je spor, lidi se mají rozhodnout, na které straně barikády stát. Tito čeští politici se rozhodli. Krym červenec 2018."

Už při prvním pohledu na fotografii tady něco nesedí. Červenec a politici i vojáci jsou oblečení velmi teple! Kabáty a čepice v červenci na Krymu? Podle weather.com je dnes na Krymu 23 stupňů a slabé dešťové přeháňky.

Tuto nepřesnost sám autor později v komentářích opravil, když uvedl, že fotografie je z února. Proč to tedy pan europoslanec nenapsal přímo k fotografii?

Zatímco většina komentátorů se pouští do politiků, aniž by si informaci ověřili. Už zmíněné kabáty by uvažujícím lidem měly být nápadné… Naštěstí se pod příspěvkem ozvali i ti, kteří ví, že fotografie nepochází z Krymu, ale z Volgogradu! Z Volgogradu na Krym je to podle Google Map okolo 1000 kilometrů, letadlem 1 hodina a 50 km. Jde o chybu nebo záměrné uvedení lži ze strany Štětiny?

Ať už šlo panu europoslanci Štětinovi o cokoliv, tento pokus se mu moc nepovedl. Bylo by však zajímavé, proč to vůbec tento stbácký šmejd dělá…

Zdoj: facebook

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajina pohrozila českému europoslanci sankcemi. Ten se jí z Krymu vtipně vysmál   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 04:38:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vedoucí české delegace, poslanec Evropského parlamentu Jaromír Kohlíček prohlásil, že se neobává možných sankcí Kyjeva kvůli své cestě na Krym. Informují o tom ruská média.

Česká delegace je teď na návštěvě Krymu. V jejím složení jsou politici a veřejní činitelé. Přitom velvyslanectví Ukrajiny vyjádřilo protest kvůli této cestě. Připomnělo, že Ukrajina má právo zavést proti cizincům, kteří navštěvují Krym bez povolení Kyjeva, celé spektrum sankcí dovolených ukrajinskou legislativou.

„Na tom není nic nového," řekl novinářům Kohlíček.
Na otázku, jestli se obává možných ukrajinských sankcí, odpověděl „Ne. Už jsem dospělý."

Také poznamenal, že má z Krymu dobré dojmy.

„Mám z Krymu dobré dojmy. Už jsem ho viděl potřetí. Je vidět pokrok (v rozvoji regionu): nová dálnice, letiště, ale ještě zbývá hodně práce," řekl Kohlíček.


Zdroj: https://sptnkne.ws/jjN9


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZpráva o vyšetřování neštěstí osobního letadla Malajských Aerolinek MH 370 uvádí, že příčina incidentu je stále neznámá   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 04:31:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Průzkumný tým společnosti Malajských Aerolinek pro katastrofu letadla MH 370 30. července oznámil, že podle výsledků zprávy o vyšetřování je stále nemožné určit příčinu havárie osobního letadla. Odpovědná osoba průzkumného týmu Kok Soo Chon téhož dne na tiskové konferenci řekl, že vzhledem k absenci důkazů, zejména údajů z letového zapisovače a vraků letadla, zůstává mnoho otázek nezodpovězeno. Nebyly zjištěny žádné odchylky v průzkumu letu samotného osobního letadla, kapitána a velitele náčelníka, ale není možné vyloučit lidský zásah třetí strany, který by vedl ke změně řízení osobního letadla.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZvláštní vyslanec ruského prezidenta: pomáhání syrským uprchlíkům v návratu do svých domovů odpovídá zájmům všech stran   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 04:30:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zvláštní vyslanec ruského prezidenta: pomáhání syrským uprchlíkům v návratu do svých domovů odpovídá zájmům všech stran. Zvláštní vyslanec ruského prezidenta pro syrskou otázku Alexander Lavrentyev 30. července uvedl, že pomáhání syrským uprchlíkům v návratu do svých domovů odpovídá zájmům všech stran. Podle včerejší zprávy ruské tiskové agentury TASS, nové kolo mírového jednání o syrské otázce bylo téhož dne zahájeno v ruském Soči, potrvá podle plánu dva dny. Lavrentyev téhož dne v Soči uvedl, že návrat syrských uprchlíků do svých domovů by měl být dobrovolný a nemělo by být v něm bráněno. Pomáhání syrským uprchlíkům v návratu do svých domovů odpovídá zájmům všech stran. Jde o založení Syrské ústavní komise, Lavrentyev v této souvislosti řekl, že tato otázka jde směrem k aktivnímu řešení, syrská vláda a opoziční politická strana nedávno předložily svůj seznam kandidátů na členy ústavní komise. Dodal, že nové kolo mírového jednání o syrské otázce by mělo být v konstruktivním duchu. Rusko, Írán a Turecko vyšlou své delegace, aby 31. července jednaly se zvláštním poslancem OSN pro syrskou otázku.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrská kurdská armáda se dohodla zahájit jednání se syrskou vládou   
Pridal tk Středa 01 srpen 2018 - 04:27:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Politická agentura syrské demokratické armády „syrský demokratický výbor" 28. července v prohlášení uvedla, že tato agentura souhlasila s vytvořením jednacího výboru se syrskou vládou, aby se připravily pro další jednání mezi oběma stranami.

Syrská demokratická armáda je opoziční síla syrské kurdské strany demokratické unie, která v současné době ovládá velké území na severu a východě Sýrie. Podle zpráv z libanonské televize uspořádala delegace „syrského demokratického výboru" dialog se zástupci syrské vlády v Damašku dne 26. července. Setkání bylo prvním veřejným dialogem mezi oběma stranami a zabývalo se otázkou oblastí ovládaných Kurdistánem v severní a východní Sýrii. „Syrský demokratický výbor" v prohlášení uvedl, že obě strany souhlasily, že „vypracují plán pro vytvoření demokratické, decentralizované Sýrie".

Kromě toho, podle zprávy Syrské zpravodajské agentury ze dne 28. července uskutečnily syrské vládní síly velký pokrok v boji proti extremistické organizaci Islámský stát v údolí Yarmouk na jihu Sýrie. Syrská vládní armáda postupně osvobodila osm vesnic a krajů v údolí Yarmouk, zničila velké množství vojenských arsenálů Islámského státu a zabavila mnoho zbraní a vybavení. Pouze šest vesnic a krajů na jihozápadě Sýrie nebylo dosud osvobozeno a očekává se, že pokrok vládních sil v místní oblasti bude poměrně rychlý.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4656 sec,0.3140 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,665kB