Čtvrtek 09 srpen 2018
Hutkův výblitek nastartoval odvetu Hradu a Andreje Babiše proti neziskovkám   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:50:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hutkův výblitek nastartoval odvetu Hradu a Andreje Babiše proti neziskovkám, podněty a výzvy Aeronetu zasílané poslancům tak konečně padly na úrodnou půdu! Vláda chce seškrtat více jak 3 miliardy korun ideologickým a politickým neziskovkám! Miloš s prasklou lebkou distribuovaný neziskovkou Post Bellum už byl jen poslední kapkou! Člověk v tísni se bouří, sám přitom provádí na českých školách s dětmi pochybné sociální experimenty!

Nenávistný a neuvěřitelně odporný song Jaroslava Hutky o Miloši Zemanovi, o kterém jsme psali zde: https://aeronet.cz/news/video-zubata-uz-si-jede-pro-milose-s-prasklou-lebkou-opilec-vlastizradce-a-ovar-jaroslav-hutka-vyzvracel-do-sveta-text-ktery-lekar-prisoudil-psychopatovi-nahravku-uverejnila-neziskovka/ , má zásadní politickou dohru. Naše redakce už minulý týden ihned poté rozeslala vybraným politikům v Poslanecké sněmovně ČR kompilaci materiálů o činnostech vybraných neziskovek v ČR s příklady takových aktivit, kdy státem a jednotlivými ministerstvy dotované neziskové organizace provádí činnost proti českým ústavním činitelům a podkopávají tak demokratické zřízení v České republice, a že je třeba proti neziskovému sektoru zakročit, protože začíná útočit už i na ústavní činitele v ČR.

Nejde zdaleka jenom o Post Bellum neziskovku, která na YouTube licencuje a spravuje Jaroslavu Hutkovi autorská a licenční práva, ale je to celá řada dalších neziskovek, které např. na jaře tohoto roku organizovaly demonstrace a studentské stávky na školách proti premiérovi vlády, o čemž jsme na Aeronetu také informovali. Ideologické a politické zneužívání neziskového sektoru představuje hrozbu pro Českou republiku a je smutné, že teprve až nenávistný text Jaroslava Hutky rozhýbal ledy a někdo se konečně začne neziskovým sektorem zabývat.

Na provoz neziskovek v ČR šlo minulý rok více jak 13 miliard korun, přičemž tento rok půjde největší část dotací do neziskovek z rozpočtové kapitoly ministerstva školství, a to v úhrnu téměř 7 miliard korun. Školství je centrálním nervovým bodem řízení na 1. prioritě a je jasné, proč právě tolik peněz bude směrováno neziskovým organizacím, které se zabývají školstvím. Andrej Babiš včera pro média uvedl, že škrty se nebudou týkat sportu, kultury, starých lidí a tělesně postižených, což jsou hlavní oblasti, kde má neziskový sektor logické místo ve společnosti. Jenže v dnešní době je neziskový sektor v ČR zahlcen neziskovkami, které nemají s původním konceptem neziskovek nic společného a jedná se spíš o ideologické trusty a think-tanky, jejichž hlavní náplní je politická činnost, ovlivňování politických kruhů a lobbing. To s sebou potom nese velmi nebezpečné kroky, na které naše redakce upozornila minulý týden poslance v zaslaných dokumentech.

Neziskovky začínají připomínat politické strany a hnutí, tomu se musí učinit přítrž, zaznělo ve vládě

Politické neziskovky totiž nijak nepodléhají zákonům o kontrole politických stran a jejich hospodaření. Když se podíváte na finanční krytí vybraných politických neziskovek, jsou dotovány jednak ze státního rozpočtu z kapitol jednotlivých ministerstev anebo dokonce z vlády, ale na druhé straně jsou financovány od ambasád cizích mocí a také ze zahraničí od cizích fondů, což představuje bezpečnostní riziko, na kterou BIS upozornila prezidenta a vládu ve své bezpečnostní zprávě v neveřejné části už minulý rok. Neziskový sektor tak konkuruje politickým stranám v ČR v oblasti prosazování ideových konceptů, ale na rozdíl od politických stran nepodléhají neziskovky kontrolám a dozoru své činnosti a svého financování. To je věc, která je i pro vládu Andreje Babiše neudržitelná a poslední kauza písně Jaroslava Hutky byla de facto jenom tou pověstnou poslední kapkou.

Velké znepokojení ve vládě Andreje Babiše vyvolaly události z Brna, kde na veřejnost unikl dokument, že Hnutí Žít Brno zvažuje bez souhlasu vlády přijmout skupinu migrantů jménem města Brna a postarat se o ně. Skandál, který to vyvolalo, si jistě všichni pamatujete, jenže v tomto plánu figurují i některé brněnské neziskové organizace, které prosazují agendu “Refugees Welcome” a za peníze státu tak de facto podkopávají práci vlády a jdou proti oficiální doktríně Babišovy vlády, která se zaštiťuje rozhodnutím uprchlíky nepřijímat. Ponechme teď stranou to, jestli to vláda myslí vážně, anebo je to pouze v té pozici, že něco jiného se říká občanům doma a něco jiného se potom hlasuje v cizině, v Lucembruku, v Marakéši atd. Neziskový sektor zkrátka dostává peníze z kapes občanů skrze státní rozpočet a výsledkem jsou neziskovky, které chtějí do ČR nasunovat migranty, rozbíjet prezidentovi lebku, posílat děti a nezletilce do demonstrací proti premiérovi v době školního vyučování atd.

Hutkův song o Milošovi s prasklou lebkou odstartoval odvetu vlády, podle Andreje Babiše není možné, aby stát financoval neziskovky, které potom jdou proti státu a proti jeho ústavním činitelům a nejvyšším představitelům

Teprve až nenávistný song Jaroslava Hutky, který oslavuje hypotetickou smrt prezidenta Miloše Zemana, odkryl tu neuvěřitelnou zrůdnost dnešního neziskového sektoru, který namísto pomáhání lidem, nemocným a postiženým se raději věnuje distribuování písní, které šíří nenávist a nadšení ze smrti prezidenta republiky. Politické napojení neziskovky Post Bellum je přitom zjevné, zakladatelem je Mikuláš Kroupa, bratr známého moderátora ČT Janka Kroupy. A jejich otcem je Daniel Kroupa, bývalý předseda Občanské demokratické aliance (ODA), kterou známe a pamatujeme si z období 90. let.
Není proto divu, že Post Bellum má za hlavního mediálního partnera Českou televizi. A stejně tak se nelze divit tomu, že díky politickým kontaktům jejich otce má tato neziskovka i tak štědré dotace od státu, a to hned od 3 různých ministerstev, zahraničí, školství a kultury. Takže neziskovka potom vezme píseň pana Hutky a začne ji licencovat na YouTube. A když to někdo kritizuje, neziskovka se ohradí, že pouze dokumentuje uměleckou tvorbu.

Ministryně financí Alena Schillerová tak navrhuje zkrátit výdaje státního rozpočtu na neziskový sektor o celkem 3 miliardy z celkového objemu 14 miliard, což představuje seškrtání skoro o 22% na budoucí rok. Redakce AE News navrhla poslancům model neziskového sektoru převzatý z USA, který doporučujeme ke zvážení i vládě České republiky. Status neziskové organizace v USA může mít pouze taková organizace, která nevyvíjí politickou činnost a neovlivňuje politické strany, neprosazuje politické cíle, nesmí se stýkat s politiky, školit politiky, přednášet jim nebo pořádat politické diskusní panely, nesmí mít politické agendy a neorientuje se na nezletilé a jejich výchovu.

Všechny tyto činnosti jsou neziskovkám v USA zakázány a zřejmě tamní politici moc dobře vědí, proč takto tvrdé zákony tam mají. Existuje však výjimka, zákony v USA umožňuji tyto výše zmíněné aktivity provozovat těm neziskovkám, které provozují činnost v zahraničí. Americká neziskovka tak může být založena v USA, ale smí pracovat a operovat jen mimo USA, tzn. v Evropě, v Africe, v Asii, může působit politicky, může lobbovat, ale pouze mimo území USA. Z toho je zcela patrné, proč Američané neumožňují na svém území provoz politických neziskovek.

V cizině už začali proti neziskovkám tvrdě zakročovat, nevládní sektor se stává nebezpečným nástrojem cizích mocí k rozvracení vlád a státních zřízení
Maďarsko již tvrdě zakročilo proti Georgi Sorosovi a jeho neziskovému projektu Open Society Foundations, který pro svoji činnost v Maďarsku používal krytí v podobě Středoevropské univerzity (CEU) v Budapešti. Tato škola organizovala rozvratnou činnost proti maďarské vládě, ale nejen proti ní, rovněž proti Slovensku, České republice a dalším zemím Střední a Východní Evropy. Neziskový sektor je nebezpečným nástrojem tzv. liberálních demokracií, protože se jedná o politické organizace, které používají humanitární krytí. To jim umožňuje nejen pronikat do politických kruhů, ale zároveň i financovat ty subjekty v dané zemi, které by status neziskového subjektu nikdy nezískaly, jako např. Jaroslav Hutka.

Jeho písničkářská tvorba je čistě komerční, takže dotaci na svoji činnost žádat jen tak snadno nemůže, ale pokud jeho tvorbu převezme a licencuje nezisková organizace Post Bellum, tak to mění situaci. Neziskovka může “vynaložit” na takové dílo realizační náklady a “umělce” může zaplatit. Toto je pouze spekulace a naše redakce nemá informace o tom, že by v případě Jaroslava Hutky a jeho odporné písně to byl tento případ, ale vyloučené to není, protože do redakce dostáváme záplavu emailů s dotazy, kde se lidé ptají, proč pan Hutka video neupublikoval pod svým jménem a profilem na internetu, ale proč jeho dílo šíří neziskovka Post Bellum. Důvodem může být třeba právě to, že video vzniklo s finanční spoluúčastí neziskovky. Je to pouze spekulace, tak hluboko do toho zatím nevidíme.

Kdo chce dělat politiku, ať si založí politickou stranu, ne neziskovou organizaci! Kdo chce vychovávat děti, ať jde učit do školství, ne pracovat pro nevládku financovanou z cizích ambasád a ze zahraničí!

Je proto zcela jasné, že trpělivost s neziskovkami už přetekla míru únosnosti a vláda Andreje Babiše si uvědomila, že příště by to už nemusel být Miloš s prasklou lebkou, ale třeba Andrej s dírou v lebce. Neziskovka, která zaútočí na prezidenta způsobem, že distribuuje video, které oslavuje zpěvem smrt prezidenta, představuje do budoucna bezpečnostní riziko, protože se jedná o fašizační proces. Demokraticky zvolený prezident sice může být kritizován, ale rámec kritiky musí být čistě soukromý a financovaný pouze ze soukromých peněz, ne z rozpočtu státu, jehož je kritizovaný prezident nejvyšším ústavním představitelem. Seškrtání dotací ze státu navíc mnoha politickým neziskovkám neuškodí, protože většina jejich dotací přichází od ambasád cizích zemí v Praze a od zahraničních fondů. Samotné seškrtání peněz politickým neziskovkám je však dobrým začátkem, ale samo o sobě to nestačí.

To, co musí v ČR přijít, to je reforma zákonů o neziskovém sektoru. Politické a lobbingové neziskovky, které působí na občany a dokonce i na nezletilé, je potřeba podle americké NGO legislativy postavit mimo zákon. Neziskovky by rovněž měly mít zákaz činnosti na všech stupních českých škol, protože osvěta mládeže musí zůstat v dikci MŠMT a nesmí být přesouvána na bedra neziskovek, které ve většině případů navíc mají financování ze zahraničí. Je otřesné, když potom dítě přijde ze školy a řekne doma, že třída byla v divadle, kde vystupoval Superman s muslimským šátkem, viz. úvodní foto nahoře a fotka je k dispozici na webu Člověka v tísni v galerii fotografií.

Neziskovky se nejvíce zaměřují na děti, protože děti nemají zatím vlastní názor a nemohou pracovníkům neziskovek argumentačně odporovat

Tuhle ohavnost nedávno předvedl Člověk v tísni ve spolupráci s projektem JSNS (Jeden svět na školách) a rodiče si nám potom stěžovali. Je velmi znepokojující, když vám dítě přijde ze školy a začne na mladším bratrovi (7 let) cvičit líbání. Paní z neziskovky, podle slov naší čtenářky, totiž dětem ve škole vyprávěla o genderové rovnosti a o škodlivosti předsudků. Rodiče prý nemají právo dětem říkat, koho smí líbat. Když dítě chce, může prý líbat kamaráda, ale i psa, kočičku, želvu nebo křečka, protože láska je prý transcendentální. Níže můžete vidět reakci Adriany Černé z Člověka v tísni na informace o plánu na seškrtání dotací pro neziskovky.

Několik let varujeme před vlivem neziskového sektoru na rozvrat národního státu v ČR a na rozvrat tradiční rodiny a teprve brutální útok Jaroslava Hutky na prezidenta Miloše Zemana rozpohyboval ledy. Opravdu jsme rádi, že podnět naší redakce z minulého týdne našel ve vládě Andreje Babiše odezvu, ale nesmí zůstat jenom u tohoto, protože koncepčním řešením je pouze reforma NGO sektoru v ČR podle přísných pravidel z USA tak, aby neziskovky v ČR mohly pracovat jen v oblasti charity a sociálních programů na pomoc nemocným a postiženým občanům, zvířatům a ve vybraných oblastech společenského života jako je sport, který nezasahuje do politiky a do výchovy a vzdělávání mládeže v systému školství, protože to je jeden z nejnebezpečnějších procesů vlivu cizích fondů na změnu chování a myšlení nové české generace.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/hutkuv-vyblitek-nastartoval-odvetu-hradu-a-andreje-babise-proti-neziskovkam-podnety-a-vyzvy-aeronetu-zasilane-poslancum-tak-konecne-padly-na-urodnou-pudu-vlada-chce-seskrtat-vice-jak-3-miliardy/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPodle pouzder raket v Sýrii jsem odhalil původní prodejce   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:38:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je načase, aby Západ přiznal, komu prodává zbraně

Domnívám se, že NATO ani EU nemají ani ten nejmenší zájem na tom, aby zjišťovaly původ zbraní v rukou islamistických bojovníků v Sýrii nebo kdekoli jinde na Blízkém východě.
Mám pro čtenáře malý detektivní příběh. Poznamenejte si toto číslo: MFG BGM-71E-1B. A toto číslo: STOCK NO (tj. číslo skladu) 1410-01-300-0254. A tento kód: DAA A01 C-0292. Všechny tyto číslice byly vytištěny na boku použitého pouzdra rakety, které jsem nalezl v suterénu rozbombardované islamistické základny ve východním Aleppu minulý rok.

Nahoře bylo napsáno „Hughes Aircraft Co“, což je společnost, kterou založil v Kalifornii ve 30. letech minulého století nechvalně známý Howard Hughes, a která byla prodaná v roce 1997 Raytheonu, obrovskému americkému dodavateli v oblasti obrany, jehož zisky v loňském roce dosáhly 23,35 miliardy dolarů. Mezi akcionáře patří Bank of America a Deutsche Bank. Pobočky Raytheonu na Středním východě se nacházejí v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Izraeli, Egyptě, Turecku a Kuvajtu.

V téže podzemní místnosti v ruinách východního Aleppa jsem objevil desítky dalších použitých identických pouzder raket se sekvenčními kódy; jinými slovy, tyto protipancéřové raketové střely - známé na trhu jako „TOW“ („Rakety vystřelované z hlavně, opticky zaměřované, řízené po drátě“ - nebyly individuální předměty, pašované do Sýrie prostřednictvím staré pašerácké stezky z Libye, o níž mnohokrát informovala CIA. Jednalo se o zásilky, celé várky zbraní, které opustily místo svého původu na paletách vojenských letadel.

Před časem jsem se ve Spojených státech setkal s jedním starým vedoucím pracovníkem z Hughes Aircraft, který se smál, když jsem mu vyprávěl o nálezu raket ve východním Aleppu. Když byla společnost Hughes prodána, byla rozdělena na osm částí, řekl. Ujišťoval mě, že tato várka raket nepochybně pochází z americké vládní základny. Amatérští detektivové už možná vypátrali, co znamená první sada čísel, uvedených výše. „01“ u čísla skladu je kódové označení aliance NATO pro USA, a BGM-71E je produkt společnosti Raytheon Systems. Existují videa islamistických bojovníků, kteří používali typ BGM-71E-1B v provincii Idlib dva roky předtím, než jsem našel pouzdra dalších protitankových střel v sousedním Aleppu. Pokud jde o kód DAA A01 C-0292, stále se snažím vypátrat, co toto číslo znamená.

Třebaže se mi to jednou podaří zjistit, mohu čtenářům již teď předložit určitý úsudek. Tato raketa bude jistě vyrobena a prodána firmou Hughes/Raytheon naprosto legálně alianci NATO, nebo silám, spřízněným s aliancí NATO, či „přátelským“ (tj. proamerickým) silám (vláda, ministerstvo obrany, atd.), a bude pro ni existovat tzv. certifikát koncového uživatele (EUC), doklad o bezchybném původu, který bude podepsán kupujícími - v tomto případě chlápky, kteří nakoupili rakety TOW ve velkém - s uvedením, že jsou konečnými příjemci zbraní.

Neexistuje žádná záruka, že bude tento příslib zachován, a navíc - jak výrobci zbraní, s nimiž jsem hovořil na Balkáně v posledních týdnech, znovu potvrzují - neexistuje ani žádná povinnost, nebo vyšetřovací mechanismus ze strany výrobců zbraní, který by jim zaručil, že jejich neskutečně drahé výrobky nepředají „kupující“ do rukou Isis, al-Nusrá /al-Kájda - což se stalo prokazatelně v Aleppu - nebo nějaké jiné protiasadovské islamistické skupině v Sýrii, kterou samotné Ministerstvo zahraničí USA označí jako „teroristickou organizaci“.

Samozřejmě, že zbraně také mohly být zaslány (nelegálně v rámci právně bezúčinného EUC) sympatické a dobré, „umírněné“ milici, jako je „Svobodná syrská armáda“ (nyní z velké části neexistující) - kdy se velká část zbraní, které velkoryse daroval Západ, dostala do rukou „zlých chlapíků“; tj. lidem, kteří chtějí svrhnout syrský režim (což by potěšilo Západ), ale kteří by také chtěli založit islamistický kult/diktaturu (což by nepotěšilo Západ).

Tudíž al-Nusrá může být příjemcem raket od našich „přátel“ v regionu - v tomto případě, prosím, zapomeňte na certifikáty koncového uživatele (EUC) - nebo od těch mytických „umírněnců“, kteří je střídavě předávají Isis/al-Nusrá, atd., za peníze, za určité služby, ze strachu nebo kvůli bratrovražedné válce a kapitulaci.

Omlouvám se za ohlédnutí do minulosti, ale je fakt, že žádná zbraň, kterou jsem viděl během 15leté libanonské občanské války (1975-1990), nebyla v rukou těch, komu byly přesně ty stejné zbraně původně prodány.

Tyto neskutečné zásilky zbraní byly v té době neustále zaznamenávány - ale takovým způsobem, že byste si mohli myslet, že převody jsou zakotveny v zákoně („Američané vyráběli, Izraelci zásobovali“ se stalo mantrou). Falanga ve skutečnosti také shromažďovala pro své boje spoustu britské, sovětské, francouzské a jugoslávské výzbroje - zbrojovka Zastava Arms v srbském městě Kragujevac, kterou jsem právě navštívil, byla v té době součástí Jugoslávie.

Víte, jaké „dary“ občanům, kteří přežili ve východním Aleppu, v posledních měsících války získaly nový účel? Rozmlácené malé pick-upy Mitsubishi, některé s maskáčovým vzorem, jiné v neutrálních barvách, stály v ulicích, kterými jsem procházel. Ukradla je al-Nusrá? Nebo je jednoduše používaly nevládní organizace? Nebo přijely, zcela nevinně, na místo, a jejich dokumenty, které byly rovněž nalezeny v Aleppu, byly registrovány na „pět pick-upů Mitsubishi L200“, zaslané „odesílatelem: Konfliktní, humanitární a bezpečnostní oddělení (Chase), Whitehall, SW1A SEG, Londýn“?

Samozřejmě, že odeslali - společně se sanitkou z Glasgow, kterou jsem našel v roce 2016 vedle skládky s kanystry na pohonné hmoty, z kterých se podomácku vyráběly bomby, na frontové linii v Aleppu u Beni Zeida. O počítačovém kódování jsem detailně informoval v článku pro The Independent - celkem pět kódů - na což mi skotská záchranná služba odpověděla, že nemůže vystopovat sanitku, protože potřebují více detailů.
Ale zpět ke zbraním a dělům. Proč aliance NATO neudržuje přehled o všech těchto zbraních poté, co opustí Evropu a Ameriku? Proč nepřizná skutečné koncové uživatele těchto smrtonosných zásilek? Výrobci zbraní, s nimiž jsem hovořil na Balkáně, potvrdili, že NATO a USA přesně ví, kdo kupuje všechny jejich kulomety a minomety. Proč nemohou být detaily těchto úžasných certifikátů koncových uživatelů zveřejněny? Měli bychom mít možnost je bez omezení vidět, stejně tak, jako se výrobci chlubí v katalozích těmito strašnými zbraněmi.
Jedna věc byl poučná: Když The Independent požádal minulý týden Saúdy, aby reagovali na dokumenty ohledně bosenské dodávky zbraní, které jsem nalezl vloni ve východním Aleppu (pro 120mm minomety) - sám zbrojní kontrolor zbrojovky si vzpomněl, že tyto dodávky byly přepraveny z lokality Novi Travnik do Saúdské Arábie - Saúdové odpověděli, že neposkytovali žádnou podporu jakéhokoliv druhu „žádné teroristické organizaci“, že saúdský královský dekret označuje al-Nusrá a Isis jako „teroristické organizace“, a že „obvinění“ (sic) jsou „nejasná a nepodložená“.

Ale co to znamená? Prohlášení vlády v reakci na detailní zprávy o dodávkách zbraní by nemělo zůstat jejich posledním prohlášením - zůstává důležitá otázka, na kterou Saúdové neodpověděli. Saúdové sami požádali o kopie dokumentů ohledně zásilek - přesto neuvedli konkrétně, zda doručili tuto zásilku minometů, či nikoli, ani žádným způsobem nekomentovali skutečné doklady, které jim The Independent zaslal.

Tyto dokumenty nebyly „nejasné“, ani paměť bosenského zbrojního kontrolora, který řekl, že dopravili minomety do Saúdské Arábie. Dokumenty k této zásilce jsem objevil v Sýrii. Vskutku, Ifet Krnjič, muž, jehož podpis jsem našel na dokumentech ve východní části Aleppa, má právo na to, aby bylo jeho slovo respektováno stejně tak, jako prohlášení saúdských představitelů. Takže co o tom soudí vojenský personál Saúdské Arábie, který zajisté tyto dokumenty viděl? Co znamená „nepodložená“? Naznačují snad tímto výrazem Saúdové, že jsou dokumenty padělané?

To jsou samozřejmě otázky, kterým by se měly začít věnovat mezinárodní orgány na Balkáně. Úřední nařízení NATO a EU se stále nacházejí v troskách v Bosně, NATO i EU obdržely kopie dokumentů, které jsem našel v Aleppu. Zjišťují si něco o této zásilce, o níž Krnjič řekl, že byla přepravena do Saúdské Arábie? Informují se o přepravních dokladech, které zcela zřejmě skončily v rukou al-Nusrá - a o nichž NATO a EU v době přesunu věděly?

Vsadím se, že ne. Neboť si nemyslím, že by buď NATO, či EU měly nejmenší zájem na zjišťování původu zbraní v rukou islamistických bojovníků v Sýrii nebo kdekoli jinde na Blízkém východě - rozhodně ne v Damašku, neboť v tomto případě se Západ právě vzdal pokusu o sesazení Asada.

Skutečně, v politických podmínkách, kdy se „změna režimu“ stala morálním a etickým cílem, nemůže být prováděno žádné morální a etické vyšetřování toho, jak obchodníci se smrtí (výrobci) zásobují dodavatele smrti (vrahy) zbraněmi, minomety a děly. A pokud jakýkoliv koncový uživatel tvrdí, že „obvinění“ třetí strany jsou „nejasná a nepodložená“ - vždy lze předpokládat, že osoby, které toto tvrdí, jsou samy „koncovými uživateli“ - tak to musí být, to vám zaručuji, přijato jako pravdivé a nevyvratitelné, tak pevné jako ocel, z níž se vyrábějí minomety.

Robert Fisk

I Traced Missile Casings in Syria Back to Their Original Sellers vyšel 6. srpna 2018 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/08/7668-podle-pouzder-raket-v-syrii-jsem-odhalil-puvodni-prodejce.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChcete vyřešit Afghánskou krizi? Pokud vůbec?   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:25:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tady je můj recept. Afghánce (respektive Baluče, Chazary, Paštuny a další mocné kmeny na území dnešního Afghanistánu) neporazil Alexandr, Římané, Peršané, Britové, Rusové, ba dokonce ani Afghánci sami v občanské válce. Já toto poselství chápu jako poselství zkušenosti o marnosti všech vojenských pokusů o ovládnutí této bohaté a zbídačené země.
Otázkou je, co je cílem současných nekonečných operací cizích armád na území Afghanistánu?

1. Neustálý odbyt zbraní ze všech bojišť světa? Už skoro 40 let kšefty běží naplno, napřed Taliban proti Nadžibuláhovi, pak proti Sovětům, pak všichni proti všem, pak Al Qaida, pak USA proti Talibanu,……. Vojenské rozpočty štědře otevřené, tajné fondy běží naplno, americké prezidentské volby vždy naslibují nějaké novoty, aby se po volbách vše vrátilo k původnímu stavu…. a bankéři si mnou spokojeně ruce.

2. Rozryté ohniště konfliktu v zádech Ruska? Tak to se také daří, jen Ruskou federaci od Afghanistánu oddělují středoazijské státy, takže přímý vojenský vliv je minimální. Ale jako základna pro islámské teroristy a jejich útoky na území RF k nezaplacení.

3. Zajištění prudkého nárůstu produkce afghánského heroinu? Tak za rok 2017 odhad produkce je 9000 tun opia, což odhadem obnáší nějakých 225 mil. USD (na poli). Já bych ale chtěl vědět kam je určen, kdo a hlavně kde je spotřebitel? Zdá se, že causa Iran-gate stále běží.

Jak vidíme, argumentů pro udržování nesmyslné krvavé války v Afghanistánu, je mnoho. Je totiž zdrojem blahobytu pro řadu pirátů, agentur, dodavatelů a politiků, které nikdy ani nenapadne vzít samopal a vydat se do afghánských hor.

Je dobré zde zmínit i některé, nepříliš zmiňované, zahraničně politické aspekty konfliktu:

Taliban v Afghanistánu bojuje s kde kým, ale především proti USA. K tomu dlouhodobě využívá rozsáhlou podporu spojence USA, Pákistánu. Nějak se v tom ale nevyznám, proč je Pákistán spojencem USA když podporuje Talibán? A obráceně? Nebo platí, že s takovými spojenci už nejsou potřeba další nepřátelé?

Všichni obviňují Taliban z mezinárodního terorismu, ale musím se přiznat, že nevím o útoku Talibanu v zahraničí. Konec konců do zahraničí ani nemusí, kam by se trmáceli, to zahraničí v podobě intervenčních armád za ním do Afghanistánu přijde samo.

Zajímavou otázkou je, co by nastalo, kdyby náhodou a čistě teoreticky USA vyhrály a poražený Taliban zanikl. Co by nastalo? Jaké jsou varianty? Přišel by snad další americký protektor Brennan? Který, stejně jako v Iráku, rozvrátí, co ještě ze země zbylo, za pomoci bank a korporací? Že by si snad potom Afghánci vládli sami a pěstovali spokojeně šafrán namísto opia? No to ani náhodou! Kde by potom CIA brala své tajné fondy? Naivní!

Zde stejně jako všude v oblasti platí, že není míru bez vítěze a rozdrcení nepřítele. Jenže kdo má vyhrát a kdo má být poražen? Vyhrávají přece banky, ale výhradně na běžícím konfliktu.

Sečteno a podtrženo, účelem války v Afghanistánu tedy není mír, ale pokračující nekonečná válka. Protože v míru se z cizího nezbohatne, ve válce snadno, když máte tu správnou banku. A toho se účastní naše armáda po boku US army.

Já přináším návrh, jak tyto potravní řetězce přerušit, jak nechat afghánskou válku bez zdrojů ze zahraničí vykrvácet a umožnit obyčejným lidem vést obyčejný život. Vím, že to neprojde, protože by to odstavilo od bezedných kont příliš mnoho banksterů a dalších budovatelů liberálního kapitalismu. Ale aspoň to napíšu.

Toto je můj recept:

Uzavřít afghánské hranice mezinárodními silami tak, aby ani patrona se nedostala dovnitř a aby ani deko opia či heroinu se nedostalo ven! Uzavřít bez ultrasocialistických řečí o lidských právech a narušitele nemilosrdně likvidovat (protože oni váhat nebudou). Kontrolovat pohyb osob, identifikovat je aby teroristé, kazatelé nenávisti a námezdní bojovníci zůstali pěkně doma. Když nebudou mít satrapové peníze z opia, nebude na zbraně ani na bojovníky, protože ani v Afghanistánu zadarmo nikdo bojovat nebude. Fanatici se postupně vybijí mezi sebou. Každopádně to těžko může být pro obyčejné Afghánce výrazně horší, než nyní (jen z toho nebudou ty zisky narkomafií a služeb).

Je jasné, že bez spolupráce s okolními státy (Irán, Pákistán, Uzbekistán, Turkmenistán a Tadžikistán) to nebude možné a ony samy to nezvládnou. Přesuňme tedy naši vojenskou a rozvojovou pomoc k těmto státům, na ochranu jejich hranic s Afghanistánem. Pomozme jim tedy vybudovat ostrahu hranic a dejme jim politickou podporu k tomu, aby to dělali dobře. Protože na konec, tyto státy, jsou naší první obrannou linií proti drogám i terorismu.

Až intenzita občanské války začne s klesajícími zdroji také klesat, můžeme pokračovat s humanitární a rozvojovou pomocí. V současnosti stavět silnice, po kterých se nakonec přesouvá Taliban, bojující proti intervenčním vojskům, postrádá jakýkoliv smysl.

Co má smysl pro nás, v ČR? Podmínit rozvojovou pomoc Afghanistánu spoluprací při repatriacích nelegálních afghánských migrantů zpět domů. Rozvojovou pomoc organizovat tak, aby rozvíjela obchodní kontakty s ČR a politiku v Afghanistánu nechat Afgháncům.

Afghanistán totiž patří Afgháncům, stejně jako Česká republika patří svým občanům.

Jiří Kobza
Autor je poslanec za SPD


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaca z Evropských hodnot šíři fake news a desinformaci! Lživě obvinil Okamurovce z oslavování smrti tři českých vojáků   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:19:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vrchní inkvizitor Evropských hodnot a propagator multikulturalismu Roman Maca obvinil na svém Twitrrovem účtu Okamurovce ze šíření letáku oslavujících smrt tři českých vojáků v Afganistanu. Aniž by byly dostupné jakékoliv informace, kdo letáky vylepil, tak pan vrchní inkvizitor a majitel absolutní pravdy z Evropských hodnot označil pachatele jasně - jsou to Okamurovci. A co když si tyhle obyčejné papírky vylepil po Praze zrovna pan vrchní inkvizitor z Evropských hodnot sám? Aby pak mohl očerňovat a lhát o Okamurovcích?

Screen textu Romana Macy:Článek o vylepu na webu Idnes.cz, který se odvolává právě na pana Macu, ale zároveň píše, že policie neví kdo vylep provedl! Což je v rozporu s obviněními pana Macy na adresu Okamurovců!!

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína uloží clo na americké zboží v přibližné výši 16 miliard amerických dolarů   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:07:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Komise pro celní sazby při Čínské státní radě včera večer oznámila, že 23. srpna ve 12:01 Čína uloží 25% clo na americké zboží ve výši přibližně 16 miliard amerických dolarů.

Podle názoru příslušných orgánů, průmyslových sdružení a podniků je cílem maximálně ochránit zájmy domácích spotřebitelů a podniků. Komise pro celní sazby při Státní radě řádně upravila seznam zdanitelných komodit oznámených komisí pro sazby [2018] č. 5, seznam konkrétních komodit podléhá příloze oznámení Komise pro sazby [2018] č. 7.

Další záležitosti budou stále prováděny v souladu s oznámením č. 5.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHlavní ekonom MMF Maurice Obstfeld:USA prostřednictvím zvýšení tarifů sníží obchodní schodek, což je nesprávné   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:05:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hlavní ekonom Mezinárodního měnového fondu(MMF)Maurice Obstfeld nedávno při interview uvedl, že pokus Spojených států o snížení obchodních deficitů zvýšením tarifů je nesprávný.
Obstfeld a jeho výzkumný tým pozorně sledoval vývoj americké obchodní politiky a globální ekonomické situace. Na začátku loňského roku připomínal, že globální obchodní protekcionismus narůstá a v dubnu letošního roku varoval, že obchodní konflikty mohou blokovat světový růst a minulý měsíc zdůraznil, že obchodní napětí se stává největší hrozbou globálního hospodářského růstu.

Zejména se obává, že mylné názory vlády Trumpa o obchodním deficitu mohou vést k zavedení více ochranných politik v oblasti obchodu, což jednak nepomůže vyřešit nerovnováhu v celosvětovém obchodě, ale také zesílí situaci obchodního napětí a bude dále podkopávat globální hospodářský růst.

Průzkum MMF ukazuje, že přizpůsobení obchodní politiky nemá významný dopad na obchodní nerovnováhu. Hlavním důvodem obchodního deficitu USA není samotný obchod, ale makroekonomie. Obstfeld uvedl, že americké fiskální stimulační opatření, například snížení daně a zvýšení výdajů, budou tlačit USA k rychlejšímu zvýšení úrokových sazeb, k posílení amerického dolaru a nakonec k rozšíření obchodního deficitu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký ministr zahraničí Heiko Maas: Německo se bude snažit o zachování hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Íránem   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:02:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V rámci interview německých medií německý ministr zahraničí Heiko Maas v úterý konstatoval, že po obnovení americké sankce vůči Íránu se budou Německo a EU snažit o zachování hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Íránem.

Při rozhovoru Heiko Maas vyjádřil politování nad obnovením americké sankce vůči Íránu. Domnívá se, že komplexní dohoda o jaderné otázce v Íránu fungovala a dosáhla zamýšlených cílů. Německo bude chránit legitimní práva a zájmy evropských společností v Íránu a bude usilovat o to, aby EU a Írán v co nejvyšší míře zachovaly své hospodářské a obchodní výměny.
V pondělí ministři z Německa, Francie a Velké Británie, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vydali společné prohlášení, ve kterém vyjadřovali hluboké politování nad tím, že USA obnovily sankce proti Íránu.
Domnívají se, že zachování komplexní dohody o íránské jaderné otázce je otázkou dodržování mezinárodních dohod. EU a tyto tří evropské země budou chránit legitimní zájmy evropských firem a Íránu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump pohrozil firmám, které obchodují s Íránem   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 06:01:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump včera na svém twitterovém účtu označil nové americké sankce vůči Íránu za nejsilnější v historii. Jejich důvodem je podle něj zajištění světového míru. Varoval také, že každý, kdo bude obchodovat s Íránem, nebude obchodovat se Spojenými státy.

Americký prezident v pondělí podepsal exekutivní příkaz o obnovení protiíránských sankcí. Podle Trumpa mají zajistit „maximální hospodářský tlak" na teheránský režim. Příkaz navazuje na prezidentovo květnové rozhodnutí o vypovězení jaderné smlouvy s Íránem.

První vlna sankcí, které vstoupí v platnost v úterý, je zaměřena především na automobilový průmysl a obchod se zlatem a dalšími kovy. Podstatnější ranou pro íránský průmysl však bude druhá série sankcí v listopadu, která zacílí na ropný a bankovní sektor.

Íránský prezident Hasan Rúhání 6. srpna v rozhovoru pro média uvedl, že Írán důsledně podporuje řešení otázky diplomatickými prostředky, ale pokud chtějí Spojené státy jednat s Íránem, měly by projevit svou upřímnost.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský premiér: Rozšiřování NATO směrem na východ je pro Rusko hrozba a výzva   
Pridal tk Čtvrtek 09 srpen 2018 - 05:59:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský premiér Dmitrij Medveděv nedávno uvedl, že rozšiřování NATO směrem na východ je hrozba a výzva pro Rusko.

Ruské noviny Kommersant publikovaly 7. srpna rozhovor s Medveděvem. Medveděv uvedl, že Sovětský svaz a Varšavská smlouva se už rozpadly a konfrontace mezi oběma velkými vojenskými celky dávno zmizela. Není důvod k pokračování existence NATO. NATO se však neustále rozšiřuje na východ a Rusku to není lhostejné. Pro Rusko je to hrozba a výzva.

Medveděv poukázal na to, že NATO vždy považovalo Rusko za potenciálního oponenta. Vojenské síly NATO, včetně jaderných sil, se vždy zaměřovaly na Rusko. Pokud jde o připravenost NATO pro přijetí Gruzie, Medveděv uvedl, že v Gruzii stále existují teritoriální spory. Přistoupení této země k NATO může vést k vážným konfliktům, proto doufá, že NATO bude při řešení této záležitosti racionální. Dodal, že dveře pro dialog mezi Ruskem a Evropou se nezavřou. Chce-li Evropa zlepšit a obnovit vztahy, Rusko bude reagovat.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2386 sec,0.0480 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,753kB