Úterý 21 srpen 2018
Kavárenská Praha a kiskovská “Blava” spojují síly a s chutí truchlí nad 50. výročím nezdařeného palácového puče uvnitř ÚV KSČ z roku 1968!   
Pridal tk Úterý 21 srpen 2018 - 04:36:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kavárenská Praha a kiskovská “Blava” spojují síly a s chutí truchlí nad 50. výročím nezdařeného palácového puče uvnitř ÚV KSČ z roku 1968! To nevymyslíš! Největší “demokrati” lžou národu o pozadí státního převratu 1968, který měl do roku 1975 udělat z ČSSR členský stát NATO! Miloš Zeman pochopil, že 50. výročí převratu není důvod připomínat, protože je připomínkou nezdařeného neomarxistického puče!

Kulaté 50. výročí okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy se stává s veškerou jistotou nástrojem k mohutnému politickému útoku proti prezidentovi ČR Miloši Zemanovi. Ten před několika dny oznámil, že nebude toto smutné výročí nijak komentovat, protože řečeno už bylo vše a on sám za svůj odpor proti okupaci v roce 1968 byl vyhozen z práce. Jenže toto rozhodnutí vyvolalo doslova alergickou reakci v pražské kavárně a také na Kavčích horách.

Situace zašla tak daleko, že Česká televize se rozhodla, že když nebude k srpnu 1968 nic říkat český prezident, bude alespoň vysílat živý přenos z Bratislavy s projevem slovenského prezidenta Andreje Kisky. Od něho uslyšíme kanonádu útoků proti Ruské federaci, o dnešních údajných ruských hrozbách a o potřebě utužení svazků s americkými vojsky a Severoatlantickou aliancí. Přitom nikdo z pražské kavárny, ani z té bratislavské, si ani na okamžik neuvědomí, že dnešní demokrati pláčou ve skutečnosti na komunistickém hrobě.

Pravda o roku 1968 je největší fackou do tváře všech, kteří usilovali o demokracii a svobodu, protože rok 1968 byl pouze nezdařeným prototypem pozdější a o 21 let realizované Sametové revoluce. Celé Pražské jaro 1968 začalo jako brutální vnitrostranický puč uvnitř Ústředního výboru KSČ, kdy došlo k sesazení prezidenta Antonína Novotného, který byl v březnu 1968 násilným způsobem pod hrozbou likvidace vlastní rodiny donucen k odstoupení z pozice prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČSLA.

Podle dokumentů KGB měl Antonín Novotný odposlouchávaný telefon již od listopadu 1967 lidmi z okolí pozdějších prominentů Pražského jara a k odstavení Novotného z funkce byly použity zpravodajské informace a kompro o propojení Antonína Novotného na generála Jana Šejnu. Ten utekl na počátku Pražského jara 1968 do USA, kde začal pracovat pro americkou CIA a poskytl americké armádě podrobné informace o operačních silách ČSLA, o rozmístění vojsk a poskytl i materiály pro kompro účely na těžbu a získávání informací od českých generálů.

Pražské jaro 1968 odstartoval puč uvnitř ÚV KSČ, který měl za první oběť prezidenta a generálního tajemníka

Generál Jan Šejna utekl z Československa kvůli hospodářské kriminalitě, protože údajně spekuloval s jetelovými semeny vyšlechtěnými Československou akademií věd pro vysoké rostlinné výnosy. Krmivo prudce zvyšovalo produkci laktózy v organismu skotu a tím také masivní produkci mléka. Generál Šejna s těmito experimentálními osivy kšeftoval mimo svoji jurisdikci ČSLA, protože právě armáda měla k osivům přístup pro zkoušky a testy pro vysokou produkci mléka jako strategické suroviny.

Mezi zajímavé parametry patřila schopnost tohoto jetele pohlcovat radiaci, takže se plánovalo s tím, že v případě termonukleární války by tento jetel byl použit na dekontaminaci půdy a zeminy. Jetel tohoto typu se tudíž nesměl dostat do rukou západu. Oficiálně byl generál Šejna obviněn z hospodářské kriminality, že se obohatil tím, že prodal několik tun semen jetele, ale kvůli tomu by komunistický režim nikdy generála trestně nestíhal. Nešlo totiž o obyčejný jetel, ale o vojensky modifikovaný kmen s vysokou schopností absorpce radionuklidů z půdy. Takže šlo o něco jiného.

Symbolicky přesně na den 20. výročí komunistického převratu z 25. února 1948 překročil přes Maďarsko a Jugoslávii hranice do Itálie, kde se ohlásil americkým úřadům a požádal o politický azyl v USA. Ten obratem dostal a na oplátku poskytl americké CIA všechny informace o ČSLA a celé Varšavské smlouvě. Prezident Antonín Novotný o měsíc později odstoupil z pozice prezidenta ČSSR a dokonce i z předsednictva ÚV KSČ. Jeho odstranění bylo vynucené pod hrozbou kriminalizace v souvislosti s kauzou generála Šejny, protože ten měl s Antonínem Novotným soukromé přátelské vztahy. Odstranění Novotného z pozice prezidenta bylo nezbytné pro úspěšné odstartování puče v plné síle, který začal už v lednu 1968. Novotný jako vrchní velitel ozbrojených sil by totiž nedal souhlas s tím, co plánovala později dezignovaná Dubčekova vláda.

“Krásný Tony” byl odstraněn jako první, aby nestál v cestě jako vrchní velitel armády těm procesům, které pučisté plánovali pro Československo v letech 1969 až 1975

Ihned poté, co byl Antonín Novotný, přezdívaný “Krásný Tony”, odstraněn a generálním tajemníkem ÚV KSČ byl jmenovaný Alexander Dubček, začaly v ČSLA mohutné čistky. Z vedoucích funkcí velitelů divizí a oblastních okruhů byli odvoláni lidé spojení s původním mocenským křídlem prezidenta Novotného. Záminkou se stal právě gen. Šejna, a proto bylo prý nutné udělat v ČSLA čistky, a to bez konzultací s Moskvou.
Sovětská vojenská rozvědka o tom podala do Moskvy poprvé zprávu už 11. května 1968, že v Československu dochází po svržení Antonína Novotného ke znepokojujícím změnám na úrovni armády. Spolu s dezercí a útěkem generála Šejny do USA to začalo pro ruskou rozvědku vykreslovat hrozivý obraz infiltrace československé armády americkým nepřítelem zevnitř. Dubčekova vláda toto nekomentovala a oči veřejnosti byly upřeny k demokratizačním procesům, jako byla svoboda slova, otevření hranic pro výjezd na západ a československá rádia začala pouštět americkou a západní hudbu a atmosféra v zemi začala připomínat Jugoslávii.

Další znepokojení v Moskvě vyvolala informace ze 14. června 1968. Ruská vojenská rozvědka hlásí do Moskvy, že skupiny ženistů ČSLA začaly na Šumavě na vybraných úsecích a lesních mýtinách odstraňovat protitankové bariéry a protipěchotní zátarasy z ostnatého drátu a ocelových křížů. Ministerstvo obrany ČSSR na toto reagovalo o týden později, že na vybraných úsecích dochází nikoliv k odstraňování zátarasů, ale pouze jejich údržbě a modernizaci, takže staré zátarasy je třeba odstranit, odvézt a potom nainstalovat nové. Jenže ani o měsíc později žádné nové zátarasy na hranici nejsou, mýtiny jsou odkryty pro vstup tanků a pěchoty nepřítele, hlásila sovětská rozvědka 20. července 1968 do Moskvy. “Hrozí eminentní riziko vtrhnutí vojsk NATO skrze otevřené úseky Železné opony na Šumavě do Československa…”, hlásí do Moskvy sovětští zpravodajci. Na druhé straně v NSR přitom probíhají nebezpečné přesuny americké armády.

Za hranicemi na západě se formovala vojska NATO

Ruský generálmajor ve výslužbě Vladimir Bělous, spolupracovník Střediska mezinárodní bezpečnosti Ruské akademie věd (RAV) k tomu uvedl: “USA v letech 1960-1970 shromáždily v Evropě silnou skupinu taktických jaderných zbraní, které měly asi 7000 bojových hlavic. Jenom armáda Německa (Bundeswehr) čítala okolo 500 tisíc lidí. Od samého počátku byl Bundeswehr plně integrován do vojenské struktury NATO a byl podřízen společnému velení aliance. V SSSR byl Bundeswehr nazýván „armádou pomsty“, protože se na jeho vytvoření aktivně podíleli bývalí Hitlerovi generálové.

Například v roce 1957 v něm sloužilo více než 10 tisíc důstojníků, 44 generálů a admirálů, kteří bojovali v nacistických jednotkách. Již v červenci 1968 byly evropské síly NATO uvedeny do stavu částečné bojové pohotovosti. Zvláštní obrněné jednotky americké armády se přesunuly na hranice Československa v Bavorsku. Na výcvikovém polygonu Grafenwöhr v NSR stály tanky NATO v kolonách připravené k okamžitému zásahu. Stovky ocelových hřbetů bylo vidět z československé strany pouhým okem. V noci z 20. na 21. srpna dal generál Parker z velitelství NATO příkaz k zavěšení atomových bomb do letadel. Velitelé leteckých jednotek obdrželi příkazy v zapečetěných obálkách, které měly být otevřeny na speciální signál. Označovaly cíle pro bombardování v socialistických státech.

Generálporučík sovětské armády ve výslužbě Alfred Gaponěnko, v těch letech velitel pluku, vzpomíná: „Byl jsem pověřen udeřit svým plukem z boku na vojska NATO, která se pod rouškou cvičení „Černý lev“ soustředila na německém území a byla připravena k invazi do Československa. Byly stanoveny hranice rozvinutí pluku, který měl operovat v sestavě 120. motostřelecké divize jako rezervní pojistka vrchního velitele Sovětského svazu. Do oblasti možných bojových operací měly být jednotky přesunuty přes území Polska.“ V hlavním štábu NATO byla zřízena speciální skupina, která zahrnovala operační komanda. Jejich úkolem byl „československý problém“.

Čelo úderných vojsk americké armády se formovalo v Bavorsku na německé straně Šumavy

Od července 1968 začal v Regensburgu (Řeznu) působit „štáb úderné skupiny“, do něhož bylo přiděleno více než 300 důstojníků výzvědných služeb NATO a politických poradců. Hlavní ústředí NATO dostávalo třikrát denně zprávy o situaci v Československu shromážděné „štábem úderné skupiny“. Jak bylo později upřesněno, pohybovalo se tou dobou v Československu více než 200 specialistů z armády NATO a více než 300 lidí ze špionážních center. CIA a Pentagon věřily, že tolik „specialistů“ bude schopno zabezpečit řízenou činnost pro 75 000 „povstalců“.

Podle amerického ministerstva zahraničí čítal v létě 1968 počet amerických občanů v Československu asi 1500 lidí. Ke dni 21. srpna 1968 se jejich počet zvýšil na 3000. Podle amerického tisku šlo většinou o agenty CIA. Pouze v první polovině roku 1968 překročilo československé hranice více než 368 tisíc turistů z Německa. Tak masivní příliv „milovníků cestování“ ze sousední země neměl obdoby. V západním Německu a Rakousku byly zřízeny střediska pro přípravu výbušnin, pro činnost ilegálních rozhlasových stanic, cvičili se tam špióni a sabotéři, shromažďovaly zbraně a střelivo. V Československu se budovaly skryté muniční sklady. Země byla zaplavena zbraněmi. Od konce srpna spojenecké síly Varšavské smlouvy vyvážely nákladními automobily z Československa výbušniny, samopaly, pušky, pistole, kulomety, patrony k nim, granátomety a dokonce i lehká děla. Nic z toho nebylo pod kontrolou a v evidenci zbraní a zásob ČSLA.

A již 22. srpna velitel 2. západoněmeckého armádního sboru generálporučík Thilo nařídil vytvoření zvláštního velitelství pro koordinaci „psychologické války“ proti Československu podle pokynů generálního inspektora Bundeswehru. Jeho oficiálním úkolem bylo „udržovat technickou komunikaci“ s Československem. Ve skutečnosti šlo o centrum „informační války“. Činnost velitelství vedl plukovník I. Trench, přední západoněmecký odborník na „psychologickou” diverzi. Zkušenosti s ideologickými akcemi získal během kontrarevolučního povstání v Maďarsku. Téměř všem členům štábu se pod krytím „novinářů“ podařilo navštívit Československo, aby si ověřili nadcházející „psychologické operace“. Tehdy těsně po srpnu 1968 se v ČSSR šířily dezinformace a pomluvy desítkami podzemních rozhlasových stanic, tiskovými médii i televizí.” Zdroj: https://topwar.ru/32806-oni-shli-na-voynu.html

Vnitrostranický puč a odstraňování protitankových a protipěchotních zátarasů na Šumavě v Železné oponě vyvolalo v Moskvě paniku

Takový byl předobraz událostí z doby před 21. srpnem 1968. Na jedné straně vnitrostranický puč komunistických aparátčíků uvnitř ÚV KSČ, kteří svrhli prezidenta republiky skrze generála Šejnu, který posloužil pučistům uvnitř KSČ jako nástroj na vydírání a odstranění Antonína Novotného. Bez generála Šejny by žádné Pražské jaro 1968 nebylo. Celá kauza s jetelovým semenem byla zinscenována tak, aby pučisté měli munici proti Novotnému. Generál Šejna dezertoval do USA, a protože syn prezidenta Novotného se přímo s Šejnou přátelil a byl doma u Novotných na návštěvách pečený vařený, měli tím pučisté na Novotného páku, aby odstoupil z funkcí. Poté, co byl odstraněn z pozice vrchního velitele a prezidenta, mohly začít čistky v ČSLA a rozebírání Železné opony na Šumavě. Všechno šlapalo jako na drátkách. Pokud by Dubčekovské Československo dokončilo Pražské jaro, nejpozději do roku 1975 by Československou vstoupilo do NATO, protože neutralitu by Československu ostatní státy NATO a ani Varšavské smlouvy neuznaly a negarantovaly.

V roce 1968 se o prezidentu Novotném dokonce šířila vulgární básnička o útěku generála Šejny do USA a o tom, jak z USA posílá Novotnému do Prahy telegram s tímto zněním:

TELEGRAM

Cesta dobrá, žrádla mraky
ser jim na to, přijeď taky.
Kurev hejna, zdraví Šejna.
A Novotný mu na to odpovídá:
Funkce v prdeli, přijedu v neděli. Tonda!


V celém Pražském jaru 1968 tak šlo o vnitrostranický puč, de facto o palácový převrat, kdy skupina komunistických aparátčíků chtěla provést politické a vojenské změny a přesunout Československo ze skupiny socialistických zemí a z bloku Varšavské smlouvy pod vedením SSSR do skupiny kapitalistických zemí a do bloku NATO pod vedením USA. Pohádka o socialismu s lidskou tváří byla salámovou metodou na občany Československa, kteří by v demokratických volbách pro návrat do kapitalismu tehdy v roce 1968 (zatím) nehlasovali. Právě proto došlo k puči uvnitř ÚV KSČ, protože v rámci Národní fronty a u voleb by pro cestu ke kapitalismu lid vládě mandát v roce 1968 nedal.

Proto je ostudné, že dnešní demokrati horují pro rok 1968, když ten neměl s demokracií nic společného, když to byl proces, který vycházel z komunistického puče uvnitř KSČ, který byl odstartován divokým svržením prezidenta Antonína Novotného, takže majdanizační proces, ale ne z ulice, nýbrž zevnitř politbyra ÚV. Puč byl provázen čistkami v československé armádě a byl odstartován bizarním obviněním a následně útěkem generála Jana Šejny do USA. Všechno bylo nachystáno k tomu, aby Československo se stalo zemí, která se dostane do vlivu USA a NATO. A to by v roce 1968 a poté znamenalo, že vojska Bundeswehru a americké armády by se dostala na východním Slovensku až na hranice Sovětského svazu.

Bez komunistických aparátčíků by nebylo ani Pražské jaro 1968, ani Listopad 1989! Obojí připravily kádry vychované stranou. Takže, jaká demokracie?

A jaká je situace dnes? Česká brigáda AČR z Žatce je pod velením německého Bundeswehru v rámci NATO na čáře doteku v Pobaltí, na hranici s Ruskou federací . Takže, všechno je tak, jak bylo plánováno v roce 1968. Způsobit státní převraty v socialistických zemích, připojit je k NATO a použít jejich země jako nástupní platformy pro armády NATO k hranicím Ruska. Proto v roce 1968 probíhaly procesy, které probíhaly i v roce 1989. Václav Havel také v prosinci 1989 prohlašoval, že není nepřítelem socialismu. Také sliboval občanům v ulicích zachování socialismu jako Alexander Dubček v roce 1968.

Jenže rok 1989 byl součástí státního převratu stejně, jako bylo Pražské jaro 1968. V obou případech převrat spustili aparátčíci, nikoliv občané. V obou případech byli v čele převratů figury, které se zaštiťovaly socialismem, ale které byly pouze loutkami těch, kteří stáli v pozadí. V obou případech šlo o odchod Československa z Varšavského bloku do NATO a v obou případech byl hlavním cílem přístup NATO k hranicím SSSR, resp. Ruské federace. A stejně jako v listopadu 1989 byla spouštěčem pro převrat záminka se zabitým studentem, stejně tak v roce 1968 byla záminka pro odstranění generálního tajemníka a prezidenta kauza generála, který měl na něho těsné napojení.

A není náhodou, že bez StB by nebyl žádný 17. listopad a bez ÚV KSČ ani žádné Pražské jaro. Uvědomují si to ti blázni a hlupáci v České televizi, v Bratislavě okolo pana Kisky, že uctívají ve skutečnosti neomarxistický a potažmo trockistický puč, který v roce 1968 proběhl uvnitř komunistické strany? Uctívají proces, který bez mandátu lidu měl v plánu ukončit v Československu budování socialismu a měl zahájit přesun ke kapitalismu pod kuratelu americké vojenské moci, pod jařmo německé moci, k obnově sudetských požadavků na Československo a k nasunutí procesů vedoucích ke konfrontaci s největší zemí na světě, s jadernou velmocí, Sovětským svazem, potažmo dnes Ruskou federací.

Gerogem Sorosem podporovaný slovenský prezident tak bude na České televizi oslavovat komunistický puč z jara roku 1968, který měl urychlit vojenské obkličování Ruska. Kolik zrádců by dnes poslalo zvací dopisy do Washingtonu, kdyby dnes ve vládě došlo k puči a ke snahám o vystupování z NATO a k plánům na nasunování demokracie s lidskou tváří? Ten zvací dopis pro americkou armádu by měl tisíce podpisů.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/kavarenska-praha-a-kiskovska-blava-spojuji-sily-a-s-chuti-truchli-nad-50-vyrocim-nezdareneho-palacoveho-puce-uvnitr-uv-ksc-z-roku-1968-to-nevymyslis-nejvetsi-demokrati-lzou-narodu-o-pozadi/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRok 1968 a jeho dopady na dnešní svět…   
Pridal tk Úterý 21 srpen 2018 - 04:16:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nutno říci, že v současnosti je rok 1968 hojně používán k propagandě proti Ruské federaci, jako kdyby tenkrát tato země již existovala a snad jí dokonce vládl a invazi osobně přikázal sám Putin. Dnešní prozápadní propagandisté schválně „zapomínají“ na role ostatních zemí Varšavské smlouvy. Opomíjejí to, že se tu po pouhých 23 letech po válce producírovala německá armáda, nebo polská vojska, která nám před druhou světovou válkou spolu s Němci zabrala naše pohraničí.

Ono se vůbec záměrně zapomíná na spoustu věcí a zatímco invaze sovětských vojsk a dalších členů Varšavské smlouvy je nám každoročně připomínána, ačkoli to proti nacistické invazi Německa a jejich spojenců bylo něco, jako štípnutí komára proti smrtelnému uštknutí jedovatým hadem.

To jaká zvěrstva nám prováděli a ještě větší na nás chystali Němci, je každým rokem více a více bagatelizováno a pomalu více a více utajováno, aby mladá generace nakonec ani nevěděla, že nám hrozilo vyhlazení a zotročení, před kterým nás zachránila Rudá armáda a nepřítelem číslo jedna se tak už provždy stalo Rusko, díky kterému náš národ dnes ještě vůbec existuje.

Takže Němcům se klaníme až po pás a lidově řečeno jim olizujeme kulky a skáčeme, jak německá kancléřka a její francouzský poskok píská. Zatímco Německo opěvujeme jako našeho obchodního partnera a vojenského spojence v útočném vojenském paktu NATO, tak na Rusko házíme jen a jen špínu a viníme ho ze všeho špatného, co se ve světě děje. Lidská paměť je selektivní, manipulovatelná a krátká, ale pokud měl být nějaký národ někým vyhlazen jako podřadná rasa a někdo ho zachránil i za cenu nemalých vlastních obětí, tak to by si lidé pamatovat rozhodně měli!!!!

Také je nutno připomenout to, že v Kremlu tehdy vládl Stalin, na kterého házíme špínu i přes to, že Rudá armáda z Československa poté, co vyhnala nacisty, do posledního vojáka odešla a ponechala nás zcela svobodně se ve volbách rozhodnout, kam bude směřovat naše budoucnost.

Po smrti Stalina, začalo období infiltrace socialistických zemí, které vyústilo v západem iniciované kontrarevoluce v Maďarsku a Československu, které skončily zbytečně velkým použitím síly zemí Varšavské smlouvy. Tehdy, by (zejména v Československu) bývalo stačilo zasáhnout pomocí malé operace speciálních sil a zbytek nechat na „nepomýlených místních“.
Místo toho se na rozkaz Ukrajince Brežněva konala masivní vojenská operace, jejímž výsledkem bylo přesně to, co západ chtěl, tedy odcizení se lidu a vedoucích představitelů tehdejších komunistů a ke ztrátě vděčnosti československého lidu vůči Sovětskému svazu za osvobození od nacistů. To nakonec po letech vedlo k návratu kapitalismu a potažmo k obnovení ekonomické a ideologické moci bývalých vykořisťovatelů a církve.

Idea komunismu byla pošpiněna a kapitalismus, na který si již skoro nikdo doopravdy nepamatoval, se idealizovaný vrátil plnou silou do střední a východní Evropy. Výsledkem bylo přetvoření Evropské unie, která po pádu komunistů přestala předstírat, že se jedná o ekonomické společenství a začala se rychle politizovat a omezovat nezávislost a suverenitu svých členů, pod taktovkou Německa a Francie, jako dvou největších členských zemí.

V současnosti je Evropa doslova na rozcestí ke svobodě, nebo zániku. Německo s Francií ekonomicky vysává menší členské země pomocí direktiv o tom, jaké věci se smí vyrábět, nebo kupovat, aby na tom měli největší profit německé a francouzské potravinářské, chemické a strojírenské korporace. Zároveň se vedení EU snaží zničit vlastenecké povědomí členských zemí a pomocí cíleně řízené migrace islamistů z Afriky snížit IQ obyvatel Evropy a potlačit tím zároveň pocit národní sounáležitosti mezi původním obyvatelstvem.

Tato protinárodní kampaň se vede současně s protiruskou, která má za cíl odvádět pozornost a vytvořit vnějšího nepřítele, aby si lidé nevšímali toho, že skutečný nepřítel vyrůstá a sílí přímo mezi nimi!!!

Ladislav Kašuka

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKdo se sprostě naváží do našeho prezidenta, ukazuje jen svoji neschopnost   
Pridal tk Úterý 21 srpen 2018 - 04:13:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je to sprostota na entou. A absolutně pokleslá kultura. Jestliže se někdo sprostě opře do pana prezidenta M. Zemana, ukazuje tím i další věci. Že mu došly argumenty v diskuzi a frustraci z toho, že on není lepší než pan prezident.

Tímto článkem bych chtěl rozvést své myšlenky, které jsem uvedl v anketě pro Parlamentní listy na téma "obludná postava", jak se o panu prezidentovi vyjádřil jistý pan Patočka v "Deníku Referendum" (viz https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Muceni-deti-Bambulo-Po-nejsprostsim-utoku-na-Milose-Zemana-prisla-zla-odveta-547810

Proč má někdo potřebu se navážet sprostě do pana prezidenta, jako například pan Hutka s jeho pokleslou písní anebo již zmíněný pan Patočka? Co pak takovéto sprosté urážky by měly být součástí politické kultury? Je to nechutné, ale může se tak bohužel stát ve dvou případech.

Za prvé. Pokud existuje nějaká diskuze o něčem (ať už o politice, o mimozemšťanech nebo o něčem jiném, to už je jedno, o čem) a jedna strana začne mít v této diskuzi výrazně na vrch. Jenomže, co když ta druhá strana bude na svých tezích skálopevně trvat, a to i přesto, že bude na lopatkách? Tak se obvykle začne navážet nikoliv do argumentů protistrany, ale přímo do představitelů protistrany a do osobních útoků. Je to jen důkaz prohrávání v diskuzi.

A za druhé. Když někdo vidí, že vize jedné strany diskuze jsou u lidí úspěšnější než vize protistrany. Představte si například, že jedna skupina lidí vám bude říkat, jaká to bude krása, až budeme žít v multikulturalismu. A až budeme respektovat i takové nábožensko-politické ideologie, které se považují za nadřazené vůči naší kultuře a které usilují o své vítězství na světem (tedy vlastně usilují o naši prohru). Budou chtít třeba i to, aby se to vše indoktrinovalo dětem do škol a možná ještě šílenější věci. Ale veřejnosti se taková vize líbit nebude. A ve většině naopak budou usilovat o to, aby se takováto vize nenaplnila. A co udělá nositel takovýchto multikulturalistických ideologií, když vidí, že jeho vize ve společnosti prohrává? Bude frustrovaný z toho, že protistrana je úspěšnější než on. Že program těch druhých je pro lidi přitažlivější než ten jeho. A pak se může dopustit takého sprostého jednání i vůči naší hlavě státu.

A v případě takovýchto pražskokavárečníků vidím oba důvody. Došly jim jak argumenty, tak je opanovala frustrace, že nedokážou být lepší než náš pan prezident.

Libor Čermák

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=675546

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSekretariát OSN tajně zakázal pomoc při obnově Sýrie   
Pridal tk Úterý 21 srpen 2018 - 04:06:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sekretariát OSN oddělením organizace tajně zakázal, aby se účastnily obnovy syrské ekonomiky, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

„Ukázalo se, že politické oddělení sekretariátu OSN už v říjnu minulého roku vydalo a rozšířilo po celém systému OSN tajnou směrnici, která zakazuje organizacím, které jsou zařazeny do tohoto systému, účast v jakýchkoliv projektech obnovy syrské ekonomiky. Pouze humanitární pomoc, nic víc," řekl ministr.
„A opět byla uvedena podmínka, že až po dosažení pokroku v tzv. politickém přechodu se bude možné zabývat obnovením Sýrie," dodal.

Vyzval také západní partnery, aby se vzdali pokusů o využití mezinárodní organizace „uzavřeně".

Ministr poznamenal, že je třeba diskutovat poctivě o rozdílných názorech, které existují mezi Ruskem a ostatními zeměmi, nikoliv řešit problémy „za zády" partnerů tím, že budou ovlivňovat personál sekretariátů mezinárodních organizací.

Zdroj: https://sptnkne.ws/juzu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDošlo k útoku na americké velvyslanectví v Turecku, nikdo nebyl zraněn   
Pridal tk Úterý 21 srpen 2018 - 04:02:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
20. srpna časně ráno došlo k útoku na velvyslanectví Spojených států v tureckém hlavním městě Ankaře, nikdo nebyl zraněn. Podle zprávy amerických médií, přijel 20. srpna v 5 hodin místního času bílý automobil před velvyslanectví Spojených států, střelec vystřelil zevnitř auta a zasáhl okno bezpečnostního personálu, což si nevyžádalo žádné oběti. Policista uvedl, že slyšel 4-5 výstřelů. Ankarská policie zahájila operaci, aby zabránila úniku vozidla a personálu. Zatím se ale nepodařilo potvrdit identitu střelce. V uplynulých dnech vzrůstá napětí mezi Spojenými státy a Tureckem, protiamerické nálady některých Turků se zhoršují.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Severní Koreji se odehraje sjednocení skupiny odloučených rodin mezi KLDR a Jižní Koreou   
Pridal tk Úterý 21 srpen 2018 - 04:00:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dopoledne 20. srpna 89 Jihokorejců odjelo z přístavního města Sogcha, které se nachází na severovýchodní části Jižní Koreje, aby se setkali v severokorejském Keumgangu se svými odloučenými blízkými, žijícími v Severní Koreji.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení uvedlo, že zmínění Jihokorejci se téhož dne dostanou do severokorejského Keumganga kolem půl jedenácté a samotná akce sjednocení skupiny odloučených rodin mezi KLDR a Jižní Koreou se začne realizovat od 15:00 hodin.

Jižní a Severní Korea se dohodly na uskutečnění dvou kol akcí pro sjednocení skupin odloučených rodin mezi KLDR a Jižní Koreou, a to ve městě Keumgangu.

Po příměří Korejské války v roce 1953 je Korejský poloostrov ve stavu rozdělení. Válka a konfrontace vedly k oddělení velkého počtu rodin mezi Jižní a Severní Koreou.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická média věnují velkou pozornost nadcházejícím ekonomickým a obchodním konzultacím mezi Čínou a USA   
Pridal tk Úterý 21 srpen 2018 - 03:58:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V americké metropoli Washingtonu se budou konat ekonomické a obchodní konzultace mezi Čínou a USA na úrovni náměstků ministrů, což přilákalo velkou pozornost hlavních médií ve Spojených státech. Některá americká média uvedla, že různé kruhy v USA očekávají stabilizaci americko-čínských obchodních vztahů.

Čínské ministerstvo obchodu 16. srpna oznámilo, že na pozvání americké strany chystá na konci srpna návštěvu USA čínská delegace v čele s náměstkem čínského ministra obchodu a zástupcem vyjednavače pro mezinárodní obchod Wang Shouwenem (Wang Šou-wenem), který bude ve Washingtonu jednat s americkou delegací v čele s náměstkem amerického ministra obchodu Marpasem o hlavních hospodářských a obchodních otázkách mezi oběma zeměmi.

Mnoho amerických médií uvedlo, že zpráva o obnovení hospodářských a obchodních konzultací mezi Čínou a USA přinesla důvěru na trh. Agentura CNBC ve své zprávě napsala, že pokud dojde v příštích několika měsících ke snížení rizika zhoršení obchodního konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou, trh se postupně zlepší. Protože obchodní válka mezi Čínou a USA je stále jednou z největších obav investorů.

Americký list Washington Post uvedl, že americká vláda zavedla řadu jednostranných obchodních politik, včetně uvalení cel na dovážené výrobky z oceli a hliníku, což také vyvolalo obavy obchodních partnerů. Mnoho amerických ekonomů kritizovalo americkou vládu za výrazné zvýšení sazeb na dovoz z Číny. List se domnívá, že to vytvořilo napětí v oblasti obchodu mezi Čínou a USA. Pokud bude obchodní konflikt mezi USA a Čínou nadále eskalovat, jako první budou poškozeny americké přístavy a dojde ke ztrátě pracovních míst.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3240 sec,0.1547 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,714kB