Sobota 25 srpen 2018
Pláč ano, jen je nad jiným hrobem   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 19:23:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček se kromě událostí kolem výročí 21. srpna 1968 zmiňuje o bědování nějaké paní učitelky, že TV seriál Chalupáři „kazí“ její výuku a prý vznesla požadavek, aby z tohoto seriálu byly odstraněny některé scény, neboť ona ve škole učí, jak se za normalizace na venkově špatně žilo, ale děti v televizi vidí, že se jim žilo kupodivu celkem dobře, že měli také svá auta, jezdili do divadel atd., což by si, mimochodem, dnes již (prý) dovolit nemohli.

Upřímně řečeno, nic nového pod sluncem, protože to není pouze problém školních osnov z předmětů, které mají vztah k naší historii, dějinám, režimu(-ům) a života společnosti od r. 1945. S podobnými zásahy v překrucování faktů a skutečností se (především díky ÚSTR) setkáváme všude tam, kde je potřeba ospravedlňovat současný politický trend a současně popisně dehonestovat vše, co bylo za totality, alias socialismu nebo vlády komunistů pro občany dobré, prospěšné nebo pozitivní a co dnes zásadně neodpovídá potřebám politické linie pro ovlivňování našeho vědomí o naší „nezpochybnitelné “ sounáležitosti k západnímu bloku, v čele s USA, NATO, jejich vlivu, jejich vojenským strukturám, protivýchodní (protiruské, protičínské) politice a je nám našimi prozápadními politiky vnucováno k slepému,nekritickému následování.

Lze jen litovat paní učitelku, která se dostala do nezávidění hodné situace. Je od ní sympatické, že se s tímto problémem obrátila ne veřejnost (prostřednictvím pana Křečka), protože stejný problém zcela jistě zažívají i jiní učitelé, kteří snad z nedostatku odvahy, možná bezradnosti či nezájmu se této vážné problematice prostě vyhýbají. Bylo by skutečně zajímavé znát, jak se s tím mnozí naši učitelé vyrovnávají, protože ne všichni se tímto problémem zabývají, což ve svém důsledku znamená, že jejich přednášky na toto téma jsou nebo mohou být vedeny buďto zcela v novodobém duchu osnov, tedy v naprosté demagogické rovině, což znamená uvádět školáky v úmyslná omyl, v lepším případě říkat nepravdu nebo polopravdu. Vzhledem k tomu, že školáci o těchto věcech moc příliš (jestli vůbec) nepřemýšlí a informace zcela bezděky a bez zájmu je jen přijímají a málokdy o nich přemýšlí a jejich rodiče se této problematice také většinou nezabývají, negativní vědomostní výsledek je nasnadě.

Rozhodně však sdílím zoufalost paní učitelky, protože při představě, kam takový „novodobý“ výklad historie naší společnosti vede a jak se také následně, resp. příležitostně tato mládež „demokraticky“ veřejně angažovat svědčí případ žáků jedné školy, pokud se nemýlím v Českých Budějovicích v jejich útocích, resp. šikaně vůči jedné učitelce. Nicméně je štěstí, že tyto politické aktivity „svobodomyslných, demokratických názorů a postojů“ mládeže (vesměs školou povinné či neplnoleté) je zatím poměrně málo což ale neznamená, že jejich mysl z takto pojatého učiva a přednášek o historii země není zasažena, potažmo ovlivněna. Problém je také v tom, že novodobé osnovy i v rámci tzv. inkluze, rodiče dětí, pokud tyto skutečnosti nějak sledují, svým dětem nedementují nepravdy, polopravdy a lži argumentací faktických a věcných připomínek, čímž jim k poznání pravdy jen sotva přispějí. Jejich věk už totiž neodpovídá možnostem osobních, reálných zkušeností nebo poznatků té doby. Nemluvě o tom, že i oni již mohou být touto tendenční propagandou zasaženi a že ani oni často nevědí, jak se říká „která bije!“

V této souvislosti není od věci se také zmínit o 50. výročí 21. srpna 1968, když i v tomto případě nelze nevidět, v jakém duchu se nese toto významné výročí. Je totiž rozdíl připomínat si nějaké výročí události, která se udála před půl stoletím a kdy hlavním protagonistou byl subjekt, který již neexistuje, aby se ale přesto veškerá „vina“ a důsledky přenášely na dnešního nástupce SSSR, suverénního státu Rusko, alias Ruskou federaci. Stejně tak bychom totiž mohli netaktně, nekorektně připomínat daleko větší vinu za lidské tragédie z období fašistického Německa, veškerou lidskou, nacionální a politickou nenávist a vinu předhazovat současnému Německu za důsledky II. SV, která byla nesrovnatelná s následky tzv. „okupace“ z 21. srpna 1968. Jenže, zatímco současný politický trend v rámci členství v EU nás nutí se SRN udržovat korektní vztahy (navzdory všem vážným problémům s imigrací), je nám reprezentanty našich pravicových politiků 21. srpen 68 podsouván a vydáván jako něco nesrovnatelně horšího, než byla II. světová válka a její důsledky. Ostatně i ve faktografii II. SV je patrná tendence a snaha o přepisování výsledku II. SV, zpochybňováním jak celkového vítězství, dosaženého vojsky RA, tak dílčích dílčích vítězství, např. osvobození Prahy atd.

Obecně řečeno, pokud naši učitelé mají charakter, svědomí, vlastenecké cítění, jsou schopni racionálně uvažovat a vyhodnocovat realitu a podstatu nedávné doby, pokud nepodlehnou tendenční a prospěchářské prozápadní rétorice našich politiků, ale také snahám novodobých dějepisců a demokratických křiklounů, je naděje, že realitu a pravdu o minulosti, ať už byla pozitivní nebo negativní, před svými dětmi, školáky a mládeží obhájí. Je na nich, zda budou mít snahu říkaz pravdu, polopravdu nebo vyložené lži. Pokud ne, budoucnost a formální demokracie našeho státu, včetně jeho občanů může být také vážně ohrožena.

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČesko sebe samo likviduje už 25 let   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 07:59:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když v listopadu 1989 nadšené davy zvonily klíči, všichni tvrdili, že je to zvon svobody. Kdyby tehdy někdo špitnul, že tam slyší i první tóny umíráčku, tak by ho dav něžně ušlapal.

V roce 1918 měla Československá republika svou modlu T.G.Masaryka. V roce 1989 si našla další ikonu, Václava Havla. Dnes už jen pán Bůh ví, co v jeho projevech a činech byla romantická vize a co záměrná lež.

Nebo vizionářská lež, či lživá vize. Každému z té doby zůstalo v paměti něco jiného. Na co dnes vzpomínají rodiče tehdy osmiměsíční holčičky ležící na dětském oddělení na Bulovce, kterou po populistické amnestii znásilnil a zavraždil právě propuštěný pedofilní recidivista.

Jaký měli tehdy pocit skuteční čeští uprchlíci ze Sudet, když se v roce 1990 omlouval sudetským Němcům, že jejich poválečný odsun „považuje za hluboce nemorální čin“.

Již nikdy nevstoupíme do žádného paktu. Ale už v listu The New York Times z listopadu 1993 horoval pro vstup Česka do NATO a dokonce nehorázně tvrdil , že “NATO není nepřítel Ruska, ale jeho partner a přibližování jeho hranic k Rusku není přibližováním nepřítele, ale naopak přibližováním pásma demokracie a prosperity“.

Pak 29.dubna 1999 pro francouzský deník Le Monde prohlásil „nálety, bomby, ty nebyly vyvolány ze zištných zájmů. Jejich povaha je výlučně humanitární“.

Bylo by hezké, kdyby byla pravdivou tolik citovaná příhoda z kruhů Olze Havlové nejbližších, že když přišel domů a prohlásil, že se s Čalfou dohodli, že bude prezidentem, reagovala budoucí skutečná první dáma údajně slovy “Jen aby ses z toho, Vašku, neposral."

A v této větě je v kostce povaha dnešní české a evropské politiky. Kolik “politiků” se již podělalo blahem, že jejich profesionální i lidská nedostatečnost dnes září ve světle reflektorů.

Tvrdí se, že ekonomiku řídí neviditelná ruka trhu. Ani náhodou. Ekonomiku řídí zatraceně viditelné ruce těch, kdo si z ní chtějí udělat Stolečku prostři se a Oslíku otřes se. A aby se prostíral doširoka a třásl se jak v zimnici, je třeba nejprve zničit nezávislost národních ekonomik a učinit z nich jednu globální nepřehlednou obludu. A pro tento cíl potřebují neviditelnou ruku ovládající politiku.

Jen na těch jejich politických Hurvíncích a Spejblech nesmí být vidět ty vodící provázky ani postava vodiče. Stačí těmhle loutkám podstrčit své mocenské ideje a přesvědčit je, že jsou geniální a přišli na ně politici sami, oni už se pak vodí sami a navzájem. Právě tímto způsobem se přes politiku formuje ekonomika a ze spojení obou se rodí neskrupulózní nadvláda.

Čím a kým se rozbíjí 25 let český stát?

1.) Nejprve se zesměšní celý národ Jste nevzdělanci. V Nepálu je každý pasák yaků bakalářem. Tak se založí v každé opuštěné stodole soukromá vysoká škola, aby i holka tančící u tyče, či líný synek čilého podnikatele měli Bc. Nejde o kvalitu, jde o statistiku. Klasické university opustí svou tradici Alma mater a zaplevelí se obory o kterých uvažoval kdysi v Haliči Jára da Cimrman. Názory a práce univerzitních profesorů, které titul ctí, převálcují mediálně nejrůznější buznoexhibicionisté.

Ze státních základních škol se inkluzivními a jinými věčnými experimenty vytvářejí budoucí školy pomocné, na nichž hlavní slovo budou mít nejrůznější metodičky z oborů inkluze, integrace, imigrace, a vypravěčky korektních pohádek o princi Bajajovi z Ugandy a jeho registrované partnerce Popelce z Damašku.

2.) Pak je třeba zničit národní ekonomiku, hlavně průmysl Nic neumíte. Všechno, co jste kdy vymysleli a vyrobili, byl neprodejný šunt. Nikdo ve světe nestojí o vaše nákladní tatrovky, motorky, sigma pumpy, letadla, obráběcí a textilní stroje, sklo a bižuterii. Zavřete vaše továrny a místo nich otevřete montovny. Aby se neřeklo, na chvíli necháme zazářit pár vašich slovutných „kapitánů průmyslu“. Ti se nakonec za pár let se svými Titaniky propadnou do septiku, protože nevěděli, že správný kurz určuje kompas a ne teploměr.

Vy jste tak neschopní, že si ani neumíte načerpat minerálku z vaší země, vy si dokonce neumíte ani nahnat pitnou vodu do vodovodních trubek. Ještě, že jsme tu my a za mírný bakšiš to pro vás uděláme sami.

Rozinky vyzobeme, ze zbytku uděláme sklady ojetých pneumatik, a co by nám mohlo jó konkurovat odkoupíme, utlumíme a zavřeme.

A pokud se to českému „proletariátu„ nelíbí, tak bacha. Stačí jeden letecký most z Ulánbátaru a můžete se pakovat. Za devět měsíců se nám počet budoucích zaměstnanců ze země olgoje chorchoje zdvojnásobí.

3.) Zvláště důležité je zlikvidovat zemědělství a potravinovou soběstačnost. Začne se žvaněním, že celá desetiletí jsme jedli jedovaté potraviny. A s námi se trávili autobusy plné Rakušáků luxujících cukrárny ve Znojmě a dalších jihomoravských městech. A kolony Němců, kteří se v Karlových Varech či Mariánkách cpali kachnou se zelím a vzdychali Mein Gott, ta kachna voní po kachně.

K čemu vlastně potřebujete zemědělství. V Maroku je brambor a jahod, že vám je levně dovezeme a draze prodáme. K čemu sady. V Chile a Jihoafrické republice je tolik hrušek, že se pod nimi lodě prohýbají. Na Novém Zélandu je jablek jak euromravenců. Po Evropě bloudí kamiony s tunami kuřat, prasat a skotu a vy byste se chtěli mořit nějakou samovýrobou. Mléko je navíc nezdravé a jogurt dnes dokážeme udělat i z bramborového škrobu. Pěstujte naftořepku, a budete druhý Kuvajt. A opuštěné kravíny a vepříny jsou přece nejlepší skleník pro pěstování bylinek typu Hanojská majoránka.

4.) Ta nejdůležitější etapa je pak znesvéprávnění národa. Zformuje se banda speciálních věrozvěstů, kteří nám začnou vyčítat, jak jsme nemultikulturní šovinisté, kteří utlačují své spolubližní. K nim se připojí i saudskoarabský komisař a prohlásí „u vousu Prorokova, u nás se mají ženské líp, než ta vaše vykořisťovaná etnoskupina“. Neúspěch desítky let trvajících snah o integraci se vysvětlí tím, že při integrování byla pošlapána jejich práva na zachování specifických rysů jejich obohacujcí odlišnosti „.A tak posilujeme zachování odlišnosti zvětšením průměru penězovodů a zvyšování počtu jejich aktivistických údržbářů.

Zásadou likvidace národa je ustupování rostoucím požadavkům všech exotických odlišností a označování opravdových hodnot za měšťácký přežitek staré Evropy.

Pochod anální hrdosti se povolí se vší slávou, demonstrace proti němu se zakáže jako vyvolávání třídní nenávisti proti pavím pérům v rektu.

5.) Poslední etapou, je vstup do celoevropské organizace. Protože v jednotě blbosti je síla. Když ze samostatných přiblblých jedinců dokážete vytvořit uřvaný dav, pak ze samostatných států nakonec dokážete vytvořit sebedestruktivní unii.

Současný příliv obžerných uprchlíků je jen poslední sloka unijní hymny Óda na radost. Jmenuje se rekviem za zbabělost.

***
Je těžké pochopit a rozumově vysvětlit takovou hlubokou a zrychlující se degradaci Evropy, která se žene do zkázy a ještě jí k tomu hraje orchestr z Titaniku.

Možná opravdu existuje Bůh, který si říká: Dal jsem vám Evropané svobodu volby. A takhle to dopadlo. Tak víte co ? Jděte mi k šípku...

Jiří Očenášek

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon50 největších kauz loupežníků v ČR   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 07:51:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
OPEN CARD Projekt karty Pražana vyšel na miliardu korun, ačkoliv původně měl stát 90 milionů korun. Škoda: 910 milionů Trest: Žádný

ARBITRÁŽ S CME -Američané investovali do rozjezdu TV Nova. Po odchodu
generálního ředitele Vladimíra Železného však ČR musela za neochránění
investice zaplatit CME 10,7 miliard Kč. Škoda: 10,7 miliard Trest: Žádný

ARMÁDNÍ ZAKÁZKY- Kolem nákupu armádní techniky včetně obrněných
transportérů Pandur, Grippenů či špatných padáků panuje mnoho pochybností a
problémů. Škoda: mezinárodní ostuda a mnoho miliard Trest: žádný

BEZDRÁTOVÁ PRAHA- Projekt „Bezdrátové Prahy“, který nikdy nefungoval,
vznikl za primátorství Pavla Béma Škoda: 390 milionů Trest: žádný

EURODOTACE- V případě rozdělování eurodotací na severozápadě Čech
konstatoval audit, že 90% těchto prostředků bylo vyplaceno neoprávněně.
Škoda: Až miliardy Trest: Zatím žádný

GROSSOVY AKCIE- Expremiér Stanislav Gross zbohatl na akciích energetické
firmy, které od kamaráda koupil za 21 milionů a prodal za 110 milionů. Firma
poté zkrachovala. Škoda: 89 milionů Trest: Žádný

ARBITRÁŽ S DIAG HUMAN- Diag Human se od roku 1996 soudí s ČR o
náhradu ztrát, na základě poškození dobré pověsti. Firmě podle arbitráže náleží 8,33 miliardy, ČR se odvolala. Škoda: odhad 8,33 miliardy Trest: Žádný

HARVARDSKÉ FONDY V kuponové privatizaci Viktor Kožený sliboval jistotu
desetinásobku vložených peněz. Tisíce lidí však nedostali vůbec nic. Škoda: 16 miliard Trest: Žádný

H- SYSTÉM- Petr Smetka připravil při stavbě domů 1095 lidí o 980 milionů.
Škoda: necelá miliarda Trest: Smetka odsouzen na 12 let

HUŠÁKOVA SAZKA- Vysočanská hala, stála z původních 2,75 mil.- 9 miliard, a
její šéf A. Hušák pobíral několikamiliónový plat, což byl jeden z faktorů, který zapříčinil krach haly. Škoda: nejméně 7 miliard Trest: žádný

CHEMAPOL Tato firma se 40 tisíci zaměstnanci pod vedením Václava Junka
zkrachovala. Škoda: až 17 miliard Trest: žádný

CHVALOVSKÉHO PODVODNÉ MASO- Někdejší šéf českého fotbalu vylákal z
banky 1,5 miliardy, údajně na vývoz masa. S těmito penězi však platil staré dluhy. Škoda: 1,5 miliardy Trest: Chvalovský dostal 10 let

IPB- Vinou nekrytých úvěrů a krachu banky přišel stát a tedy daňový
poplatník i o „rodinné stříbro“ v podobě plzeňského Prazdroje. Škoda: nejméně
200 miliard Trest: minimální

IT SLUŽBY- Ministerstva proplácejí IT firmám miliardy korun za software,
správu sítí a licence. Tyto služby jsou buď předražené, nebo nefungují (viz registr vozidel). Škoda: Miliardy Trest: žádný

IZIP- Do neúspěšného projektu elektronických zdravotních knížek investoval
stát téměř dvě miliardy korun. Škoda: nejméně 470 milionů Trest: Žádný

KAMENCOVÉ JEZERO Areál (30 ha) kolem jezera u Chomutova pronajala
radnice zastupiteli za ODS na 50 let. Nájem: 250 tisíc. Na tomto pozemku jsou
přitom stavby včetně hotelu za 80 milionů. Škoda: Desítky milionů Trest: Žádný

ROMAN JANOUŠEK – Odposlechy prokázaly jeho vazby na bývalého primátora
P. Béma a magistrátní úředníky, prostřednictvím kterých ovlivňoval činnost
magistrátu a dalších institucí. Škoda: Nevyčíslitelná Trest: Žádný

KARLOVARSKÁ LOSOVAČKA Podle rozsudku NSS losování mohlo navodit
dohady o tom, že nešlo o losování, ale o hledání předem určeného lístku, který se nedařilo najít. Škoda: mezinárodní ostuda Trest: 500 tis. Kč pro KV magistrát

KEY INVESTMENT Některé Pražské městské části a města investovaly peníze
občanů do podezřelých obligací ještě podezřelejší firmy spojené s politiky. Škoda: stamiliony Trest: žádný

KNIŽNÍ VELKOOBCHOD Někdejší lídr ODS Miroslav Macek se podílel na získání
Knižního velkoobchodu za 39 milionů, ale účetní hodnota byla 60 milionů. Škoda: 21 milionů Trest: žádný

KOCOURKOVY MILIONY Exministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek
(ODS) podle svých slov »odklonil« před rozvodem 16 milionů na účet své matky.
Získal je podivným obchodem s akciemi. Škoda: 16 milionů Trest: žádný

KONKURSNÍ MAFIE Bývalý soudce Berka a spol. na základě zfalšovaných
dokumentů poslal do konkursu 10 firem. Škoda: Mnoho miliard Trest: Vzhledem
ke škodě malý

ALKOHOLOVÁ TRAGÉDIE Teprve až mrtví a osleplí lidé přiměli politiky, aby se
začali zabývat obří problematikou pančovaného alkoholu. Škoda: Nevyčíslitelná
Trest: Zatím žádný

LÁZNĚ KYSELKA Zkáza unikátních staveb začala za minulého režimu a
pokračovala při chaotické privatizaci na začátku 90. let. Nikdo za nic nemůže a ČR zřejmě přijde o další kulturní památku. Škoda: Nedozírná Trest: Žádný

LIBERECKÝ ŠAMPIONÁT Kauza, která po sobě zanechala dluhy ve výši cca 100
mil. korun. Škoda: Přes 100 milionů Trest: Žádný

MAJETEK SSM Velký majetek SSM (Socialistického svazu mládeže) se
rozdrobil za zlomek ceny mezi neprůhledné firmy. Škoda: dvě miliardy Trest:
žádný

MOSTECKÁ UHELNÁ Kriminalisté zahájili trestní stíhání manažerů, kteří jsou
spojení s kauzou privatizace Mostecké uhelné společnosti. V případu jde o
miliardy, zabývá se jím i švýcarská justice. Škoda: Miliardy Trest: Žádný

OPEN CARD Projekt karty Pražana vyšel na miliardu korun, ačkoliv původně
měl stát 90 milionů korun. Škoda: 910 milionů Trest: Žádný

PENZION PALAS Zřejmě jen díky „správným“ rozhodnutím si mohl dovolit
vystavět luxusní sídlo v Ludvíkově na Bruntálsku někdejší ministr zemědělství
Jaroslav Palas. Škoda: nejméně 20 milionů Trest: žádný

PLZEŇSKÁ PRÁVA Politici a významné osobnosti studovali na vysoké škole v
Plzni, kde bylo možné za dva roky získat doktorát. Škoda: Mezinárodní ostuda
Trest: Žádný

POLDI KLADNO Továrník Vladimír Stehlík dovedl ocelářský gigant ke krachu
Škoda: nejméně 200 miliónů Trest: minimální

PRIVATIZACE ČESKÉHO TELECOMU Při privatizaci této gigantického
společnosti se podle vyšetřovatelů rozdělovali úplatky ve výši 300 miliónů korun. Škoda: Stamilióny i mezinárodní ostuda Trest: Žádný

POZEMNKY POD AREÁLEM SPARTA Pozemky pod stadionem prodala skalní
příznivkyně klubu novým majitelům za směšných 750 Kč/m2. Majetky patřily
původně Pozemkovému fondu. Škoda: 178 milionů Trest: Úřednice to bude
splácet 495 let

DAVID RATH A SPOL. Ze středních Čech se přes státní zakázky podle
odposlechů a kriminalistů odlévaly značné finanční prostředky Davidu Rathovi a jeho „klanu“. Škoda: Desítky milionů korun Trest: zatím žádný

RUMOVÁ AFÉRA Za masivní fingovaný vývoz rumu v roce 1992 byl obžalován i
jeden soudce, svědci mluvili o účasti lidí z ministerstva vnitra. Škoda: 60 milionů Trest: jeden podmínečný trest

SKLOEXPORT Rodina herečky Reginy Rázlové byla u zániku světově
proslulého sklářského impéria Škoda: až půl miliardy Trest: žádný

SOUDKOVA ŠKODOVKA Lubomír Soudek chtěl z Plzeňské Škodovky udělat
světového strojírenského giganta. Škoda: Miliardy Trest: Žádný

SRBŮV ČESKÝ DŮM Nevýhodný pronájem domu v Moskvě, za nějž byl
odpovědný tehdejší generální sekretář ministerstva zahraničí Karel Srba, stát
připravil o 26 milionů. Škoda: 26 milionů Trest: Srba osvobozen

STÁTNÍ MATURITY Předražené, zbytečné, plné chyb. K přijetí na VŠ nestačí a
z malicherných důvodů propadají i premianti. Škoda: nejméně 100 milionů Trest: žádný

TUNEL BLANKA Předražená obří stavba z éry primátora Pavla Béma měla
pomoci provozu v Praze už letos, ale bude mít dva roky zpoždění. Škoda: 10
miliard Trest: žádný

DOPRAVNÍ PODNIK PRAHA Kvůli předraženým smlouvám na výrobu jízdenek
odtékaly z pražského DP měsíčně desítky milionů korun. Škoda: desítky milionů
Trest: zatím žádný

UNIPETROL „Pět na stole v českých…“ – v kauze privatizace ropného giganta
čelili čeští a polští politici podezření, že si vzájemně rozdělili více než miliardový úplatek. Škoda: Miliardy Trest: Minimální

ÚŘEDNICE DOUBOVÁ Bývalá exšéfka karlovarského stavebního úřadu si
změnou územního plánu proměnila svoje bezcenné pozemky v lukrativní stavební
parcely. Škoda: 25 miliónů Trest: Žádný

ZVLNĚNÁ dálnice D47 Dálnice u Ostravy se vlní, podle silničářů má špatné
mosty a další vady. Navíc podle některých expertů byla výstavba mnohonásobně
předražena. Škoda: stovky milionů Trest: žádný

PROMOPRO Předražená zakázka ozvučení českého předsednictví EU, kterou
realizovala firma ProMoPro, stála 525 milionů. Firma tak stát měla připravit o 388 milionů. Škoda: 388 milionů Trest: zatím stíháno 11 lidí

PODPORA SOLÁRNÍKU Na dotované výkupní ceně el.energie získávají majitelé
solárních elektráren 36 mld. ročně. Podpora el.energie získaná z obnovitelných zdrojů navíc zdražuje cenu proudu. Škoda: 36 mld.ročně Trest: žádný

POŽÁR VINOHRADSKÉHO PIVOVARU V r.2000 na území památkové rezervace,
kde stála tato unikátní stavba, vznikl developerský projekt. Zapálením památky ušetřil neznámý pachatel investorovi spoustu peněz. Škoda: Nedozírná Trest:
Žádný

SETUZA Vinou nevýhodné a tajné smlouvy, kterou posvětil exministr
zemědělství Palas, ovládli potravinářský gigant s miliardovým obratem
podnikatelé Pitr a Mrázek. Škoda: Miliardy Trest: Tomáš Pitr je již 2 roky ve vazbě

SPOR S NOMUROU Nomura investovala v IPB, která v roce 2000
zbankrotovala, a stát ji poté prodal ČSOB za jednu korunu. Spory skončily
smírem, ČR Nomuře vyplatila 3,6 miliardy. Škoda: 3,6 miliardy Trest: Žádný

PŘEDRAŽENÝ JUSTIČNÍ AREÁL Původně stál justiční palác v Brně 805
milionů, nakonec to ale bylo 1,87 miliardy. Krajský soud za to dostal pokutu 1,9
miliardy, 3/4 mu byly odpuštěny. Škoda: 1 miliarda Trest: žádný

VIAMONT Firma Viamont bývalého ministra dopravy A.Řebíčka získala státní
zakázky za 3,5 miliardy. Sám prý firmu před nástupem do funkce prodal a za
akcie dostal 750 milionů. Škoda: stovky miliónů Trest: žádný

Zdroj: SANEP (Středisko analýz a empirických průzkumů)

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRasismus nebo damage control a řízená provokace? Proč Parlamentní listy prvoplánově posílají na demonstrace Dělnické strany reportéra s africkým původem, který navíc vypadá jako Arab?   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 05:03:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rasismus nebo damage control a řízená provokace? Proč Parlamentní listy prvoplánově posílají na demonstrace Dělnické strany reportéra s africkým původem, který navíc vypadá jako Arab? Objevuje se pravidelně na demonstracích Národní demokracie, Vandasovy Dělnické strany a SPD. Je to náhoda nebo záměrná provokace v očekávání, že to vyvolá incident?

Minulou sobotu proběhla v Dubí demonstrace Dělnické strany sociální spravedlnosti, jejímž cílem bylo znovu upozornit na kritickou a neřešenou situaci soužití obyvatel v Dubí s romským etnikem. Při těchto demonstracích pravidelně dochází k potyčkám lidí, ovšem minulou sobotu to bylo jiné. Bylo to poprvé, kdy skupina několika mužů, kteří vypadali jako členové nějakého motorkářského klubu, fyzicky napadla reportéra Parlamentních listů Víta Hassana.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/286353294

Ten pochází ze smíšené rodiny, jeho otec byl napůl Súdánec a Egypťan, matka je Češka a v České republice žije od svého útlého dětství. Pro Parlamentní listy pracuje několik posledních let, ovšem to není jeho jediná publikační platforma. Aktivně psal články a reportáže pro server Romea /pozn. naší redakce: tento server je rasistický web placený z daní našich občanů/, a to až do září minulého roku. Od té doby na Romea serveru nic nepublikoval a zjevně pracuje už jen pro Parlamentní listy, i když dosud soukromě bloguje na platformě iDnesu.

Jak se dostal k práci pro Parlamentní listy, to není jasné, ale není to ani podstatné, protože jeho články a reportáže patří do skupiny protirasistické žurnalistiky a zejména ho zajímají demonstrace SPD, Národní demokracie, Dělnické strany sociální spravedlnosti a Národní Aliance. Mnoho pořadatelů demonstrací si ho totiž pamatuje ještě z doby, kdy psal pro server Romea a když ho někde vidí, vzniká celkem prudká alergická reakce na jeho přítomnost. Serveru Romea se svěřil v rozhovoru, že s rasismem se potýká již od dětství a často si ho pletli s Cikánem. V České republice je podle něho extrémní xenofobie, a tak o ní píše a tvoří reportáže. Jednu takovou napsal i počátkem roku 2014, když se rozhodl odjet do Kyjeva, aby zmapoval tamní události a průběh Majdanu.

Do minulého září reportér serveru Romea, dnes pracuje pro Parlamentní listy. Před 18 lety zmlátil revizora v tramvaji teleskopem, potom si odseděl rok ve vězení… a dnes si stěžuje na facku od motorkáře v Dubí

Přinesl informace o tom, jak Pravý sektor v Kyjevě organizuje povstání, distribuuje zbraně, jak jsou Banderovci hrdí na svoji historii, jak nenávidí černochy a barevné a jací jsou rasisté. Zachytil i průběh toho, jak např. kanadská ambasáda v Kyjevě poskytovala nocleh bojovníkům Pravého sektoru, na noc se šli vyspat na kanadskou ambasádu a ráno znovu vyrazili do kyjevských ulic dělat revoluci. Tento článek, resp. úsek článku z Hassanova blogu byl přetisknut na Parlamentních listech a je možné, že právě tento článek zapůsobil na redakci Parlamentních listů, že později začal Vít Hassan pro PL pracovat. Nicméně, je třeba zdůraznit, že Vít Hassan nesledoval cestou do Kyjeva stopu aktivit západu na rozdmýchání Majdanu, ale snažil se zmapovat rasismus a xenofobii v Kyjevě s ohledem na skupinu českých hooligans, kteří odjeli bojovat na Ukrajinu.Vít Hassan dokonce strávil nějaký čas i ve vězení. Už v roce 2000 se dostal do střetu se zákonem, když teleskopickým obuškem zmlátil revizora, který mu udělil pokutu 200,- Kč za jízdu “na černocha”. Revizor mu však prý začal rasisticky nadávat a Hassana popadl, podle jeho slov, hotový amok, vytáhl teleskop a revizora zmlátil . Ten si odnesl středně těžké zranění a soud brutální útok ocenil celkem 3 roky vězení. Další incident nastal v roce 2013, opět za jízdu načerno. Revizorům tentokrát utekl, ti ho však našli schovaného v křoví a zmlátili ho a zkopali. Přivolaní policisté jim prý svítili baterkami, aby se jim dobře kopalo. Žaloba se tak snesla i na policisty, ale obvinění se nakonec ukázalo jako vymyšlené a Hassan nastoupil v roce 2015 do vězení opět na 3 roky, tentokrát za křivé obvinění policistů ze spoluúčasti na útoku na něho. Po 11 měsících však rozsudek zrušil Ústavní soud.

Vít Hassan nejde pro ránu daleko, ale v USA už rasismus a xenofobii zažívají i Češi

Jak je vidět, Vít Hassan na jedné straně působí jako lidskoprávní aktivista, ale na druhé straně jezdí tramvajemi načerno a když zaslechne na svoji adresu rasistickou poznámku, vytáhne teleskop a dotyčného seřeže. Panečku, to je selanka, multikulti ňuňuňu a hned potom prásk, prásk, bum, bum. Lidově a jadrně: Žádné sraní, milá paní! Chápu, že se cítí frustrovaně, rasismus je svinstvo, pociťují to teď i Češi v USA, kteří doplácí v poslední době na protiruskou hysterii.

Jakmile Američané slyší český přízvuk, okamžitě přichází poznámky typu “Ruští špioni jsou tady!”, jak nám napsala do redakce čtenářka svoji čerstvou zkušenost z dovolené v Kalifornii. Odmítli je obsloužit v baru v Malibu na pláži, že prý mají dovolenkovat na pláži na Krymu, když ho okupují. To je síla. Nic nepomohlo, že ukázali české cestovní pasy s přítelem. Prostě podle Američanů mají ruský akcent v angličtině a hotovo. Český akcent totiž zní Američanům jako čistá ruština, resp. boratovština podle známého filmu Borat.

Dnes tedy Vít Hassan pracuje pro Parlamentní listy, načerno tramvají snad už nejezdí, ale nadále pokračuje v cestách na demonstrace alternativy a točí české xenofoby, nácky a rasisty. A když minulou sobotu dostal pěstí na ústa, až mu začala téct krev, byl velmi překvapen, že dotyčný k takové ráně nepotřeboval teleskop. To jsou věci. Česko… das ganze…. fšecko. Docela chápu jeho frustraci, není Cikán, ale neustále si ho s ním pletou. Jenže to je těžké si ho neplést, když se chová podobně, třeba jízdou v tramvajích načerno. To ho nenapadlo? Čímž nechci říct, že Češi a bílí nejezdí načerno, ale vytáhnout na revizora ocelový teleskopický obušek ve variantě 1, nebo se dát na útěk před revizorem a schovat se do křoví ve variantě 2, to zkrátka připomíná chování jistého etnika, protože varianta 3, koupit si jízdenku, jako si kupují slušní lidé, jaksi nikoho z nich nenapadla.

Natáčení přihlížejících veřejné demonstraci je v rozporu s GDPR, podle německých soudů mohou média natáčet jen účastníky demonstrací, ne okolostojící…

Z videa v úvodu článku vidíte, že Vít Hassan byl mnohokrát upozorněn, aby netočil skupinu motorkářů. Když výzvy neuposlechl, vysvětlili mu to ručně. Podobně, jako když v roce 2000 Vít Hassan vytáhl ocelový teleskop a vysvětlil to ručně revizorovi, že není Cíkán, ale Afričan. Stejné metody, různá etnika. Rozdíl je pouze v tom, že motorkář nepotřeboval teleskop, tomu stačila ruka. Plesk. Hotovo. Co tam máš dál?

Opravdu nerozumím tomu, proč ho tam Parlamentní listy posílají, protože poslat na demonstraci skinheadů, Dělníků a motorkářů někoho, koho si pletou s Romem i revizoři v tramvajích, je opravdu špatný nápad a nelze to považovat za nic jiného než za hazard, který buď úmyslně vyhledává přímo pan Hassan jako adrenalinový sport, aby o tom potom mohl podat svědectví, jak jsou Češi rasističtí, anebo je k tomu dokonce motivovaný redakcí PL, což se mi nechce věřit. Všude na světě totiž platí, že natáčení osob mimo shromáždění demonstrace nebo průvod vyžaduje souhlas dotyčných osob.

Vít Hassan nenatáčel motorkáře v průvodu nebo na demonstraci během projevů, ale mimo organizovanou část demonstrace ve chvíli, kdy motorkáři stáli za hrazením jako diváci. Přes výzvy k ukončení natáčení soukromých osob podle směrnic GDPR nadále pokračoval v točení soukromých osob, které nebyly v průvodu nebo součástí manifestace.

V Německu se řeší podobná kauza z Berlína, kde německá média točila lidi, kteří nejsou členy AfD a nebyli účastníky demonstrace, ale dostali se na záběry ARD a mají teď z toho potíže v zaměstnání, mají náhle nálepku extrémistů a radikálů. Podle GDPR nelze považovat stojící lidi na chodníku za účastníky demonstrace, průvodu, nebo politické akce, lze je považovat pouze za přihlížející diváky a na ně se nevztahuje zpravodajská licence, která umožňuje obejít GDPR. V České republice nejsou ještě ani vůbec nijak ošetřeny směrnice GDPR a jejich implementace do zákonů, takže se to zatím neřeší.

Člověk, který v minulosti seřezal revizora v tramvaji teleskopem, žaluje motorkáře za facku? Česko… a vůbec fšecko!

Pokud reportér natáčí průvod, je to v pořádku, protože je to veřejně organizovaná akce. Pokud začne natáčet obličeje přihlížejících osob okolo, dopouští se porušení předpisů na ochranu soukromí podle GDPR, protože nemá souhlas soukromé a demonstraci přihlížející osoby ke sběru osobních údajů, portrétů obličejů. Fyzické napadení je nepřijatelné a facka reportérovi je stejně nepřijatelná, jako vytažení teleskopu a zmlácení revizora. Na co si však musíme dát pozor, to jsou řízené a cílené provokace na demonstracích alternativy.

Jestliže bývalý reportér serveru Romea, s historií násilníka, vyvolá konflikt v Dubí se skupinou motorkářů, kteří zpoza zábran přihlíží průvodu DSSS, potom bychom se měli mít na pozoru, jestli nejde o cílenou provokaci, jak vykreslit české občany jako xenofoby a tím pokřivit obraz skandální kauzy na bazénu v Dubí, kde 7 romských mužů zmlátilo bílého českého mladíka. Vzniká tím informační šum, pokřivený obraz, který v lidech může vyvolat pocit, že incident na bazénu v Dubí možná byl jinak a vyvolali ho Češi, protože jsou rasisté.

Pokud má někdo arabský původ a chová se slušně, asi bychom to tady neřešili. Ale ve chvíli, kdy zjistíme, že Vít Hassan už od roku 2000 chodí po soudech, tuhle kvůli násilí na revizorovi, kterého zmlátil teleskopem, támhle kvůli falešnému obvinění GIBS, za což si šel sednout skoro na 1 rok, tak potom vidíme člověka, který je v centru jakéhosi soukromého boje nebo soukromé války proti české xenofobii a cítí potřebu jezdit po demonstracích a točit všechny lidi, nejen v průvodech, ale i okolo stojící lidi, kteří přihlížejí, jako by snad hledal někoho, o kom by mohl napsat, že byl také účastníkem demonstrace všech těch “nácků” a “xenofobů”.

Vít Hassan není křehká Růženka, ale chlapík, který nemá problém do ruky popadnout ocelový teleskop a zmlátit vás, pokud získá pocit, že jste rasista a nadáváte mu. Potom si ale musíme položit otázku, jestli je facka od motorkáře tou největší tragédií a kauzou minulého víkendu. Měli bychom se spíš zajímat o to, jaký je mediální obraz oběti a útočníka. Jestli je to facka a pěst, nebo úmyslná relativizace dopadů romského útoku na muže, který se na bazénu v Dubí zastal ženy s dítětem. Zkuste se nad tím zamyslet, komu teď budou Hassanova rozbitá ústa mediálně a propagandisticky vyhovovat.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/rasismus-nebo-damage-control-a-rizena-provokace-proc-parlamentni-listy-prvoplanove-posilaji-na-demonstrace-delnicke-strany-reportera-s-africkym-puvodem-ktery-navic-vypada-jako-arab/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrezident Kiska hrubě, velice hrubě urazil některé české představitele a Česká televize se nedistancuje?   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 04:46:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V přímém projevu v České televizi tvrdě, velice tvrdě urazil některé české představitele a Česká televize či další veřejnoprávní média mlčí? To vypovídá o mnohém.

Doslovně v překladu řekl

„Na pracovištích se rozběhly potupné prověrky, desetitisíce zaměstnanců byly šikanovány, či vyhozeni z práce a jejich děti nesměly studovat. Mnozí šikovní a vzdělaní lidé emigrovali. Moc převzali bezcharakterní jedinci opírající se o sovětské bodáky,“ řekl Kiska. Prosím proto rodiče, učitele, příbuzné i pamětníky, aby si v těchto dnech našli chvilku času a aby se s mladšími lidmi a dětmi podělili o svoje poznatky a zkušenosti.

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/andrej-kiska-proslov-prezident-1968-srpne-invaze-varsavske-smlouvy-10l-/domaci.aspx?c=A180821_192432_domaci_hell#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=domaci&utm_content=main

Koho tím myslel?

Předseda senátu Milan ŠtěchMezi lety 1979 a 1989 byl členem normalizační KSČ. Členství mu bylo nabídnuto v souvislosti s kariérním postupem. Podle Kisky bezcharakterní jedinec, opírající se o sovětské bodáky. Dnes ČSSD, podporující NATO a Evropskou unii.

Generál Petr Pavel

Tak přísaháme - Československá socialistická republikaGenerál Petr Pavel v polovině osmdesátých let vstoupil do KSČ. Také, jak říkal prezident Kiska v projevu, bezcharakterní jedinec, opírající se o sovětské bodáky. "A jestli v cestě stálo jen to, abych podal přihlášku do KSČ, nemohlo mě to nijak zastavit.", řekl generál Petr Pavel. V roce 1989 převlékl kabát a stal se z něho normalizační důstojník NATO. Dnes podporuje Evropské hodnoty, Evropskou unii a je propagátorem NATO.

Nemá cenu pokračovat, všichni si můžete ty bezcharakterní kariéristy opírající se o sovětské bodáky doplnit sami. Kolik jich bylo z 1,7 miliónu komunistů dnes už ani nikdo neví. Pouze je zajímavé, že se Česká televize nedistancuje. To znamená, že tiše souhlasí?

P.S. Vlastně ani veřejnoprávní média nemohou nesouhlasit, slovenský prezident Kiska má pravdu a dokumenty tu zvrácenost o bezcharakterních kariéristech potvrzují, i proto jsou ve strukturách NATO a Evropské unie. Děkujeme.

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNová dimenze výročních oslav 21. srpna 1968   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 04:39:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 

Před časem jsem šel po chodbě jedné základní školy. Z dálky jsem zpozoroval, že na stěnách visí zarámované fotografie tanků a vojenské techniky. Jako první mi prolítla hlavou vzpomínka, že když jsem chodil na základní školu já, obdobné akce se dělaly na výročí 8. května 1945 - ukončení druhé světové války. Toto datum si děti dneska asi už moc nepřipomínají. Přistoupil jsem proto blíž a ono to byly fotografie z okupace vojsky Varšavské smlouvy z roku 1968. Jednalo se o pernamentní výstavu v prostorách školy a všechny ty fotografie byly označeny logem Člověka v tísni o.p.s. - Společnosti při České televizi.


Občas jezdím do zemí východně od Karpat – na Kavkaz, Ukrajinu a do Ruska. Jedna z mých prvních otázek na Rusy byl právě srpen 1968: Jak to vnímají oni a co si o tom myslí? Jejich odpovědi byli bez nějaké zášti, možná i kvůli tomu, že Československo a Jugoslávie (z jejich pohledu) patřily mezi nejvíce zpřátelené státy bývalého východního bloku. Někteří z nich řekli, že je jim líto, co se stalo, litují utrpení Čechoslováků za tuto událost, na druhou stranu sdělili mi překvapivou věc a to, že se cítí být hlavními obětmi sovětského státu. A začali dlouhý výčet represí SSSR vůči vlastnímu obyvatelstvu: 1. chladnokrevná poprava carské rodiny, 2. zvěrstva během občanské války, 3. represe vůči ruské šlechtě, 4. masové vybíjení věřících a církevních představitelů, 5. represe vůči majetným a vlastníkům půdy (kulakům), 6. násilné zavádění sovchozů a kolchozů, 7. z toho plynoucí hladomory (které však vypukaly na nejrůznějších místech SSSR, nejen na Ukrajině), 7. lidské ztráty na životech během urychlené industrializace a staveb socialismu, 8. represe a deportace obyvatelstva z důvodu i byď nařčení z dezerce, kolaborace nebo napomáhání německým okupantům z doby druhé světové války, 9. Gulagy a tažení proti „vnitřnímu nepříteli“ (atd.). V tu chvíli mi po pravdě spadla čelist a vzpoměl jsem si na Solženicyna. Tyto represe totiž se děly po řadu desítek let a stály ne statisíce, ale miliony lidských životů. A jak zacházelo vedení SSSR s vlastním obyvatelstvem, tak se neštítilo provádět represivní akce i mimo vlastní hranice.

To co tehdejší Čechoslováci zažili v srpnu 1968, to dříve Maďaři v roce 1956 a východní Němci dokonce již v roce 1953. Poláky musely opakově „pacifikovat“ jejich vlastní vojenské a bezpečností složky v letech 1956, 1970 a 1981. A o zkušenostech pobaltských národů vůbec nemluvě. Srpen 1968 proto by bylo záhodnou vidět v širších souvislostech, toho co se dělo nejen uvnitř SSSR, ale také ve východním bloku. A vedle roku 1968 máme tady ještě jednu okupaci cizími vojsky našeho státu a to Wehrmachtu z března 1939. Já mám obavy, že tady někdo záměrně nejen školákům připomíná srpnovou okupaci 1968 a svoji obdobnou pozornost nezaměřuje na březnovou okupaci z roku 1939.

Vysvětlení lze pravděpodobně hledat v tom, že současná Spolková republika Německo je součástí NATO, je fakticky ústřední stát Evropské unie a náš největší investiční a hospodářský partner. Zatímco na Rusko jsou uvaleny hospodářské sankce, na mezinárodní scéně čelí snahám o diplomatickou izolaci a těsně u jeho hranic operují vojska NATO. To mě přivedlo možná na kontroverzní myšlenku, že připomínkové akce srpna 1968 za posledních minimálně čtyř let nabraly naprosto novou dynamiku a rozměr: Spíše než o připomenutí tragické historické události, nás to má navést na současný protiruský osten a k slepé podpoře EU. Co na tom, že v evropských metropolích vybuchují bomby, ženy jsou znásilňovány, pedofilní gangy řádí ve Velké Británii, celková bezpečnost úměrně klesá tomu, kolik přichází ilegálních přistěhovalců, ale hlavně že si můžeme zamávat modrými vlajkami a zanadávat si vůči Moskvě.

Posledním „výstřelkem“ v tomto směru je např. svolání demonstrace před ruskou ambasádou sdružením Milion chvilek pro demokracii1, Pulse of Europe2 a dalšími subjekty v souvislosti výročí roku 19683. Ve výzvě Milion chvilek pro demokracii se mimo jiné dočteme, že: „tato politika vládců v Moskvě dosud pokračuje. Zdaleka nejen naše země je tímto zlem postižena. Téměř den co den umírají lidé na okupované Ukrajině - opět z vůle vládců v Moskvě. A titíž lidé rozhodují o plošném a brutálním bombardování území v Sýrii (...). Protestujeme také proti hybridní ruské válce vedené vůči západním zemím. Proti vměšování Ruska do svobodných voleb, vypouštění nenávistné propagandy, proti kyberútokům a dalším agresivním akcím Putinova režimu.“ Tady v podstatě vidíme, že rok 1968 nabral novou dymamiku a symboliku. Nelze přece vytrhávat historickou událost z širšího kontextu, a zároveň aby tato událost posloužila k současným politickým cílům! - Srovnávat Brežněvův Sovětský svaz a Putinovou Rusko je naprosto zavádějící, také vinit Moskvu za občanskou válku na Ukrajině a za odmítnutí politiky amerických jestřábů ohledně „regime change“ v Sýrii je příliš černobílé a okaté. Člověk se v jejich provolání nedočte také o odmítnutí agresivní zahraniční politiky USA vůči Jugoslávii, Iráku, Afghánistánu, Libyi a jejich nechvalně povedenému angažmá v Syrii. Obdobnou demonstraci před německou ambasádou ohledně roku 1939 se nedovedu za současné politické situace vůbec představit...

Proto ano, připomínejme si 21. srpen 1968, ale nezapomínejme také na 15. březen 1939!

Alanis35

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKrvavé ztráty ukrajinská armády při pokusu prolomit pozice LLR!   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 04:31:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinská armáda utrpěla těžké ztráty při neúspěšném pokusu prolomit pozice Luhanské lidové republiky (LLR) v obci Želobok v Slavjanoserbské oblasti.

Agenturu Luganskinformcentr o tom informoval ve čtvrtek zástupce luhanských milicí Andrej Maročko, uvedla agentura TASS.

„V současné době se nepřítel pokoušel získat nové pozice v části obce Želobok. V 07:50 vojáci sil mechanizovaného útvaru 53. brigády se pohnuly směrem k nám,“ řekl. „Byli jsme nuceni zahájit v reakci palbu, která zničila palebné body ukrajinské armády. Ukrajinská jednotka ztratila nejméně čtyři lidi zraněné a tři mrtvé a byla vypuzena na předchozí pozici."

Maročko dodal, že situace v oblasti zůstává napjatá v poslední den ukrajinská armáda dvakrát porušila příměří.

Předtím ve čtvrtek během projevu v Kyjevě na zahájení výstavy moderních zbraní a vybavení prezident Ukrajiny Petro Porošenko uvedl, že v oblasti Želoboku zahynuli čtyři ukrajinští vojáci a sedm bylo zraněno.

Od roku 2014 členové kontaktních skupin oznámili více než 20krát, že se dohodli na dodržování režimu příměří v regionu. Ukrajinské bezpečnostní síly opakovaně porušily podmínky příměří, včetně zahájení palby z velkých ráží, minomety a tanky, které měly být z těchto míst odvezeny v souladu s dohodou v Minsku. K 29. srpnu v očekávání zahájení školního roku v Donbasu má přijít další příměří, kterou strany dohodly 22. srpna v Minsku na zasedání podskupiny pro bezpečnost kontaktní skupiny.

Zdroj: http://www.novarepublika.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA zveřejnily první část nových protiruských sankcí   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 04:24:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nové sankce USA zakážou americké úvěry Rusku, export zbraní a zboží dvojího použití. Uvádí se v dokumentu, který byl zveřejněn v Federal Register, oficiálním časopise americké vlády.

Úřední publikování a zahájení platnosti sankcí se očekává v pondělí.

Podle nových sankcí se předpokládá zastavení jakékoliv pomoci Rusku ze strany USA. „Kromě neodkladné humanitární pomoci, potravin a další zemědělské produkce."

Také americké ministerstvo zahraničí přestane vydávat ruským státním společnostem licence na export zbraní a zboží dvojího použití. Netýká se to zboží, které je nutné pro spolupráci ve vesmíru a zabezpečení bezpečnosti letů civilního letectva.

Rusku také odepřou úvěry, úvěrové záruky a jinou finanční pomoc ze strany jakéhokoliv úřadu USA. Důvodem pro zavedení nových sankcí se stala obvinění Ruska z použití chemických zbraní v Salisbury.

„Ministerstvo zahraničí USA rozhodlo, že Ruská federace použila chemické zbraně proti vlastním občanům a porušila mezinárodní právo," sděluje se v dokumentu.

Druhá a tvrdší část sankcí může být zavedena v listopadu. Předpokládá se, že se zákaz dotkne ruských právnických osob, exportu a importu zboží.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jw3X

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritská vláda vydala technické návrhy na odchod z EU bez dohody   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 04:20:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská vláda 23. srpna uvedla, že v následujících dvou měsících vydá řadu technických návrhů, jejichž cílem je snížit dopad odchodu z EU bez dohody na obyvatele a podniky. To ale také zhoršilo obavy, zda se Velké Británii a EU podaří dosáhnout dohody o odchodu z EU.

Britská vláda téhož dne zveřejnila prvních 25 návrhů, týkajících se zdravotnických prostředků, finančních služeb, jaderné bezpečnosti, zemědělství a dalších oblastí.

Britský ministr pro záležitosti odchodu z EU Dominic Raab řekl, že v případě odchodu z EU bez dohody přijme Velká Británie jednostranné akce, aby v krátké době co nejlépe zachovala kontinuitu, bez ohledu na reakci EU. Řekl, že i pokud dojde k selhání jednání, bude Velká Británie nadále hrát roli „odpovědného evropského souseda, partnera a spojence", a také povede nezbytné kontakty s členskými státy EU.

Před několika dny proběhlo v Bruselu nové kolo jednání o odchodu Velké Británie z EU. Obě strany doufají v urychlení jednání a vyřešení technických otázek na politické úrovni. Nicméně s blížícím se termínem odchodu Velké Británie z EU se stále častěji objevují obavy, že Velká Británie nakonec opustí EU bez dohody.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický a ruský ministr zahraničí vedli telefonický rozhovor o syrské otázce   
Pridal tk Sobota 25 srpen 2018 - 04:19:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké ministerstvo zahraničí 23. srpna uvedlo, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo jednal téhož dne v telefonickém rozhovoru s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o syrské otázce.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová téhož dne zveřejnila prohlášení, podle kterého Mike Pompeo vyjádřil vážnou obavu v souvislosti s možnou vojenskou akcí syrské vládní armády v provincii Idlib na severozápadě Sýrie. Požádal Lavrova, aby podporoval práci Organizace pro zákaz chemických zbraní, a prošetřil odpovědnost syrské vlády za používání chemických zbraní.

Spojené státy, Velká Británie a Francie vydaly 21. srpna společné prohlášení, ve kterém varovaly, že budou „vhodně" reagovat na jakékoliv použití chemických zbraní ze strany syrské vlády. V tomto prohlášení se také uvádí, že tři země se vážně „obávají" o možné vojenské akce syrských vládních sil v provincii Idlib.

Syrské vládní médium 22. srpna oznámilo, že syrská strana ostře odsoudila společné prohlášení Spojených států, Velké Británie a Francie o útoku chemickými zbraněmi, a uvedlo, že prohlášení představuje „stálou podporu pro teroristické ozbrojence". Zpráva citovala zástupce syrského ministerstva zahraničí, že Sýrie nemá chemické zbraně.

Letos 7. dubna došlo v městečku Dúmá u hlavního města Sýrie Damašku k údajnému „útoku chemickými zbraněmi". Syrská vláda pevně popřela obvinění z používání chemických zbraní.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2789 sec,0.0890 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,818kB