Neděle 02 září 2018
Byly zveřejněny podrobnosti o vraždě Zacharčenka   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 14:07:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čelní představitel Doněcké lidové republiky Alexandr Zacharčenko zemřel v důsledku exploze neobaleného explozivního zařízení v restauraci Separ v Doněcku. O tom v sobotu 1. září informoval jeho poradce Alexandr Kozakov.

„Bylo to neobalené explozivní zařízení, jeho hlavní princip činnosti byla rázová vlna a oheň. K explozi došlo, když vstupovali do restaurace. Jako první šel tělesný strážce. Ten zemřel okamžitě. Jako druhý vstupoval Alexandr Vladimirovič (Zacharčenko), následně ještě jeden tělesný strážce a ministr příjmů DLR Alexandr Timofejev," řekl Kozakov.

Podle jeho slov mohlo být explozivní zařízení v restauraci nainstalováno 30. srpna večer. Kozakov také vyjádřil názor, že atentát mohl být proveden lidmi, kteří dříve útočili na Arsena Pavlova (Motorola) a Michaila Tolstych (Givi).

Alexandr Zacharčenko byl zabit 31. srpna v důsledku exploze v restauraci. Rovněž zemřel jeden z jeho tělesných strážců. Zraněno bylo dalších 11 lidí.


Zdroj: https://sptnkne.ws/jzRe

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFacebook je netolerantní autoritářská organizace, potlačující svobodné vyjadřování   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 13:42:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Facebook, Twitter a Google jsou informační monopoly, které úmyslně znásilňují americkou ústavou chráněný první dodatek práva. Tyto organizace potlačují právo veřejnosti na to být pravdivě informována a tudíž vědět.

Proto by měly být tyto organizace znárodněny a měly by být dány pod kuratelu známých a oddaných obránců prvního dodatku ústavy USA. Facebook, Twitter a Google jsou neslučitelné se svobodnou společností a jsou ve skutečnosti jen nástroji státu Velkého bratra. A kdyby se investigativní novináři podívali na tyto organizace blíž, věřím, že by v nich našli styčné body jak s CIA, tak s Hlubokým státem.

https://www.nytimes.com/2018/08/28/technology/inside-facebook-employees-political-bias.html

https://www.strategic-culture.org/news/2018/08/30/facebook-engineer-stunning-admission-we-tear-down-posters-welcoming-trump-supporters.html

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDruhá světová válka začala přepadením Polska   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 13:40:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 1. září 1939 zahájily německé oddíly útok na Polsko. Přímý útok předcházela řada provokací. Většina z nich byla vyvolána příslušníky nacistické páté kolony v Polsku, kteří se rekrutovali hlavně z německé menšiny. Od jara 1939 vedl německý tisk a rozhlas soustavnou štvavou kampaň proti Polsku. Tato kampaň vyvrcholila v letních měsících 1939 v úplnou hysterii. Den před zahájením nacistického útoku byla provedena na německém území v městě Hlivici zvláště rafinovaná provokace. Nacisté odění do polských uniforem přepadli hlivickou vysílací stanici a vysílali z ní krátkou dobu protiněmecká hesla. Těchto provokací, které si sami vyrobili, použili nacisté jako důvodu k válce. Na rozdíl od minulých válek nebyla uvedena ultimátem; německé vyhlášení války doručily polskému lidu německé bombardéry v ranních hodinách 1. září 1939. Hitler rozhodl o zahájení válečné kampaně proti Polsku dne 31. srpna 1939 ve 12,40 hod. a určil začátek vojenských operací na 4,45 hod. ráno dne 1. září 1939.

Válka postavila proti sobě dva státy v naprosto v rozdílném postavení - Německo s obrovským potenciálem válečného průmyslu a hospodářsky slabé Polsko.

Druhou velikou nevýhodou pro Polsko byla dlouhá polsko-německá hranIce. Celková délka polsko-německé hranice až do března 1939 byla 1912 km, po záboru Československa (počítáme-li i hranici polsko-slovenskou, jež byla obsazena německým vojskem) už 2896 km. Byla to jedna z nejdelších hranic v Evropě. Francouzsko německá hranice (400 km) byla například v roce 1939 více než sedmkrát kratší než hranice polsko-německá.

Další nevýhodou polské obrany byla přítomnost německé menšiny na polském území. I když tuto menšinu tvořilo jen asi 3/4 miliónu obyvatel, měla velký význam, protože byla soustředěna právě v pohraničních oblastech. Zfanatizována nacistickou propagandou a částečně i vyzbrojena německými zbraněmi tvořila větší část této menšiny záškodnickou pátou, kolonu, jejíž význam nebyl malý. V některých oblastech, jako například v okolí Bydhoště, zahájily německé nacistické bojůvky na počátku války organizované bojové akce proti polským jednotkám, a tyto akce nejenže způsobily polským jednotkám ztráty na životech, ale především ještě více přispěly k dezorganizaci stejně už velmi obtížných vojenských operací.

Zatímco německý útočný plán byl dlouho velmi odborně a důsledně připravován, polský plán byl velmi improvizovaný. V letech 1938-39 se sice v polském generálním štábu pracovalo na určitých plánech týkajících se obrany západní hranice, avšak žádný z nich nebyl plně dokončen a hlavně žádný z nich nepočítal s obranou hranice na jihu. Dne 23. března 1939 byl narychlo improvizován plán, který se stal základem polských obranných operací v září 1939. Později byl ještě doplněn na základě jednání, které. mezi sebou vedly polské a britské štáby ve Varšavě ve dnech 23.-30. května 1939.

Naproti tomu německé válečné přípravy byly provedeny bezvadně. Německý plán byl založen na principu bleskové války. Úkolem bylo dezorganizovat celé polské území, a především polský dopravní systém ničivou akcí letectva a současně zaútočit prudce a do hloubky pozemními armádami.

II.

Tak začala druhá světová válka. Nacistické Německo se na agresi připravovalo celá léta. Tažení na Východ, tedy pokračování starogermánského Drang nach Osten, bylo naprogramováno v bibli německého nacismu. Mein Kampf již ve dvacátých letech napsal A. Hitler. Cílem Německo bylo nejen Polsko, ale následně i Sovětský svaz. Hranice nové německé tisícileté říše měly probíhat někde na Uralu.

Důležitou úlohu v těchto zločinných agresivních plánech hrály i německé menšiny. Již v r. 1938 německá menšina v Československu, její velká většina, podle nacistických pokynů rozkládala ČSR a pomohla ji nacistům zničit. Poté se sudeti v německých uniformách, a to nejen wehrmachtu, ale i SS a gestapa, „hrdinně“ účastnili zejména v barbarském tažení na východ a jih Evropy. Také příslušníci německých menšin z Rumunska, Srbska, pobaltských států. Běloruska, Ukrajiny, Ruska pracovali ruku v ruce s nacistickými jednotkami, a to i proti svým bývalým spoluobčanům. Byli zpravidla i krutější než říšští Němci.

Slovanské obyvatelstvo Polska, Ukrajina i Ruska mělo být ze značné části vyvražděno či vyhnáno daleko na východ. Jen malá část Slovanů byla určena ke germanizaci, další pak měli sloužit jako novodobí otroci německého panského národa. Po válce mělo být podobně zúčtováno i s Čechy. Čechy a Morava měly být osídleny německými kolonisty.

To vše nebyly jen plány masových německých vrahů. V Polsku již v průběhu války docházelo k masovému vyvražďování polských Židů, značné části polské inteligence i obyčejných Poláků. V nastoupené cestě Němci pokračovali i v průběhu války.

Co probíhalo na území Sovětského svazu po 22. června 1941, nemělo od vpádu Hunů v dějinách evropské civilizace obdoby. Zde své zabijácké řemeslo plně rozvinuly tzv. Einsatzgruppen, eskadry smrti, jejichž jedním z porodníků byl masový vrah R. Heydrich. Ruku k dílu pilně přikládaly i mnohé jednotky wehrmachtu. Za nimi zůstávaly statisíce mrtvých civilních obyvatel, včetně žen a dětí, vypálené vesnice, zničená města.

III.

Historia est magistra vitae


Dnes je tomu 79 let, co Anglie a Francie vyhlásili Německu válku. Krvavá cesta evropských i světových dějin započala. Válka skončila 2. září 1945 kapitulací japonské armády. 60 milionů lidských životů vyhaslo. Nezměrné byly i materiální škody.

Měli bychom tedy na svou minulost, i tuto její temnou část, vzpomínat a vyvozovat z ní poučení. V dnešní době je to zvlášť aktuální. Válka v Sýrii, kde již došlo k řadě nejrůznějších provokací, jež mají vtáhnout do probíhajícího konfliktu i armády Západu na straně teroristů, má potenciál přerůst i ve válku světovou.

Místo hledání poučení v minulosti, snažíme se o ní mlčet. Až do dnešního večera jsme mohli čekat, zda některá významnější média nepřipomenou výročí vzniku druhé světové války, ale nedočkali jsem se. Proč tomu tak je? Jednou z možností, a to velmi pravděpodobnou, je skutečnost, že Spolková republika Německo je nástupnickým státem třetí nacistické říše. Vzpomínání na druhou světovou válku by se mohlo negativně dotknout jejího dominantního postavení ve střední Evropě nebo alespoň její pověsti. Nebo dokonce, nedej Bože, vyvolat nálady Německu nepříznivé, např. požadovat, aby Německo splnilo své reparační povinnosti, o kterých se v současnosti ani nezmiňuje. Proto snad je lépe, ale jen z hlediska Německa, raději nevzpomínat.

Z lidského hlediska však vzpomínat musíme. My, Češi, žijeme ve svém státě jen díky tomu, že Německo válku prohrálo. Jinak bychom již jako národ neexistovali. To je jedna ze základních skutečností, jíž bychom neměli ve svém vzpomínání opomenout. Ke svobodě a obnově Československé republiky nám dopomohli Spojenci. Měli bychom na jejich oběti s vděčností a láskou vzpomínat. Byli to Angličané, Francouzi, Američané a především Sověti, jichž padlo v boji proti nacistickým stvůrám asi 27 milionů. V zápase s nacisty zahynulo i 360 000 Čechů a Slováků. Hluboce se skloňme před památkou všech, kteří položili svůj život v boji s obludným a barbarským nacismem!

Náš hlas může být hlasem jen volajícího na poušti. Ale i tak má svůj velký význam. Když pomůže alespoň hrstce lidí v současnosti si uvědomit, jak strašná válka je, jak se tedy musíme usilovně snažit odvrátit jakoukoliv další, zvláště pak světovou válku, pak plníme obecně lidské zadání. Chceme mír, nikoliv válku! Hájíme člověčenství v lidstvu.

Říká se, že ti, kteří se nepoučí z vlastních dějin, je musí prožít znovu, se vším všudy. Věřím, že většina z nás umí číst z historie lidstva a z minulosti se učit a poučit. V tom je naše velká šance pro současnost i další mírovou budoucnost.

JUDr. O. TuleškovZdroj: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/druha-svetova-valka-zacala-prepadenim-polska.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPapež: Při homosexuálních sklonech - psychiatra   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 13:35:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
O papeži Františkovi je známo, že neomylnost svého úřadu příliš neřeší, a často říká, co si myslí. A to se z něj novinářům opět podařilo vytáhnout při rozhovoru v letadle během jeho návratu z Irska minulý týden.

Papež František doporučil při homosexuálních sklonech psychiatrii (lidově též blázinec). Konkrétně tedy, papež doporučil, když se u dětí začnou projevovat nějaké známky homosexuálních sklonů, aby rodiče, kromě modlitby, neodsuzování a dialogu, s takovým dítětem zašli k psychiatrovi.

To samozřejmě v liberálních kruzích vzbudilo veliké haló, a tak papežská kancelář Františkův výrok následně politkorektně upřesnila. Papež to prý myslel tak, že když se u dětí vyskytne nějaký problém, má se s nimi hovořit...

Zdroj: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/28/vatican-erases-popes-remarks-about-psychiatric-help-for-gay-children
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtřesné a ostře protestuji! Vážně se v roce 2018 oprášil nacistický zákon z doby Adolfa Hitlera „Za letáky trest smrti“?   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 06:11:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Naše generace od padesáti let výš slyšela hrdinné příběhy proti gestapu a nacistické armádě Německa tolikrát od útlého dětství, že jsme slyšet nechtěli a naslouchat odmítali. Bylo toho moc. Nyní se nám to vrací.

A my, naše generace, jsme bohužel zapomněli.

Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.

Ludvík Svoboda


Muž v letácích chválil smrt českých vojáků. Policie ho viní z podpory terorismu (oznámila ČTK)

Kde jsme s demokracií a svobodou v roce 2018, když policie na pokyn státních zástupců za letáky vyhrožuje sazbou až deset let natvrdo dle zákona, který oprášil dobu temna z dob gestapa a německých útoků na český lid?


„Také já... schvaluji atentát na Heydricha!“Cítil, že bylo vyřčeno všecko. Obrátil se proto ke katedře, usedl a začal zapisovat do třídní knihy. Ale sotva se dotkl perem stránky, ozval se z lavic povědomý hluk. Vyšší princip zvedl pomalu oči ke své třídě. Dvacet septimánů stálo před ním v pozoru, se zdviženými hlavami, s očima planoucíma.


Vyšlo ve sbírce Němá barikáda, 1955

Udavači a lidové milice opět rejdí mezi námiJiž vzhůru psanci této země, již vzhůru noví konfidenti, práskači a Bretschneiderové, skládající účelově slovíčka k sobě a manipulující s celým národem. Co jsou duševně zač Prchalové z Aktuálně.cz, Jakubové Jandové tancující nazí pro gaye a pak hlásají o morálce slušným lidem?

Kdo tento zákon z dob nacismu vlastně do našeho systému propašoval?

Letáky se objevily mimo jiné v lokalitě Národní třídy.Trestní zákoník počítá pro někoho, "kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho pachatele", s vězením na dva roky až deset let.

Pokud by se činu dopustil tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, hrozí mu až patnáctiletý trest, vyhrožuje.

Aktuálně.cz

Vážně je terorismus se sazbou až deset let a otevřou se stavidla zatýkání a teroru, pokud nějakému generálovi přimaluji knírek či za názor, že lidé, kteří slouží za peníze kdesi v Afghánistánu a podléhají velení USA jsou žoldáci ? Jsou snad na vyšší úrovni, než hasič, který zemře cestou do výkonu své služby?

Dá se skoro s jistotou napsat, že dotyčný si nepřál smrt českých vojáků jako takovou, ale ukazoval na příkladu, že každá okupace od jakékoliv velmoce by se měla pranýřovat. Ať již to byla z roku 1968, okupace Vietnamu, Jugoslávie a můžeme si dosadit další země. A tak jako si vylámal zuby Sovětský svaz v Afghánistánu, že i USA na tom nejsou se zaváděním jiného systému dobře.

Kde jsme v roce 2018, když bolševický generál Petr Pavel, který převlékl kabát a stal se z něj rázem bijec komunistů veřejně uráží svobodně zvoleného prezidenta Miloše Zemana? To už je zde stanné právo a stát přebírá vojenská chunta?

Jak je možné, že předseda vlády a předseda sněmovny nesvolává mimořádnou schůzi a šílený zákon z doby nacistické, do kterého se dá napasovat cokoliv, okamžitě nezruší?

A sílí opět hlasy jako při okupaci Vietnamu, aby se americká vojska vrátila domů. (Leda že by byl dotyčný pán magor, ale v tom případě by patřil nikoliv do vězení, ale do blázince).

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/1850-otresne-a-ostre-protestuji-vazne-se-v-roce-2018-oprasil-nacisticky-zakon-z-doby-adolfa-hitlera-za-letaky-trest-smrti

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMoskva obvinila Kyjev z vraždy hlavy DLR a krvavého masakru   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 05:49:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministerstvo zahraničí Ruska nazvalo vraždu hlavy samozvané Doněcké lidové republiky (DLR) Alexandra Zacharčenka teroristickým útokem a uvedlo, že za tímto incidentem jsou ukrajinské úřady. Jak uvedla agentura RIA Novosti, toto prohlášení učinila oficiální zástupkyně ministerstva zahraničí Marie Zacharová.

"Jsou všechny důvody předpokládat, že za jeho (Zacharčenkovou, pozn. Lenta.ru) vraždou je kyjevský režim, který nejednou použil podobné metody k likvidaci disidentů a nepohodlných osob", uvedla. "V situaci s vraždou hlavy DLR uskutečňuje strana války v Kyjevě teroristický scénář, který zhoršuje již i tak komplikovanou situaci v regionu .... Když Kyjev nesplnil sliby o míru, zdá se, že se rozhodl přejít ke krvavému masakru", dodala Zacharová.

Ministerstvo zahraničí RF zdůraznilo, že světové společenství musí požadovat a sledovat nestranné vyšetřování "tohoto zločinu". Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) potvrdila informaci o smrti Zacharčenka a sdělila, že jeho vražda je "důsledkem bratrovražedných válek“, ale podle jedné z verzí může být za zločinem Moskva.

Zacharčenko byl smrtelně zraněn výbuchem, ke kterému došlo 31. srpna v doněcké kavárně Separ poblíž jeho rezidence. Utrpěl také ministr příjmů a poplatků DLR, Alexandr Timofejev, který byl hospitalizován. Orgány neuznané republiky považují událost za teroristický útok.

Na celém území samozvané Doněcké lidové republiky (DLR) byl v souvislosti s vraždou hlavy republiky Alexandra Zacharčenka vyhlášen mimořádný stav. Informovala o tom agentura News-Front.

Uvádí se, že ukrajinští diverzanti, kteří se pravděpodobně podíleli na organizaci atentátu, již byli dopadeni. Bylo řečeno, že bylo zadrženo několik osob, jsou to přímí pachatelé vraždy a s nimi spojené osoby. Zadržení se konalo v automobilu na prospektu Bohdana Chmelnického.

Místopředseda vlády Dmitrij Trapeznikov se stal v zastoupení hlavou samozvané Doněcké lidové republiky.

Zdroj: Nová republika, vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVůdce DLR Alexander Zacharčenko byl zabit při teroristickém útoku!   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 05:45:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hlava DLR Alexander Zacharčenko byl zabit při výbuchu v centru Doněcka, sdělil RIA Novosti náměstek Lidové rady DNR Vladislav Berdičevskij.

Alexander Zacharčenko, zavražděná hlava DLR

„Hlava Doněcké lidové republiky byla zabita při výbuchu v kavárně „Separ"," řekl. Navíc byl vážně zraněn místopředseda Rady ministrů DLR a ministr příjmů a daní Alexander Timofjeěv.

Úřady republiky označily výbuch za terorismus.

Korespondent RIA Novosti hlásil, že oblast okolo kavárny byla uzavřená. Zaměstnanci ministerstva pro mimořádné situace a orgány činné v trestním řízení pracují na místě.

Nehodící se Kyjevu

Za vraždou hlavy samozvané Doněcké lidové republiky mohou stát ukrajinské úřady, je přesvědčen Ivan Teterin, člen ruského Výboru obrany Státní dumy. "Byl velmi nepohodlný pro Kyjev, s největší pravděpodobností je za tím Kyjev," prohlásil Teterin. A připomněl vlastenectví Zacharčenka, stejně jako bohatou historii jeho obhajoby zájmů obyvatel Donbassu.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharová rovněž nevyloučila, že do vraždy může být zapojena ukrajinská strana.

"Existují důvody, proč se domníváme, že za vraždou je režim v Kyjevě, který opakovaně používal podobné metody k likvidaci disidentů a nehodících se," řekla diplomatka.

Zacharová rovněž poznamenala, že namísto „Minsku-2" a hledání způsobů, jak vyřešit konflikt v Donbasu, „válečná strana v Kyjevě realizuje teroristický scénář".

"Neplníce slib míru se zřejmě rozhodli přejít ke krveprolití," uzavřela.

Doněck se pomstí

Zplnomocněnec samozvané Doněcké lidové republiky v kontaktní skupině pro Ukrajinu Denis Pušilin, který komentoval smrt Zacharčenka, zdůraznil, že „Doněck se pomstí za tento zločin".

„Jedná se o další agresi ze strany Ukrajiny," citovala Pušilina Doněckská tisková agentura. Později orgány vzbouřenecké republiky uvedly, že útok byl proveden na objednávku ukrajinské SBU, a že podezřelí byli zadrženi.

Podle ústavy DLR je v případě předčasného ukončení pravomocí předsedy republiky dočasně přebírá pravomoce místopředseda Rady ministrů. V republice zaujímají tuto pozici tři lidé: Alexander Timofejev, Jekatěrina Matjuščenková a Dmitrij Trapeznikov.

Zdroj: kou, prvnizpravy.cz, ria.ru,
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecko - Skoro už je jasné, jak to dopadne   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 05:41:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nechci si hrát na proroka a vlastně nemám vůbec radost z toho, co se děje. A tak doufám, že se mýlím a někde pod mojí rozlišovací schopností je něco, co otočí dějinný vývoj někam jinam.

A bohužel, to co přijde vůbec nezávisí na našich politicích a to ani v případě, že by jsme si tady zvolili to nejlepší a nejdokonalejší.

V uplynulých dnech mají v Německu veselo. V Chemnitzu byl ubodán Němec kubánského původu, což zařídil syrský uprchlík. Pak začaly demonstrace. Ti, co už toho mají lné zuby a proti nim ti, kteří by rádi pokračovali v politice otevřených hranic. Slušně (na Německé poměry) se spolu pobili.

Pak začalo vycházet nejvo, kolik podobných případů v Německu bylo jen v nedávné době. Jen to neskončilo žádnou mrtvolou. Nicméně situace, kdy někde v baru, diskotéce, restauraci a podobně dojde k hádce a pak potyčce s noži jsou desítky. Policie samozřejmě dojede až ve chvíli, kdy už je po všem. Při potyčkách se vyhrožuje smrtí, řve se Alláh agbar. Jen se to nedostane do hlavních zpráv, protože to se bez mrtvol nedá.

Německá společnost je zhoupnutá na jedné straně spektra. Zařídila jim to Merkelová a vrcholná politická garnitura se všemi neziskovkami, aktivisty a dalšími. Normální debata o negativech migrace nemožná. Normální debata o nějakých opatřeních v tomto stavu nemožná. Jen hysterické výkřiky a pak ty potyčky u kterých nasazuje policie vodní děla a má co dělat, aby protistrany udržela od sebe.

Normální polda už delší dobu nosí neprůstřelnou vestu, absolvuje školení, která mmu ledacos zakazují a tak pomalu přemýšlí, jestli neudělal chybu dát se k mužům zákona. A je mu jasné, že dokud po něm někdo nevystřelí, nesmí se bránit. Je mu jasné, že mlátit pendrekem může jen nácka, ale nikdy ne Antifu.

Jednou se tohle kyvadlo zhoupne.

Jednou se někde stane něco opravdu vážného. Původně jsem myslel, že třeba někdo vystřílí fakt velký stadion nebo otrává vodu ve vodovodu, ale teď bych si myslel, že se to bez podobných rekvizit obejde. Bohatě postačí, když se podobné demonstrace vymknou kontrole a nebo se někde utrhne nějaký dav v uprchlické ubytovně a vyrabuje přilehlé ulice, případně někoho pověsí na lampu. Bez plánu od Islámského státu, prostě jen tak spontánní nepokoje. Hařící auta, nějací ti mrtví, napadení policajti i hasiči, pár dní chaosu na ulicích ke kterému se přidají i jiní někde jinde.

Pak se to prostě přehoupne. Němci, nedělejme si iluze, když jsou schopní disciplinovně přijímat uprchlíky a věřit Merkelové, tak budou schopni vypnout mozek i obráceně a budou schopni v uprchlíkovi nevidět lidskou bytost. Ostatně dědečci dnešních politiků to uměli neuvěřitelně efektivně. Tohle se z Německa nevytratilo. To tam je pořád a pokud to takhle půjde dál, všechno se jen zhoupne do druhé krajnosti. Noví politici, nové zákony, nový přístup....

Pak už jen nějaké lidové milice, které uprchlický problém zprovodí ze světa za zpěvu hymny Dojčland ýbr ales raz dva. Odplata za dlouhá léta šikany Německého ducha se stane realitou. Němec se opět stane tím frajerem, který málem dvakrát obsadil svět a všichni budeme koukat, jak jim to jde od ruky.

A pak si novopečení vůdcové s velkou mocí vzpomenou na další šikany a historické křivdy tentokrát třeba od nás. Česká republika se přece s chutí omlouvala za sudetské křivdy a když už neplatí ani Dublin, ani Dublin 4, ani jiné papírové deklarace, mohlo by dojít na nás. Armádu nemáme a tu co máme, ta už sedmnáct let vítězí v Afghanistánu, nemáme hospodářství, nemáme zemědělství, to by bylo, aby si nás nezkusili dát k snídani.

Náš problém nejsou uprchlíci. Ti k nám stejně nechtějí a i kdyby je sem naše matička EU násilně dosadila, stejně tu budou jak bílá vrána a furt na očích. Pořád je tu nikdo nebude mít rád a když někoho ubodají, nebude žádná demonstrace na podporu otevřeného postoje Brna či Prahy. Bude jen jedna demonstrace - uprchlíci raus. Nemluvě o tom, že u nás jsou diskotéky obsazeny jinými rowdies a nějaká bitka by vůbec nemusela dopadnout tak jednoznačně jako v Chemnitz.

Naším problémem jsou Němci. Ti brzy zjistí, co všechno se dá změnit a kolik z nich si vlastně změnu přeje. Oni nebudou mít občanskou válku. Ti dnešní Antifáci se stanou novými SS a první přijdou s tím, že je zapotřebí šturmovat přes Krušné hory. Měli bychom se začít chystat na alternativu mnohem méně přátelského Německa plného koncentračních táborů pro běžence, Německa opět zbrojícího plnou silou. Německa bez Merkelové, ale s nějakým novým Hitlerkem.

Možná ještě pár let uplyne. Možná mezitím budeme jezdit v elektrických autech, ale nakonec bude největší poptávka po Hilluxech s namontovanými kulomety. Uprchlíci nepředstavují nic. To je jen ta úvrať na které se kyvadlo otočí.

Mám čím dál větší pocit, že jednou budeme ještě škemrat u Putina a nebo jeho nástupce, aby nás zahrnul do své sféry vlivu, aby Němce přešla chuť na expanzi.

Zdroj: https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/skoro-uz-je-jasne-jak-dopadne

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVedle prezidenta ČR se občanů v Chemnitzu zastal i rakouský vicekancléř Strache   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 05:36:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nakolik mainstreamová média a politici se vyjadřovali o lidech demonstrujících v Chemnitzu jako o neonacistech, přišly jim z toho teď úroky. Hněv občanů se tím jen dále vystupňoval, a to tak, že policie počítá na sobotu s masovou demonstrací chemnitzkých a dalších německých občanů, početně o 5-ciferném(!) řádu. Švýcarské ministerstvo zahraničí už své občany před napjatou situací v Chemnitzu varuje. Podle českého MZV zatím jak se zdá, tam českým občanům nic nehrozí, a mohou tam klidně jet. Paráda tedy!

Nicméně ne všechna média a ne všichni politici mleli protiobčanskou mantru. Protestujících chemnitzkých občanů se zastal rakouský vicekancléř Strache, když na facebooku sdílel objektivnější články o situaci deníků "Wochenblick" a "Epoch Times" a připojil svůj komentář, že „v Chemnitzu protestují zhrzení občané proti násilí imigrantů“.

V rozhovoru s Miroslavem Soukupem pro televizi Barrandov se Chemnitzanů zastal i český prezident Miloš Zeman. Vaslovil se, že s Chemnitzany sympatizuje, neboť vpodstatě jen vyjadřují, že Mutti Merkel sem pozvala imigranty a tady máte důsledky.

Dále pak vyslovil podporu chmnitzkým občanům za Stranu přímé demokracie Radim Fiala: „To, co se děje v Sasku je lidový odpor lidí k ničení jejich domova imigrační politikou EU. Nejde o žádný extrémismus, ale o právo na život bez strachu.“

Kdo se ale ještě zatím neozval a drží se podezřele za bukem, jsou řečníci z minulého víkendu k výročí potlačení Pražského jara 1968. Kdepak jsou ty hrdinky a hrdinové?

Někteří zahraniční novináři si přijeli do Chemitzu udělat obrázek sami. Pak se dočtete, že letití obyvatelé se brání, že nejsou žádní neonacisté, že se ale večer bojí vycházet, a už vůbec nechtějí pouštět do centra své děti a zejména náctileté dcery. To město nezažilo ani za války. Šílený stav.

Navíc se objevují zprávy - nikoliv nelogické - že muslimové z celého Německa jsou svoláváni do Chemnitzu uspořádat "odvetu". Pokud by dřív nebo později byla úspěšná, ČR by mohla mít na hranici ... Islámský stát.

Socialistická starostka Kamenice Ludwigová se jala občanům kázat cosi o lásce a nenávisti, ale ti na ní křičeli ať drží hubu a odprejskne, že o tom nemá ani páru. Město má poprvé od války pořádný strach. Multikulturní strach...

Zdroj: https://derstandard.at/2000086337938/Strache-Posting-zu-Neonazi-Maerschen-in-Chemnitz-sorgt-fuer-Kritik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZa celou dobu existence základny At-Tanf USA neprovedli žádnou operaci proti IS   
Pridal tk Neděle 02 září 2018 - 05:16:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle ruského Střediska pro usmíření bojujících stran v Syrské arabské republice během existence americké základny At-Tanf nedošlo k žádné operace proti teroristům IS v tomto regionu.

Podle zprávy je v blízkosti základny ozbrojenců rozmístěn největší uprchlický tábor Rukban, kde se nachází více než 60 tisíc žen a dětí z Rakki a Deir ez-Zor. „Uprchlíci z Rukbanu jsou dnes v podstatě rukojmí, abychom byli přesní, jsou „živým štítem" pro ozbrojence," uvádí se ve zprávě.

Jak bylo uvedeno ve Středisku pro usmíření bojujících stran, „nezákonné rozmístění vojenské základny USA v oblasti města At-Tanf na syrsko-jordánské hranici je veřejně odůvodněno Američany „nutností provádět operace proti IS".

„Přičemž během existence této základny nedošlo k žadné operaci Američanů proti IS v tomto regionu," uvádí se.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jzPg

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4108 sec,0.1937 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,050kB