Pondělí 03 září 2018
Současná demokracie = totalita!   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 09:31:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Začíná to podvodným sametem, pokračuje divokou a nekontrolovanou privatizací, rozdělením prosperujícího Československa...

Poté hnusnými arbitrážemi, rapidním zadlužováním okleštěného českého národa, šikanováním lidí a špatným platovým ohodnocením většiny národa, kopáním do invalidů odebíráním invalidních důchodů, znečišťováním a likvidováním životního prostředí pro bezohlednou stavbu montoven a zbytečných předražených dálnic, ještě to pokračuje špatnou morálkou, beznadějí, rozpady rodin, rozvody, vymýváním mozků ve školách ve jménu pochybné demokracie, dále se např. ve veřejnoprávních médiích nadává na Rusko a komunismus s lidskou tváří.

Na ulicích mnoho bezdomovců aneb církevní restituce vůbec nepomáhají národu; zboží různých kvalit aneb genocida českého národa na potravinové úrovni, totéž se týká i elektroniky i dalších věcí. Vlastní zemědělství nám nějak neprosperuje, neboť se opět chystá zdražování potravinových produktů.

Obrovský kapitál České republiky odchází rovnou na západ, do daňových rájů, a tak již tradičně utíráme své nosy. Vrcholným politikům, úředníkům a manažerům se daný stav líbí, ale českému národu nikoliv.

Současná demokracie = totalita, když občané pomalu, anebo rychle umírají vlivem zákeřné politiky v našem státě, která dopadá na národ jako celek. Ani migranti z muslimských zemí nám nepomůžou, neboť špatná demografie vlastně podkopává demokracii!

Současná demokracie = totalita, a je ještě více totalitní, když tu máme cenzuru názorů a projevů, která ještě více přituhuje!

Václav Kovalčík, Zlín

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZáří v českých dějinách   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 05:38:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
01.09.

1992 – Dopravní nehoda Alexandra Dubčeka na dálnici D1 u Humpolce. Událost, která zřejmě zůstane navždy zahalena rouškou tajemství. Dubček byl rozhodným odpůrcem rozdělení Československa a pro mnoho lidí také symbolem tzv. pražského jara, a tím i personální a politickou alternativou k některým uskupením, která tehdy stále ještě přebírala novou politickou a ekonomickou moc.

Zmiňme jen to například, že podle expertů z BMW, které přizval k vyšetřování události Dubčekův syn, dle způsobu a míry poškození vozidla nebyl důvod, aby Dubček při nehodě utrpěl tak závažná zranění, kdy řidič vozidla utrpěl pouze lehká poranění, ani aby vyletěl ven z vozidla směrem vpřed. Čelní sklo přitom bylo pouze popraskané, nikoliv vybité, narozdíl od zadního. Jejich závěry však nebyly zahrnuty do oficiálního vyšetřování. Dubček pak zemřel 7. 11. 1992 v nemocnici.

09.09.

1437 – Poprava Jana Roháče z Dubé poté, co byl o tři dny dříve dobyt jeho hrad Sión. Roháč byl posledním husitským předákem, který vedl ozbrojený odpor proti Zikmundovi.

12.09.

1683 – Bitva u Vídně. Rozhodující porážka a zastavení náporu Turků do Evropy. Nastal obrat v „tureckých válkách“, od té doby osmanská moc z Evropy už pouze ustupovala. Obranu obléhané Vídně řídili Ernest von Starhemberg a Zdeněk Kaplíř ze Sulevic.

14.09.

1092 – Nástup Břetislava II. do knížecího úřadu. Jeho vláda představovala dobu výrazného potlačení pohanství, které do té doby koexistovalo v Čechách s postupně prosazovaným křesťanstvím. Hned úvodem své vlády Břetislav II. nařídil vymýcení pohanských kultů, kácení posvátných stromů a hájů a ničení posvátných okrsků, vyhnání „čarodějů“ a věštců (pohanských kněží, žreců) ze země; dále například zakázal pohřbívání mimo (křesťanské) hřbitovy atd.

1937 – Zemřel první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

16.09.

1817 – Nález Rukopisu Královédvorského Václavem Hankou. Roznětka bouřlivých sporů a diskuzí o jeho pravost (spolu s Rukopisem Zelenohorským, který se objevil o rok později ). Spor o rukopisy akceleroval atmosféru v obrozeneckém proudu českého národa.

17.09.

1938 – Vznik Suddetendeutsches Freikorps, záškodnického dobrovolnického sboru v českém pohraničí, vyzbrojovaného a podporovaného wehrmachtem, v důsledku jehož činnosti bylo zabito na 110 českých občanů.

20.09.

1990 – Československo se stalo členem Mezinárodního měnového fondu (MMF).

24.09.

1483 – Druhá pražská defenestrace. Pozoruhodná událost, u níž se trochu více pozastavím.

Pražská obec tehdy svrhla konšely z řad patriciátu, prosazené králem Vladislavem Jagellonským, když bylo odhaleno, že jejich cílem je svrhnout kališnickou moc v pražských městech a restaurovat tam dominantní moc katolicismu.

Staré letopisy české píší:“Staroměstští konšelé se naoko hádali s novoměstskými a zatím tajně připravovali společně své lumpárny. Dali udělat řetězy do ulic tam, kde ještě nebyly, a doma měli připravené brnění a zbraně, aby mohli jít k radnici, když zazvoní na poplach.“

Součástí vojenského převratu proti kališníkům v Praze mělo být také vypovězení jejich mistrů a kněží, ale stávající konšelé měli rovněž připravený seznam 80 předních kališnických měšťanů k popravě.

Když došlo k odhalení části těchto plánů, pražské městské obce se srotily a zasáhly. Na Starém městě byl vyhozen z okna a později sťat purkmistr Jan Klobouk, celkem bylo popraveno 11 konšelů; v Novém městě pražském členové shromážděné obce konšely zastižené na radnici rozsekali a vyházeli z oken, na Malé straně byli konšelé rovněž vyhození z oken.

Král Vladislav byl nucen novou pražskou vládu uznat, neboť popsaná akce katolickému převratu stihla předejít a shromáždění obce bylo ve středověku nejvyšším oficiálním městským orgánem – jednalo se tudíž o akci legální z hlediska městského práva, stejně jako při první pražské defenestraci v roce 1419.

25.09.

1212 – Zlatá bula sicilská vydaná novým římským králem Fridrichem II. Sicilským Přemyslu I. Otakaru za jeho politickou a vojenskou podporu. Ve skutečnosti jde o systém více listin, které zásadním způsobem upravily poměr českých zemí ke Svaté říši římské. Byla uznána suverenita napříště již dědičných českých králů ve vztahu k Říši, čeští králové byli zároveň říšskými kurfiřty (voliteli římského krále), Morava a pražské biskupství byly uznány jako nedílné části Českého království. Vrcholný výsledek zahraniční politiky a diplomatického úsilí Přemysla I. Otakara.

26.09.

1815 – Josef Božek předvedl v Královské oboře v Bubenči svůj parní automobil.

28.09.

929/935 – Zavraždění sv. Václava, knížete českého, jeho bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi

995 – Dobytí hradiště v Libici nad Cidlinou a vyvraždění přítomných Slavníkovců (podle Slavníka, otce bratrů, kteří vládli po něm a jichž se událost týkala). Definitivní sjednocení českého státu cestou meče a ohně. Přemyslovci využili skutečnosti, že slavníkovské vojsko bylo prakticky celé na zahraničním tažení s císařem Otou III., proti slovanským Bodrcům, přepadli slavníkovské sídlo v Libici a vypálili je. Někteří ze Slavníkovcú v zahraničí přežili, ale jejich domácí moc byla vyvrácena. Nejznámějším příslušníkem rodu byl sv. Vojtěch, pražský biskup. Slavníkovci byli do té doby jako knížata uznáváni východočeskými Charváty a jihočeskými Doudleby.

1322 – Český král Jan Lucemburský vojensky podpořil císaře Ludvíka Bavora v bitvě u Mühldorfu, za což získal jako léno Chebsko, které od té doby bylo definitivně připojeno k českému státu.

30.09.

1938 – Československá vláda přijala tzv. mnichovský diktát, kterým ji západní spojenci v čele s Francií velkou Británií, za účasti fašistické Itálie, předhodili Německu pod hrozbou, že jinak bude za viníka války považováno Československo. Následovalo obsazení českého pohraničí Německem a vyhánění českého obyvatelstva do vnitrozemí. Konec 1. čs. republiky.

Nebudu tuto událost samu o sobě dále rozebírat, všichni snad rozumí jejímu významu, i tomu, že to byl první krok k definitivnímu vymýcení české státnosti a českého národa, tak jak se to jako červená nit táhlo přes tisíciletí českou (respektive společnou slovansko-germánskou) historií. Stačí si projít třeba tento „Český historický kalendář“, v němž jsem se snažil základní a symbolické přelomy českých dějin zachytit v co možná nejstručnější, a tak nejpřehlednější formě. Měsícem září je cyklus dokončen. Na závěr pouze konstatuji, s ohledem na letošní mediální a politické běsnění kolem 21. srpna 1968, že je absurdní, aby ten, kdo nás vytáhl spalovači mrtvol už skoro z pece, byl za jedinou zásadní chybu v našich vzájemných vztazích, kterou nota bene učinil jeho předchůdce, donekonečna démonizován, zatímco vypočítaví „spojenci“ jsou stále jednostranně velebeni a tradičnímu konkurentu v boji o ovládnutí celého Polabí je vše odpuštěno a zapomenuto. Buďme spravedliví na obě strany. Svět se dávno změnil a radikálně se mění i v této době. A model přežití za této situace se tentokrát opravdu nenalezne na západ od Šumavy. Tam je evropská civilizace pod orwellovsky naoko nastrčeným heslem údajné ochrany evropských hodnot naopak demontována.

Croix

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHybatel Poche   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 05:26:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šachy kolem pana Poche nasvědčují tomu, že za nominací pana Poche stojí pan Poche sám. Nikdo také nepotřebuje tak naléhavě, aby byl pan Poche ministrem zahraničních věcí, jako právě Poche. Nejenom vyšší důstojník, ale i vyšší politik dobře ví, že si nemůže dovolit jít do prohrané bitvy, neboť by ho oslabila, ne-li odstavila. Určitě to ví i pan Hamáček.

Z jeho chování je zřejmé, že si nominovat někoho jiného nemůže dovolit. Pan Poche není někým, kdo by mohl uspět v tajné volbě na předsedu strany, ale byl by tím, kdo může být ustanoven jmenováním. Poche je Hamáčkova prohraná bitva, která ČSSD dále oslabí. Po volbách bude málo záležet na tom, kdo bude nominován. Prezident ví, že to bez něj nejde. Proto to půjde bez pana Poche a možná i bez pana Hamáčka. Klientelistický systém v ČSSD funguje, ale její funkcionáři zapomněli, že mimo ČSSD už nefunguje. Klientelistický systém je poslední stádium, Návrat z něj je možný, jen když patroni přejdou do jiné struktury, protože ČSSD je už vytunelována. Toho co zbude by se pak musely ujmout autentické osobnosti. Jestli ještě nějaké zbyly.

Autor: Ivan David

Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČPP, aneb Černý Petr Poche   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 05:16:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ne, to nejsou všechno jména ani příjmení, jméno je jen to poslední, Poche! V souvislosti s dosud neobsazeným postem ministra zahraničních věci je jméno Poche velmi frekventované, je totiž ČSSD až podezřele usilovně prosazované, na druhé straně však prezidentem pro jmenování neakceptovatelné. Je to dáno kontroverzní osobou nositele tohoto jména. Proti právu ČSSD, která jej původně nominovala na post ministra zahraničí nelze nic namítat, problém přichází v okamžiku, kdy jej prezident republiky, na rozdíl od všech ostatních navržených kandidátů na ministry vlády, odmítá jako ministra MZV jmenovat.

Ani jemu nelze právo na nejmenovaní navrženého kandidáta na ministra upírat, má na to právo dané mu Ústavou. Dalo by se tedy ze strany ČSSD, potažmo předsedy Hamáčka očekávat, že přes delší dobu vedenou slovní korespondenci (potyčku) mezi prezidentem a předsedou ČSSD Hamáčkem, event. i premiérem Babišem, bude vedení ČSSD postupovat uváženě, odpovědně a racionálně, že bezdalších problémů navrhne jiného člověka na tento post. Bohužel se tak nestalo. To potvrdil už tím, že tujto problematikou přehodil na „povolební“ kolej, kdy k tomu prý bude více času a prostoru. Řešení je to sice značně iracionální, ale Hamáčkovo!

Současná situace si vynutila opatření, že předseda ČSSD Hamáček z výše uvedených důvodů zastává jak funkci ministra vnitra, tak „v záskoku“ a dočasně i funkci ministra zahraničních věcí. Je si sice vědom, že „posed“ na dvou židlích není ani pohodlný, ani praktický, přesto se evidentně nesnaží problematiku obsazení postu ministra MZV racionálně řešit. Je smutné, že se ČSSD a sám pan Hamáček ohání tvrzením, že vzniklou situaci nezavinila ČSSD v domnění, že veřejnost je nejen hloupá, ale i slepá a hluchá.

Zatímco prezident má právo na jmenování nebo nejmenování, tj. odmítnutí navrženého člověka do funkce, nemá více možností jiné volby než ano nebo ne, zatímco jak pan Hamáček, tak celá ČSSD má celou řadu možností ze svých řad (případně i mimo) najít jiného vhodného člověka, který by byl přijatelným jak pro prezidenta, tak i pro premiéra vlády. Jenže pan Hamáček furiantsky trvá na svém, že Poche je jediným možným kandidátem a při prosazování je zřejmě ochoten jít hlavou proti zdi (Pražského hradu). Že to bude hodně bolet je nasnadě, ale pan Hamáček má zřejmě nejen tvrdou hlavu, ale také rád nosí kabát, ušitý z ostudy. Je skutečně až zarážející, jak si nejen Hamáček i vedení ČSSD podřezávají větev, když se veřejně a hlavně do řad svých členů nechávají slyšet, že chtějí ČSSD pozvednout, vzkřísit, vytvořit důvěru v její schopnosti a podobné bla, bla, bla a činí pravý opak.

Dalo by se říct, že je to jejich problém a naše zbytečná starost, ale ní to tak úplně pravda. Ministerstvo zahraničních věcí je natolik důležité, že v současné napjaté situaci nejen s imigrační problematikou, ale celkovým stavem a situací v Evropě a ve světě, je fungující, plnohodnotné ministerstvo zahraničí přímo nepostradatelné. Konec konců to je i podstata v prezidentova zamítavého stanoviska a postoje ve věci (ne)jmenování

Pocheho. Pan Hamáček, suplující ministr zahraničí to sice chápe, ale dělá, jako by se jednalo o ministerstvo pro pěstování borůvek a lesních plodů.

Pozornost a zájem nejen veřejnosti však vyvolává i osoba samotného pana Pocheho, který je sociální demokracií vehementně prosazován a protlačován. Něco málo se o osobě pana Pochemu ví, jsou to však běžné, banální záležitosti, které nemohou dát relevantní odpověď nebo vysvětlení, proč zrovna on a ne někdo jiný. Nicméně neobyčejná zarputilost, neústupnost a umíněnost ČSSD a pana Hamáčka na straně jedné, zatvrzelost, neústupnost a možno říct chucpe pana Pocheho dává tušit, že celá záležitost má nějaké tajemné pozadí, které hraje mimořádně důležitou roli . Vzbuzuje to dojem nějaké kulišárny, které se ČSSD nechce vzdát, protože pro ni bude mít, v případě prosazení Pocheho, zcela jistě nemalou důležitost a také význam. Jinak si lze sotva rozumně vysvětlit, zdůvodnit a pochopit umanutost Hamáčka a ČSSD na prosazení pana Pocheho na šéfa MZV.

Má-li to být součást snah a úsilí o zmrtvýchstání, oživení a posílení postavení a vlivu ČSSD na politické scéně, pak jde spíše o kopání ještě hlubší jámy, než ve které se ČSSD nachází. Nu, když pan Hamáček říká, že za současné problémy s (ne)jmenováním ministra zahraničních věcí není zodpovědná ČSSD, asi má za to, že pomyslný „zakopaný pes“ je někde na Pražském hradě nebo v Lánech. Bylo by však naivní se domnívat, že to bude Hrad, který půjde a psa vykope. To by si měli Hamáček a vedení ČSSD hóóódně urychleně uvědomit.

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMezinárodní měnový fond schvaluje okrádání bělochů   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 05:11:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní měnový fond se vyjádřil k plánovanému odebírání půdy bílým farmářům v Jihoafrické republice. Tato mezinárodní organizace vyjádřila uvedeným krokům podporu a označila je jednoduše za „zemědělskou reformu“.

Ekonom Montfort Mlachila, který zastupuje Mezinárodní měnový fond (MMF) v JAR, prohlásil, že MMF podporuje „reformu“, která vyřeší problémy „nerovnosti“.

Jihoafrická vláda chce v rámci „rovnosti“ odebrat půdu bělochů a dát ji černochům.

Podle MMF nesmí „reforma“ oslabit zemědělskou produkci a potravinovou bezpečnost. Mlachila dodal, že celý proces má být transparentní, ve shodě se zákony a ústavou. Těžko říci, co tím myslel, protože jihoafrická vláda chce právě změnit ústavu, aby bylo možné oděbrat půdu bělochům bez náhrady.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTeror uprchlíku v Německu zesílil. Oproti roku 2017 zavraždili uprchlíci o desítky Němců více ...   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 05:09:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
POČET VRAŽD NĚMCŮ SPÁCHANÝCH MIGRANTY SE ZVÝŠIL. Oproti minulému roku je o 21 obětí z řad Němců více než v předchozím roce. BKA (Spolkový kriminální úřad) zveřejnil statistiku, ze které vyplývá nárůst počtů vražd spáchaných migranty na Němcích.

Autor: Zdeněk Chytra

Zdroj: welt.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV DLR informovali o příjezdu amerických a kanadských vojáků na Donbas   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 05:07:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na Donbas přijelo velké množství zahraničních žoldáků, včetně vysoce postavených vojáků z USA a Kanady. O tom informovala hlava tiskové služby DLR Daniil Bezsonov.

Bezsonov sdělil, že žoldáci přijeli do částí 56. motorizováné pěchoty a 406. dělostřelecké brigády, které jsou umístěné v blízkosti osady Urzuf. Kromě toho dorazili do střediska OTG Vostok.

„Nevylučujeme, že vojáci zahraničních ozbrojených sil se budou účastnit plánování a provádění útočné operace," řekl Bezsonov.

Zároveň hlava tiskové služby uvedl, že příjezd zahraničních vojáků je spojen s přípravou ukrajinské armády na eskalaci konfliktu na jihu Doněcké oblasti.

Zdroj: https://sptnkne.ws/j2gu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Kremlu promluvili o tvrdých jednáních Putina a Porošenka   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 05:02:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin během jednání normandské čtyřky v roce 2015 mluvil s ukrajinským kolegou Petrem Porošenskem tvrdě, ale jasně. To prohlásil tiskový mluvčí ruského lídra Dmitrij Peskov.

Dříve francouzská média napsala, že bývalý prezident Franice François Hollande v memoárech napsal, že prý Putin v únoru 2015 Porošenkovi vyhrožoval.

„Během velmi napínavých jednání, kdy na Ukrajině probíhala válka, kterou rozpoutal prezident Porošenko, samozřejmě, Putin mu neříkal komplimenty. Můžete si představit, Putin mluvil tvrdě, jednoznačně a velmi jasně. Ale jistě žádné (výhrůžné — pozn.) formulace nebyly," prohlásil Peskov v rozhovoru pro televizi Rossija 1.

Zdroj: TV Rossija-1, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrské MZV: hrozby USA neovlivní plány Damašku osvobodit Idlib   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 04:59:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hrozba USA o útoku na Sýrii v souvislosti s fiktivními záminkami o údajných plánech Damašku použít chemické zbraně neovlivní plány syrské armády osvobodit provincii Idlib od teroristů, uvedl v rozhovoru pro televizní kanál Rusko-24 syrský ministr zahraničí Walid Muallem.

„Vše, co se aktivně rozšiřuje Spojenými státy, neovlivní rozhodnutí syrského lidu a plány syrské armády o osvobození Idliby a ukončení terorismu v Sýrii," řekl ministr.

Podle něj jsou tvrzení USA o údajných plánech o chemickém útoku diskutabilní pro veřejné mínění a jsou jen ospravedlněním možného útoku na Sýrii.

„My, občané a vláda Sýrie, bychom chtěli ukončení konfliktu dnes, ale zásah západních zemí pod vedením USA to komplikuje," uvedl Muallem.

Dodal, že díky ruské iniciativě se do Sýrie nedávno vrátilo asi 20 000 uprchlíků z Libanonu.

Zároveň se Západ pokouší odradit uprchlíky od návratu a využívá je jako nástroj ke svým politickým hrám.

Zdroj: TV RUsko-24, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína vítá ukončení protiopatření EU vůči Číně v oblasti fotovoltaiky   
Pridal tk Pondělí 03 září 2018 - 04:55:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V reakci na oznámení Evropské komise, že se chystá ukončit své protiopatření vůči Číně v oblasti fotovoltaiky, se k tomu dne 1. září pozitivně vyjádřil mluvčí čínského ministerstva obchodu, který uvedl, že jde o model pro úspěšné řešení obchodu prostřednictvím konzultací, kdy se skutečně realizují vzájemné průmyslové výhody obou stran.

Dne 31. srpna oznámila Evropská komise, že antidumpingová a vyrovnávací opatření EU proti fotovoltaickým výrobkům z Číny budou ukončena po uplynutí 3. září.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu prohlásil, že Čína vítá, že EU zruší opatření proti čínským fotovoltaickým produktům. Čínsko-evropský spor o obchodu s fotovoltaickými výrobky byl postupně vyřešen, je to výsledek společného úsilí vlády a průmyslu v rámci velkých obav na obou stranách. Je to model úspěšného vyřešení obchodního tření prostřednictvím konzultací. Ukončení EU protiopatření vůči Číně v oblasti fotovoltaiky obnoví čínsko-evropskou spolupráci v dané oblasti, poskytne stabilnější a předvídatelnější podnikatelské prostředí pro spolupráci mezi oběma stranami, tím se skutečně uskuteční vzájemné přínosy a výnosy mezi těmito odvětvími, a to u obou stran.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu dodal, že fotovoltaické výrobky jsou důležité výrobky z čisté energie, širší použití těchto výrobků je přínosné pro země, které se účinně zabývají změnou klimatu, mají velký význam pro realizaci národních cílů, tedy snižování emisí skleníkových plynů. V současné době se stále více projevuje naléhavost a důležitost opatření v oblasti reakce na změny klimatu a transformace do čisté energie. Čína je ochotna nadále podporovat ducha spolupráce, společně s EU posílit snížení emisí skleníkových plynů a podporovat trvalý rozvoj přizpůsobením se klimatu, upevnit multilaterální systém obchodování, založený na pravidlech a upevnit globální svobodný obchod, čímž přispěje k celkovému rozvoji hospodářství s nízkými emisemi skleníkových plynů pro zdravé životní prostředí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2678 sec,0.0941 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,021kB