Pátek 07 září 2018
Výpověď na policii ohledně nelegálnosti islámu   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 16:11:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Než se dostanu k tomu, jak probíhal výslech na policii, napíšu nejprve pár poznámek. Je to velmi, velmi, velmi citlivé téma, ale opravdu je potřeba jej řešit.

Když si uděláte důkladnou a hloubkovou právní analýzu nábožensko-politického systému zvaného islám ( dále zkráceně jen islám ), dojdete k závěru, že skutečně toto hnutí je v rozporu s naším právním řádem a jeho podpora je trestná, jinými slovy, podpora islámu je nelegální, zkráceně řečeno: Islám je nelegální. A to prokazatelně. Ale proč ? Jaké jsou skutečné důvody ? A nevztahuje se to třeba jen na určité projevy islámu nebo jen na některé jeho interpretace ? Vezmu to popořadě, jak jsem k tomu došel. Důvody totiž nejsou na první pohled zjevné a ukáží se až po delším zkoumání.

Asi před třemi lety jsem narazil na video, kde jistý islámský imán v Egypské televizi vysvětluje, že podle islámu muž může fyzicky bít ženu. Byl jsem v šoku, netušil jsem, že takové projevy a "kázání" se mohou objevit v arabské televizi. A tak jsem začal docela důkladně zkoumat islám a hledal jsem jak správně celou situaci pojmenovat a jaký k ní zaujmout postoj. Byl to projev jen nějakého fanatického imána? Jsou to způsoby celkově rozšířené ? Jsou tedy muslimské ženy více bity a je to díky islámu?

Co jsem tedy zjistil? Ano v koránu Mohamed jasně říká, že pokud žena neposlouchá, má ji muž bít. Také jsem zjistil, že mnoho muslimů ani neví, že toto v koránu je. Nanašel jsem ani jeden projev imána, který by popíral, že muž podle islámu může bít ženu. Jinýmu slovy, v textech koránu to je a nikdo to nepopírá. Takže ano, podle islámu, muž může fyzicky bít svou ženu. No jo, ale má to za následek, že muslimské ženy jsou více v rodinách bity než nemuslimské ? Jinými slovy, praktikuje to vůbec někdo?

A tady narážím na nedostatek důkazů a spíš mám tendenci si myslet, že muslimské ženy bývají od svých manželů fyzicky napadány více méně stejně jako nemuslimské. Proč tak usuzuji ? Poslechl jsem si totiž velké množství ex-muslimů. kteří veřejně odešli od islámu ( to je možné bezpečně udělat jen mimo muslimské země ) a poměrně podrobně popisovali negativa islámu a prakticky nikdo netvrdil, že by se běžně praktikovalo v rodinách fyzické násilí vůči ženám. Tento problém paradoxně není od exmuslimů nijak zdůrazňován a dosud jsem na žádné věrohodné svědectví o obecně rozšířeném bití žen v muslimských rodinách kvůli neposlouchání manžela nenarazil.

Ano, někdy násilníci argumentují tím, že v jejich kultuře je normální bít ženu, ale spíš si myslím, že je to jen výmluva násilníka. Podobně jako když třeba český násilník se výmlouvá na to, že ho žena vyprovokovala. Jinými slovy, kdo je násilník, tak prostě takový je a je celkem jedno, jestli je muslim nebo nemuslim. Jestli je muslim, tak má jen tu "výhodu" , že své jednání může lépe omlouvat s odkazem na Mohameda, ale pokud by muslim nebyl, tak by své násilí praktikoval tak či tak. Jinými slovy nepodařilo se mi dosud prokázat, že tento aspekt islámu vede k tomu, že muslimské ženy jsou prokazatelně častěji fyzicky napadány než nemuslimské. A tak musím férově přiznat, že islám jako takový je více méně v tomto nevinně. Jinými slovy, nestačí to k tomu, aby islám mohl být kvůli tomuto považován za nelegální.

Jaké jsou tedy důvody, proč je islám nelegální?

A nyní se dostanu k těm znakům islámu, kvůli kterým bohužel není možné v České republice islám považovat za legální. Zjistil jsem to až po stovkách hodin zkoumání a tak se vůbec nedivím tomu, že na uzemí našeho státu existují mnohé muslimské organizace, které k tomu mají legální povolení. Uředník. který jim ho vydal, k tomu neměl důvod to nepovolit. Ty důvody, proč je islám prokazatelně v rozporu s naším právním řádem, jsou totiž hodně skryty a vyjdou najevo až po dlouhém a důkladném zkoumání. Dalo by se to pojmenovat jako: Nový právní nález

Ty důvody jsou dva:

(1) Islám potlačuje prokazatelně svobodu slova

Důkaz: Neexistuje ani jedna muslimská země, kde je legální veřejně oponovat Mohamedovi.

(2) Islám potlačuje prokazatelně svobodu volby víry

Důkaz: Neexistuje ani jedna muslimská země, kde je legální veřejně odstoupit od islámu nebo konvertovat od islámu k jiné víře.


Samozřejmě tato snaha potlačovat tyto práva není jen v muslimských zemích, ale víc a víc se projevují také v zemích, kde muslimové tvoří jen třeba 5-10 procentní minoritu.

Není nic tak typického na islámu a prakticky společné pro všechna islámská společenství na celém světě než právě potlačování těchto práv. Dalo by se říct, že tyto dva prvky jsou obrazně řečeno hlavními geny islámského hnutí, bez kterých by islám vůbec neexistoval. Potlačování těchto práv je tedy neoddělitelnou součástí islámu a to u všech různých proudů.

A bohužel, i kdybych se snažil vcítit na maximum do role toho největšího obhájce islámu, pak tento problém nejde žádným způsobem popřít a je naprosto jednoznačný a prokazatelný.

A pozor, aby nedošlo k nedorozumění, nemá to nic společného s tím jací jsou muslimové jako lidé, mnoho lidí může říct že má přátele muslimy a že jsou fajň lidé. To vůbec nepopírám a dokonce je klidně možné, v nadsázce řečeno, že muslimové jsou ti nejlepší lidé na světě, možná také islám je to nejlepší náboženství na světě, ale bohužel podle našeho právního řádu je islám nelegální. Cítíte ten rozdíl ? Tímto já nehodnotím ani muslimy ani islám, jen zjisťuji, jestli je právně vše v pořáku. A bohužel není.

A teď konečně k tomu, jak probíhala výpověď na policii. Popořadě: během měsíce srpna probíhala na serveru idnes.cz kampaň: "Muslimové v Česku", což ještě by samo o sobě nebyl žádný problém, ale pak se tam objevil článek o údajných mýtech ohledně islámu a prakticky z toho bylo výrazně cítit, že islám je v pohodě a není potřeba se ho obávat a nebylo tam vůbec zmíněno, že islám potlačuje svobodu slova a volby víry a právě to byl důvod, proč jsem to ohlásil na policii, protože tímto byla naplněna skutová podstata trestného činu:

§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka

Články na serveru idnes.cz tak nebyly jen neutrálním popisem, ale jasnou podporou islámu a to je u nás nelegální. To jsem oznámil na policii a také o tom napsal v minulém blogu zde: https://zdenekmacura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=675244 Minulý týden mi zavolali kriminalisté k výslechu. Výslech byl minulé úterý.

Mluvili jsme spolu asi hodinu a ty hlavní body vyšetřovatel sepsal do výpovědi, kterou uvádím na konci článku jako přílohu. Byl jsem překvapený, že vyšetřovatelé byli s celou problematikou docela dobře seznámeni a znali spousty důležitých detailů. Nijak nepopírali, že islám skutečně tyto problémy má, že potlačuje svobodu slova a svobodu volby víry, jen byla diskuze o tom, jak a jestli je možné paragraf 403 použít pro obvinění serveru idnes.cz. Vyšetřovatel mluvil o tom, že k zákonům jsou vydávány také jakési výklady zákonů a ty to pojímají trochu jinak než jak to pojímám já.

Na to jsem namítal, že pak bude potřeba ty výklady zákonů upravit, že zřejmě v době, kdy tyto výklady vznikaly se ještě nevědělo, jaké právní problémy islám má. Lidé se o toto začli ve větším měřítku zajímat až v posledních letech. Na to mi dále neoponovali. Také vyšetřovatel namítal, že vlastně u nás již islám je uznán jako naboženství a že jsou u nás různé islámské spolky atd.

Na to jsem oponoval, že všechna tyto povolení byla vydána v době, kdy se nevědělo, že islám má problém s paragrafem 403 a prokazatelně potlačuje svobodu slova a svobodu volby víry. Říkal jsem, že mě osobně trvalo stovky hodin zkoumání , než jsem na to přišel. Že je potřeba na to pohlížet jako na NOVÝ PRÁVNÍ NÁLEZ. A podle toho by všechna povolení měla být znovu zrevidována a pokud nějaký spolek podporuje islám, mělo by být povolení odňato. Ohledně serveru idnes.cz jsem připoměl, že jejich jednání považuji za úmyslné.

Závěrem si přeji, aby tato kauza byla férově vyřešena. Myslím, že přiměřený trest za veřejnou podporu islámu ze strany idnes.cz by mohl být jen peněžitý ve výši: 10.000 kč.

Přeji všem hezký den.

Zdeněk Macura

Zdroj: https://zdenekmacura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=677913


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo vše mluví pro válku (3)   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 16:07:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Za předpokladu, že NYT (New York Times) ve spojení s anonymním příspěvkem nazvaném I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration, zveřejněném 5.9.2018 nehospodaří s pravdou, co se týče identity autora článku, lze si dobře představit úroveň morálky a zbabělství jak v tomto prestižním deníku, tak i v aparátu prezidenta Trumpa. Za normálních okolností by každý profesionál nesouhlasící s politikou a vedením prezidentského úřadu dal výpověď, nehrál by si na spasitele USA s pomocí sabotáže (trestního činu) a vyšel by ze stínu na výsluní veřejnosti.

Protože nežijeme v normální době, tj. v době starých zvyků a zlozvyků, ale v době přechodu (kam, sám nevím), podobného tomu obou lidských pohlaví (jak to bude u bezpohlavních osob, nevím), nemůže ani synchronizované zveřejnění knihy světoznámého novináře – občas i lháře, pana Woodwarda nazvané Fear (která vyjde oficiálně za několik dní), překvapit. Proto ani reakce prezidenta Trumpa nepřekvapuje: Článek označil jako zbabělost (gutless) a knihu jako čistý kus básnictví samo sebe diskreditující. Pro nás daleko od prezidenta Trumpa je však důležité potvrzení, že v obou případech nic neodpovídá tolik opěvovanému demokratickému principu checks and balances, bídný text anonymního článku indikuje, že může existovat odpor uvnitř vlády prezidenta Trumpa a kniha, podle zveřejněných úryvků, není nic jiného, než zoufalá pomoc Demokratům v listopadových volbách. Neozpěvovaní hrdinové (unsung heroes) kritizují amoralitu prezidenta s pomocí umocněné amorality spolupracovníka nebo spolupracovnice prezidenta, autora knihy Fear a médií. Zapomínají přitom, že je zcela možný scenář, který jsem zveřejnil ve druhé části Co vše mluví pro válku (2) a myslel jako vtip: If Trump is impeached Pence becomes president. Pence pardons Trump and appoints him Vice-president. Pense resigns. Trump becoms president. And appoints Pence as his Vice-president. Liberal heads explodes.

Za předpokladu, že problém Ukrajina - Doněck - Luhansk zmizí jako levné denní menu z jídelníčku masových medií po vyřešení základního problému mezi USA a Ruskou federací, budeme muset po celou dobu čekání mít obavy a strach, nejenom z průběhu a výsledku konfliktu mezi USA a Ruskou federací, ale i z konfliktu uvnitř EU. V ní totiž dnes (6.9) označil německý ministr vnitra Seehofer migraci jako matku všech politických problémů. Landesverfassungsschutz (zemský úřad pro ochranu ústavy) bude oficiálně prověřovat AfD a jejího představitele Bjoern Hoeckea. Masný průmysl, kuchyně v restauracích a školní jídelny se budou smířovat s mizením vepřového masa na pultech a v jídelníčku. Nikdo z evropských politiků si nedovolí veřejně odpovědět na otázky typu: Jak je možné, že se minoritní cizí víra (u nás) dostala do školy v sekulárním státě? Jak je možné, že civilizovaná země jakou je SRN, ztratila tak rychle schopnost a vůli diskutovat a zaměnila tyto atributy demokracie za pomluvu, ignorování a křik slepic a opic? Křik doprovází před několika dny vydanou knihu autora T. Sarrazina, nazvanou Nepřátelské převzetí. V knize, kterou mám na stole, autor vysvětluje hlavní tézi: Praktikující Islám není kompatibilní se západním konceptem společnosti. Kdo a kdy bude učit Němce opět diskutovat, dnes nevím, představu ale mám.

Za předpokladu, že by se Rusko rozhodlo přiznat Doněck a Luhansk, podobně jako přiznalo Osetii a Abcházii si lze představit, že na zbytku Ukrajiny rychle vzniknou vojenské základny NATO (v co ale nevěřím, protože by to byl další hřebík do rakve jednoty NATO) nebo jednotlivých členských států NATO (což je pravděpodobnější varianta). S ohledem na čas letu raket do Moskvy v délce 2-3 minut a současnou úroveň důvěry a komunikace USA, NATO a EU s RF se taková situace nedá srovnávat s Kubánskou krizí (1962). Obsadit celou Ukrajinu dnes, nedává RF politický, hospodářský ani jiný smysl. Proto platí ministrem Lavrovem opakovaný citát Andreje Gromyko: Lepší deset jednání, než jeden den války. Jak dlouho se ale bude rozhodování v Kremlu řídit obsahem citátu, nevím. Vím, ale že důvěra RF k USA, NATO a EU je nulová, že hospodářsky slabé Rusko vyhrávalo války nad mnohem silnějšími západními protivníky, a že hodnocení čínských zpravodajských zdrojů Haijiang a EastDay, podle kterých Rusko legalizovalo útok na svoji suverenitu svoji nečinností při náhodném nebo testovacím odpálení rakety ze stíhačky NATO v Pobaltí směrem k Rusku, není pravdivé. Minimálně ze současné pozice Ruska. Je ale kvalitní indikací nedůvěry ČLR k vysvětlování případu ze strany NATO. To stačí analytikům.

Za předpokladu, že dnešní útok nožem na Seepromenade v Curychu nebude vysvětlen jako teroristický útok, ale jako útok nemocného, je dobré si uvědomit v GŠ armády ČR, že téhož dne v dalekém Afganistánu, afgánský policista zabil 8 kolegů, aby mohl přejít k Talibánu.

Předpokládám, že dnešní přidělení hlavní role, obviněním prezidenta Putina, v tragikomedii Skripal & Co indikuje její pokračování na několik let. Proto se nebudu divit, dojde li během dalšího aktu k potvrzení informace, že zveřejněné fotografie obviněných Rusů, ve skutečnosti podobné fotografiím herců (Paul Collins a Jeffry Fields) ve filmu producenta Michael Killigan, nazvaném KGB Spy z počátku tohoto století, je výsledkem práce ruských sabotérů v anglických médiích. V podstatě je to ale jedno. Proč? Podle PM May jednat s Ruskem nemá smysl. V Bruselu se kající Facebook reagoval rychle, když jde o možnou pravdu: během 45 minut odstranil vše, aby pravda mohla v klidu růst a zrát bez kontroly veřejnosti. Opravdu nedává smysl se dále zabývat tragikomedií Skripal & Co bez konce.

Uvedené příklady hry na čekání se nabízejí jako důkaz, že smyslem života pro mnohé je nesmyslné očekávání, podobné Čekání na Godota (Samuel Beckett). Čekání si ulehčujeme zabíjením času, který je nám přidělen. Odrážíme slova jako pingpongové míčky. Úkolem protagonistů není sdělit nám pravdu, ale zaplnit a zabít co nejvíce času před finálním setkáním USA – ČLR – RF na bitevním poli. K těm nově se nabízejícím se přiřadila Arktida. Je to téma na pokračování, ale již v novém prostředí. To definuje mimo jiné 4.9.2018 zveřejněný příkaz prezidenta Putina. Týká se informací a státního tajemství. Do něho patří to, co Rusko od 90 let dávalo Západu a rozvědčíkům zadarmo. Málokdo bude ode dneška vědět, kdo koho kryje, co se v Rusku děje a jaká bude cena za naše chování. V době nemocného Jelcina, byla moc oligarchů až těžko představitelná. V době zdravého Putina oslabení oligarchové posedávají v Kremlu a prosí. Přičemž by měli vědět, že žádné peníze nestačí na vstupné do mozku prezidenta Putina. Proto se i oslabení oligarchové, kromě mnohých ostatních smrtelníků budou muset učit rozeznávat pupíky a jejich formu u lidí, a interpretovat svá zjištění podle staré čínské mytologie, aby našli partnera. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
06.09.2018


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÉto děbily? Britové zachytili na dvou snímcích dva agenty GRU samostatně ve stejný čas na sekundu přesně! Disponuje Rusko zařízením na ohýbání časoprostoru?   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:54:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Éto děbily? Britové zachytili na dvou snímcích dva agenty GRU samostatně ve stejný čas na sekundu přesně! Disponuje Rusko zařízením na ohýbání časoprostoru? Theresa May tancovala v Africe čarodějnický tanec, ale kouzla na cestování časem umí jenom Rusové! Anebo MI5 zase něco podělala, nebo jde o pouhé vrtění psem kvůli vládní krizi v Londýně?

A máme tady opět další skandál a obrovskou trhlinu v integritě informačního pole, jako už jsme viděli tolikrát v mnoha jiných kauzách a světových událostech. Ruské ministerstvo zahraničí ústy mluvčí Marie Zacharovové upozornilo na podivné rozpory v posledních důkazech britských orgánů v kauze Novičok. Britská MI5 a následně vláda Theresy May obvinila dva muže, údajně agenty ruské vojenské rozvědky GRU, že jsou pachateli chemického útoku na Sergeje Skripala a jeho dceru Julii.

Do země prý přiletěli na jaře několik dní před útokem, po obhlédnutí terénu nastříkali novičok z parfémové lahvičky na dveře Skripalova domu a poté odletěli ze země. Stopy po látce byly prý nalezeny i v hotelu, kde byli oba muži ubytováni. Je však záhadou, že neumřeli, když v hotelu byla zjištěna kontaminace, takže parfémová nádobka asi moc dobře netěsnila. Nu, Rusové jsou asi zocelení lidé a těm novičok nevadí, když se od něho trochu upatlají, protože nádobka netěsní, ne?

V této lahvičce od parfému prý byl novičok, tvrdí MI5.


Ne, teď vážně. Oba muži přiletěli do Británie s cestovními pasy na jména Alexander Petrov a Ruslan Boširov a MI5 je přesvědčena, že jde o falešná jména. Jako důkaz poskytla MI5 londýnské policii celou sérii fotografií obou mužů, jenže někde se stala chyba, která ovšem doslova bije do očí. Britská kontrarozvědka totiž publikovala i dvě fotografie z letiště Gatwick, kde byli oba muži vyfoceni, jenže na fotografiích je jeden problém. Časová razítka videozáznamů na obou fotografiích jsou stejná, na sekundu přesně, a to přesto, že na obou fotografiích jsou oba muži zachyceni samostatně v průchodu, nikoliv spolu.

Dva záběry, jeden časUpozornila na to právě Maria Zacharová po konzultaci s ruskými bezpečnostními složkami, které ihned začaly vyhodnocovat nové obvinění z Londýna. Takováto bizarní nesrovnalost má hned několik potenciálních vysvětlení. MI5 nesrovnalost zdůvodňuje tím, že šlo o dva různé průchody a jde pouze o časovou shodu ze dvou kamer. Tak určitě, zastavit video ze dvou kamer na stejné sekundě a zachytit dva muže ve stejném místě, to vyžaduje opravdu velkou shodu náhod. Jsou ale i jiná vysvětlení.

MI5 sedla k Photoshopu, ale přehlédla datum

Jako první je zde varianta, že obě fotografie byly upraveny ve Photoshopu dvěma různými speciality MI5 na dezinformační operace. Ty má na starosti v MI5 speciální skupina analytiků. Práce na výrobě dezinformačních materiálů je delegována do více skupin, je tak možné, že každou fotografii upravoval někdo jiný a nedošlo mezi nimi ke komunikaci a k dohodě, že mají upravit i časové razítko kamery. Prostě chyba řízení. Takovéto chyby jsou opravdu naprosto amatérské a ukazují na bordel, který vládne nejen v celé Velké Británii, ale hlavně v MI5.

Odvedení pozornosti od vládní krize

Novičok slouží pouze k odvedení pozornosti od krize uvnitř vlády Theresy May, ze které odchází její lidé, vláda doslova kolabuje. Vyjednávání o Brexitu nemají žádné dobré vyhlídky a reálně hrozí, že Velká Británie vystoupí z EU bez dohod s Bruselem. Taková varianta by znamenala, že vláda Theresy May vstoupí do války s britskými bankami a globalisty. Londýnské City je nervovým bodem světového sionismus a židovstva, které ustanovilo Londýn jako pilíř Atlantidy na jednom břehu, který kontroluje obchod a finance směrem na západ, do USA, tak i směrem na východ do Evropy.

Brexit nejvíce poškodí Dům Sion, ale posílí Čínu a Chasidy v Rusku, kteří jsou hlavními organizátory britského exitu z EU. Moše Kantor o tom hovořil na sympóziu v Davosu letošní rok, že Brexit posílí Čínu a Rusko, ale ve skutečnosti měl na mysli posílení Evropského židovského kongresu, kterému předsedá jako náčelník bojového štábu ve válce s domem Sion. Když britská média zaplní znovu novičok, Mayová získá čas a sníží se tlak na rezignaci její menšinové vlády. Toto je nejpravděpodobnější varianta.


Poslední možnost je z oblasti sci-fi, že Rusové disponují zařízením pro manipulaci s časoprostorem, díky čemuž dva různí lidé mohou být odděleně na jednom místě ve stejnou chvíli. S ohledem na reálný základ však tuto variantu budeme považovat pouze za vtip, protože vysvětlení je podle všeho mnohem jednodušší. Když se podíváte na fotografie, vidíte, že snímky byly pořízeny z bezpečnostního nahrávacího zařízení, na fotografiích vidíte i grafické rozhraní a obslužný interface.

Obsluha letiště použila dokonce digitální zoom, přiblížení na obličej, takže fotky zachycují oba muže s různým přiblížením, kamery jsou jinak nastavené na dálku. Z nějakého důvodu obsluha zastavila kamerový záznam na sekundu přesně v jednom místě a okamžiku, což je opravdu divné, pokud budeme uvažovat, že jde o dvě různé kamery a dvě různá místa.

MI5 odstranila ze snímků z bezpečnostních kamer horní okraj, kde se nachází popis čísla kamery a jejího umístění v objektu

Velké podezření budí oříznutá horní část snímků, která chybí. Pokud vás zajímá, co horní části fotografií z bezpečnostních kamer obsahují, je to snadná odpověď. Vlevo nahoře je uvedeno číslo kamery, vpravo nahoře umístění kamery, obvykle popis místa. MI5 horní část snímků úmyslně ořízla, takže není možné říct, jestli oba snímky byly pořízeny ze dvou různých kamer ze dvou různých míst, anebo z jedné jediné kamery, ale s různými přiblíženími obrazu, avšak se stejným časovým razítkem.

To by opět potvrzovalo úpravy ve Photoshopu, pokud tedy vyloučíme zařízení na ohýbání časoprostoru. Stejně tak je třeba se zeptat, proč MI5 ořízla horní část záznamů z CCTV kamer, ale ponechala časová razítka. Museli přece vědět, že si toho někdo všimne a vyvolá to mnoho otazníků. Pokud by MI5 fotografie nijak necenzurovala a neořezávala horní okraj snímků, bylo by na nich třeba vidět, že jde o záběry ze dvou kamer na různých místech na Gatwicku a oba muži nějakou náhodou doopravdy byli na sekundu přesně ve dvou různých průchodech. Jenže když MI5 tyto fotografie nahoře ořízla, tak už to začíná opravdu smrdět manipulací.

Umístění kamery je obvykle uvedeno v horní části obrazového záznamu.
Stejně tak si všimněte, že úhel kamery zachycující Ruslana Boširova je od horizontální osy menší, což je vidět vpravo na stěně, kde je vidět roh cedule s červeným okrajem. Kamera je pootočená více nahoru a zachycuje tak levý horní okraj cedule. Na druhé fotografii je kamera natočená dolů více k podlaze, takže vpravo vidíme už jenom svislý červený pruh okraje cedule, horní roh cedule nevidíme. Obě kamery jsou typu “rybí oko”, takže zkreslují prostor, především okraje obrazu a jejich vzdálenost.

Nelze tedy říct, jestli jde o dvě různé kamery ve dvou průchodech, anebo o jednu kameru s různým zaostřením a přiblížením. Veškeré dohady a spekulace by objasnil horní okraj fotografií, který ovšem MI5 ořízla a zcenzurovala. Proč se nesmíme dozvědět, co tam bylo napsáno? Viděli bychom snad, že šlo o jednu a tutéž kameru? A proč MI5 trvalo půl roku objevit tyto dva údajné agenty GRU? Do Británie přece přiletěli na ruské pasy, jak MI5 tvrdí a jak fotografie potvrzují, tak už 2. března, takže pouhé 2 dny před útokem na Sergeje Skripala.

Proč MI5 trvalo půl roku vyhledání údajně ruských agentů z databáze cestovních pasů z letiště?

Zkuste se zamyslet, co by asi udělala MI5 hned v březnu? Zkontrolovala by záznamy všech Rusů, kteří v předchozích dnech přiletěli do Velké Británie. To je maličkost, protože seznamy cestujících jsou evidovány online v centrálních databázích, takže stačí si vyhledat všechny cestující, kteří “od – do” přiletěli do země a hned by měli seznam všech Rusů. Zeptám se jako u blbejch a omlouvám se za dotaz, ale to opravdu MI5 trvalo půl roku, než vyhrabali fotky 2 údajných Rusů z letiště Gatwick? Jeden by si myslel, že to bylo přece to první, co by v březnu MI5 udělala na všech letištích, ne? A díky databázím obličejů, které shromažďují britské pouliční kamery v celé zemi, by museli zpravodajci tyto dva muže odhalit během několika hodin. A od kdy se bojová a prudce toxická látka transportuje ve flakonu od voňavky s mechanickou pumpičkou, která logicky netěsní? Jak je možné, že oba muži neskončili v hotelu nebo už v letadle bradou vzhůru?Všechny tyto podivnosti ukazují, že celá kauza Skripal nakonec může být pouze mechanismem na odvádění pozornosti od krize vlády Theresy Mayové, která se hroutí, Boris Johnson už počátkem léta rezignoval, z její vlády odešlo podle britských médií už 18 lidí, zejména poradců, kteří nechtějí mít s krachem vyjednávání o Brexitu s EU nic společného.

Proto se nelze divit tomu, že Theresa May se obrátila s žádostí o pomoc na okultní síly, když při návštěvě v Keni si zatancovala “tanec oživlých mrtvol”, přinejmenším to tak vypadalo, i když více než mrtvolu ten tanec připomínal robota, kyborga. Keňské tance mají původ v kmenových rituálech pro komunikaci s Bohy, ale její vláda v Londýně bude potřebovat víc, než jenom přízeň Bohů, protože už příští rok 29. března vystoupí Velká Británie z EU a válka domu Sion začne naplno, hlavně v Evropě a na hranicích Ruska. Do té doby uvidíme a uslyšíme o Novičoku ještě několikrát. Terezka hraje hlavně o čas.

Britská ambasáda v Moskvě oběma údajným agentům GRU vystavila víza do Británie a vzala si od nich otisky prstů. Londýn ale teď nechce ruským úřadům otisky poskytnout pro ověření údajné identity!

Maria Zacharovová pro ruský TV kanál Vesti uvedla, že oba dva údajní agenti GRU prý přiletěli na Gatwick z Moskvy a oba dva přicestovali na britská víza od britské ambasády v Moskvě. Tak to tvrdí Londýn. A tady to začíná být ještě více absurdní. Zacharovová uvedla, že Britové od vízových žadatelů v Rusku shromažďují otisky prstů, než jim jsou víza vydána, takže ruské ministerstvo zahraničí požádalo Londýn o poskytnutí těchto otisků prstů, které britská ambasáda získala od obou mužů, když jim vydávala víza. Jenže podle Zacharovové britská strana žádné otisky ruským úřadům poskytnout nechce, takže nelze ověřit totožnosti obou osob na ruské straně, pokud je pravda, že do Británie cestovali pod falešnými pasy. Zároveň je zcela absurdní, že by ruská GRU posílala své agenty, aby si žádali na britské ambasádě v Moskvě o víza. To je úplně choré, takhle tajné služby vůbec nepracují a cestovní doklady si zajišťují úplně jinak.

-VK-
Šéfredaktor AE NewsZdroj: https://aeronet.cz/news/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPo vraždě v Chemnitz toho mají dost i dřívější přistěhovalci. Otázka migrační politiky už způsobuje štěpení i v levicových stranách v Německu   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:36:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po vraždě německého občana kubánského původu v Chemnitz dochází k názorovému štěpení nejen mezi komunitou dlouhodbě usazených cizinců žijících a pracujících v Německu. Představitel Kurdské obce v Německu Ali Ertan Toprak kritizuje levici za to, že jí nevadí představitelé náboženských obcí v Německu, proslulí svou nenávistnou rétorikou vůči německému obyvatelstvu. V roce 2011 opustil stranu Zelených na protest proti politice legitimizace islamistů vedením strany.

Revolta propuká i mezi některými levicovými politiky. Nejvýraznější poslankyně strany Die Linke v Bundestagu Sahra Wagenknecht spolu se zakladatelem strany a bývalým ministrem financí za SPD Oscarem Lafontainem jsou (nejen) kvůli kritice výrazně promigračního postoje vedení frakce na ochodu a připravují vznik nové strany. Je to jediná naděje levice, že otázka migrace nebude přenechána jen pravicovým stranám.

Už několik dní se snažím najít co nejvíc informací ke kauze "Chemnitz". Česky Saská Kamenice. Padají silná slova o neonacismu a honu na uprchlíky, ale zapomíná se, že na počátku stála vražda. Podle svědků pravděpodobně sprostá loupežná vražda člověka, který se s útočníky nechtěl dělit o svůj majetek, tedy o peníze. Jiná verze praví - s odvoláním na zveřejněný a rychle smazaný zatykač ze všech dostupných stránek, že Daniel Hillig, tak se muž jmenoval, bránil ženu, jejíž jméno zatykač také zveřejnil, před znásilněním. Byl ubodán k smrti a ti, kdo se mu snažili pomoci, byli zraněni.

V historii se už často stalo, že vražda byla podnětem k nepokojům, dokonce k revolucím. K pouličním bitkám docházelo třeba v USA pokaždé, když policie obzvláš brutálně a zbytečně zabila nejčastěji černocha a mluvilo se o rasismu policie. Tady byl ubodán člověk, mladý muž, dokonce po otci kubánského původu a lidé, kteří se rozhořčili a přišli protestovat, jsou nazýváni rasisty.

Jistě, rasisti a neonacisti u toho byli. Stejně jako Antifa. Lidé, jejichž životním smyslem je dělat kravály, si důvod vždycky najdou. A tady šli najisto, do atmosféry, která je pro ně příznivá. Jistě to není tím, to snad uzná každý, že obyvatelé Saské Kamenice jsou lidé se zvýšenými skony k rasismu a neonacismu. Že jim přisoudíme nějakou kolektivní vinu a tím bude věc vyřešena. Jinde se to nestane a všichni zapomenou. Nebo že byli "svedeni a zneužiti" a uděláme z nich nesvéprávné idioty. Jen to nepojmenovat pravdivě a nepřipustit, že chyba - když pomineme tragickou situaci oblastí, ze kterých migranti, mezi nimi i skuteční uprchlíci, přicházejí, se stala v roce 2015. A v tom je právě to kouzlo. Před třemi lety řekla kancléřka Merkelová, viděla jsem ji tehdy v přímém přenosu v televizi: "Nechť přijdou všichni Syřané, které z domovů vyhnala válka. Dostane se jim u nás přístřeší, práce, a jejich děti tu budou chodit do školy." Myslela tím především oběti syrské války, vyvolané proti režimu Bašára Asada, který byl jako další nepohodlný na řadě v boji o ropovody a plynovody.

A nastala první migrační vlna. Všichni, kdo se cítili být Syřany, i když byli z Afghánistánu, Maroka nebo Kosova, se vydali na cestu. Davy se valily po slovinských a rakouských dálnicích, všude se jim dostávalo pomoci, byli jsme zásobováni dojemnými snímky žen, ohrožovaných policisty na kolejích. Pak se ukázalo, že to byla jen část fotografie a že ženu na koleje srazil její muž. Fotografiemi utopeného chlapečka, na jehož smrti měl hlavní podíl jeho otec - pašerák, který měl záchrannou vestu jen pro sebe. Ta faleš tam byla od začátku. A když jsem pak viděla vítání uprchlíků na německých nádražích, bylo mi jasné, že se schyluje k velkému průšvihu. Tu masu lidí přece nemohl nikdo zkontrolovat. Islámský stát byl ještě na vzestupu, jeho boj proti nevěřícím v plném proudu - kdo mohl ručit za to, že jeho bojovníci nebudou mezi uprchlíky? Nebo jiní militanti, kterými se oblast z přirozených důvodů jen hemží? Tihle přicházeli "řeckou cestou". A do toho rozpadlá Libye a další čluny s migranty, směřující do Itálie.

První se vzpříčilo Maďarsko - a dodnes je Orbán za "zlého muže" Evropy. Takový Putin v malém. Nenápadně se k němu přidaly další státy bývalé Jugoslávie a nakonec i Rakousko. Řecká cesta se zavřela, zintenzivněla ta italská. Díky tomu vyhrál Salvini a další "populista" Beppe Grillo tamní volby. A už Salviniho stihli obžalovat, nakonec skončí ještě v Haagu... Jsou to pravicoví politici, většinou, a jejich protiimigrantská léčba má hořkou stopu v podobě oklešťování sociálních programů. Položme si ale otázku, zda princip sociálního státu, založený na solidaritě, snese ty hordy černých pasažérů. Pravicoví politici rádi utáhnou šrouby ještě o něco víc. Ale kde je levice, aby se zastala lidí, kterým jsou neustále snižovány sociání výdobytky i v bohatých zemích? Stará se o menšiny a uprchlíky. Univerzálnost lidských práv dávno vzala za své.

V Haagu by měli skončit skuteční váleční zločinci, kteří dnes už prokazatelně mezi migranty jsou. Ve svém článku "Jak je to se skutečnými oběťmi válek v hypertolerantním Německu?" o jezídské dívce Ashwak, "která poznala "svého" mučitele, jsem o tom psala podrobně. Na webu Nová republika jsem psala i o tom, že dívka musí čelit nařčením, že si to vymyslela. Mýty mají tuhý život a mýtus o uprchlících jako ubohých obětech bez jakékoli zlé vůle ten nejtužší.

Na jaře, v době muslimského Ramadánu, se udály neblahé události na ostrově Lesbos. V uprchlickém táboře, který se příznačně nazývá Moria. Kurdští uprchlíci ze syrského Afrínu, skuteční uprchlíci s rodinami, které z jejich domovů vyhnala armáda našeho spojence v NATO, tedy Turecka, byli napadeni houfy mladíků, "uprchlíků" z oblasti Déir es Zor, kde Kurdové dodnes bojují proti IS. Co to bylo za "uprchlíky", kteří tyčemi zaútočili na Kurdy, že nedrží půst o Ramadánu? A zrovna z oblasti, kde dodnes válčí IS? Před kým a kam utíkali, když nebyli schopni odpustit sousedům v neštěstí jejich vlažný přístup k náboženství, před jehož fanatickými vyznavači údajně sami uprchli? Kdo jim dal status uprchlíka, kdo zkontroloval, o koho vlastně jde? Snad se to nakonec obešlo bez obětí na životech, ale na videích, která jsem viděla, to na lehká zranění tedy rozhodně nevypadalo. Kurdové museli být převezeni na jiné místo. Uvěří někdo tomu, že až se tito mladíci dostanou do Evropy, budou se chtít integrovat?

Takových otázek člověka napadá,když pročítá odkazy na fb, novinové články a články na serverech v několika jazycích. Základní otázka je pořád ta samá - bude si západní Evropa, která se zase začíná rýsovat ve svých starých hranicích, schopna přiznat, že se nechala Německem zahnat do slepé uličky, německy příznačně Sackgasse, kde všechny cesty končí? Kolik migrantů se tam jěště vejde a kdy začne boj o prostor, jídlo, ženy a vodu? Na který jsou mladí muži, kteří navzdory všem fotogragiím malých dětí a matek mezi "uprchlíky" převažují, daleko lépe vybaveni než obyvatelé pohodlné a tolerantní Evropy?

Tuto otázku si nekladu jen já, ale dokonce i lidé, kteří sami mají "uprchlický původ". Jako Ali Ertan Toprak, který se ve svém článku "Levicoví liberálové nesmí způsobit, že islamisté budou vnímáni jako neškodní" z 28. srpna na webu "Zentrum Liberale Moderne" zabývá především tím, jak podivuhodně levici nevadí představitelé náboženských obcí v Německu, proslulí svou nenávistnou rétorikou vůči "původnímu obyvatelstvu". Říká tomu levicově alternativní appeasement. V roce 2011 odešel ze strany německých Zelených, kterým vyčítal, že politickému islámu propůjčují legitimitu a činí jej "salonfähig". Zmiňuje se o typickém problému s německými Turky, voliči Erdogana, který je jasným představitelem krajní pravice v Turecku. Jeho AKP spolu v koalici s nacionalisty - skutečnými - ze strany MHP, Šedými vlky, tvoří pak nejkrajnější pravici. Po volbách prý sám mnohokrát slyšel: "Tak špatně jsme s Turky zacházeli, že nyní volí Erdogana!" Stejně jako poslankyně Bundestagu zvolená za stranu Die Linke Sahra Wagenknecht nesouhlasí s tím, že veškerou diskusi o migraci a náboženských otázkách přenechala levice bez boje pravicovým populistům, jak je zvykem je nazývat.

Zaujal mě tento odstavec článku Ali Ertana Topraka: "Appeasement-frakce v levicových stranách vůbec není ochotna ochránit děti na základní škole ani ve školkách před nátlakem politického islámu. Se vší vážností je šátek na hlavách děvčátek v mateřské a základní škole obhajován falešným argumentem náboženské svobody, i když Korán nevyžaduje zahalování dětí. Bez odborných znalostí se přebírají argumenty politického islámu. Jak je možné, že boj o rovnost žen a emancipaci, který je základním kamenem hnutí Zelení, je opakovaně zrazován, pokud jde o muslimy a islám?"

Na to se ptám i já, pokud jde o naši levici, která se taky náramně hrne do "Sackgasse". A ne, není pro ně omluva, že si ani neumí představit, do čeho jdou. Není. Kdo je politický idiot, měl by politiku opustit.

Pocitům viny, kterými trpí evropská levice a na kterých staví politický islám, se věnuje i článek v "Neue Zürchner Zeitung", který napsal Kacem el Ghazzali dne 30. 8. Píše tu doslova o "tyranii viny". Článek má název "I levice zná dědičný hřích, být člověkem. Především na Západě." V perexu pak stojí: "Radikální levice vyhlašuje válku všemu, co je západní a bílé. Spolu s tím se do popelnice vyhazuje i univerzalitu lidských práv. Tím se vytvářejí monstra." Poukazuje se zde na to, že ti, kdo dodaleka vyhlašují svou sekulárnost a ateismus, myslí ve skutečnosti hluboce nábožensky, se všemi vzorci chování, které k tomu patří. Včetně pocitu viny, a to prostě jen proto, že - existují, dýchají, spotřebovávají, vytvářejí oxid uhličitý. "V radikální, antiimperialistické a protizápadní levici je pak ideologie ještě jasnější než u náboženské víry. Dědičný hřích je zde projektován na "západ" nebo "bílého muže". Ti jsou zodpovědní za veškeré lidské utrpení a tragédie, ke kterým dochází na Zemi: hlad v Africe, válku na Blízkém východě, globální oteplování, smrt žadatelů o azyl a migrantů ve Středomoří. V očích mnoha dogmatických levičáků je Západ "velkým Satanem", jak říkal s pohledem na Spojené státy Ajatolláh Chomejní, duchovní vůdce islámského státu teokracie v Íránu." Zapomíná se přitom, jak řekl francouzský filozof Pascal Bruckner, že "Západ nevytvořil jen monstra, ale také návody, jak jim porozumět a jak s nimi bojovat." Myslel tím především myšlenky evropského osvícenství, na které se odvolávali i otroci na Haiti, když bojovali za svůj stát, i ti zpívali Marseillasu. Svou stať zakončuje el Ghazzali slovy: "Když radikální levice cynicky vyhlásí válku Západu, vytváří pouze nové příšery, které jsou děsivější než ty, o kterých tvrdí, že proti nim bojuje. Jsou to monstra, která se objeví, když světla Západu zhasnou."

Možná mají lidé v Saské Kamenici a dalších městech, kde se konaly demonstrace proti nezvládnuté migrační politice kancléřky Merkelové, pocit, že světla Západu už zhasínají. Vždycky u toho budou"holé lebky", na které bude zaměřena pozornost médií, ale to by nás nemělo odvést od skutečnosti, že to jsou především lidé jako my, sousedi a známí, kteří se postavili na náměstí v Chemnitz, navzdory tmu, že věděli, že budou označeni za nácky, v lepším případě za jejich oběti.

Jak řekla v rozhovoru pro server "Emma", nazvaný "Paní W. a Nesrin v Chemnitz" redaktorce Annice Ross na ulici v Chemnitz žena, která nechtěla říct své jméno ze strachu, že bude zařazena k příznivcům "krajní pravice": "Jsem učitelka a volím SPD. Se svou školní třídou jsem sbírala hračky a oblečení pro uprchlíky. Rodiny uprchlíků s dětmi nejsou problémem. Rodiče chtějí pro své děti lepší budoucnost. Tady integrace funguje.

Ale kde je problém? "Dvaceti až třicetiletí mladí muži jsou problém! Zejména ze severní Afriky, Sýrie a Iráku. Tito muži změnili naše město."

Na žádost redaktorky upřesnila: "Pro ženy tu není bezpečno. Ale to jsme holt jen my ženy. Neměli bychom se k tomu ale takhle stavět. Bojím se o mé dcery a další děti. Zvláště dívky. Tito mladí muži nemají co dělat. Mají velmi pejorativní představu o ženách, jsou sexuálně nabití a nemají žádné zábrany." Dále mluví o tom, že je běžné obtěžování dívek ve veřejném prostoru... Turkyně Nesrin pak mluví o tom, že na ni mladí muži - migranti - pokřikují Judenhure (židovská děvka), protože nenosí šátek a chodí se svým přítelem za ruku.

K tomu přece muselo dojít, řekl si každý soudný člověk v roce 2015, když viděl, jak málo žen je mezi "uprchlíky". První varování přišlo o silvestrovské noci v Kolíně nad Rýnem, kde došlo k hromadnému obtěžování a několika znásilněním. A reakce politiků? Napřed žádná, pak pokrytecké rady a neustálé dovolávání se soucitu s uprchlíky. A vodní děla na demonstranty proti vládní migrační politice. A mravokárná kázání po každém dalším incidentu. A že jich bylo. Od útoku na vánočním trhu přes nějakou tu střelbu a mačetu až po vraždy. A marné je odvolávání se na policejní statistiky, že kriminalita v Německu dokonce klesá. Je spousta lidí, kteří už tomu nevěří, protože se mockrát přesvědčili, že se jim lže a pravda se "tušuje".

Politici by s tím mohli ještě pořád něco dělat, především vydatjasné pokyny k důslednému vykonávání a vymáhání práva. Ale nezdá se, že to by bylo jejich záměrem. Provalilo by se totiž, jak moc je situace nezvládnutá. A tak ministr Heiko Maas (CDU) může apelovat na občany: "Vstaňte z pohovky a otevřete ústa!"

"Ministr zahraničí Heiko Maas obvinil Němce z toho, že jsou příliš pohodlní na boj proti rasismu. „Budou muset udělat více na obranu demokracie." (Zeit online, 2. září.)

Jak dlouho bude tahle rétorika ještě fungovat? Ostatně, jak poznamenal Ali Ertan Toprak, představitel Kurdské německé obce, kterého jsem už citovala: "Zajímalo by mě, jak dalece ministr zahraničí Heiko Maas otevře ústa k obraně demokracie a lidských práv, až na konci měsíce dorazí do Německa Erdogan. Než přijde Erdogan, Maas dokonce odcestuje do Turecka. Pan Maas by teď měl možnost ukázat nám, jak to funguje… Jsem zvědavý a budu první, kdo zatleská, až ukáže svůj postoj vůči Erdoganovu režimu."

Ne, že by kritici vlády Angely Merkelové, které jsem tu citovala, byli příznivci AfD. V žádném případě, stejně jako já. AfD má ve svém programu příliš mnoho věcí, které by nás měly zarazit...často třeba zmiňují nutnost zrušení tzv. Benešových dekretů... nacionalismus, obzvláště německý, může mít mnoho ostnů. Otázka, kterou by si kritici "neonacismu" v Saské Kamenici měli klást, je - jak je možné, že lidé, zejména z bývalého Ostdeutschland, opouštějí tradiční strany a volí AfD? Že by zlovolné saské geny, čili je kolektivní vina přece jen možná?

Jako mnoho dalších, i já jsem shlédla video, kde žena z Chemnitz, rozhořčená na nejvyšší míru, konfrontuje jakýsi televitní štáb s jejich tvrzeními, že demonstrace v Chemnitz jdou rasistické a neonacistické. ZDE

Bylo jasné, že je nejen naštvaná, ale také zoufalá. Když zmiňovala svůj strach o své děti a rozhořčení nad tím, že je označována za nacistku, bylo dobře vidět, že pokrytectví už přestává fungovat. Je snadné říct - to jsou rasisti - dokud se jim nepodíváte od očí a neuvidíte zoufalství a strach. A pocit, že je všichni nechali ve štychu. Protože to je vláda Angely Merkelové, která je vidí jako obtížný hmyz na neposkvrněném obraze německého multi-kulti a která na ně kašle. Jsou to jen rasisti, tak co s nimi. Dehumanizace? Smutné je, že i spousta Němců, zejména ze "starých" spolkových zemí", je ochotna stále ještě považovat se za lepší jen na základě toho, jak úžasně tolerantní jsou... proto jásají nad koncertem v Saské Kamenici "Proti rasismu" a křičí: "Nazi raus!" kteří Nazis? Ti skuteční nebo ti, kteří jsou tak označeni? 65 000 lidí na protirasistickém koncertě. No hurá. My to těm místním ukážeme a ještě je pivo zadarmo.

Ne, to není obžaloba uprchlíků a migrantů, co jsem sepsala. To je obžaloba pokrytectví západního světa a německé spolkové vlády především. Pokrytectví je sice moderní ctnost, jak pravil v Donu Juanovi už Moliére, ale otázka je, jak dlouho to bude trvat, než toho lidé budou mít dost, dokonce i v tak relativně blahobytné zemi, jako je Německo. Není přece možné, aby byl za neonacistu označen každý, kdo není nadšený ze stávající situace. Co to je za právní stát, kde lidé zatčení v případu vraždy - jako v Chemnitz - mají jen tu identitu, kterou si vymysleli? Takhle se skutečně můžeme dočkat "vlády silné ruky." A nebude nám nic platné, že jsme marně upozorňovali, že takhle to dál už nejde...

Jana Maříková

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRakousko zvažuje, aby aby příznivci radikálního islámu, kteří budou hájit nadřazenost práva šaría nad rakouskými zákony, mohli být trestně stíháni   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:31:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Souhlasím s návrhem rakouského ministra vnitra za Svobodné (FPÖ) Herberta Kickla, který navrhl, aby příznivci radikálního islámu, kteří budou hájit nadřazenost práva šaría nad rakouskými zákony, mohli být trestně stíháni.

Svobodná strana Rakouska je partnerskou stranou našeho hnutí SPD ve společné evropské frakci. Rakouský ministr doslova řekl: „Ti, kdo chtějí právo šaría nadřadit rakouskému právu, a chtějí na nás uvalit teokracii namísto demokracie, patří k soudu”. Jeho slova tak potvrzují sliby lídra rakouských Svobodných a vicekancléře Heinze Christiana Stracheho, který dlouhodobě usiluje o zákaz islamismu v zemi, a tvrdí, že je „nepřátelský k ženám, svobodě a koresponduje s fašistickým světonázorem”.

Hnutí SPD podalo návrh zákona fakticky zakazující šíření ideologie islámu v České republice. Tento návrh již prošel ve Sněmovně prvním čtením a naši poslanci ho budou dále prosazovat ke konečnému schválení. Na podzim podáme návrh zákona zakazující projevy ortodoxního islámu jako je zahalování obličeje, tedy například burka či nikáb.

Autor: Tomio Okamura

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajinští politici jezdí tajně na dovolenou na Krym   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:20:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinští politici a úředníci jezdí tajně na Krym na dovolenou, řekl novinářům předseda výboru parlamentu republiky pro lázeňskou péči a cestovní ruch Alexej Čerňak.

„Nevyhýbají se Krymu. Tiše sem jezdili, jezdí a budou jezdit. Samozřejmě nepřijíždějí přes přechody na severu Krymu, ale přilétají přes Moskvu. Mnozí úředníci a poslanci mají na Krymu svou nemovitost, mnozí z nich sem přijíždějí, a to nejen v létě," uvedl.

Podle Čerňakových slov ukrajinští politici už dávno chápou, co se děje na Krymu a proč se místní obyvatelé rozhodli spojit svou budoucnost s Ruskem.

„Ukrajinci přijíždějící na Krym vidí jeden obrázek: jak se region rozvíjí, jak se mění před očima," zdůraznil.

Před tím poslanec Nejvyšší rady za Opoziční blok Evgen Balycký uvedl v pořadu televizního kanálu NewsOne, že si odpočinul na Krymu a zjistil u místních obyvatel, proč hlasovali na referendu pro připojení poloostrova k Rusku.

„Jsou lidé, kteří si klepou na čelo a říkají: „Jaký návrat, prosím vás? Tam?" A hovoří o banderovcích, o upálených lidech v Oděse, o státním převratu. Je to většina lidí — to mohu přísahat. Věřte mi, že nejde o to, co já chci nebo nechci, to si myslí mnoho lidí," uvedl člen parlamentu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/j3Yx
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFrancie Sýrii pohrozila útokem   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:16:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velitel Generálního štábu Ozbrojených sil Francie François Lecointre varoval, že francouzská armáda je připravena k útoku na Sýrii, pokud bude v provincii Idlib použita chemická zbraň. Informuje o tom agentura Reuters.

Generál oznámil, že francouzská vojska jsou připraveny kdykoliv zaútočit na cíle v Sýrii. Dojde k tomu, pokud armáda prezidenta Bašára Asada při útoku na Idlib použije chemické zbraně. Je to poslední syrský region, který se nachází pod kontrolou nezákonných ozbrojených skupin.

Lecointre také oceňuje, že poslední síly teroristů Islámského státu jak v Sýrii, tak i v Iráku budou zlikvidovány do konce listopadu.

4. září ruské letectvo provedlo masivní bombardování Idlibu. Na Ministerstvu obrany RF vysvětlili, že přesnými útoky byl zničen cech, kde teroristé montovali útočné drony, a sklad s výbušnými látkami.

Útok provládní koalice na Idlib se má stát finální etapou dlouhého syrského konfliktu. Americký prezident Donald Trump zase varoval, že se to může změnit na humanitární tragédii se stovkami tisíc obětí.

Zdroj: Reures, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDonald Trump se během Valného shromáždění OSN možná setká s íránským prezidentem   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:13:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump 5. září uvedl, že se během Valného shromáždění OSN, které proběhne v tomto měsíci, možná setká s íránským prezidentem.

Donald Trump to řekl téhož dne před setkáním s kuvajtským emírem Sabahem al-Ahmadem as-Sabahem. Pokud jde o setkání s íránským prezidentem, Donald Trump v rozhovoru pro novináře uvedl, že všechno je možné, Spojené státy se rozhodnou podle situace, zda bude Írán ochoten hovořit se Spojenými státy, což zaleží na Íránu, Donald Trump je vždy ochoten jednat s íránskými vedoucími představiteli.

V květnu letošního roku Donald Trump oznámil odstoupení USA od všestranné dohody o íránské jaderné otázce a v srpnu znovu zahájil sérii neenergetických sankcí proti Íránu, včetně sankcí na finančnictví, kovy, minerály a automobily. V listopadu pak chtějí Spojené státy obnovit sankce proti Íránu v oblasti energetiky, obchodu s ropou, obchodu s centrálními bankami a další.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJižní a Severní Korea souhlasily s uspořádáním setkání hlav obou zemí, a to ve dnech 18. až 20. září   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:12:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jihokorejská prezidentská rezidence 6. září prohlásila, že speciální delegace, kterou vyslal jihokorejský prezident, se během své návštěvy KLDR domluvila se severokorejskou stranou na uspořádání setkání hlav obou zemí, a to ve dnech 18. až 20. září v hlavním městě Severní Korey Pyongyangu.
Jihokorejská delegace 5. září navštívila KLDR. Hlavní vyslanec jihokorejské delegace, šéf Kanceláře pro bezpečnostní ochranu při jihokorejské prezidentské rezidenci Chung Eui-yong 6. září na tiskové konferenci informoval o plodných výsledcích návštěvy.

Řekl, že setkání opakuje již zavedené plodné výsledky „Panmunjomské deklarace" a jedná o budoucím směru a o vytvoření trvalého míru a společné prosperity Korejského poloostrova, zejména o plánu na realizaci likvidace nukleárních zbraní Korejského poloostrova. V zájmu přípravy setkání, Jižní a Severní Korea na začátku příštího týdnu v Panmunjomu uspořádá jednání na vysoké úrovni o ochraně bezpečnosti, telekomunikací, zpravodajství a dalších otázkách.

Dodal, že během návštěvy v KLDR delegace doručila předsedovi Státního výboru KLDR Kim Jong-unovi dopis jihokorejského prezidenta. Obě strany provedly rozsáhlé a podrobné jednání o všech nevyřešených otázkách ve vztazích mezi Severní a Jižní Koreou. Kim Jong-un znovu potvrdil pevnou vůli na likvidaci nukleárních zbraní na Korejském poloostrově, a uvedl, že je ochoten uskutečnit úzkou spolupráci mezi Severní a Jižní Koreou a mezi KLDR a Spojenými státy.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOdboj uvnitř Babišovy administrativy   
Pridal tk Pátek 07 září 2018 - 05:09:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zatímco Andrej Babiš včera v Berlíně jednal s Angelou Merkelovou, Miroslav Poche z ČSSD svého nejvyššího vládního nadřízeného v Českém rozhlase kritizoval za snahu o zásadní změnu směru české zahraniční politiky. To, jakým způsobem se Babiš přiklání k maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi a komunikuje se zahraničními partnery, podle Pocheho ukazuje, že nechce pokračovat v konstruktivní cestě vlády Bohuslava Sobotky a ministra Lubomíra Zaorálka, ale že chce nějakým způsobem posouvat Českou republiku někam na vnější okraj Evropské unie. „A to já rozhodně nechci připustit,” dodal Poche.

Nejmenovaný zdroj blízký Babišovi v dnešních Hospodářských novinách zase říká, že jeho velkým cílem je udržet Babiše co nejdál od Orbána, ale že v tom selhává. Tento anonymní zdroj mohl klidně říct: „Pracuji pro premiéra, ale společně s názorově spřízněnými kolegy jsem se zavázal mařit část jeho agendy a jeho nejhorší sklony.” Odboj dorazil do ČR.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3047 sec,0.0667 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,046kB