Sobota 15 září 2018
Deklarace nezávislosti ČR   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 18:09:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Preambule

Ve světě narůstá napětí a mohutně se zbrojí. V Evropě se živelně hromadí milióny migrantů, mezi nimiž se skrývají nábožensky a kulturně nepřizpůsobiví, zločinci a teroristé. Hranice Evropské unie nejsou dostatečně chráněny. Lídři Evropské unie přitom přešlapují na místě a problémy neřeší. Zato se snaží potlačit jakékoli snahy členských států použít zdravý rozum a právo na posílení vlastní bezpečnosti. České republice se za odmítnutí imigrantských kvót vyhrožovalo tvrdými sankcemi a je na ni průběžně vytvářen nátlak přerůstající v diktát. S ohledem na současnou situaci vyhlašujeme tuto deklaraci.


Deklarace nezávislosti České republiky

My, občané České republiky, signatáři a sympatizanti této Deklarace nezávislosti ČR, prohlašujeme, že jakékoliv kroky vedoucí k omezování svrchovanosti našeho státu jsou v příkrém rozporu s naší vůlí a odkazy našich předků.

Rozhodnutí o rozvoji naší země musí vždy přijímat v prvé řadě Česká republika. Nesouhlasíme s povinným přejímáním směrnic, norem či mocenských diktátů, ať již jdou z Bruselu, Berlína, Paříže, nebo třeba Washingtonu, Moskvy či Pekingu. My musíme rozhodovat, jaké u nás budou platit zákony, tradice, kulturní i náboženská pravidla. My máme právo a odpovědnost určovat, v jaké společnosti žijeme a naše děti vyrůstají.

Jednoznačně odmítáme posilování evropských struktur, když jdou na úkor naší suverenity. Jde o vážné ohrožení svobod nás všech. Vyzýváme proto všechny politické představitele, aby nepřijímali žádné smlouvy, dohody a úmluvy, jež vedou či mohou vést k oslabování pravomocí českých státních a samosprávných orgánů i institucí. Trváme na tom, aby české zákony nebyly násilně podřizovány normám Evropské unie ani jakékoliv jiné země či společenství.

Významnou měrou se musí zpřísnit podmínky k nabytí občanství ČR. České volební právo musí zůstat výsadním právem občanů ČR. Vyzýváme vládu, aby se vší rozhodností zabránila vstupu a pobytu těch cizinců, kteří nechtějí respektovat naše zákony, tradice a zvyky.

Odmítáme veškeré omezování naší svobody a práva. Zejména svobody slova, svobody podnikání a práva držet zbraň a práva na ochranu života, zdraví a majetku.

Žádáme, aby byl náš stát připraven nekompromisně zasáhnout v případě narušení svrchovanosti území ČR. Podporujeme účast ČR v takových aliancích, které jsou a budou schopny zajistit dostatečnou bezpečnost občanů České republiky bez ztráty vlastní svobody a suverenity.

Setrvání České republiky v Evropské unii musí být podmíněno tím, že naše rozhodování bude respektováno bez nátlaku, ultimát a vměšování do vnitřních záležitostí naší země.

Chceme mír, bezpečí a prosperitu. Česká republika musí být suverénním, samostatným národním státem. O nás nesmí rozhodovat Brusel, o nás rozhodujme my sami.

---------------------------------------

Připojte se k deklaraci

Není čas čekat. Je třeba, aby co nejvíce z nás dalo politikům najevo, že stávající dění v Evropě a jeho zhoršování odmítáme a je pro nás nepřijatelné. Stávající stav je třeba bezodkladně a racionálně řešit, je nezbytné zajistit ochranu hranic Evropské unie. Je třeba projevit naši vůli.

Prosíme, připojte se k nám, připojte se k Deklaraci nezávislosti České republiky.

Připojit se můžete zde: https://www.deklaracecr.cz/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV DLR oznámili, že v případu vraždy Zacharčenka byl zadržen příslušník SBU   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 17:47:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Muž zadržený a podezřelý z vraždy vedoucího představitele samozvané Doněcké lidové republiky Alexandra Zacharčenka je příslušníkem Služby bezpečnosti Ukrajiny, oznámil v sobotu dočasný vedoucí představitel DLR Děnis Pušilin.

Dříve oznámil, že v rámci vyšetřování vraždy Zacharčenka byl zadržen jeden člověk, který už vypovídal. Sdělil rovněž, že na atentátu se podílely západní tajné služby.

„Údaje shromážděné v průběhu vyšetřování vraždy Alexandra Zacharčenka a výpověď zadrženého příslušníka SBU svědčí o podílu Ukrajiny a západních tajných služeb na této vraždě," napsal Pušilin na svém Telegramu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/j77q

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrvní případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci být pro všechny!   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 00:50:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
První případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci být pro všechny! Policejní komando našlo v bytě konvertity Abdula Rahmana návody na výrobu bombových vest, nástražných IED zařízení na bázi dusičnanu amonného, návody na instalaci bomb do automobilů a další dokumenty! Muž pochází ze Slovenska, cesta Džihádu v Česku byla otevřena! Kdo bude další?

A je to tady! Mainstreamová média v ČR dnes po půlnoci publikovala informace o zásahu policejního komanda, které zadrželo islámského konvertitu Dominika K. a provedlo u něj domovní prohlídku. V bytě byly nalezeny chemikálie pro přípravu výbušnin, podle našich informací šlo o blíže nespecifikované množství látek na bázi dusičnanu amonného, tedy stejné látky, která byla použita k výrobě nálože, kterou odpálil Anders Breivik v Oslu v roce 2011 během svého útoku proti socialistické mládeži na ostrově Utoya a vládní socialistické straně práce, která mj. prosazuje migraci do Norska a jeho islamizaci. Na odvedení pozornosti od Utoyi totiž odpálil v Oslu před místním správním úřadem sudy s těmito chemikáliemi, které schoval v autě.

Stejně tak byla ta samá látka použita i během bombového útoku v Oklahoma City v roce 1995, kde Timothy McVeigh odpálil sudy s touto látkou před místní federální budovou. McVeigh smíchal zemědělské hnojivo obsahující dusičnan amonný s běžnou naftou. Jedná se o nejsilnější výbušninu, kterou lze dnes podomácku vyrobit, její účinnost se blíží vojensky připravené sloučenině TNT (trinitrotoluenu), je však na rozdíl od něj extrémně nestabilní, a jak už bylo uvedeno v několika filmových dokumentech, hrozí exploze při pouhé manipulaci s touto směsí.

Muž konvertoval v roce 2015, Šahádu poté publikoval na sociálních sítích u svých fotografií

Česko tak má první případ džihádisty, který byl zadržen dříve, než stačil provést útok ve jménu Alláha. Cílem mělo podle informací naší redakce dokonce pražské metro, protože policisté měli na místě najít důkazy a indicie, že konvertita si prohlížel a zjišťoval informace o hromadné dopravě ve velkých městech v ČR. Zásah proti tomuto muži přišel na podnět BIS, která zaslouží velké uznání a pochvalu za svoji dobrou práci. Muže totiž sledovala, především na sociálních sítích, kde se fotil ve vojenském oblečení s plnovousem a šahádou na černé vlajce. Šaháda je přijetí víry konvertitou, který třikrát za sebou zvolá, že není jiného Boha než Alláha a Mohamed je jeho prorok. Trojnásobným zvoláním šahády člověk konvertuje k islámu. Pro konverzi není zapotřebí svědek, protože svědkem je konvertitovi samotný Alláh, který je všudypřítomný. Dominik K. publikoval na sociálních sítích několik fotografií s černou vlajkou Islámského státu, na kterém je arabsky šaháda vepsána.

Muž chodil na veřejnosti ve vojenském oblečení, s plnovousem a zdravil se zdviženým ukazováčkem, což je symbol vyznání šahády, prst znamená “1” a odkazuje na to, že existuje jenom 1 Bůh, Alláh. Obviněný se podle informací hájí a brání tím, že si chtěl na Nový rok vyrobit ohňostroj, jenže tomu policisté a ani soudce neuvěřili, protože konvertité neslaví křesťanské počátky Nového roku. Navíc tyto chemické látky se nikdy pro výrobu zábavní pyrotechniky nepoužívají, protože mají charakter nebezpečné trhaviny.

Běžné ohňostroje se vyrábí ze střelného prachu a příměsí látek na obarvení hoření. Tento muž naopak hledal informace o tom, jak vyrobenou bombu připevnit na tělo, vyhledával informace o bombových vestách na internetu, a také ho zajímalo, jak připevnit bombu na auto. Pokud si k tomu připočteme, že vyhledával další informace o džihádu a na sociálních sítích vyznával cestu džihádu, potom máme před sebou člověka, který mohl útočit v tramvaji, v nákupním středisku teď před nadcházející vánoční sezónou, nebo ve vozu metra, případně v podobných prostorách s vysokou koncentrací lidí.

V bytě byly nalezeny chemické látky na bázi dusičnanu amonného, který použil Anders Breivik i Timothy McVeigh pro bombový útok v Oklahoma City

Amatérské zařízení na bázi dusičnanu amonného by roztrhalo vůz metra jako plechovku, protože nitráty mají charakter trhaviny, jejich ničivý účinek je tím vyšší, čím větší odpor je kladen energii vyprodukované zážehem směsi. Na volném prostranství sloučenina prskne a nic dalšího zajímavého nespatříte, ale pokud uzavřete směs do ocelové nádoby nebo kovové trubky a utěsníte, exploze roztrhá v okruhu několika stovek metrů všechno, co stojí v cestě. Toto je klasická charakteristika trhavin jako je např. dynamit, pentrax apod. Od běžné zábavní pyrotechniky se liší dobou reakce, zábavní pyrotechnika se mění na tepelnou energii mnohem pomaleji, u trhavin dojde k reakci a přeměně na tepelnou expanzní energii mnohem rychleji ve zlomku milisekundy. Výmluva Dominika K. je tak zcela lichá, protože zábavní pyrotechnika se z nitrákových trhavin opravdu nevyrábí, a to ani podomácku.

Muž konvertoval k islámu v roce 2015 a po konverzi přijal jméno Abdul Rahman. Jeho radikalizace byla sledována tajnou službou celé 3 roky, a když si začal obstarávat chemikálie na bázi nitrátů, zalarmovala BIS policejní složky a ty provedly u Rahmana domovní prohlídku a následně ho vzali do vazby. Hrozí totiž, že by svůj čin dokonal a opravdu by se pokusil výbušninu sestavit a odpálit jí v dohledné době na nějakém frekventovaném místě v České republice. Co na to říct, dámy a pánové? Je to tady!

Přímo v Česku jsou džihádisté, nakupují chemické látky, hledají si na internetu informace o klíčových bodech infrastruktury a hromadné dopravě, publikují na sociálních sítích obrázky se šahádou, konvertují k islámu a policistům tvrdí, že chtějí oslavit Nový rok podomácky sestrojenou trhavinou. Kdo myslíte, že by zařval v tom vagonu metra nebo v tramvaji, nebo v nějakém velkém nákupním středisku? Vítači migrace? Politici? Zrádci v roli europoslanců, kteří před 2 dny hlasovali pro žalobu na Maďarsko, že brání své hranice před islamisty?

Islamizaci Evropy se nevyhne ani Česká republika

Nikoliv, obětí útoku by byli obyčejní lidé. Cílem procesů změn v Evropě je islamizace celého prostoru, likvidace křesťanství a nasunutí islámu. Protože tento český džihádista s kořeny na Slovensku má v jedné věci pravdu, když totiž na těch obrázcích píše, že tahle země bude jejich a nebude pro všechny. Přesně to je plán sionistů, kteří jsou hlavními organizátory islámské vlny mířící do Evropy. Dům Sion je hlavním aktérem tohoto procesu, který kontroluje neziskové organizace, George Sorose a další sluhy a poskoky, kteří tento proces migrace islámu do Evropy mají pomoci a mají odstranit všechny překážky a všechny osoby, které tomuto procesu brání. Dokud nebude odstraněn vliv Domu Sion, nepůjde migraci a islamizaci zastavit, a nepůjde to ani v Rusku, kde islamizace probíhá nejrychleji ze všech slovanských zemí.

Rusko je země s druhou největší migrací na světě, celé regiony na Sibiři už nemluví rusky, ale mluví arabsky, čínsky, resp. mandarínsky, ujgursky a dalšími jazyky. Zatímco Rusko uvalilo protisankce na západní firmy, jejich místa teď v Rusku zaplňují čínské firmy, které postupně ovládají obrovské regiony za Uralem, a to s sebou nese pokles mezd a sociálních jistot pro Rusy. Rusko se tomu musí přizpůsobovat a zjišťuje, že nebude už na důchody a jejich výplaty, proto musela přijít důchodová reforma, kterou Vladimiru Putinovi chystá neziskovka a její kádry napojené na londýnské chazarské elity a americké státní elity, více v článku zde: https://aeronet.cz/news/ruska-duchodova-reforma-je-pocatkem-autogenocidy-ruskeho-naroda-pokud-se-nepodari-zvysit-prumerny-vek-doziti-rusu-v-cele-reformy-stoji-mladik-kandidat-ved-bez-zkusenosti-jenze-za-nim-stoji-clovek/ . Zisky z Uralu totiž jaksi mizí v Číně, nezůstávají v ruské ekonomice. A tím logicky dochází k tomu, že nejsou peníze na starobní důchody v Rusku. Nepřipomíná vám to něco z Česka?

Rusko zjišťuje, že stojí proti 2 mocnostem, ale nedokáže jim odporovat současně, proto se Moskva vojensky spojila s Čínou a současné mohutné cvičení Vostok 2018 probíhá v duchu Varšavské smlouvy a cvičení Štít. Jenže Čína ví moc dobře, že toto spojenectví je více méně vynucené, protože Rusko čelí americkým vojskům na západě, Čína zase v Jihočínském moři na jihovýchodě. Zatím je nepřítel společný, ale postupně s tím, jak probíhá proces nasunování čínských podniků za Ural, ke skupování stovek tisíc hektarů půdy, tak spolu s tím v budoucnu začnou procesy, které povedou k rozbití kontroly nad územím Ruské federace.

Rusko i Čína jsou vazaly západního světa, Rusko kvůli exportu ropy a plynu, Čína kvůli své jednosměrné exportní ekonomice

A tyto procesy opět neřídí Číňané, jak by si někdo mohl myslet, protože stabilita komunistické strany Číny spočívá na jediné věci, na plynulosti vývozu čínské produkce do Evropy a USA. A kdo kontroluje tyto trhy? Banky, kongresy a vlády pod kontrolou Domu Sion. Čína si po sobě ani nespláchne, pokud nosatý pán FEDu nedovolí a nepřipustí, aby Čína mohla dovážet na trhy, které ovládá chazarský dolar. Vyrobte si co chcete, řekl nosatý pán s úšklebkem a dodal: “Tady můžete vyrobené zboží prodávat na tomhle rynku jenom tehdy, když vám to dovolím. A můžete prodávat jen za peníze, které já vydávám. A můžete si vybrat, chcete tady prodávat za dolar nebo za euro? Obojí tiskneme my…”, dodá s úšklebkem nosatý pán.

Čína, Rusko, EU, USA a všichni okolo jsou vazaly nosatého pána, který na západní straně Atlantisu kontroluje dolar a na východním břehu Atlantisu kontroluje Euro. A když někdo hledí na rubl nebo juan, láme si hlavu, proč jeho hodnota je pořád porovnávána s dolarem a eurem, proč jsou tyto národní měny Ruska a Číny vazaly dolaru a eura a představitelé těch zemí s tím buď nic nedělají, nebo jako dělají a jako odchází od dolaru, ale nemá to žádný vliv na změnu v reálné ekonomice, právě naopak. Nosatý pán se ušklíbne a řekne: “We have them on our payroll… all of them…”


-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/prvni-pripad-dzihadu-v-cesku-tahle-zeme-bude-nase-a-nebude-moci-byt-pro-vsechny-policejni-komando-naslo-v-byte-konvertity-abdula-rahmana-navody-na-vyrobu-bombovych-vest-nastraznych-ied-zarizeni/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHodně vážná slova Viktora Orbána v Radiu Kossuth   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 00:41:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Maďarský premiér Viktor Orbán dnes v pravidelném týdenním vystoupení v „Radiu Kossuth“ uvedl, že jeho vláda v pondělí rozhodne o krocích zpochybňujících středeční protimaďarské rozhodnutí Evropského parlamentu o uplatnění článku 7 Smlouvy o fungování unie.

Orbán řekl, že očekává „vážný právní spor“ na téma parlamentní rezoluce a výsledek hlasování charakterizoval jako „očividné porušení práva“. Maďarská vláda soudí, že parlament rezoluci nepřijal potřebnou 2/3 většinou hlasů, neboť ignoroval hlasy poslanců, kteří se zdrželi hlasování. Výsledek vládního jednání již ve čtvrtek naznačil šéf kanceláře premiéra, který hovořil o podání žaloby u Evropského soudního dvora. Maďarský premiér kromě jiného řekl, že Evropský parlament je třeba brát s úctou, ale jako něco, co odchází. „Jeho dny jsou sečteny, v květnu končí a v květnových volbách budou zvoleni noví europoslanci. Všechno, co se děje, je třeba vnímat v tomto kontextu,“ pronesl Orbán. Současní poslanci, povětšinou proimigrační orientovaní, b chtěli pokračovat i po květnu v tom, co nyní dělají, proto prý bylo třeba zaútočit na symbol odporu, Maďarsko. Orbán kritizoval návrh Angely Merkelové, aby státy bez vnější hranice unie předaly část svých kompetencí Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž, známé pod akronymem Frontex a aby agentura mohla působit na území těchto států. Další bitva se povede o to, aby ve vztahu k migraci odbojným státům bylo odepřeno právo kontroly vlastních hranic. „Chtějí víceméně to, aby místo našich maďarských chlapců, policistů a vojáků, kteří chrání hranice, nosí naše uniformy a složili přísahu, pro které je vlast důležitá, mohli z Bruselu poslat nájemné síly a z Bruselu nám říkat, jak máme chránit maďarskou hranici. A nedělejme si iluzi: vpustí migranty,“ prohlásil v Radiu Kossuth Viktor Orbán.

Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStínový „ministr zahraničí“ Poche potopil Maďarsko   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 00:31:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Volně se pohybující ve strukturách Ministerstva zahraničí Miroslav Poche hlasoval pro zahájení sankčního řízení s Maďarskem. Pro hlasovali i poslanci za TOP 09, STAN a ČSSD. Odpadlíci z ANO se stali „zrádci“.

Miroslav Poche , stále údajně „jediný kandidát ČSSD na ministra zahraničí“, se rozhodl hlasovat pro zahájení procesu odejmutí hlasovacích práv Maďarsku.

Podobně hlasovali i dva poslanci zvolení za ANO, ano i Pavel Telička, který „nechápe“ proč ho premiér Andrej Babiš označuje za zrádce. Já to chápu. Nicméně, v hlasování o Maďarsku se jasně demonstruje postoj „korektních politiků“ ze zemí západní Evropy. Ukazuje se, že europarlament v současném složení by byl schopen hnát na pranýř každý stát, který nesouhlasí s bláznivou bruselskou politikou „řešení“ migrační krize.


Europoslanci za TOP 09, STAN a ČSSD jen potvrdili, že jejich akcie před volbami do Evropského parlamentu na jaře příštího roku jsou na dně. Pokud argumentují tím, co všechno současná maďarská vláda dělá proti „evropským hodnotám“, jsou na stejné vlně jako socialistická a lidová frakce Evropského parlamentu. To, že europoslanci ze západní Evropy jsou „uhranuti“ Polskem a Maďarskem a s blahovůlí shlížejí na politickou melu ve Španělsku, kde milion Katalánců demonstruje za nezávislost, je příznačné. Navíc, výběr Polska a Maďarska vůbec není věcí náhody. Nedávno proběhly nepokoje v Bukurešti, které rumunská socialistická vláda tvrdě rozháněla policejními obušky. Demonstrovalo se mimo jiné proti všudypřítomné korupci (o které se tak rádo hovoří ve spojitosti s Orbánem). Ale Rumunsko má správné přátele v socialistické frakci europarlamentu a nic se neděje. Rumunsko nedělá problémy s migrací a zajišťuje si tak podporu socialistů.

Hlasování Pocheho pro zahájení sankčního procesu s Maďarskem jistě bedlivě sledoval i český prezident Miloš Zeman. Ten musel být blahem v sedmém nebi, protože Poche prokázal opět elementární odklon od české oficiální zahraniční politiky (ať hradní či vládní). Poche si jistě musí být vědom následků svého hlasování a zřejmě tak hlasoval i proto, aby Zemanovi „hnul žlučí“. Moc dobře ví, že jeho šance na ministra jsou dnes již záporné a udělal proto takový veřejný „truc“ Zemanovi navzdory. Krize ČSSD tak pokračuje a rozpad „hodnot“ je tak očividný, že ČSSD musí počítat v blížících se komunálních volbách s další fackou od voličů.

Co se hlasování Jiřího Pospíšila či Jaromíra Štětiny týče, jsou to představitelé politiky, které se v Česku říká eurohujerství. Pospíšil tímto svým postojem dále potopil svou stranu TOP 09 a profitovat by z tohoto vývoje mohla ODS. Ta hlasovala jednotně proti postihu Maďarska. Už se jí dostalo „výtky“, že je „spojencem SPD“. Těchto podpásovek si nyní v několika týdnech do komunálních voleb ještě užijeme.

Poche tak svým hlasováním definitivně pohřbil své ambice být ministrem zahraničí. Jan Hamáček bude muset opět „hledat“ a údajně už má někoho „v rukávu“. Údajně to má být někdo z pražské ČSSD, která svou předvolební kampaň pro Prahu rozjela ve „velkém stylu“ - MHD zdarma a deset procent bytů postavených developery zákonem „znárodnit“ a „spravedlivě rozdělit“. Hamáček má problém - nejsou lidi a tak se šáhne po každém, kdo je ochoten ze sebe udělat na veřejnosti šaška.

Autor: Jan Bartoň

Zdroj: https://janbarton.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=678977

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponModerní ghetta   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 00:29:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Minimálně pražský magistrát se poslední čtvrtstoletí stavební kulturou ztotožnil a shlédl se, ve středověkých židovských ghettech.

Zatímco pozdně císařská a prvorepubliková výstavba vyžadovala od stavebníků nových domů a všech dalších objektů široké ulice, náměstí, parky a volné prostory mezi jednotlivými stavbami, tak teď jsme v opačném extrému.

Uprostřed parků a náměstí se staví obrovské kancelářské budovy a především gigantické radnice. Viz Balabenka, Palmovka.

Ze širokých ulic se stávají jednosměrky. Z obou stran jsou placené pruhy na parkování aut. Ty leckde zabírají i dvě třetiny chodníku. Viz Strašnice. Kočárek pro dvojčata už po chodníku neprojede. Jak ho zůžili. Popeláři s popelnicemi, stěhováci a zásobovači krámků snad levitují. Takovej hasičskej vůz, se svou šířkou, těžko projede. Na chodníku pod auty budou hasiči hledat hydrant podle čuchu velbloudů. Auta zaparkovaná kolmo k domům se budou hasičům špatně odstraňovat. Zvláště z úzkého pruhu jednosměrky. A co hledání úniků plynu a oprava prasklého vodovodního potrubí.

Až budou chtít odhrnovat sníh, to se nasmějeme. Asi těm v přízemí do kuchyně. Na Ortenově náměstí (Pha. 7), zmodernizovali park. Místo asi třetiny trávy, keřů a stromů vybudovali nádherné placené parkoviště s modrou čarou. V Mokřadu, ( Pha Holešovice), proběhla u Vltavy, donedávna v zátopovém pásmu, výstavba vlastně mohutných paneláků. Nejdříve jedna řada. Výhled na řeku. Když se byty prodaly, vystavěli mezi nimi a řekou další řadu paneláků. Z druhé strany též. Teď jsou mezi domy rozestupy, že kdyby se prodávaly delší polévkové lžíce, tak by se dala ochutnávat polévka z okna do okna protějšího domu. Vždyť nemusí být povodeň. Stačí hladinka vody trochu nad chodník. Zatopená kanalizace udělá své.

Všichni budou moci jít tak na Strahovský stadion. Pokud ještě nebude zašmelenej. Širokou ulici Veletržní zůžili modrou čarou ze dvou pruhů na jeden. Těsně nad Parkhotelem vyrůstá gigantický obchodní dům. Z okna do okna si budou moci asi číst noviny. Co jen tam začne zahýbat zásobovacích vozů, aut zákazníků. Vzhledem k tomu, že z dvouproudé udělali jednoproudou ulici tak tam budou auta jen pomalu popojíždět a čoudit a čoudit. Navíc je to v kopci. Už vidím, jak v ulici Milady Horákové zmizí všechny malé krámky. Z tamních obchodníků se stanou poskokové ve skladu zahraničního obřího obchoďáku. Třeba Alibaba? Myslím, že to tam na Praze 7 „dorážej“ Zelení .

A furt se derou do čela. Jak velká suma do kapes „zvolených“ úředníků na radnici,s absolutní beztrestností, musí přistát, aby neviděli, neslyšeli? Vždyť úplně popřeli tisícileté zkušenosti s náladovostí Vltavy. Popřeli jakoukoliv soudnost. Myslím, že jsou budovy ještě v záruce a už se nějaké nosné sloupy kácej. Prč se nejeli podívat do Benátek, jak se staví na močálech? I do Metra natekla voda. Natož do vyhloubených , zřejmě garáží, pod hladinou, těsně u břehů Vltavy. Když to sídliště přežije záruční dobu, tak ti co zinkasovali nové vlastníky v těchto domech, budou „ za vodou“.

Teď maj Zelení volební plakáty : společně s Piráty. Tím ubozí Piráti přijdou o sebemenší důvěru občanů. Libeňský most se měl opravovat před 20-ti lety. Před dvouma rokama byl hotový snad i projekt. Ten snad sežraly myši? Teď je ve hře varianta s prý dvojnásobnou částkou. Asi ji hodně hnojili a zalévali. V ghettové zástavbě nejsou sami. I na Praze 9 jsou takto zahuštěné domy. Vedle „vozovny“ slibovali tak zvané bydlení finského stylu. Zřejmě ve Finsku maj také nějaké středověké ghetto.

Tak to okopčili. Přes cyklostezku, možná za půl miliardy, v zatáčkách přejíždí denně asi 400 aut. Vedle v Hloubětíně, sportovní stadion Slavoje, slouží už léta jako skad stavebních strojů, stavebního materiálu a snad i sutě. Sportovní olympionici nám však vyrostou tréningem přeskakováním Rokytky, z kamene na kámen. Při padání do vody můžou vzniknout i plavečtí rekordmani.

Tak jaképak zle.

Oldřich Fischer

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo se stane s USA, pokud dolar ztratí status světové měny? Názor odborníka z Německa   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 00:20:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Od konce 2. světové války má dolar zvláštní postavení, píše Neu Zürcher Zeitung. Obchod s ropou a dalšími surovinami se uskutečňuje pouze v americké měně. Bez ropných dolarů by Američané nedokázali vytvořit takovou horu dluhů, aniž by se při tom ocitli ve složité situaci, píše Ronald-Peter Stöferle, analytik z investiční společnosti Incrementum.

Nyní však mnohé země začínají odmítat dolar, pokračuje Neu Zürcher Zeitung. V první řadě je to Rusko a Čína. Dokonce i vytvoření eura je možné interpretovat jako krok stejným směrem, domnívá se analytik. Dedolarizace je pomalý proces svědčící „o transformaci měnového světa z americko-centristického na multipolární".

Velký vliv na tento proces může mít zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem, domnívá se Stöferle. Politikou pod heslem „Amerika především" se tento prezident nebojí vyvolávat obchodní konflikty. Ale čím více ochranářských opatření Američané přijímají, tím menší je dolarový obrat. Nelze zapomínat ani na zvýšení úrokové sazby Federální rezervní banky, připomíná analytik. Zemím s velkými dolarovými dluhy hrozí velké problémy. To, že Trump používá svou měnu jako nástroj moci, vyvolává jeho odmítání v druhých světadílech.

Stále více zemí odmítá nadvládu dolaru, pokračují noviny. Rusko a Čína se snaží obchodovat v rublech a juanech a ne v dolarech. Ruský prezident Vladimir Putin už v roce 2014 zdůraznil, že ropu a plyn je třeba prodávat za ruskou měnu, což by vedlo k podrývání monopolu měny USA. Kromě toho Moskva prodává americké obligace státního dluhu a místo nich nakupuje zlato, uvádí Stöferle.

Čína také uzavřela velké množství smluv o dodávkách ropy s platbou v juanech. Kromě toho Peking v tomto roce začal obchodovat s ropnými futures ve své měně. Důležitým znakem čínské snahy o vytvoření „multipolárního systému rezervních měn" je vznik Šanghajské zlaté burzy, zdůrazňuje analytik. Kromě toho se Peking dohodl, že financování části velkých infrastrukturních projektů odsouhlasených na nedávném Fóru čínsko-africké spolupráce bude prováděno v juanech.

Dolar postupně ztrácí svůj status světové měny a to může mít rozsáhlé následky pro USA, předpovídá Stöferle. Nakonec se poptávka po dolarech a amerických obligacích státního dluhu může značně snížit.

To povede ke zvýšení inflace a úvěrových sazeb. Pokud bude Čína kupovat většinu ropy za juany, ztratí zájem o americké obligace. K podobným procesům může dojít i na Blízkém východě, upozorňuje analytik.

Ronald-Peter Stöferle

Zdroj: Neu Zürcher Zeitung, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA „pohřbily“ Mezinárodní soud v Haagu   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 00:16:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spojené státy se pohádaly s Mezinárodním trestním soudem (ICC), nazvaly jeho strukturu „fakticky mrtvou“ a pohrozily soudcům sankcemi. Ti naopak slíbili, že budou „pokračovat v nezávislém vyšetřování“.

Stíhání vojáků

Vztahy USA s touto soudní instancí se pokazily už dávno. Washington podepsal Římský statut už v roce 2000, ale neratifikoval ho. Po dvou letech George Bush mladší podpis zcela odvolal. „V roce 2002 Bolton (Trumpův poradce) podepsal nótu, v níž generálního tajemníka OSN informoval o plánech USA nepřipojovat se k Římskému statutu, založenému ICC. Mezinárodní trestní soud je organizace, která má nést odpovědnost za nezákonné chování jejích orgánů nebo úředních osob," řekl Sputniku profesor mezinárodního práva, soudce mezinárodních trestních tribunálů OSN ve výslužbě Bachtijar Tuzmuchamedov.

Podle jeho slov „pokud jednání soudu je v souladu s mandátem, ale z nějakého důvodu se nelíbí USA, to ještě není důvod k tomu, aby mu bylo vyhrožováno tresty, včetně stíhání jeho pracovníků". V opačném případě se budou USA podobat libyjským polním velitelům, kteří v roce 2012 zadrželi skupinu pracovníků ICC, kteří přiletěli na setkání s Sajf al-Islámem Kaddáfím, jemuž ICC sdělil obvinění, dodal.

Bílý dům také zakázal státním úřadům pomáhat Mezinárodnímu soudu ve vyšetřování a povolil používání vojenské síly k osvobození občanů USA zadržených na základě rozhodnutí této instance. Některé země nemohou vydávat Američany Haagu, jinak přijdou o finanční a vojenskou pomoc Washingtonu.

Tentokrát se záminkou ke skandálu stala žádost Palestiny, aby Mezinárodní soud „vyšetřil zločiny Izraele". MZV USA okamžitě slíbilo, že nedovolí, aby bylo ubližováno blízkovýchodním spojencům, a zrušilo kancelář Organizace pro osvobození Palestiny ve Washingtonu. Trumpův poradce John Bolton zdůraznil, že Izrael se snaží „ochránit své občany před teroristickými útoky na západním břehu řeky Jordán a v pásmu Gazy".

Dalším důvodem nespokojenosti Bílého domu je referát nejvyšší prokurátorky ICC Fatou Bensoudové o chování amerického velení v Afghánistánu v letech 2003-2008. Podle soudních údajů vojáci krutě zacházeli se zajatci, ponižovali jejich lidskou důstojnost.

Zvláštní pozornost je v dokumentu věnována tajným věznicím CIA, kde byli zadržení lidé podezřelí z terorismu mučeni a týráni. Jde o objekty v Polsku, Litvě a Rumunsku, upřesnila prokurátorka. Právě tam byli převáženi zajatci z Afghánistánu. V referátu se uvádí, že američtí vojáci mučili minimálně 61 zadržených a pracovníci CIA dalších 27. Bylo uvedeno, že mučení během výslechů schválilo nejvyšší velení.

Afričané jsou také nespokojeni

Mezinárodní soud vznikal na vlně bouřlivých procesů, které řešily tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu. Římský statut podepsalo 138 států. Předpokládalo se, že k jurisdikci soudu budou zařazeny válečné zločiny, genocida, agrese a zločiny proti lidskosti.

Činnost soudu se však od samého počátku setkávala s odporem různých států. Rusko a Izrael nechtěly ratifikovat statut, Čína a Indie ho ani nepodepsaly. Brzy se ozvala obvinění ze strany afrických zemí připojených k ICC. Podle jejich názoru soud nevěnoval pozornost zločinům spáchaným Evropany a Američany a soustředil se pouze na stíhání zemí třetího světa.

ICC se skutečně zabýval především událostmi v Ugandě, Kongu, Středoafrické republice, Súdánu, Keni a Libyi. V roce 2011 soud vydal zatykač na vůdce džamáhíríje Muammara Kaddáfího a jeho syna Sajfa al-Isláma Kaddáfího na základě obvinění proti lidskosti.

V roce 2010 ICC sdělil obvinění súdánskému prezidentu Umaru al-Bašírovi. V Haagu obvinili politika z genocidy národnostních menšin v Darfuru. Nicméně mnohé africké země, které politik navštívil, prostě ignorovaly žádost ICC o jeho vydání.

V JAR rozhodnutí Haagu málem způsobilo vnitřní politickou krizi: místní soud vydal usnesení, že al-Bašír, který přijel do JAR kvůli účasti ve Valném shromáždění Africké unie, nesmí odjet z této republiky do vyřešení případu, ale tehdejší prezident Jacob Zuma umožnil al-Bašírovi opustit JAR a vyhlásil vystoupení JAR z Římského statutu. Po něm vystoupily s podobným prohlášením republiky Burundi a Gambie, ačkoliv Gambie a JAR svá prohlášení brzy odvolaly. Nicméně to značně poškodilo haagskou instanci: ze 123 zemí ratifikujících Římský statut bylo více než 30 afrických.

Předvolební PR republikánů

Univerzálním orgánem mezinárodní trestní justice se soud v Haagu nestal. Za léta práce ICC prakticky nedosáhl pokroku v pátrání po podezřelých. Byl obviňován z imitace bouřlivé činnosti kvůli zachování přílivu financí. Držet se nad hladinou mu pomáhají pouze výrazné referáty. Zmíněné vyšetřování trestných činů amerických vojáků bude mít stěží nějaký výsledek. Konflikt ICC a USA se však může pozitivně odrazit na pověsti soudu.

Ani v USA nesouhlasili s ostrým Boltonovým hodnocením všichni. Ochránci práv rychle obvinili Trumpovu kancelář z napadání nezávislého soudního systému, liberálové připomněli americkému prezidentovi, že v době jeho vlády země už vystoupila z Pařížské dohody o podnebí, UNESCA, Transpacifického partnerství a íránské jaderné smlouvy.

Zvučná prohlášení a výhrůžky na adresu Mezinárodního tribunálu se možná dají vysvětlit přípravou k předčasným volbám do kongresu, které se mají konat 6. listopadu. Trumpova vláda tak chce ukázat, jak rozhodně bojuje proti všem projevům protiamerické aktivity, a získat politické body.

Ksenija Melnikova

Vyšlo: https://sptnkne.ws/j7qG
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropská centrální banka pokračuje v uvolněné měnové politice   
Pridal tk Sobota 15 září 2018 - 00:11:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská centrální banka uspořádala 13. září pravidelné zasedání o měnové politice, na kterém se rozhodla pokračovat v rozhodnutí z červencové schůze, a v eurozóně i nadále ponechat nulovou základní úrokovou sazbu. Předpokládá se, že do léta roku 2019 nedojde ke zvýšení úrokové sazby.
Ve stejný den vydala Evropská centrální banka novou makroekonomickou prognózu, podle které se očekávaný růst ekonomiky v eurozóně v letošním roce sníží na 2,0 % a v následujících dvou letech bude 1,8 % a 1,7 %. Inflace v eurozóně zůstane v době od roku 2018 do roku 2020 na úrovni 1,7 %.

Předseda Evropské centrální banky Mario Draghi poukázal na to, že snížení očekávání hospodářského růstu v eurozóně souvisí především s oslabením vnější poptávky. V blízké budoucnosti se také může významně projevit vliv nejistoty způsobené zvýšeným protekcionismem, křehkými rozvíjejícími se trhy a turbulencemi na finančních trzích. Současně se fiskální politika zemí eurozóny posunula z neutrální na pozitivní, pracovní trh se nadále zlepšuje a mzdy obyvatel se zvyšují, což podporuje pokračující růst ekonomiky eurozóny. Mario Draghi rovněž zdůraznil, že nejistota ohledně inflačního výhledu v eurozóně klesá. Uvolněná měnová politika, trvalý ekonomický růst a zvyšující se platy obyvatel podporují pomalé oživení míry jádrové inflace v eurozóně.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3251 sec,0.1308 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,012kB