Neděle 23 září 2018
20. září 1979 zemřel armádní generál Ludvík Svoboda. A Česká televize...?   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 18:11:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Žádný stát si nedovolí zapomínat na největší postavy v dějinách své země. A zatímco mluvící hlavy ve veřejnoprávní televizi adorují US ARMY, největšího osvoboditele a vlastence naší země - prezidenta a amádního generála Ludvíka Svobodu ani nevzpomenou, natož v PRIMA TIME.

Nikdy nezapomeňte, jak lehce jste svobodu ztratili a jak těžce a za cenu velikého úsilí a velkých obětí našeho a zejména sovětského lidu jsme ji dobývali zpět.

Ludvík SvobodaPane generále a prezidente, my nezapomínáme.

My, to je obyčejný lid České a Slovenské republiky.

Ludvík Svoboda, bývalý velitel československých jednotek na východní frontě, prvoválečný legionář, ministr národní obrany i prezident Československa mezi lety 1968-1975.

Přestože nebyla na jeho pohřeb organizována účast veřejnosti, s Ludvíkem Svobodou se přišly rozloučit desítky tisíc lidí. Rakev byla vezena na dělové lafetě z Pražského hradu až na konec Letenské pláně za zvuku slavné písně “Směr Praha”, kde byla přeložena do pohřebního automobilu a odvezena do krematoria. Ostatky Ludvíka Svobody byly nejdříve umístěny v Národním památníku na Vítkově, později je rodina převezla do hrobu v Kroměříži.

Čest jeho památce!

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOtevřený dopis signatářům petice k přijetí 50 syrských sirotků (obsahující stanovisko velvyslance Syrie)   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 17:26:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pane Halíku, pane Kocábe, pane Michale Žantovský, paní Wagnerová a další, pane Jane Hrušínský, Davide Matásku, Dane Pribáni, Ludku Niedermayere, Jane Farský, Fedore Gále, Jaroslave Hutko, Kateřino Bursíková Jacques, Jaromíre Štětino...., nepochybuji, že každý z vás má nějaký důvod se veřejně prezentovat, resp. angažovat. Otázkou však je, zda v období krátce před volbami není vaše gesto, podpořit petici za přijetí 50ti syrských sirotků až příliš populistické a pokud ne populistické, tak bezprecedentně účelové ZDE: https://www.petice24.com/stop_migrani_hysterii_pomozme_syrskym_sirotkm?a=73312 Vždyť těmi hlavními, kteří s přijetím „sirotků“ nesouhlasí, jsou zároveň vašimi nejen úhlavními politickými nepřáteli : Miloš Zeman a Andrej Babiš. Oni sami však nedomyšlenou, populistickou aktivitu paní Šojdrové nemohou zastavit a je zcela logické, že proti myšlence, resp. návrhu paní europoslankyně Šojdrové, se podobně jako ve vašem případě, staví mnoho dalších politiků, významných osobností, ale také občanů.

Nemyslím, že by vám v případě vaší „sirotčí“ petice někdo vytýkal právo se k přijetí sirotků vyjádřit. Stejné právo je však i na straně druhé, tedy těch, kteří svým názorem naopak vyjadřují nesouhlas s přijetím syrských „sirotků“. Dovolte, abych Vám ke zveřejněné části obsahu petice (viz odkaz níže) připomněl několik faktických důvodů, proč odpůrci nesouhlasí s přijetím oněch 50 dětí, alias syrských „sirotků“ do Česka.

- Jak připustila sama paní Šojdrová, ne v každém případě se může jednat o sirotka „in natura“ což znamená, že není vyloučena možnost přijetí dětí, často dokonce mládeže, kteří mají v Sýrii příbuzné. Ostatně o tom, zda skutečně mají či nemají žádné příbuzné je naprosto nemožné se věrohodně přesvědčit.

- Tito „sirotci“ nemají k dispozici žádné osobní dokumenty, které by umožnily zjistit jejich totožnost či identitu. Paní Šojdrová mj. také zmínila, že se má jednat o „sirotky“ chlapce ve věku od 12 do 17 let. Naskýtá se otázka, zda 17ti letí „sirotci“ jsou ještě „děti“, nebo dospívající mladí lidé, tedy „mládež“.

- Protože „sirotci“ (údajně) nemají rodiče a příbuzné a nemohou prokázat svou identitu, není či nebude ani znám jejich zdravotní stav a protože je také všeobecně známo, že jejich hygienické a zdravotní návyky jsou minimální (pokud vůbec nějaké návyky jsou), není vyloučeno zavlečení nějakých závažných chorob mezi českou, hlavně dětskou populaci. V případě potřeby postupu vyšetření jejich zdravotního stavu nebude, vzhledem k jejich muslimskému původu, snadné je vyšetřit v intencích našich zvyklostí v rámci platných předpisů a zákonů!

- Jakkoli se někteří z vás zmiňují, že mezi námi jsou lidé, resp. rodiny, kteří (které) by „sirotky“ vzali do rodiny, pak je toto sdělení buďto účelově irelevantní, nebo lidé (resp. rodiny), odhodláni vzít „sirotky“ mezi sebe do rodiny, neví k čemu se hodlají zavázat. Především „sirotci“ budou muset, jak výše zmíněno, respektovat náš civilizovaný styl a způsob života což znamená podstoupit resocializaci a výchovu, dodržovat pro nás běžnou denní zdravotní hygienu, čistotu, kulturní návyky apod.

- Kromě toho tito „sirotci“ budou muset v rodinách (možná dokonce rodiny s vlastními dětmi) absolvovat nejen mravní výchovu, ale nepochybně budou muset navštěvovat školu, učit se gramotnosti, českému jazyku a všemu ostatnímu, co v tomto věku podstupují české děti. Jen s tou výjimkou, že se „sirotky“ se budou jejich vychovatelé (v rodinách) sami nejen velmi obtížně domlouvat a „oni“ své vychovatele chápali a respektovali. Jde totiž o děti či mládež z naprosto odlišného prostředí, o děti, které jsou sotva zvyklé na povinnosti a respekt, děti, které budou nebo už dospívají, děti, resp. mládež, která bude mít nejen svou hlavu, ale také své předsudky, zvyklosti, touhy, potřeby, svůj intimní život atd.

- Jak už výše zmíněno, není resp. nebude v silách příslušných orgánů zjistit, zda tito „sirotci“ jsou skutečně sirotci, zda skutečně nemají rodiče, nebo své blízké příbuzné. Proto se může také stát, že „sirotci“ časem zjistí, že nějaké své příbuzné přece jen mají (je otázka, zda to budou skutečně příbuzní, což se také nedá stoprocentně zjistit ani prověřit, zda-li vůbec) a protože se mají nadmíru dobře (na úkor našich dětí a sirotků, tom nelze pochybovat), pozvou své „příbuzné“ do ČR, kde se jim dostane mimořádné, nadstandardní zákonné péče, neboť podle zákonů EU mají právo na slučování rodin.

- Není pochyb o tom, že by tito „sirotci“ byli s postupem času osobně kontaktováni představiteli muslimských organizací, kteří jim budou vštěpovat zásady, zákony islámu, protože tito „sirotci“ budou mít sotva nějaké povědomí o jiném náboženství, než islámském. To nevylučuje jejich postupné provozování muslimských, resp. islámských náboženských obřadů a zvyklostí a nelze vyloučit ani jejich postupnou radikalizaci. Nakolik o ně projeví zájem a praktickou pomoc jejich, tedy syrský zastupitelský úřad v ČR je otázka, nicméně pokud by měli být „siirotci“ v péči českých rodin, sotva by mohli jejich „péči“ regulérně ovlivnit!

- Nerad bych se mýlil, někoho podezíral z nekalých či neseriózních úmyslů, ale najdou se i takoví „dobráci“, kteří se dnes bijí v prsa, zaštiťují sociálním, humánním, lidským případně jiným cítěním k „sirotkům“ a se zištnými úmysly se jich ujmout, ale zcela nepochybně jim už nyní imponuje vidina nemalých státních finančních podpor a příspěvků (cca 22.000 Kč na jednoho „sirotka“ a možná i více), čímž by celý humanitární a solidární záměr v pomoci „sirotkům“ ztratil na tolik proklamovaném sociálním a lidském cítění.

- Je skutečností, že jakkoli se v jisté části Sýrie ještě bojuje, na velké části území existuje plnohodnotný, mírový život. To znamená, že tam lze žít, pracovat, učit se atd. Je proto nasnadě se vás otevřeně ptát, proč se raději nezasazujete o to, aby místo do Česka byli tito „sirotci“ ze stejných, tzn. vašich humánních a sociálních důvodů deportováni do již mírové části Sýrie, aby se jich tam ujali lidé, kteří ač ne jejich příbuzní jsou jejich tzv. pokrevní soukmenovci, lidé jedné krve a téže národní komunity. K tomu si dovolím vám ocitovat vyjádření Syrské ambasády v ČR v plném znění, vydané šéfem ambasády panem Basharem Akbikem:

„Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je věc českých úřadů, a tato iniciativa vysílá v podstatě symbolické gesto na nesprávném místě. Syrský zákon neumožňuje adopci sirotků do zahraničí. Řada českých aktivit k pomoci sirotkům, nebo uprchlíkům, se uskutečnilo ve formě podpory na území Sýrie, kde se nachází stovky sirotčinců a miliony vnitřních uprchlíků. Proto, pokud někdo má upřímně zájem o pomoc, tak správná cesta je pomoc na území Sýrie, protože syrští sirotci nejsou na prodej. Chtěli bychom také poukázat, že v sociálním životě v Sýrii a syrských tradicích, díky rodinným vazbám, je celkem dost dobře fungující mechanismus v péči o sirotky. Kromě organizací podporovaných státem, ministerstvem sociálních věcí, jsou další dobročinné organizace řízené náboženskými centry, křesťanské a muslimské, které pečují o sirotky v Sýrii“.

Ale pojďme dále:

- V neposlední řadě je také otázka, zda či jak by se případně přijatí „sirotci“ po čase svým milosrdným vychovatelům odvděčili, zda po několika letech ( nejpozději po dosažení tzv. plnoletosti) neprásknou nevděčně dveřmi a popojedou dál do světa protože zjistí, že u sousedů se můžou mít ještě mnohem lépe. Česká republika jim to totiž už dnes díky vám a vaším jménem spolu s populistickými politiky měla velkoryse umožnit!

Pánové a paní, zdaleka jsem nepopsal všechny zápory, problémy, resp. nebezpečí, která souvisí s otázkou přijetí 50 „sirotků“. Existuje ještě celá řada nuancí, drobností či maličkostí, které však při realizaci záměru mohou mít nemalý význam v procesu jejich pobytu a života v ČR. Sami se honosíte jistým stupněm inteligence, vzdělaností, morální, mravní vyspělostí i když vaše názory a jednání mnohdy vzbuzují nemalé rozpaky, nesouhlas a nepochopení. Ostatně to je i případ této vaší petice, která nemá jiný význam a smysl, než se licoměrně a pejorativně stavět proti rozumu, logice, když tak falešně a urputně hájíte sociální, humánní, solidární a citové emoce, ze kterých nepochybně očekáváte osobní efekt. To ukazuje skutečnost, že z vaší snahy vyplývá více negativních, složitých a problematických důvodů pro přijetí „sirotků“ než těch pozitivních od vašich politických oponentů. Nemluvě o tom, že existují možnosti a řešení, jak „sirotkům“ ve vlastní zemi a ve vlastním prostředí více prospět, než jim podle vašich bohorovných úmyslů ublížit! Pokud opravdu chcete pomoci syrským „sirotkům“, zkuste prosím, uplatnit své IQ a posuďte výše zmíněné skutečnosti a zrevidujte své počínání s vaší nešťastnou peticí.

Speciálně k panu J. Hrušínskému. Vaše jízlivost, animozita a povýšená drzost, stručně chucpe ke všemu, co není v souladu s Vaším názorem, je opravdu zarážející. Nevím, co Vás opravňuje k tomu, že občany, kteří nesouhlasí s přijetím 50 syrských „sirotků“ veřejně prohlašujete za pitomce. Nebo si myslíte, že Vy jste moudrost sama, že není nad Vaše světoborné myšlenky a názory? Apropó, Vy jste snad byl v Sýrii, že zpochybňujete a veřejně se vysmíváte naprosto logické, racionální a nejoptimálnější myšlence na řešení pana Babiše? Pokud byste nebyl ovlivněn tak silnou averzí vůči „vrahu, despotovi a diktátoru“ Assadovi, nedával jen na zprávy „Rádia Zablito“ a informace demagoga, radiátora Jandy z Evropských hodnot, podle kterých jak říkáte, ruská a syrská armáda (samozřejmě bez účasti USA army!!!) rozbombardovala domy a celá syrská města tak zjistíte, že nemalá část území Sýrie je dávno osvobozená, bez bojů a kde je již veden normální plnohodnotný společenský život. A právě tam by bylo třeba napřít pozornost, protože tam je pro „sirotky“ nejideálnější prostředí pro jejich další život, tam jsou jejich nepřímí příbuzní. Jsou to totiž Syřané, se vším všudy, jako oni! Mimochodem, kolik Vy sám, resp. Vaše rodina je ochotna a připravena přijmout syrských „sirotků“? Můžete se nejen Vy, ale také výše jmenovaní, prosím, pochlubit?

Snad Vám uvedené skutečnosti pomohou celou tuto nešťastnou záležitost lépe pochopit, uplatnit rozum a logiku, protože jak z výše uvedeného vyplývá, vše je naprosto jinak, než jak aktivitu paní Šojdrové chápete a proklamujete na veřejnosti. Třeba pochopíte, že vaše humánní výkřiky o potřebě solidarity s chudáky syrskými „sirotky“ a vaše morální odsudky „sirotkům“ nepřejících Čechů jsou naprosto neopodstatněné a falešné, za které byste se občanům měli omluvit! Děkuji za případné pochopení i když nebudu daleko pravdy, že k něčemu takovému z vaší strany nikdy nedojde.

S pozdravem

občan Jiří B a ť a
22. září 2018

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Svobodo, kam jsi odešla?   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 14:05:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Moje generace je poslední, která ještě znala soukromí a prožila většinu svého života ve svobodě. Vzpomínám např. na dobu, kdy na řidičských průkazech nemusely být fotografie a už vůbec ne otisky prstů, a jediným dokumentem potřebným k získání řidičského oprávnění byl rodný list. Byli jste prostě tím, čím jste řekli, že jste.

Otravné otázky, kterými vás dnes zahrnou, když děláte cosi tak jednoduchého, jako někomu oznamujete, že vám nefunguje telefon či internet, či ptáte se na výši poplatku za držení kreditní karty, byly nepřípustné. Pamatuji si např. že když jsem volal do společnosti služeb, dočkal jsem se odpovědi už po třetím zazvonění a skutečný živý člověk na druhém konci drátu mohl můj problém vyřešit v několika minutách, aniž by na mně vyzvídal číslo mého sociálního zabezpečení či dívčí jméno mé matky. Avšak dnes po půl hodině vaší debaty s hlasy robotů, ptajících se vás na cokoliv, se vám skutečně ozve živá bytost – ale to až odkudsi z Asie. A řízen stejným svazujícím systémem jakým jste řízen i vy, vám sice odpoví – ale -bohužel - zase jako robot. Není mu totiž dovoleno vyslovit k vašemu problému žádný určitý úsudek, takže další půlhodinu posloucháte všelijaké inzeráty, než se vám ozve jakýsi vedoucí, který vám slíbí, že se na váš problém někdy později podívá.

Po celou tu dobu, co máte telefonní sluchátko u ucha, jste – aniž byste to tušili - předmětem sběru informací o vaší osobě. Podle toho, co se proslýchá, už brzy budou o nás podávat zprávu i naše vařiče, ledničky a mikrovlnky. Nová auta už tak činí dnes.

Jestliže ovšem zmizí soukromí, zmizí s ním i soukromí občané. Čím tedy budou? Stanou se poddanými Velkého bratra.

Do tohoto období právě vstupujeme.

Tohle interview s Juliem Asangem je z trochu odlišného soudku, ale rozhodně za 35 minut poslechu stojí: https://www.rt.com/news/438968-assange-last-interview-blackout/

A nyní se jeho případem aspoň po dobu jedné minuty zabývejme. Nebyla proti němu vznesena žádná obžaloba a všechna obvinění proti němu byla vyvrácena. Ale z ekvadorského velvyslanectví nesmí vyjít, protože kdyby tak učinil, britská policie by jej okamžitě zatkla a předala Washingtonu, jehož soudní aparát se jej chystá obvinit ze zrady. Vzdor tomu, že Asange je Australan a nikoli Američan.

Čeho se dopustil? Ničeho jiného, než praktické novinařiny. A jeho jediným problémem je, že jeho novinařina přivedla Washington do úzkých, za což se mu Washington hodlá pomstít..

Tohle vše nemá samozřejmě se zákonem nic společného. Je nezákonné britské věznění Asanga na ekvadorském velvyslanectví a proti zákonu jde i surové americké rozhodnutí dostat Asanga do svých rukou.

Vyjádřeno šířeji: angloamerický svět je absolutně bezzákonný. Přesto však ruská vláda věří své iluzi, že USA a Britanie jsou zeměmi, se kterými se jisté dohody sjednat dají.

Nastupující digitální svět činí z Paměťové díry Velkého bratra reálnou možnost. Není už zapotřebí pálit knihy – stačí zmáčknout knoflík a všechny informace zmizí. A mohou nejen vaši identitu ukrást, ale mohou ji i smazat. A ukrást ji mohou i dokonce i několikanásobně, takže každý z nás může být rozmnožen. A k našemu vymazání stačí stlačit tlačítko – a odcházíme. A ani vražda už není problém – dá se zařídit, že zavražděný nikdy neexistoval.

Jak už jsem jednou řekl a jak to vždy budu říkat: digitální svět a umělá inteligence je mnohem větší katastrofou pro lidstvo, než byl černý mor. A všichni ti úžasní lidé, na vytvoření nového světa pilně pracující, ničí lidskou rasu.

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPivo v podmínkách zvýšené bezpečnosti: v Mnichově byl zahájen 185. ročník Oktoberfestu   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 04:31:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Největší pivní festival Oktoberfest byl zahájen 22. září v Mnichově v podmínkách zvýšených bezpečnostních opatření.Na organizaci 185. ročníku akce se podílí asi 600 bezpečnostních pracovníků, kteří jsou vybaveni speciálními širokoúhlými videoregistrátory.

Je zakázáno nosit velké tašky a batohy, používat amatérské drony; kontrola na vchodech je zpřísněna.

Kromě toho se ve srovnání s loňským rokem zvýšil počet bezpečnostních kamer, instalovaných v areálu festivalu: nyní je jich 47. Policisté obdrželi asi 80 služebních smartphonů s předinstalovanými messengery jako doplněk k vysílačce. Ty umožní policistům integrovat se do počítačové policejní sítě v Mnichově.

Cena jednoho litru piva činí přibližně 11,50 eur (295 Kč). V loňském roce stál maximálně 10,7 eur.

Oktoberfest bude probíhat do 7. října. Podle předběžných odhadů na něj v tomto roce přijede asi 6 milionů lidí.

Poprvé se svátek konal 12. října 1810 u příležitosti sňatku korunního prince Ludvíka a princezny Terezie. Stal se největším světovým pivním festivalem a přispěl k celosvětové popularitě slavných bavorských pivovarů — Löwenbräu, Augustiner, Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Hofbräu.

V podvědomí Němců je událost spojena s národní kulturní tradicí piva, lidovými slavnostmi a všeobecným veselím. 22krát byl festival zrušen v důsledku válek, epidemií cholery nebo hyperinflace ve 20. letech 20. století v Německu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jABT

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLodě ukrajinského námořnictva vstoupily do vyhrazené ekonomické zóny Ruska   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 04:26:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lodě ukrajinského námořnictva vstoupily do ruské vyhrazené ekonomické zóny. Informovali o tom v pohraniční správě FSB na Krymu.

Na úřadě uvedli, že ukrajinské lodě Donbas a remorkér Korets se nachází poblíž pobřeží Krymu. Hraniční stráž také řekla, že lodě postupují severovýchodním směrem.

Uvádí se, že ruské lodě pobřežní stráže doprovázejí ukrajinské lodě „v souladu s normami mezinárodního námořního práva a v zájmu zajištění ruské bezpečnosti".

Předtím ukrajinské orgány oznámily svůj záměr posílit vojenskou přítomnost v Azovském moři.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jABR

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická koalice vyvezla ze syrské provincie "úředníky" IS, uvedla média   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 04:22:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle údajů agentury koalice provedla výsadek blízko vesnice al-Murašida, kde jsou soustředěni ozbrojenci IS, a odvezla „úředníky" této skupiny neznámým směrem.

Mezinárodní koalice vedená Spojenými státy vyvezla ze syrské provincie Dajr az-Zaur ozbrojence teroristické skupiny "Islámský stát", uvádí agentura SANA s odvoláním na místní zdroje.

USA a jejich spojenci provádějí od roku 2014 v Iráku a Sýrii operaci proti IS, přičemž v Sýrii působí bez souhlasu vlády této země. Rusko provádí od roku 2015 operaci proti teroristům na žádost Damašku.

Útok na Palmýru

Začátkem září ozbrojenci zaútočili na pozice syrské armády 36 kilometrů jihovýchodně od Palmýry. Snažili se prorazit z obce Al-Tanf.

Dva ozbrojenci byli zabiti a další dva byli zajati a vypovídali. Řekli, že museli provést v regionu Palmýry sérii teroristických útoků a zajistit průchod k městu hlavním silám teroristů. Chtěli obsadit Palmýru během týdne.

Radikálové patřili podle jejich slov ke gangu "Východní lvi", tam bylo asi 500 lidí. Jejich tábor se nacházel v oblasti Al-Tanf poblíž americké vojenské základny.

Jeden ze zajatých teroristů řekl, že jejich skupinu připravovali také instruktoři ze Spojených států. Zbraně a munice byly dodávány z americké základny.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jABK

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajinští vojáci porušili příměří 24krát za 24 hodin, oznámili v DLR   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 04:15:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V minulých 24 hodinách porušili ukrajinští vojáci 24krát režim zastavení palby na Donbasu, oznámil novinářům zástupce samozvané Doněcké lidové republiky ve Společném středisku pro kontrolu a koordinaci režimu zastavení palby.

V pátek ohlásili na zastupitelství DLR ve Středisku 17 případů porušení režimu zastavení palby.

„Zastupitelství Doněcké lidové republiky ve Společném středisku informuje, že v uplynulých 24 hodinách činil celkový počet porušení ze strany OS Ukrajiny dvacet čtyři", řekl představitel rezortu.

Na Společném středisku pro kontrolu a koordinaci režimu zastavení palby dodali, že vojáci vystřelili na území DLR čtyři miny ráže 82 milimetrů, a že při ostřelování použili také střeleckých zbraní, obrněné techniky a granátometů různých typů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jABF

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Berlíně proběhl 2. čínsko-německý dialog na vysoké úrovni o bezpečnosti   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 04:11:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
21. září se v Berlíně konal druhý čínsko-německý dialog na vysoké úrovni o bezpečnosti.

Účastníci obou států se jednomyslně shodují, že vedení dialogu o bezpečnosti na vysoké úrovni mezi Čínou a Německem je nejenom důležitý krok k realizaci Společné deklarace o založení čínsko-německého komplexního strategického partnerství, kterou společně vydali prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a německá kancléřka Angela Merkelová, ale také odráží vzájemný respekt mezi Čínou a Německem a důvěru při spolupráci v bezpečnosti.

Obě strany při dialogu zdůraznily význam mezinárodní spolupráce a dialogu o bezpečnosti a dohodly se na posílení bilaterální spolupráce v oblasti bezpečnosti na základě rovnosti, vzájemné důvěry, cti a pragmatismu. Mezi oběma stranami došlo k výměně názorů na témata týkající se boje proti terorismu, boje proti přeshraniční kriminalitě, mezinárodní a regionální bezpečnosti a dalších.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKDO OVLÁDÁ SVĚT?   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 04:01:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hrstka miliardářů čím dál rychleji bohatne a ovládá čím dál více světového bohatství. toto poselství vyslala Světovému ekonomickému fóru nezisková organizace OXFAM. Podle jejích zjištění získalo pouhé 1 procento nejbohatších lidí planety plných 82 procent z celkového bohatství vytvořeného loni na světě.

Pode aktuální studie OXFAM vlastní 42 nejbohatších lidí světa stejné bohatství jako celá chudší polovina světa dohromady.

Velká část toho, co zveřejňují média především o mezinárodní politice, zejména humbuk kolem probíhajících voleb, vedených válek a pod., má v podstatě jenom jeden účel, a to odvádět pozornost od existence skutečných vládců planety, kterými jsou lidé s největšími majetky, tzv. "lidé velkých peněz". Současný stav světa je bohužel takový, že veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánují a řídí lidé velkých peněz, a ti to plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, přičemž je těmto mocipánům úplně jedno kolik lidí přitom zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálních hodnot. Lidé velkých peněz ovlivňují svět tak, aby se zachovaly poměry v nichž bude přetrvávat jejich privilegované postavení, které jim umožňuje v neomezené míře užívat všechno co svět poskytuje. Tito lidé především dbají na to, aby se globálně zachovával stávající nespravedlivý finanční systém. Více viz článek "GLOBÁLNÍ FINANČNÍ SYSTÉM" - http://miloslav7.blogspot.cz/2016/08/globalni-financni-system.html

Stávající nespravedlivý finanční systém je nezbytné nahradit spravedlivým finančním systémem. Více viz článek: BUDOUCNOST GLOBÁLNÍHO FINANČNÍHO SYSTÉMU - http://miloslav7.blogspot.cz/2018/01/budoucnost-globalniho-financniho-systemu.html

Z hlediska žádoucího vývoje mocensko-politického uspořádání světa je projekt EU krok správným směrem. Díky existenci EU nevznikla mezi státy EU žádná válka. Je načase uvažovat o realizaci projektu globálního superstátu, který zabrání vzniku války na celém světě. Jedna možná cesta vzniku Globální federace všech států světa je uvedena v článku: OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA - http://miloslav7.blogspot.cz/2018/04/otevreny-dopis-politickym-stranam-ve.html Nastolení Globální federace lze realizovat například tak, že si všechny pokrokové politické strany ve všech státech světa přidají do svých politických programů záměr popsaný v uvedeném článku, načež tyto strany ve vzájemné spolupráci globálně zrealizují své politické programy.

V případě, že se vám jeví v dopisu popisovaný politický vývoj lidstva nereálný, potom vám doporučuji seznámit se s TEORIÍ VŠEVÝVOJE – http://miloslav7.blogspot.com/2014/01/teorie-vsevyvoje.html což je v podstatě univerzální návod na kreativní řešení libovolně zvoleného problému.

Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa jsem poslal politickým stranám a hnutím v ČR. Reakce KSČM na tento otevřený dopis je uvedena v článku: ODPOVĚĎ KSČM NA OTEVŘENÝ DOPIS POLITICKÝM STRANÁM VE VŠECH STÁTECH SVĚTA - http://miloslav7.blogspot.com/2018/08/odpoved-kscm-na-otevreny-dopis.html

Politickým stranám a sdělovacím prostředkům ve světe jsem zatím zmíněný otevřený dopis neposílal. Moje znalost cizích jazyků je nedostatečná. Hledám spolupracovníky, kteří mi pomohou s psaním, překladem a posíláním dopisů. Konkrétně u zmíněného otevřeného dopisu je má představa o spolupráci následující: Spolupracovník přepíše "Otevřený dopis politickým stranám ve všech státech světa" tak, aby byl v souladu i s jeho názorem. Předtím než začne dopis překládat mně dopis pošle. Dohodneme se na jeho definitivním znění tak, abychom ho mohli oba podepsat.

Ing. Miloslav Dědek
m.dedek123@seznam.cz


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Disent už na Západě povolen není. Francouzský soud nařídil psychiatrické vyšetření opoziční vůdkyně Mariny Le Penové   
Pridal tk Neděle 23 září 2018 - 03:57:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tolik o západní "demokracii". A nic není na Západě drahocennějšího než demokracie.

V Evropě se už dlouho ví, že vzkříšení de Gaullova francouzského národovectví Marinou Le Penovou je pro Washington nepřijatelné. De Gaulle nebyl poddajným Washingtonu a o žádného dalšího nepoddajného z Francie není ve Washingtonu zájem.

Marine Le Penovou, francouzskou patriotku, zdá se, čeká osud Johanky z Arku. Francouzský establishment po ní jde už dlouho. Za jeden její tweet ji zbavili parlamentní imunity a hrozí jí tříleté vězení, jestliže ji její nepřátelé za její prohlášení na obranu francouzské nezávislosti odsoudí. A nejnověji má problém s tím, že na twitter umístla snímky, na kterých příslušníci Daesh (Islamského státu), popravují lidi.

Nadcházejícími volbami ohrožený francouzský establishment může nyní od nařízeného psychiatrického vyšetření Le Penové získat jakýkoli výsledek, který si jen přeje. A na základě jeho libovolného "vyhodnocení" se jí může zbavit uvězněním v psychiatrickém ústavu.

Obnovení evropské suverenity je tím, nač Putin spoléhá ve snaze zbavit Evropu washingtonské kurately. Je ovšem naivní doufat, že Rusko může získat přízeň Evropy svou politikou nekonfrontace a nereagováním na urážky a provokace, kterými je zahrnováno. Vždyť samo EU činí vše proto, aby vzniku evropské suverenity zabránilo. Washington evropskou suverenitu potlačil a evropské země ponořil pod hladinu EU, ve které je už idea suverenních zemí mrtva. A víra Le Penové, že si Francouzi zaslouží mít svoji vlastní zemi pro sebe, je považována za příznak choromyslnosti.

Nejen Francouzům, ale i dalším Evropanům byly už totiž mozky vymyty až tak, že si svobodný projev vykládají jako rasismus, nenávist k ženám, k lidem, či jako nenávist vůči imigrantům.

Washington už nikdy nedovolí Evropě a Velké Britanii, aby se ze svého vazalství vysvobodily. A stejně tak se už nikdy nesmíří s nezávislým ruským státem. Jedině s vazalem, jakým Rusko bylo za vlády Jelcina. A nelze k tomu už říct nic víc, než že Amerika je výjimečnou a nepostradatelnou zemí - a na žádné jiné zemi už nezáleží. A nejméně pak na Rusku.

V celé Evropě jsou dnes patrioti odmítáni jako rasisté. Jako lidé, kteří si zasluhují opovržení za to, že se staví do cesty evropským otevřeným hranicím, které otevřely brány pro příliv imigrantů, ničících etnické národnosti francouzské, německé, italské či britské.

A tak se Evropa rozpouští v "multikulturalizmu", což je rozmanitost, postrádající jakýkoli společný základ. Jean Raspail popsal tento proces v Táboře svatých".

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2740 sec,0.0834 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,057kB