Neděle 30 září 2018
Úvaha o Mnichovu   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 14:36:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu“. Tento citát německého kancléře 19.století Bismarcka byl Hitlerovi v roce 1938, kdy vrcholila krize okolo Československa, jistě dobře znám.

Druhá světová válka nebyla prvním válečným konfliktem, který pak zachvátil významnou část Evropy, na jehož počátku hrály klíčovou roli Čechy. Vzpomeňme rok 1618 a „České stavovské povstání“, kterým začala třicetiletá válka, která skončila až Vestfálským mírem roku 1648.

O Mnichovu 1938 mnozí lidé hovoří jako o národní hanbě. Prý jsme se měli bránit a zachránili bychom si čest. Nesdílím tento názor. Vojenská obrana by měla smysl ve chvíli, kdyby Francie s pomocí Británie splnila své smluvní závazky a v případě německé agrese proti Československu by zaútočila na německou západní hranici. Bojovat ve chvíli, kdybychom byli nejen Německem, ale dokonce i západními demokraciemi označeni za viníky války díky neochotě dát německé menšině samostatnost, by bylo do značné míry národní sebevraždou z několika důvodů.


Za prvé by nám naše opevnění moc nepomohla, protože by je Němci zkrátka obešli a vpadli na naše území z Rakouska na jižní Moravu, kde pásmo bunkrů vybudováno nebylo. Podobně jako v roce 1940 Němci obešli Maginotovou linii skrze Ardeny.

Za druhé by výsledkem války bylo pravděpodobně zničení Prahy. Středověké památky, díky kterým je Praha jedno z nejkrásnějších měst na světě, by německé letectvo zřejmě srovnalo se zemí.

Za třetí Češi svým procentuálním zastoupením tvořili v Československu sice významnou, ale přesto pouhou menšinu. A byli to v podstatě pouze Češi, kteří byli nadšení jít do obrany Československa proti Hitlerovi. U ostatních národností převažovala buď myšlenka připojení k mateřské zemi: Němci, Poláci a Maďaři. U jiných: Slováci, převažovala touha využít situaci k prosazení vlastní autonomie, později národní nezávislostí.

My Češi se rozhodně za rok 1938 nemáme co stydět. Právě naopak. Byli jsme takřka jediným národem v Evropě, který si to nějakým způsobem nezadal s Hitlerem. Francouzi a Britové nás zradili s vidinou, že nebudou muset bojovat „za zemi o které takřka nic nevědí“. Poláci a Maďaři viděli Mnichov jako příležitost urvat si kus Československa pro sebe. Jediná země, která v roce 1938 slovně prohlašovala, že zůstává naším spojencem: Sovětský svaz, o rok později v srpnu 1939 uzavřela s Německem dohodu o neútočení s tajným dodatkem o rozdělení sfér vlivu.

Když Hitler v knize Mein Kampf v roce 1925 představil svůj program, nebral jej nikdo vážně. To se opakovalo ještě mnohokrát později nejdříve v Německu a poté i v dalších zemích. Sobectví a krátkozrakost v myšlení většiny evropských politiků i lidových mas způsobily, že během krátké doby se Hitlerovi podařilo ovládnout takřka celou Evropu a stálo mnoho sil a obrovské oběti, aby byl zastaven. Kdyby i on sám za války neudělal řadu školáckých chyb, je možné, že by dodnes naším státním symbolem byl hákový kříž.

Autor: Petr Bajnar

Zdroj: https://bajnar.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=681196

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStížnost na cenzuru ve zpravodajství ČT24, porušení zákona o ČT §2   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 14:25:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká televize
Kavčí hory,
140 70 Praha 4

Věc: Stížnost na cenzuru ve zpravodajství ČT24, porušení zákona o ČT §2

Vážená Rado České televize, redakce zpravodajství ČT24, jen drobnost, která vám z vašeho ,,vyváženého", necenzurovaného zpravodajství vypadla. Vypovídá to o složení obyvatelstva roku 1935, do jaké míry bylo rozložení sil a zájmu některých "mírumilovných" politických stran, o kterých tak urputně mlčíte.

Výsledek je, že na půdě OSN představitel našich zákonodárců pan Hamáček, po vašm vzoru, při svém vystoupení utrpěl mozkovou příhodu a připomenul 100 let od vzniku Československa a potom v jeho vystoupení následovalo historické připomenutí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR.

Skandál, které by každé demokratické medium komentovalo.

Vynechání roku 1938, okupace 1939, oběti válek, oběti německého nacismu, by mělo vyvolat požadavek, aby takový představitel zákonodárců, navíc ministr vnitra, okamžitě na funkce rezignoval. To by bylo normální v demokratické společnosti.

V čase 9:02 hodin dne 30.9.2018 zpravodajství ČT24 z celého projevu pana Hamáčka odvysílalo vstup vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR doplněné anexí Krymu. To vše při době 80 let od zrady Západu v roce 1938.

V právním, demokratickém státě by byla taková propaganda odmítnuta.

Mimochodem: V dokumentech Mezinárodního trestního tribunálu v Norimberku, který se konal po válce, je Henlein otevřeně označován za válečného zločince. Je dosud čestným občanem města Liberce.[6

S pozdravem

za Iniciativu Ne základnám

Eva Novotná, mluvčí
Iniciativa NE základnám ČR, z.s.

IČ:28558324
Vondroušova 1197/53
163 00 Praha Řepy

Doručovací adresa:

Eva Novotná
Tupolevova 480
199 00 Praha Letňany

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko zřídí neoficiální bezletovou zónu nad Sýrií   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 06:16:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr obrany Šojgu oznámil informaci o opatřeních, která dalece přesahují to, v co jsem doufal. Konkrétně Šojgu oznámil, že:

1. v následujících dvou týdnech Rusko dodá Sýrii systémy protivzdušné obrany S-300 (s rozsahem 250 km).

2. Rusko dodá pokročilé automatizované systémy řízení protivzdušné obrany, které *dramaticky* zvýší schopnost syrské protivzdušné obrany a zabrání budoucím incidentům s „přátelskými útoky“.

3. Rusko využije možnosti, které má v souvislosti s elektronickou válkou, aby potlačilo satelitní navigaci, palubní radarové systémy a komunikaci bojových letounů, útočících na cíle na syrském území - v regionech nad Středozemním mořem, které sousedí se Sýrií.

Je to velmi flexibilní a elegantní řešení, a to z následujících důvodů:

1. Vytvoří se tím de facto bezletová zóna nad Sýrií, ale nikoli zóna de jure. Rusové tak budou flexibilní, a budou se moci rozhodnout v každém případě zvlášť - národ po národě, letadlo po letadle - které letadlo by mělo být zadrženo/zapojeno, a která letadla by měla být pouze sledována a monitorována. To poskytne Rusku velmi silnou vyjednávací pozici se všemi účastníky této války.

2. Samozřejmě se tímto novým vojenským potenciálem, který bude nasazen v Sýrii v reakci na izraelské akce, také dramaticky posílí možnosti Sýrie, pokud jde o jakékoli potenciální agresory, včetně USA a zemí, závislých na USA. Systém S-300 umožní Sýrii odhalit a dokonce sledovat izraelské letouny ihned poté, co vzlétnout, dokud ještě budou v izraelském vzdušném prostoru.

3. Zatímco Rusové nenaznačili, jaký automatizovaný systém řízení protivzdušné obrany plánují dodat do Sýrie, je pravděpodobné, že se bude jednat o typ, který se obvykle používá k řízení zapojení protivzdušných obranných systémů S-300 a Buk - Poljana D-4. Dodání tohoto systému výrazně zvýší schopnosti letecké obrany ruských bojových jednotek v Sýrii, takže to neokonzervativci à la Bolton budou mít mnohem těžší, když si budou chtít vybrat za terč ruské jednotky.

Musím přiznat, že mě překvapuje rozsah a kvalita této reakce. Je zřejmé, že se arogance Izraelců nevyplatila, a tentokrát se jejich obvyklá nestoudnost (chutzpah) střetla s velkým hněvem Ruska (třebaže pečlivě kontrolovaným hněvem). Pro Bibiho Netanjahua představuje reakce Ruska absolutní katastrofu, neboť to podkopává celou jeho politiku vůči Sýrii (a také Libanonu a Íránu). Útoky Izraelců (přes 200, přičemž se Rusku obtěžovali oznámit pouze asi 10% případů) nepřinesly Izraeli žádný hmatatelný přínos, avšak nyní zásadně podkopaly vztahy Izraele s Ruskem. Jak jsem již mnohokráte řekl, přes veškerou jejich vypočítavou propagandu o tom, jak jsou inteligentní, Izraelci jsou vlastně docela nekompetentní ve své zaslepenosti, která je daná jejich arogancí, jež se zdá bezmezná.

Mějte však přitom na paměti, že ve válce neexistuje nic takového, jako je kouzelná stříbrná kulka. Na jedné straně budou mít Izraelci stále možnost zaútočit na cíle v Sýrii (ať už pomocí letadel nebo raketových střel, které mohou být vypáleny z moře), ale obtížnost úspěšného provedení takového útoku se zvýší v řádové hodnotě. To samé se týká USA/NATO/CENTOM, atd. Jednou z možností by bylo provést velice důkladný útok s použitím mnoha raket, protože syrský a ruský vojenský potenciál je přeci jen omezen co do počtu: dokonce i v ideální situaci (vyjma elektronické války), tj. dokonce i když poměr počtu sestřelených ruských raket bude 1:1, Rusové budou moci sestřelit jen tolik nepřátelských raket, kolik jim dovolí jejich zásoby. Zásoby raketových střel USA + Izraele v tomto regionu jsou mnohem větší.

Za druhé, USA i Izraelci mají velmi sofistikované prostředky pro vedení elektronické války, a můžete se spolehnout, že je v případě potřeby použijí. Ano, Rusové jsou v této oblasti kvalitativně před ostatními zeměmi, ale nikdy bychom neměli podceňovat schopnosti nepřítele.

Za třetí, anglosionisté nyní udělají jednu ze tří věcí: buď budou předstírat, že je jim to jedno a v zásadě budou akceptovat situaci, stejně jako to udělali v případě Jižní Osetie a Krymu, nebo se pokusí vyjednat nějakou dohodu s Ruskem, nebo budou reagovat hysterickými výhrůžkami a provokacemi v naději, že Rusové přimhouří oči. Zatímco můžeme doufat v možnost č. 1, musíme si také uvědomit, že možnosti č. 2 a č. 3 jsou daleko pravděpodobnější. Jinými slovy, je to zatím daleko.

A konečně, tato nejnovější zpráva jednoznačně vyvrací názor, že Putin je slaboch nebo zaprodanec, a že Rusové jsou buď neschopní, nebo neochotní čelit anglosionistům. Každý, kdo vinil Putina z toho, že je izraelský „šabat gój“, se nyní bude cítit zahanben. Skutečnost, že si Rusové dali na čas a zabývali se důkladnou analýzou toho, co se stalo, a připravili patřičnou reakci, nebyla příznakem jejich slabosti, ale zodpovědného chování ve velmi nebezpečné situaci. Reakce Ruska je navíc důkazem toho, že jakmile je v sázce otázka národní bezpečnosti, pátý sloup, zastoupený „atlantickými integracionisty“, se stále podrobuje „eurasijským suverenistům“. To samo o sobě představuje velmi kladný a povzbudivý vývoj.

The Saker

Russia Will Establish An Unofficial No-fly Zone Over Syria vyšel 26. září 2018 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/09/7715-rusko-zridi-neoficialni-bezletovou-zonu-nad-syrii.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDavid Rath: Paraziti   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 06:09:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Slovy klasika: ,, Transparenti všech zemí polibte mi pr.el" .Transparency international, tedy mezinárodní průhlednost udělila České suverenitě, za kterou kandiduji jako nezávislý kandidát, známku ,,dostatečnou" - 4 za nedostatek informací o placení senátní kampaně.

Na celé věci je zajímavé, že jim asi vůbec nedošlo, že kampaň si děláme sami. Ono se vlastně ani o žádnou politickou agitaci nejedná. Jde nám o to uchránit nemocnici v Litoměřicích před privatizací do rukou Penty a o záchranu roudnické nemocnice před stejným investičním dravcem. K tomuto účelu sbíráme podpisy pod peticí.

Nemáme billboardy, nepořádáme koncerty a večeře ani nerozdáváme koblihy. Plánujeme rozdat pár pomerančů jako protipól nezdravým a přeslazeným koblihám, smaženým nejspíš na palmovém oleji, pokud tedy nezbyl ten řepkový.

Transparenti za miliony z našich daní se fakty netrápí. Jsou typickou parazitickou neziskovkou. Platí je EU, hodně i česká ministerstva a trochu i USA. Jen zlomek darů dají soukromníci. EU a ministerstva jsou štědrá a věnují miliony. Ty pak transparenti vyplácí sami sobě, tedy promiňte za vlastní činnost, kterou definují jako boj s korupcí.

Teď se dostáváme k základní otázce - k čemu jsou tzv. neziskovky, když dělají to, co je náplní práce státu, případně médií? Chápu princip prospěšnosti občanské společnosti, kdy se lidé sdružují a snaží se něčeho dosáhnout. K tomuto cíli pak i získávají prostředky od soukromých dárců. Známkou degenerace občanské společnosti je současný stav, kdy neziskovky žijí výhradě z daní a stávají se tak jakousi součástí státního úřednického molochu. Mají oproti úředníkům však velkou výhodu. Ti většinou musí chodit do práce, zatímco neziskovkáři si mohou celý den prosedět v kavárně nebo doma v posteli a nikdo se jich neptá.

Stát platí úředníky,policisty, prokurátory, kteří mají v popisu práce potírat korupci. K tomu si ještě stát platí úředníky na volné noze z neziskovky TI. Jako daňový poplatník v tom nevidím žádný smysl, ba naopak místo nezávislé občanské organizace je tu další státem placený aparát. Situace je o to horší, že se snaží tvářit jako nezávislá, čistě občanská iniciativa.

Stát by se měl konečně sám začít chovat jako dobrý hospodář a utnout penězovody těmto kvaziobčanským sdružením. Všechny nás stojí ročně asi 14 miliard. Za to bychom postavili 14 menších nemocnic nebo opravili všechny chátrající kulturní památky. Místo toho se za stovky milionů produkují kavárenští mudrcové. Nic proti nim, i ti mají ve společnosti své důležité místo, ale ať si na své mudrování opatřují peníze jinde a ne ve státním rozpočtu.

David Rath

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVšeobecná mobilizace   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 06:05:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nechci letos zapomenout na Mnichovskou zradu. Dnes se chci ohlédnout za událostmi dní předcházejících Mnichovu a především pak velmi významnou akci, která byla podle mě tím posledním pozitivním, co se za První republiky podařilo. A tím je všeobecná mobilizace.

Prosím neberte mě na slovo, ale musím úvést pár údajů, které má každá publikace trochu jinak. Přidržuji se spíš nižších čísel, ale i tak jsem nucen věřit jiným autorům a doufat, že nemají důvod mi lhát. Takže:

Naše armáda měla před mobilizací zhruba 200.000 mužů. Po mobilizaci pak 1.300.000 mužů. Celkem čtyřicet divizí. Pro všechny byla k dispozici výzbroj, zázemí, munice i jídlo. Armáda měla k dispozici zhruba 900 bojových letadel všeho druhu, 350 tanků, dělostřelectvo na úrovni odpovídající Evropě. Zbraně byly kvalitní. Kromě toho se vybudovalo několik pevností, pár set pěchotních srubů a deset tisíc "řopíků". Ochrana proti bojovým plynům (plynové masky) byla v každé škole i bytovém domě.

Mobilizace byla zvládnuta za 48 hodin, přičemž většina sil byla k dispozici do 24 hodin. V tomto ohledu naše republika trhla dobový rekord, který podle mě ještě nebyl překonán nikde a nikým. Poslední národní vzepětí. Vysoká morálka a odhodlání. Většina tehdejších záložáků viděla perfektně fungující organizaci velkolepé vojenské přípravy. Pevnosti popsané vlasteneckými nápisy, semknutí k obraně. Vojenské aliance na všechny strany.

A pak ten Mnichov.... Ale ten až zítra.

Dnes se chci ptát, co můžeme v současnosti? Armáda maličká, nepatrná. Jedna dvě divize té prvorepublikové. Tak maličká, že ani mobilzace ochotných by nepomohla, protože by nebylo dost důstojníků k vedení a není tu dost zbraní ani pro zlomek tehdejších sil. Letadla jsou mnohem významnější než tenkrát a mnohem nebezpečnější, ale kryty ani plynové masky nejsou. Kauflandy jou sice plné, ale při mobilizaci milionu lidí by druhý den zely prázdnotou a nikdo by to nenapravil.

Tanků asi třicet, obrňáky dokáže zastavit v lese i vrostlejší dub a jedna holka ve Fabii znebojeschopnila hned pět Pandurů naráz. Jediná cvičení, která se tu odehrávají jsou ta americká, kteří si zkoušejí, zda dokáží projet při šturmu na Moskvu.

Žádná zbrojovka, která by vyráběla nějakou zbraň od začátku do konce. Kam by z jedné strany najely ingoty železa a na druhé straně vylezla houfnice. Aero Vodochody je prý exportně úspěšné, ale je to také jen montovna cizích dílů do české hliníkové kostry. Žádná skladiště zbraní. Muničáků jen pár.

Vsadím se, že neexistují žádné použitelné plány, jak bránit hranici byť proti neozbrojeným migračním vlnám. A dost by mě zajímalo, zda by se bojové zkušenosti z hlídání Bagrámu daly využít v případné krizi u nás doma. Ženisté jsou zrušeni, ale pořád umíme postavit pontonový most přes Labe. Jeden.

Kdybychom armádu zrušili úplně, stalo by se něco? Přišli bychom o nějakou použitelnou bojovou hodnotu? Pochybuji. Jen bychom ušetřili těch padesát miliard. Ale naše schopnost obrany by se nezměnila ani o milimetr.

A upřímně řečeno... nestojím o to, aby naši obrannou hodnotu měl na starosti někdo, kdo to v dnešní době dotáhl na generála. Blbec, zrádce a namachrovaný magor, který dovolil naši republiku takto odzbrojit, neozval se a klidně si dál dělal kariéru na ministerstvu, ten opravdu není ten pravý pro budoucí krize.

Zdroj: https://www.vidlakovykydy.cz/clanky/vseobecna-mobilizace
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZrada zůstane zradou!   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 05:59:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Další osmičkové výročí je tu. Září roku 1938 znamenalo de facto konec Československa. Očekával jsem, že na rozdíl od událostí roku 1968 se budou někteří snažit otázku viny bagatelizovat. Nemýlil jsem se.

Různí komentátoři se už stihli vyjádřit, že něco jako »mnichovská zrada« je nesmysl. Ti, kdož zradili, totiž nejsou v očích dnešního mainstreamu těmi správnými. Československo totiž neodepsal ani Sovětský svaz (na Putina lze vinu jen stěží svalit, neboť ještě nebyl na světě) ani Čína, ani nikdo, kdo by si dnes zasloužil opovržení. Ne, osud Československa zpečetili neochvějní »spojenci« z Velké Británie a Francie.

Ano, byl to konzervativní Neville Chamberlain a Édouard Daladier. Svůj klid vyměnili za obětování země, která přece od jejich hranic měla daleko. Co na tom, že Československo přišlo po Mnichovu o více než 40 tisíc km čtverečních (třetina území) a na tomto území žilo téměř pět milionů obyvatel. Mimo asi 140 tisíc občanů (pro férovost je nutné dodat, že mezi nimi bylo asi 11 tis. německých antifašistů), kteří raději před mírumilovnými Němci utekli do vnitrozemí, mnoho Čechoslováků zakusilo bezdůvodného hněvu rozvášněných německých okupantů. Ostatně už 27. září 1938 N. Chamberlain pronesl slova:»Jak je to hrozné, fantastické, neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic. (...) A i kdybychom měli sebevětší sympatie s malým národem, proti němuž stojí veliký a mocný soused, nemůžeme jednat za všech okolností tak, abychom přivedli celou britskou říši do války prostě jen kvůli němu.« To bylo předzvěstí, jak se věrní spojenci k Československu za pár dní postavili...

Věřím, že dojde i k připomenutí dodatku mnichovské smlouvy, kde se Německo s Velkou Británií pasovalo do role nejdůležitějších států Evropy, neboť, jak stojí ve zmiňovaném dodatku: »My, německý Führer a kancléř a britský ministerský předseda, jsme dnes měli další schůzku a shodli jsme se v poznání, že otázka anglo-německých vztahů má prvořadou důležitost pro obě země a Evropu...«

Věřím, že všechno toto – a ještě mnohem více – bude připomenuto v desítkách hodin kontinuálního i speciálního vysílání veřejnoprávních i soukromých médií tak, jako tomu bylo s událostmi roku 1968. A že bude připomenut také fakt, že toto rozhodnutí vedlo ve svém důsledku k 350 tisícům obětí Československa během války...

Autor: Filip Zachariaš

Zdroj: https://filipzacharias.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=681062

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrbský prezident uvedl armádu do stavu nejvyšší bojové pohotovosti kvůli dění v Kosově   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 05:56:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Srbský prezident Aleksandar Vučić vydal rozkaz uvést Ozbrojené síly Srbska do stavu nejvyšší bojové pohotovosti. Stalo se tak v sousvislosti s tím, že kosovské speciální jednotky obsadily přístup k jezeru a vodní elektrárně Gazivode na severu kraje, která je kontrolována Bělehradem.

Informovala o tom agentura Tanjug s odkazem na administrativu Vučiće.

„Rozkaz byl předán náčelníkovi Generálního štábu armády Srbska," informovala agentura.

Již dříve zhruba 60 vojáků zvláštního útrvaru Ministerstva vnitra samozvané Kosovské republiky ROSU obsadilo pozice nedaleko akumulačního jezera a vodní eletrárny Gazivode a vstoupilo do ekologického a sportovního centra poblíž přehrady na severu kraje.

Zdroj: Tanjug

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDamašek obvinil západní koalici z vojenských zločinů v Sýrii   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 05:50:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrský ministr zahraničí Válid Muallém obvinil západní koalici z vojenských zločinů v Sýrii.

Ve čtvrtek západní koalice uznala, že v důsledku akcí Spojených států a jejich partnerů zahynulo v Sýrii a Iráku celkem 1114 civilistů.

„Koalice zcela zničila syrské město Rakka. Zničila infrastrukturu a veřejné služby v oblastech, proti kterým byly namířeny její akce. Dále spáchala masové vraždy civilistů, včetně dětí a žen, což je podle mezinárodního práva považováno za vojenský zločin," oznámil diplomat.

Muallém také prohlásil, že Spojené státy, spolu se svými partnery, poskytly teroristům přímou podporu. Podle něj se cíle ozbrojenců a západní koalice v Sýrii shodovaly. Tím se mělo na mysli šíření chaosu, smrt a ničení na své cestě.

Ministr dále uvedl, že boj s teroristy v Sýrii je prakticky u konce. Zdůraznil, že v současné době se situace v daném místě stabilizovala a je bezpečnější. Muallém poznamenal, že Damašek má v plánu zbavit Sýrii nelegální zahraniční přítomnosti.

Závěrem diplomat dodal, že priorita při obnově země bude předána syrským partnerům.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jDEF

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNASA varuje před asteroidem, který se blíží k Zemi a je velký jako Big Ben   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 05:44:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) informoval o asteroidu SP1, který má obří rozměry a míří k Zemi. O události píše deník Daily Express.

Přesné rozměry tohoto asteroidu nejsou dosud známy. Podle informací NASA by však jeho délka měla dosahovat od 70 do 160 metrů. Jak uvádí deník, tento asteroid by svými rozměry mohl překonat i Big Bena či Londýnské oko (London Eye).

Daily Express uvedl, že rychlost, kterou se asteroid SP1 pohybuje, dostahuje zhruba 36 700 mil/hod (tedy asi 60 tisíc kilometrů za hodinu, pozn. red.). K nejmenší vzdálenosti mezi tímto útvarem a Zemí dojde 3. října. Tou dobou by měl asteroid naši Zemi minout ve vzdálenosti 0,03926 astronomických jednotek čili 5,87 milionů kilometrů. Jedná se tedy o patnáctinásobek vzdálenosti Země od Měsíce.

Deník dále podotýká, že navzdory tomu, že se nám taková vzdálenost může zdát neuvěřitelně velká, mohla by mít kolize SP1 se Zemí katastrofální následky.

Zdroj: Daily Express, Sputnik, NASA

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Zhodnocení Trumpa: A že by nakonec Trump Veliký?   
Pridal tk Neděle 30 září 2018 - 05:40:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podporoval jsem zvolení Trumpa prezidentem ze tří důvodů.
Byl jediným kandidátem, který uznával potřebu normalizovat vztahy s Ruskem a skoncovat s rozdmycháváním konfliktu s ním.

Byl jediným kandidátem, který uznával potřebu obnovit vysokou produktivitu americké výroby a návrat pracovních přležitostí ze zámoří zpět do USA.
Byl jediným kandidátem, který mluvil přímo k americkým lidem a ne k zájmovým skupinám vládnoucí elity.

Bál jsem se však toho, že Trump, s poměry ve Washingtonu neobeznámený, nebude dost dobře vědět, koho má jmenovat do vlády tak, aby svých cílů dosáhl.
Trump si nebyl ani dost dobře vědom velikosti hrozby, kterou jeho agenda představovala pro vojenskobezpečnostní komplex, americké globální korporace a vládnoucí oligarchii. Normalizováním vztahů s Ruskem by totiž zproblematizoval nejen bilionový roční rozpočet vojenskobezpečnostního komplexu, ale i jeho politickou moc. A přivedení pracovních příležitostí ze zámoří zpět do USA by zvýšilo hodnotu americké pracovní síly a tím i výrobní náklady amerických globálních korporací.

A dál: Trumpovy projevy přímo k americkým lidem vyvolaly v příslušnících vládnoucí oligarchie přízrak lidové revoluce, která by se mohla obrátit přímo proti nim.

Takže příliš mnoho nepřátel pro prezidenta, který ani dost dobře nevěděl, jak má vládu řídit. A za to všechno platil. Byl to – a je dosud – především ,z prstu vycucaný útok na prezidenta v podobě aféry Russiagate, zorganizovaný někdejším ředitelem CIA Brennanem a podpořený vysokými činovníky Demokratické strany v FBI, téměř všemi americkými presstitutkami a dokonce i Trumpovým náměstkem generálního prokurátora Rosensteinem.

To vše v úhrnu znormalizovat vztahy s Ruskem Trumpovi tedy zabránilo. A špatní jeho ekonomičtí rádci, a to ať už úmyslně či neúmyslně, odvedli jeho pozornost od návratu pracovních příležitostí zpět do USA k problému cel. A to s tím výsledkem, že USA mají dnes na krku obchodní válku a američtí občané zas zvyšující se ceny zboží.

Vládnoucí oligarchie se zkrátka a dobře rozhodla, že z Trumpa učiní varovný příklad. Takový, který všem budoucím kandidátům amerického prezidenství napoví, že mluvit přímo k lidem, je jejich nejbezpečnější zhouba.
Trump byl poslední naší nadějí, která se, jak se zdá, noří v těchto dnech pod hladinu. Trumpova politika na Středním východě se toho času nachází v rukou jeho sionistického zetě a izraelského premiéra Netanjahua, a to s tím výsledkem, že mezinárodní napětí se zde zvyšuje. Trumpův režim pohrozil syrským a ruským vojenským silám, že jestliže zaútočí na poslední syrskou provincii, která je ještě obsazena washingtonskými teroristy, bude to mít za následek masívní americký útok na Sýrii. Nu a aby toho nebylo málo, prosazuje Trump přestěhování amerického velvyslanectví do Jeruzaléma, a jednostranně vypověděl USA z dosavadní platné nukleární dohody s Iránem – a těmito činy v podstatě rezignoval na svůj původní a vyhlašovaný úmysl se ze Středního východu stáhnout.

Mohl bych pokračovat, ale myslím, že to k vykreslení obrazu stačí.
Nu a nyní pustím na chvíli a na krátký špacír fantazii.
Trumpův režim se buď pomátl, anebo je natolik srozuměn s možností budoucí války, že není s to pochopit, že Rusko prostě nemůže připustit americko-izraelskou destabilizaci Iránu, stejně jako nemůže připustit americko-izraelskou destabilizaci Sýrie. Čímž se ovšem hrozby šíleného Trumpova poradce Boltona na adresu Iránu mění i v přímé hrozby národním zájmům Ruska.
A tak prezident, který se chystal zlepšit vztahy s Ruskem, je zhoršil víc, než to dokázali Obama, Hillary Clintonová a Victoria Nulandová.
Je to k nevíře - a od ní už je jen krátká cesta k té fantazii.
Anebo to fantazie není?

Když Trump viděl, jak má obě ruce i nohy svázané materiálními zájmy vládnoucí oligarchie, rozhodl se ztenčující se vliv Washingtonu na vývoj věcí ve světě, už prostě jen DORAZIT. Jen a jen proto jmenoval americkou velvyslankyní v OSN Niki Halyovou, která zde okamžitě předvedla nejoslnivější výkon, když už jen několika svými projevy proměnila téměř všechny země, v OSN sdružené, v nepřátele USA. Trump sám přiložil k dílu své polínko, když svými cly a sankcemi rozzuřil Evropu až do běla, a Německo ještě víc, když mu rozkázal zastavit práci na rusko-německém mořském plynovodu. A pokračoval ve svém tažení i 26. září, kdy jednal s Bezpečnostní radou OSN jako se svým pacholkem. A jako by mu i tohle bylo málo, nejsoučasnějšími hrozbami a sankcemi žene Turecko, Irán, Indii a Severní Koreu přímo do náruče Ruska. A Evropu do nezávislosti.

A tak s jiskrou génia a vzdor celému svému neokonzervativnímu režimu likviduje Trump washingtonskou vedoucí roli ve světě.

Je to všechno jen důsledek arogance, anebo jde o šlápoty velkolepé strategie? Ale v každém případě: jestliže to skončí tam, kam to dnes směřuje, vejde Trump do historie jako Trump Veliký, který zachránil svět tím, že americkou hegemonii rozbil na kusy.

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4263 sec,0.2367 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,040kB