Pondělí 01 říjen 2018
Jak si skutečně počínaly USA během mnichovské zrady a během války? Zdvořile řečeno: „pamětihodně“!   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 17:28:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Když Hitler v roce 1936 porušil Versailleskou smlouvu a anektoval Porýní a Sársko, USA mlčely. V době Mnichova i obsazení Sudet USA mlčely.

Když Hitler v březnu 1939 anektoval zbytek Československa, USA mlčely.

Když 1. září 1939 Hitler (spolu se Slovenskem!) zaútočil na Polsko, USA mlčely.

Když 3. září Francie, Austrálie a Velká Británie vyhlásily Německu válku, USA mlčely.

Teprve 2 dny poté se americký mrtvý brouk významně pohnul a 5. září USA vyhlásily v začínající válce neutralitu!!!

Reakce nevyvolal ani vpád SSSR do Polska 17. září, následovaný napadením Finska 30. listopadu (za což byl Sovětský svaz 14. prosince vyloučen ze Společnosti národů).

Když 9. dubna 1940 Německo napadlo Dánsko a Norsko, americký brouk zůstal neutrální a neutralitu zachoval i 10. května 1940 když Německo zahájilo útok na Belgii, Nizozemsko, Lucembursko a Francii. Když 10. července 1940 Luftwaffe zaútočila na Velkou Británii a Rommelova armáda 11. února 1941 vstoupila na půdu Afriky, US brouk byl pořád neutrální...

Teprve 11. března 1941 přijímá Kongres USA Zákon o půjčce a pronájmu (Lend and Lease Act), který nahradil dosavadní zákony zakládající neutralitu USA, a který umožnil zapůjčit nebo pronajmout válečný materiál a potraviny zemím, jejichž obranu prezident USA označil za životně důležitou pro obranu USA!

A last but not least... Zatímco v konfliktu „fašista Hitler versus demokrat Beneš“ se USA z politického hlediska vůči Československu zachovaly „neutrálně“, pak, morálně vzato, o to agresívněji a zlotřileji si vůči nám počínaly na samém sklonku 2. světové války.

Pouhé dva měsíce až dny před německou kapitulací – od 5. března do 25. dubna 1945 – podnikly US (a britské) bombardéry desítky náletů po celém území Čech. Jejich cílem však nebyla německá vojska (tyto nálety byly předem oznamovány rozhlasem), ale česká průmyslová centra. Bomby padaly, mnohdy opakovaně, na města Litvínov, Most, Kralupy, Neratovice, České Velenice, České Budějovice, Cheb, Ústí nad Labem, Roudnici, Beroun, Kladno, Chomutov, Prahu a Plzeň.

Evidentním důvodem těchto z vojenského hlediska naprosto nesmyslných útoků byla likvidace české ekonomiky! Konkrétním cílem březnového náletu na Prahu v prostoru od Letňan přes Prosek po Satalice bylo zničení pražského průmyslu; jen v Libni a Vysočanech bomby zničily nebo vážně poškodily 60 továrních objektů. V Plzni byly zlikvidovány „strategické“ pivovary Pilsner Urguel a Gambrinus a 25. dubna byly zcela zničeny tamní Škodovy závody. Obětmi angloamerických náletů se stalo 12 000 českých lidí!

Pokud někdo namítne, že primárně nešlo o likvidaci české konkurence (z hlediska možného podílu na obnově zničené ekonomiky německé), ale o devastaci ekonomiky sovětské zóny – naše území bylo v roce 1943 na Teheránské konferenci spojenců (USA, SSSR a Velké Británie) věnováno spojenci Stalinovi – pak USA a Velká Británie likvidací ekonomiky svého spojence jen dokázaly, jak věrolomnými a zlotřilými spojenci jsou.

Už jenom tyto historické zkušenosti by měly soudobé české politiky, hledající zabezpečení ČR formou účasti v mezinárodních vojenských paktech, vést k jedinému závěru: zájmy velmocí a jejich chráněnců nikdy nebyly totožné; velmocím byla vždy bližší košile než kabát a jejich malí spojenci jim přinejlepším posloužili jako bodyguardi při prosazování zlotřilých velmocenských zájmů!

Autor: František Stočes

Zdroj: https://stoces.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=583179

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHamáček na shromáždění OSN v New Yorku: Odsuzujeme okupaci Krymu, podporujeme agendu lidských práv a zrušení veta v hlasování RB OSN   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 04:08:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hamáček (ČSSD) odkopal zločineckou plitiku Babišovo vlády! Na rozdíl od Szijjárta se Hamáček ke Globálnímu kompaktu pro migraci vůbec nevyjádřil - a tím ho podpořil.

Hamáček nepřímo odsoudil okupaci Krymu a vyslovil podporu generálnímu tajemníkovi OSN Antoniu Guterresovi při jeho snaze o reformu Organizace spojených národů včetně Rady bezpečnosti:

„Pro Radu bezpečnosti OSN se bohužel v posledních letech staly charakteristické blokovací taktiky, spíše než spolupráce. Česká republika plně podporuje reformu Rady, tak aby odrážela realitu dnešního světa."

ČR tedy podle Hamáčka podporuje zrušení práva veta v Radě bezpečnosti OSN.

Ale právě právo veta protichůdných sil zabraňuje zneužití a zkorumpování RB OSN pro válečné výboje.

Hamáček chce dále navýšit peníze pro kapitolu lidských práv v OSN. (To jsou všechny ty neziskovky, které se pod rouškou obrany lidských práv podílejí na barevných revolucích, zachraňují migranty, podporují sexuální úchylky, islám jako náboženství míru, neomezenou migraci apod.)

Hamáček také vyzdvihl cíle udržitelného rozvoje (čti OSN Agendu 2030).

______
Využití migrace jako zdroje rozvoje patří k cílům udržitelného rozvoje OSN Agendy 2030. Víme tedy přesně, kam Hamáčka s jeho vlastizrádným vlezdoprdelkovským proslovem zařadit.

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2...

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKapitulace nebo odpor?   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 03:33:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Založení první republiky bylo těžce získanou trofejí ve štafetovém běhu, který trval po mnoho generací. Naši předkové, kteří před sto lety vběhli do cílové rovinky, však dobře věděli, že nesmí usnout na vavřínech, neboť i vítězný věnec lze rozdrobit k ochucení cizí polévky. Jako bobkové listy. Proti hltavosti souseda se však spojenecké smlouvy s přespolními ukázaly jako bezzubá pojistka. Odvolaná mobilizace více než milionu odhodlaných a dobře vyzbrojených mužů a následná kapitulace vytvořily trauma podobně hluboké jako kdysi Bílá hora ale v trpkosti odlišné. Zrada má jinou příchuť než porážka v bitvě.

Přijetí rozsudku bez boje přesto mnozí dodnes vnímají jako nečestnou kapitulaci. Ve skutečnosti za „nás“ tu kapitulaci podepsali jiní, když porušili mezinárodní právo i smlouvy a pod záminkou, že zachraňují mír v Evropě si prodloužili čas na vyzbrojení pro válku. Lež o porušování lidských práv českých Němců o jejichž „útlaku“ věděli posuzovatelé jen to, co Henlein na pokyn Hitlera vykřikoval, nás připravila o třetinu území včetně opevnění. Československo přestalo být obrany schopné a o půl roku poději se torzo někdejšího demokratického státu v srdci Evropy rozlomilo na dva ostatky podřízené říšské moci. To jsou známá historická fakta, která ani rozmlžováním nezmizí.

Kromě vnějších hranic státu však existují i vnitřní hranice, které si každý národ vytváří a jimiž udržuje svou identitu a existenci.

K obraně této vnitřní, nebo chcete-li duchovní tvrze, se v českých dějinách vždycky našlo dost lidí, mužů i žen na slovo vzatých, kteří odmítli kapitulovat před cizími převýchovnými vlivy a drželi obleženou baštu pro své následníky. Vždy se ale našlo i dost défétistů či přímo kolaborantů. Tento vnitřní boj o charakter národa probíhá napříč časem až do současnosti.

V období druhé republiky uvolnil kolaborantům cestu právě ten čtyřstránkový rozsudek z Mnichova. I když věděli, že porušuje mezinárodní právo a naši ústavu, přijali jej a podřídili mu své činy i zločiny.

Dnes to má opačnou chronologii. Naši současní zpochybňovači práva českého státu na suverenitu zrazují národní zájmy už v předstihu a tím sami umetávají cestu k říšskému diktátu. Netýká se to jen politiků, kteří nás zastupují, ale i těch, které nikdo nevolil, a přesto zastupují něčí zájmy. Devótní tón mainstreamových médií působí, jakoby v zemi byla okupační vojska. Ze škol mizí portréty demokraticky zvoleného prezidenta. Umělci dobrovolně vyhlašují své závazky k říši a místo lvíčka se prezentují červenou kartou nebo trenýrkami na klopě, aby zviditelnili, že patří k páté koloně a neuznávají demokratické principy. Takto označkovaných je zatím menšina. Ovšem rybí oko „veřejnoprávní“ televize slzí dojetím. Kdo přejímá obraz světa a domova podle předvýběru ČT a ČRo, musí mít pocit, že trenýrkáři a vítači cosi podstatného statečně zachraňují. Podobný způsob lidové osvěty zvolil i pan Moravec, čímž myslím Emanuela, toho protektorátního ministra. Ten taky burcoval mládež ke startu za Novou Evropu, pod skvělým vedením Říše. Kontroloval protektorátní tisk, naháněl umělce do jednoho šiku a spolu s nimi se pokoušel převychovat národ. A jaký to býval předtím vlastenec! Vždyť právě on chtěl držet hranice do posledního muže a poslední kulky. A když nám po mnichovském rozsudku zbyly jen ty vnitřní hranice, udržení té duchovní tvrze, pan Moravec držel s Němci. Když prohráli, tu poslední kulku si vpálil do hlavy, po vzoru svého Vůdce.

Současný „zápas o duše“ mladých, ale nejenom mladých lidí je veden důmyslněji. Pravda, na přípravy byl delší čas. A tak si obránci vnitřních hranic ani nevšimli, že zdi naší pevnosti se vlivem propagandy poznenáhlu drolí. Až teď, když se nám ta bašta rozpadá před očima, se začínáme svolávat a domlouvat, co s tím. A začínáme počítat, s kým můžeme počítat. Mladí, až na výjimky, naše obavy nechápou. Jsou pro Evropu bez hranic, bez národů a bez tradic.

Až vymřeme, budou ji mít. Jenomže my jsme pořád ještě tady. Možná stihneme vychovat vnuky. V muže a ženy na slovo vzaté, kteří nebudou stiženi křivicí ani ztrátou paměti.

Mnichovské trauma nepřebolí tím, že budeme potomky odsunutých Henleinovců objímat jako „drahé krajany“ a znovu věřit v dobré úmysly krajty. Dnešní diktát sice zní z Bruselu, ale to je jen převodovka. Malý národ žijící na křižovatce vlivů musí mít širší rozhled, než ten, který je mu vnucován. K rozhledu patří i poučení z minulých omylů. Když nás zklamali někdejší spojenci a předhodili Československou republiku jako kostičku vyhrožujícímu hltavci, není moudré opakovat tu chybu a spoléhat se dnes na spojence z NATO.

Masarykova republika rozšiřovala vzdělanost svých občanů, podporovala průmysl a budovala silnou armádu. Jak tyto tři oblasti vypadají nyní, sto let od vzniku suverénního státu? Na to si každý může neradostně odpovědět sám.

Achillovou patou první republiky byly národnostní menšiny, což byla záminka k mnichovskému rozsudku. Ve jménu lidských práv.

Letos v prosinci proběhne v marockém Marrákeši konference o přijetí globálního paktu OSN, který legalizuje ilegální migraci. Ve jménu lidských práv se tak i právo šaría může stát v Evropě zákonem, o jehož lidskosti se přesvědčíme sami. Konference v Marrákeši tedy nezachraňuje mír ani právo národů na sebeurčení, stejně jako je před osmdesáti lety nezachránila zrada v Mnichově. Tentokrát však naši političtí reprezentanti nebudou na rozsudek potupně čekat za dveřmi. Jsou přizvaní, aby zradu národa osobně signovali. A my máme už jen několik týdnů na to, abychom se zmobilizovali a přiměli je sudbu odmítnout. Povyk páté kolony přestane být slyšet, když se o slovo přihlásí občané – jinak řečeno národ. Nadcházející volby je proto nutné vnímat jako referendum o suverenitě našeho státu. Možná je to poslední příležitost, kdy můžeme demokratickým hlasováním vyjádřit svůj odpor ke kapitulaci.

Lenka Procházková

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPár slov k dezinformačním webům   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 03:30:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Motto: "Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu do smrti bránit vaše právo to říkat" -- Evelyn Beatrice Hall, anglická spisovatelka známá svou biografií filosofa Voltairea.

U příležitosti stého výročí založení Československa, proběhla letos v londýnském sídle společnosti BBC konference s podtitulem Truth and Power (Pravda a moc). Zástupci se tam shodli, že veřejnoprávní média jsou zárukou svobody projevu a také byla zmiňována slova jako "vyváženost" a "objektivita" (zdroj).

O několik dní později společnost BBC prohlásila (slovy své moderátorky v rozhovoru s maďarským ministrem zahraniční a obchodu), že v Maďarsku nevládne demokracie, ale "hrůzné autoritářství" a že novináři v Maďarsku cítí "čistou diktaturu". Začátkem srpna pak BBC uvedla zprávu o raketovém útoku na Izrael titulkem, ve kterém označila oběť za viníka.

Pokud v některé zemi zavládne hrůzné autoritářství, tak v době internetu a sociálních sítí je prakticky nemožné to utajit, navíc letošní výsledek demokratických voleb žádné hromadné znepokojení Maďarů nepotvrdil. Informace o hrůzném autoritářství přichází v poslední době z Turecka, indicie o ohrožení svobody tisku přichází z Německa, ve Švédsku televize zamlčovala přistěhovalecký původ sexuálních útočníků. Nedávné hlasování poslanců EP o aktivaci článku 7 proti Maďarsku není pravomocný verdikt o vině, navíc podklady pro hlasování na mě působí dojmem práce levicových aktivistů zklamaných svým volebním neúspěchem, naznačuje to kritika imigrační politiky, nízkých dávek v nezaměstnanosti a krátké doby jejich výplaty.

Bylo by zajímavé porovnání závažnosti případných dalších provinění ve vztahu k ostatním členským státům EU. Považuji za smutné, že zatímco unie posílala nestabilnímu Turecku miliardy EUR za uzavření migrační trasy, tak za podobnou službu hrozí teď Maďarsku sankcemi.

Pak tady máme různé neziskové organizace podporované vládou ČR a (spolu) financované z peněz daňových poplatníků. Do této skupiny patří také kontroverzní projekt Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR s názvem HateFree. Iniciativa si kladla za jeden ze svých cílů vyvracet fámy a potlačovat nenávist. Možná právě proto proto prezentovala islám jako náboženství míru a zpochybňovala přistěhovalecký původ sexuálních útočníků ve Švédsku.

Považuji však za nepochybné, že nenávist nelze potlačovat strkáním hlavy do písku před skutečnými projevy násilí. V tématech islámu zástupci projektu citovali často vědce z Akademie věd ČR, který se zviditelnil letos jako autor některých kontroverzních výroků v seriálu Muslimové v Čechách. Informace z toho seriálu můžete pro zajímavost porovnat se slovy exmuslima Hamed Abdel Samada, syna egyptského imáma (necelých 6 minut videa s titulky).

Mediálním partnerem projektu HateFree byla Česká televize. Je zřejmé, že ČT udělala od doby socialismu významný posun, já však spokojený stále nejsem. Názorovou nevyváženost ČT potvrdila koncem roku 2017 také analýza Centra pro mediální studia Univerzity Karlovy. Podle člena rady českého rozhlasu v roce roce 2016 dostával v politických diskuzích v ČT mimořádný prostor člověk s podivnou minulostí, který měl reprezentovat "evropské hodnoty" (zdroj). Skupina odborníků Fakulty sociálních věd UK však byla nemile překvapena překvapena, když analýzy prezentované tímto "odborníkem" nesplňovaly ani základní kritéria pro odborný text a myšlenky jiných autorů vydával za vlastní.

V poslední době se začali objevovat v Česku "osvícení lidé", kteří sepisují seznamy nedůvěryhodných informačních zdrojů. Pokud se porozhlédneme po autorech takových seznamů, tak často narazíme na sympatizanty politických stran, které ztrácejí svoji politickou moc. Připomíná mi to snahu slábnoucích komunistů diskreditovat zahraniční rozhlasové stanice v dobách reálného socialismu. Ještě bych připomněl, že pojem "dezinformační weby" používal také neúspěšný finalista na prezidenta, který po volbách odtajnil své sympatie k jedné z nejslabších stran v parlamentu.

Snad už je trochu zřejmé, že zárukou objektivity negarantují ani veřejnoprávní média členských zemí EU. Každá mediální společnost je přirozeně ovlivňována lidmi, kteří rozhodují o rozdělování financí a personálním obsazení manažerských pozic. Úplná nezávislost médií je iluze a nám nezbývá nic jiného, než zvažovat i protichůdné informace, prověřovat odkazované zdroje a hodnotit důvěryhodnost každého jednotlivého autora. Zdravá demokracie stojí na svobodě slova, výměně názorů a je třeba přijmout skutečnost, že to není vždy jednoduchá cesta. Pokud si však pamatuji dobře, tak potlačování nesprávných názorů se v naší historii příliš neosvědčilo a vedlo to až ke zmanipulovaným politickým procesům zakončených nejpřísnějšími tresty.

Autor: Pavel Ponec

Zdroj: https://ponec.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=681067
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajina chce nakoupit americký systém protivzdušné obrany   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 03:25:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinský prezident Petro Porošenko v rozhovoru pro CNN uvedl, že má plánu pořídít americké systémy protivzdušné obrany.

Podle jeho slov by mohl nákup tohoto zařízení odvrátit hrozbu ruského masivního útoku za pomoci leteckých sil.

Ukrajiský prezident si je jistý tím, že by koupě amerických systémů protivzdušné obrany mohla přispět k zajištění globální bezpečnosti.

Porošenko také označil dodávky amerických protitankových komplexů Javelin na Ukrajinu za symbolický začátek vojenské spolupráce mezi Kyjevem a Washingtonem.

Zdroj: CNN

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerické letadlo kroužilo kolem ruských základen v Sýrii   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 03:23:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké průzkumné letadlo RC-135V, které patří Letectvu Spojených států amerických, provedlo několikahodinový let kolem pobřeží Sýrie, kde je umístěna ruská letecká základna Hmímím a také základna logistiky v přístavu Tartús.

V neděli o celé události informovala ruská média s odvoláním na údaje z monitorovacích západních leteckých zdrojů.

Podle dostupných informací mělo průzkumné letadlo s palubním označením 64-14848 vzlétnout z letecké základny Souda Bay, která se nachází na řeckém ostrově Kréta. Poté asi tři hodiny kroužilo nad mezinárodními vodami ve východní části Středomoří nedaleko Sýrie.

Uvádí se, že americké letadlo nejméně dvanáctkrát proletělo podél syrských břehů. K letecké základně Hmímím se toto průzkumné letadlo přiblížilo na vzdálenost menší než 50 km.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jDUp

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKLDR vyzvala USA, aby uskutečnily opatření k upevnění vzájemné politické důvěry   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 03:16:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Severokorejský ministr zahraničí Ri Yong Ho dne 29. září na zasedání OSN prohlásil, že USA by měla podniknout opatření k upevnění vzájemné politické důvěry, jinak KLDR dříve nezrealizuje beznukleární zónu.

Ri Yong Ho uvedl, že KLDR trvá na svém slibu o beznukleární zóně na Korejském
poloostrově, ale předpokladem je to, že USA získá důvěru KLDR. Upevnění míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově záleží na tom, aby různé strany realizovaly společné prohlášení mezi vedoucími představiteli obou zemí, a to v červnu, při jednání v Singapuru. V současnosti hlavními úkoly mezi oběma stranami jsou především likvidovat podezření, k tomuto navíc KLDR podnikla přátelská opatření, ale neviděla žádnou americkou reakci. USA ale vyvíjela tlak na severokorejskou stranu prostřednictvím sankcí, chce uskutečnit své cíle prostřednictvím hrozeb.

Uvedl, že KLDR a USA se připraví na další jednání mezi hlavami obou zemí. Podle Ministerstva zahraničí USA americký ministr zahraničí Mike Pompeo v říjnu navštíví KLDR, aby se realizovaly sliby obou zemí ze Singapuru, také se připraví další jednání mezi vedoucími představiteli.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZasedání o partnerství v rámci 10. Asijsko-evropského parlamentu se uskutečnilo v Bruselu   
Pridal tk Pondělí 01 říjen 2018 - 03:14:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve dnech 27. až 28. září se uskutečnilo zasedání o partnerství v rámci 10. Asijsko-evropského parlamentu v Bruselu, zástupci parlamentů více než 30 asijských a evropských zemí se účastnili tohoto zasedání, ve kterém věnovali pozornost změnám klimatu, ochraně životního prostředí a multilateralismu.

Čínská skupina pod vedením zástupce ředitele oddělení pro zahraniční záležitosti Všečínského shromáždění lidových zástupců Zhang Zhijun (Čang Č´-ťün) se účastnil tohoto zasedání. Ve svém projevu poukázal na to, že je třeba včasně podnikat opatření proti změnám klimatu a ochraně životního prostředí. Prohlásil, že Čína je ochotna s různými zeměmi sdílet zkušenosti z ochrany životního prostředí a ekonomického rozvoje, aktivně se účastnit akcí proti změnám klimatu, společně vybudovat trvalý mírový, bezpečnostní, otevřený, krásný a čistý svět.

Účastníci zasedání zdůraznili multilaterální spolupráci v oblasti obchodu, změny klimatu a bezpečnosti. Domnívají se, že asijské a evropské země musí vyřešit společné výzvy prostřednictvím efektivních a spravedlivých metod na základě multilateralismu. Různé strany také apelovaly na výkon Pařížského protokolu.

Na zasedání účastníci znovu zdůraznili všestrannou podporu íránské nukleární dohodě. Domnívají se, že jenom vzájemná důvěra, spolupráce, upevnění styků v oblasti diplomacie, obchodu a kultury vytvoří stabilní a mírové prostředí. Zasedání také objasnilo důležitost multilaterálního obchodního mechanismu a důležité vlivy WTO. Účastníci se domnívají, že v současné mezinárodní situaci členové WTO musí společně ochránit efekty a vlivy této organizace včetně vhodných reforem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4631 sec,0.3106 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,689kB