Pátek 05 říjen 2018
Kauza měsíce: Bojovník proti dezinformacím a šéf spolku Evropské hodnoty přistižen, jak šíří dezinformace. Postaví se k tomu nějak Jakub Janda?   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 16:49:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Think-tank Evropské hodnoty sám vydatně porušuje hodnoty, které hlásá. Málo se ví například to, že v kontroverzním spolku figurují i lidé jako Tomáš Halík nebo Šimon Pánek z Člověka v tísni…

Výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda je jeho hlavní tváří a velmi často vystupuje v médiích, nejčastěji v pozici bojovníka proti dezinformacím. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, pokud by jej Šifra nepřistihla při tom, jak dezinformace sám šíří.

Závažné informace, které jsem zjistil, ukazují, jak pochybné jsou metody spolku, jenž je dotován též ze státního rozpočtu či z orgánů Evropské unie. Úřad vlády, české ministerstvo zahraničí či Evropská komise tak nevědomky legitimizují šíření lží, proti kterému aktivně brojí.

Evropské hodnoty zařadily časopis Šifra na svůj Přehled dezinformačních a manipulativních webů, ale v medailonku k němu uvádějí lživé, poškozující a nepodložené informace. „Doména je zaregistrovaná na jméno Jiřího Ondráška, stejně jako server Eurasia24,“ tvrdí Evropské hodnoty v odstavci věnovaném Šifře.

Kategoricky zde prohlašuji, že žádného Jiřího Ondráška neznám, nevím, kdo to je, a nikdy jsem s ním nemluvil. Doména Šifry nikdy nebyla registrována na nikoho jiného než na mě a časopis Šifra. Jak si něco takového může dovolit instituce, která žádá a dostává od českého státu a Evropské unie miliony korun? A jak si stát může něco takového dovolit platit?

V medailonku dále Evropské hodnoty tvrdí, že Šifra často publikuje dezinformace, a jako příklad uvádí můj článek o přítomnosti amerických vojáků v Sýrii z roku 2016. Faktem je, že tehdy se ještě tolik o přítomnosti Američanů v Sýrii nemluvilo, ale dnes už tuto skutečnost nikdo nepopírá; ani nemůže, když mají v Sýrii, ostatně jako téměř všude, svoji vojenskou základnu. Můj článek se opíral o informace agentury Reuters a televize CNBC, jež citovaly tehdejšího ministra obrany Ashtona Cartera. Ten prohlásil, že USA nasadí pozemní vojska v Sýrii a Iráku. Dezinformace tak znovu šíří Jakub Janda – ve třech odstavcích jich má hned několik.

Ač sám sebe Jakub Janda označuje za analytika a prezentují jej tak i veřejnoprávní média, kam je často zván (například v roce 2015 dvaačtyřicetkrát vystoupil v Českém rozhlase a třiatřicetkrát v České televizi), když se akademici Jan Daniel, Ondřej Ditrych, Jan Ludvík, Dagmar Rychnovská, Michal Smetana, Benjamin Tallis, Tomáš Weiss a Jakub Záhora z Fakulty sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzity Praha a z Asociace pro mezinárodní otázky v roce 2016 podívali na jeho práci blíže, byli šokováni, že jím prezentované analýzy nesplňují „ani základní kritéria pro odborný text“.

Pro server Lidovky.cz Jandovi vytýkali mimo jiné to, že není schopen kritického přístupu k problematice, ale pouze si vybere argumenty, které se mu hodí, a ty následně prezentuje jako odborný text, ač s odborností nemá pranic společného. A kromě toho jsou podle autorů rozboru práce organizace financované z veřejných zdrojů v jejích textech „cizí myšlenky vydávány bez přiznání autorství za vlastní“. Jakub Janda byl ostatně nařčen z plagiátorství už při studiu na Karlově univerzitě, naštěstí si ale předtím zaplatil diplom na soukromé Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze.

Jinak se proslavil hlavně tím, že si přivydělával účinkováním v pornoprůmyslu. V médiích se objevil pornofilm pro homosexuály, na kterém Janda zvesela masturbuje. (Prostituce zjevně není cizí ani dalším členům EH – Roman Máca, který lovil názorově odlišné weby s Jakubem Jandou, nyní přeběhl do Institutu pro bezpečnost a politiku, jejž financuje Hnutí ANO.) Ač pózuje na internetu Jakub Janda s vystrčeným přirozením, alespoň ze sebe ale nedělá svatouška.

Na rozdíl například od Tomáše Halíka, nad jehož akademickými tituly se vznášejí otazníky jako andělíčci nad svatými v kostele nejsvětějšího Salvátora, kde tento „fakeový“ profesor a kněz káže vodu a pije víno.

Říkejte mi doktore

Je velmi zajímavé podívat se na jednotlivé reprezentanty tohoto pochybného spolku, o kterých se veřejně vůbec nemluví přesto, že jde o velmi známé tváře. Na jejich místě bych se ale za účast v tomto uskupení asi taky styděl. Ostatně jak pokleslý spolek to je, můžete posoudit sami.

Nejproblematičtější jméno na seznamu s názvem Kdo stojí za iniciativou je bezesporu člen poradního výboru Tomáš Halík, usvědčený grantový a možná i „titulový“ „dezinformátor“. Loni napsal docent Otakar Jelínek, který působí v Ústavu biofyziky a informatiky při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, velký článek pro Parlamentní listy týkající se pochybností o Halíkových akademických titulech netitulech a přinesl velmi závažná zjištění. Média hlavního proudu o těchto pochybnostech u svého oblíbence raději mlčí, docent Jelínek však odvedl práci za ně.

Po roce 1989 studoval Tomáš Halík na Papežské lateránské univerzitě v Římě, kde v roce 1992 získal akademickou, nikoli však doktorskou hodnost licenciáta teologie Th.lic. Právě doktorskou hodnost podle všeho profesor Halík postrádá, z čehož nutně vyplývá, že by nemohl být legálně ani řádným profesorem.

K tomu, aby kdokoli získal titul docenta nebo profesora, musí mít takzvaný velký doktorát. Tomáš Halík zatím nedokázal vyvrátit zjištění docenta Jelínka, že žádné doktorské studium v Praze ani Římě neabsolvoval. Přesto mu byl v Polsku udělen titul docenta ThDr.hab. „Halík ve Wroclavi předložil svou habilitaci ‚Katolická kultura a česká společnost po II. vatikánském koncilu‘, za niž mu byl již předtím Karlovou univerzitou 21. 5. 1992 udělen titul docenta v oboru sociologie. Papežská teologická fakulta Halíkovi posléze udělila v roce 1992 na základě téže habilitační práce titul habilitovaného doktora teologických věd, čemuž by odpovídal u nás docent teologie. Diplom s číslem 3 byl Halíkovi vystaven dva roky poté dne 29. 9. 1994. Mons. Halík se tím ve Wroclawi dopustil jasného akademického podvodu,“ tvrdí Jelínek. Pan Halík považuje obvinění za nesmysly, nicméně životopis uvedený na jeho stránkách halik.cz Jelínkova slova potvrzuje.

Podle zákona je totiž nepřípustné, aby kdokoli mohl získat za tutéž práci vědecko-pedagogické tituly ve dvou či více různých oborech, jednou ze sociologie u nás a podruhé z teologie v Polsku. Vyplývá z toho jediné – pakliže Tomáš Halík konečně nedoloží, že někde na této planetě absolvoval řádné doktorské studium, můžeme toto jednání označit za krajně neetické a nezákonné, neboť při něm byly oklamány jak polské instituce, tak česká veřejnost.

To ale není jediný „úskok“ této mediálně známé osobnosti. Již v roce 2013 rozhodla Odborná komise pro společenské a humanitní vědy, poradní orgán vládní Rady pro výzkum a inovace, že čtrnáct publikací Tomáše Halíka nesplňuje požadavky kladené na monografie. To nutně neznamená, že by tyto knihy byly špatné, ale že nejsou vědecké, i když se za ně vydávaly. A za to šly Karlově univerzitě, potažmo Tomáši Halíkovi, státní peníze.

Největším paradoxem pak zůstává, že silně protirusky a antikomunisticky vystupující Tomáš Halík, který stojí za Evropskými hodnotami, jež kádrují „proruská“ a jinak ideologicky „závadná“ média, jako je třeba Šifra, pracoval jako školitel kádrů v Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků ministerstva průmyslu ČSR. Je tedy zřejmé, že žádný komunistobijec a disident být nemohl, spíš naopak. Křičí tak opět zloděj „chyťte zloděje“?

V Evropských hodnotách ale bez většího povšimnutí působí například i literární historik Martin C. Putna, jenž na dnes již slavném transparentu jako jedna z „katolických buzen“ zdravil Ladislava Bátoru, nebo Šimon Pánek, ředitel Člověka v tísni, organizace, která chce za peníze daňových poplatníků děti ve školách učit, jak mít ten správný názor. Říkají tomu eufemisticky mediální vzdělávání či výchova, ve skutečnosti je to jen obyčejná propaganda.

Když už tuto sestavu mravních gigantů dobrovolně opustil i bývalý velvyslanec v Rusku a USA Petr Kolář, který obvykle nevynechá jedinou příležitost k útokům na Rusko či alternativní média, to už je co říct.

Agenti Washingtonu

Už to, že zde působí instituce, která poškozuje lidi tím, že je – i přesto, že žijeme v demokratické společnosti, kde máme teoreticky garantovanou pluralitu názorů –, zařazuje na jakýsi seznam „závadných“ webů, je samo o sobě problematické. Pokud zde ale uvádí nepravdivé informace, je to přímo skandální.

Díky Jandovu přístupu do médií je totiž seznam často citován a propagován, a je tak proti médiím na něm uvedeným vedena neustálá očerňující kampaň, na základě které jsou pak poškozována například ekonomicky. Evropské hodnoty to nejenže neskrývají, ale ještě to na svých stránkách považují za úspěch: „Na webech těchto projektů se přesto objevuje on-line inzerce seriózních firem, které o tom často nemají tušení. (…)

Díky úspěšnému slovenskému projektu Konspirátori.sk stáhlo své reklamy z dezinformačních webů už 1400 firem, což ve výsledku znamená stažení přes 10 000 on-line reklamních kampaní. V ČR se k tomuto kroku zatím veřejně přihlásila jen největší česká jazyková škola James Cook Languages a nyní Česká spořitelna.

Program Kremlin Watch zjistil, že na českých dezinformačních webech se za sledované období 18. – 23. června 2016 objevila inzerce 75 firem,“ stojí na webu Evropských hodnot, které na seznam zařazené projekty spojují s Kremlem a Ruskem, ač proto nemají jediný argument či důkaz.

Když Jakub Janda nebo někdo z jeho kolegů vystupuje v médiích, nikde nezazní, že je tato instituce ve střetu zájmů. Je placena zahraničními vládami a za jejich peníze prosazuje jejich politiku; o žádné nezávislosti zde nemůže být řeč. Evropské hodnoty systematicky útočí na všechna média, která neprosazují zájmy Spojených států amerických, Evropské unie či Velké Británie – a jsou za to placeni. Právě americká a britská vláda a také vrcholný orgán Evropské unie – Evropská komise – totiž Evropské hodnoty financují.

Zdroj: https://www.casopis-sifra.cz/kauza-mesice-bojovnik-proti-dezinformacim-a-sef-spolku-evropske-hodnoty-pristizen-jak-siri-dezinformace-postavi-se-k-tomu-nejak-jakub-janda/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVy jste normální podvodníci, osočila spisovatelka Piráty. Prý ji neoprávněně napsali na kandidátku a ještě jí domů přišli vyhrožovat   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 16:27:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velké překvapení zažila spisovatelka Milena Tomešová, když zjistila, že se ocitla na kandidátce Pirátů na Praze 16. A to i přes fakt, že podle svých slov o kandidaturu neusilovala, nikomu nic neslíbila, nikam se nepodepsala a ani není příznivcem Pirátů. O údajném podvodu informovala na svém facebookovém profilu.

Tomešová po tomto zjištění ihned napsala otevřený dopis předsedovi Pirátů Bartošovi. „Včera večer jsem totiž s překvapením zjistila, že se mé jméno ocitlo na kandidátní listině vaší politické strany pro Prahu 16, přestože jsem o kandidaturu nikterak neusilovala, k ničemu takovému jsem se nezavázala, natož pak abych připojila svůj podpis. Piráti tedy zneužili mé jméno a pověst. Nejsem příznivcem vaší politické strany, avšak není mi bohužel zřejmé, jak to vysvětlím obyvatelům Prahy 16 za současné situace, kdy všichni už mají volební lístky k dispozici. A to jsem ještě nezmínila znění § 351 tr. z. – maření přípravy a průběhu voleb a referenda. Tímto vás žádám, abyste celou věc co nejrychleji uvedl na pravou míru,“ píše Milena Tomešová.

Na otevřený dopis, který také zveřejnila, zareagoval Pirát Mikuláš Ferjenčík. „V návaznosti na váš dopis Ivanovi jsme prověřili vaše tvrzení a dohledali vámi podepsané prohlášení kandidáta a souhlas s kandidaturou za Pirátskou stranu. Přesto jsme se vás pokusili z kandidátky stáhnout (což jste mohla udělat i sama), ale zmocněnec ani jeho náhradník bohužel nemohli dnes do 14:00 daný termín stihnout. Příslušné prohlášení samozřejmě poskytneme k dispozici příslušným institucím, aby bylo možné ověřit, zda jste ho podepsala vy,“ odpověděl Ferjenčík, který také napsal, že si není jist, zda Tomešová tvrdí pravdu.

Tím ale vše nekončilo

Tomešová dále napsala, že ji poté doma navštívila další kandidátka Pirátů a vyvíjela na ni nátlak. „Byla jsem informována jednou z vašich – hrubých a vyhrožujících – příznivkyň, že jste zareagoval na můj zdejší komentář. Tedy odpovídám. Víte, je to opravdu VELKÝ PODVOD a porušení trestního zákoníku, a to hned několikrát. Prostě ŽÁDNÁ LEGRACE, pane předsedo. Vaše kandidátka Eva Hruňková mne kolem 15. hodiny osobně navštívila. Vyvíjela na mne nátlak, snažila se o citové vydírání.

Dokonce mi sdělila, ŽE I JEJÍ PODPIS na vaší kandidátce byl zfalšován. Paní Hruňková nedbala na plot ani na zvonek, najednou byla u mě v domě a odmítala odejít, ačkoli jsem ji o to žádala minimálně dvacetkrát. Dost se bála člověka, který jí za mé přítomnosti telefonoval, mělo jít o lídra vaší kandidátky, jakéhosi pana Zeleného, prý ve věku 29 let. Slyšela jsem, že pro jisté politické strany je problémem zaplnit kandidátky... Ale že zrovna Piráti to budou řešit tímto nevkusným, protiprávním jednáním, to mě opravdu nenapadlo,“ uzavřela Tomešová.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Vy-jste-normalni-podvodnici-osocila-spisovatelka-Piraty-Pry-ji-neopravnene-napsali-na-kandidatku-a-jeste-ji-domu-prisli-vyhrozovat-554035
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTo Babiš štval Hamáčkovými ústy v OSN proti Rusku   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 16:19:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Ne všechny země, včetně těch ve východní Evropě, si mohou zvolit vlastní orientaci v zahraniční politice, aniž by ohrozily svou svrchovanost a územní celistvost“, řekl Hamáček coby zastupující ministr zahraničí České republiky před pěti dny v OSN, a ať už posluchačům jeho projevu či pozdějším jeho čtenářům v novinách či internetu, okamžitě vytanuly na mysli ty organizace či státy, které by onu svrchovanost a územní celistvost zemí, pocítivších chuť mít konečně svou vlastní zahraniční politiku, mohly asi tak ohrozit. A vsadím všechny miliony, které nemám, na to, že spontánně a bez jediné vteřiny přemýšlení se do hlav všech těchto posluchačů a čtenářů nahrnula jména: NATO, USA, EU - a pak už nic jiného.

Ale omyl. Pan Hamáček mínil Rusko. A aby tenhle svůj z vyšinuté mysli vzešlý „vynález“opentlil čímsi ještě zpitomělejším, dodal, že ruská anexe Krymu je očividným porušením mezinárodního práva.

Takže se tam demokraticky a v souhlase s tehdy platným ukrajinským právem nehlasovalo? A nebylo tam nic před tím? Nebylo pěti miliard dolarů, kterými vláda USA proti veškerému mezinárodnímu právu i proti prostému pomyšlení ukrajinský puč zafinancovala? Nekupovali se protestující na Majdanu za zdarma rozdávané pelmeně a zdarma rozlévanou vodku, to vše z oněch pěti miliard pořízeno? Nebylo žádného pomajdanovského ukrajinského premiéra Jaceňuka, který v Berlíně prohlásil, že Ukrajinu a Německo pojí společný osud: protože obě ty země prý přepadlo v r. 1944 Rusko?

Ale jaképak ohledy, když máte hůl a máte už též vyhlédnutého psa, kterému tou holí chcete pohladit hřbet. Takže do toho, na nic se neohlížet, napověděla duševní a morální výbava Hamáčkovi jeho životní projev v OSN, který byl samozřejmě i projevem jeho současného nadřízeného pána Babiše, bez jehož souhlasu, a možná spíš nápovědy, by Hamáček své nitro v OSN - jménem nás všech Čechů - nikdy lidem světa neodkryl.

Jménem nás všech Čechů! Jak dlouho ještě si takovéto zlotřilosti necháme líbit?

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa zaplacení reparací od Německa máme nárok   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 02:47:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před nedávnou dobou jsme mohli číst názor jednoho „našeho odborníka“ na reparace. V podstatě prohlásil, že od našich reparačních nároků musíme odečíst hodnotu majetku, který jsme konfiskovali německému obyvatelstvu. Ovšem toto tvrzení je v rozporu s textem Pařížské reparační úmluvy. Jeden z jeho paragrafů nás zbavuje povinnosti hodnotu konfiskovaného majetku odečíst z našeho reparačního účtu. Cesta, kterou by rádoby odborník na reparace nám vytýčil, by vedla zřejmě k nulovému řešení. Prostě na reparacích bychom nic nebo téměř nic nedostali.

Na reparace máme právní nárok, stejně tak jako další spojenecké státy, které byly signatáři Pařížské reparační úmluvy. O tom jsme přesvědčeni. Reparace se nepromlčují. Naše reparační požadavky, jak prohlásil pan profesor V. Pavlíček, CSc., můžeme kdykoliv položit na jednací stůl.

A právě v tom je problém. Za jakýmkoliv právním nárokem musí stát příslušný subjekt, který jeho plnění bude požadovat. Kdy naposled příslušní ústavní činitelé, či naši diplomaté, vznesli vůči Německu požadavek na zaplacení reparací? Bylo to brzy po listopadu 1989. Tehdy se H.-D. Genscher, tehdejší německý ministr zahraničních věcí, ozval, že Německo má plné ruce práce se sjednocením. Abychom posečkali nějakou dobu a pak se rychle dohodneme. Na další náš málo průrazný pokus ministr Genscher argumentoval opět nedostatkem času. Německo připravuje celoněmecké volby, a ty vyžadují spoustu času. A když bylo po volbách, zmohli jsme se ještě jednou a nastolili jsme požadavek zahájení jednání o reparacích. K našemu překvapení Němci však na naše návrhy neodpovídali. A tak to zůstalo.

Abychom v plné krátkosti doložili náš nárok na reparace, vraťme se krátce do 70. let minulého století. V Praze na oficiální návštěvě tehdy dlel W. Brandt, tehdejší kancléř Německa. Když naši zástupci začali mluvit o reparacích, odpověděl Brandt, že dost dobře Československo nemůže na západním Německu požadovat reparace. Ty zatěžují i východní Německo, NDR. Jakmile však dojde ke sjednocení, sjednocené Německo nám reparace zaplatí. A nebyl to sám W. Brandt, který nám dal tento slib. Byli to postupně i někteří další němečtí ústavní činitelé. Posledním z nich byl právě H.-D. Genscher. Od té doby se již naši ústavní činitelé nevzmužili a na Německu, podle dostupných informací, již zaplacení reparací nepožadovali.

Žijeme v období volební kampaně. Budeme volit nejen komunální činitelé, ale také senátory. A to je již těžká váha. Kromě obvyklých „kandidátských řečí“, bychom od nich docela dobře mohli požadovat, aby se vyjádřili k našim reparačním nárokům. Asi takových odvážných, kteří by vznesli nárok na reparace, by moc nebylo, pokud vůbec někdo z nich by tak učinil. Lze předpokládat, že ti, kteří by prohlásili, že naše reparační nároky jsou promlčené nebo že jsme se jich vzdali, a tak podobně, by bylo více. Právě jich bychom se například mohli dále ptát, kdo, jaký ústavní orgán, se našich reparačních nároků vzdal, kdy tak učinil a jakou právní formou. A jejich odpovědi by mohli být podkladem k další diskusi, která by mohla vyústit do našeho požadavku, lépe pak požadavku někoho z kandidátů na funkci senátora, aby se Ministerstvo zahraničních věcí ČR oficiálně vyjádřilo k našim reparačním nárokům vůči Německu. A jeho odpověď by mohla podnítit širší věcnou diskusi.

Co na našem MZV můžeme v poslední době pozorovat? Utápí se v nejrůznějších záležitostech, dokonce i jepičího významu, osobní polívčička a všemožné handrkování jsou tam na pořadu dne. Ale aby se vyjádřilo k našim reparačním nárokům vůči Německu nemá jaksi čas, a pravděpodobně ani odvahu. Ale kdo by měl vydat právě toto prohlášení, když ne ministerstvo zahraničí?

Jde zhruba o 3,5 bilionu současných korun. Tak konečně nastolme „otázku reparací“ jako diskusní téma a pak vznesme diplomatickou cestou oficiální požadavek na zahájení jednání se SRN o zaplacení reparací.

Do politiky by neměli chodit jen lidé pro „lepší zaopatření“, ale také ti, kteří se dovedou doslova rvát o naše státní a národní zájmy. A právě zaplacení reparací k našim současným základním interesům patří.

Již dříve se vzmužili Řekové a požadují na Německu reparace, o reparacích nahlas uvažují i Poláci. Jen my mlčíme. Proč? Domníváme se, že nám chybí potřebná odvaha. Přesvědčí nás někdo ze současných kandidátů na senátora, nebo pozdější senátor, že se mýlíme? Čas ukáže!

Když se poradíme s mezinárodním právem, objevíme zásadu, která říká, že agresor je povinen oběti agrese nahradit všechny škody, které jí agresí vznikly. Že Německo bylo agresorem a my jeho obětí, snad nikdo soudný nepochybuje. Tato zásada je obecně platná. Všechny civilizované státy ji uznávají a měly by v souladu s ní i jednat. Pokud odmítne nějaký stát naplnit v praxi tento princip, staví se hrubě proti mezinárodnímu právu.

Okřídlená věta, že to, co bylo ukradeno, musí být vráceno, platí nejen ve vnitřním, ale i v mezinárodním právu. Tam však s dodatkem, že musí být uhrazeno i to, co bylo zničeno. Kdo má alespoň trochu právního cítění, vnitřně chápe správnost uvedených vět a v souladu s nimi by také měl jednat.

Dr. O. Tuleškov

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA a Velká Británie provádějí zkoušky biologických a chemických zbraní na lidech   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 02:34:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA a Velká Británie, které jsou stálými členy OPCW, pokračují v testech chemických a biologických zbraní na lidech, smrt pacientů v americké laboratoři v Gruzii a „případ Skripalových“ to potvrzují, řekl senátor Igor Morozov.

„USA a Velká Británie, které v rámci OPCW podepsaly dohodu o nepřípustnosti rozšiřování zbraní hromadného ničení, pokračují ve zkouškách biologických a chemických zbraní na lidech. Informace z americké laboratoře v Gruzii, kde během jednoho dne zemřelo 24 lidí kvůli neznámému viru, a také případ Skripalových a další incidenty ve Velké Británii, to potvrzují," řekl Morozov.

Senátor zdůraznil, že díky tomu Washington a Londýn „porušují dohody v rámci mezinárodní právních institutů".

Morozov si myslí, že ruské ministerstvo obrany a další zplnomocněné služby činí kroky k ochraně občanů Ruska před biologickým nebezpečím, které vychází z gruzínské laboratoře.

„Pokud USA neuzavřou svoji gruzínskou laboratoř, musíme podniknout ta nejvážnější opatření," zdůraznil senátor.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jFSN


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan vyznačil podmínky pro odvod tureckých vojsk ze Sýrie   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 02:30:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecké ozbrojené síly odejdou poté, co se v zemi odehrají svobodné volby a bude zlikvidována teroristická hrozba, prohlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

„Až terorismus odtud (ze Sýrie — red.) odejde, až budou provedeny svobodné volby, tak odejdeme. Nás pozvali obyvatelé Idlibu. V Afrínu to bylo stejné — pozval nás národ. Tam, kde jsou utlačovaní, tam budeme i my," řekl Ergodan během vystoupení na fóru v Istanbulu.

Turecká armáda zahájila v srpnu roku 2016 operaci Štít Eufratu proti ozbrojencům z organizace Islámský stát na severu Sýrie.

Damašek důrazně odsoudil akce Turecka v Afrínu, přičemž poznamenal, že toto území je nedílnou součástí Sýrie. Moskva v souvislosti se situací vyzvala všechny strany, aby omezily a respektovaly územní celistvost Sýrie.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jFRT

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPodle britského listu Financial Times v obchodní válce není vítěze   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 02:27:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 3. října britský list Financial Times vydal článek Martina Wolfa, ve které se uvádí, že americký prezident Donald Trump se domnívá, že může vyhrát v obchodní válce, což je špatná myšlenka, v obchodní válce není vítěze.
Ve svém článku uvedl, že v otázce čínsko-amerických obchodních sporů dělá Trump dvě chyby. Má velké cíle, také přehání sílu USA. Otázka není přílišný dovoz, ale je nedostatek vývozu. To znamená, že americké výrobky nemají konkurenceschopnost.

Poukázal na to, že podle analýzy Evropské ústřední banky čínsko-americké obchodní spory ovlivní celý svět. Z hlediska celku obchodní spory poškozují zájmy USA.

Domnívá se, že zvýšení cla vyvolalo eskalaci obchodních sporů, obchodní systém byl poškozen, čínsko-americké vztahy také byly poškozeny, svět je v nebezpečí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin: Je třeba zajistit, aby v Sýrii nebyla žádná cizí vojenská síla   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 02:26:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimír Putin dne 3. října uvedl, že terorismus v Sýrii je postupně likvidován, různé strany by měly zajistit, že v Sýrii nebude žádná cizí vojenská síla.

Putin téhož dne v Moskvě toto uvedl v odpovědi na dotazy novinářů na syrskou situaci. Prohlásil, že různé strany by měly zajistit, aby v Sýrii nebyla žádná cizí vojenská síla. Pokud se objeví prosba syrské vlády, tak Rusko stáhne svou vojenskou sílu ze Sýrie.

Putin zdůraznil, že USA umístila své vojenské síly v Sýrii, a to bez povolení OSN a bez žádosti syrské vlády. Terorismus je postupně likvidován v Sýrii, USA už nemá důvod nechávat své vojáky v této zemi.

Dne 29. září syrský vicepremiér, ministr zahraničí Walid Muallem na shromáždění OSN ve svém projevu vyzval, aby se všechny neautoritativní vojenské síly stáhly ze Sýrie.

Dne 30. září roku 2015 na pozvání syrské vlády Rusko zahájilo vojenské útoky proti terorismu a extrémismu na syrském území. V provincii obsazené minulý rok Putin oznámil odsun ruských vojáků ze Sýrie, ale zanechal tam dvě vojenské základny.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWashington odstoupí od smlouvy o přátelství s Íránem   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 02:24:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nařídil Spojeným státům, aby zrušily část protiíránských sankcí, a to těch, které ovlivňují dovoz léků a potravin a rovněž služby spojené s bezpečností íránského civilního letectví. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo v reakci řekl, že USA odstoupí od smlouvy o ekonomických a konzulárních vztazích s Íránem z roku 1955.

Mike Pompeo ve středu prohlásil, že americká administrativa od paktu odstoupí a že praktický dopad tohoto kroku se teprve uvidí. Írán smlouvu podle něj roky porušoval. „Vzhledem k íránským zlovolným činům v minulosti je „absurdní" jeho podání žaloby k Mezinárodnímu soudnímu dvoru," uvedl Pompeo.

Ve středečním předběžném rozhodnutí soud, který je orgánem OSN a rozhoduje spory mezi státy, uvádí, že Washington musí odstranit jakékoli překážky, plynoucí ze znovuzavedení amerických sankcí, které brání vyvážet do Íránu „léky a lékařské zařízení, jídlo a zemědělské komodity a náhradní díly a vybavení, potřebné pro zajištění bezpečnosti civilního letectví".

Írán se na ICJ obrátil v červenci s odůvodněním, že USA rozhodnutím obnovit sankce porušily mezinárodní závazky, zejména íránsko-americkou smlouvu o přátelství z roku 1955.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Mezinárodní soudní dvůr: Sankce USA proti Iránu jsou nezákonné   
Pridal tk Pátek 05 říjen 2018 - 02:21:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní soudní dvů v Haagu, který nejvyšším soudním orgánem OSN, nařídil v úterý Spojeným státům, aby své sankce proti Iránu, nepříznivě ovlivňující jak dovoz humanitární pomoci do této země, tak bezpečnost zdejšího civilního leteckého provozu, odvolaly.

Rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora je pro všechny členy OSN závazné, ale uvidíme, zda se mu podřídí i administrativa prezidenta Trumpa.
Spíš se dá ovšem čekat, že nikoli. A to proto, že americká vláda je zločinnou organizací, která se odmítá podřídit i svým zákonům vlastním.

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2470 sec,0.0718 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,737kB