Pondělí 08 říjen 2018
70% Romů pracuje. Jsou na to důkazy. Někde tam venku   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 16:31:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Hemžení v mraveništi neustává, protože nikdo široko daleko do něj neumí tak pěkně nachcat, jako Miloš Zeman. Konstatovat statisticky podložený fakt, že většina Romů nepracuje, už není jenom rasismus a šíření nenávisti.

Je to rasistické šíření nenávisti a lživá manipulace. Protože 70% Romů pracuje a jsou na to důkazy.

Takto to alespoň formuluje spolek financovaný ze všeho možného, jen ne z peněz pilně pracujících Romů, zvaný Romea. Takto se na jeho serveru vyjádřila Monika Mihaličková a text střelhbitě převzaly nejznámější dezinformační weby, v čele s Idnes, který k tomu přidal svou obvyklou objektivní a na první pohled naprosto nezaujatou novinářskou nadstavbu, ověřenou ze sedmnácti nezávislých zdrojů:

Do Romů v České republice se v pátek znovu navážel prezident Miloš Zeman…Prezident opět manipuluje a lže. V Česku žije odhadem 150 tisíc ekonomicky aktivních Romů. V sociálně vyloučených lokalitách jich ekonomicky aktivních je 75 tisíc. Pokud bychom vycházeli z posledních čísel z roku 2015, tak kolem 50 tisíc Romů v těchto lokalitách nemá práci. Znamená to, že 70 procent Romů pracuje.

Přestože předmětný článek na Romea.cz má v titulku napsáno „…..máme důkazy“, jeho autor bohužel v textu žádné nepředkládá. Žádné odkazy na zdroje, tabulečky, číslíčka, nic. Nic, co by doložilo ono z mého pohledu velice odvážné tvrzení o 70% pracujících Romů. Místo avizovaných důkazů je v něm pouze obsažena evidentní víra, že pokud stojíte na „správné straně“ a říkáte „správné věci“, nemusíte si s takovou prkotinou, jako jsou důkazy lámat hlavu. Prostě napíšete „máme je“ a fertig. A každý, kdo by se po nich snad odvážil pídit, bude hádám asi taky rasista a manipulátor.

Že Romea žádné důkazy podporující jejich tvrzení nepředkládá, mne nepřekvapuje. Jak jsem psal minule, tato čísla se shánějí těžko, což je zcela nepochybně účel. Poměrně obtížně se shánějí aktuální čísla o cikánské nezaměstnanosti, je třeba skládat střípky, o zaměstnanosti to bude ze známých rasistických důvodů ještě o řád těžší.

Například vůbec nějaká konkrétní čísla na toto téma se ve vládou každoročně vydávané Zprávě o stavu romské menšiny objevila naposledy v roce 2014. Od té doby nic, pouze kopírovaná slovní omáčka o diskriminaci bez jakýchkoliv konkrétních dat. Ovšem ta čísla uvedená v roce 2014 jsou nicméně zajímavá a pro náš účel dostatečná. Ve zprávě se praví, že 80 až 85% romských obyvatel vyloučených lokalit je bez práce.

A podle oficiálních údajů ve vyloučených lokalitách žije polovina romské populace – cca 125 tisíc. Pokud tedy vezmeme za bernou minci průměr 82,5% zde žijících nezaměstnaných a započítáme si, dojdeme k následujícímu výsledku – 41,2% celkové romské populace nepracuje, respektive 58,8% pracuje. Už tady to Romeaákům začíná nějak haprovat.

Oněch 58,8% pracujících Romů ovšem platí pochopitelně pouze v případě, že celých 100% té druhé půlky, tedy úplně všech těch cca 125 tisíc romských inteligentů a příslušníků střední třídy, jak tuto polovinu definuje sama Romea, pracuje. A tomu snad nemohou věřit ani oni.

Jak říkám, aktuální čísla nejsou, protože napsat do nějaké tabulky, že XY Romů nepracuje, nikdy nepracovalo a nikdy pracovat nebude, je jasný rasismus. Takže si něco prostě vytáhnu z klobouku, jako Romea, ale troufám si tvrdit, že můj klobouk je kapánek přesnější, než ten jejich.

Pokud pracuje 50% inteligentů – tedy cca 62 500 Romů, což je nejen podle mého názoru velice, převelice, megavelice optimistický odhad, pak mnou odhadované celkové číslo nezaměstnanosti romské populace je 66%. Tedy skutečně skoro 70%. Tedy naprostá většina, jak prohlašuje ten rasista a manipulátor Zeman. Tedy skoro to číslo, na které má „důkazy“ Romea. Ovšem v obráceném gardu.

Romea ovšem možná do celkového čísla započítala i Romy pracující na černo. Tedy mimo systém, v šedé ekonomice, bez odvodů, daní a pojištění. Ujišťuji vás, že sehnat jakákoliv čísla či „důkazy“ v tomto případě, není jenom těžké. Je to nemožné. A ani to především není relevantní. Protože na černo Romové pracují proto, aby nepřišli o sociální dávky. A ty jsou v tomto případě meritem celé věci.

Zeman je možná manipulátor, lhář i nenávistný rasista. Ale nikoliv v tomto konkrétním případě. Naopak v něm zcela jistě, a to velice primitivně, manipuluje Romea a nejenom ona. Většina Romů prostě nepracuje a jejich věci by po mém soudu nesmírně prospělo, kdyby to bylo možné veřejně prohlásit bez následného mediálního upálení.

Nicméně popusťme ještě na chvilku uzdu fantazii. Velké fantazii. Připusťme, že Romea má navzdory dlouholetému neměnnému konstatování vlády o přesném opaku pravdu a 70% Romů, tedy naprostá většina, pracuje a jak jednoznačně vyplývá z jejich rozhořčené protizemanovské kampaně, považují se všichni za dokonale integrované.

Nádherná představa. Z vnějšku organizovaná integrace kulturně zcela odlišných etnik do většinové populace je navzdory všem dosavadním faktům přece jenom možná a Česká republika to jako první na světě dokázala. Budou sem jezdit politici i lidskoprávní experti z celého světa a my je to budeme učit. Juncker nám udělí pochvalu před rozvinutou zástavou EU a OSN nás jmenuje čestným členem Rady bezpečnosti.

Ale hlavně teď přece díky tomu zázraku můžeme konečně zrušit ty nekonečné zástupy organizací státních i nestátních, které se celá desetiletí romskou integrací marně zabývaly a tvořila hlavní náplň jejich práce. Uvolní se tím desítky tisíc hodnotných pracovních sil, které tak zoufale hledá a nenachází náš průmysl. Miliardová část státního rozpočtu, peníze nás všech a tedy i oněch 70% pracujících Romů, se díky tomu ušetří a tento nemalý uspořený obolus bude možné využít pro tu část populace, která nemá takové štěstí, jako pracující Romové.

Třeba pro české důchodce. Celý život pracovali, cpali peníze státu a teď za to, rovněž většinově, zaslouženě chcípají hlady. Nebo třeba pro romské děti, kterými navzdory úspěšné integraci naprosté většiny jejich rodičů stále více přetékají české dětské domovy…

Zdroj: http://nonserviam.cz/70-romu-pracuje-jsou-na-to-dukazy-nekde-tam-venku/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Všechno je podvod   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 16:17:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelský agent na terorizmus a skryté vraždy vysvětluje, že domnělý útok na Skripalovy s údajným nervovým plynem, je pro každého, kdo má o věci pojem, naprosto zřejmým podfukem: https://russia-insider.com/en/skripals-are-mi6-hoax-not-worthy-ladies-detective-novels-israeli-expert-demolishes-uk-case/ri24912 „Je to jedna stupidita přikládaná na stupiditu přecházející“. říká izraelský expert.

Souhlasím s ním. Jedna otázka však stále ještě trčí ve vzduchu. Proč se britská vláda domnívala, že jí takovýto ubohý a průhledný podfuk projde?
Shodou okolností se mi v době, kdy jsem nad touto otázkou dumal, dostala do rukou kniha P.R. Griffina a E. Woodsworthové s titulem: 9.září bez masky, která mi tuto otázku zodpověďěla. Když totiž britská vláda viděla, jak idiotská západní populace spolykala ofiiální vládní pohádku o pár Saudech, kteří bez znalosti řídit letadlo a bez pomoci jakékoli zpravodajské služby způsobili totální kolaps bezpečnostního aparátu USA – A NIKDO NEBYL ZA TOTO KOLOSÁLNÍ SELHÁNÍ UČINĚN ZODPOVĚDNÝM – usoudila, že lidé, kteří uvěřili i takovéto lži, uvěří už všemu.

Došel jsem ke stejnému poznání roky předtím, než byla oficiální vládní teorie o 11. září rozmetána tisíci vědců, architektů i vojenských i civilních letců z USA i ze zahraničí, ale jedna otázka v hlavě zůstala: Když tedy ne Saudové - KDO TO UDĚLAL?

Známý publicista Ron Unz odpovídá, že to byl Izrael – a nikoliv tedy Bush a Cheney. A stejný názor vyslovuje ve své poslední knize i Ch.Bollyn.
Zdá se být jisté, že Izrael má v té věci skutečně prsty. Máme zde např. agenty Mossadu, kteří jásají, když pád dvojčat Světového obchodního centra (WTC), natáčejí. Museli tedy o věci vědět, když byli na místě včas a připraveni filmovat. Později se objevili i na obrazovkách izraelské televize.kde prohlásili, že byli do USA vysláni, aby tam pád budov WTC nafilmovali.

Čili: O útoku 11. září se vědělo předem a zničení budovy č. 7 WTC ohlásil reportér BBC, stojící před budovou, která před ním stála neporušená, dokonce celou půlhodinu předtím, než spadla.

Svědectví Unze a Bollyna proti Izraeli je přesvědčivé. A souhlasím s Unzem i v tom, že Bush ml. nebyl součástí spiknutí. Kdyby totiž ano, stál by na scéně a uděloval by rozkazy k hrdinné odplatě Ameriky za první teroristický útok proti ní spáchaný. Ale byl z osudného místa odsunut a namísto něj řešil situaci na místě Cheney.

Nu a zdá se, že právě ve věci účasti Cheneyho na incidentu se s Unzem rozcházím. On říká, že Cheney nebyl stejně jako Bush ml. do spiknutí zapleten, ale já mám za to, že zapleten byl. Cheney a jeho korporace Haliburton měla z akce výrazný prospěch. Haliburton dostal od vlády kontrakty pro služby v Afghánistánu i v Iráku, a Cheney pak, jak dokazuje publicista E. Griffen, dovedl tehdy k vítěznému cíli své celoživotní prahnutí po tom, aby výkonná moc vlády byla nadřazena nad americkou ústavu i statutární právo USA.

A navíc. Mossad by bez pomoci jistých lidí, fungujících uvnitř americké vlády, nedokázal útok tak obřího rozměru sám provést. Pouze americká oficiální místa mohla totiž nařídit početné simulace útoku za plného provozu, aby tak zmátla jak řídící pracovníky leteckého provozu, tak i americké vojenské letectvo. A nebylo ani v pravomoci izraelské vlády vydat rozkaz k okamžité likvidaci hory trosek, která po útoku zůstala, a tím i k zametení stop po těch, kteří jej spáchali. K tomu byl potřebný souhlas vlády. Mocné ocelové konstrukce a trámy, vykazující všechny podoby zkroucení, které nemohl způsobit obyčejný požár, ale jedině nano-termit, byly se spěchem odeslány do Asie k roztavení a novému zpracování, a nikdo též dosud nevysvětlil, jak mohl obyčejný oheň roztavit v Dvojčatech i zdivo.

Unz má pravdu v tom, že Izrael si v New Yorku v onom roce 2001 počínal jako bandita. Svým útokem se zbavil poloviny svých rivalů na Středním východě, ze kterých mu do dnešního dne zbyly už jen Sýrie a Irán, a Trumpův režim jej tlačí do dalších výbojů i do tohoto směru. A dokonce i proti Rusku, které by mohlo, kdyby chtělo, zničit jak Izrael, tak i USA.

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZ Ruska s láskou   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 16:15:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Příspěvek budou pravděpodobně číst první čtenáři v den 66. narozenin prezidenta Putina (7.10.1952). Dovoluji si připomenout jedno z mnoha přání: www.artemijbozhiy.ru, K němu nemám co dodat, kromě poznámky, že popřát odletěl osobně ex-premiér Berlusconi a, že narozeniny prezident Putin oslavuje každý rok jinak.

Mé přání k narozeninám je na konci krátkého popisu několika událostí: 1) V(d)ěčný příběh Skripal & Co. 2) Následky regionálních voleb v RF. 3) Výzva prezidenta na mezinárodním fóru k urychlení sankcí proti RF.
V(d)ěčný příběh Skripal & Co má ve své podstatě za úkol vychovávat a připravovat západní veřejnost k životu ve strachu z Rusů a ruských bezpečnostních služeb v době zostřující se konfrontace mezi USA – ČLR – RF, jejíž konec je v nedohlednu. Jinými slovy: Až skončí válka. Ta běží a zatahuje do svých sítí EU a NATO. Mimo jiné i doposud ještě nezapočatou výstavbou amerických vojenských infrastruktur v pěti zemích EU, včetně ČR. Jedná se o projekt, o kterém se dnes nepíše, o kterém široká česká veřejnost nic neví, nebo ji projekt nezajímá. Realizace projektu, nebude, podle mého hodnocení podléhat diskuzi v PS ČR a zcela jistě potvrdí mýtus o suverenitě ČR a české zahraniční politiky.

Dalším z prostředků výchovy veřejnosti je bezbřehé zesměšňování ruských bezpečnostních služeb, včetně vojenské rozvědky, na Západě označované jako GRU. Širší západní veřejnost si neuvědomuje, že i ruské bezpečnostní služby mají problémy mezi sebou podobně jako je tomu i jinde ve světě, USA a českou kotlinu nevyjímaje. Málokdo ví, jaký je mezi nimi historický rozdíl v kvalitě disciplíny, trestů, vzdělání a působení. Jenom někteří pozorovatelé si uvědomují, že padouch Skripal, prý v minulosti spolupracující mimo jiné i s českými bezpečnostními službami, byl vyměněn za éry současného premiéra Medveděva. Již proto nelze vyloučit, že V(d)ěčný příběh Skripal & Co může mít i komponentu cílící na zesměšňování nejenom ruských bezpečnostních služeb, ale i oslabování prezidenta Putina zkorumpovanými skupinami v bezpečnostních službách a samotné vládě RF. Uvedené s charakterem padoucha se totiž přibližují křižovatce, na které musí ukázat Západu, že žijí a pracují. Na křižovatce bude na dlouhou dobu rozhodnuto, kterým směrem se bude rozvíjet RF. Proto je na místě se pokusit najít krátkou odpověď na otázku: Jak je možné, že dochází k tak rozsáhlému a neobyčejnému zesměšňování ruských bezpečnostních služeb?

Nemohu tvrdit, že znám odpověď. Již proto, že nikdo z nezúčastněných neví, jakou část ve hře představuje úmysl, provokace, frustrace, nebo opravdová znalost faktů, abych jmenoval několik. Vím ale, že ani doba SSSR nebyla pro mnohé rájem. Ne všichni se měli dobře (podle přání), ne všichni (podle svých schopností) se dostali k moci. Existuje ale kvalitativní rozdíl mezi vládami doby SSSR a vládami RF. Jestliže v době SSSR přece jenom byla vláda a její členové blíže k občanům a jejich problémům, a nikdo nemohl beztrestně převádět ukradené do zahraničí, tak dnes je tomu pořád ještě jinak. Rozdíl představuje pro obyčejného Evropana těžko představitelný, přežívající cynismus vládních struktur a členů vyšší úrovně moci.

Nemůže být pochyb, že současná ruská vláda a Duma přijímají mnohé zákony ve smyslu lobbyistů a (tzv.) oligarchů, i když se někteří z nich snaží přesvědčit veřejnost, že oligarchové zmizeli, že vše má stát pod kontrolou, včetně médií. Nic podobného neexistuje. Každý ruský občan ví, že úředníci na sebe nikdy nezapomínají. Jejich oficiální průměrná mzda 338 tisíc rublů (cca 4.500 Euro měsíčně), ministrů 1 – 2 miliony rublů (až cca 26.500 Euro měsíčně), je daleko vzdálena od průměrné mzdy pracujícího Rusa (od 15 do 40 tisíc rublů, tj. cca 200 až 500 Euro). Politici budou dále mluvit, zloději budou dále krást, profesoři budou psát články do Scopus, slouhové zmizelých oligarchů budou dostávat prémie v milionech USD nebo Euro, protože v menších částkách neumí myslet. Takový je život.

Takový život bude trvat ale do té doby, než obyčejný ruský občan vypne TV a vyjde na ulici. TV s ostatními médii ho denně přesvědčují o manažerských schopnostech vlastníků, politických vůdců, ministrů a slouhů, obohacujících se tak zázračně, že ani při zatýkání korupčníků nalezené desítky milionů USD nebo Euro v ruském bytu nikoho neudiví. Na druhé straně je potřeba si uvědomit přesycení (o kterém nebudu psát) a symboliku doprovázející dění v životě. Tu představuje například podepsání důchodové reformy prezidentem Putinem prakticky v den výročí střelby na Bílý dům v roce 1993. V tento den nebožtík Jelcin mj. zničil všechny kořeny možné ruské demokratizace a demokracie ala Západ. Ten, když již ne jásal, tak s údivem a mlčky přihlížel a podporoval mýtus.

25 let později bylo proto možné neukázat TV divákům podpis sporné důchodové reformy. Podpis prezidentem Putinem utajily (podle Západu státní pro) ruské TV kanály. Pro ty bylo v ten den vše výhodnější, než připomenout občanům, že prezident Putin svým podpisem potvrdil neoliberální politiku nehledě na skutečnost, že byl s pravděpodobností hraničící s jistotou oklamán v době mnohem vážnějších krátkodobých výzev s dlouhodobými následky pro celou RF. Proto i petice proti reformě s miliónem podpisů mohla být ignorována.
Ruská moc, podobně jako všechny demokraticky zvolené evropské moci (s výjimkou Švýcarska), má existenciální strach ze všeobecného referenda. To by se mělo konat v RF po sečtení, prověrce a dosažení 100 tisíců hlasů. Tzv. aktivní právo slibované kandidátem na prezidenta Putinem v roce 2012 zůstalo tak slibem. Ministr financí Anton Germanovič Siluanov, který krátce před prezidentským podpisem požadoval od prezidenta dodatečné prostředky pro splnění prezidentem modifikované důchodové reformy, již uslyšel své. Další členové vlády mohou uslyšet podobné a více. Jedná se totiž o kvalitně připravené a načasované vydírání, oslabování vlivu a moci prezidenta v době obkličování RF během tektonických politických, hospodářských a vojenských změn ve světě.

Proto si dovoluji tvrdit, že v(d)ěčný příběh Skripal & Co , v němž hlavní hrdina podle svého přesvědčení, předaného před několika dny veřejnosti britským novinářem Mark Urbanem, nevěří v ruskou stopu při jeho otrávení, bude po koncertu v chrámu Sv. Martina v Salisbury 13.10.2013, s příznačným názvem Z Ruska s láskou (román pro film s agentem MI6 James Bondem), obohacen v představitelné budoucnosti dalším skandálem. Nabízí se Alexander Poteev. Mnou uvedené je i proto částí fenoménu ruské mocenské elity: Neuvěřitelný cynismus a lhostejnost ve vztahu ke státu.

Ten dovolil vytvořit finanční elitu, nehledě na skutečnost, že žádný stát na světě nepotřebuje ke své existenci finančně bohaté elity bez porozumění pro sociální spravedlnost, odpovědnost a etiku. Potvrzuje se mimo jiné, že základní lidská reakce na potěšení není pocit spokojenosti, ale chtít víc. Získanou moc, člověk neumí transformovat do štěstí. To je další a vážná výzva nejenom pro politiky a vědce, ale i pro mladou konzumní generaci.
Ruská elita má úspěch v diskreditaci slova demokracie, kapitalismus, volby, Jediné Rusko, podobně jako měla sovětská elita úspěch s diskreditací komunismu, spravedlnosti, svobody atd. Úspěch v diskreditaci sovětských elit dovolil nereflektovaný obrat na Západ za cenu zničení SSSR. Úspěch ruských elit může dovolit v případě, že se nechá prezident Putin obelhávat, nebo že zradí jím prohlašované principy rozvoje společnosti, zase k nereflektovanému obratu i za cenu zničení RF. O následcích takového zničení RF pro Evropu a svět nebudu psát. Stačí si připomenout následky a vliv agonie carismu konce 19. a začátku 20. Století, zradu elit, regresivní charakter současných elit, chápajících stát a národ jako instrument zabezpečující svoji homeostázi (samočinné udržování hodnoty nějaké veličiny na přibližně stejné hodnotě) na úkor všeho a všech. A také staré přísloví: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.

První vážnější trhlina v ruském džbánu se již objevila během regionálních voleb. Povrchní analýza jejich výsledků, reakce vedoucí strany Jediné Rusko, reakce Kremlu na výpady proti nesjednoceným opozičním politickým stranám, na druhé straně ochota Gennadije Zjuganova a geniálního oportunisty Vladimíra Žirinovského se začít bavit o politické koalici dokazují, že politika prezidenta Putina nese ovoce: Začala se formovat první nezávislá koalice, KSRF se stala akceptovanou tvořivou silou na politickém bojišti a skončila navždy doba dominance politické strany Jediné Rusko. Připomínám, že za celá léta existence RF se Zjuganov a Žirinovský nesetkávali ve snaze hledat a najít konstruktivní řešení problému rozvoje RF. V následku konce doby dominantní politické strany začala doba nástupce VVP. To indikuje i výzva prezidenta Putina na mezinárodním fóru Ruský energetický týden.
V projevu na zmíněném fóru prezident Putin vyzval všechny státy mající přání nebo potřebu vyhlásit sankce proti RF, aby to udělaly rychle a kompletně. Podle prezidenta Putina by to bylo to nejlepší, co mohou udělat. Udělej to, co říkáš hned, dřív než (na) to zapomeneš, říkám celá desetiletí všem možným mně v minulosti vyhrožujícím, od ex-manželky počínaje, slibotechnami, falešně sebevědomými ex-šéfy, nebo různými provokatéry konče.

Putinova výzva, to není vtip, ale vážná věc týkající se rozvoje RF. Proč? V kontextu Putinova výroku vyznělo jasně (pro pozorné a vnímavé pozorovatele) podle mého osobního hodnocení, přání: Při plném sankčním útoku na RF mi rozvážete ruce vážení, a po té uvidíte, jakými efektivními prostředky bude RF chránit své národní zájmy a suverenitu. Úmyslně vkládám do textu Putinem vyslovená slova v kurzivě. Obsah výzvy se proto musí interpretovat ne jako vtip, ale jako sdělení všem, včetně USA, EU a lídrům, kteří si myslí, že trpělivost Putina je nekonečná, nebo že se Putin vzdá, aby se vyhnul vojenskému konfliktu. V Putinově sdělení se totiž odráží obraz tektonických změn na geopolitickém poli Planety. Obraz tvoří nově a nenávratně rozdělující se svět: Svět vazalů, satelitů a asymetrických spojenců USA, a svět, který má USA již plné zuby. Plné zuby z ignorování dohod, práva na suverenitu v rozhodování politickém a hospodářském, vnucování principu exteritoriálnosti amerického práva a v neposlední řadě z vydírání.

Krásným příkladem je ČLR. O ní budu psát dnes večer odděleně. Teď se zmíním pouze o předvčerejším přerušení nákupu americké nafty ČLR. Připomínám, že se jedná o produkt, který nepodléhá americkým sankcím v obchodní válce mezi USA a ČLR. Rozhodnutí ČLR ze dne na den zcela zastavit nákup americké nafty je s pravděpodobností hraničící s jistotou neočekávaná rána pro prezidenta Trumpa a jeho politiku, udělat z USA největšího exportéra energetických zdrojů na světě (i pomocí vyhrůžek a vydírání). Pragmatická vláda ČLR si jednoduše uvědomuje, že nemá žádný smysl podporovat nákupem nepřátelskou zemi. To by si měly uvědomit v EU, poučující ČLR o virtuálních hodnotách, nebo plnících přání USA. Nebudu se proto divit, jestliže americké dodávky budou nahrazeny dodávkami z Iránu. Proč?

Na zmíněném fóru dal prezident Putin prostřednictvím ministra Novaka jasně najevo, že RF bude spolupracovat s Iránem bez ohledu na sankce USA. Dalším příkladem je Indie. Tam před několika dny byla v přítomnosti prezidenta Putina a premiéra Narenda Modi podepsaná dohoda o koupi S-400. Co z uvedených dvou příkladů vyplývá? Budou li státy nesouhlasící se sankční politikou USA jednat pragmaticky a koordinovaně transformují se všechna omezení zavedená USA ve fikci a samo-ničení těch, kteří zavádějí sankce. EU, pravděpodobně s výjimkou SRN, bude ve skupině poražených. Do skupiny poražených může patřit proto i ČR se všemi následky. V následku transformace sankčních omezení do fikce a tím i do samo-ničení se automaticky prohloubí a urychlí de-dolarizace platebního systému.

Proto na fóru prezident Putin také neváhal sdělit o typických chybách impérií (типичных имперских ошибках). Je mu divné, jak si USA sami řežou větev, na které sedí (странно и даже удивительно наблюдать за тем, как США «пилят сук на котором сидят», подрывая собственными же санкциями доверие к доллару). Rusofobové by si mohli uvědomit, že Putin nevyhrožuje Západu, naopak: Popisuje zrychlenou tvorbu nového světa pomocí chyb impéria USA. Jak učí historie: Chyby impérií se nedají vzít zpět. Rozpad Britského impéria nechť slouží příkladem všem, včetně věřících ve zprávy typu Highly likely, nebo že Londýn vypne Moskvě světlo, vypouštěných Londýnem do světa. Doufám, že nový ministr zahraničí ČR bude mít poradce, kteří mu objasní, co to vše znamená, že je schopný a odhodlaný se podívat za okraj české kotliny, a naučí se říkat NE.

V tomto kontextu chci věřit, že poradci ministrů také vysvětlí vládě ČR i americký projekt Insect Allies. Před týdnem jsem ho krátce popsal a zveřejnil. Včera to podrobněji nabídly První zprávy s odvoláním na Independent.co.uk. Program Insect Allies (Hmyz-spojenci) americké vojenské agentury DARPA mimo jiné navrhuje používat hmyz k postřiku na zemědělské plodiny geneticky modifikovanými viry. Taková akce bude mít dalekosáhlé důsledky, protože představuje vážnou hrozbu pro globální biologickou bezpečnost. Tvrdí to dokonce i evropští odborníci. Přitom se nezmiňuji podrobně o dokumentovaných mrtvých lidech po zkouškách (například v Gruzii), o postřiku pomocí dronů a patronách, které po výstřelu nakazí střelce podle přísloví: Pozdě bycha honit.

Abychom nemuseli bycha honit, přeji západním lídrům vyhovět výzvě prezidenta Putina, spustit sankce proti RF na plno, co nejdříve a ze všech možných stran. Prezidentu Putinovi přeji zdraví, volné ruce pro konání a elity a spojence se svědomím. Po té již nebude ani v USA podezírán z organizace kybernetických útoků na celý svět, protože roli převzala podle USA ČLR, zmizení šéfa Interpolu, pana Meng Hongwei, bude připsáno na účet ČLR a zatajování odpovědi prezidenta Putina na otázku německého novináře zadanou během tiskové konference s rakouským kancléřem Kurzem, nebude dělat žádný smysl. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKomunální horor: V Praze zvítězili koně amerických neoconů, na krajích zvítězili Babišovi globalčiky a na okresech v polovině republiky vyhráli koně česko-německého landsmančaftu a Sudeťáků!   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 05:26:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Komunální horor: V Praze zvítězili koně amerických neoconů, na krajích zvítězili Babišovi globalčiky a na okresech v polovině republiky vyhráli koně česko-německého landsmančaftu a Sudeťáků! To nevymyslíš! Totální krach tradiční levice v podobě ČSSD a KSČM, SPD skončila se 155 mandáty dokonce daleko za ČSSD! Konceptuální válka o Čechy a Moravu je spuštěna, Novum Ordo a tři hlavy hydry! Národ chce více NATO, více Bruselu a více Sudet. Víme, proč je výsledek takový, jaký nastal!

Na okupovaných územích České republiky skončily komunální volby do místních samospráv a do Senátu Parlamentu České republiky. Výsledky už všichni znáte a redakce zábavných pořadů České televize spustila záplavu komentářů a diskusí o tom, co bude až, co by bylo kdyby a kdo s kým a proti komu. Jak si vzpomínají někteří posluchači SVCS, před 3 týdny jsem na rádiu říkal, že se k volbám nebudu vyjadřovat, protože vím, jak to dopadne a nechci nikomu bourat vzdušné zámky.

Ale nyní po volbách se pokusím vysvětlit, proč ani redakce AE News před volbami nikomu nakonec nevyjádřila podporu a proč neustále opakuji, že politická alternativa musí vycházet zezdola, nelze ji konceptuálně ukotvit z horních procesů řízení, protože to potom je fiat-alternativa. Volby skončily tak, jak jsem v neblahé předtuše očekával, ale o to více výsledek potvrzuje to, k čemu se v ČR schylovalo.

V hlavním městě v Praze zvítězili američtí neoconi. Jenom těsně. Podařilo se jim totiž dostat na první místo svého koně, vítěznou ODS a globalističtí Piráti skončili na druhém místě těsně za nimi. Pirátská strana byla dlouhou dobu označována a škatulkována do skupiny obecně globalistických projektů, ale poslední eskapáda Ivana Bartoše a jeho manželky ve španělské Barceloně ukázala něco jiného.

Piráti míří ke kormidlu pražského magistrátu?

Oba pózovali před kabalisticko-zednářskými symboly La Llum Negra a odhalili skutečné ukotvení Pirátů jako procesního křídla svobodozednářské svatavy v Praze, což je křídlo sionistického světového řízení. Není proto divu, že Babišovo Hnutí ANO skončilo až na pátém místě na magistrátu, protože v globalizaci jde v první řadě o kontrolu procesů ze strany Domu Sion a teprve poté jde o ty viditelné projevy globalizace, jako je volný pohyb zboží a osob, což prosazuje Hnutí ANO, ale nejen ono, nýbrž i některé strany alternativy, ale k tomu se ještě dostaneme.

V hlavním městě skončilo Hnutí ANO s nejméně mandáty, Okamurova SPD v den voleb ztratila polovinu kandidátů na Praze 1

Na třetím místě skončilo sdružení Praha sobě, což je de facto sdružení nestraníků, ovšem se stejným počtem mandátů na 4. místě skončila koalice TOP09, STAN, KDU-ČSL, LES a Demokratů Jana Kasla. Opět se tedy jedná o strany s napojením na americké neocony a odkaz Václava Havla, toto je skupina okolo tzv. Pražské kavárny. A Babišovo hnutí ANO skončilo až na posledním 5. místě za nimi. Prahu tedy ovládli neoconi a jak to vypadá, i kdyby vítězná ODS byla vyšachována z vládnutí, budou stejně v Praze vládnout Piráti a koalice stran okolo TOP09, to znamená seskupení židozednářů a neoconů. To je chuťovka, dámy a pánové. Není úniku před nimi, není jiné cesty, procesy jsou předurčeny a lid je připuštěn k volbám a volí takto a nijak jinak. Jenže k vykreslení pražského obrazu ještě něco chybí.

SPD Tomia Okamury získala v Praze hl. m. 3,54% hlasů, což na Prahu jako hlavní město není špatný výsledek. Jenže naprosté diletantství SPD v Praze, které vyplavalo na povrch v den voleb, začíná zapáchat sabotáží a úmyslným poškozením SPD zevnitř partaje a zevnitř kandidátky. K čemu došlo? SPD na prestižní kandidátce na Praze 1 přišla v pátek v den voleb o 13 kandidátů z celkem 25, protože nestihli, zapomněli, nebo prostě nevěděli, že si musí pro kandidaturu v Praze zajistit trvalé bydliště v Praze, to je prostě neuvěřitelné.

Ne, to není vtip, SPD opravdu přišla na Praze 1 o polovinu kandidátů, to jsou desítky až stovky tisíc hlasů, o které SPD přišla, protože kandidáti se nepřihlásili v Praze k trvalému pobytu a přišlo se na to až v den voleb. Vyškrtnutí z kandidátky kvůli bydlišti potkalo i jednoho kandidáta za TOP09, ale to se dá uznat jako výjimka, opomenutí, nevědomost, ale když je takto vyškrtnuta polovina kandidátů z kandidátky, tak to ukazuje na dvě věci, šlendrián anebo úmyslná sabotáž.

SPD přišla formální chybou registrace trvalého bydliště svých kandidátů o tisíce hlasů jenom na Praze 1 a celé to začíná připomínat úmyslnou sabotáž kandidátky

V komunálních volbách se totiž počty hlasů nezapočítávají způsobem jako u parlamentních voleb, že 1 lístek rovná se jeden hlas. V komunálních volbách uděluje volič hlasy všem kandidátům na kandidátce, takže když za 1 stranu na kandidátce kandiduje 25 kandidátů a volič volí kandidátku bez úprav, tak tím dává 25 hlasů dané straně. Pokud zvolí křížkování, potom volí jenom zakřížkované kandidáty a nikoho jiného, zbytek kandidátů na kandidátce propadá. To znamená, když v komunálních volbách zakřížkujete na kandidátce jednoho kandidáta z pětadvaceti, potom daná strana obdrží od vás 1 hlas a zbylých 24 hlasů vám propadá. Toto mnoho voličů ani netuší, takže ti, kdož křížkovali, připravili svoji stranu o desítky až stovky tisíc hlasů.

Když tedy SPD na Praze 1 přišla v pátek o polovinu kandidátů, ztratila tím ve skutečnosti polovinu hlasů v tomto volebním obvodu! Když se hraje o tolik, tak je jasné, že toto není normální a vyvolává to podezření. Když tolik kandidátů nemá trvalý pobyt v místě, kde kandidují a vedení strany si to neohlídá, a neohlídá si to ani místní organizace SPD na Praze 1, tak je to něco opravdu divného. Kandidátka na Praze 1 je “deluxe” kandidátkou v celé zemi a nevěřím tomu, že kompetentní lidé v SPD si toho nevšimli u poloviny kandidátů, že místo trvalého pobytu na Praze 1 mají v občanských průkazech jako bydliště Horní Dolní. Toto opravdu smrdí.

Lídr kandidátky Hynek Beran tak voliče v Praze nejen nepřitáhl, ale stále více lidí začíná mít pocit, že ve skutečnosti jeho zednářská svatava a minulost velmistra pražské lóže Ordo Pragensis voliče alternativy v Praze vyděsila a odradila. Když si k tomu připočteme “nečekané překvapení” v pátek na Praze 1 a vyškrtnutí poloviny kandidátů, začneme získávat velice nepěkný obraz nachystaného plánu, jak poškodit SPD v Praze, aby se nedostala na magistrát. Zarážející jsou i divné plakáty SPD plné dvojsmyslů, jako třeba ten v úvodu tohoto článku, který má opravdu otřesný dvojitý význam a uráží Tomia i Hynka Berana.

Někomu o to opravdu šlo. Upozorňovali jsme na Aeronetu, že dosazení velmistra Ordo Pragensis na čelo kandidátky v Praze, bude vnímáno mnoha voliči SPD jako plivnutí do tváře alternativním voličům, jako výsměch a mnoho voličů to odradí. Někdo mohl k tomu říct, že to není pravda, že to SPD myslí dobře, ale když si k tomu připočtete takový zdánlivý amatérismus a vyškrtnutí poloviny kandidátky na Praze 1 kvůli procesnímu pochybení registrace trvalého bydliště, tak to prostě ukazuje na to, že někdo toto od začátku plánoval proti SPD, aby v Praze neuspěla. Sami se nad tím zamyslete a vyvoďte si závěry.

Globalistické hnutí ANO ovládlo krajské gubernační úřady Evropské unie

Ve všech krajských městech, s výjimkou Liberce, zvítězilo Babišovo Hnutí ANO. Znovu se tak potvrzuje, že jednotlivé regiony jsou finančně zcela závislé na dotacích Evropské unie, a protože Hnutí ANO je globalistické duhové hnutí, je zcela logické, že Andrej Babiš ovládl krajská města. Regionální územní samospráva je prodlouženou rukou Bruselu, která komunikuje a má vliv na česká regionální centra přímo z Evropské unie, Praha nemá na chod regionů, s výjimkou každoročních obligátních tahanic o peníze ze státního rozpočtu, prakticky žádný vliv.

Andrej Babiš tak neovládl Prahu, skončil tam až na posledním místě v hlavním městě s nejmenším počtem mandátů na Pražské radnici, ale v krajských městech, kde se rozhoduje o evropských dotacích, zvítězil na celé čáře. Volby tak kopírují americký seriál Hra o trůny, kdy centrum odporu má své ztělesnění, Pražskou kavárnu, Havlistickou frontu a americké neocony a jejich bakalovsko-janečkovské Aspeny a Protikorupční fondy, zatímco zbytek “Čechomoravy” je divočina neprostupného regionálního houští a lesů, kde se pohybují “divní lidé” v žoldu toho vůdce se slovenským přízvukem. Ani v regionálních městech tak alternativa nikoho prakticky neoslovila.

Lidovecký “landsmančaft” porazil všechny ostatní parlamentní partaje v polovině republiky na úrovni okresů, největší facka národnímu ukotvení v ČR v těchto volbách

Největší šok si nechávám na závěr. Prakticky celá Morava a Slezsko spolu s Jižními Čechami se obarvily nažluto, protože v okresech nejvíce mandátů z politických partají získali Lidovci. Ano, slyšíte správně. Zvítězila KDU-ČSL, jejíž předseda Pavel Bělobrádek a bývalý ministr kultury Daniel Herman, pravidelně navštěvují Sudetoněmecké slavnosti landsmančaftu v Norimberku a v Augsburgu. Prakticky polovina okresů v celé republice se tak rozhodla z politických stran volit právě Lidovce, kteří prosazují zlepšování vztahu se sudetskými Němci a pomáhají tak znovu otevírat otázku Benešových dekretů. Přitom v Česku se to týká jenom Jižních Čech, ale pohled na Moravu, ale i na Slezsko a Vysočinu je děsivý. Ve všech těchto okresech zvítězil pro-migrační a pro-sudetský éthos Lidové strany. Toto je vůle českého lidu? Potom se obávám, že není cesty zpět.

Derniéra ČSSD na politické scéně? Komunisté mohou Lidový dům velmi rychle následovat!

ČSSD vypadla z pražského magistrátu poprvé od roku 1990. Namísto rezignace vedení celé ČSSD se předseda strany a člen Bakalova Aspen Institute nechal slyšet, že výsledek je dobrý, že se strana odrazila ode dna. Hoďte na něj síť, je to blázen! Tato slova zazněla v reakci od jednoho z jeho spolustraníků. Strana získala 1882 mandátů v celé republice, což je obrovské číslo v porovnání s hnutím SPD, které získalo jen 155 mandátů, ale k tomu se vrátím ještě, opticky to nevypadá pro ČSSD zle, protože Hnutí ANO získalo mandátů jen 1676. Jenže s těmi mandáty je to v komunálních volbách tak, že když získáte 50 mandátů v krajském městě, tak ho vyhrajete a máte kontrolu nad krajem a nad dotacemi z EU. Když získáte 50 mandátů v úhrnu v malých obcích na okrese, neuděláte s nimi ani koalici, skončíte v opozici. A právě toto potkalo ČSSD. Lidový dům přišel kompletně o všechny kraje, přišel o všechny okresy, s výjimkou 4 z nich, kde získal nejvíce mandátů. Mandátů má ČSSD více než Hnutí ANO, ale jsou jí k ničemu.

Volby do Senátu jsou kapitolou samou pro sebe. ČSSD obhajovala 13 mandátů, ale do II. kola postupuje jen 5 kandidátů ČSSD. Teoreticky ČSSD hrozí, že neobhájí ani jednoho ze 13 senátorů. Důsledek katastrofálního propadu ČSSD je jasný, voliči ČSSD utekli k Babišovu Hnutí ANO. ČSSD nemá voličům co nabídnout, koalice s Andrejem Babišem posloužila jako nástroj pro získání důvěry Babišově vládě, ale jinou funkci už ČSSD nemá, a to hlavně z pohledu vlastních voličů. ČSSD se definovala jako strana sociální a levicová. Jenže, kdo přidává dnes důchodcům peníze? Babiš! Kdo zavedl EET, dlouho prosazovaný plán ČSSD tzv. registračních pokladen? Opět Babiš! Kdo přidává peníze učitelům? Babiš! Hnutí ANO zkrátka převzalo levicovou agendu Lidového domu a ČSSD najednou netuší, co se děje. ČSSD totiž nemá nic ve svém volebním programu, čím by se strana uměla vymezit proti Hnutí ANO a získat tak levicové voliče zpět.

KSČM utekla voličská základna k Babišovi, hlavně kvůli splývání kontur a obrysů volebních programů komunistů a Hnutí ANO

Stejný propad potkal KSČM. Strana získala nejvíce mandátů v pěti okresech v ČR a tím to hasne. Celorepublikově 1426 mandátů, za ČSSD a za Hnutím ANO. Důsledek ztráty volební přízně je stejný jako u ČSSD, tedy Hnutí ANO a fenomén Babiš. V případě KSČM je propad důvěry lehce identifikovatelný, odklon ÚV od komunistické politiky, ústupek Babišovi z komunistického požadavku na zmrazení zahraničních misí AČR v NATO je největší příčinou odlivu voličů. Došlo k tomu, před čím jsem varoval, že KSČM tím ztratí vymezení se vůči levicovému Hnutí ANO, když ustoupí Babišovi kvůli misím NATO.

Proč by měl levicový volič KSČM volit KSČM, když jediná věc, kterou se partaj od Hnutí ANO liší, tedy odpor proti NATO, nakonec byla shozena pod stůl a komunisté umožnili navyšování misí NATO, požadavek na zmrazení nakonec stáhli a Babišovi důvěru vyslovili? Teď to mají a teď vidí, co provedli, toto je důsledek toho, co se stane, když levicová strana ustoupí ze svého stěžejního principu a vymění ho za vznik nové vlády Andreje Babiše. Proč by tedy potom měl volič KSČM volit komunisty, když komunisté už nejsou komunisté, ale neoliberální leftisté, kterým nevadí Evropská unie a už zjevně ani americké NATO. Protože pokud existuje volič, který má levicové myšlení a nevadí mu EU a ani NATO, tak takový volič v dnešní době volí Hnutí ANO. Voliči tak v krajích utekli k Babišovi a na okresech se rozmělnili, čímž pomohli Lidovcům k vítězství.

Národ si zvolil více NATO a více amerických neziskovek v Praze, díky výsledku voleb v Praze. Na krajích si národ zvolil více Bruselu a globalizace, potažmo více migrace, více Evropy, více migrantů a přerozdělování běženců, ve výhledové době. Na okresech lidé volili nejvíce marionety a koně Sudetoněmeckého landsmančaftu, především Morava padla na okresech úplně celá. Morava často hovoří o samostatnosti, ale výsledek voleb hovoří spíš o návratu jakéhosi pro-německého éthosu, protože voličům zjevně vůbec nevadí, že předáci Lidové strany oslovují Sudeťaky slovy “Milí krajané” a sedají si do první řady na židle vedle Bernda Posselta a šéfa CSU Horsta Seehofera. Voliči na okresech se odkopali. Nechtějí více národa, chtějí více zaprodání.

Tři hlavy hydry na okupovaných územích Čechomoravy

Jak sami vidíte, válka o trůny v kotlině Maharalu pokračuje a vidíme hned několik mocností, které usilují o prostor České republiky. Američtí neoconi skrze Prahu, globalisté skrze kraje a regionální správu a Berlín skrze Sudetoněmecký landsmančaft na úrovni nejnižších samospráv na okresech. Washington, Brusel a Berlín mají s prostorem Čechomoravy vlastní plány a boj se odehrává na více úrovních. Všimněte si, že jediná alternativní strana si nedokázala uhlídat ani formální nezávadnost svých kandidátek, čímž se de facto zesměšnila a ztratila důvěru u nerozhodnutých voličů, protože kdo by volil stranu, která ztratí v den voleb polovinu kandidátů na Praze 1?

Éto děbily, řekl by Valerij Pjakin a trestuhodně by měl pravdu. Protože na chyby, jako se stala na Praze 1 SPD, není prostor a čas. Každou chybu všichni 3 nepřátelé národních tezí v ČR potrestají, neoconi, globalisté i německé samoděržaví. Cesta k záchraně je pouze skrze hodnoty, ze kterých strany nesmí nikdy ustoupit a uhnout. Z hodnot, které strany definují. A je jedno, jestli jde o hodnoty typu odporu proti NATO, nebo hodnoty sepětí s lidem zezdola a nikoliv se zednáři.

Každé volby v ČR dopadnou hůře a hůře pro národní teze, protože vyrůstá nová a převychovaná generace “global kids”, tzn. globalizovaných dětí, které v dospělosti volí piráty, více kosmopolitních hodnot, evropské integrace, prostě globalizace. Čas pracuje ve prospěch globálních procesů, ale je to umožněno jen kvůli tomu, že došlo k rozvratu ochrany 1. kruhu, tradiční rodiny. Volby do komunálu byly bitvou o ochranu 2. kruhu, tzn. kruhu životního prostoru. Tato bitva skončila pro národní teze katastrofálně.

Poučení z krizového vývoje nehledejte, žádné nebude, protože poučení může hledat jen ten, kdo nejprve přizná chybu. A toho se jen tak od politiků nedočkáme. Nelze žádat důvěru voličů alternativy a mít přitom zednáře na deluxe kandidátce v Praze. Nelze žádat o důvěru voliče komunistů, když vedení strany kvůli Babišovi ustoupilo z odporu proti NATO. Nelze zachraňovat Lidový dům, jehož voliči odešli k manažerovi se slovenským přízvukem. A nejde zachraňovat národ, který chce více NATO a tanků, více globalizace a více německých nápisů na obchodech a informačních tabulích v pohraničí. A takový Jiří Drahoš, nedávný kandidát na prezidenta, který do senátu kandidoval na Praze 4 právě za Lidovce, se do horní komory parlamentu dostal již v prvním kole! Pražská kavárna ho tam protlačila s přehledem jako po másle. A volební účast v celé ČR necelých 48% také o něčem vypovídá, přednost měly zahrádky, chaty a chalupy, ochrana životního prostoru mnoho voličů nezajímá. Budiž, uprchlíci a migranti jim to opravdu brzy, po přijetí globálního kompaktu, připomenou. Volby skončily, ale boj alternativy musí pokračovat, zejména na 1. kruhu, protože v něm je klíč k dlouhodobým procesům.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/komunalni-horor-v-praze-zvitezili-kone-americkych-neoconu-na-krajich-zvitezili-babisovi-globalciky-a-na-okresech-v-polovine-republiky-vyhrali-kone-cesko-nemeckeho-landsmancaftu-a-sudetaku/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJasný volební vzkaz: Praha už k Česku nepatří! Hlavní město dobyli bruselští kolaboranti.   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 04:55:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jasný volební vzkaz: Praha už k Česku nepatří! Hlavní město dobyli bruselští kolaboranti. Absolutní vítěz udělal první chybu. ODS jako pravé křídlo ČSSD? Piráti místo KSČM. Okamura nemusí zoufat. Boj o všechno teprve začíná

Volby skončily a jejich výsledky jsou zajímavé. To, že za týden pokračují druhým kolem těch do třetiny senátu je redundantní, zanedbatelné. Ne jen pro to, že horní komora parlamentu je těleso pro chod státu zbytečné a drahé, ale především proto, že toho hlavního bylo již dosaženo: Vedle Jiřího Čunka, který je autentickým lidovým politikem, dostala pražská Pátá kolona Bruselu do ústavní funkce již v prvním kole Jiřího Drahoše, oprášený „kontejner“ na protizemanovské hlasy z prezidentské volby. Něco jako když římský císař Caligula udělal senátorem svého koně. Praha dekadentní Řím víc než připomíná.

Volby komunální také mnohé vyjasnily. ANO vyhrálo v celé zemi (kromě velmi specifického Liberce), ale ztratilo Prahu. V ní dominuje trojice subjektů, které patrně sestaví zdejší „vládu“. Všechno bruselští zbrojnoši. Hlavní město se tak jednoznačně oddělilo od zbytku země. Praha už není česká. Jistěže – ne celá. Jednak volila méně než polovina občanů – a z nich jen větší polovina dala hlas poskokům unijního protektora. Ti, kteří zbývají, tvoří nějakých pět procent (voliči SPD a spol.). Jsou „ostrůvkem pozitivní deviace“ řečeno slovy prezidenta Zemana. Disentní výsadek posledních Čechů ve městě dobytém Čtvrtou říší: v protektorátu Prague Pride.

Bez pravice i levice


Symbolicky to dokládá poslední živá buňka TOP 09 (která ve zbytku země prakticky přestala existovat), vedená aktivním homosexuálem, mužem (?) žijícím a vypláceným v Bruselu, europoslancem Jiřím Pospíšilem. Ve spojení s dalšími oddanými kolaboranty (STAN a lidovci) se v Praze udržela při životě – podobně jako v nedávných parlamentních volbách. Právě TOP 09 je dokonalým příkladem úplného odtržení Prahy od Čech, Moravy a Slezska. Ani brněnská Kavárna, která se tu pražskou tolik snaží napodobit, tentokrát neuspěla. Moravské metropoli dominují ANO a ODS. I to je vzkaz hodný pozornosti.

ODS v celé zemi bezpochyby posílila. Předseda Petr Fiala se při té příležitosti snaží tvrdit, že jeho strana je dnes jedinou pravicovou alternativou k levicovému ANO. To je sice výrok takticky pochopitelný, ale mystifikační a skoro komický. Pokud něčím Fialova ODS není, pak pravicí. S jejími postoji (i ona přísahá na Brusel, i když „kriticky“) bychom ji za normálních okolností mohli maximálně pokládat za „pravé křídlo“ sociální demokracie – pokud by tato ještě existovala. Jenže pravice i levice svou neschopností a úpornou tupou snahou nacpat se do (neexistujícího) „středu“, zcela vyklidily prostor beztvarému NIC Andreje Babiše.

Jeho ANO (respektive ANO-NE, podle toho, odkud právě fouká) je nepochybným vítězem komunálních voleb. A vlastně v současné situaci Pán Bůh zaplať alespoň za to. Pražská politicko-mediální Kavárna se tento fakt snaží od prvních minut interpretovat jako prohru, protože ztráta Prahy je pro Babiše nepříjemná a iritující. Je totiž jeho osobním selháním, právě tak, jako je jeho osobním úspěchem vítězství ve „zbytku země“. To on posadil do čela šílenou Slovenu Krnáčovou („zpovykaní Pražáci“). On vyměnil na poslední chvíli nadějného Patrika Nachera za beznadějně nevýrazného Petra Stuchlíka. A dal nesmyslně veřejně najevo, jak mu na Praze záleží. Tím mobilizoval tu část Pražanů, kteří ho nenávidí, protože sají dezinformační mléko z cecíků České televize a rozhlasu a z Bakalova koncernu. Zfetovaní Pražáci. Zbytku je spíš lhostejný. A tak odjeli na víkend, nebo zůstali doma. Určitě první vážná Babišova chyba.

Nepřátelské území

Komentáře tvrdí, že levice v zemi prakticky zmizela. To je samozřejmě nesmysl. Zmizely strany, které se za ni vydávaly tak neobratně, že to voliči snadno prokoukli. Na prvním místě samozřejmě ČSSD. Poté, co ji B. Sobotka, J. Dienstbier a spol. zavlékli do propasti „městských liberálů“ (internacionální „Evropané“ ošklivící si národy a státy), uchopil ji Sobotka č. 2 – Jan Hamáček. Pokud se něco zásadního nestane, dožijí v Babišově vládě – a pak bude konec. To zásadní by muselo být skutečným „návratem ke kořenům“, ke skutečným socialistům mezi námi, kteří ovšem již – patrně na dlouho, ne-li natrvalo – „zaparkovali“ u Velkého Andreje.

Podobné je to s komunisty. Poté, co Vojtěch Filip zatočil s jedinou autentickou vrstvou své strany reprezentovanou Josefem Skálou (zatočil s ním vpravdě ohavně „jako s třídou“), stal se pouhým obchodníkem s deštěm. Toho by sice u nás bylo potřeba jako soli, ale jen pár naivů či sentimentálně loajálních straníků může uvěřit, že má ještě k „oblakům“ přístup. Dokonale to ilustruje kandidatura Marty Semelové, což je v pražských podmínkách vědomá sebevražda. Či spíše možná jen lhostejné pokývnutí. Lhostejní komunisté? Tak si říká smrt tohoto kdysi radikálně levicového hnutí „revoluční mládeže“, jehož pozice nyní převzali ultraleví „panevropští“ Piráti.

Právě oni budou nyní vládnout v dobitém (to i je správně) hlavním městě, jež je pro Čechy, Moravany, Slezany a zdejší české „disidenty“ od nynějška otevřeně nepřátelským územím. Způsobí to ještě větší „roztržení země“? Ale kdepak. Tak je to už dlouho, jen to nebylo tak makavě patrné. I B. Svoboda (ODS) jako primátor dával „záštity“ všem těm Praque Pridům a spol. Posledním pravicovým primátorem, který po sobě v Praze něco zanechal, byl Pavel Bém. Proto musel být mediálně lynčován, neúspěšně kriminalizován a nakonec po bolševicku zlikvidován („jako třída“).

Otázka Okamura

Komunální a senátní volby nejsou pro autentickou protestní stranu, jakou je u nás pouze SPD, optimální platformou. Proto relativní neúspěch není třeba vidět nijak tragicky, ale k poučným závěrům stačí. Patří k nim i ostré propadnutí osobností typu Ladislava Jakla v senátním obvodu zahrnujícím Prahu 2 a část Prahy 3. V místě, kde dostane v prvním kole 40 % další „prázdný a falešný“ kontejner Marek Hilšer, nemá smysl se pokoušet. Jakl je přitom mimořádně nadaný politik, jehož chvíle teprve přijde. Musí však daleko pečlivěji vážit hřiště, na němž má šanci dávat góly. Hrát fotbal na kluzišti, kde předpojatí rozhodčí čekají na své oblíbené krasobruslaře, je sice čin bezpochyby statečný, ale spíše v étosu kamikadze.

Tomio Okamura se v těchto volbách zjevně příliš neangažoval. Těžko odhadnout, zda šlo o vědomé či spíše intuitivní rozhodnutí. Jeho chvíle musí samozřejmě přijít především ve volbách do Evropského parlamentu na jaře příštího roku. Pokud Trójský kůň „bruselského lidu“ právě obsadil zmatenou a „zdrogovanou“ Prahu, je velká šance již brzy prorazit brány tyranova hlavního města. Prakticky ve všech členských státech unie se síly pro tento výpad již úspěšně formují. Bylo by s podivem, kdyby tomu mělo být u nás jinak – a Okamura je v naší zemi jediným uvěřitelným reprezentantem nazrávajících „evropských hroznů hněvu“.

Musí si dát ale pozor především na ANO(NE). Andrej Babiš nutně potřebuje příští úspěch. Vedle ODS je přitom typickým představitelem té části unijního establishmentu, který „vzpouru“ pouze předstírá. Něco jako když Václav Havel chtěl u nás „reformovat“ socialismus. Jenže ten narazil na Václava Klause s jeho tahem na branku za klasickou demokracií a kapitalismem. Bude to přibližně obdobný typ souboje, jen (opět) na jiném hřišti. V tomto případě navíc "zpovykaní Pražáci" nebudou tak důležití (a místní disidenti notně pomláceni a mnozí možná i ve vězení).

Jedinou nadějí je stále ještě relativně normální "zbytková" Česká republika – k níž Praha už nepatří. Je dobré, že to už víme nade vší pochybnost. Jde o jeden z mála okamžiků, kdy platí to nehezké heslo Čím hůře, tím lépe.

Takže s pomocí Boží: Vzhůru do boje, MY z Čech, Moravy a Slezska!

Autor: Petr Hájek

Zdroj: http://www.protiproud.cz/politika/4040-jasny-volebni-vzkaz-praha-uz-k-cesku-nepatri-hlavni-mesto-dobyli-bruselsti-kolaboranti-absolutni-vitez-udelal-prvni-chybu-ods-jako-prave-kridlo-cssd-pirati-misto-kscm-okamura-nemusi-zoufat-boj-o-vsechno-teprve-zacina.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČSSD -skokan roku (do propasti), levice prohrát nemohla   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 04:45:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dočítám se takové věci, jako že "levice utrpěla debakl". Je to nesmysl, protože tu dávno žádná levice není. Vojtěch Filip se dlouhodobě stará především o to, aby se udržel ve funkci. Zvolil pro to obvyklou metodu, podporuje ty, kteří ho podporují a naopak. Jelikož je to nejen priorita, ale současně 90% zájmu, nedá se počítat s tím, že by voliči nadšeně jeho prioritu sdíleli. Vedení KSČM za jakési mlhavé přísliby podpořilo vládu ANO s ČSSD, jejíž vedení postupuje stejně jako Vojtěch Filip, stará se o dosazování vlivných milců do tučných úřadů.

Andrej Babiš věnoval ve svém televizním vystoupení během voleb velké úsilí, aby diváky přesvědčil, že ANO je pravicová strana, a zřejmě jako důkaz k tomu dodal, že on má "sociální cítění". To se projevuje asi tím, že zvýšil důchody a snížil jízdné pro důchodce. Koblihy ho něco stály, důchody zvýšil a jízdné nechává doplatit ze státního rozpočtu, který není jeho.

Označení "levice" je dávno mlhavé, má vágní koncept, a byla mu dodána negativní konotace, takže se používá jako nadávka či dehonestující nálepka. Hrdí pravičáci nadávají do levičáků kde komu včetně vedení Evropské komise v čele s Junckerem. Je to bizardní, neboť levice (podle mne) má usilovat o emancipaci znevýhodněných občanů a o rovnost příležitostí a to v zájmu optimálního fungování komunity. Vedení Evropské komise jsou dobře placení pohůnci nadnárodních korporací usilujících o své zvýhodnění v neprospěch ostatních včetně podměrečné "buržoazie".

Pokud se podaří nahradit Vojtěcha Filipa a hlavně jeho priorit v KSČM, brzo se ukáže, zda k tomu došlo za pět minut dvanáct, nebo už po dvanácté. Myslím si, že v ČSSD je změna už nemožná. Jak mi kdysi řekl Vladimír Špidla, "generály lze dělat jen z plukovníků". Do hodnosti plukovníků byli vybráni a povýšeni ti, kteří nejsou schopni fungovat jako generálové. Úspěšná vzpoura poddůstojníků je nepravděpodobná. ČSSD při svém postupně dovršeném "taktickém posunu doprava", o který od roku 1993 usiloval sekretariátový myslitel Ota Novotný, učinila vše, aby už nikomu z občanů neměla co nabídnout. Místo toho pomáhala rozebrat to, co jí nepatřilo. Jaroslav Foldyna ani nikdo jiný to zachránit nemůže, protože by se musel zbavit těch, kteří jediní by ho mohli úspěšně podpořit.

Levicí nelze nazývat ani kavárenské myslitele například kolem "Deníku referendům" odtržené od ostatní společnosti i od reality při sdílení ideologie tzv. "neomarxismu", jejíž teorie se neopírá o Marxe, ale o pokračovatele Frankfurtské školy. Nenechme se mýlit tím, že Akciová společnost Vodňanská drůbež podala trestní oznámení na redaktory DR kvůli obsahu čtvrté kapitoly knihy "Žlutý baron" popisující "otřesné pracovní poměry v podniku z holdingu Agrofert" ZDE: http://forum24.cz/babisovi-lide-podali-trestni-oznameni-na-novinare-deniku-referendum-kvuli-knize/ "sociálně cítícího" Andreje Babiše.

Současně však se DR důrazně vyslovuje pro ochranu "liberální demokracie" tedy ochranu svobodné zvůle proti demokracii bez přívlastků a "extrémistům", proti těm, kteří k mají k praxi "liberální demokracie" zásadní výhrady. DR se distancuje od "proruských desinformačních webů" a ohrazuje se proti zařazení DR Jakubem Jandou mezi média s nevyhraněným postojem k Ruské federaci. Jakub Janda napsal: "Deník Referendum se na jednu stranu „zastává Pussy Riot“, případně „píše o politickém procesu Nadji Savčenkové“ a celkově zastává liberální hodnoty třeba v otázce „pro-choice“, ale na druhou stranu „kritizuje válku v Iráku“ a „válku s terorem“.

Levicí není ani k politické akci se hlásící parazitní lumpenproletariát typu Antifa, Kolektiv 115 a různí "anarchisté". Ti fakticky podporují "Českou pirátskou stranu", která je zase jedna ruka (jak patrno z hlasování ve Sněmovně) s liberální pravicí z ODS, TOP09, STAN, atd. proti "extrémistům" z SPD. Předseda Ivan Bartoš správně sám sebe označuje jako liberála. Z mého pohledu je ultraliberál, tedy extrémista.

K anarchismu se hlásil i můj praděd, který proto vystoupil ze sociální demokracie skoro sto let přede mnou. Byl ovšem velmi úspěšný živnostník obuvník dokud ho R-U monarchie neposlala do světové války, když mu před tím zrekvírovala "pro armádu" všechny kůže a zničila mu živnost dřív, než by to dokázal Baťa. Levice se vždy distancovala od lumpenproletariátu, který diskreditoval její snahu o emancipaci chudých, ale pracujících, nebo upřímně se snažících práci najít.

Stále existují jednotlivci uvažující levicově, tedy o možnostech dosažení rovnosti příležitostí. Nemohou než uvažovat, protože k prosazování je třeba organizované akce. K ní chybí organizace.

Ano, kandidoval jsem za SPD Tomia Okamury, která levicová není, ale není ani pravicová. Angažuje se v jiné dimenzi veřejného zájmu. Dnes totiž jde zejména o zachování samotné demokracie, kterou ohrožuje nejen dosud jen částečně úspěšná snaha o ovládání informačních toků ve společnosti, a také o přežití národní komunity, tedy pospolitosti všech, kteří jsou ochotni spolupracovat na ochraně společných zájmů v rámci "národního státu".

Autor: Ivan David

Zdroj: Nová Republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHrst nekorektních postřehů k včerejším volbám   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 04:39:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
…Výrokem dosahujícím úrovně vtipu roku je prohlášení předsedy ČSSD, že se soc.dem. odrazila ode dna. To fakt nemá chybu. Když se uváží, že poprvé od roku 1990 nebude mít ČSSD zastoupení ani jednoho zastupitele v Praze a kdy vypadla z celé řady krajských měst, bude možná tento vtip uváděn na Silvestra tohoto roku…

A ovšem: O nic tak důležitého nešlo. Komunální volby či volba 1/3 senátorů nepohnou kormidlem republiky. Jistě. Ti, kteří byli zvoleni a budou zastávat placené funkce, to jistě vidí jinak. Strany si taky na výsledcích ujasňují, jaké jsou jejich pozice. Ale na rovinu. Nezažil jsem za celou dobu od roku 1989 jediného pražského primátora, kterého by bylo možné si vážit. Spíš to bylo stále horší. Takže věcně je jedno, jestli tam bude Petr nebo Pavel.

Praha si zřejmě navlékne definitivně kabát pravdoláskařů a sluníčkářů, protože připravovaná koalice Pirátů, hnutí Společně pro Prahu a Spojené síly pro Prahu, které kategoricky nepřipouští koalici s vítěznou ODS a sice pátým, ale nikoliv o mnoho slabším ANO, nám nasvítí cestu k jedinému šťastnému proevropskému žití …

Mimochodem také to znamená, že Praha dál pokročila ve svém oddělení od zbytku republiky, který je přece jenom uvážlivější.
Nominální levice, tj. ČSSD a KSČM dál drtivě slábne. Ale ty sociálně slabé a zejména důchodce fakt nezajímají levicová hesla. Pro ně je to Babiš, kdo téměř po 25 letech od roku 1989 jim konečně trochu zlepšuje životní úroveň. A protože je to pragmatik, bude jim ji zvyšovat do konce svých dnů premiérování.

A nejen to. I ten Okamura už se vyžvejkal. To co je kulturně ještě přijatelné, Babiš od něho zcela převzal. „Nevezmu ani jednoho sirotka či uprchlíka“. Neplete do toho islám a ani nemusí. A zřejmě ani nechce. Když nevezme sirotka či uprchlíka z Blízkého Východu ze Sýrie a kategoricky to říká každému na Západě, je v očích běžného Čecha hrdinou a logicky to znamená, že nevezme logicky ani žádného muslima. To se jeví vcelku logicky lidem korektní. A protože Babiš tuto tezi opakovaně drží na veřejných fórech, ač hromy divo bijú, těžko něco racionálnějšího může Okamura nabídnout…

…A mimochodem, je skvělé, že ODS nebude v Praze vládnout. To jak se po svém vítězství nabubřele choval Svoboda s pro mnohé zcela nepřijatelnou odpudivou Udženije, člověku připomnělo doby minulé. Jen ať pěkně spolu s ANO zalezou do opozice…
Jo, už zvítězil jako senátor Drahoš a určitě zvítězí i ti další sluníčkáři – bývalí kandidáti na prezidenta. Z toho hlava bolet nemusí. Senát měl význam snad jen v době, kdy jsem měl čest být jeho členem, tj před vznikem hejtmanství. Když si vzpomínám na tu dobu, měl jsem v Sokolově silnější postavení než poslanci. Jich bylo jako much, ale já byl jeden jediný. Dnes je samozřejmě důležitější krajský hejtman…

Jo mimochodem, dneska se na Primě pohádali čtyři komentátoři o význam těch voleb a nejvíc o nějakého Čižinského. Plesl dokonce tvrdil, že jednoho dne může být i předsedou vlády…Zajímavé. Dnes jsem náhodou zjistil, že jsou vlastně dva Čižinští a jsou bratři…
Vtipné…

Čunek a také nějaký Drahoš vyhráli hned v prvním kole voleb do Senátu. No Čunkovi bych funkci předsedy Senátu přál na místo Milana Štěcha. A to říkám vzdor tomu, že jsem bývalý sociální demokrat…

Zatímco Hamáček se odráží ode dne, Jaroslav Foldyna vyvozuje závěry a chce odstoupit ze všech stranických funkcí, protože nebyl zvolen do děčínského zastupitelstva a mizerně dopadl celý kraj…

Jak vidíte, nic zvláštního se neděje…

Jiří Vyvadil

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOdveta za porušení příměří: Syrská armáda ostřeluje pozice ozbrojenců v Latákii   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 04:11:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Damašek zahájil dělostřelecké útoky na pozice teroristů v horách provincie Latákie. Jedná se o reakci na porušení dohodnutého příměří. Porušování příměří hlásí i provincie Idlib.

Jak uvedl důstojník syrských ozbrojených sil, ozbrojenci teroristické organizace Fronta an-Nusrá* pokračují s raketovými a bombovými útoky na vesnice a pozice provládních sil. Syrská armáda palbu opětovala podél celé administrativní hranice s provincií Idlib.

Důstojník uvedl, že an-Nusrá neustále útočí na infrastrukturu a obytné oblasti. Naposledy ozbrojenci použili raketové systémy Grad, kterými ostřelovali dálnici mezi Latákií a Aleppem. Při útoku nikdo nebyl zraněn, ale dálnice byla poškozena.

Většina provincie Latákie byla osvobozena. Ozbrojenci však nadále drží její severovýchodní část sousedící s Tureckem a provincií Idlib, kterou nadále kontrolují teroristé a další protivládní milice. Ruské Centrum pro usmíření bojujících stran informovalo o opakovaném porušení příměří ze strany ozbrojenců v Latákii. Jeden civilista v osadě Sandran byl zraněn.

K porušení příměří došlo i v sousední provincii Idlib, kde má po dohodě mezi Ruskem a Tureckem do 15. října vzniknout demilitarizovaná zóna. Idlib je poslední velkou baštou islamistických teroristů a protivládních ozbrojenců v Sýrii.


Zdroj: https://sptnkne.ws/jGXJ

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTurecko odmítá půjčky MMF   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 04:05:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecko už nechce využívat půjčky Mezinárodního měnového fondu, řekl prezident Recep Tayyip Erdoğan. „Uzavřeli jsme kapitolu půjček MMF, abychom ji nikdy více neotevírali,“ řekl během svého vystoupení ve městě Kızılcahamam před aktivisty vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje.

Turecký prezident to prohlásil na pozadí v poslední době vyostřených vztahů s Washingtonem, a to i kvůli případu amerického pastora Andrewa Brunsona, kterého zadržely turecké úřady už v roce 2016. USA zavedly sankce proti tureckému ministru spravedlnosti Abdulhamitu Gülovi a ministru vnitra Süleymanu Soylu.

Poté prezident Donald Trump prohlásil, že schválil zvojnásobení cla na hliník a ocel — na 20 a 50 procent. To způsobilo pokles turecké liry na historické minimum. Ankara v rámci odvetného opatření prudce zvýšila clo na 22 druhů amerického zboží (včetně tabáku, alkoholu, automobilů, kosmetických výrobků, rýže a ovoce) v celkové hodnotě 533 milionů dolarů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jGWP

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAbe a Pompeo se dohodli na posílení spolupráce ohledně KLDR   
Pridal tk Pondělí 08 říjen 2018 - 04:01:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Japonský premiér Šinzó Abe včera odpoledne přijal ve své rezidenci amerického ministra zahraničí Mika Pompea. Mezi oběma stranami došlo k výměně názorů ohledně KLDR, při které se představitelé obou států dohodli na posílení spolupráce v příslušných otázkách. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo zahájí 7. října návštěvu v KLDR.

Mike Pompeo si během setkání vyměnil s japonským premiérem názory na témata týkající se konzultací mezi USA a KLDR. Šinzó Abe uvedl, že Japonsko je ochotno spolupracovat se Spojenými státy na vyřešení jaderné otázky na Korejském poloostrově a severokorejských únosů japonských občanů.

Mike Pompeo řekl, že Japonsko a Spojené státy by měly sjednotit svou pozici a udržovat úzkou spolupráci v příslušných otázkách.

Obě strany se téhož dne také dohodly na pokračování provádění rezolucí Rady bezpečnosti OSN o sankcích vůči KLDR a na další spolupráci s Jižní Koreou při denuklearizaci Korejského poloostrova.

Mike Pompeo se ve stejný den setkal také se svým japonským protějškem Tarem Noguchim.

Pompeo dorazil 6. října do Japonska a po své návštěvě Severní Koreje navštíví také Jižní Koreu a Čínu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2723 sec,0.0616 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,992kB