Pátek 12 říjen 2018
Soukup by neměl ztrácet nervy   
Pridal tk Pátek 12 říjen 2018 - 03:14:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Z elektronických médií jsem se včera dozvěděl, že J. Soukup připravuje v jednom ze svých četných pořadů na TV Barrandov, kde vystupuje jako hlavní konferenciér, analytik, soudce, popravčí i generální ředitel v jedné osobě, opět pásmo věnované mé osobě. Pro jistotu jsem se podíval na tento pořad a byl jsem zděšen. Tedy především ze Soukupa samotného. Nervózní až psychopatická gestikulace, podivné a křečovité grimasy v obličeji, působily natolik odpudivě, že jsem jen s největší námahou ono televizní pásmo skečů věnované mé osobě dosledoval až do konce. Slušně řečeno, Soukup je přepracován.Ono dělat konferenciéra v osmi pořadech své televize je opravdu namáhavé a stresující.

Také lži, které se ze Soukupových úst sypaly, byly nehorázné. Pro tentokrát vylepšené o některé nové pohádkové příběhy.

Tak například Soukup tvrdil, že jedním z mnoha dárců strany LEV 21 v roce 2012 bylo jakési zarostlé individuum jménem Jiří Melichar, prý jednatel firmy Velantis, které mělo věnovat této straně 250 000 Kč. Celkem lehce lze dokladovat, že firma Velantis byla v roce 2012 při poskytnutí tohoto daru zastupována úplně jiným jednatelem. Darovací smlouvu lze kdykoliv předložit a panu Soukupovi lze jen poradit.

Tedy, pokud podle něj vznikly v mém konání v posledních dvaceti letech nějaká porušení zákona, nechť podá trestní oznámení doložená důkazy anebo ať mlčí a přestane šířit své lži.

Samozřejmě, že za tento „výkon“ TV Barrandov podávám další stížnost na Soukupa a jeho televizi Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Věřím, že když ne při posuzování té první stížnosti (zatím nemám o výsledku projednávání v Radě žádné informace), tak při posuzování druhé stížnosti, Rada vůči Soukupovi a jeho privátní televizi konečně zakročí. Soukup se ve svém pořadu snažil vzbudit dojem jako by vystupoval na ochranu zájmů mé budoucí bývalé manželky Petry. Tvrdil mj., že prý u soudu říkám, že mám jediný příjem, kterým je starobní důchod. Ani to pochopitelně není pravda. Soudu jsem předložil svá daňová přiznání za léta 2016 a 2017. To, že jsem ve svých dnes již 66 letech omezil své podnikatelské aktivity, na tom nevidím nic divného. Nechci pracovat doživotně. Soukup pro jistotu neuvedl ani výši výživného na dítě, kterou nicméně platím na účet své budoucí bývalé ženy každý měsíc. Oněch 10 000 korun je částkou, kterou podle mého odhadu nedostává po rozvodu na výchovu dítěte více než 95% bývalých partnerů. A to by diváci dobře věděli.

Je zajímavé, že Soukup pokračuje v útocích na mou osobu i po volbách do Senátu, kde jsem skončil již v prvním kole. Samozřejmě, že za hlavní důvody mého volebního neúspěchu musí každý objektivní pozorovatel považovat naprosto lživá vystoupení mé budoucí bývalé manželky Petry v TV Seznam šest týdnů před volbami a následnou antikampaň, která proti mně byla v některých médiích vedena. A dále také trvalé opakovaně lži Soukupa v TV Barrandov před volbami.

Právě teď, kdy píšu tento článek, probíhá na Parlamentních listech anketa, zda je J. Soukup dobrým moderátorem. Přičemž 96% účastníků ankety PL se zatím domnívá, že nikoliv. Možná, že by se J. Soukup měl nad tímto varovným číslem zamyslet. A že by se také měla nad ním zamyslet Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, zda Soukup může ve svých pořadech beztrestně polévat prakticky kohokoli, koho si vybere, lživými a špinavými tvrzeními.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStrategie „papeže“ Františka, jak odstranit svědky a svědectví   
Pridal tk Pátek 12 říjen 2018 - 03:07:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je už známou věcí, že bývalý papežský nuncius v USA, arcibiskup Viganò, odvážně ukázal na zločiny homosexuální mafie v církvi a postavil se za obrodný proces. Má započít Františkovou rezignací z úřadu. Reakcí Františka však nebylo pokání.

Ve svých kázáních v domě sv. Marty začal skrytý útok na arcib. Vigana. Momentálně změnil strategii a pronáší už ryze evangelizační a hluboce duchovní kázání, jako by byl největším charismatikem.

Například klade otázku: „Jsem zamilován do Pána?... Anebo svoje křesťanství prožívám jen děláním toho či tamtoho?“ Všichni obdivem téměř oněmí. On si ale tyto myšlenky vyčte z charismatických autorů, a navíc má osobní zkušenost z náboženského probuzení v Argentině před 40 lety. Pastoři tehdy vyháněli démony, lidé byli uzdravováni...

Je možné, že František, aby oslnil, začne po vzoru argentinských pastorů vyhánět démony a modlit se za nemocné. Jenže i kdyby František a jiní propagátoři homosexualismu dělali zázraky, platil by o nich Ježíšův výrok: „Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne pachatelé nepravosti.“ (Mt 7,22-23)

Uchvacující kázání teď František pronáší proto, aby si vytvořil zevnější image světce a mohl tím účinněji prosazovat homosexualismus a islamizaci k sebezničení církve. Cílem jeho strategie je rozdělit odpůrce, pak už nebude muset odpovědět na otázky a přiznat zločiny homosexuálního lobby, a hlavně – vyhne se rezignaci. František od samého počátku svého pseudopontifikátu systematicky, slovy i gesty, prosazuje legalizaci homosexualismu.

Na první veřejné akci při světovém dnu mládeže v Rio de Janeiro zapojil do organizace nejznámějšího homosexuála jako tzv. choreografa, aby učil tancovat biskupy. Při zpáteční cestě na tiskové konferenci v letadle prohlásil: „Kdo jsem já, abych soudil homosexuály?“ Tím zneužil papežskou autoritu k popření Božího příkazu, který varuje před hříchem Sodomy věčným ohněm (2Pt 2,6). Pak následovala celá série jeho výroků a gest, návštěv a telefonátů se známými i méně známými homosexuály.

Například prohlásil, že se církev musí homosexuálům omluvit, a rozhodl se netrestat pedofilní kněze, nanejvýš modlitbou. Na Zelený čtvrtek líbal ve vězení nohy transsexuálovi, a tím de facto tento hřích schválil. V exhortaci Amoris laetitia už otevřeně popřel existenci objektivně platných morálních norem. Tím popřel Boží zákon i Kristova přikázání. Místo nich určil za nejvyšší měřítko subjektivní přístup. Kardinálům na dubia dodnes neodpověděl a rovněž na tzv. Korekci, podepřenou peticemi, mlčel! František při svých tzv. apoštolských cestách využívá každou příležitost, aby potvrdil homosexualismus.

Například při nedávné návštěvě Irska napomínal rodiče, že nesmí dětem vyvracet homosexuální sklony, které jim nasugerovali ve škole. Po vystoupení arcib.Vigana František odmítá na konkrétní obvinění odpovídat a tím de facto přiznal svou vinu za krytí zločinů kard. McCarricka a homolobby v církvi. Při návštěvě pobaltských republik dále skrytým způsobem prosazoval homosexualismus (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39971).

Na měsíc říjen vyzval k modlitbám růžence proti útokům ďábla, který rozděluje křesťanské společenství. František sám rozděluje církev, a to prosazováním homosexualismu. Je paradoxem a dalším manévrem, že k tomu žádá podporu věřících exorciční modlitbou k sv. Michaelu archandělovi. Nyní probíhá synod biskupů. Do synodu František prosadil 39 svých moderátorů, mezi nimiž je i kard. Marx, který prosazuje sňatky homosexuálů v chrámech. Jak to, že František za tento zločin kardinála nedegradoval?

Potom je ale jasné, o co mu i na synodu jde. Synod prosazuje ducha a program Amoris laetitia, to znamená vnést nové myšlení, myšlení světa – aggiornamento – i v otázce legalizace homosexualismu v církvi. V rámci synodu připravuje tzv. Mezigenerační globální projekt pod názvem Sdílet moudrost času. Ve skutečnosti jde stále o totéž – prosadit homosexualismus v církvi.

Rovněž plánovaný světový den mládeže má prosadit tento program. Kdyby byl František herec, se svými schopnostmi by se určitě stal filmovou hvězdou. Hrál by tak sugestivně, že by všichni nabyli přesvědčení, že to není hra, ale skutečnost. Jenže ve hře, kterou hraje teď, jde o zneužití úřadu k sebezničení církve, a to je mimořádně vážná věc!

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři

10. 10. 2018
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOSN plánuje pro EU až 150 milionů migrantů!   
Pridal tk Pátek 12 říjen 2018 - 03:02:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
OSN plánuje umístit do Evropy v letech 2040-2050 od 50 do 150 milionů migrantů!!!!

Podle variant ročně 1 milion až 6 milionů migrantů!!!!!

Padesát milionů migrantů do EU je pouze spodní hranice, horní hranice počítá až s trojnásobkem.

Aktuální krátkodobý pokles intenzity proudících migrantů je spíše jen taktickým ústupem v okamžiku rostoucího odporu Evropanů, kdy není jasný další tah EU - zda to dojde až k radikálnímu potlačení bouřících se národů, což vzhledem ke snahám o vybudování nadnárodní policie je vysoce pravděpodobná varianta.

DOKUMENTY OSN JSOU K NAHLÉDNUTÍ ZDE:

http://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/EU.pdf
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponItalská sopka Etna je v pohybu. Čeká Itálii tsunami?   
Pridal tk Pátek 12 říjen 2018 - 02:54:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci varuji, že nejvyšší sopka v Evropě – Etna - je v pohybu. Může to být příčinou nevyhnutelné přírodní pohromy, informuje Life.

Etna, která se nachází na Sicílii, se může zhroutit a vyvolat sesuv velkého množství půdy a kamení, které se dostanou do moře. To je vážná hrozba pro region, protože na úpatí Etny žije zhruba milion lidí, mnohem více jich je na pobřeží Jónského moře. Pokud se část sopky dostane do moře, může to způsobit tsunami, říkají italští vulkanologové.

Vědci z německého centra Helmholtz Ocean Research (GEOMAR) nainstalovali transpondéry s tlakovými senzory z jihovýchodní strany Etny. Udělali analýzu dat a zveřejnili je ve vědeckém časopise Science Advances. Podle vědců může sesuv nastat za 10, 100 nebo 100 000 let, a proto je důležité sopku sledovat.

Výzkum také ukázal, že Etna se pohybuje směrem k moři pod vlivem gravitace. Láva stoupající uvnitř sopky rovněž dává impuls k pohybu, ale mnohem menší. Dříve se předpokládalo, že právě aktivita uvnitř sopky způsobila pohyb Etny směrem k moři.

Zdroj: Life

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy nařkly Rusko za utrpení obyvatel na Donbasu   
Pridal tk Pátek 12 říjen 2018 - 02:51:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusky mluvící obyvatelé Ukrajiny trpí výhradně na Donbasu. S takovým prohlášením ve čtvrtek 11. října vystoupil zvláštní zástupce amerického ministerstva zahraničí Ukrajiny Kurt Volker, uvádí ruská média.

„Na Ukrajině rusky mluvící lidé nejsou vystaveni žádné diskriminaci v Charkově, Kyjevě, Oděse a dalších městech, cítí se být oddanými Rusku. Donbas je jediné místo na Ukrajině, kde lidé trpí. Je to oblast, kde Rusko zasáhlo svými vojenskými silami," řekl.

Volker navíc uvedl, že Spojené státy odmítly ruskou iniciativu, uspořádat na Donbasu referendum o budoucím statusu regionu. Washington považuje tuto myšlenku za odporující ukrajinské ústavě a Minským dohodám. Návrh uspořádání referenda na Donbasu patří ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Zástupce ministerstva zahraničí také vyzdvihl téma uspořádání nového setkání o Donbasu s asistentem ruského prezidenta Vladislavem Surkovem.

„Setkání jsme ještě nenaplánovali. Chtěl bych, abychom při setkání mohli vézt konstruktivní rozhovor," zdůraznil Volker.
4. října zvláštní vyslanec ministerstva zahraničí vyhrožoval Rusku těžkými ztrátami, kdyby se Moskva rozhodla „zabavit" nová území na Ukrajině.

„Myslím si, že je velmi důležité dát jasně najevo, že Rusko na Ukrajině nezíská nic víc. Doufáme, že potlačíme novou agresi a ukážeme, že současná agrese je pouze ztrátami pro Rusko," řekl Volker.

Ozbrojený konflikt na Donbasu začal na jaře 2014 poté, co se Kyjev pokusil potlačit projevy v Doněcké a Luhanské oblasti, způsobené výměnou vlády na Ukrajině. Kyjev pravidelně obviňuje Rusko z vměšování se do konfliktu. Kreml popřel přítomnost pravidelných jednotek ruských ozbrojených sil na východě Ukrajiny.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jJTG

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDonald Trump kritizoval politiku Fedu na zvýšení úrokových sazeb   
Pridal tk Pátek 12 říjen 2018 - 02:44:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump silně kritizoval příliš tvrdou měnovou politiku Federálního rezervního systému (Fed) a řekl, že Fed je „šílený". Trumpův krok vyvolal obavy ohledně intervence prezidenta do nezávislosti Fedu.

Americký akciový trh téhož dne zaznamenal velký pokles.

Donald Trump v nedávné době mnohokrát veřejně kritizoval politiku Fedu na zvýšení úrokových sazeb, čímž porušil dlouhou tradici Bílého domu, který by se měl vyhýbat komentování měnové politiky.

Fed zvýšil úrokové sazby už třikrát v tomto roce a letos plánuje ještě jedno zvýšení.

red.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2353 sec,0.0917 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,694kB