Čtvrtek 18 říjen 2018
Jak si vůbec někdo může přát konec demokracie v Česku?   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 06:02:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejprve to bylo jakési ženské lobby, co zažalovalo kněze P. Piťhu za upozornění na to, jaké nebezpečí pro demokracii znamená Istanbulská úmluva a teď jakási děva narušila mši kardinála Dominika Duky. To si přejí konec demokracie?

Je mi z toho smutno, jak 29 let po pádu jednoho totalitního nedemokratického systému se někteří aktivisté snaží, aby byl u nás vybudován další politický systém na bázi totalitního nedemokratického režimu. Tentokrát na bázi neomarxismu. Když si vybavím, co všechno si přeje tzv. Istanbulská úmluva v její důvodové zprávě: například:

1. Odebírání dětí ze svých rodin, ke kterému bude stačit i křivé obvinění.

2. Příkaz rodinám vychovávat své děti bezpohlavně.

3. Za pouhý nesouhlas deportování do výchovně-pracovních táborů

4. Nadvláda homosexualistů nad ostatními

5. Indoktrinace touto politickou ideologií dětí ve školách

6. Stavění mužů a žen proti sobě.

7. Když k tomu dodám ještě ten jejich tolik proklamovaný multikulturalismus, vše připomíná tu nejhorší noční můru, jaká se může člověku zdát.

Nemůžu si pomoci, ale mě, jako demokratovi a zastánci svobody názoru a vyjadřování se nic z toho výše uvedeného zásadně nelíbí. Vám snad ano, milí čtenáři? Jestli ano, tak jste u mě zkrátka a dobře ztratili kredit demokrata. Takové věci do demokracie prostě nepatří! To patří jen někam do totalitního systému! A tak se ptám, to je někdo tak posedlý tím, aby se takovéto věci, které vyžaduje důvodová zpráva Istanbulské úmluvy, chtěl zavést?

Když byla nastolena komunistická diktatura v únoru 1948, také si ji tenkrát mnoho lidí přálo. A také mnozí lidé měli radost z politických procesů v 50. letech. To se myšlení českých lidí za těch 70. let vůbec nezměnilo? Pokud by to měla být pravda, tak nezbývá nic jiného, než nad takovými lidmi pořádně ohrnout nos.

Libor Čermák

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=683498
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTřeba Hermanovi dají funkci jeho milí krajané   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:58:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dnes jen krátce, ale zato radostněji.

Daniel Hermann neuspěl v druhém kole senátních voleb, místo něj získal senátorskou (dobře polstrovanou) sesli ODSák Tecl.

Vyhrál přesvědčivě o skoro dvojnásobek hlasů. Daniel Hermann si může připsat další neúspěšné volby, protože předtím neuspěl ani jako poslanec.

Je vidět, že strýček Brady, setkání s Dalajlámou a jeho zdravice milým krajanům z Landsmanšaftu mu moc nepomohla. A to se chudák tak snažil zavděčit se dnešním evropským a tranatlantickým hodnotářům. Inu to se stává. Bývalý ministr kultury zapomněl, že nestačí jen poklonkovat mocným, bohužl zatím jsou tu a tam volby a český volič možná zapomíná, ale neodpouští. A Daniel Hermann se hodně snažil, aby se na něj nezapomnělo.

Ale třeba mu dají nějakou funkci jeho milí krajané. i když ti spíš majetky chtějí, než že by se dělili.

Každopádně odteď si Daniel Hermann může jezdit kam chce, za kým chce a diskutovat s kýmkoli o čemkoli a každému to bude úplně jedno. Ale nevím, jestli ho to bude ještě těšit.

Zdroj: https://www.vidlakovykydy.cz/index.php/clanky/treba-mu-daji-funkci-jeho-mili-krajane
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVáclav Havel - symbol falešné a pokřivené morálky   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:55:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako "morální symbol", tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku.

Bohužel, mnozí věděli, ale nikdo to nechtěl slyšet ! Václav Havel nabyl po 17. listopadu 1989 v restituci rozsáhlý majetek. Pozadí této restituční transakce, jedné z prvních, která prolomila Benešovy dekrety, je však zatemněno a objevuje se jméno pražského pozemkového krále, miliardáře Miloše Červenky.

Rodina Havlů patřila k nejbohatším židovským rodinám v Praze již na počátku 20. století. Otec a strýc Václava Havla byli členy zednářské lóže „Bohemia“. Oba financovali Sionistické organizace, zednářské lóže, PEN-klub a oba byli členy Rotary-klubu. Současné bohatství, resp. z restituované majetky jsou dílem strýce Václava Havla, Miloše Havla filmového podnikatele. Významnou měrou se na majetku rodiny podílel i otec Miloše Havla Václav Havel st., majitel stavební firmy a stavitel Lucerny.

Vztahy Václava Havla se svým synem Milošem Havlem však byly později poznamenány synovou neutajovanou homosexualitou. Asi nejproslulejším projektem Miloše Havla bylo vybudování barrandovských studií, které vybudoval spolu s židovským podnikatelem Osvaldem Koskem. Miloš řídil i filmovou společnost Lucerna-film a bohatl na dovozu a promítání amerických filmů.

Po začátku války vstoupila na Barrandov německá správa a ateliéry se nebývale rozrostly. Točila se řada filmů, na kterých se podílela tehdejší elita českých herců. Rodina Havlů patřila k prominentním Židům, svědčí o tom fakt, že Miloš Havel a Václav Havel senior spolupracovali nejen s okupační správou, ale také s Gestapem a SD (Sicherheitsdienst). V Lucerně (která byla ve vlastnictví Havlů) ustavili rezidenturu SD a zřídili konspirativní byty. Zde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem.

Miloš Havel zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty a optoval německou národnost i občanství. Dostal doklady na německé jméno a příjmení. Pracoval zpočátku jako agent, pak jako řádný úředník pražského Gestapa. Miloš Havel dostal také celou řadu osob do koncentračního tábora a vězení.

Po válce byl Miloš Havel zařazen pod svým německým jménem na listinu válečných zločinců. Byl také obžalován, ale obvinění bylo za nejasných okolností staženo. Z této doby existují také doklady o čilých stycích Miloše Havla s StB. Miloš Havel podepsal StB také spolupráci. Po navázání spolupráce s StB odcestoval Miloš Havel do Německa.

V Západním Německu požádal Miloš Havel jako „pronásledovaný“ český Žid za války o odškodnění za majetek, který ztratil. V průběhu války totiž prodal polovinu barrandovských studí německé správě za částku asi 7 milionů korun, což považoval za podhodnocenou cenu, ke které byl přinucen. Západoněmecký rehabilitační soud nároky Miloše Havla uznal a v plném rozsahu jej odškodnil.

Vraťme se však k Václavu Havlovi.

Ten se programově angažoval v Chartě 77, ve které byla řada (bývalých) komunistů, tzv. „osmašedesátníků“. Namátkou uveďme jména jako Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Jiří Hájek, Jaroslav Šabata, Miloš Hájek, Karel Šiktanc a řada dalších. Václav Havel byl rovněž členem KSČ a to do roku 1967..

Všichni mluvčí Charty 77 byli Židé nebo zednáři. Václav Havel nebyl řadový disident. Jezdil v lepším automobilu než tehdejší předseda komunistické vlády (vlastnil luxusní Mercedes), obýval rozlehlý a komfortní byt na Rašínově nábřeží a stejně tak měl k dispozici svou usedlost Na Hrádečku, kde mohl nerušeně pořádat své disidentské seance.

Havlův čas přišel v listopadu 1989, když na Letné a z balkonu Melantrichu mával nadšeným statisícům doufajících. V témže roce byl komunistickým parlamentem jednomyslně zvolen prezidentem a když skládal slib, přísahal symbolicky na komunistickou ústavu. Neštítil se mávat nadšeným a doufajícím davům a poté přísahat věrnost komunistické ústavě.

V roce 1990 se uvažovalo, jakým způsobem uskutečnit restituce a především v jakém rozsahu. Václav Havel, který měl tehdy v Občanském fóru rozhodující slovo, prosadil široké a rozsáhlé restituce.

Vzhledem k hrozbě nároků sudetských Němců se parlament rozhodl navracet majetky zabavené teprve po 25.2.1948.

Způsob, jakým se Václav Havel dostal k majetkům svého strýce a děda, je zahalen tajemstvím. Jeho strýc Miloš Havel byl po válce označen jako kolaborant a jeho majetek znárodněn podle Benešových dekretů. Proto se na něj klasické restituční předpisy o navracení majetku ztraceného po roce 1948, nevztahují.

Václav Havel přesto jako jeden z prvních dostal veškerý majetek, o který požádal. Možná i proto se Havel bojí tématu Benešových dekretů jako čert kříže. Na přímou otázku na svůj názor na ně uvedl pro BBC v roce 2002: „Já jsem se k tomuto velmi důležitému a citlivému tématu vyjádřil už mnohokrát, ale vždycky jsem se k němu vyjádřil, když jsem já chtěl a ne tehdy, když jakási zhysterizovaná atmosféra mě k tomu nutila, já zůstanu věrný této tradici, pokud jde o ty dekrety.“

Jednoznačné stanovisko k Benešovým dekretům však Václav Havel nikdy neposkytl a dobře ví proč. O pozadí Havlových restitucí se nikdy nemluvilo a žádný novinář se jimi netroufl zabývat.

Ještě dnes je Havel pěstovanou ikonou tzv. sametové revoluce a falešného sametového „národního obrození“. Restituce příjemně postihly řadu disidentů z Charty 77 a ti chartisté, na které nic nezbylo, si dokumenty k restituci alespoň padělali. Učinila tak Havlova spolupracovnice a disidentka z Charty 77 (Židovka) Marta Chadimová, jejíž restituční podvod s nemovitostmi na Loretánském náměstí v Praze byl však odhalen a před odsuzujícím rozsudkem jí zachránila jen milost jejího přítele z Charty 77.

Restituce Václava Havla proběhly však tiše a úspěšně. Upozornit na to, že prolamují Benešovy dekrety a jdou hluboko za stanovenou restituční čáru 25.2.1948 si nikdo netroufl a netroufá si tak učinit ani nyní. Lze přitom konstatovat, že právě Havlovy restituce byly jedny z průkopnických v tom smyslu, že prolomily Benešovy dekrety.

Na počátku 90. let se u restitucí Havlova majetku objevuje jméno Miloše Červenky, současného miliardáře a pozemkového magnáta v Praze. Absolvent moskevského MGIMO (aneb „Akademie KGB“) Červenka také Havlův majetek spravoval a fungoval jako Havlova „peněženka“. Naskýtá se proto otázka, pro koho vlastně dnes agent Červenka svůj obrovský majetek spravuje.

Havlovy úzké vztahy na staré struktury v souvislosti s jeho majetkem ukazuje i známá transakce, když prodal svou polovinu paláce Lucerna společnosti Chemapol vedené agentem StB Václavem Junkem. I u této transakce asistovala šedá eminence jménem Červenka. Dnes je (bývalý) majetek rodiny Havlů zdevastován a pomalu chátrá. Důkazem toho jsou jak Barrandovské terasy, tak Lucerna.

Havel však rozhodně nezchudl, svá aktiva má uložené jinde. Skutečný obraz Václava Havla je diametrálně odlišný od toho, jak jej vykreslují Židy ovládaná média a samozvaní kulturní elitáři. Vyzní tedy velmi trefně, je-li při jedné společenské akci k nazvání Václava Havla za „jednoho z nejlepších synů národa“ vybrán jistý deviantní fotograf obscénních polo pornografických snímků a sál plný ovcí nadšeně tleská. Je to jen důkazem, kterak se instalovaná „česká kulturní elita“ (většinou tvořená Židy) utápí v bahně pokrytectví a bezpáteřnosti.

Václav Havel zneužíval ideály, kterými se zaštiťoval. Ač celý život žil s maskou bojovníka s totalitou a s komunismem, již v období Charty 77 s (bývalými) komunisty ochotně spolupracoval. A navíc jak už bylo řečeno byl sám bývalým komunistou.

Po jeho úspěšném 17.listopadu 1989 Havel v čele Občanského fóra zajistil, aby si komunistická elita udržela moc ve státě. Symbolicky jmenoval federálním premiérem bývalého komunistického ministra Mariána Čalfu. Havel také obnovil všechny židovské společnosti ve státě a zednářské lóže, jejichž členy se stali téměř všichni vyvolení členové Charty 77 a Občanského fóra, vlády a diplomatického sboru, kteří byli povoláni pro budoucnost k vybraným rolím.

V březnu 1989 se v soukromých pražských bytech připojovala k televizorům videokazeta s Havlovou hrou „Asanace“, natočenou malou divadelní scénou v Německu. Na konci děje hry byl připojen asi osmiminutový fotografický přehled autorova života. Na jednom snímku je Václav Havel se všemi rituálními symboly svobodných zednářů korunován králem.

Václav Havel byl zasvěcen do zednářské lóže v roce 1968 při svém pobytu v USA. Do lóže byl uveden Arthurem Millerem, Židem a bývalým americkým komunistou. Havlovi se dostalo 30. stupně zasvěcení podle amerického rituálu (Ritual of Knight Kadosh z roku 1879). Etika rytířů 30. svěcení (Kádoš) je v rituálu charakterizována takto: „Moi, rien que moi, tout ŕ moi, tout pour moi, et cela par tous les moyens quels qu´ils soient“, tj. Já, nic než já, všechno mě, všechno pro mne a to všemi prostředky, lhostejno jakými. Stupeň rytíř Kádoš je pojmenován podle rabína Ha-Kadoshe. V zednářském řádu Kádoš existuje 7 stupňů. Václav Havel byl zasvěcen ve stupni 1. jako Le Kadosh Israelite (Kádoš Izraelita). Svým stupněm zasvěcení byl Havel předurčen (vyvolen) pro výkonnou politickou roli. V den své inaugurace předstoupil před veřejnost v krátkých nohavicích svých kalhot, což v nezasvěcené veřejnosti vzbudilo rozpaky, zasvěcenci v celém světě však věděli, že patří králi bosáků služebníku Židů.

Krátce po svém zvolení prezidentem navštívil Izrael, kde s rabínskou čepičkou na hlavě převzal čestný doktorát. Vídeňský Kurier přinesl fotografii Havla, na níž s židovskými modlícími řemínky na hlavě, opřen o Zeď nářků, šeptá hebrejské modlitby a skládá přísahu.

Václav Havel je dokonalý symbol falešné a pokřivené morálky naší společnosti. Na úpadku morálky a národního cítění se Václav Havel podepsal ještě více, než celý komunistický režim. Ten, kdo jej uznává a uctívá jako „morální symbol“, tímto zároveň přijímá tuto pokřivenou morálku.

Dr. Igor TOMO, M.D. PhD.

ENT Clinic Home: Östergatan 30A Södertälje Hospital 15243 Södertälje Södertälje Sverige SWEDEN

zdroj: http://www.na-septande.cz/jak-vidim-deni-kolem-sebe/vaclav-havel-pro-hluche-a-blbe
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč idioti vládnoucí této zemi rozpoutali kolotoč krevní msty s Afgánci? Poděkujte jim, až se nějaký Afgánec odpálí v Praze   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:47:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Můžete mi říci, který namyšlený debil ve vedení Armády ČR rozpoutal krevní mstu s afghánskými lidmi? Naši kluci mají být dávno zpět doma a ne roztáčet kola krevní msty!!! Tuhle zemi řídí stále více idioti, kteří nerozumí problémům, ale mají vystudováno X vysokých škol a jsou poslušní k panujícímu režimu, takže pak dělají voloviny typu chlubení se likvidací Afgánců. Ovšem Afgánci neztrácejí čas a vracejí úder. Šándor ví a varoval, jenže co chcete v zemi, kterou vedou idioti s velkým pérem a malým mozkem? :-(

Každý kdo zná muslimskou společnost ví, že islám jasně nařizuje právo, až povinnost, krevní msty. Poděkujte idiotům u moci, až se nám nějaký Afgánec odpálí v Praze. Hlavně, že si pak opět budou naši papaláši masturbovat ego ...

Autor: Lukáš Lhoťan / eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVelká Británie: Pasažéři zabránili deportaci násilníka   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:42:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pasažéři dopravního letounu v Londýně na letu do Istanbulu zabránili deportaci Somálce. Pasažéři oslavují na videu svůj triumf, tedy to, co za něho považovali. Později se vysvětlilo, že se jedná o muže odsouzeného za znásilnění.

V Londýně zabránili pasažéři letu do Istanbulu deportaci Somálce Yaquba Ahmeda. Ten se bránil deportaci a prohlásil, že nechce být oddělen od své rodiny. O několik minut později policisté zastavili své snahy.

Nyní ale vyšlo najevo, že Yaqub Ahmed je násilník odsouzený za skupinové znásilnění. Poté, co si odpykal svůj trest, měl být deportován do své vlasti. To ovšem znepokojení pasažéři nevěděli.

Nejedná se o první podobný příklad — ve Švédsku studentka podobně zabránila deportaci Afghánce. I v tomto případě se jednalo o brutálního násilníka.


Zdroj: https://sptnkne.ws/jNyy

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTajemný „UFO“ rádiový signál zachytili blíže, než kdykoli předtím   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:36:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vědci detekovali zdroj signálu, který se nachází blíže, než kterýkoli jiný dříve, o tom informuje britské Metro. Má se jednat o galaxii ve vzdálenosti 100 milionů světelných let.

Vědci díky pomoci teleskopu CSIRO v západní Austrálii jsou přesvědčeni, že signál přichází z ESO 601-G036, galaxie, která je vzdálená 100 milionů světelných let od Země.

Ostatní radiové signály přicházejí z oblastí vesmíru, které jsou mnohem více vzdálené, píše Metro.

Někteří experti si myslí, že rádiový signál přichází od mimozemských civilizací, nebo od motorů mezihvězdných lodí.

Doktor Ryan Shannon z Swinburne University of Technology prohlásil, že není známo, co způsobuje radiové signály a ze které galaxie přesně přicházejí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jNz7

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČeši se opět stali terčem útoku v Afghánistánu   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:24:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká hlídka se stala terčem útoku v Afghánistánu, informují česká média s odvoláním na mluvčí generálního štábu Magdalenu Dvořákovou. Bylo zraněno pět vojáků, jeden z nich vážně.

K přepadení došlo v 14:20 českého času. „Útok byl způsoben civilním vozidlem naloženým výbušninou, která byla iniciována v bezprostřední blízkosti vozidla patroly. Následkem výbuchu se obrněné vozidlo MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) převrátilo a bylo zraněno pět českých vojáků osádky," uvedla Dvořáková. „Čtyři vojáci V. B. (1985), M. J. (1984), M. S. (1976), M. Š. (1992) byli lehce zraněni a jeden voják D. K. (1983) byl zraněn těžce," dodala.

Vojáky ošetřili hned na místě a pak letecky přepravili do vojenské nemocnice na základně Bagrám. Tři z nich byli později z nemocnice propuštěni, vrátili se ke své jednotce, další zůstává na pozorování kvůli lehkému zranění. „Těžce raněný voják byl operován a nyní je ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života," dodala Dvořáková.

Lidové noviny dnes napsaly, že české speciální síly zaútočily na spolupachatele srpnového atentátu, v jehož důsledku zahynuli tři čeští vojáci. Vedení armády ani ministerstvo obrany informace nepotvrdilo.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jNzK


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická armáda se obává blížící se války   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:18:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Téměř polovina aktivní americké armády je přesvědčena, že Spojené státy budou v blízké budoucnosti zapojeny do rozsáhlé války. O tom svědčí údaje z průzkumu, který uskutečnily noviny Military Times.

Podle nich se 46 % armády domnívá, že se Spojené státy v průběhu roku zúčastní vážného vojenského konfliktu. Před rokem to předpovídalo jen 5 % respondentů. Zároveň polovina považuje za nepravděpodobné, že začne vojenský konflikt, což v roce 2017 odhadly dvě třetiny respondentů, píšou Military Times.

Respondenti jsou přesvědčeni, že nebezpečí pochází především z Moskvy a Pekingu. 71 % dotázaných nazývá Rusko významnou hrozbou a 69 % považuje za hrozbu Čínu. Tyto údaje se v průběhu roku významně zvýšily, z 18 na 24 %. Zároveň se Severní Korea, která byla považována za největší nebezpečí, přesunula na sedmou pozici (z 72 na 46).

Nyní jsou hlavní hrozbou pro bezpečnost americké armády kybernetické útoky (89 %). Přítomnosti radikálních islamistů na teritorii Ameriky se obává 59 % respondentů, přítomnosti „domovských" teroristických skupin 49 % a mezinárodních skupin, včetně Islámského státu (zakázaný v Rusku) 48 %.

Průzkum byl proveden koncem září až začátkem října. Respondenty se stalo více než 800 lidí.

V červenci bylo oznámeno, že více než třetina Američanů považuje Rusko za nepřítele Spojených států. Celkově 38 % respondentů považovalo Moskvu za nepřítele Washingtonu.

Zdroj: Military Times, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDiplomaté několika zemí vyjádřili protest na americké konferenci v OSN kritizující dodržování lidských práv na Kubě   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:12:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V sídle OSN v New Yorku proběhla 16. října konference sponzorovaná Spojenými státy s cílem kritizovat dodržování lidských práv na Kubě, diplomaté několika států proti tomu vyjádřili protest. Kubánská stálá zástupkyně v OSN Anayansi Rodríguez Camejo řekla, že Spojené státy nemají oprávnění vměšovat se do záležitostí lidských práv ostatních států.

Americká zástupkyně Rady pro ekonomické a společenské záležitosti OSN Kelley Currie a další zástupci pronesli projevy. Diplomaté z Kuby, Nikaraguy a Bolívie se na místě postavili za heslo „Podporuji Kubu, stavím se proti blokádě". Vedoucí konference nakonec ukončil diskuzi a prohlásil jednání za skončené.

Anayansi Rodríguez Camejo v prohlášení uvedla, že toto americké jednání je nejen útok proti svrchovanému státu, ale také vážně porušuje multilaterální zásady a základy OSN.

Bolívijský stálý zástupce v OSN Sacha Sergio Llorenti Soliz po konferenci poukázal na to, že Spojené státy takto nesprávně využívají OSN. Doufá, že OSN uspořádá zvláštní zasedání, na kterém se bude diskutovat o americkém vězení v Guantanamu a americkém zneužívání vězňů v Iráku. Když se to Spojeným státům hodí, využívají OSN jako nástroj, když ne, vystoupí.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína přijme další opatření pro rozšíření přístupu na svůj trh, slíbil v Haagu čínský premiér Li Keqiang   
Pridal tk Čtvrtek 18 říjen 2018 - 05:11:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V poledne 16. října místního času se konalo v Městském muzeu v Haagu Čínsko-nizozemské hospodářské a obchodní fórum. Na fóru byli přítomni čínský premiér Li Keqiang (Li Kche-čchiang) a nizozemský premiér Mark Rutte. Předseda čínské vlády na fóru pronesl tematický projev, ve kterém zdůraznil, že Čína se stále otevírá světu a přijme další opatření pro rozšíření přístupu na trh. Čína bude stejně zacházet se všechny typy podniků registrovaných v Číně.

Li Keqiang se vyslovil v tom smyslu, že v posledních letech se čínsko-nizozemské vztahy, zejména pragmatická spolupráce, neustále vyvíjejí na novou úroveň. Čína je ochotna spolu s nizozemskou stranou nadále podporovat rozvoj bilaterální spolupráce na vyšší úrovni, zachovávat multilateralismus a zajistit volný obchod založený na pravidlech. „Čína se rozhodně otevírá světu a chystá další opatření pro rozšíření svého trhu," uvedl Li.

Li Keqiang také poukázal na to, že Čína posílí ochranu duševního vlastnictví, a to s větším úsilím, což je také potřeba k vlastní hospodářské transformaci Číny. „Nikdy nedovolíme povinný převod práv duševního vlastnictví a bude podle zákona důsledně potrestána jakákoli činnost, týkající se porušování práv duševního vlastnictví," uvedl Li.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2378 sec,0.0825 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,731kB