Pondělí 29 říjen 2018
Pláč matky padlého obžalovává na Hradě naši misi v Afghánistánu   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 18:50:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kdo tu scénu viděl, dlouho na ni nezapomene. Matka s pláčem zaplavenou tváří přijímá z rukou hlavy státu státní cenu pro svého syna, který ji obdržel za to, že padl. A to nikoli při obraně své vlasti, což by byl jediný případ, kdy by se ta smrt dala srovnat se svědomím těch, kteří jej do boje vyslali, ale on padl v cizí zemi, od jeho otčiny vzdálené tisíce kilometrů, kdesi v pustých nehostinných horách a ve válce – vedené v zájmu koho?

Prý v zájmu boje proti terorizmu, řekli jí, když ji zprávu o vyznamenání padlého syna oznamovali, a ona to nechápala a nepochopí to samozřejmě nikdy. Což je stále ještě lepší, než kdyby chápala a pochopila. Kdyby věděla, jaký planetární podvod se za „bojem proti terorizmu“, pro který její syn položil život, skrývá. Kdyby tušila, že onen „terorizmus“ přivedli na svět nikoliv ti, proti kterým její syn v Afghánistánu bojoval, ale vojenskobezpečnostní komplex jednoho velkého státu za oceánem, který svůj zločin proti dvěma tisícům svých občanů obrátil ve vinu téměř všech zemí Středního východu, do nichž pak už i s plnou účastí svého státu vysílal trestné výpravy a přeměňoval je z kvetoucích zemí, a to pěkně jednu po druhé, v pustiny a trosky – a teprve tímto mnohaletým válečným tažením přivedl světový terorizmus na svět.

A smysl toho všeho? Vojenskobezpečnostní komplex rozjel svá kolečka na plné obrátky, zvýšil zisky i svůj roční rozpočet a získal část tamních ropných zdrojů do svých rukou. A Izraeli, svému spojenci téměř pokrevnímu, odstranil z cesty skoro všechny jeho rivaly – s dosavadními a zřejmě jen dočasnými výjimkami Sýrie a Iránu

To tažení pokračuje, cizí voska dál šlapou země, ve kterých nemají co hledat, občané těch zemí se cizí přítomnosti na své půdě brání, jak mohou, včetně prostředků, které v tomto případě alibisticky nazýváme teroristickými, a řekl bych, že málo slouží naší cti české a řekněme i masarykovské, že jsme v téhle krvavé komedii o hodné Americe a zlých teroristech – a to ať už po domluvě či násílím - přijali roli. A když pak navíc smrt našich vojáků v téhle „protiteroristické válce“ daleko od nás vydáváme za cosi nejvýš vlasteneckého a dokonce i vznešeného, dumám nad tím, má-li pokrytectví ještě nějaké hranice, či už je všechny dočista ztratilo.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKosovo se vyzbrojí za 300 milionů eur   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 03:15:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kosovská vláda plánuje vynaložit v nejbližších třech letech asi 300 milionů eur na nákup zbraní pro vlastní armádu. Rozhodnutí o založení této armády bylo schváleno parlamentem této částečně uznané republiky. Píše o tom chorvatský Vecernji list.

Zákon o založení armády odhlasoval kosovský parlament v prvním čtení v říjnu. List píše, že poslanci schválili tři dokumenty, které mají rozšířit pravomoci Kosovských bezpečnostních sil a udělat z nich opravdovou armádu, která bude mít 5 tisíc vojenských příslušníků.

Zákon dovolí nové armádě nakupovat zbraně v souladu se svými možnostmi a s prostředky v republikovém rozpočtu. Podle listu má být z kosovského rozpočtu vydáno 300 milionů eur na nákup zbraní a techniky, a také na výcvik vojáků.

Kosovské bezpečnostní síly byly založeny v lednu 2009, necelý rok po vyhlášení nezávislosti republiky. Byly nasazeny v omezeném počtu misí za účelem poskytnutí pomoci internacionálním silám pod vedením NATO. K úkolům kosovských bezpečnostních sil nepatřilo zachování suverenity Kosova, vojenské uniformy a vozidla jim darovaly USA.

Zdroj: Vecernji list, Sputniknews.comSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMy kacíři   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 03:02:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Minulou sobotu jsem se účastnila setkání redaktorů internetového Svobodného rádia s posluchači, kteří přijeli z celé republiky a někteří dokonce z ciziny. Říkáme si rodina, neboť jsme spřízněni pohledem na svět a obavou o život budoucích lidí. Tentokrát jsme krom jiného debatovali o úpadku českého školství a devastujícím vlivu mainsteamových médií na smýšlení především mladých lidí. Nebyla to potěšující diskuze. Zazněl v ní ale i názor, že nedostatek vlastenectví u mladé generace je jenom dočasným jevem a že pokud by šlo opravdu „do tuhého“, geny děděné po předcích už od husitů se v našich dětech probudí. Rodina Svobodného rádia tuto ojedinělou povzbuzující glosu sice ocenila vděčným potleskem, ale když jsme se večer rozloučili a rozjeli se do svých blízkých i vzdálených domovů, k vychladlým televizorům a počítačům, křivka naděje temperovaná společným zážitkem znovu klesla. Ne až pod nulu, protože pak by z ní byla beznaděj, ale vrátila se k běžnému udržovacímu režimu, kdy alarm ještě nepípá, ale už se k tomu nadechuje. Jak to říkala ta vlastenka? Spoléhat se na geny a jejich náhlé hromadné probuzení? Ale vždyť to je téměř stejné jako spoléhat se na Blanické rytíře! Moje osamělé myšlenky dotíraly dál, a tak jsem si je v té probdělé noci aspoň zapsala pro širší použití.

Když tu krásnou legendu o spících záchranářích našeho národa, předávanou z pokolení na pokolení, přestaneme vnímat jako chlácholivé proroctví a zamyslíme se nad jejím skrytým významem, pochopíme, že budíček, potřebný k probuzení těch v Blaníku, držíme v rukou my sami. Umělý spánek, ve kterém pochrupují naše děti i mnozí zdětinštělí dospělí, jim sice umožňuje biologicky přežívat, ale jejich reagování na vnější podněty připomíná spíš Pavlovovy psy než odhodlané rytíře. Lidé přikurtovaní po dobrém či po zlém k jediné povolené pravdě a řádu nepatří k těm, co něco z vlastního popudu, rozmyslu a vůle zachraňují. Naopak! Fungují jako brzda v diskuzi, kterou klopotně udržujeme navzdory cenzuře. Přitom tvrdí, že jsou demokraté. Schovávají se za tu nálepku jako za štít. Ten však ochraňuje jen jejich lenost přemýšlet ve prospěch celku.

Tím celkem míním český národ. Politický národ, který existoval i v časech, kdy státní suverenita byla pouhým snem. Naši předkové ten sen změnili v realitu. Protože snili v bdělém stavu vědomí, rozpoznali tu chvíli vhodnou pro obnovení státnosti. Jejich suverénní kuráž a obětavost dnes ale zpochybňují i učebnice dějepisu. S jakými probuzenými geny tedy můžeme u našich dětí počítat? Vždyť rytířství ve vlasteneckém pojetí se pěstuje a udržuje promyšlenou výchovou. Z generace na generaci. Proč byla v době Protektorátu ve školách zrušena výuka dějepisu a české literatury? Podle hesla: Chceš-li pokořit nepřítele, vychovej jeho děti!

Tehdejší snaha okupanta o výmaz naší národní paměti sice byla jen krátkodobá, nicméně i tehdy, jak vím z vyprávění mé maminky, vznikaly ve městech a obcích tajné nedělní školy, v nichž dobrovolníci, především penzionovaní učitelé, předávali žákům zakazované vědomosti. Právě v této drobné, nepřetržité a riskantní činnosti je skrytý velkolepý smysl legendy o Blanických rytířích.

V době pozdější normalizace, kdy snaha o převýchovu byla měkčí ovšem zase delší, existoval samizdat, bytové přednášky, výstavy a bytová divadla. Naše dnešní Česká Konference a obdobná shromáždění dokladují, že tato tradice nebyla zapomenuta. Jenomže my, co jsme se sešli v tomto sále, nejsme školáčci ale spíš školitelé. Mám-li použít starodávný výraz – pak jsme věrozvěstové. Jeden z našich Mistrů, milovaný a statečný Zdeněk Mahler, už nás opustil. Úkol však zůstává a jeho rozsah je obtížné dohlédnout, protože si jen stěží dokážeme definovat, kdo je ten, nebo kdo jsou ti, kteří dnes vnímají náš národ jako nepřítele určeného k porážce, a proto usilují o převýchovu našich dětí. Fakt, že nejsme jediným záměrně ohlupovaným národem a že hlupství je šířeno globálně, nám leccos napovídá. Je to krutá nápověda, která v nás probouzí úzkost. Naše děti se sluchátky na uších tu úzkost nechápou, protože už jsou připojeni k jiným programům a školitelům. A tak jim připadáme jako stará garda, která je dávno mimo obraz i mimo hřiště. Dobromyslně nám od svých počítačových stříleček radí, už to vzdejte, vy věční kvarulanti a uznejte, že žijeme v nejlepším možném světě.

Na to je jediná stručně výchovná odpověď: Merde!

Francouzský filozof Voltaire, proslulý svými antiklerikálními výpady, ke stáru „zmoudřel“ a vysvětlil budoucím kacířům, že: „Pravda je ovoce, které se musí trhat, až když docela uzraje.“ V Čechách jsme na uzrávání „kacířských“ myšlenek nikdy neměli dost času, dnes už jej nemá ani Voltairova Francie. Na rozdíl od ní jsme my ale nikdy neměli ani dost času usnout na vavřínech, protože každý delší spánek se mohl změnit ve spánek věčný. Pud sebezáchovy nás probouzel i z hluboké narkózy, raději jsme se nechali řezat zaživa. Milovaný a ctěný vlastenec Zdeněk Mahler se ve svých veřejných proslovech často skláněl před touto tradicí plebejského národa. Nepohrdal slovem lid, protože znal jeho dějinotvorný význam. Pojem lid zůstal v ústavě České republiky i dnes. Mnozí naši politici v tom spatřují pozůstatek starých špatných časů. Slovo národ se ale v těchto „nových dobrých časech“ už do ústavy neprocpal. Působí to jako formalita, ale je to záměr. Vynecháváním slov a jejich nahrazováním jinými to v Čechách vždycky začínalo, cenzurou a ničením státních symbolů pokračovalo a povalením hraničních kamenů vrcholilo. Ta třetí fáze nám teprve hrozí, ale naše děti, až na výjimky, se bezstarostně poflakují v Blaníku, vzájemně si pochvalují trendové oblečení a ani jejich chytré mobily jim nenapoví, že se blíží chvíle, kdy přijdou na řadu. Na řadu? K čemu? A proč? Žasnou a připojují k otázce udiveného smajlíka. Stihneme jim, v tom čase, který ještě zbývá, ozřejmit, že smyslem života není užívání? A že k projevení občanství nestačí třídit odpad? Recyklace našich biorobotů na přemýšlivé lidi nebude snadná. A žádné dotace od EU na tento projekt nečekejme.

Musíme je přesměrovat sami a dokonce navzdory směrnicím a smlouvám, které naši politici lehkomyslně podepisují. Nemysleme proto na odpočinek. My si odpočineme až v hrobě. Předtím nás ale čeká ještě hodně práce. Pro začátek navrhuji, abychom se přestali ostýchat pojmenovávat věci pravým jménem. Neříkejme veřejnost, když máme na mysli národ. Neříkejme tato země, když je to vlast. Neříkejme, že někdo nenaplnil očekávání, když prostě zradil. Nepravdivost nazývejme lží, slabošství zbabělostí a zohledňování cizích zájmů – kolaborací. Ti odvážnější mohou jít ještě dál a najít pravdivější název třeba pro ministerstvo obrany, pro veřejnoprávní média, pro neziskové organizace, pro humanitární bombardování a tak dále a podobně. Připadá vám to nicotné? Mně ne. Žijeme v informační válce a jenom užívání správných slov může vést ke správnému, tedy kritickému myšlení, které chceme u našich biorobotů probudit.

„V časech celosvětového podvodu se stává vyřčení pravdy revolučním činem.“ Pravil v polovině minulého století George Orvell.

V Čechách se tohle ale vědělo už od dob Husa a husitské revoluce. Zřejmě proto jsme se stali národem „kacířů“, neboť na počátku každé velké pravdy je rouhačství, které okolní svět vnímá jako nebezpečí a ohrožení. Zřejmě odtud pramení ta stálá snaha převychovat nás v tvárný dav, který už to dědictví, jež tvoří smysl českých dějin, nedokáže pochopit, natož závazně uchopit. Trendový dav, v němž každý jedinec volí okamžitou osobní výhodu a bez odporu konzumuje lež nadívanou sliby, které se nikdy nesplní. Dav, který se v další fázi pod praporem lidských práv a svobod změní v poslušné otroky.

Čas potřebný na to, abychom ten plán na kolonizaci lidstva i národů vlastním příkladem odporu dokázali zvrátit, ovšem pracuje proti nám. A žádný Hospodin nezastaví slunce na obloze, aby nám prodloužil šanci, jako tehdy Jozuovi. Ale i tak to musíme zkusit. Nic jiného než odvaha už nám nezbývá.

Lenka Procházková
(příspěvek na České Konferenci pronesený v Kutné Hoře 20. 10. 2018)
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKoncentrovaná trapnost: Rozhovor s prezidentem a premiérem v České televizi   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 02:59:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Po skončení slavnostního udílení státních vyznamenání prezidentem ČR u příležitosti 100. výročí vzniku Československa vysílala ČT předtočený rozhovor s prezidentem a premiérem ČR. Dávno jsem neviděl nic tak trapného. Asi se málo otužuji koupáním v mainstreamu. Pořad moderovala Světlana Vitovská. Otázky, které oběma kladla měly demonstrovat její loajalitu k bojovníkům proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi. Měly je dostat do defenzivy, aby přiznali, že jsou nedostatečně protirusští a antikomunističtí. O obou je všeobecně známo, že mají k Rusku nikoli nenávistný, ale racionální postoj, oba byli v KSČ, Miloš Zeman byl v roce 1969 vyloučen, protože se neohnul, a Andrej Babiš zahodil po roce 1989 legitimaci, která mu byla přítěží.

Oba dva se z otázek vykrucovali. Co také mohli činit jiného, Miloš Zeman obratněji, Andrej Babiš chvílemi bezradně. Státník, který není diktátor, si ani zdaleka nemůže dělat co chce, aby ho napříště nezaměstnávalo jen odrážení útoků vyprovokovaných nevhodnou odpovědí nicotnému novináři. Přesto si pan prezident dovolil poznamenat, že nejen komunistický režim byl příšerný, ale dokonce i doba fašistické okupace, ačkoli na tu se ho nikdo neptal, ta antizemanům a antibabišům tak nevadí jako strašná okupace sovětská. Porovnání počtu obětí obou okupací se právě nenosí.

Oba si dovolili neříci to, co se od nich žádalo, a sice, že největší hrozbou je Rusko. Miloš Zeman dokonce řekl, že jedinou hrozbou je "tororismus" a Andrej Babiš se k němu připojil. Pan prezident šel ve své troufalosti tak daleko, že podpořil možnost obecného referenda. To si dovolil hodně - zpochybňovat demokracii všelidovým hlasováním. Oba dva bagatelizovali riziko fašistických organizací v ČR, tím se pokoušeli zpochybňovat dlouhodobou snahu mainstreamu používat tuto nálepku na SPD. Oba si pochvalovali skvělé úspěchy ČR na cestě ke světlým zítřkům.

Nikomu nechci vnucovat svůj názor, ale teroristé se svými bombami jsou úplně neškodní ve srovnání se státy, které připravují poslední světovou válku.

O světlých zítřcích jsem už kdysi také slýchával, jen se argumentovalo jinými zfalšovanými statistikami. I tehdy jsme se měli skvěle s třetinovými platy oproti Němcům - právě tak jako dnes. Tehdy nebyla svoboda a volný oběh pracovní síly, kapitálu a zboží, takže naši občané nemohli utíkat s bezplatně získanou kvalifikací za vyššími platy, nebylo možné cizím zbožím vytlačovat to domácí ani nebylo možné, aby si cizí korparace v ČR koupily, co se jim líbí. Pokrok, zdá se, nelze zastavit.

Miloš Zeman si přesto dovolil do značné míry konat podle své hlavy například vyznamenámím Michala Davida, který si dovolil být úspěšný a oblíbený už za minulého režimu, chartistky Lenky Procházkové, která nepřestala být kritická, Jany Lorencové popisující tunelování České republiky, ředitelky zdravotní školy Ivanky Kohoutové oponující ombustmance a její ideologii, Aleny Vitáskové souzené v zinscenovaném procesu, protože stála v cestě "baronům", politologa Zdeňka Zbořila, který si říká, co chce nebo básníka Karla Sýse také odmítajícího klečet. Jejich vyznamenání je také činem a prezident Zeman má pravdu, že slova může říkat každý, na činy se každý nezmůže.

Ivan David

Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMá smysl slavit?   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 02:54:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Svou nejprotáhlejší podobu a největší rozlohu si Československá republika udržela pouhých sedmnáct let - do přijetí Mnichovského diktátu.

Dnes je tomu právě sto let, kdy Národní výbor Československý vyhlásil Československý stát. Čtete dobře; nebyla vyhlášena republika. První zákon nového státu vydaný Národním výborem československým 28. října 1918 stanovil ve svém prvním článku, že státní formu Československa určí národní shromáždění.

Je možná škoda, že národnímu shromáždění nebyla svěřena i pravomoc určit název státu. Možná, že kdyby vznikla například Středoevropská republika s širokou autonomií pro národy v nově vzniklé zemi žijící, nebyly by odstředivé síly už o necelá dvě desetiletí tak silné. Ale to už dnes nezjistíme; život není laboratorní pokus a druhá šance zpravidla nepřijde.

Novému státu bylo dáno do vínku území velmi protáhlého tvaru o rozloze přibližně sto čtyřicet tisíc kilometrů čtverečních, které si svým národnostním složením téměř nezadalo s "žalářem národů", na jehož troskách právě vznikl. A to ještě skončila neúspěchem snaha o připojení Lužického Srbska.

"Konečnou" podobu získala Československá republika po dalších bojích na poli válečném i diplomatickém až v roce 1921. Udržela si ji pouhých 17 let - do konce září roku 1938, kdy se přijetím Mnichovského diktátu rozpadla a ke své původní podobě se již nikdy nevrátila.

Slavit tedy sté výročí jejího vzniku je tedy podobné jako slavit zlatou svatbu, když se manželství rozpadlo ještě před uplynutím pětiny této doby. Vždyť Československo se rozpadlo dříve, než se děti v něm narozené dožily dospělosti. A pamětníků Československé republiky v její územně nejprotáhlejší podobě již nežije mnoho.

A přesto se slaví. A slavíme oprávněně, protože Československá republika si během své krátké existence vybudovala postavení, ze kterého těžila i v poválečném období, i když ekonomicky už ztrácela dech.

Co tedy Československo dalo světu i svým občanům? Proč má smysl slavit sté výročí jeho vyhlášení?

Domnívám se, že vedle uchování dvou svébytných a krásných jazyků je to přinejmenším unikátní zkušenost, že je možné rozdělit stát pokojnou cestou bez násilí. Na první pohled to možná není mnoho. Ale nejen historie, ale i současnost (viz například Katalánsko) ukazuje, že to zdaleka není samozřejmostí.

Autor: Emrich Sonnek

Zdroj: https://sonnek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=685038
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAfričtí uprchlíci brutálně hromadně znásilnili polskou turistku do vagíny i análního otvoru   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 02:49:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V souvislosti s neutuchající snahou neziskovek, multikulturalistů a radobyelit typu Halíka, Gabala, Bartoše a spol. Považujeme za důležité připomenout brutální znásilnění polské turistky v Itálií z loňského roku, které spáchali uprchlíci z Afriky.

Jedním z pachatelů brutálního znásilnění byl například uprchlík z Konga Guerlin Butungu. Do Itálie migroval v roce 2015. Tehdy levicí ovládané italské úřady se o něj postaraly a z ostrova Lampedusa ho odeslaly na italskou pevninu. V pevninské Itálií se okamžitě stal aktivním členem neziskovky (která pomáhá s přísunm dalších afrických uprchlíků do Evropy), začal prodávat drogy a pod.

Zdroj: eurabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponImigrantský znásilňovací rekord v Německu: na 18-tileté se jich vystřídalo 15 !   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 02:47:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německo minulý týden zaznamenalo patrně znásilňovací rekord. Až 15 imigrantů ve Freiburku hromadně znásilnilo 18-letou Němku. Na diskotéce ji zřejmě dali do drinku k.o. kapky, pak ji vyprovodili do křoví a její 4 hodinové martyrium začalo. Bylo jich až 15. Druhý den, když se z omámení probrala, dívka vše oznámila na policii. Policie vypátrala známé imigrantské firmy, z nichž nejméně jeden pózuje na internetu s útočnou puškou.

Mainstreamem zapuzovaná protiimigrantská strana Alternativa pro Německo (AfD) vyzvala k demonstracím. Jinak ticho po pěšině. Vše jde zřejmě podle plánu. O plynových komorách se také zbytečně neinformovalo. Nic nového pod sluncem.

Zdroj: https://www.krone.at/1797359

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPentagon chce přemístit armádu na hranice s Mexikem   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 02:42:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Američtí vojáci již začali přemísťovat betonová ohrazení k jižní hranici země podle plánů na umísťování jednotek v tomto regionu, prohlásil americký ministr obrany James Mattis.

Podle slov amerického ministra obrany se detaily o operaci zatím upřesňují.

„Nepustí vás. Existuje definovaný způsob vjezdu do naší země," řekla v přímém přenosu Fox News ministryně vnitřní bezpečnosti USA, když hovořila k migrantům.

K hranici USA směřuje karavana migrantů z centrální Ameriky.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jST8

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUSA lžou světu, není možné zastavit náš vývoz ropy, tvrdí Irán   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 02:39:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
První viceprezident Iránu Eshaq Jahangiri okomentoval americké sankce proti teheránskému ropnému průmyslu, které vstoupí v platnost 4. listopadu.

První iránský viceprezident Eshaq Jahangiri v neděli řekl, že Spojené státy nemohou zastavit vývoz iránské ropy, protože nejde na trhu nahradit.

„V současné době američtí představitelé lžou světu, že by Saúdská Arábie a další země měly nahradit íránskou ropu tak, aby se cena ropy nezvyšovala. Pokud by Američané mohli zastavit vývoz ropy z Íránu, cena za barel by vystoupala na 100 dolarů," dodal.

Také řekl, že Teherán během posledních několika měsíců vyvážel 2,5 milionu barelů ropy denně, informuje agentura IRNA.

Jahangiri dále uvedl, že Teherán očekává, že Spojené státy nebudou snižovat vývoz ropy na úroveň méně než jednoho miliónu barelů denně.

V červnu americký prezident Donald Trump napsal na Twitteru, že mluvil se saúdským králem o potřebě zvýšit denní produkci ropy v Rijádu na dva miliony barelů kvůli nestabilní situaci v Íránu a ve Venezuele a dodal, že král Salmán bin Abd al-Azíz souhlasil s návrhem.
V reakci na toto oznámení představitel Iránu v OPEC Hossein Kazempour Ardebili prohlásil, že Saúdská Arábie nemá „takovou kapacitu, aby podpořila svůj hrubý objem výroby" a může to být považováno za výzvu k tomu, aby království „odešlo z OPEC".

Očekává se, že nové kolo protiíránských sankcí Washingtonu vstoupí v platnost 4. listopadu s uvedeným cílem snížit vývoz ropy na nulu.

Současně úředníci americké administrace prohlásili, že omezení by bylo možné přehodnotit, kdyby Teherán změnil svou zahraniční politiku.

8. května prezident Donald Trump oznámil, že USA odstoupí od jaderné dohody z roku 2015 s Íránem a slíbil, že uvalí na Teherán sankce proti ropnému a finančnímu sektoru země.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jST6

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKoalice vedená Spojenými státy zaútočila na vesnici Dajr az-Zaur, pět lidí zemřelo   
Pridal tk Pondělí 29 říjen 2018 - 02:36:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Letouny mezinárodní koalice vedené Spojenými státy provedly letecké útoky na vesnici al-Sousse v provincii Dajr az-Zaur, podle syrské státní televize bylo zabito pět civilistů.

V říjnu informovala SANA, že v provinciích Dajr az-Zaur bylo v obcích al-Sousse a al-Bubadranů zabito 62 civilistů.

Koalice vedená Spojenými státy naopak vyvrátila zprávy o smrti civilistů v důsledku leteckých útoků. Podle koalice se obětmi staly pouze militanti ISIS.

Zdroj: SANA, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2654 sec,0.1131 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,723kB