Neděle 04 listopad 2018
O něčem jiném   
Pridal tk Neděle 04 listopad 2018 - 13:12:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Maledivy (Maledivská republika) je ostrovní a nejmenší muslimský stát na světě (427,756 obyvatel), který se nachází na jihu Asie v Indickém oceánu. Stát tvoří řetězec 26 přírodních korálových atolů, 1196 ostrovů, z nichž je přibližně 185 obydlených. Tento nejplošší a nejníže položený stát světa, ve kterém žádné místo se nenachází více než 2,5 m nad hladinou oceánu, patří k vyhledávaným cílům finančně zabezpečených turistů. Není proto divu, že v roce 2017 navštívilo Maledivy více než 1.200.000 a ke konci srpna 2018 již 1.080.459 turistů. To nehledě na skutečnost, že alkohol je dostupný pouze pro cizince v hotelech, homosexualita je nelegální a pohlavní styk s osobou téhož pohlaví nebo cizoložství se trestá až 8 lety vězení. Pro doplnění uvádím, že nejvíce turistů přilétá z ČLR (27,6% ve věkové skupině do 34 let) a RF (10%), a že geografická poloha Malediv sloužila v roce 2003 k měření znečištění atmosféry leteckou dopravou, které potvrdilo tzv. fenomén globálního stmívání.

Před několika dny na ostrově Rangali byla dána do provozu první podvodní dvoupodlažní vila – Muraka. Byla postavena za 15 milionů USD, patří známému hotelovému řetězci a místo v ní najde 9 hostů za maličkost: 50 tisíc USD za noc. Ložnice, obývací pokoj a koupelna se nacházejí 5m pod vodou. Točité schody vše spojují s patrem na úrovni mořské hladiny, na kterém se nachází druhá ložnice, sportovní sál, koupelna, obývací pokoj, jídelna, kuchyně, pokoj pro sluhu a pokoj pro ochranku, bar a další prostory, bez nichž se bohatí – chudí neobejdou. Zmiňuji si o vile projektované a vyrobené v Novém Zélandu společností Crown Company, ne proto, že znám její práci z minulosti, ale proto, že politicko – vojenská situace Malediv mi dovoluje si představit, že v představitelné budoucnosti budeme o Maledivách slyšet méně o turismu a více o vlivu ČLR. Proč?

Maledivy získaly nezávislost od UK v roce 1965, prezidentský systém c roce 1968 a vystoupily z Commonwealth v říjnu 2016 z protestu na mezinárodní kritiku týkající se korupce a narušování lidských práv. Po 30 letém vládnutí Abdul Qayyum bez opozice a s novou ústavou z roku 2008 si mnozí mysleli, že začala éra demokracie. Po deseti letech není možné vidět demokracii ani mikroskopem. Více nabízí- https://wp.me/p9Em6p-3a, Current Affairs – 13 Feb 2018, Crisis in Maldives, a také Djan Sauerborn, Failing to Transition: Democratization under Stress in the Maldives, South Asia Democratic Forum (SADF), February 2015.

Budeme slyšet o vlivu ČLR i proto, že Maledivy jsou zakládajícím členem South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), členem Organization of Islamic Cooperation, a také Non Aligned Movement. 3. 2. 2018 byl rozpuštěn Parlament, 5. 2. propustil Supreme Court of Maldives tři zatčené opoziční politiky, včetně bývalého prezidenta Mohammed Nasheeda. Nový prezident Abdullah Yameen ignoroval rozsudek a vyhlásil výjimečný stav. Na oplátku organizovala opozice vedená šéfem UN Human Rights protesty pod heslem Assault on democracy, během kterých byl prezident Yameen obviněn, že je loutkou Číny.

Protesty byly doprovázený požadavkem ex - prezidenta Mohammed Nasheed na zásah Indie. Do chóru zastánců nefungující demokracie vstoupil prezident Trump. Jeho tlak nestačil přesvědčit indického Narenda Mod o nutnosti vojenského zásahu. Na tomto místě stojí za zmínku, že Maledivy se nacházejí pouhých 700 kilometrů od Lakshadweep, na mořské trase důležité pro ČLR a jako místo pro vybudování vlastní (čínské) vojenské základny. Pákistán, který jako Maledivy svobodně obchoduje s ČLR, má tam již svoji. Jeví se mi, že jenom ČLR je dnes schopna řešit ekologický problém a zajistit bezpečnost: Zpracování odpadů a krádeže na plážích. Doposud totiž neexistuje ani jedno fungující zařízení na zpracování odpadu na Maledivy, vše se skládkuje na Thilafush, zatím co bohatí – chudí se radují mořem za sklem a nevědí, že civilizace se řídí univerzálními zákonitostmi.

Druhý dovolenkový ráj představuje zámořská správní korporace sui generis Francie v Tichém oceánu, Nová Kaledonie, nebo také Grande Terre. Ostrov objevil v roce 1774 a pojmenoval podle starého latinského označení severní části Velké Británie, tj. Kaledonie, James Cook. V roce 1853 ostrov anektovala francouzská armáda na přímý rozkaz císaře Napoleona III. Francouzi využívali území jako trestaneckou kolonii. Během cca 40 let poslali do kolonie přibližně 22 000 trestanců. Mnozí z nich byli komunardi zatčení po porážce Pařížské komuny (například Victor Henri Rochefort, Louise Michelová).

Po objevení niklu v roce 1864 velký příliv cizinců způsobil epidemie (spalniček a neštovic), které zapříčily úmrtí téměř poloviny původního obyvatelstva ostrova, zvaných kanakové. V havajštině znamenající člověk. V té době používali kolonialisté pro všechny podrobené obyvatele rasistické označení (i v němčině) kanake. Ironickou kompenzací lze nazvat přidělení francouzského občanství všem místním obyvatelům nehledě na původ v roce 1953. V září 1987 proběhlo na ostrově referendum o případné nezávislosti Nové Kaledonie. Přístup pozorovatelům OSN nebyl dovolen. Hlavní politické strany bojující za nezávislost, které tvoří především kanakové (cca 39% obyvatel) referendum bojkotovaly. Proto referendum skončilo výsledkem 98,3% pro setrvání pod francouzskou správou. V dubnu 1988 napětí kumulovalo únosem 34 místních francouzských policistů a vojáků, a požadavkem o dialog s francouzskou vládou o nezávislosti ostrova. Francouzské speciální jednotky osvobodily unesené s výsledkem 19 mrtvých únosců a 2 mrtvých na straně zásahových jednotek. Situace se uklidnila po podepsání Matignonské smlouvy v červnu 1988. Otázka nezávislosti byla odložena na 10 let. Ostrov získal značnou autonomii. V roce 1998 byla podepsána Nouméaská smlouva. Ta určila přechodné období vedoucí k nezávislosti na 20 let, podle přísloví: Co se vleče, neuteče. Smlouva byla schválena v referendu téhož roku (71,9% oprávněných voličů volilo pro schválení smlouvy). Na základě dohody s francouzskými úřady byl termín referenda určen na 4. listopad 2018. Dnes, kdy pracuji na příspěvku, je noc z 2. na 3. Listopadu. Zajímavostí je, že vláda Nové Kaledonie v roce 2010 schválila tzv. kanackou vlajku jako oficiální vlajku země. Ostrov je tak jedním z mála území na světě, které má dvě oficiální vlajky. Nová Kaledonie má jeden deník, Les Nouvelles Calédoniennes. Jeho šéfredaktorem je Olivier Poisson (46), pocházející ze severní Francie. Zveřejněné interview Juri Auela v SZ s šéfredaktorem Les Nouvelles Calédoniennes indikuje, že mnoho obyvatel má strach z nezávislosti a ztráty bezpečí, které zabezpečuje Francie. Ta také určuje zahraniční politiku, financuje armádu a soudní systém. O ostatní se stará vláda Nové Kaledonie.

Podle šéfredaktora brexit, a otázka nezávislosti Katalánska nehrají v referendu žádnou roli. Výsledek referenda určí podle mého hodnocení dostupných informací a osobní zkušenosti dvě skutečnosti: 1) Rozdíl v postoji především původních obyvatel – kanaků (cca 39% obyvatel), vidících konec kolonialismu pouze v získání nezávislosti od Francie, a přistěhovalců, především z Evropy (cca 27% obyvatel), dávajících přednost status quo. 2) Schopnost uvedených skupin získat na svoji stranu zbývající menšiny, tj. 8,6% pocházejících z Indonésie, 8,2% ze skupiny ostrovů Uvea a Futuna, z Maghrebských států, Vietnamu a Polynésie. Hlasovat bude 174 000 z 300 000, tj. cca 58% všech obyvatel s hlasovacím právem, které je spojeno s délkou pobytu na Nové Kaledonii. Zmiňuji se o tomto aspektu z následujících pěti hlavních důvodů:

1) Zastánci status quo používají v jinak klidné před-referendové atmosféře argument strachu z nadvlády původních obyvatel. 2) Podobné se stane v modifikované formě aktuálním již v představitelné budoucnosti i v EU, protože otázka migrace nebude v EU vyřešena do doby dosažení bodu nenávratu, tj. point of no return, jak se to nazývá u pilotů. 3) Vyhrají li v neděli (4. 11) protivníci nezávislosti bude se muset referendum opakovat v roce 2020. V případě opakovaného úspěchu protivníků nezávislosti v roce 2020, bude další referendum v roce 2022. 4) Nová Kaledonie požívá výhody EU prostřednictvím Francie. V případě vyhlášení nezávislosti by musela vláda Nové Kaledonie otevřít jednání s EK, protože Nová Kaledonie je spolu s dalšími zámořskými teritorii asociovaná s EU a tím prakticky plní funkci vnější pozorovatelny EU. To nehledě na skutečnost, že Nová Kaledonie není částí Evropy a ani částí vnitřního trhu EU. 5) Napjatý vztah mezi USA a ČLR v Jižním čínském moři, který narušil mnohaletou klidnou expanzi ČLR v regionu, chtě nechtěně ovlivní další vývoj v obou uvedených dovolenkových rájích a také v EU. Proč? Protože pro USA, ČLR a RF sankce a vzájemné obviňování nespadají pouze do obchodního do boje, ale do boje o nový světový řád. Prezidenti, Trump, Si-Ťin pching a Putin myslí a konají v kategorii národních zájmů jako samci. Protože EU - EK není ryba, ani rak, nabízí se v závěru příspěvku zmínka O něčem jiném.

Vzpomínám si, že v březnu 2011 psala Fiona McGregor v časopisu Marie Claire o způsobech hledání a výběru ideálního muže. V češtině by titulek mohl znít: Malé staré hnízdo na setkání (hledání ideálního muže). V angličtině existuje píseň Love Shack: Well the Love Shack is a little old place Where we can get together…Love Shack baby, Love Shack bay-bee… Zmiňuji se o hledání a výběru ideálního muže, protože jak píše Jan Keller v Právo ze 3. 11. 2018 ve svém příspěvku zvaném Evropa sobě (…zakladatel sociologie byl přesvědčen, že pro sjednocení Evropy dojde ke sjednocení celého světa. Domníval se, že hlavním městem tohoto totálně globalizovaného útvaru se stane Istanbul). K tomu dodávám: 1) V Istanbulu, proslulém jako město rozkládající se na dvou kontinentech, zapsané do historie pod různými jmény (Byzantion, Konstantinopol nebo Cařihrad), ve kterém každá epocha zanechala nesmazatelné památky, (nejstarší z nich jsou až z doby východořímské říše), sídlí Ekumenický konstantinopolský patriarchát. Je to jedna ze čtrnácti autokefálních pravoslavných církví s problémy, které známe i v ČR. Nedávno se Ekumenický konstantinopolský patriarchát spojil s politikou USA, UK a známou BBC, a vstoupil do boje s Moskvou. Vstupem do politiky Západu a do boje s Moskvou vytvořil Ekumenický konstantinopolský patriarchát dilema pro Turecko a prezidenta Erdogana s rizikem představitelného vystěhování, například na Svatou Horu Athos se všemi možnými následky. 2) Jeví se mi, že opravdoví muži - vůdci již delší dobu mizí ze světa jako pára nad hrncem horké vody.

Doporučuji proto kandidátům na vůdce v době tvorby nového světového řádu a hodnot s pomocí válek starého a nového typu se včas seznámit například s kambodžským kmenem Kreung v provincii Ratanakiri. V něm pravidla sexu a vztah mezi mužem a ženou určuje (opravdová) mladá žena, žádné religiózní, občanské nebo politické autority a instituce. Žena určuje, protože je silnější, vybírá si a může být nezávislou a sebevědomou (osobnosti) schopnou přežít a vychovat dítě, třeba i sama bez manžela v podmínkách, které by současné vůdce usmrtily. Kdo má strach z Love Shack, může si zaletět a poučit se v Indonésii. Tam se slaví 7 x ročně Pon. Jinými slovy: Sexuální útěcha jinde, bez výčitek svědomí a strachu, s radostí, je dovolena. Možná i proto, aby si člověk uvědomil, že kdo radosti doma nemá, marně ji jinde hledá. Do třetice všeho dobrého a zlého se nabízí mnohem blíže v EU populární Inis Mór (Inishmore), tzv. velký ostrov. Lokalita je známá mnoha monumenty, historkami a mýty od doby Keltů. Společenství na Inis Mór prý nedovoluje odhalování těla při sexuální útěše. To je výborná zpráva a alternativa v době, kdy USA, RF a v modifikované formě i ČLR se snaží udržet společnost pomocí tří institucí – rodina, stát a náboženství, kdy v EU je uvedená trojice nežádoucí, a mluví a píše se O něčem jiném. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
3.11.2018


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSkandál! Česká vláda cenzurovala projev katolického kněze. Vlastenecké kázání Petra Piťhy, které mu čeští úředníci zabránili přednést v italském Arcu!   
Pridal tk Neděle 04 listopad 2018 - 04:20:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Promluva připravená u příležitosti odhalení a posvěcení sochy sv. Václava 23. září L. P. 2018 v italském městě Arco. Tuto promluvu ovšem její autor, profesor Petr Piťha, na místě nakonec přednést nesměl. Podle doslovného vyjádření vyšehradské kapituly „z diplomatických důvodů našich zastupitelů v Itálii“.

Vaše Excelence, otče arcibiskupe, vážený pane starosto, vážení přítomní, přátelé, lidé dobří, Vím, co žádá protokol, znám etiketu a myslím, že se umím slušně chovat. Přineslo mi to problém, jak zde mluvit. Italsky neumím, česky ano. Všichni přítomní určitě umí jeden z těchto jazyků, ale další ne nutně. Tlumočení je vždy nepřesné a hlavně zdvojnásobí délku projevu. Navrhl a dohodl jsem proto, že budu mluvit česky a text projevu bude rozdán v italštině.

Začnu splněním slibu a vyřídím vám srdečný pozdrav, který má sílu požehnání, od J.Em. Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého, který mne vyslal jako svého legáta. Litoval, že nemohl přijet sám, ale jeho letošní proměnlivá agenda mu v tom nesmlouvavě zabránila. Musíte se spokojit se mnou.

Obvykle se při podobných slavnostech hovoří o mnoha vztazích mezi zúčastněnými stranami a o tom, jaký podíl na nich má řečník od svého dětství. V našem případě je to tak obrovská pavučina, nesmírně zajímavá, že bychom snad mohli stihnout večeři. Přitom bychom už rádi seděli u oběda. Navíc všichni o těch vztazích vědí dost, aby věděli, kde a proč tu jsou. Nebudu tedy o tom mluvit.

Stojíme tu dnes a dnešek vzešel z minulosti. Připomínáme si letos stoleté výročí konce 1. světové války, který radikálně změnil geopolitickou mapu Evropy a s tím i celý život společnosti. Vezměte si např., že vzpomínáme na hrdiny, kteří byli příslušníky všech možných církví, ale ani jediný z nich nepatřil k československé církvi husitské, která se zrodila dík vzniku Československa. Je dobře, že je tu s námi biskup této církve, protože se k ní přihlásilo také mnoho hrdinů, kteří válku přežili. Co se padlých týče, nemají s Československou církví husitskou společného doopravdy nic.

Dnešek na nás klade požadavky dneška, a proto se musíme, jistě s dostatečnou znalostí minulosti, dívat do budoucnosti. Je před námi celá řada otázek a budu se zabývat třemi, které se nabízejí při této slavnosti.

Hodně se dnes mluví o nedostatku pozitivních vzorů. Nemáme vzory! Není to pravda, protože nějací ti zpěváci, modelky a sportovci by se našli. S tím ovšem nevystačíme. Položme si otázku, proč vzory nemáme. Máme přeci svaté, např. sv.Václava, sv. Anežku, sv. Františka. Katolický věřící cyklicky procházel a prochází celoroční galerií vzorů. Máme velké národní hrdiny. Všechny a každého zpochybníme. Kdyby se někdo nový měl objevit, znemožníme ho ihned. Voláme po vzorech, ale nechceme je, protože nám nastavují zrcadlo. Řídíme se novým náboženstvím konzumismu s jinou hierarchií hodnot. Na špici dokonalosti stanul bohatý podvodník, který úspěšně uniká před zákonnou spravedlností. Navíc voláme po pozitivních vzorech, ale zapomínáme, že vzorem v určitém okruhu můžeme a máme být každý, kněz ve farnosti, rodiče v rodině, učitelé ve třídě atd., atd. Zkrátka nemáme vzory, tak se jimi nemůžeme stát. A co Desatero? Je jiná doba. Poprvé se ptám: „Není za tohoto stavu pokrytecké klást věnce k hrobu hrdinů?“

Dalším problémem je aktuální otázka obrany. Jsme zde, abychom uctili muže, kteří při ní položili život. Byli to vojáci. My dnes vojáky máme, jsou stateční, rozkazy do písmene plní, mnozí položili život. Ale vojáky nejsme. V duchu konzumismu jsme zrušili povinnou vojenskou službu. Výsledek? Máme hodně generálů, plukovníků, početná ministerstva obrany, ale málo mužstva. Nepočítal jsem to, ale i s generalitou, lékaři, kuchaři a hudbou to bude ani ne dva vojáci na kilometr ohrožených hranic. Zdraví muži sedí v lenoškách doma, rozčilují se, když obrana nějak selhává, protože přece řádně platí daně, což je jediná občanská povinnost. Zachvění z tělesného nebezpečí, které si mnohý chlap občas potřebuje dopřát, řeší riskantními sporty. Vyvstává i otázka, co se brání. Majetek obecně vzato je slabší důvod. Pro ten se spíše vraždí. Silný důvod je život, rodina, děti, kamarádi, ideál. Je přitom všeobecně známo, že bojuje-li voják, aby zachránil jen svůj život, bývá zpravidla zastřelen ranou do zad. Podruhé se ptám, zda není pokrytectvím klást věnce na hroby hrdinů.

Posledním, třetím, problémem je exponenciálně vzrůstající krize identity. Jde totiž o to, co nás ohrožuje. Shodneme se všichni, že migrace. To je vážný, ale zcela povrchový jev něčeho jiného. Za migrací stojí dnes nesmiřitelný fanatismus islamistů. Nápory migrantů jsme si zavinili sami, protože nás rozložil dlouhodobý blahobyt. Prvé migranty jsme pozvali z lenosti sami a další láká málo zalidněné území společnosti, která z lenosti vymírá. Jsou i další příčiny. Jsme ohroženi zmíněnou ztrátou identity, které jsme sami doširoka otevřeli bránu sebevražednou ideologií multikulturalismu. Vezměme jen kousíček z toho, který se týká Evropy. Tvrdit, že jsem Čech, protože jsem Evropan, je očividný nesmysl. Jsem Evropan, protože jsem Čech. Z tohoto uzákoněného nesmyslu vyplývá, že zanikají, dokonce jsou trestné, pojmy vlast a národ. Od doby nacismu je skoro zakázáno mluvit o nacionalismu. Ale pozor, nacionalismus romantismu 19. stol. byl ušlechtilým hnutím. Ani Richard Wagner ani Fridrich Schiller nebyli nacisti. Že se Hitler s Goebelsem na ně odvolávali, na tom nic nemění. Co tedy máme hájit? Evropu, která navíc sama nemá žádnou ideu, protože se zřekla své identity dané křesťanstvím?

Poslední smrtelnou ranou pro identitu jsou již přijaté a navržené zákony genderismu. Identita se projevuje schopností zodpovědět otázku, kdo jsem? Kdo jsem, když nevím, k jaké patřím kultuře, k jakému národu, co je moje vlast? A nejnověji k jaké rodině patřím, když má být rozbita a postavena mimo zákon? Když nemusím vědět, kdo je můj otec a dokonce ani moje matka? Nemusím vědět, zda jsem žena, muž či hermafrodit, resp. mohu to libovolně a opakovaně měnit? Shrnu to, když nevím, zda jsem člověk, když jsem postaven níž, než všichni živočichové, kteří se množí pohlavně? Ptám se potřetí. Není při tomto mravním debaklu společnosti pokrytecké vzdávat vojenskou a státní poctu padlým hrdinům?

Vrátím se nyní k postavě sv. Václava, jehož sochu jsem byl vyslán požehnat. Je bezesporu velkým vzorem, ale ve své vlasti byl vícekrát zneužit, následně zpochybněn a popliván. Byl statečným vůdcem svých rytířů a mužů ve zbrani při ochraně vlasti. Byl jednoznačným obráncem a budovatelem křesťanské jedinokulturnosti své země. Je patronem mé země a vašeho města Arca. Pohleďme na něho a vzmužme se.

Pozn.: Tato promluva prof. Petra Piťhy, probošta kapituly vyšehradské, nebyla přednesena z diplomatických důvodů našich zastupitelů v Itálii.

Kapitula VŠECH SVATÝCH

Zdroj: www.regionalist.cz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPiráti, Feri, Šiklová a další kreaturky, kdy se omluvíte? Veřejně jste podporovali porušování zákona   
Pridal tk Neděle 04 listopad 2018 - 04:15:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stran toho rozhodnutí Ústavního soudu by nemělo zapadnout, že tenkrát ten protiprávní zábor Kliniky podpořilo několik partají a tzv. "osobností". Jmenoval bych třeba Piráty, kteří k tomu vydali ofiko TZ. Mám taky v živé paměti, jak jim tam hrál Domča Feri z TOPky venku na piánko, o které se "svůdně" opírala Krnda.

Ještě bych mohl zmínit podporu od herce Pavla Lišky, Kačky Jacques, Žít Brno, rejži Filipa Remundy, Jáši Topola, Venci Bělohradskýho, Helči Třeštíkové, Jiřky Šiklovic, Strany zelených atd.

Tito výše uvedení a mnozí další mají vždy plná ústa evropských hodnot, slušnosti, tolerance, solidarity, právdy, lásky apod. , ale v případě Kliniky zcela jasně podporovali porušování českých zákonů. Čekám, kdy se omluví...

pro/eportál

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrská armáda odrazila útok v blízkosti demilitarizované zóny Idlib   
Pridal tk Neděle 04 listopad 2018 - 04:07:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrské vojska zastavily pokusy ozbrojených teroristických skupin o útoky na armádní pozice 35 kilometrů severně od města Hama na administrativní hranici s provincií Idlib, informovala syrská národní televize.

Podle údajů se ozbrojenci ze skupiny Jaish al-Izz, která je zakázaná v Rusku, přesunuli se z vesnice Al-Lathamn k území, jež se nachází pod kontrolou syrské armády.

Přemísťování teroristů bylo zjištěno včas, následovala bitva, v důsledku čehož syrská armáda zlikvidovala část militantů. Přeživší militanti ustoupili a schovali se v pohraničních osadách.

Syrská armáda minulý týden několikrát zastavila pokusy militantů o útoky na pevnosti vládních sil a opakovaně zahájila dělostřelecké údery proti pozicím nezákonných organizací.

Administrativní hranice provincií Hama a Idlib, kde jsou aktivní teroristé, patří do demilitarizované zóny. Dohoda o vytvoření této zóny byla podepsaná mezi Ruskem a Tureckem v září v Soči.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jVwS
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU a Francie, Německo a Británie hluboce litují amerického zvýšení sankcí proti Íránu   
Pridal tk Neděle 04 listopad 2018 - 03:58:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pátek vydala vysoká komisařka EU pro zahraničí a bezpečnostní politiku Federica Mogherini společně s ministry zahraničí a financí Francie, Německa a Velké Británie společné prohlášení, ve kterém vyjádřili politování nad americkým odstartováním sankcí proti Íránu a zavázali se pokračovat v práci na provádění všestranné dohody o íránské jaderné otázce. Uvítají, pokud Írán nadále bude v tomto ohledu hrát konstruktivní úlohu.

V prohlášení uvedli, že po obnovení amerických sankcí proti Íránu budou EU a tři země pracovat na ochraně zájmů evropských společností, které obchodují s Íránem na základě evropského práva a příslušných rezolucí OSN. EU a tři země se zavázaly udržovat efektivní finanční kanály s Íránem a pokračovat ve vývozu íránské ropy a zemního plynu. EU a tři země budou nadále vyvíjet úsilí s ostatními stranami iránské jaderné dohody a třetími stranami, které se zajímají o podporu této dohody.

Ve svém prohlášení uvádí, že EU a tři země se připravují na vytvoření instituce pro zvláštní účely, které by obcházely americké sankce a pokračovaly v obchodování s Íránem. EU bude neochotně přijímat kolektivní akce, aby dále pomohla a uklidnila hospodářské subjekty, které se zabývají legálním obchodem v rámci právního rámce EU.

V pátek USA oznámily, že znovu zahájí druhé kolo sankcí proti Íránu v oblasti energií, lodního průmyslu a bankovního sektoru. Spojené státy dočasně povolí, aby osm zemí nebo regionů pokračovalo v dovozu ropy z Íránu, ale EU není mezi nimi.

red.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko a Kuba vyjadřují nesouhlas vůči mocenské politice a jednostranným sankcím   
Pridal tk Neděle 04 listopad 2018 - 03:57:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pátek se setkal ruský prezident Vladimir Putin s předsedou Státní rady Kuby a předsedou Rady ministrů Diaz-Canelem. Oba představitelé uvedli, že Rusko a Kuba se postavily proti mocenské politice a jednostranným sankcím.
Podle internetových stránek Kremlu Putin učinil výše uvedené prohlášení po tiskové konferenci. Putin uvedl, že Rusko a Kuba vždy podporovaly přísné dodržování důležitých zásad mezinárodního práva, jak jsou stanoveny v Chartě OSN, včetně respektování suverenity a národních zájmů, vždy se stavěly proti mocenské politice, jednostranným sankcím a zasahování do vnitřních záležitostí.

Putin uvedl, že Rusko je ochotno prohloubit spolupráci s Kubou v boji proti hrozbám nadnárodních organizovaných zločinů, proti výrobě a obchodu s drogami, a společně je Rusko ochotno podporovat bilaterální obchod a investice. Diaz-Carnel uvedl, že Kuba a Rusko mají vysokou úroveň politických vztahů a mají velký potenciál ve společných projektech v oblasti energetiky, dopravy a metalurgie. Kuba je ochotna nadále rozvíjet hospodářské a obchodní vztahy s Ruskem.

Téhož dne vydali Putin a Diaz-Carnel společné prohlášení a vyzvali Spojené státy, aby ukončily své hospodářské a finanční embargo vůči Kubě a vyjádřily podporu příslušným usnesením na 73. Valném shromáždění OSN. Toto prohlášení také uvedlo, že obě strany vyjádřily politování a obavy o odstoupení USA ze Střednědobé a dlouhodobé raketové smlouvy. Oba představitelé ví, že akce USA by měly negativní důsledky pro systém mezinárodní kontroly bezpečnosti a kontroly zbraní. Obě strany podporují Úmluvu o chemických zbraních a věří, že by neměla být politizována.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy a Turecko vzájemně ruší sankce vůči úředníkům   
Pridal tk Neděle 04 listopad 2018 - 03:56:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pátek Spojené státy a Turecko prohlásily, že vzájemně ruší sankce vůči vládním úředníkům, které odstartovaly už v srpnu letošního roku.
Téhož dne vydalo americké ministerstvo financí prohlášení, ve kterém se uvádí, že USA zrušily sankce proti tureckému ministrovi spravedlnosti Abdul-Hamitovi Gulovi a ministru vnitra Suleimanu Soyluovi.

Poté vydalo turecké ministerstvo zahraničí prohlášení, ve kterém se uvádí, že podle principu diplomatické reciprocity zrušilo Turecko sankce proti americkému ministru vnitřní bezpečnosti Kirstjenu Nelsonovi a ministru spravedlnosti Jeffu Sessionsovi.

V červenci roku 2016 došlo v Turecku k pokusu o vojenský převrat. Po skončení převratu byl Brunsen, který je americký pastýř v Turecku, zatčen, uvězněn a obviněn z protivládní špionáže. Dne 1. srpna letošního roku kvůli nespokojenosti s Brunsonovým uvězněním a stíháním ze strany Turecka oznámily Spojené státy sankce proti dvěma tureckým úředníkům, kteří se s touto věcí zabývali. Turecko pak uložilo vzájemné sankce dvěma úředníkům USA. 12. října se turecký soud rozhodl propustit Brunsona a napětí mezi Spojenými státy a Tureckem polevilo.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3184 sec,0.1014 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,198kB