Čtvrtek 08 listopad 2018
Ukňučený Babiš a státník Orbán, jak se to rýmuje... 7000 flákačů z úřadů dostalo padáka   
Pridal tk Čtvrtek 08 listopad 2018 - 02:36:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nejsou lidi? Potřebujeme migranty? Sprostá lež, jen Babiš s Maláčovou (ČSSD) zavírá lidem ústa. I u nás flákači chodí do neziskovek či dělají poradce na ministerstvech, ale zatímco u nás se to tají a zbabělý Babiš nedokáže vládnout, Orbán tuto špínu proti lidu nepřipustil.

Díky skutečné reformě pro maďarský lid má odejít zatím 6810 přebytečných úředníků, ministerstvo propustí 2600 z nich, jiné vládní instituce pak dalších 4200. Informoval o tom deník Népszava.

I v Maďarsku nejsou lidi na práci, protože stejně jako u nás se zašívali na ministerstvech vnitra jako poskoci Evropské unie či v neziskových organizacích jako škůdci státu. I v Maďarsku byly politické školy jako je u nás Masarykova v Brně, kde připravují PŠM jako za bolševika na manipulaci studentů. Ale zatímco Sorose Orbán z Maďarska vyrazil, zdejší Soros (vůdce propagandy Bek) se dostal až do senátu. Jak to psal Jaroslav Hašek o tom volovi, co se utrhl ze řetězu a dostal se až do Parlamentu...?

NEPSZAVA

V ústředním statistickém úřadě už dostali někteří úředníci do rukou výpovědi.

„Pro mnohé to byl šok. Někteří z propuštěných plakali a říkali, že o výpovědích se mluvilo už od srpna, ale nikdo nevěděl, koho se budou týkat,“ napsal podle Práva list Népszava.

„Například z ministerstva vnitra odejde 401 úředníků a z ministerstva zahraničí 364 úředníků,“ napsala Népszava.
Úřady patřící pod sloučený resort zdravotnictví, školství, kultury, práce a sociálních věcí opustí 2250 lidí a ministerstvo financí téměř tisícovka.

Ministr Gergely Gulyás, který stojí v čele úřadu vlády, potvrdil, že do 1. ledna 2019 propustí 18 procent státních úředníků.

Deník Népszava v této souvislosti upozornil, že navzdory hromadnému propuštění ministerstva v současnosti zaměstnávají rekordní počet vyšších úředníků. (jaz)

Dodejme, opět stejně jako u nás, ale narozdíl od Babiše je Orbán státník a nebojí se...

Zdroj: https://nepszava.hu/ , http://www.skrytapravda.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJiří Paroubek: Nečekaná, ale očekávatelná rezignace   
Pridal tk Čtvrtek 08 listopad 2018 - 02:31:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jiří Zimola dnes oznámil svůj úmysl odejít z pozice prvního místopředsedy ČSSD s tím, že současné vedení není schopné provést potřebné změny. Dá se s tím souhlasit.

Určitou zkušenost ve vedení strany představuje v této době jen předseda Hamáček. A současnému vedení ČSSD zbyly po Sobotkovi a Chovancovi a jejich kmotrech že strany jen trosky. Strana, respektive její vedoucí funkcionáři, vesměs Sobotkovi pohrobci, se při každé příležitosti nezřízeně hádají.

Uvedu příklad: skončily komunální volby a první kolo senátních voleb, ze kterého postupovalo do II. kola pět kandidátů ČSSD. A místo toho, aby se funkcionáři koncentrovali na dosažení co nejlepšího výsledku v II. kole senátních voleb, rozvíjeli poraženecké řeči. Někteří z vysokých funkcionářů (hejtman Bernard podporovaný Chovancem), kteří jsou součástí problému, nabízeli, že problém vyřeší a uskuteční reformu strany.

Prostě ti lidé se chovají, jakoby kromě jejich ega nic jiného na světě neexistovalo. Přitom strana je prolezlá klientelismem. Nejstrašlivějším příkladem metastázujícího klientelismu je pražská stranická organizace. Ta zcela ztratila jakýkoliv pud sebezáchovy a rozložila přirozený systém výběru kádrů. Poradce ministra zahraničí a europoslanec Poche, dobudoval v Praze klientelistický systém, který vylučuje z politické soutěže skutečně talentované lidi a vede stranu ve svých důsledcích jen k volebním fiaskům. A to je jen jedem z mnoha příkladů.

Chápu, proč si J. Zimola myslí, že stranu nelze s těmito řídícími kádry reformovat. I když by s předsedou Hamáčkem společně stokrát chtěli. Jsou prostě v zajetí stranické oligarchie, která je drží jako své rukojmí. A ani případný další strašlivý volební propad v eurovolbách nebude pro tyto lidi signálem, aby opustili své funkce ve straně i mimo ni. Ti různí Štěchové, Pavlíkové, Netoličtí a jak se všichni jmenují.

V tuhle chvíli by strana ze všeho nejvíce potřebovala společný postup všech. Zapojit těch pár schopných lidí, kteří ještě v tom kterém kraji zbyli. Spojit se, v zájmu země. Místo toho sobotkovci kádrují a okřikují spolustraniky. Prostě festival neschopnosti. Chápu proto, že jeden ze dvou vedoucích funkcionářů strany se domnívá, že potřebná změna není možná. Osobně se obávám, s ohledem na existující trvale sestupnou trajektorii volebních výsledků a společenské podpory ČSSD v posledních letech, že v okamžiku eurovoleb se může ČSSD pohybovat na volebním výsledku mezi 3 – 4% hlasů.

Ještě v tuhle chvíli se ale dá mnohé udělat. V oblasti programu, organizace, změny stanov atd. J. Zimola jen signalizuje, že lidé v jeho okolí ve vedení ČSSD toho v zásadě nejsou schopni. A nejsou z toho všeho schopni vyvodit ani příslušené závěry, a to v tom směru, že vyklidí pole těm schopnějším.

Jiří Paroubek

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStrašák Halík – stručná charakteristika   
Pridal tk Čtvrtek 08 listopad 2018 - 02:21:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
omáš Halík spatřil světlo světa z jara roku 1948. Nyní patří mezi ty nejznámější a nejvykutálenější podvodníky současnosti.

Od roku 1972 se Halík pohyboval na režimových pracovištích StB. Dotáhl to tak daleko, že na Institutu pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu ČSR měl přístup do kádrových svazků šéfů českého socialistického průmyslu. Byl tak v ČSR fakticky nadřazen lidem jako je např. Andrej Babiš. Navíc byl zaměstnán na estébácké katedře psychologie, jež se zaobírala manipulací s lidmi. Mohl se vesele školit na podobných pracovištích východoněmecké tajné policie a přenášet nabyté zkušenosti do českého provozu. O pracoviště se velmi zajímal jeden z nejtvrdších normalizátorů Josef Korčák (předseda vlády ČSR a místopředseda vlády ČSSR a člen předsednictva ÚV KSČ), který byl v roce 1990 vyloučen z KSČ. Josef Korčák držel nad Halíkem dlouhodobě ochrannou ruku a fedroval jeho kariéru normalizačního kádrováka.

Je pozoruhodné, že se Halík rád ve svých četných různě účelově poupravených životopisech ohání tím, že byl v polovině osmdesátých let “uklizen” na Protialkoholní léčebnu. Toto pracoviště bylo totiž opět pod tvrdou kontrolou StB, neb bylo zdrojem kompromitujících materiálů. Je také zajímavé, že doc. Skála, který PL vedl, prý zásadně přijímal absolventy klinické psychologie. Pokud Halík toto vzdělání získal, jak se rád chlubí, tak se tak mohlo stát pouze na výše zmíněné katedře. Katedra však zanikla – z pochopitelných důvodů – bez náhrady, a tak Halíkovi chybí doklad. A tím starým se prezentovat – opět z pochopitelných důvodů – nechce. Tolik asi k disidentství soudruha Halíka.

Zcela podobně jako s Halíkovým disidentsvím je tomu s jeho kněžstvím, které se neopírá o žádný hmatatelný důkaz. Halík nemá záznam v matrice a nemá vystudovaný seminář. Naopak, je známo, že úzce spolupracoval s odbory StB zaměžené na boj s vnitřním nepřítelem – církve. Byl církvy podstaven jako špicl, v rámci svého působení v DDR pod dohledem Stasi, Východoněmecké tajné policie. Návazně na školení v operativní psychologii ve výcvikovém středisku Stasi v Postupimi – Eiche u Berlína odcestoval do Erfurtu, kde byl, za záhadných okolností, údajně vysvěcen na kněze. Dnes neexistuje ni jeden svědek, který by toto potvrdil.

Zcela podobně jako s Halíkovým disidentstvím a kněžstvím je tomu i s jeho akademickou kariérou. Halík o sobě velmi rád prohlašuje, že je teolog, sociolog, filozof, psycholog. Možná že by bylo možné je označit za sociologa, neboť tento obor Halík skutečně vystudoval. Ostatní jeho akademické tituly byly po podrobném zkoumání shledány jako Halíkovy podvody. Halík předkládal nižží diplomy sympatizujícím úředníkům ministerstva školství jako diplomy vyšší a úředníci mu to tzv. nostrifikovali chybně jako vyšší kvalifikaci. navíc Halík zcela neomaleně použil tu samou písemnou práci, která sloužila ku získání titulu ze sociologie, pro získání titulu z teologie v polské Wroclawi. Dalších akademických podvodů se Halík dopouštěl podsouváním svých meditačních beletristických tzv. Vánočních knih Univerzitě Karlově, na které působil jako lektor, coby odborných prací, na základě kterých univerzita získávala dotace od státu. Státní komise na podnět veřejnosti provedla kontrolu a konstatovala, že Halíkovy knihy skutečně nesplňují kritéria kladená na odbornou vědeckou literaturu. Kupodivu nenásledovala ani omluva, ani vrácení všech na základě podvodně vykazovaných vědeckých výsledků chybně přidělených dotací… Avšak orgány činné v trestním řízení stále mlčí, přestože bylo v této souvislosti na Halíka podáno již několik trestných oznámení.

Etická komise University Karlovy taktéž neshledala, jak v podvodech s akademickými tituly, tak v dotačních podvodech Halíka žádné pochybení, což může být jen důkazem toho, do jaké míry jsou jmenované instituce dosud prolezlé starými strukturami, svého času vypuštěnými do porevolučního reje někdejšími komunistickými předáky typu soudruha Josefa Korčáka.

Zachovejme si právě proto Halíka, jako muzeální memento těžké doby útlaku a poroby slušnosti, demokracie a svobody. Halík je totiž relikt zlých časů se vším všudy. Jednoho dne by mu mohlo být vystaveno mauzoleum, kde by jako odstrašující příklad mumifikován sloužil nadcházejícím generacím. Taktéž by mohl být uveden do tuzemské síně slávy, jako ten nejúspěšnější podvodník a lhář všech dob.

Post scriptum

Halíkova nadace, zvaná Centrum pro studium náboženství, sponzorována bývalým komunistickým kádrem Luďkem Sekyrou a vystavěná z jednorázové dotace burzovního spekulanta Templetona, někdejšího souseda dalšího slavného českého podvodníka Viktora Koženého na Bahamách, zavání taktéž podvodem. Zatím totiž nezačala vyplácet zájemcům stipendia na studia, v duchu a liteře svého účelu. Zajímavé v tomto kontextu je i to, že Halíkův mecenáš, magnát na trhu s nemovitostmi a někdejší důvěrník proslulého tuzemského gangstera kmotra Mrázka, Sekyra nejprve koupil kolej Harris Manchester College na Univerzitě v Oxford,u a poté touto kolejí nechal Halíkovi udělit čestný doktorát… zcela dle příznačného rčení “já na bráchu, brácha na mně”. Toto nechvalné bratrstvo kočičí pracky samozřejmě čítá mnoho další, vesměs poznamenaných pohrobků komunismu, kteří neustále pošilhávají po nějakém velkém bratru, kterému by mohli prokázat dobrou službu, za dobrý peníz, tak jako kdysi, straně a vůdci, Sovětskému Svazu a přátelství s ním, kterému přísahali věrnost na věčné časy, Amen.

DanielSsolis

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZatčeny guru českých muslimů - proč selhaly BIS a UZSI? Uspěla česká policie díky pomoci Ruska?   
Pridal tk Čtvrtek 08 listopad 2018 - 02:14:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Přeložím vám to do běžné řeči: BIS i UZSI tohoto blázna chránily, asi si myslely, že něco získají. No a naši lidé z VNITRA samozřejmě nechtěli mít zde žádné chráněné podporovatele terorismu, takže po něm šli. No a jistá východní velmoc, kterou tady v ČR tolik nenávidí část společnosti, se rozhodla české polici pomoci, protože se jejím agentům nelíbilo, jak si v Praze radikální lidé z Kavkazu budují zázemí s tichým souhlasem české BIS a s podporou UZSI.

No a tak české polici dodali potřebné informace a guru kavkazských islamistů je lapen. Vím, že východní velmoc moc nestojí o pozornost a těžko ji vnitro poděkuje veřejně, ale aspoň to tak dělám, aby se vědělo, že nás nechrání před islámskými extremisty BIS ani UZSI, ale agenti velmoci jenž tak tady nenávidí třeba Jakub Janda. Charašo robota a omlouvám se, že se z Prahy stalo rejdiště islamistů z Kavkazu pod ochranou ČR.

Autor: Lukáš Lhoťan / eurabia
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponByl zveřejněn termín, kdy se Rusko vzdá dolaru v platebních stycích s Čínou   
Pridal tk Čtvrtek 08 listopad 2018 - 02:09:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruská federace a Čínská lidová republika připravují dohodu o vzájemném zúčtování v národních měnách, uvádí agentura RBK slova šéfa VEB Igora Šuvalova.

Podle jeho slov může být dohoda podepsána do konce tohoto roku. Tuto otázku už projednávali ministři a vicepremiéři Ruska a Číny, aby bylo možno tuto dohodu podepsat co nejrychleji, zdůraznil Šuvalov.

Toto téma se projednávalo také na schůzce Dmitrije Medveděva s předsedou ČLR Si Ťin-pchingem. Jak upřesnil vedoucí představitel VEB, ve svých platebních stycích mohou Rusko a Čína užívat vlastních analogů SWIFT a jiné formy.

„Podobná forma vzájemného zúčtování je nám pochopitelná, užíváme tradiční, bezdokumentární a dokumentární zúčtování. Jsou i nové metody, které se nyní vyvíjejí pod záštitou Centrální banky RF, přesně takový systém alternativní vůči SWIFTU mají také v Čínské lidové republice," poznamenal Šuvalov.

Medveděv dříve prohlásil, že v nejbližší budoucnosti mají Rusko a Čína zvýšit obrat zboží dvojnásobně. Podle jeho slov může objem obchodu mezi oběma zeměmi poprvé v dějinách částku přesáhnout 100 miliard dolarů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jWSa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropští zákonodárci vyzývají Merkelovou, aby se vzdala projektu Severní proud 2   
Pridal tk Čtvrtek 08 listopad 2018 - 02:05:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výstavba společného energetického projektu mezi Ruskem a západní Evropou je již v plném proudu. Tento projekt zvládne ročně dodat dalších 55 miliard m³ ruského zemního plynu do západní Evropy prostřednictvím dvou plynových linií, které prochází Baltským mořem. V současnosti je položeno více než 200 kilometrů plynovodního potrubí.

Zhruba 100 zákonodárců Evropského parlamentu, kteří zastupují různorodé názory, včetně ekologů, středopravicových zástupců, liberálních demokratů a socialistů, napsali německé kancléřce Angele Merkelové otevřený dopis. V něm ji vyzývají k tomu, aby zrušila účast na projektu plynovodu Severní proud 2.

„Vážená paní kancléřko, žádáme Vás, aby Vaše vláda znovu přehodnotila a změnila svou politiku ohledně projektu Severní proud 2," zněla prosba zákonodárců. Dopis podepsalo celkem 20 politiků z různých států Evropské unie.

Tento dopis tak prakticky obviňuje postoj Berlína. Ten má být v rozporu s cíli evropského Energetického společenství a zcela ignorovat zájmy německých partnerů. V dopisu se dále tvrdí, že tento postoj dává Rusku další strategickou možnost vlivu, protože Severní proud 2 zvyšuje energetickou závislost EU na Rusku.

Dokument dále vyzývá, aby Merkelová dala najevo ruskému prezidentovi, že Německo bude stát po boku svých partnerů v EU. Také naléhá, aby kancléřka zvolila jakousi „evropskou cestu", nikoliv tu „německou". Mimo jiné dopis kritizuje německou vládu za to, že ignoruje bezpečnostní obavy, před kterými už dávno varovaly Baltské země, NATO a Spojené státy americké.

Projekt Severní proud 2 předpokládá výstavbu dvou nových plynovodů o celkové kapacitě 55 miliard m3 za rok. Poté, co bude plynovod dokončen, se zdvojnásobí kapacita ruských dodávek zemního plynu přes Baltské moře. Jedná se o společný projekt ruské společnosti Gazprom a skupiny západoevropských energetických koncernů. Potrubí má vést skrz teritoriální vody a výlučné ekonomické zóny zemí Baltského moře, včetně Ruska, Finska, Švédska, Dánska a Německa. Kodaň dosud výstavbu Severního proudu 2 neschválila, proto se provozovatel výstavby, společnost Nord Stream 2 AG, snaží dánské vody obejít.

Německá vláda opakovaně uvedla, že projekt Severní proud 2 nepovažuje za politický projekt, ale za výhradně ekonomický projekt, který je zaměřen na zvýšení německé energetické kapacity. Mnozí odborníci navíc vypočítali, že ruský plyn je levnější a spolehlivější než jiné alternativy, včetně LNG ze Spojených států či jiných dovozů z Blízkého východu.

Ve středu německý ministr hospodářství a energetiky, Peter Altmaier, znovu hovořil o tom, že německá vláda považuje zavedení Severního proudu 2 za správné a nezbytné. Podle ministra je hlavním zájmem Ukrajiny, aby i nadále zůstala tranzitním státem. Dodal, že tyto zájmy by se měly promítnout také do zájmů Německa a Evropy.

Před zahájením výstavby plynovodu Severní proud 2 vyjádřila ukrajinská vláda jisté obavy o tom, že plynovod by ji mohl připravit o příjmy z tranzitu v hodnotě několika miliard dolarů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jWWM

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHrozí Trumpovi vyjádření nedůvěry? Vše, co byste měli vědět o volbách v USA   
Pridal tk Čtvrtek 08 listopad 2018 - 02:00:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
USA se konaly volby do Kongresu. Podle předběžných údajů mají ve Sněmovně reprezentatntů mírnou převahu demokraté a Senát zůstává republikánský. Tato kampaň byla jednou z nejdražších a nejšpinavějších v dějinách USA. Pro Donalda Trumpa byly tyto volby svérázným referendem o důvěře. Pro voliče dalším důvodem k rozepři.

Nic není tak jednoduché

Podle předběžných výsledků to vypadá následovně: Senát zůstává „červený" — republikáni obsadili 51 míst ze sta. Ale se Sněmovnou reprezentantů to není tak jednoznačné. Demokraté předhonili republikány, ale ne o moc: 222 proti 199. Nespokojenost s jednáním Trumpa, s níž tak počítali jeho oponenti, nepřinesla výrazné výsledky.

Kolik stojí vítězství

Tato volební kampaň vešla do amerických dějin jako jedna z nejšpinavějších a nejdražších. Podle hodnocení neziskové organizace Center for Responsive Politics rozpočet přesáhl pět miliard dolarů a jeho většinu tvořily dary shromážděné demokraty. Pouze jeden miliardář Michael Bloomberg utratil více než 100 milionů dolarů za podporu Demokratické strany. Celkově do volební kampaně do Sněmovny reprezentantů přinesli republikáni 637 milionů dolarů a demokraté 951 milionů, do Senátu přinesli republikáni 361 milionů a demokraté 513 milionů.

Netradiční kandidáti

V současných volbách je zaregistrován rekordní počet kandidátek — žen. Do Senátu se snažilo dostat 53 žen, což je o 13 více než v minulé kampani v roce 2016. Do Sněmovny reprezentantů kandidovalo 476 žen — dvakrát více než v roce 2016.

Kromě toho za stát Michigan může být do sněmovny reprezentantů zvolena muslimka Rashida Tlaibová a za Minnesotu — Ilan Omar. Ve státech Nové Mexiko a Kansas kandidují a mají všechny šance zvítězit první ženy — zástupkyně domorodých národů.

Proč se začalo hovořit o vyslovení nedůvěry

V poslední době se kongres nachází pod kontrolou republikánů: to pomáhalo Trumpovi bez problémů prosazovat svá politická rozhodnutí. Teď se může vše změnit. Říkalo se, že v případě vítězství demokratů Trumpovi hrozí vyslovení nedůvěry. Sám prezident na toto téma nejednou hovořil: „Pokud mi někdy bude vyslovena nedůvěra, trh se zhroutí. Myslím, že následkem toho všichni velmi zchudnou."

Američané se také nejednoznačně dívají na předčasný odchod prezidenta. Podle průzkumu veřejného mínění Washington Post — ABC News, který se konal koncem srpna letošního roku, 49 procent Američanů je pro vyslovení nedůvěry, 46 procent je kategoricky proti. Aby mohli demokraté sesadit Trumpa, museli by jim pomoci republikáni, ale s tím budou zákonodárci stěží souhlasit.

Optimistické předpovědi


„Prezidentovi oponenti se snažili dělat vše pro to, aby ani on ani republikáni neměli šanci pevně se usadit v americké vládě. Vzhledem k tomu, že si republikáni udrželi své pozice, budou to zřejmě prezentovat jako vítězství a úspěch své politiky. Trump se ujistí, že provádí správnou politiku. A to je absolutně normální situace, kdy během prvního období prezidenta jeho strana částečně ztrácí kontrolu nad legislativní oblastí," vyjádřil svůj názor v rozhovoru se Sputnikem Maxim Sučkov, hlavní vědecký pracovník Centra analýzy mezinárodních procesů MGIMO (Moskevského státního institutu mezinárodních vztahů) MZV RF.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jXcM

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3177 sec,0.1053 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,461kB