Neděle 11 listopad 2018
Výblitky aneb profil špíny generála Petra Pavla z NATO. Pro toto umírají mladí čeští vojáci?   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:54:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jak tehdy i dnes jsme nenáviděli morální zrůdy

Jako voják, sloužící tenkrát v Československé armádě dva povinné roky bych tyto zrůdy ve válce poslal do první linie, aby svou hruď nastavili za obranu vlasti! Nejsem sám, komu se z té špíny chce zvracet!

Generál Petr Pavel vykládá o svém charakteru

V roce 1968 trpěl, když pochopil, že nás okupují vojáci spřátelených armád. „To první, co si pamatuju, jsou roky kolem roku 1968. Jsou ilustrativní pro to, co se s naší zemí v tom století dělo,“ pokračoval Pavel a vzpomínal na to, jak se po Pionýru dostal do nově obnoveného Skautu. Byla to podle něj doba, kdy se na chvíli opět mohlo mluvit o prezidentu Masarykovi a o dalších. Pak se jednoho dne vše změnilo. „Jednou přišla babička domů o prázdninách s pláčem a když jsem se ptal, co se děje, řekla mi, že nás přepadli Rusové. Mně to nešlo do hlavy, my jsme se jako děti školou povinné učili, že sovětští vojáci nás osvobodili, tak jak nás najednou mohli zase přepadnout? Ty souvislosti mi docházely až mnohem později,“ dodal generál Pavel ke svým vzpomínkám.

Když tedy pochopil a prozřel, na pláč babičky zapomněl a vstoupil do armády ČSSR s přísahou ke komunistické straně a Varšavské smlouvě

Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády z roku 1961

"Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.ro obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických zemí v boji proti jeho nepřátelům a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.

Tak přísahám!"

Pak v roce 1989 opět prozřel a...

Budu nyní sloužit americké armádě jako duševní pucflek, bude zabíjet východní imperialisty v zájmu svobody a pracujícího lidu. Amerického.

Mezitím maminky pláčí a pohřbívají své české vojáčky do hrobečků, zatímco nad nimi bdí velký generál, který NIKDY NEZRADIL SVOU VLAST.

PROSTĚ BOJUJI ZA TY, KDO MI DÁ VÍC. Těly mých vojáků. A TO JE MÁ VLAST. DOLARY.

TAK PŘÍSAHÁM NA SVOJI A VOJENSKOU ČEST!

P.S. V roce 1968 trpěl od ztráty svobody. Dlužno dodat, že se narodil roku 1961. Vážně je to ta nová, demokratická armáda?

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2026-vyblitky-aneb-profil-spiny-generala-petra-pavla-z-nato-pro-toto-umiraji-mladi-cesti-vojaci

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNaše Seznamzpravy.cz lživě manipulují a CNN taky   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:38:17 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je to velmi smutné, ale je to tak. Seznamzpravy.cz a také CNN se chovají jako psychopat. Popírají evidentní fakta a lživě obviňují.

Je to velmi smutné, ale je to tak. Seznamzpravy.cz a také CNN se chovají jako psychopat. Popírají evidentní fakta a lživě obviňují.


Začnu u CNN

7. 11, hned den na to, co byly vyhlášeny výsledky voleb do Sněmovny a Senátu v USA, byla tisková konference a v ní jistý reportér od CNN Jim Acosta klade otázky prezidentu Trumpovi. Trump mu odpoví nejméně na dvě otázky, ale potom, co reportér místo pokládání otázek začne s ním debatovat a oponovat mu, Trump chce dát slovo jinému reportérovi. Jim Acosta však aktivně odmítá, nejen tím, že pořád něco mluví do mikrofonu, ale navíc, kdy k němu přistoupí pracovnice Bilého Domu, aby mu odebrala mikrofon, tak tento reportér fyzicky ji v tomto zabrání, kdy levou rukou odstrčí ruku dané pracovnice. Tento detail je velmi důležitý, protože právě kvůli tomu je posléze tomuto reportérovi odebrána licence vstupovat do Bílého domu.

A CNN se samozřejmě brání a hájí Acostu, což je normální a přirozené. Každý, kdo je nějak potrestán nebo mu hrozí potrestání má právo se bránit a je to tak správně. Jenže podívejme se, jak se CNN brání a jak hájí pana Acostu. Níže uvádím tweet od CNN

https://twitter.com/CNNPR/status/1060350746703597568

Tam CNN píše:

" ... Sarah Sanders lied ... " , česky: "Sára Sander lhala" a dále "... incident, that never happened ... ", česky: "incident, který se nikdy nestal"

a pro pořádek, uvedu také tweet od Sarah Sanders, která je tisková mluvčí Bílého domu a která říká, že nebudou tolerovat, kdy reportér položí ruku na ženu, která dělá jen svou práci, později uvedla v jiném twitterovém příspěvku, že je danému reportétovi odebrána licence.

Abychom byli co nejvíc objektivní vezměme záznam, který publikovala sama CNN.
O co tedy jde? Tisková mluvčí obviní CNN poracovníka, že je naprosto neakceprovatelné, aby se dotýkal pracovnice, která dělá svou práci a CNN se brání a říká, že tisková mluvčí lže a nic takového se nestalo. Jenže na videu je vidět přesný opak a to navíc přímo na videu od CNN.

Jedná se o lhaní proti přímé zjevné skutečnosti, typicky manipulativní trik psychopatů, kdy lež obrací v pravdu a pravdu v lež. Třeba u domácího násilí je agresor schopen potom, co uhodil svou ženu, naprosto přesvědčivě tvrdit, že ji nikdy neuhodil a že se to nikdy nestalo. Psychopat je schopen dokonce toto tvrdit přestože je konfrontován přímým důkazem, jako třeba video záznamem. Agresor, v tomto případě CNN, spoléhá na jakousi "lenost", "nesamostatné myšlení" a "nezaslouženou důveru" od lidí, kteří mu věří, kteří zaslepeni nevraživosti vůči Trumpovi si vůbec nemusí všimnout naprostého bludu, který CNN šíří.

CNN mohla pana Acostu hájit mnoha jinými způsoby, které by byly v pořádku, ale tvrdit, že jejich oponent lže a se nic takového nestalo a zároveň sama zveřejní video, kdy je vidět přesný opak, pak takové chování CNN není nic jiného než typické chování psychopata, který spoléhá na hloupost a nekritickou důveru svých posluchačů.

Byla to evidentní prohra CNN a nyní právem tuto stanici lidé mohou nazývat Fake News, dezinformační stanici, ne proto, jak se choval dotyčný reportér, ale proto, jak se stanice ve svém veřejném prohlášení postavila k objektivním faktům.

Jenže tato aféra tímto nekončí. Někdo napadl video, které zveřenila mluvčí bílého domu, že je údajně nějaké "upravené", aby vypadalo agresivněji. Lze najít na youtube několik podrobných analýz této úpravy a po pravdě řečeno ani u jednoho jsem si žádného výrazného rozdílu nevšiml, prostě ani to upravené video nijak nemění zasadní fakta.

A teď přichází na scénu lživá manipulace od naší seznamzprávy.cz, kde vyšel článek:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bily-dum-sdilel-zavadejici-video-potycky-novinare-se-zamestnankyni-bileho-domu-60029

Už samotný nadpis je zavádějící, protože dané video, které zveřenil Bílý dům nikam nezavádí. Běžným okem není žádný rozdíl patrný a tak nikde ani nemůže zavádět.

Ale to podstatné, co se píše v článku je:

" ...Bílý dům použil zavádějící video z konspiračního webu Infowars. Na upravených záběrech má incident, při kterém reportér CNN odstrčil reportérku, působit dramatičtěji a novinářova reakce agresivněji. Bílý dům odebral novinářskou akreditaci redaktorovi z televizní stanice CNN poté, co prezident Donald Trump nechtěl odpovídat na jeho nepříjemné otázky. Prezidentův tým navíc lživě obvinil novináře za nevhodné chování na zmanipulovaném videuzveřejněném nedůvěryhodným informačním serverem InfoWars. ..."

Zde vysvětlím, jak seznamzprávy naprosto lživě manipuluje a chová se jako psychopat. Redaktorka sama nepopírá, že reportér CNN odstrčil reportérku a zároveň dodává, že redaktor byl lživě obviněn za nevhodné chování. Už přece odstrčení reportérky je nevhodné chování anebo tak může být posouzeno, jak může někdo tvrdit, že jde o lživé obvinění ? A ješte k tomu článek dodává, že je to na základě zmanipulovaného videa. Dívala se na to video redaktorka vůbec ? Vždyť je prakticky totožné a v zásadních faktech se neliší.

Bohužel a je mi to líto, ale už i naše seznamzprávy se zařadila do skupiny dezinformačních webu, tzv Fake News. Vytváří zcela lživé a manipulační zprávy. Ačkoliv se vymezuje vůči jakémusi konspiračnímu webu InfoWars, tak sama se chová jako lživý tvůrce konspiračních teorii, v tomto případě teorie o tom, že někdo upravil video tak, aby mohl někoho lživě obvinit. A to je dokazatelná lež a zcela zjevný blud. Naprosto stejné obvinění vychází totiž s neméně silnou váhou také od videa neupraveného.

Autor: Zdeněk Macura

Zdroj: https://zdenekmacura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=686988
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolitická propaganda se tlačí do škol: odhal ideodiverzní centrálu!   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:33:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Máte doma středoškoláka? Výborně! Může trénovat hon na cizí agenty. V dalším levelu si možná student „zaprodance a samozvance“ i odsoudí a popraví…

Hra Fakescape má údajně během jedné hodiny seznámit žáky s tím, jak by měli „správně“ pracovat a přemýšlet nad informacemi z médií a sociálních sítí. Jak? Vysvětlí jim, že se mají mít na pozoru před ruskou propagandou, která ovlivňuje volby. A mají pátrat po člověku, který šíří dezinformace. A co je dezinformace, student zjistí z ideově prověřených zdrojů jako manipulatori.cz. Prostě stejná agitační písnička, jakou šíří Respekt, Šafrovo Fórum a Evropské hodnoty zosobněné ambiciózním pornohercem.

Autoři: nepřekvapivě Masarykova univerzita Brno.

Kritice, která se na ně snesla, se brání známou lží, že učí kritické myšlení. Pravda? Opět jednostranná ideologická a politická masáž. A celou agitku korunuje to, že přímo na webu dětem doporučují dezinformační web manipulatori.cz levicového extremisty ze strany Zelených, Jana Cempera.

„8. Fact-checking

Pokud se vám nezdají tvrzení uvedená v článku, ověřte si je. Fakta můžete najít na stránkách institucí, ověřit je ze seriózních zdrojů (jak už českých, tak zahraničních) nebo můžete navštívit weby jako jsou demagog.cz, hoax.cz nebo manipulatori.cz, které vyvracejí nepravdivé informace.“
http://fakescape.cz/jak-uniknout-fake-news/

Z reakcí:

„Tak nějak mi to připomenulo film Pelíšky. Bolševik „Vyděržaj pioněr“ a euro-bolševik „Fakescape“. :-D“

„Manipulatori.cz šíleného levicového aktivisty ze strany Zelených Jana Cempera dáváte dětem na školách jako příklad? To je fakt pecka. Aneb politická výuka opět na našich školách stejně jako před rokem 1989.

Web Manipulatori.cz společně s partnerským dezinformačním webem Forum.24 právě nejvíc manipulují s veřejným míněním, šíří dezinformace, lži a nenávist a to všechno ve jménu „pravdy a lásky“. Zaštiťují se „pravdou a láskou“ a slovy, jako je „svoboda“, „demokracie“ nebo „nezávislost“ podobně jako když si ze stejného důvodu dali diktátoři do názvů svých zemí KLDR nebo třeba Demokratická republika Kongo slovo „demokratická“. Že se nestydíte šířít dezinformace dětem na školách. Jako by už teď nestačilo, co tam za peníze ze zahraničí předvádí Člověk v tísni a jeho projekt Jeden svět na školách. Pravda se nerovná týdeník Respekt, holčičko. Pravdu a objektivitu lze najít jedině tak, že bude povolena diskuze a pluralita názorů, což je přesný opak toho, co předvádíte vy a triumvirát ČT, ČvT a Respekt na školách.“

„O tom, co jsou informace, fake news a dezinfomace si pro sebe rozhoduju pouze JÁ. nikoliv vy, šmejdi za peníze ukradený důchodcům, samoživitelkám, nebo jen silničářům. naštěstí zatím proti zdravýmu rozumu nemáte šanci.“

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nova-hra-fakescape-uci-deti-jak-pracovat-s-dezinformacemi/r~03fd140ce0f511e8b728ac1f6b220ee8/

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/nova-hra-fakescape-uci-deti-jak-pracovat-s-dezinformacemi/r~03fd140ce0f511e8b728ac1f6b220ee8/

Zdroj: http://www.samizdat2016.cz/2018/11/politicka-propaganda-se-tlaci-do-skol-odhal-ideodiverzni-centralu/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Adenském zálivu začala námořní cvičení Ruska a Japonska   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:26:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Adenském zálivu začala námořní cvičení s účastí bojových lodí ruského a japonského námořnictva, uvedl šéf tiskové služby Severního loďstva, kapitán prvního stupně Vadim Serga.

„Dnes v Adenském zálivu začalo rusko-japonské námořní cvičení, které je namířeno na protipirátskou činnost. Účastní se ho bojové lodě ruského a japonského námořnictva," oznámil kapitán.

Z ruské strany se ho účastní loď Severomorsk, za Japonsko je přítomný ledoborec Ikazuči. Uvádí se také, že společné cvičení námořníků Severního loďstva a japonského námořnictva probíhá poprvé.

Podle šéfa tiskové služby je cílem cvičení zvýšení úrovně spolupráce mezi ruskými a japonskými bojovými loďmi během společných operací protipirátské a protiteroristické činnosti. „Dnes budou také nacvičeny lety palubních vrtulníků, kdy ruské vrtulníky přistanou na japonskou loď a japonské vrtulníky na ruskou loď," zdůraznil Serga.

Navíc bude rozehrána epizoda na odražení útoku na eskortovanou loď, na konci cvičení ruští a vojenští námořníci provedou své kolegy po svých lodích.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jYre
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU neuzná volby v DLR a LLR   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:23:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská unie neuzná volby v Lugansku a Doněcku, pokládá je za nezákonné a neplatné, prohlásila hlava evropské diplomacie Federica Mogheriniová.

„EU považuje volby, které jsou naplánované na 11. listopad na nekontrolovaném území Ukrajinou, takzvané LLR a DLR, za nezákonné a neuzná je. EU odsuzuje tyto volby, protože porušují mezinárodní právo, podrývají závazky, které byly vzaty v souladu s Minskými dohodami, a porušují suverenitu a zákony Ukrajiny," stojí v prohlášení Mogheriniové.

Podle diplomatky „Minské dohody předpokládají provedení místních voleb výhradně v rámci ukrajinského zákonodárství a v souladu s normami a s kontrolou OBSE".

„Kvůli těmto důvodům tyto takzvané volby budou neplatné," prohlásila.

„Evropská unie připomíná, že plnění Minských dohod všemi stranami zůstává klíčem k dosažení pevného politického řešení konfliktu na východě Ukrajiny a zdůrazňuje odpovědnost Ruska v této věci. EU vítá rozhodnutí Ukrajiny prodloužit platnost zákona O zvláštním statusu některých oblastí Východní Ukrajiny do konce roku 2019," stojí v prohlášení.

V EU očekávají, že Rusko v plné míře využije svůj vliv na Doněck a Lugansk.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jYsE

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponErdogan naznačil, kde se nachází vrah saúdského novináře   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:18:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že mezi 18 zadrženými lidmi v Saúdské Arábii je vrah novináře Džamále Chášukdžího. Informuje o tom Daily Saba.

„15 lidí, kteří přijeli do Istanbulu a kteří se nacházejí mezi 18 zadrženými saúdskou vládou, přesně vědí, kdo zabil Džamále Chášukdžího a kde je jeho tělo. Saúdská Arábie to může zjistit, přinutit lidi mluvit," řekl Erdogan.

Turecký lídr je si jistý, že vrah je mezi zadrženými a dodal: „Není zapotřebí ještě hledat".

Na začátku listopadu Erdogan prohlásil, že rozkaz o vraždě novináře byl dán „na vysoké úrovni" saúdské vlády. Zdůraznil ovšem, že nevěří v účasti krále ve v této vraždě.

Zdroj: Daily Saba
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerická společnost American Express zřídí svůj společný podnik v Číně   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:14:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínská centrální banka Čínská lidová banka dnes oznámila, že již spolu s čínským národním výborem pro dohled a správu bankovnictví a pojištění přezkoumala a schválila žádost předloženou společností Connected (Hangzhou) Technical Service Co. Ltd. o zřízení clearingové instituce pro bankovní karty.

Connected (Hangzhou) Technical Service Co. Ltd. je společný podnik, který založila v Číně americká společnost American Express. Působí jako tržní subjekt, který se připravuje na zřízení zúčtovací instituce platebních karet a provozuje značku American Express.

Čínská lidová banka mimo jiné uvedla, že schválení žádosti společnosti Connected (Hangzhou) Technical Service Co. Ltd. o zřízení clearingové instituce pro bankovní karty je nejenom dalším konkrétním krokem na podporu otevření čínského finančního trhu, ale je také významným důkazem otevření čínského trhu s bankovními kartami. To nejenom napomáhá poskytovat diverzifikované a diferencované služby všem stranám v tomto odvětví, ale také podporuje zdokonalení průmyslové struktury.

Společnost American Express Company byla založena v roce 1850 v New Yorku jako zásilková služba Express a už tenkrát patřila k prvním a zároveň nejúspěšnějším firmám Spojených států.

První peněžní transakci provedl American Express již v roce 1882, ale až postupně s vývojem technologie byla vydána první kreditní karta, a to v roce 1952. Dnes má tato společnost zastoupení ve více než 130 zemích a kromě kreditních karet nabízí i finanční a cestovní služby.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDuhový František a zhanobení kříže   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:08:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Katolická, ale i světová veřejnost je šokována gestem Františka na synodě biskupů ve Vatikánu. František si 17. října zavěsil na krk duhový kříž, na němž je místo Krista už jen duhová symbolika LGBTQ. Přítomní biskupové a kardinálové si po jeho příkladu rovněž pověsili duhové kříže na krk. Demonstrovali tím jednotu v prosazování deviace LGBTQ spolu s Františkem. Každý ví, co symbol duhy dnes znamená. Nikoho by už asi nepřekvapilo, kdyby závěrem synody byl vatikánský gay pride.

Kardinál Tagle se 23. 10. 2018 vyjádřil: „Lidský pohled církve na člověka, bez ohledu na jeho sexuální orientaci, byl v diskuzích významně přítomný. Mám pocit, že témata světa LGBTQ v závěrečném dokumentu budou figurovat.“

Kard. Tagle už v duchu synody vyřadil realitu hříchu a použil nevinnou terminologii „sexuální orientace“. Nenápadně naznačil, že hlavním cílem synody je změnit katolické myšlení o sodomii a přijmout sexuální zvrácenosti jako normu. Tím se likviduje Boží zákon i Kristova přikázání. Je to veřejná vzpoura proti Bohu!

Jak to komentuje veřejnost? Citace: „Nikomu není třeba vysvětlovat to, co je zjevné. Duhová symbolika je znak LGBTQ. To vědí ti, co kříže dali, ti, co si je vzali a pověsili na hruď, i ti, kteří je s nimi vidí.“

Představme si, že by například kněží z Česka a Slovenska rovněž následovali Františka a v nejbližší neděli by si veřejně v chrámu před svými věřícími pověsili duhový kříž na hruď. Normálně uvažující katolík by si odplivl a odešel z chrámu. Zřejmě až do smrti by s takovým knězem nechtěl mít co do činění. Taková reakce je normální u věřících, ale i nevěřících.

To, že si dal František už roku 2014 na ruku náramek s duhovou symbolikou, je jasným znakem, co už léta prosazuje, nebylo to však ještě spojeno s přímou urážkou kříže. Nosit duhový kříž znamená spojit výkupné utrpení Kristovo s ohavnostmi, které hrubě urážejí a provokativně se vysmívají Kristově vykupitelské smrti na kříži! Podobně jako satanské kříže i duhový kříž je symbolem satanismu. Konečně František, ač „neřekl ani slovo“, jak si předsevzal, výmluvně tímto gestem odpověděl arcibiskupu Viganovi! Před celým světem demonstroval svůj jasný postoj v prosazování homosexua lismu na nejvyšších místech v církvi. Zároveň tím kategoricky odmítl spasitelné pokání a nutnou reformu. František veřejně zesměšnil Kristův kříž a plivl do tváře Spasiteli! Kristův kříž spojil se sexuálními zvrácenostmi všeho druhu – LGBTQ. Takové zneuctění kříže je manifestací satanismu na jeho hrudi a rovněž na hrudích s ním sjednocených biskupů a kardinálů!

Komu František slouží? Pseudopapež nemá Ducha Krista, ale antikrista, neslouží Bohu, ale slouží satanu. Svým gestem veřejného zneuctění kříže to jasně prezentuje celé světové veřejnosti! Kdo to nevidí a nechápe, je totálně slepý.

Dne 28. 10. 2018 duhová synoda ve Vatikánu končí. Byzantský katolický patriarchát opětně vyzývá všechny upřímné biskupy a kněze, aby od tohoto dne už nezmiňovali jméno ne-svatého pseudopapeže Františka ve svaté liturgii! Kdo bude v liturgii zmiňovat jeho jméno, veřejně dává najevo jednotu s jeho satanským programem, který Bůh nejenže trestá ohněm z nebe, ale po smrti i věčným ohněm (Jud 7, 2Pt 2,6). Arcib. Viganò právem požaduje Františkovu rezignaci. Tu dnes už musí požadovat každý Kristův kněz a biskup. Prvním krokem je přestat zmiňovat jméno duhového antipapeže v liturgii!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr
+ Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČím je Rusko opravdu nebezpečné (1)   
Pridal tk Neděle 11 listopad 2018 - 05:05:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Životní zkušenost mě přesvědčila, že osud člověka se může změnit pouze tehdy a jenom v tom případě, když je člověk hospodářem sám sobě. Aby mohl být hospodářem, musí být schopný a ochotný vzít odpovědnost za sebe, své mysle, mluvení a konání. Pouze tehdy totiž člověk – hospodář může pochopit, že vnější svět je odrazem vnitřního světa. Pochopení tohoto principu umožňuje po té (po)rozumět obsahu citátu z Bible a pracovat s ním: Žijeme v harmonickém, spravedlivém a čistém světě, ve kterém každému je dáno po jeho mysli.
Jeví se mi, že s myslemi a myšlením většiny našich zástupců a vůdců mnohé není v pořádku. Ráno srovnává GŘ MMF (IMF) Christine Lagardeová současnou situaci ve světě s předválečnou, v poledne prezident Macron sní nahlas o evropské armádě na ochranu proti Rusku, Číně a v zájmu snižování závislosti EU na USA, aby se v předvečer oslav stého výročí konce první světové války po přečtení twitteru prezidenta Trumpa s ním domluvil na nedorozumění a větší evropské obraně. Ale ne evropské armádě. Paralelně k tomu nabízejí novináři staré novinky jako nové, abychom si večer mohli vše uslyšené a přečtené potvrdit dobře načasovanou zprávou o zatčení rakouského důstojníka v důchodu, údajného ruského špiona, prozrazeného jeho chlebodárcům cizím státem. Nebo citátem z debaty (8.11) na CEVRO Institutu v Praze pod názvem NATO ve 21. století a česká armáda.

Z úhlu pohledu Ruska jsme součástí NATO a to je vnímáno jako bezpečnostní hrozba. Tak proč bychom měli mít pocit, že je Rusko naším přítelem. Musíme si být plně vědomi bezpečnostních hrozeb, kterým čelíme. Nejen NATO, ale i české ozbrojené složky musejí mít schopnosti čelit nevojenským hrozbám, jako je propaganda, informační válka, kybernetické útoky a hybridní útoky, uvedl v debatě generál Pavel, předseda vojenského výboru NATO v letech 2015 až 2018. Kdyby to řekl četař, nedivil bych se a nerozhodl se napsat příspěvek na téma Rusko.

V příspěvku se nebudu věnovat hodnocení myšlenek a myšlení osobností, včetně generála, ani hodnocení představitelných situací, které by mohly vzniknout v případě realizace přání, nebo obav našich elit. Předpokládám, že výsostným zájmem státu je jeho bezpečnost. V takovém případě však přítomnost USA v Evropě a omezení aktivit, které by zapříčinily jejich odchod, způsobují v současné době zvýšení rizika pro Evropu. Proč? Nenahraditelná ztráta času, neopakovatelnost příležitostí a rychle se rodící nový světový řád, nečekají na zpomalené reakce na změny nepřipravené EU a české kotliny. Výsledkem uvedeného a hry USA na odcházení z role impéria je proto příprava obětního beránka. Nelze vyloučit, že jedním z kandidátů na obětního beránka je v neveřejných jednáních otců nového světového řádu, o kterých se nebudu vědomě rozepisovat, diskutována i EU.

Dnes se zmíním pouze o dvou aspektech komplexního rizika, týkajícího se EU a Evropy: 1) Výpověď Smlouvy o odstranění střel středního a krátkého doletu (INF z roku 1987). Výpověď bude destabilizovat mezinárodní vztahy budované od doby Vestfálského míru, uzavřeného 24. října 1648, a ukončujícího třicetiletou a Osmdesátiletou válku. 2) Transformace západního geopolitického systému do komplexního geograficky politicko - hospodářského systému, tvořeného Indo – Pacifikem, Eurasií a Arktidou. Tento systém obsahuje již na současném vývojovém stupni kontradikce a vrozený konfliktní potenciál, na jehož řízení a řešení nemají současná EU a NATO zdroje, rozum a čas. Proto je na místě se zeptat: Co nás čeká, co nás nemine po 100 letech od ukončení první světové války a nesplnění funkce hlavního cíle Versailleské mírové smlouvy: Ustanovení vzniku Společnosti národů, sloužící jako arbitrážní soudce mezi národy a předejít tak vzniku válek. Všichni lidé s pamětí vědí, jak dlouho to trvalo, než došlo k druhé světové válce.

Proto je nezbytné posuzovat následky výpovědi INF z roku 1987 v historickém kontext mírových smluv u a současném kontextu ruského automatického obranného - odvetného systému jadernými zbraněmi Perimetr, na Západě zvaném Dead Hand neboli Mrtvá ruka. Není pochyb, že Ruská federace již modernizuje systém Perimetr, mimo jiné proto, že výpověď INF byla od samého začátku představitelná. Proč? Protože lineární vývoj technologií neodpovídá adaptačním schopnostem člověka, a neschopnost tzv. úspěšného člověka transformovat získanou moc do štěstí a spokojenosti, abych jmenoval tři příčiny z mnoha, nemohou být ignorovány žádným profesionálním analytikem rizik.

Následky výpovědi INF v kontextu geografického rozšiřování NATO obsahují mimo jiné možnost rozmístění balistických raket středního doletu ve všech členských státech NATO. Případná ujišťování ze strany USA, že tomu nebude, nelze brát vážně. Tvrzení podporuje mimo jiné snaha USA svobodně přemisťovat vojska a materiál v EU a NATO státech podle Schengenského principu. Ten dovoluje USA jako veliteli NATO nezávisle od přání nebo obav členských států aliance plánovat a realizovat útok na ruské raketové základny rozmístěné v evropské části RF podle pravidla: Útočící má vždy výhodu. Této výhody se doposud RF vzdává. To indikují, současná vojenská doktrína, reakce na provokace a veřejnosti jevící se neochota RF vstoupit do otevřeného konfliktu s NATO, potažmo s USA.

Předpokládám, že RF již vyrábí, nebo bude ve velmi krátké době vyrábět balistické rakety středního doletu, hyper-zvukové zbraně a podobné, s cílem kompenzovat současnou výhodu NATO a neměnit svoji veřejně známou vojenskou strategii. To však neznamená, že změna obranné strategie na preventivní nebo útočnou nemůže přijít, jako překvapení pro nevědoucí. Prohlášení člena RAV a vedoucího Centra mezinárodní bezpečnosti Alexeje Arbatova o tom, že objevení se amerických křídlových raket středního doletu v Evropě přemění ruský systém obrany v prach, a nedávné prohlášení Free Beacona v The Washington Post na téma schopnosti USA ve velmi krátké době vyrábět pozemní rakety středního doletu, na které RF nemá a nebude mít krátkodobě odpověď, mluví jasně a za sebe.

Problém Západu, včetně EU, NATO a ČR není ale ve zbraních. USA je s ochotou a bičem nebo koltem v ruce dodají, Evropa je zaplatí, ale o jejich použití budou USA rozhodovat sami. Problém není v uvedeném a ani v tom, že dnes mnozí na Západě přivykli věřit, že RF je hrozbou světu. Hlavním problémem je existence RF a vědomě manipulované zmiňování se o RF, které odvlékají západní společnost od opravdových problémů a nebezpečí, která hrozí Evropě.

Potenciál, který představuje Rusko, vědí západní komunikační profesionální manipulátoři transformovat do zhoubné nenávisti. V tomto smyslu je Rusko opravdu nebezpečné. Nebezpečné nejenom pro Evropu, ale také pro USA. Tam nedávno hledali bomby u ex-prezidenta Obamy a George Sorose. V EU hledají teroristy mezi migranty a v ČR kontrolují, a někdy i zapisují přílety a odlety občanů EU v pokročilém seniorském věku do komputeru. Výsledek? Žádné bomby, žádní teroristé v nebezpečném množství, ale pomatení a mlžení. Prakticky vše je panika, sebeklam, možná i proto, že se nečte Karel Čapek, málokdo umí popsat schopnosti dvorního sluhy a nikdo nemá odpověď na otázku, proč 56 letý Američan, žijící na slunečné Floridě a v čistém vzduchu riskuje výrobou bomby 58 let za mřížemi a v klimatizované tělocvičně. Částečnou odpověď nabízí FBI a další bezpečnostní služby USA. Ty při všech svých schopnostech, možnostech a technologiích nenašly Rusa, podezřívaného od samotného začátku. Nejedná se o první, ani poslední případ. Proto se stalo téměř přirozeným, že za vším nepříjemným a nevysvětlitelným z důvodů politické korektnosti na Západě je dnes Rus a Rusko jako ďábel, zítra ČLR. Jinými slovy: Impérium a osa zla představují bezpečnostní riziko pro vyspělé a mírumilovné EU a NATO.

Na tomto místě se nabízí nutnost si připomenout, že praktikovaná metoda představuje vnitřní nebezpečí. Proč? Metoda plně odpovídá pohodlnosti a neochotě Západu přiznávat chyby, a skutečnost, že metoda není a nemůže být efektivní. Metoda používaná pro udržení rusofobie, dnes již také sinofobie, odzbrojuje veřejnost, usmrcuje výhonky kritického myšlení a vyzývá k lenosti, především (ne) myšlení. Jestliže je viník znám od samotného začátku, není potřeba vyšetřovat, nedívat se a nepozorovat změny kolem sebe, neočekávat překvapení nebo úder z jiné strany. Člověk ztrácející schopnost myslet se tak stává lehce manipulovatelným a na psychologické a faktologické úrovni neschopným identifikovat příčinu a řešit problémy tvorbou alternativních řešení. O schopnosti identifikovat příčinu příčin, nemluvě.

Vnitřní nebezpečí zákonitě doplňuje nebezpečí vnější. Přitom je zcela jedno, jestli se jedná o čin teroristy migranta, domorodce, pomateného narcisty, LGBT, milence či milenky, nebo dítěte či státu. Výsledkem je vždy všude přítomné šílenství a pomatenost většiny členů společnosti. Výsledek podporuje růst nebezpečí a trestuhodnou hloupost a konání našich vůdců. Analogie platí bohužel i pro Rusko. Tam se menšina snaží ve spolupráci s vlastizrádci (v rouchu liberálně demokratických andělů) přesvědčit většinu (žijící skromně v nejistotě a ve stínu několika stovek bohatých chamtivých egoistů) o nezbytnosti slití svých zájmů se zájmy Západu. Proto seriální hra na Rusko – viníka ze všeho špatného a zlého na světě představuje to, čím je Rusko opravdu nebezpečné, nejenom pro Evropu. Souhlasu netřeba. 09.11.2018
….
Čím je Rusko opravdu nebezpečné (2)

Kromě nekonečné hry na Rusko – viníka ze všeho špatného a zlého na světě existují další nebezpečí, spojená s Ruskem. Jedním z nich je rozpad vztahu USA a EU doprovázený růstem geografických zón Eurasie, Indo – Pacifiku a Arktidy. Bývalé centrum USA - EU dostává na své periférii tři uvedené, samostatně působící motory pohánějící vlastní kola vývoje. Liberální svět Gilford John Ikenberry (1954), teoretika mezinárodních vztahů a zahraniční politiky USA, který popsal liberální světový řád jako hub and spoke model of governance, with the West at its centre, mění svoji fyzickou a mentální mapu světa před očima. Tři staro-nové strategické geografie se vymykají transatlantickému aranžmá, představám a možnostem USA, EU a NATO hrát v nich rozhodující roli. Indo – Pacifická, Eurasijská a Arktická strategická geografická zóna, představují individuálně i společně, komplexní výzvu pro EU a NATO, o které by se slušelo psát a mluvit generálům a politickým vůdcům nejenom v české kotlině, ale napříč celou Evropou, s cílem založení dialogu o budoucnosti Evropy.

Uvedené zóny totiž představují samostatné vojenské – politické a hospodářské systémy, vyžadující zcela nové přístupy ke komunikaci, kontrole, spolupráci a dělení (včetně sdílení). Nové pohotové, rychle reagující instituce a nové formy partnerství, včetně tzv. plynoucích, vylučující asymetrická společenství, podobná EU nebo NATO. Pro představu, co mám na mysli, se dnes zmíním pouze o konturách výzev a nebezpečí pro EU. Podrobný popis vyžaduje studium nebo přípravu čtenáře, čas, a prostor v médiích, který nemám.
Námořní zóna Asie není ohraničena, jak si mnozí myslí, východním Indickým oceánem. Je mnohem větší než USA, ASEAN nebo Čína. Všechna jednání o bezpečnosti, rozvoji a obchodu v této zóně se proto budou odehrávat mezi aktéry tří kontinentů. Jakou roli dostane nebo si zabezpečí EU, nevím. S pravděpodobností hraničící s jistotou, žádnou vedoucí.

Co se týče Eurasie, jedná se o staro – novou myšlenku, s novým slovníkem, v nových geopolitických podmínkách, které nazývám post-Vestfálské. Eurasie dovoluje vytvořit interaktivní společnosti a trhy se super – kontinentální interdependencí, co se týče rozsahu, později i obsahu. První stíny uvedené interaktivity společností a trhů vrhá ČLR na Evropu. Ta neví jak se chovat vůči ČLR. EU, ani ČR nepřipravovala a nepřipravuje (od střední školy počínaje a speciálnímu kurzy pro ministerstva konče) systematicky kádry na spolupráci s Eurasií, o Indo – Pacifickém regionu a Arktidě, nemluvě. Atomizované, rychlokvašené akce na univerzitách a v podnicích orientovaných na export jsou předurčeny k neúspěchu, frustracím a volání o pomoc, státem nebo prezidentem, již kvůli neznalosti jazyků, kultury, hodnot a především opravdových potřeb potenciálních partnerů. Získání uvedených kompetencí vyžaduje čas a systematickou práci. Obojí není v módě v konzumní společnosti.

V kontextu Eurasie si Ruská federace zabezpečuje své archetypické eurasijské místo za pomoci sankcí EU a USA. Ty by rády zaujaly místo v Eurasii, protože EU nemá reálnou potenci se aktivně účastnit procesů, jejichž výsledkem jsou již dnes tektonické změny vztahu mezi Západem a Východem. Jakou roli dostane, nebo si zabezpečí EU v současném stavu, si dovedu představit. Odpovídá tomu, co mě učili doma a ve škole, a co jsem použil v příspěvku Zamyšlení k svátku (28.října t.r.): Pokud si se změnil na ovci, nediv se, že po tobě slídí vlci.
Co se týče Arktidy, jedná se o nový, ale dávno představitelný fenomén. Zrodil se z ignorování již známých a ještě neznámých následků objektivně vzniklých klimatických změn. Fenomén obsahuje spojení Atlantické a Pacifické politiky v prostředí existujících aranžmá regionů, které ale již dnes neodpovídají duchu doby. Proč? Protože se objevila reálná severní mořská cesta – Hedvábná (mořská) stezka. Nakolik je a bude severní mořská cesta finančně a hospodářsky výhodná pro západní uživatele a spotřebitele, ukáže čas.

Skutečností je, že první cestu bez doprovodu ledoborce uskutečnila v srpnu t.r. loď globální námořní společnosti Maersk. Druhou skutečností je, že RF a ČLR investují v Arktidě obrovské sumy peněz, materiálních a lidských zdrojů do komerčních infrastruktur, námořních kapacit a Ruská federace do vojenských základen. ČLR aktivně podporuje své společnosti k využívání severní námořní cesty nejenom proto, že RF vydává povolení k průjezdu a může garantovat bezpečnost plavby, ale i proto, že vedení ČLR ví o nutnosti a výhodách alternativních řešení ve světě plném nejistot, nelineárního vývoje a vstupu novinek na scénu každodenního života. Například XR, tj. kombinace virtuální a rozšířené reality, nebo přírodě podobné a kvantové technologií. Uvedené novinky tvoří nová povolání, (z)mění mezinárodní vztahy, diplomacii a tím i přípravu lidských zdrojů. Ty musí být schopné aktivně konat ve zcela nových podmínkách a procesech, jejichž výsledkem je rodící se nový světový řád.

V této souvislosti a s ohledem na kvetoucí rusofobii a rozkvétající sinofobii připomínám možné námitky USA týkající se konvence OSN (UN Convention of the Law of the Seas). Současně připomínám rok 1956, ve kterém se Velká Británie rozhodla k válce kvůli kontrole Suezského průplavu. Protože probíhající transformace současného politicko – hospodářského systému a hodnot rozrušila systém mezinárodních vztahů založených na Vestfálském míru, narušila, někde dokonce zničila, důvěru v mezinárodních vztazích, a tím omezila možnosti ke konstruktivnímu dialogu, je představitelné, že se historie Suezské války 1956 bude opakovat. Tentokrát ale na severu a přímém v sousedství EU. Jakou roli ve využití severní mořské cesty po válce nebo bez války může hrát EU v novém uspořádání světa, především kvůli členství Dánska a Grónska v EU, nevím. Představuji si dnes ovci, divící se, že po ní slídí vlci.

S pravděpodobností hraničící s jistotou představují tři uvedené geografické zóny strategicky významné a samostatné vojenské – politické a hospodářské systémy a tím i výzvy. Ty se rodí v prostředí graduálních, vzájemně závislých (globalizovaných) a evolučních procesech. Zatím k našemu štěstí bez velkého světového konfliktu. Tím se odlišuje rodící se nový světový řád od poválečného. Proto nikdy nebude znám jeho den narození. Za to oběti zrození budou známy již v představitelné budoucnosti. Jaké oběti mám na mysli?
Jedná se především o oběti moderní formy studené války v jednotlivých geografických regionech a systémech, odděleně nebo simultánně. Sociální, hospodářské, vojenské a hodnotové principy budou hrát důležitou, ne-li rozhodující roli. Neoliberalismus v současné podobě nepřežije, stejně jako atomizovaný individualismus, konzumismus a nacionalismus.

Obětí se stanou státy a jejich občané, kteří nebudou schopni vést dialog, vytvářet koalice na čas, praktikovat věcná, ne ideová nebo ideologická partnerství a nebudou schopná a odhodlaná jednat na základě znalosti potřeb partnerů v dočasné koalici, partnerství, nebo v obchodu. Nabízet produkt, technologii přes cenu s odkazem na tradici nepovede k udržitelnému rozvoji mezinárodních (obchodních) vztahů. Pozornost si proto již dnes zasluhuje například budování partnerství ČLR s Grónskem. O něm se nepíše v ČR a jenom málo jinde v EU. Proč? Jedním z důvodů je skutečnost, že budování partnerství ČLR s Grónskem dokazuje neschopnost etablovaných mezinárodních institucí reagovat připraveně a včas na novou situaci v Arktidě. Ta vyžaduje aktivní řízení vývoje a rizik od samého začátku. Akce, ne reakce, rozhodují a budou rozhodovat i v Arktidě o prvenství a úspěchu.

Požadovat akce v době nejistoty, nemožnosti prognózy a předpovědí od lidí a institucí zatížených koloniální mentalitou a zkušeností obohacených agresivitou je naivní a nezdůvodnitelné očekávání. Proto účast EU, například v Indian Ocean Rim Association při současném nedovolení účasti státům ASEAN v Arctic Council, nebo blokování snah ČLR v rámci 16+1, nebude možná bez vítězství v konfliktu. Protože nikdo nechce umřít první, a na vítězství EU a NATO v opravdovém boji nemají, jeví se mi proto jako představitelná i spolupráce mezi NATO (pokud bude existovat) a SCO (Shanghai Cooperation Organisation) ohledně bezpečnosti Eurasie a spojení s Indo – Pacifickým regionem.

Z uvedeného zamyšlení vyplývá, že Arktida a bezpečnost severní námořní cesty představují výzvu pro svět, mír, USA, RF a ČLR. Přidám li do hodnocení pravděpodobnost, že severní námořní cesta omezí, možná i ukončí geostrategickou roli Suezského kanálu a Malacca Straits, nabízející obraz se stane ještě zajímavějším, různorodějším a komplexním. To proto, že roli Suezského kanálu a Malacca Straits budou určovat a spravovat regionální moci, pravděpodobně se souhlasem velmocí. V tomto kontextu se potvrdí, že dělení světa na Západ a Východ, Sever a Jih ztratilo smysl a neodpovídá duchu nové doby.

S pravděpodobností hraničící s jistotou se také potvrdí, že jenom suverénní státy s velkou vojenskou silou, odpovídajícím hospodářsko – vědeckým a kvalifikovaným demografickým potenciálem (vzdělaným a vychovaným k určitým reálným, ne virtuálním, kulturně společenským hodnotám) budou rozhodovat o budoucnosti. EU, NATO a podobné organizace (v současné podobě) se v kontextu Indo – Pacifik – Eurasie – Arktida stanou minulostí bez budoucnosti. Nebudou li se urychleně transformovat s ohledem na nové podmínky, ztratí význam dříve než později a tím se současně stanou dalším rizikem pro sama sebe a celý Západ. Reagování, většinou opožděné a s nářkem, které je vlastní mentalitě nejenom v české kotlině ale i celé EU, bude proto posledním hřebíkem do jejich rakví. Proto psát odděleně o osudu států v rozměru a významu podobnému ČR není potřeba do té doby, než si jejich vůdci uvědomí absolutní nutnost změny svých mentálních map, diktujících diplomatické priority (včetně oblasti vědy a diplomacie), hospodářskou a vědeckou spolupráci, a bezpečnostní aranžmá v prostředí plném nových kontradikcí.

Jednou z nich je skutečnost, že globální správa vlastních a cizích záležitostí (governance) je více než suma jednotlivých částí nebo individuálních regionálních konfigurací. Současná forma správy vlastních a cizích záležitostí na úrovni státu se nedá v žádném případě integrovat do rodící se globální správy nové doby. V té by měl, s pravděpodobností hraničící s jistotou, každý člověk, který na své cestě potká jiného vědět, že potkávající mu nese nějakou důležitou informaci, něco nového, a proto obohacení. Možná brzké, pozdní nebo posmrtní. Ne vždy a vše nám totiž patří, a vědění nezabírá mnoho místa. Vše je předurčeno, rozhodnuto. Stačí si jen vybrat (Talmud). Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
10.11.2018

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3230 sec,0.0979 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,300kB