Pondělí 12 listopad 2018
Nastolme otázku válečných reparací   
Pridal tk Pondělí 12 listopad 2018 - 17:47:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská politika se dává do pohybu. Ve Francii vede v preferencích Národní sdružení Marine Le Pen, v Itálii Lega Mattea Salviniho, v Německu AfD.

Nedávno jsem poslouchal rozhovor s doktorem Karlem Červeným o Paretově pravidlu. Všechny špatné věci se musí podchytit hned v prvopočátku. Jinak hrozí, že pokud přestoupí 20% sympatií (v politice třeba voličů), tak již zamezení neblahých následků je velice těžké, ba někdy přímo nemožné.

Je dobré, že v některých státech EU vítězí realistická politika, která staví hráz sebevražednému přijímání ekonomických migrantů, tak jak to předpokládají Globální pakty o řízené migraci. O těchto paktech připravených OSN za pomocí neziskových organizací, které byly vyzvány, aby se na přípravě Globálních paktů podílely (jak je výslovně uvedeno Newyorské deklaraci - New York Declaration for Refugees and Migrants odstavec 33.) jsem psal v posledním blogu „Vystupme z OSN“ https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=686327

Mimochodem si myslím, že OSN přestala plnit funkci, pro kterou byla vytvořena. Většina z 193 členských států (opravuji chybu v minulém článku – Švýcarsko je členem OSN od roku 2002) je ideologicky zaměřena proti těm státům, které OSN finančně významně podporují. Jsou též zaměřeny proti státu Izrael, který je v podstatě jedinou demokracií na Předním východě.
I naše země Československo se v roce 1968 seznámila s netečností této organizace, kdy tehdejší generální tajemník OSN U Thant nevystoupil s nějakým razantním protestem proti okupaci naší země armádami Varšavské smlouvy.

Teď k těm válečným reparacím vůči Německu. Vzdali jsme se jich po válce, vzhledem k odsunu sudetských Němců a záboru jejich majetku vlivem tzv. Benešových dekretů. I když byla čas od času platnost Benešových dekretů zpochybňována z pozice zvláště bavorské CSU (jejíž volební potenciál závisí též nemalou měrou na svazech vysídlenců, hlavně Sudetoněmeckého Landsmanschaftu), tak byly označeny jako právně vyhaslé (také důsledkem dobrých vztahů v EU).

Jak jsem výše psal, v Evropě nastává určitý pohyb, který je potřeba podchytit hned v zárodku. Tak jako hurikány ztrácejí svou sílu, pokud jsou usměrněny hned v oku (jak jsem se dozvěděl ze zajímavého rozhovoru dr. Karla Červeného v programu Martiny Kociánové o Paretově pravidlu), tak je třeba co nejdříve, tak jako Polsko, nastolit otázku válečných reparací vůči Německu, abychom měli v ruce trumf, pokud by skutečně došlo na to, že by třeba stále sílící AfD vyhrála volby. Může se také stát, že CDU pod vedením někoho nového, bude chtít AfD sebrat vítr z plachet a také přitvrdí (o CSU ani nemluvě). Mimochodem po otevření otázky válečných reparací Polskem, přestaly z německé strany vyvstávat otázky týkající se Dolního Slezska, Pomořanska a východního Pruska.

Předválečné Československo přišlo o nesmírný majetek jednak záborem pohraničních území a jednak okupováním zbytku našeho státu Velkoněmeckou Říší. Měna byla znehodnocena nadiktovaným kurzem říšské marky vůči protektorátní koruně. To všechno je třeba spočítat a mít připraveno v případě nového pohledu měnícího se Německa na Benešovy dekrety.

I když mnoho našich vlastenců drží palce Alternativě pro Německo, nesmíme zapomínat, že v této straně je proud, který otevírá revizi poválečného uspořádání.

To je jedna věc – nastolení otázek válečných reparací. Druhou věcí je přesvědčovat důležité lidi v AfD, že Benešovy dekrety jsou vlastě vyrovnáním za válečné reparace. Sám jsem měl možnost přesvědčit jednoho mladého poslance AfD ze západoněmeckého Porůří, který vůbec neměl páru o tom, že Československo přišlo okupací o nesmírný majetek, že otevírání platnosti Benešových dekretů není jenom věcí morální (tak jak to vidí mnozí jejich odpůrci nejenom v Německu, ale i u nás, jak předpokládám, že se objeví v diskuzi, kterou po dlouhé době povolím), ale i věcí hospodářskou a finanční.

Mgr. Petr Hannig, předseda ROZUMNÝCH

Zdroj: https://hannig.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=687344
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPalec nahoru od Vladimira Putina pro Donalda Trumpa! Děláš to dobře, Donalde! Defilé červených a modrých vlčích máků, kdo je na červené a kdo na modré straně?   
Pridal tk Pondělí 12 listopad 2018 - 03:25:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Palec nahoru od Vladimira Putina pro Donalda Trumpa! Děláš to dobře, Donalde! Defilé červených a modrých vlčích máků, kdo je na červené a kdo na modré straně? Putin bez barev, stejně tak zástupci IMF, ECB a další zástupci světové moci! Evropa by navýšené zbrojní výdaje zemí EU neměla používat na nákupy amerických zbraní, šokoval Emmanuel Macron amerického prezidenta!

Dnes v 11.00 hodin dopoledne uplynulo přesně 100 let od ukončení 1. sv. války. Do Paříže se sjeli představitelé a hlavy všech zemí světa, které se na této válce účastnily a někdo by si mohl myslet, že jde pouze o významné kulaté výročí. Jenže to by byl hrubý a krutý omyl. Do Paříže se nejezdí války ukončovat nebo připomínat, do Paříže se jezdí války plánovat a chystat. Média dnes přináší po celý den výživné informace a obrazová zpravodajství, proto jsme si nemohli nevšimnout symbolů a vzkazů, které se nesou celým tímto pohnutým víkendem. Nejprve se vrátíme do pátku 9. listopadu, kde si mnozí všimli, že na klopách redaktorů ČT a dokonce i na klopách politiků, Andreje Babiše a dalších, se objevily fangle v podobě červených vlčích máků (židovských květů), které se ovšem nějakým záhadným způsobem v roce 1918 staly symbolem také válečných veteránů. Toto si musíme uvést na pravou míru.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/300141860

Symbol rudého vlčího máku jako možného symbolu pro padlé vojáky I. sv. války se objevil v básni “Na Flanderských polích” od kanadského plukovníka a zároveň polního chirurga jménem John McRae. Jeho báseň z roku 1915 se ovšem žádné publicity nedočkala až do chvíle o 3 roky později, kdy americký židovský vydavatel Robert Samuel Trotter-Ben, publikující pod jménem Sam Trotter BEM, zaslal tuto báseň ve svém časopisu do redakce YMCA, kde ji nabídl sekretářce jménem Moina Michael. YMCA v té době byla křesťanskou organizací pro mladé lidi a Moina Michael hledala způsob, jak pomoci rodinám padlých křesťanských vojáků v 1. sv. válce a jak rodinám pomoci finančně. A ozval se jí právě židovský vydavatel s nápadem, že vlčí mák by mohl být dobrým symbolem pro sbírky pro pozůstalé rodiny po padlých vojácích.

Židovské vlčí máky jako symbol pro padlé vojáky 1. sv. války. Ironie nebo důsledek?

“Možná byste to mohli (v YMCA) nějakým způsobem využít,”
napsal jí Samuel Trotter poznámku, jinak též autor hry The Constabulary Heroes, tužkou na okraj v časopisu k básni kanadského chirurga, která podrobně popisovala úžasný příběh vzpomínkových dnů se symbolikou vlčího máku.

Bývalá učitelka a akademička, 49-letá slečna Moina Belle Michaelová, byla sekretářkou výcvikového centra Y.M.C.A na Kolumbijské univerzitě, když otevřela poslední vydání časopisu Ladies Home Journal v listopadu 1918. “Okolo 10.30 hodin, kdy všichni byli v jiném zaměstnání,” odpověděla slečna Michaelová v její fascinující autobiografii, “jsem našla čas na to, abych si ji (báseň) přečetla a objevila označenou stránku, která obsahovala báseň plukovníka Johna McCraeho “We Shall Not Sleep”, později s názvem “V polích Flanderských”. Byla živě “vykreslená” a nápadně ilustrovaná židovským nakladatelstvím Samuela Trottera.

Moina popsala ve své autobiografii, jak se jí v té chvíli zjevení objevila myšlenka na pomněnku červeného máku jako symbolu pro všechny padlé veterány na světě. Její autobiografie s názvem The Miracle Flower, vydaná v roce 1941, je věnována právě kanadskému lékaři a básníkovi plukovníku McCraeovi. V knize popisuje 25. konferenci zámořské Y.M.C.A. na Kolumbijské univerzitě, kde pracovala ve společenské místnosti, kterou používali vojáci a námořníci, kteří se vydali do první světové války.

“Četla jsem báseň … poslední verš mi přikázal: Náš boj teď jiní převezmou. Do vašich rukou vkládáme teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál. Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal. Když rozkvétá lán máků červených, my spíme dál na polích flanderských.”

Tiše se zavázala, že zachová víru a vždy bude nosit červený mák z Flanderských polí jako znamení vzpomínky a znaku udržování víry se všemi, kteří zemřeli. Moina často kupovala květiny, aby vyzdobila poněkud ponurý pokoj, který Y.M.C.A využívala na univerzitě a když dokončila svoji poznámku, tři muži, delegáti z Y.M.C.A. konference, přišli ke stolu s nabídkou darování květin.

Robert Samuel Trotter-Ben, Moina Michael a jediný obchod v New Yorku, který nabízel v roce 1918 umělé vlčí máky

“Předtím jsem kupovala květiny z vlastní kapsy,” napsala Moina ve své autobiografii, “takže bylo to příjemné překvapení.” Řekla jsem jim, že si koupím 25 červených máků. “Budu vždy nosit červené máky,” vysvětlovala “vlčí máky z Flanderských polí! Víte proč?” Ukázala jim ilustrovanou básničku plukovníka McCraeho v časopise.

Moina “žádala, aby se červené máky nosily … na památku všech, kteří zemřeli ve Flandrech.” Muži ale neměli bohužel v nabídce žádné máky, “ale slíbila jsem sama sobě, že je odpoledne ve městě koupím.” “Po neúspěšném hledání v řadě newyorských obchodů s novinkami, které nabízely umělé květiny, jsem nakonec červený mák našla. Dva tucty malých, hedvábných, červených máků v židovském obchodě se smíšeným zbožím. Židovská dívka za pultem se mne zeptala, proč chci z umělých květin právě vlčí mák?“

Moina vše židovské asistentce v obchodu vysvětlila, protože byla docela sympatická a její židovský bratr prý padl “mezi máky” za bojovými liniemi ve Francii a několik měsíců už leží ve vojenském hrobě. Mák je židovskou květinou. Proto se dívka Moiny ptala, proč chce koupit právě květinu, kterou nikdo jinak v New Yorku, pokud není Žid, nekupuje. Moina si napsala: “Tento osobní kontakt (s židovskou dívkou) a taková její osobní reakce mě dále přesvědčila, že tato volba vzpomínkového znaku pro ty spící vojáky ve Flanderských polích nebyla náhodou.” Více informací o autobiografii Moiny Michael se dočtete zde: https://www.newsletter.co.uk/lifestyle/nostalgia/roamer-poem-on-page-turned-poppy-into-history-s-greatest-ever-symbol-of-remembrance-1-7668791

Z autobiografie Moiny Michael tedy sami vidíte, že nápad nepocházel z její hlavy, ale byla na báseň odkázána a upozorněna židovským vydavatelem Robertem Samuelem Trotter-Benem. Tehdy v New Yorku v roce 1918 nedokázala Moina Michael sehnat umělé vlčí máky nikde jinde, pouze v židovském obchodě, kde v rozhovoru s židovskou prodavačkou se dozvěděla souvislosti, že židé vlčí mák používají pro své padlé a mrtvé, kteří zemřou násilnou smrtí, např. ve válce.

Červení a modří. A ti bez barev…

Tyto souvislosti zde uvádím na margo mého pátečního vysílání na SVCS, aby lidé, kteří se nezajímají o židovské liturgie a symboliky, pochopili a poznali místo a původ, odkud se vlastně symbol fanglí s vlčími máky objevil a odkud vlastně pochází. Veteráni de facto dnes používají, aniž to možná tuší, židovský symbol pro mrtvé, kteří zemřeli násilnou smrtí, tzn. během války, pogromu, holokaustu apod. V diskusi pod minulým článkem už jsem vysvětlovat v komentářích sémantiku a původ těchto symbolů, k tomu se nebudu vracet. Každopádně, nastal čas pro postup na vyšší level, abyste uměli vnímat i další signály, které dnes přišly z Paříže.

Pokud jste se pozorně dívali na televizní záběry, nemohli jste si nevšimnout, že část hostů v Paříží nese na klopách červené vlčí máky (red poppy) a část jich nese modré vlčí máky (blue poppy). A část politiků nenese nic. Zde si musíme vysvětlit tyto podivnosti a rozdíly. Modrá barva vlčích máků symbolizuje Atlantis, je to barva amerických národních elit, neoconů. Červené vlčí máky jsou dnes barvou Domu Rothschild, je to barva sionistických globalistů. Rozestavění politiků a jejich barevné označení je forma rozdělení dresů na šachovnici. Neznamená to ale, že jsou snad nepřátelé, pouze hrají na dvou stranách šachovnice tutéž hru, jejíž pravidlo určují vyšší procesy řízení.

Oslavy 100 let od konce Velké války se nesly v duchu dosud největší roztržky mezi Francií a USA za posledních několik desítek let

Česká televize, Andrej Babiš, celá Česká republika a média jsou v barvě rudých vlčích máků, tzn. symbolů Rothschild, symbolů krve židů, symbolů světového sionismu. Donald Trump, jeho manželka, Emmanuel Macron, na klopě modré vlčí máky. Emmanuel Macron má za úkol infiltrovat modrý sektor, vlézt do přízně Donalda Trumpa, ale ve skutečnosti právě Paříž je v hlavní pozici destrukce americké státní moci v Evropě.

Před 5 dny francouzský prezident řekl, že Evropa musí mít vlastní armádu, aby se mohla bránit i před USA a včera Emmanuel Macron navrch prohlásil, že Evropa by neměla plánované navýšení zbrojních rozpočtů členských zemí NATO používat na nákupy amerických zbraní. Šok, který to vyvolalo ve Washingtonu, se ani nedá popsat. Donald Trump se urazil, že Evropa by nejprve měla zaplatit USA to, co dluží zpětně za desítky let za obranu Evropy, jejíž náklad nesly USA. Uběhnou dva dny a Emmanuel Macron se lísá do přízně Donalda Trumpa v Paříži. Trump je ale rozezlen a signály ukazují, že vztahy mezi USA a Francií padly na nové minimum.

Co je ovšem zásadní, to je záběr kamer, které při focení politiků zachytily Vladimira Putina, jak se zdraví s Donaldem Trumpem. Po podání ruky totiž Vladimir Putin ukázal Trumpovi zvednutý palec a poplácal ho po ruce, Trump zase poplácal Putina po zádech, když podával ruku Melanii. Výsledný vzkaz a signál je jasný: “Děláš to dobře, Donalde!” a je to pochvala pro Trumpa od Vladimira Putina. A proč si to může Vladimir Putin dovolit? Protože nenese žádnou barvu. Není tudíž na viditelné šachovnici jako nepřítel, na rozdíl od Macrona, Putin je používán nikoliv jako figurka na globální šachovnici, ale má funkci ruky, která mění procesy a pohybu na šachovnici. Jenže, než začneme jásat, musím si uvědomit, že ruka je pouze nástroj. Hlava procesů je úplně jinde. Znovu je třeba si uvědomit, že zatímco USA pod vedením Trumpa (a jejich spojenci v generálních štábech armád NATO) jsou ve válce se sionisty, Izrael bez označení a barev přebírá procesy světového řízení. Skrze Donalda Trumpa a skrze Vladimira Putina. Nemít barvu neznamená neúčastnit se hry, to je třeba mít stále na paměti.

Postavené figury v politice hrají jednu společnou hru, jejíž pravidla určuje někdo úplně jiný

Doslova mně vyděsilo, když se zpětně dívám na pořady ČT na internetu a vidím tu záplavu červených vlčích máků na klopách redaktorů, redaktorek, ale i vrcholných politiků, umělců. Uctívat mrtvé gojímy židovským symbolem vlčího máku nasáklého krví, je opravdu něco nevídaného. Nikoho nepřekvapí, že rudý vlčí mák měla dnes v Londýně i celá zkorumpovaná královská rodina na balkóně Westminsteru. Ta země je ztracena, už jí není pomoci. Bude na šachovnici obětována, rozpolcena, rozebrána.

Protože víte, jak končí šachová partie? Většina figurek je ze hry vyřazena, ale hra nekončí triumfem nebo nějakým spektáklem, ale stavem status quo. Šach-mat je situace, kdy hra končí ne vítězstvím, ale situací, kdy obě strany už dál nemohou táhnout, ale jedna z nich je prohlášena vítězem. Jako po skončení války. Jedna strana přizná porážku, druhá si přisoudí výhru. Ale figurky zůstanou, jenom se postaví nová šachovnice a rozestaví se znovu od začátku do nových pozic. A lidé se potom ptají, proč se pořád opakují války, konflikty, vzestupy a poklesy životní úrovně. A proč nakonec situace eskaluje a končí šach-matem?

Musíte si konečně uvědomit, kdo jediný na této hře vydělává? Koho jediného prohry nebo výhry na šachovnici, bez ohledu na výsledek, těší a zajišťují mu zisky? Kdo není ovlivňován válkami figur? Židovské banky, které financují všechny figurky na šachovnici. Všechny ty s vlčími máky, ale i všechny ty bez barevného odlišení, protože i v té skutečné válce nejnebezpečnější nejsou vojáci v barvách uniforem, ale ti, kteří bez barev a uniforem rozhodují v lóžích o tom, komu co a za kolik, a komu co a jak vzít a přerozdělit.

Řev se totiž objeví vždy pouze tehdy, když někdo začne prosazovat barvy národa a vlastní hry, podle vlastních pravidel a bez souhlasu sionistů. Taková země je zničena, zdevastována, “osvobozena” importem revoluce, prezident je svržen, vyhnán, postaven před soud v Haagu, nebo je prezident “onemocněn” a umírá na rakovinu nebo jinou nemoc. Jen 3 země světa dnes nemají své centrální banky pod kontrolou sionistů: KLDR, Venezuela a Írán. Jenže Írán do této skupiny už brzy patřit nebude, pokud dojde k podpisu EuroSWIFTu. Světová vláda Domu Sion je na dosah.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/video-palec-nahoru-od-vladimira-putina-pro-donalda-trumpa-delas-to-dobre-donalde-defile-cervenych-a-modrych-vlcich-maku-kdo-je-na-cervene-a-kdo-na-modre-strane-putin-bez-barev/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVelká Británie se utápí v rostoucí vlně násilí a vražd   
Pridal tk Pondělí 12 listopad 2018 - 03:08:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Patnáct vražd nožem během pěti dnů. Ve Velké Británii je možné hovořit o epidemii násilí. Nůž u sebe nosí již devítileté děti. K útokům dochází za bílého dne před zraky svědků i kamer. O tom informuje televize RT.

„Od začátku roku došlo v Londýně ke 118 vraždám," říká materiál RT. Průměrně dochází k třem vraždám za týden, hlavně se jedná o útoky nožem.

„Během minulých osmi let vláda snížila počet policistů a seškrtala 25-30 procent policejního rozpočtu," prohlásil pro televizi Peter Kirkham, bývalý inspektor londýnské policie, když odůvodňoval, co je původem takového růstu násilí.

Ministryně Victoria Atkinsová, která má na starosti danou oblast, dementovala možné spojení mezi krácením rozpočtu a nárůstem násilí. Prohlásila, že existují jiné faktory, jako například sociální média.

„Podstata násilí se mění. Gangy používají sociální média, aby spolu komunikovaly. Používají mobilní komunikaci tak, jak to před deseti, dokonce i před pěti lety ještě nebylo možné," prohlásila Atkinsová. Za růst násilí má být odpovědný britský hudební styl Drill Rap.

„Klaní se násilí a hovoří o cílených útocích na jiné. To následně vede k růstu napětí," řekla pro RT londýnská policejní ředitelka.

S každým dnem je ale stále těžší říci, že nárůst násilí nesouvisí s krácením rozpočtu, uzavírá televize.


Zdroj: TV RT, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin ohodnotil nápad vytvoření „celoevropské armády“   
Pridal tk Pondělí 12 listopad 2018 - 03:04:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský vůdce Vladimír Putin při návštěvě Paříže v rozhovoru pro RT France okomentoval nápad vytvoření celoevropské armády.

„Pokud jde o alternativní ozbrojené síly, celoevropské, to není nový nápad, nyní ho prezident Macron oživil. Jeden z bývalých prezidentů, Jacques Chirac, o tom mluvil, ale tyto myšlenky byly i před ním. Evropa je v zásadě silnou hospodářskou jednotkou, silnou hospodářskou unií a je zcela přirozené, že chtějí být nezávislí, soběstační a na vrcholu v oblasti obrany a bezpečnosti," řekl prezident.

Zdůraznil, že je to „obecně pozitivní proces, pokud jde o posílení multipolarity světa".

„V tomto smyslu je naše pozice podobná s Francií," dodal Putin.

Zdroj: RT France

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump: americko-evropské bezpečnostní spolupráci je třeba přikládat více důležitosti stojící na principech spravedlnosti   
Pridal tk Pondělí 12 listopad 2018 - 03:01:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Francouzský prezident Emmanuel Macron dne 10. listopadu v Paříži jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem, který se zúčastnil slavnostní akce ke 100. výročí od skončení první světové války. Obě strany si vyměnily názory na bilaterální bezpečnostní spolupráci. Trump zdůraznil, že americko-evropské bezpečnostní spolupráci je třeba přikládat více důležitosti stojící na principech spravedlnosti.

Macron sdělil, že souhlasil s Trumpovým požadavkem týkajícím se optimalizace struktury vojenských výdajů NATO. Založení „skutečné evropské armády" a zvětšení vojenských výdajů evropských členských států NATO se nevylučují. Trump konstatoval, že Spojené státy chtějí uvidět silnou a bezpečnou Evropu, jsou ochotny poskytnout příslušnou pomoc. Ale všechno záleží na právních dohodách. Trump zdůraznil, že v současné době Spojené státy přejímaly většinu vojenských výdajů NATO. Ale Spojené státy jenom zajišťovaly pomoc v rámci svých možností, a to na základě práva.

red.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3414 sec,0.0727 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,169kB