Úterý 13 listopad 2018
Hlavní představitel lužickosrbské hudby   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 17:02:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bjarnat Krawc se narodil 5. února 1861 ve vesnici Jitro (něm. Milstrich) v Horní Lužici, která tehdy spadala pod území Saska. Hudební nadání zdědil po matce, v oblasti hudby ho vzdělával otcův kolega Bayer, který ho učil jak hře na housle, na klavír, tak i zpěvu.

Studoval na učitelském semináři v Budyšíně (Bautzen), kde působil Karl August Fiedler, jenž byl vydavatelem prvního lužického lidového zpěvníku. Když byl založen pěvecký spolek Towarstvo serbskich seminaristow, stal se mladý Krawc nejdříve klavíristou, pak dokonce i sbormistrem. V době studií se dozvěděl o Bedřichu Smetanovi, vysoce ho oceňoval, jeho díla sám často pak hrál a se svými sbory studoval. Po absolvování semináře odešel Krawc učit do Rakec, kde řídil lužickosrbský sbor LIPA a též složil po vzoru Smetanovy Hubičky operu Po slubje.

Od roku 1883 Krawc učil na gymnáziu v Drážďanech zpěv, tělocvik a těsnopis, později na měšťanských školách vedl dětské sbory, stal se sbormistrem pěveckých spolků Vlastimil a Hlahol, začal se učit česky a v roce 1885 poprvé zavítal do Prahy spolu s drážďanskými Čechy. Navštívil zde představení Prodané nevěsty v Národním divadle, rovněž poprvé se seznámil i s hudbou Dvořákovou a došel se podívat i k Smetanovu hrobu.

Od roku 1887 navštěvoval konzervatoř v Drážďanech, měl první samostatný skladatelský koncert a začaly mu vycházet první skladby tiskem. Dirigoval slovanské i německé sbory, komponoval, organizoval koncerty a zajímal se o lidový tanec. V roce 1894 navštívil Krawc Prahu podruhé, zhlédl koncert Pražské filharmonie pod vedením Karla Kovařovice (na programu byla díla Z. Fibicha, B. Smetany a A. Dvořáka) a v Národním divadle se zúčastnil představení Hubička.

Během I. světové války vytvořil B. Krawc velký lužickosrbský sbor a propagoval tak lužickosrbskou kulturu jak v Německu, tak i ve slovanských zemích. Lužickosrbský sbor přijel na začátku roku 1922 do Prahy a dostalo se mu nadšeného přijetí. Mužský sbor Tovačovský mu zazpíval Smetanovo Věno a několik dalších skladeb. Na počest lužickosrbského sboru se konalo představení Prodané nevěsty a dokonce byl sbor uveden k prezidentu T. G. Masarykovi.V roce 1928 se lužickosrbští pěvci zúčastnili Pěveckého festivalu v Praze, Krawc vytvořil smíšený sbor Lumír, navštívil s ním výstavu v Brně, kde se setkal s Leošem Janáčkem.

Velmi zlá byla situace, kdy se ostrá kritika na skladatelovu hlavu ze strany Němců snesla v době nacistického režimu. A víte proč? Krawc byl totiž, dá se říci, obrozenec se slovanskými sklony, což ovlivňovalo jeho postavení v německých kruzích, kdy byl dokonce veden v seznamu nebezpečných osob. Při vybombardování Drážďan v roce 1945 přišel o všechno, včetně všech skladeb, které měl v tu dobu doma, takže byl nucen se s rodinou usídlit ve Varnsdorfu, kde učil hudbu na gymnáziu a připravoval pořady pro rozhlas. Roku 1948 při příležitosti 87. narozenin byl Krawc jmenován čestným občanem Varnsdorfu, bylo mu uděleno československé občanství a získal titul Národní umělec srbského lidu. Zemřel 25.listopadu 1948 a je pochován v rodinné hrobce ve Varnsdorfu.Značný vliv na Krawcovu tvorbu měl, vedle dalších našich hudebních skladatelů, hlavně B. Smetana. Lužický život zobrazil Krawc v klavírních skladbách Ze serbskich honow, Smetanova Vltava mu vnukla nápad na orchestrální skladbu Naľetne žolmy a pod vlivem českého skladatele vznikla symfonická suita Ze serbskeje zemje.

Velkou propagátorkou lužickosrbské kultury byla univerzitní profesorka PhDr.Jarmila Vrchotová – Pátová,CSc., někdejší předsedkyně Výboru národní kultury, která na jednom CD zpívá Janáčkovu moravskou poezii a písně lužickosrbské (tak zní název na přebalu). Jsem moc rád, že CD vlastním, často si ho pouštím, a to nejenom v domácím prostředí, ale i při jízdě autem. Je opravdu výborné, paní profesorka byla vynikající sopránovou zpěvačkou a na vysoké škole vychovala mnoho žáků, svých následovníků.

I já mám zkušenost se zpěvem Krawcových písní. Se Smíšeným sborem českého učitelstva v Hradci Králové jsme při koncertním zájezdu do tehdejší NDR (Lipska) v roce 1988 uváděli v programu též dvě jeho upravené lidové písně s názvem Na moju lubčičku a W Choćebuzu na jarmanku. Dobře se pamatuji na to, že posluchači byli mimořádně nadšeni a dožadovali se opakování.


Autor: Miloslav SamekSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSuperšmejdi? Praha je bokovka, my chceme prachy!   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 05:11:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Transparentnost nade vše...

Přineseme změny, o kterých se Pražanům ani nezdálo, ohlásili Piráti, Praha sobě a partička kolem europoslance Pospíšila.

A svěží europejský vánek zavál do vedení Prahy.

Kam jsi šla, drahá transparentnosti?

Aby se Pospíšil s Čižinským neušpinili, hrdě odmítli funkce. Pospíšilovi úplně prý stačí půl miliónu měsíčně jako plat s příplatky europoslance, Čižinskému 100 tisíc plat poslance a navíc: prý funcí se nevzdají, ale nejsou v radě. Rada totiž nese zodpovědnost nejen politickou, ale i trestně právní. A dva lídři se vykroutili - jsou a nejsou v radě: v případě trestně právní nejsou, ale směrem k voličům jakoby jsou.

Ti hlavní dva totiž nic podepisovat nebudou, zatímco jejich "političtí podřízení" ano, pouze si tito dva nechají platy poslance, potažmo europoslance.

A Piráti?

Ještě nikdy nebylo, aby byl každý uvolněný a dostával peníze. Dokonce je uvolněný i předseda výboru! Takže kam jsi šla, kritiko pašalíků z Pirátů? Za Krnáčové byli tři uvolnění a najednou je jich už devět. Inu, penízky se jenom sypou a předvolební sliby šly kam?

Ten svěží vítr europejský je spíše z prasečáku v Letech, než z pražského magistrátu!

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2032-supersmejdi-praha-je-bokovka-my-chceme-prachy
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSedm dní vraždění. Opravdu neskutečné   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 05:03:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na konci října tohoto roku konečně šaráda v Izraeli skončila, byť o ní světový mainstream nepíše. Palestinští politici v čele s Maůmůdem Abbásem se rozhodli „oduznat“ Oselské mírové dohody z roku 1993, ve kterých se OOP zavazovala k tomu, že uznává Stát Izrael. „Anděl míru“ Mahmůd Abbás konečně definitivně odhalil svou pravou tvář, skončil s veškerým předstíráním.

Ne, že by někdy mírovou dohodu skutečně dodržoval, svědčí tomu fakt, že se izraelské rozvědce podařilo zabránit v tomto roce 480 teroristickým útokům. Ovšem 10 teroristických atentátů bohužel palestinští Arabové „úspěšně“ dokonali a zabili během nich již 12 Izraelců a to letošní rok ještě neskončil. Jen letmo zmíním nejvýznamnější pokusy o spáchání teroristických útoků.

Dne 22.10.2018 byl izraelský voják pobodán palestinsko arabským teroristou v Hebronu u Jeskyně patriarchů. Arabský terorista zaútočil pomocí nůžek na jednoho z izraelských vojáků střežící toto místo. Izraelští bezpečnostní strážci teroristu usmrtili.

Dne 23.10.2018 se 17letý palestinský terorista pokusil opět o další teroristický útok poblíž Jeskyně patriarchů v Hebronu. Palestinský násilník měl u sebe ukrytý nůž, poté, co vstoupil ke kontrole detektoru kovů, ho izraelští policisté následně podrobili kontrole, nařídili mu, aby sundal všechny věci, které měl v kapse, posléze mu nařídili, aby zvedl košili a ověřili si, zda-li pod ní nemá nějakou zbraň, terorista však odmítl splnit rozkaz, namísto toho vytáhl nůž a pokusil se izraelské vojáky pobodat. Útočník byl neutralizován.

Dne 29.10.2018 se Ústřední výbor OOP rozhodl pozastavit uznání Izraele a ukončit bezpečnostní a ekonomickou spolupráci s Izraelem do doby, než Izrael uzná Palestinský stát z roku 1967 s jeho hlavním městem Jeruzalémem, jedná se o jasné porušení mírové smlouvy z Osla (1993).

Dne 5.11.2018 se palestinský terorista pokoušel pobodat izraelské vojáky poblíž Kyriat Araba v Judeji, jižně od Jeruzaléma. Izraelský voják teroristu postřelil a podle hlášení IDF (izraelské armády) je mírně poraněn.

Dne 6.11.2018 palestinská teroristka byla neutralizována během pokusu o teroristický útok v blízkosti Mishoru Adumin na východ od Jeruzaléma. Teroristka se pokoušela zaútočit na Izraelce u čerpací stanice u vchodu do izraelského města Mishor Adumin. Po neúspěšném útoku se ukryla ve obchodě s falafelem vedle čerpací stanice, posléze se ji podařilo z tohoto místa uprchnout, ale poté ji izraelští policisté nalezli na cestě, vedoucí do sousedního izraelského města Alon. Během následné probíhající konfrontace policisté teroristku postřelili a neutralizovali.

Dne 7.11.2018 Izraelské bezpečnostní síly nalezly u Josefovy hrobky v Nábulusu poutního místa pro Židy dva ruční granáty. Umístili je arabští teroristé, kteří chtěli provést teroristický útok proti izraelským poutníkům. Posléze byli ve večerních hodinách zraněni a postřeleni arabskými teroristy dva Izraelci v Byniaminu v Samaří.

Dne 12.11.2018 byl zabit izraelský voják během probíhající protiteroristické operace v Gaze. Incident se odehrál hluboko uvnitř Gazy poté, co vjeli vojáci v civilním automobilu za účelem dopadení vedoucího představitele Hamasu Nura Barakeha v Khan Yunis. Následně izraelské letectvo zaútočili v Gaze a usmrtilo 7 teroristů z Hamasu.

Odpalování raket z Gazy samozřejmě probíhá neustále, jenom dnes dopadlo na izraelské území přes 200 raket, snahy Egypta či Kataru vyjednat příměří mezi Izraelem a Palestinci jsou neúspěšná kvůli nesmiřitelnému postoji palestinských vedoucích představitelů. Už i někteří arabští politici ze Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů či Ománu si uvědomili, že celý svět a jejich život se „netočí“ jen kolem Palestinců, že se dějí i jiné podstatné věci a palestinská kauza rozhodně není středobodem všech světových událostí a postupně se učí milovat více sami sebe, než nenávidět Izraelce.

Autor: Hana Lukešová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOslavy 100 let nezávislosti Polska: Občané vyjádřili vůli skoncovat s politikou EU   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 04:59:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Narozdíl od Římské říše, kdy platilo rozděl a panuj, a byla respektována národní identita a každý národ měl svým dílem přispívat a být platnou součástí celku, chová se EU zejména k východním národům, jako by ani národy nebyly. Naprotitomu imigrovaným národům přiznává statut, jako by byly i něco víc než původní Evropané (a stalinisticko-fašistické nenávistné názory, že v Polsku je moc Poláků, v Maďarsku moc Maďarů atd. jsou in) . Důsledky takového počínání jsou dnes nabíledni: EU si vykopala svůj vlastní hrob. Jaké postavení má taková EU v očích svých občanů bylo naposledy vidět o víkendu v Polsku při oslavách 100 let nezávislosti.

Při masových průvodech (Marsz Niepodległości) Polští občané pálili vlajky EU, skandovali „imigranti vypadněte!“ a protiislamizační hesla. Ačkoli se někteří polští vládní představitelé zprvu snažili držet dekórum a demonstrovat eurounijnější tvář Polska, od národních mas občanů se nedistancovali, ani nemínili, a ani jim EU za to nestojí. „Co nám můžeš udělat!?“ vyslovila poslankyně prof. Pawlowiczová na adresu výhrůžek EU. Je jasné, že Polsko si od žádného režimu poroučet nenechá, natož od EU, která na to ani nemá. Není divu, že tupý český mainstream zůstal čumět s otevřenou hubou a nezmohl se ani na eeh.

Zdroj: https://www.wprost.pl/kraj/10167684/marsz-w-warszawie-mlodziez-wszechpolska-chwali-sie-spaleniem-flagi-ue.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIzrael stáhnul síly k pásmu Gazy   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 04:54:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Izraelští vojáci stáhli své síly k pásmu Gazy a jsou připraveni rozšířit činnosti proti palestinským ozbrojencům, kteří ostřelují jižní oblasti země, informoval tiskový mluvčí izraelské armády Jonathan Conricus.

Izrael a pásmo Gazy po sobě střílely raketami po proběhnutí včerejší přestřelky během vojenské operace na území enklávy.
Kvůli vyostření na jižních hranicích izraelský premiér Netanjahu zkrátil svoji návštěvu Francie, kde probíhaly slavnostní události k uctění 100. výročí konce první světové války.

Na brífinku tiskový mluvčí izraelské armády Jonathan Conricus prohlásil, že v odpovědi na 200 raket, které byly ze sektoru vypuštěny, vojáci zaútočili na více než 30 cílů a pokračují v útocích.

„Armáda obrany Izraele také vydělila početně značnou skupinu
sil a prostředků. Jsme připraveni naše činnosti proti teroristickým organizacím," dodal mluvčí armády.

Podle informací zdravotníků jsou na palestinské straně tři mrtví. Na izraelské straně záchranné složky informovaly, že poskytly pomoc 16 pacientům.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jZbB
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropský parlament šokovalo množství zbraní vyrobených v EU v rukou teroristů   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 04:50:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tento týden se poslanci Evropského parlamentu sejdou na plenárním zasedání ve Štrasburku a budou diskutovat o širokém okruhu otázek, včetně vývozu zbraní.

Návrh zprávy o vývozu zbraní, který bude předložen na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku tento týden, nabízí zahájení šetření o tom, jak zbraně vyrobené v EU končí v rukou teroristů na Blízkém východě.

Jeden z ustanovení dokumentu, který předložila německá poslankyně Sabine Lösingová, uvádí, že Evropský parlament je „šokován množstvím zbraní a střeliva vyráběných v EU, které byly nalezeny v rukou IS (teroristická organizace zakázaná v Rusku) v Sýrii a v Iráku."

Návrh zprávy zdůrazňuje, že některé členské státy EU, včetně Bulharska a Rumunska, nevyužily společnou pozici v souvislosti s další dopravou zbraní, což je v rozporu s certifikáty koncových uživatelů.

Dokument dále navrhuje, aby bylo povinné pro členské státy EU „odmítnout vývozní licenci, pokud existuje zjevné riziko, že vojenská technologie nebo vybavení, které má být vyvezeno, by mohlo být zneužité".

Evropský parlament „vyzývá všechny členské státy, aby v budoucnu odmítly podobnou dopravu, zejména do USA a Saúdské Arábie," píše se v návrhu.

Syrská média několikrát uvedla, že armáda země objevila rozsáhlé zásoby zbraní, střeliva, vozidel a dalších vojenských prostředků, které byly vyrobeny v USA, Evropě a Izraeli během prohlídky regionů osvobozených od teroristů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/jYYW
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy vyzývají Saúdskou Arábii k vyšetřování odpovědnosti osob, kteří se podíleli na případu Khashoggi   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 04:22:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké ministerstvo zahraničí 11. listopad uvedlo, že americký ministr zahraničí Mike Pompeo téhož dne v rozhovoru s králem Saúdské Arábie Mohammedem bin Salmanem vyzval Saúdskou Arábii k vyšetřování odpovědnosti osob, kteří se podíleli na vraždě reportéra Saúdské Arábie Khashoggiho.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauert v prohlášení uvedl, že Pompeo při rozhovorům zdůraznil, že Spojené státy budou vyšetřovat odpovědnosti osob, kteří se podíleli na vraždě Khashoggiho, v současné době musí Saúdská Arábie učinit takovéto reciproční opatření.

Turecký prezident Erdogan 10. listopadu řekl, že Turecko již předalo hlasové záznamy o případu vraždy Khashoggiho do Saúdské Arábie a Spojených států.

red.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký ministr zahraničí: Udržení dialogu s Čínou má strategický význam   
Pridal tk Úterý 13 listopad 2018 - 04:20:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V neděli německý ministr zahraničí Heiko Maas řekl, že řešení mnoha globálních problémů je neoddělitelné od účasti Číny, takže udržení dialogu s Čínou má strategický význam pro Německo.

Před návštěvou Číny německý ministr zahraničí řekl, že Čína není jen nejdůležitějším obchodním partnerem Německa v Asii. V roce 2019 se stane Německo nestálým členem Rady bezpečnosti OSN. Německo chce hrát větší úlohu při posílení humanitární pomoci a řešení klimatických změn. V těchto otázkách je důležitý význam udržování dialogu s Čínou. Udržení strategického dialogu mezi Německem a Čínou je důležitý.
Na pozvání člena Státní rady Číny a čínského ministra zahraničí Wang Yi (Wang I) uskutečnil Heiko Maas oficiální návštěvu Číny, a to od 12. do 13. listopadu. Mezitím tito dva ministři zahraničí uskuteční čtvrté kolo strategického dialogu mezi Čínou a Německem, a to o diplomacii a bezpečnosti. Je to poprvé, co Heiko Maas navštívil Čínu od okamžiku, kdy se stal v březnu tohoto roku německým ministrem zahraničí.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3513 sec,0.1345 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,459kB