Úterý 04 prosinec 2018
Šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky zažil na Českém rozhlasu 2 Freudovské přeřeknutí, když mluvil o tom, co čtou studenti na odborných učilištích   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 05:07:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky zažil na Českém rozhlasu 2 Freudovské přeřeknutí, když mluvil o tom, co čtou studenti na odborných učilištích. Ti nejchytřejší z nich čtou Aeronet, to nejlepší z inf… dezinformační scény! Potřebnou dehonestační nálepku se podařilo nalepit až na druhý pokus, v podvědomí v hlavě to ale šrotovalo jinak a popravdě! BISka šla do sebe a proruské weby prý opravdu nefinancují Rusové, výroční zpráva to potvrdila! Konečně jim to došlo po 4 letech!

Určitě jste si všimli, že v poslední době česká mainstreamová média mají nejvyšší pohotovost a neustále ze všech směrů slyšíte o tom, jak je společnost zaplavena dezinformacemi a proruskou propagandou. Jenže dnes došlo ke dvěma událostem, které pouze potvrzují, že změny ve společnosti probíhají k našemu překvapení i na 1. prioritě řízení ve školství a práce alternativy opravdu začíná pronikat i k dorůstající mládeži. Je to hlavní cíl, který by měla média alternativy sledovat, protože všechno ostatní je do značné míry podružné. Proti globalizaci a sionismu je možné bojovat pouze skrze výchovu nové generace. A právě dnes došlo k zajímavé epizodě na Českém rozhlasu 2.

VIDEO ZDE: https://vimeo.com/304202282

Šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka totiž hovořil s Vladimírem Krocem o novinářích a novinařině, ale co čert nechtěl, bylo prostě nutné zmínit největšího nepřítele a Nemesis mainstreamových novinářů, kterým je právě náš Aeronet. Josef Šlerka totiž začal mluvit o tom, jak aktivistka Fatima Rahimi objížděla česká střední odborná učiliště a zjistila tam prý strašné věci. Většina učňů prý vůbec nic nečte a ti nejchytřejší z nich čtou Aeronet, to nejlepší z inf… dezinformační scény. Šéf Nadačního fondu se zde dopustil hned několika Freudovských přeřeknutí, které si rozebereme. Pozorný posluchač si všiml, že Šlerka nejprve začíná mluvit v jednotném čísle o nejchytřejším studentovi, ale vzápětí přechází ve zbytku věty do množného čísla, tedy věta zněla: “A ten nejchytřejší čtou Aeronet.”

Téměř třetina pedagogů na středních školách čte Aeronet a další alternativní servery

Josef Šlerka chtěl zřejmě bagatelizovat dosah vlivu našeho serveru na “jedince”, ale nakonec skončil v plurálu, takže těch nejchytřejších tam asi bude více než jeden. Ono je těžké dehonestovat server na 1. stupni odporového gradientu (bagatelizace) ve chvíli, kdy alternativa už v České republice oslovuje zhruba 30 procent veřejnosti, ale mnohem důležitější je březnový průzkum organizace Jeden svět na školách (pod hlavičkou Člověka v tísni), který ukázal, že téměř stejné procento učitelů (27%) primárně čerpá informace z Aeronetu, Parlamentních listů, prostě ze serverů alternativy a považuje je za důvěryhodné. Průzkum vypracovala přímo neziskovka Člověk tísni, od které těžko může alternativa čekat reklamu a propagaci, ale pokud téměř třetina vyučujících na středních školách (nejen na učňácích, tento průzkum probíhal na všech typech středních škol, včetně gymnázií) čerpá informace od nás, je to obrovský úspěch a uznání, zároveň ale jednoznačný závazek do budoucna.

Tuto fotografii zavěsil Josef Šlerka v roce 2016 na svůj Twitter. Typický hoax a dezinformace, když teď po 2 letech se od pana Šlerky dozvídáme, že Aeronet čtou nejchytřejší studenti…


Jenže ve Šlerkově komentáři zaznělo i další přeřeknutí, protože podle šéfa Nadačního fondu je Aeronet “to nejlepší z inf… dezinformační scény” a bylo vymalováno. Málem došlo na zapomenutí dehonestační nálepky, protože Šlerka chtěl říct “to nejlepší z informační scény”. Tato Freudovská přeřeknutí vychází z hlubokého podvědomí, kde novinář už nemůže popírat, že Aeronet a podobné servery mají v dnešní době už status regulérních informačních médií a je čím dál těžší umisťovat na tyto servery diskreditační a dehonestační nálepky.

Pokud někdo jde na střední školy, dělá tam průzkumy mezi učiteli a studenty, a zjistí tam, že servery jako náš Aeronet jsou důvěryhodným zdrojem informací pro téměř třetinu pedagogů a z řad studentů ti nejchytřejší z nich čtou právě Aeronet, tak je to pouze ta nejlepší vizitka pro náš server za 4 roky naší práce, protože jak vidíte a slyšíte, za naší prací jsou výsledky. To je to nejlepší ocenění, že se nám daří pronikat do procesů řízení na 1. prioritě, do které se proniká tak těžko a tak komplikovaně.

Proruské servery provozují čeští občané s jiným názorem na politické procesy v ČR, shrnuje BIS po 4 letech ve své výroční zprávě

Dosah alternativy na nejdůležitější bitevní frontě za národní zájmy, na úrovní školství a výchovy nové generace, se tak za 4 roky mohutně rozrostl a je to v neposlední řadě i díky tomu, že okolo našeho serveru se vytvořila mohutná rodina příznivců, od obyčejných lidí s jejich běžnými starostmi, až po představitele na nejvyšších úrovních ústavní moci. Každá doba má svůj samizdat. Každá éra má svůj příběh, který se musí vyprávět proti vůli mocných skupin. Když učitelé a nejlepší ze studentů volí Aeronet, potom zanecháváme za sebou odkaz a novou generaci, která ponese v budoucnu prapor národa. Společnost se změní, ale část národa bude zachována skrze národní linii, která se potáhne do budoucnosti jako nit, ze které budou vyrůstat nové národní elity, které budou ukotveny na principu rodiny.

Nejen neziskový sektor, ale i BIS si konečně po dlouhých 4 letech uvědomila, že alternativní servery v ČR neřídí a nefinancují ruští rozvědčíci nebo ruští agenti, ale jde o projekty lidí, kteří nesouhlasí se současným směřováním země do náruče EU, NATO a neoliberální evropské globalizace. Uvádí to BIS ve své výroční souhrnné zprávě za rok 2017, kterou právě dnes zpravodajci publikovali.

Rusové prý mohou využívat tyto weby ve smyslu k podpoře svých narativů, ale to samo o sobě je pouze ad-hoc využití něčeho, co souzní s ruskými pohledy a postoji vůči EU, migraci, americké agresi apod. Je to celkem logické, ten posun je zjevný, protože ve chvíli, kdy třetina učitelů na školách považuje Aeronet, Parlamentky a další za validní zdroje informací a za důvěryhodná média, už není možné o nich tvrdit, že to jsou ruské projekty, protože to by už neznělo důvěryhodně, naopak by to mohlo být vysvětlováno jako selhání práce BIS. Pokud by Rusové ovládali jednu třetinu učitelů na českých středních školách, někdo by to asi těžko vysvětloval, jak je to vůbec možné.

Polarizace společnosti je nezbytným ozdravným procesem a katarzí demokracie. Kdo chce budovat národ s jedním názorem a jedním směřováním lidu, buduje despocii, ne demokracii!

Pouze je smutné to, že to trvalo skoro 4 roky, než BIS tuto skutečnost na rovinu uvedla, protože dosud se v ČR ze strany mainstreamu budoval od 90. let falešný obraz, že všichni lidé v ČR chtějí západní styl života a hodnot, včetně migrace, multikulti, úpadku tradiční rodiny a všeobjímající souručenství s USA a Evropskou unií. Teprve v posledních 4 letech se společnost konečně dokázala postavit čelem k vlastní lži a rozdělila se na dva tábory, polarizovala se na ty, kteří zradili vlastní národ ve prospěch globalizace a/nebo amerického systému Pax Americana, a na ty, kteří tento osud tvrdě a jednoznačně odmítají.

Demokracie bez polarizace národa je jako magnet jenom s jedním pólem namísto dvou. Demokracie nemůže fungovat, pokud ve společnosti neexistuje názorový protipól, pokud neexistuje polarizace politických a společenských procesů. Pokud by všichni chtěli stejnou věc v národě, stejný cíl bez rozdílu, potom nejde o demokracii, ale o despocii, nebo v lepším případě utopii (případně dystopii, podle toho, jestli se na to díváte z úhlu naivisty nebo realisty). Velmi často vám budou novináři z mainstreamu říkat, že společnost je polarizována, že Miloš Zeman polarizuje společnost, Andrej Babiš polarizuje společnost, Donald Trump polarizuje americkou veřejnost.

Tito politici jsou chirurgové umírajících neoliberálních procesů, které nejsou nadále životaschopné. Aeronet vznikl jako skalpel na tyto procesy a bez odstranění zhoubných procesních nádorů neoliberalismu, který prosazuje rozvraty vlastních národů skrze migraci, rozvraty rodiny, homoagendu, juvenilní justici, indoktrinovaný multikulturalismus a další zhoubné procesy, nemůže demokracie nadále žít a dříve či později zemře. Polarizace společnosti a návazně i politiky je nástrojem katarze, oddělení zrna od plev. Pane Šlerko, pokud ti nejchytřejší čtou Aeronet, náš národ díky nim přežije v nastávající éře Nového světového řádu.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/sef-nadacniho-fondu-nezavisle-zurnalistiky-zazil-na-ceskem-rozhlasu-2-freudovske-prereknuti-kdyz-mluvil-o-tom-co-ctou-studenti-na-odbornych-ucilistich-ti-nejchytrejsi-z-nich-ctou-aeronet/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHlavně, aby nám nefotografovali nádraží!   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 04:53:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Od Švejka jsme pokročili dál. K ruským špiónům přibyli čínští. Ti musí být zatraceně rafinovaní, aby zamaskovali šikmé oči a jazykové vady. Rusové jsou jednodušší, ale o to nebezpečnější. To řekla úřední memoranda putimskému strážnistrovi Flanderkovi: "Je zjištěno, že mezi nimi jest mnoho ruských Čechů, vychovaných ve vysokých štábních vojenských školách Ruska, kteří ovládajíce dokonale český jazyk, jeví se býti zvláště nebezpečnými vyzvědači, neboť oni mohou a jisté provedou i mezi českým obyvatelstvem velezrádnou propagandu."

Vědom si ruské úskočnosti, strážmistr vtělil svoje podezření do raportu: "Mezi jiným při mém křížovém výslechu udal, že umí fotografovat, a to nejraději nádraží. Aparát fotografický sice u něho nalezen nebyl, ale jest domněnka, že ho někde skrývá, a proto s sebou nenosí, aby odvrátil od sebe pozornost, čemuž nasvědčuje i jeho vlastní doznání, že by fotografoval, kdyby měl aparát u sebe."

Švejk Flanderkovi vyjevil, že to je "Lehčí než něco jinýho, poněvadž se to nehejbá a pořád to nádraží stojí na jednom místě a člověk mu nemusí říkat, aby se tvářilo příjemně." To se nezměnilo, jen technika je jiná. Aparát může být třeba v brýlích.

Už tenkrát, dávno před internetem, existovaly "fake news". Desertéři, které Švejk potkal ve stohu "měli představu, že Rusové už jsou za Budapeští a na Moravě. Všeobecně se to v Putimi povídá."

Zpráva BIS za rok 2017 sděluje, že se trochu krade a korumpuje a že proti nám špionážují východní nepřátelé. Významný je její příspěvek k obohacení českého jazyka termínem "anarchoautonomní skupina". Je zjevně odlišná od trockistické, protože jinak by stačil jeden termín.

Podle BIS nepředstavuje levicový extremismus "bezpečnostní riziko pro ohrožení demokratického zřízení ČR". Zpráva se jím ale přesto poměrně široce zabývá. Zejména vrhá nové světlo na Kolektiv Autonomního sociálního centra Klinika.

Tihle lumpové, kteří nerespektují rozhodnutí soudu aby centrum opustili, organizují "setkávání sympatizantů z širokého spektra krajní levice, ale také různých lidsko-právních aktivistů." Odvolávají se na lidská práva, darebáci. Asi to mají od Havla.

Podle BIS: "Klinika představovala i významný prvek pro rozvíjení a posilování mezinárodních vztahů české krajně levicové scény. Nově se anarchoautonomové více věnovali ochraně životního prostředí a ekologickému aktivismu, který se postupně stal dalším z jejich hlavních profilačních témat. Bylo patrné jejich propojení s různými environmentálními aktivistickými skupinami nejen v ČR, ale i v SRN. Účastnili se akcí pořádaných těmito subjekty či dokonce participovali na jejich organizaci."

BIS nezaznamenala "žádné přímé akce, ke kterým by se přihlásili militantní anarchisté. Osoby obžalované z příprav teroristického útoku na vlak s vojenským materiálem byly osvobozeny zatím nepravomocným rozsudkem Městského soudu v Praze z 22. září 2017. V průběhu roku se některé z nich nadále pohybovaly v prostředí levicových extremistů, nebyly však nijak významně aktivní". To je jistě dobře.

Zpráva ale poukazuje na činnost "několika vazebně stíhaných aktivistů, kteří po svém propuštění předávali zkušenosti z pobytu ve vězení na různých setkáních a besedách."

Občan si oddechne, že se BIS dokáže zabývat i zdánlivými maličkostmi. Dojem, že si anarcho-tyhlety hýčká, aby si je nemusela vymyslet, je doufejme nesprávný.

Zbývá dodat, že se zpráva vyhýbá informacím o možném úniku informací směrem na Západ. Z nedávné minulosti přece víme, že třeba Američané odposlouchávali Merkelovou a prý zachytili i telefonát prince, který může mít prsty v zabití novináře.

Media zprávu v podstatě ignorují, přestože se nabízí řada otázek a scénářů. Jaké překvapivé informace lze získat na politické úrovni? Cožpak se jakékoli české ministerstvo může rozhodovat bez ohledu na USA, EU a Izrael? Jisté nebezpečí může vzniknout, kdyby se veřejnost dozvěděla něco o kroucení rukou, abychom kupovali od přátel, třeba draze.

Dobře, přijede čínský agent. A co dál? Bude se snad pídit po tom, proč náš systém potřebuje desetiletí pro kousek dálnice a neumí již postavit jaderný reaktor? Bude pracně zkoumat, co mají naši vědci kdesi v šuplíku? Ten člověk přijíždí, aby prodal, co Čína umí. Má peníze, aby koupil a tím otevřel dveře.
Idioti mezi českými politiky si myslí, že Česko je pupek světa, který zachráníme, když jim u nás dveře přibouchneme. Jenže Čína ty trhy již dávno má. V Kanadě v obchodech těžko narazíte na zboží Made in USA nebo Canada. Z největší části tam je čínské zboží.

BIS píše, že „Čína disponuje téměř neomezeným kapitálem, který je schopna nabízet zahraničním firmám výměnou za přístup k duševnímu vlastnictví anebo vstup na zahraniční trhy.“

Svatá prostoto, tohle přece dělají i USA. Nejezdí k nám američtí diplomaté prodávat svoje zbraně a třeba jaderný reaktor?

Ford před časem koupil švédské Volvo, aby získal přístup k technologiím. To samé udělal General Motors se Saabem. Tam to bylo horší o to, že firma GM nechala Saab padnout, ale protože duševní vlastnictví, tedy patenty, zůstaly v jejím vlastnictví, bylo vzkříšení Saabu nemožné.

Dobře, přijede ruský mužik. A co dál? Nejspíš narazí na nenávist určité části populace a pak na lidi, jimž stačí západní zdroje, aby se báli, že je válka ve vzduchu.

Autor: Jiří Jírovec

Zdroj: Nová republika
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKe zprávě BIS: Tak už jim to konečně dojde?   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 04:43:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na síti se dnes objevila nová Výroční zpráva BIS. Tedy, nová… jak se to vezme. Jde o Výroční zprávu Bezpečnostní informační služby za rok 2017.

Zcela podle očekávání v ní najdeme hromady nudného, velice osekaného počtení pro širokou veřejnost. O tom, jak to zpravodajci dobře vedou, že je v republice vcelku klid a že i extrémisté, jak pravicoví, tak levicoví, se v zásadě umírnili a už moc nezlobí.

Jen kapitola o kontrarozvědné činnosti přináší trochu akčnější pojednání o ruské (a taky čínské) rozkladné aktivitě. V případě Ruska má jít přímo o přímo „hybridní válku”. Ta má, volně převyprávěno, za úkol podrýt naše spojenectví ze Západem, zpochybnit členství v NATO a EU a delegitimizovat směřování evropské politiky. K čemuž mají především sloužit tak zvané. „desinformační weby”.

Až potud nic překvapivého. Věty jako: „Z pohledu BIS je právě segment tzv. dezinformačních webů jen jednou ze součástí systému ruské hybridní strategie a v drtivé většině případů je součástí oné krycí kouřové clony, v níž a za níž se kryjí jiné zásadnější aktivity s vazbou na Rusko a jeho zájmy” by pravděpodobně každý tak nějak očekával.

Naprosto šokující je ale další odstavec. Posuďte sami: „Drtivá většina dezinformačních webů v českém jazyce je dílem českých (ideologicky motivovaných a přesvědčených o škodlivosti NATO, EU, USA, liberální demokracie či prvoplánově proruských) občanů, které nepodporují ruské entity. Tito aktivisté jen v rámci svých občanských práv a svobod šíří to, čemu věří, že je pravdivé.” Četli jste dobře?

Volně přeloženo do hovorové češtiny to znamená přiznání, že ty tolik proklínané články, nenáviděných fuj, fuj, konspiračních webů, nepíší žádní profesionální trollové. Ani zrádci národa za mrzký groš z Kremlu! Že to jsou názory normálních lidí. Kteří tak píšou nikoli z lásky k Rusku. Ale protože jsou strašně naštvaní na poměry. Na onu (oficiálně po Evropě vládnoucí) liberální ideologii, kterou už nenávidí jako mor, jako kdysi komunisty. A s ní i všechny její představitele, doma i v Evropě. Protože vidí výsledky…

Že podobně nenávidí i všechny partaje, které „liberálové” prolezli a infikovali. U nás hlavně Demoblok, o kterém se to ví, a trošku už začínají i Piráty, o kterých se to zatím ještě moc neví. A že jim nevěří ani pozdrav.

A proto, že jim nevěří, tak nemají v lásce ani veliké, nadnárodní organizace, do jejichž činnosti sice sami moc nevidí, ale které tolik chválí a milují tihle „liberálové”. NATO, EU, OSN… doplňte si sami.

Hlas lidu. Autentický, odnikud neřízený, ani neplacený.

Když už to ví BIS, kdy to dojde politikům?

Autor: Lubomír Vylíčil

Zdroj: Pravý Prostor

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSchneider se s ředitelem Vojenského zpravodajství zná od doby, kdy Jandovi bylo 13 let a učil se to, co mu zjevně jde nejlíp, tedy masturbovat   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 04:17:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stalo se takovou hezkou módou citovat lovce "fake news" a prokremelských webů Jakuba Jandu a tak jsem si i já dovolil komentovat jeden jeho post. Ptákohoniče Jandu zřejmě rozčílilo, že Jan Schneider, kterého zde nazývá "proputinovským kolaborantem a roztleskávačem a konspiračním teoretikem", si dovolil udělat rozhovor s ředitelem Vojenského zpravodajství Janem Berounem.

Atlantickému svazáčkovi zjevně uniklo, že se oba pánové znají již dlouhé roky, po které sloužili tomuto státu ve významných policejních a zpravodajských funkcích - mimo jiné Jan Schneider jako ředitel Rady vlády pro zpravodajskou činnost a Jan Beroun jako šéf operativy civilní rozvědky ÚZSI - a to zhruba v době, kdy jemu bylo cca 13 let a učil se to, co mu zjevně jde nejlíp, tedy masturbovat.

Tak si na to jenom vzpomeňte, až zase budete číst něco od tohoto experta nebo jemu podobných aktivistických vemen.

Honza Schneider budoval novou rozvědku, pracoval na BISu a Beroun mimo jiné jako liason UZIny se CIA. Janda je opravdu lunatik.Autor: Peter Markup

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZávody ve zbrojení se vymkly kontrole. Chci o tom mluvit s Ruskem a Čínou   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 04:11:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí americký prezident Donald Trump prohlásil, že chce projednat s lídry Ruska a Číny závody ve zbrojení, které se podle něj vymkly kontrole. Již dříve si Trump pochvaloval svou schůzku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým jednal o obchodu.

„Jsem si jist, že někdy v budoucnu prezident Si Ťin-pching a já, spolu s ruským prezidentem Putinem, začneme jednat o smysluplném ukončení rozsáhlého a nekontrolovatelného závodu ve zbrojení," napsal Trump na Twitteru. „USA letos utratí 716 miliard dolarů! Šílené!" dodal.

Dříve Trump označil svou schůzku s čínským prezidentem v Argentině za „vynikající".

„Má schůzka s čínským prezidentem v Argentině byla vynikající. Ve vztazích s Čínou došlo k obrovskému pokroku! Dojde k velmi dobrým věcem. Jednáme z pozice síly, ale i Čína může mnoho získat, když a pokud uzavřeme dohodu," uvedl Trump.

Tento výrok přišel poté, co Jacob Parker, viceprezident operací s Čínou Americko-čínské obchodní rady, prohlásil, že výsledek posledního setkání Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga pomůže oddálit možnou eskalaci obchodní války mezi oběma zeměmi. A pomůže to také nalézt dlouhotrvající řešení problémů ve vzájemných vztazích, tvrdí Parker.

Jak uvádí americká strana, výsledkem sobotního setkání obou státníků je čínský souhlas snížit cla na americká auta. Ve Washingtonu dále oznámili, že Trump souhlasil s odložením zvýšení cel na čínské zboží, jehož roční hodnota dovozu činí 200 miliard dolarů, z 10 % na 25 %. Toto nařízení mělo začít platit od 1. ledna 2019. Varovali však, že pokud v příštích 90 dnech jednání o obchodu neuspějí, cla budou zvýšena o 25 %.

Zdroj: Twitter, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDva cizinci pronikli na vojenskou základnu ve Švédsku   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 04:06:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dva cizinci pronikli na území švédské vojenské základny Muskö na stejnojmenném ostrovu. V neděli o tom informovaly švédské noviny Aftonbladet.

Podle listu Aftonbladet švédská armáda sdělila, že k incidentu došlo v noci na 2. prosince. Cizince objevil v prostoru objektu hlídač. Neuposlechli jeho rozkaz, a proto musel vystřelit do vzduchu. Narušitelé byli následně zadrženi.

Cizinci byli předáni policii. Podle novinové zprávy šlo o občany Belgie a Velké Británie. U výslechu řekli, že považovali základnu za dávno opuštěnou a nevěděli, že je dosud v provozu. Ve zprávě se uvádí, že se narušitelé nedokázali dostat dovnitř. Byli zpozorováni na poli.

Za nepovolený vstup do vojenského objektu hrozí ve Švédsku pokuta nebo vězení.

Podzemní vojenská námořní základna Muskö byla založena na ostrově Muskö pro švédské vojenské námořnictvo v letech 1950-1960 a je považována za jeden z největších podzemních vojenských objektů v dějinách. Byla určena pro ponorky a malé lodě za války s použitím jaderných zbraní. V roce 2004 byl objekt zakonzervován, ale částečně se používá jako civilní loděnice a pomocné přístaviště.

Zdroj: Aftonbladet

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPorošenko ohlásil přesun vojáků k ruské hranici   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 03:59:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinský prezident Petro Porošenko prohlásil, že se v rámci válečného stavu má konat přesun vojenských jednotek k hranici s RF za účelem posílení obrany a také oznámil zahájení vojenských cvičení v pohraničních oblastech.

Ukrajinská Nejvyšší rada 26. listopadu schválila Porošenkův výnos o vyhlášení válečného stavu v 10 oblastech země na dobu 30 dní poté, co ukrajinské vojenské lodě narušily hranici RF v Černém moři a byly zadrženy ruskými loděmi. Prezident RF Vladimir Putin označil incident v Kerčském průlivu za provokaci a poznamenal, že mezi členy posádky ukrajinských lodí, jež porušily státní hranici RF, byli dva příslušníci ukrajinské bezpečnosti, kteří fakticky řídili tuto speciální operaci.

„Má se konat přesun příslušných vojenských jednotek za účelem posílení obrany hranice a proběhnou vojenská cvičení. V oblastech, kde byl vyhlášen válečný stav, se mají konat také cvičení záložníků s rezervou první třídy," řekl Porošenko v projevu, který vysílala televize 112 Ukrajina.

Porošenko také dříve tvrdil, že Rusko soustředilo u ukrajinské hranice velkou skupinu vojsk. Kyjev také nejednou obvinil Moskvu ze zásahu do ukrajinských záležitostí, zejména z účasti na donbaském konfliktu, špionáže, kybernetických útoků a dokonce z dodávek ukrajinských raketových motorů do KLDR a také z pokusu o únos kněžny Anny Jaroslavny. Rusko tato obvinění popírá a označuje za nepřijatelná. Moskva nejednou prohlásila, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu, a přála by si, aby Ukrajina překonala politickou a ekonomickou krizi. Podle senátora Alexeje Puškova se ze všeho viní Rusko, ať se na Ukrajině stane cokoliv.

Zdroj: https://sptnkne.ws/khRV

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAntónio Guterres uvítal dohody vedoucích představitelů na summitu G20   
Pridal tk Úterý 04 prosinec 2018 - 03:56:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník OSN António Guterres vydal 2. prosince prohlášení, ve kterém vyjádřil spokojenost s tím, že na 13. summitu G20 bylo schváleno prohlášení o dohodách o multilateralismu, trvalém rozvoji a klimatických změnách.

António Guterres uvedl, že v Prohlášení vedoucích představitelů G20 z Buenos Aires se uvádí, že vedoucí představitelé G20 uznali důležitost řešení obchodních sporů prostřednictvím multilaterálních prostředků a Světové obchodní organizace a také zopakovali slib na udržování mezinárodního pořádku na základě principů. Prohlášení potvrdilo podporu Programu trvale udržitelného rozvoje do roku 2030 a využití všech politických prostředků na realizaci slibů o silném, trvalém, vyváženém a tolerantním rozvoji.

Ohledně řešení klimatických změn António Guterres uvedl, že vedoucí představitelé G20 také pevně podporují země, které podepsaly Pařížský protokol při realizaci svých slibů.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2421 sec,0.0717 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,896kB