Pondělí 10 prosinec 2018
Komu slouží BIS?   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:46:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Je to podivná organizace, ta BIS. Podle definice je BIS (cituji) zpravodajskou službou, která působí uvnitř českého území. Za úkol má identifikaci, sledování a sběr informací o aktivitách cizí moci a osob jednajících v cizím zájmu na českém území. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří terorismus, organizovaný zločin, kybernetická bezpečnost, ekonomické zájmy státu a ochrana demokracie a ústavnosti. Převedeno do mluvy nás, co si ještě leccos pamatujeme, funguje BIS na základě Stalinovy doktríny, že nepřítele je třeba hledat ve vlastních řadách.

Tak nám tato bohulibá a potřebná organizace žijící z našich daní vydala další výroční zprávu. Přiznávám, že jsem ji nečetl, neměl jsem sílu. Vycházím pouze z toho, co o zprávě uveřejnila média a co o ní řekl prezident. Podle této zprávy nám tady řádí ruští a čínští špióni, kteří se akumulují na velvyslanectvích obou zemí a vtipně se maskují za diplomaty nebo řádové pracovníky vyslanectví. Předpokládám, že to jsou ti stejní špióni, kteří mimo jiné podvratné aktivity chodí mezi lidem a přesvědčují je, že EU a NATO je špatné, migrace fuj a Zeman na hradě dobrý. Jména a tváře konkrétních špiónů ve zprávě nejsou. A nejsou ani v té utajené části. Řekl to aspoň prezident Zeman, když o zprávě s pohrdáním hovořil. Není důvodů mu nevěřit.

O nebezpečí islamizace se zpráva zmiňuje jen okrajově, o terorismu muslimských kobylek vůbec ne, stejně tak není pro nás nebezpečím skutečnost, že se v sousedním Německu pohybuje víc jak půl milionů mladých, silných, nenávistných afrických a muslimských okupantů s falešnou identitou. Naopak, tvrdí, že (cituji) v této souvislosti by však bylo nešťastné vyvolávat neopodstatněné obavy z české muslimské komunity, která je v tuto chvíli klidná a neradikalizovaná. O té německé a otevřených hranicích ani slovo, stejně tak nic o skupování pozemků muslimy v Teplicích, o podivných aktivitách v muslimy přátelském Brně a patrně i v jiných městech.

BIS rovněž nezmiňuje nechutnou roli americké ambasády v zasahování do české politiky, v minulosti nezmínila skutečnost, že za pádem Nečasovy vlády bylo zřejmě odmítnutí dobudovat Temelín americkou firmou Westinghouse. Podle Hájkova ProtiProudu má americká ambasáda také prsty v současných útocích na Babiše a Zemana, v pokusech o barevnou revoluci u nás za stejný „zločin“ - Babišova vláda váhá přiklepnout dostavbu Temelína polo-zkrachovalé americké Westinghouse poté, co si nechala vypracovat odborné posudky, ze kterých vyplývá, že americká technologie a americké palivo je pro Temelín původně projektovaný pro ruské palivo naprosto nevhodné. Jenže Westinghouse zoufale potřebuje těch 600 miliard, na které je dostavba vyčíslená a tak prostřednictvím amerických „diplomatů“ tlačí na českou vládu a neváhá ovlivňovat její rozhodování jakýmikoliv prostředky. To tvrdí pan Hájek na ProtiProudu. Předpokládám, že jako bývalý poradce prezidenta Klause zná zákulisí českých politických špiček a ví, o čem píše. O tom všem ale není ve zprávě BIS ani písmenko. Stejně tak tam chybí jakákoliv zmínka o tom, kdo stál za útoky na prezidenta, o červených kartách a pohotově vytištěných transparentech při nedávných proti-zemanovských a proti-babišovských demonstracích, o kterých se mezi lidem povídá, že byly sponzorovány americkou ambasádou. Možná je to kec, nevím, ale zní to logicky.

O podílu americké ambasády při pořádání pochodu hanby zvaného orwellovským Pride Parade rovněž ticho, přitom jde o jasné a neskrývané pokusy ovlivnit veřejné mínění, bývalý americký vyslanec Shapiro se dokonce tohoto průvodu trapnosti osobně zúčastnil. BIS si nevšimla.

Ani slovo o podvratné činnosti Norských fondů financujících u nás struktury ne nepodobné norskému Barneverentu, ani slovo o ničivých Sorosových úderkách operujících v tzv. neziskovkách, na vysokých školách a mezi aktivisty. Všichni to vidí, všichni o tom mluví, ale BIS o tom nemá ani páru. Nemá čas. Musí sledovat alternativní weby, ano, včetně Zvědavce (tímto zdravím čučkaře z BIS), aby se tam náhodou neobjevilo příliš mnoho pravdy. Nebo aby nebyly příliš vlastenecké.

Zpráva BIS rovněž zcela ignoruje činnosti dalších západních, zejména izraelských agentů a rozvědek na našem území. Vypadá to, jako by u nás špionili jen Rusové a Číňané.

Tentokrát ovšem BIS překročila svůj vlastní stín. Pravda, pohádku Máša a medvěd už odhalili Britové jako nástroj propagandy tajně velebící Putina, ale agenti Kremlu nikdy nespí a BIS našla jejich stopu ve vzdělávání a ve školách. Ne, netýká se to genderových studií na Karlově univerzitě, kde zkoumají genderové stereotypy Ferdy Mravence, ani oboru studovaných na Palackého univerzitě, týká se to základních a středních škol, kde prý se učí podle sovětského vzoru a příliš se klade důraz na obrozenecké hnutí a potažmo slovanství(sic!). Tu máš, čerte, kropáč! Prý je pak problém, čemu lidé věří. Protože věřit mohou jenom tomu, co establishment označí za pravdu. Ano, je to tak. Je to tak neuvěřitelné, že jsem to musel číst několikrát. BIS varuje před učením podle sovětského vzoru. Chtěl bych politrukům z BIS sdělit, že jsem dnes komunistům vděčný za ucelené a kvalitní vzdělání, kterého se mi dostalo podle sovětského vzoru a lituji dnešní mladé lidi za to, co se učí dnes. Mívali jsme vynikající školství, to, že dnes státy bývalé varšavské smlouvy stojí na straně rozumu a pudu sebezáchovy před africkými kobylkami, za to vděčíme mimo jiné i výuce podle sovětského vzoru.

A co se týče obrozeneckého hnutí, na to jsme právem hrdí, je to jedna z těch lepších chvilek našich dějin a rozhodně se o tom musí učit. Tak jako o vlastenectví a o slovanstvu. Protože to jsou naše kořeny.

V komentářích za článkem píše jeden diskutující: „Syn chodí do devítky a od něj jsem se dozvěděl, že nejdůležitější a největší operací druhé světové války bylo britské vítězství u El Alamejnu a vylodění v Normandii. Na třídní schůzce jsem se učitelky zeptal, zda ví, že byla nějaká bitva před Moskvou, Stalingrad, Kursk a další. Paní učitelka mně řekla, že to samozřejmě ví, ale prý by to nebylo vhodné.“ Přesto BIS míní, že i takto vyrabované a ohnuté dějiny jsou málo a tlačí na ještě větší úpravy.

Zprávy BIS jsou důkazem zoufalého selhání této agentury, která slepě a tupě hledí jedním směrem a varuje před snítky z této strany, přičemž ignoruje lavinu valící se z druhé strany. Jsou důkazem, že tato organizace je nebezpečná naší zemi, pracuje v cizím žoldu a slouží cizím pánům.

Prezident Zeman označil zprávu BIS za plácání a BISáky označil za čučkaře. Já myslím, že to je příliš mírné označení. Já bych je nazval rovnou pátou kolonou.

Autor: Vladimír Stwora

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2018/12/7778-komu-slouzi-bis.htmSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRada bezpečnosti OSN – marné snahy o reformu   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:43:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Charta organizace spojených národů, byla založena v roce 1945 padesáti zakládajícími státy s cílem dle úvodních slov „uchránit budoucí pokolení metly války“ . K tomuto cíli byla vytvořena organizační struktura, která má operativně zajistit toto poslání. Vše je jednoznačně a zcela snadno pochopitelně definováno v přijaté chartě.

Je třeba si ovšem po pravdě uvědomit, že objektivní situace se podstatně od doby ustanovení OSN změnila. Dnes počet členských států se rozšířil na čtyřnásobek (193) a skladba obyvatelstva je rovněž jiná, ve svém počtu trojnásobná. Nehledě na tyto skutečnosti cíle a zásady, přijaté v době ustanovení Charty se nijak nemění. To je podstatná premisa, ze které je třeba vycházet, pokud by bylo nutno uvažovat o potřebných změnách, prostě není pro ně za současné situace důvod.

Členské země mají stejná práva a také jen jeden hlas. Obsahově se jedná o různá věcná doporučení jednotlivým státům. Tento mechanismus jak je zřejmé nemá výkonný, tedy exekutivní charakter, ale mají formu pouhého doporučení. Organizace však má zvláštní orgán, „Radu bezpečnosti“, který jako jediný má výkonnou pravomoc. Má 15 členů, původně 11, zde došlo k jediné organizační změně. Rada má 5 stálých členů (Rusko, Čína, USA, Anglie a Francie) a Valné shromáždění volí 10 dalších členů na 2 roky.

Jen Rada bezpečnosti má exekutivní pravomoc a může podniknou takové akce vojenskými silami, které považuje za nutné k udržení nebo obnovení míru a bezpečnosti. Členské státy jsou zavázány poskytnout Radě bezpečnosti na její výzvu k disposici ozbrojené síly. Vše je koordinováno Vojenským štábním výborem.

O procedurálních otázkách je rozhodováno kladnými hlasy devíti členů ale o všech ostatních věcech je rozhodováno rovněž devíti kladnými hlasy, ale nyní pozor, včetně hlasů „všech“ stálých členů. Takže všeobecně uznávaná válka začátkem padesátých let jako válka OSN proti Severní Koreji tuto podmínku nesplňuje, protože SSSR se jednání RB OSN neúčastnil na protest proti stálé absenci ČLR. (Místo stále ještě držela nacionální Čína, přestože již zemi nekontrolovala). Takže v podstatě jedinou akcí pod vlajkou OSN zůstává válka proti Iráku za osvobození Kuvajtu.

Bipolární svět neumožňoval akceschopnost Rady bezpečnosti protože právo „veta“ (Charta tento termín nezná) v tomto období používal zástupce Sovětského svazu (mistr nět), aby po ukončení dekolonizačního procesu, kdy nové státy vstoupily do OSN, a tím se změnil charakter organizace, toto označení převzal reprezentant USA (mistr no), hlavně pro blokování mnoha rezolucí namířených proti Izraeli i když se nyní již stává, že USA také abstenují, což je mírnější forma nesouhlasu.

Motiv tohoto článku je však úvaha o nové tendenci, která má vést k reformě Rady bezpečnosti presentovanou německým ministrem zahraničí Helko Maasem, který předpokládá podstatnou změnu v počtu členů, ale nevylučuje se i úvaha nového členství nejenom pro státy, ale i třeba organizace (EU), což by mohlo postihnou Francii zrušením jejího členství, Podporovatelem reformy je i Ukrajina, jak jejich reprezentant na posledním Valném shromáždění OSN v září 2017, Eduard Fesko se vyjádřil „že současný formát Rady bezpečnosti OSN není schopen garantovat mír a bezpečnost a v nynější podobě nevyhovuje řešení problémů 21. století.“

V historii OSN nejsou to prvé pokusy, bylo jich již celá řada, většinou odvolávajících se na nerovnost v počtu obyvatel a nemožnost exekutivního zastoupení (Brazílie, Indie, nebo organizací). Dále byly i tendence o respektování váhy jednotlivých členů dle výše příspěvku do OSN (USA 22%, Japonsko 19%, Německo 8% a třeba Rusko 1,1%).

Pochopitelně tyto návrhy jsou naivní až nesmyslné. Vraťme se však do reality. Ke změně stávajícího stavu Rady bezpečnosti je třeba předně souhlasu samotné Rady a to za podmínky souhlasu všech stálých členů. Tím naše uvažování a návrhy jiných mohou končit, protože je nyní nereálné v tomto bodě předmětného souhlasu dosáhnout.

Různé návrhy vyjadřují jenom jistou politickou tendenci a tak je možno je také posuzovat , ale i registrovat. Návrh na změnu účasti Francie a nahrazení ji třeba Evropskou unií, může být chápáno jako cesta Německa ne k větší odpovědnosti, ale moci. Za současného stavu je to však nereálné.

Autor: Miroslav Polreich

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč BIS chrání islámské extremisty před stíháním ze strany policie? Zeman má pravdu, něco tu smrdí ...   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:27:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Já jsem jim zadal jeden jediný úkol, a sice úkol odhalovat islámské teroristy na českém území. Víte, co se stalo? V těch šesti letech mě dobromyslná BIS neustále upozorňovala v rámci plnění tohoto úkolu na to, že muslimská obec je naprosto mírumilovná a že se tady nic neděje. Až se najednou stalo, že hlava této muslimské obce, která se jmenuje imám, uprchl do zahraničí a bylo po něm vyhlášeno pátrání a je obviněn z podpory a dokonce z financování terorismu. Tohle se ve veřejné a dokonce ani neveřejné zprávě BIS vůbec neobjevovalo." Miloš Zeman, prezident ČR.

Zdroj: eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLavrov: Rusko se nemíní účastnit obchodní války mezi USA a Čínou   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:24:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rusko nemíní řešit problémy prostřednictvím účasti na něčí straně v obchodní válce. Odpověděl tak na otázku týkající se obchodních sporů mezi Čínou a USA, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to uvedl v rozhovoru pro kazachstánskou zpravodajskou agenturu Chabar.

„Staráme se především o zájmy Ruska. Ačkoli obchodní války, i kdybychom se jí účastnili, nikomu výhody nepřináší. Staráme se o hospodářské zájmy Ruské federace a našich společníků v integračním společenství Eurasijský ekonomický svaz," řekl ruský minstr zahraničí.

Podle jeho slov má Rusko partnery v evropském prostředí a Eurasijském ekonomickém svazu.

"Takový společník jako Írán, je také objektem velmi surových amerických sankcí. Všechny ty problémy však nechceme řešit prostřednictvím účast na něčí straně v obchodní válce, ale působením legitimních právních procedur WTO, což už konáme," řekl Lavrov.

Ruský ministr zahraničí také oznámil, že Rusko nechce, aby obchodní systém zůstal otevřeným, ale jednání USA, která vyvolávají obchodní války, tomu nenapomáhají.

„Chceme, aby ten globální systém zůstal otevřený, aby se vůbec zachoval. Ovšem tomu nenapomáhají jednání Washingtonu, který už předělal Severoamerickou zónu volného obchodu, odmítl Transpacifické partnerství," řekl Lavrov v rozhovoru pro agenturu Chabar.

Uvedl, že USA počítají s tím, že jejich ekonomická moc dovoluje řešit problémy na vlastní pěst, přitom se nestarají o mnohostranné struktury a nesnaží se splnit závazky, které dříve přijaly.

Ruský ministr zahraničí si ale je jistý, že nakonec administrace USA pochopí, že je nutné spolupracovat a dodržovat ta pravidla, která během mnohých desetiletí byla stanovena pro WTO.

Zdroj: https://sptnkne.ws/km7y

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmci kupují stále více zbraní   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:22:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Německu stále více lidí získává povolení k nošení startovacích pistolí, plynových pistolí a signálních zbraní, uvádí Das Erste.

Podle průzkumu společnosti Redaktionsnetzwerk Deutschland koncem října 2018 bylo na ministerstvech vnitra všech německých spolkových zemí zaregistrováno téměř 600 tisíc licencí pro malé zbraně. Růst jejich počtu ve srovnání s rokem 2014 činí 130 %, píše portál.

Jedním z důvodů tohoto trendu je pocit nejistoty, která se objevila mezi občany po teroristických útocích. Zároveň se politici a úředníci se obávají, že tyto zbraně mohou být zneužity.

Členka strany Zelených Irene Mihalic varovala, že soukromé zbraně mohou spíše vyvolat násilí než poskytovat bezpečnost.

Zdroj: Das Erste
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Demokracie v Evropě zažívá fiasko“: Turecký prezident zesměšnil jednání pařížských úřadů   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:15:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident si nenechal ujít příležitost, aby se vyjádřil k protestům ve Francii. Píše o tom deník Libération. Recep Tayyip Erdoğan odsoudil agresi sil ze strany právního řádu a poznamenal, že celá věc se odehrává v zemi, která kritizuje tureckou policii.

Prezident Turecka veřejně zkritizoval nepřiměřenou agresi francouzských orgánů proti demonstrantům.

„V ulicích mnoha evropských hlavních měst vládne chaos a začíná to v Paříži. Televize a noviny jsou přeplněné obrázky hořících automobilů, vykradených obchodů a stále více agresivnějších policejních reakcí vůči demonstrantům," prohlásil turecký vůdce. Podle jeho slov se Turecko staví proti chaosu, který vyprovokovali demonstranti, ale také proti nepřiměřené agresi druhé strany.

Podle deníku Libération turecká média protesty ve Francii pozorně sledovala. Informovala například o případu školáků z města Mantes-la-Jolie, které se nachází nedaleko Paříže. Tam totiž policisté nechali děti pokleknout na kolena a přinutili je dát si ruce za hlavu.

„Stačí se podívat na to, co dělá policie v zemích, které kritizují naši policii," ironicky poznamenal turecký prezident a dodal, že Evropa z hlediska demokracie, stejně jako z hlediska lidských práv a svobod, zažívá jakési fiasko.

Zdroj: Libération, Sputnik


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKanada působí jako předvoj v "politickém únosu"   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:13:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Finanční ředitelka (CFO) čínské společnosti Huawei Meng Wanzhou (Meng Wan-čou) byla zadržena kanadskou vládou. Čínský náměstek ministra zahraničí Le Yucheng (Le Jü-čcheng) včera naléhavě povolal kanadského velvyslance v Číně Johna McCalluma a vyjádřil silný protest. Le Yucheng řekl, že kanadská strana zadržela čínské občany na základě žádosti USA a vážně porušila oprávněné a legitimní práva a zájmy čínských občanů. Čínská strana důrazně vyzvala kanadskou stranu, aby okamžitě propustila zadrženou osobu a účinně chránila její oprávněné a legitimní práva a zájmy. V opačném případě to bude mít vážné důsledky a Kanada za to ponese plnou odpovědnost.

Kanada působí jako předvoj v tomto "politickém únosu".

Čtenář z města Victoria Larry Hannant poukázal na to, že vláda USA ignorovala předchozí dohodu Rady bezpečnosti OSN a znovu zahájila sankce proti Íránu. Tato akce byla odsouzena mezinárodním společenstvím. Ale bohužel si Kanada nevybrala správný směr, místo toho se stala pomocníkem nepoctivé vlády a nechala se zapojit do mezinárodního sporu.

Ve skutečnosti s cílem rozšiřovat obchodní trh kanadská vláda v posledních měsících posílila kontakty s Čínou a aktivně prosazovala jednání o dvoustranných dohodách o volném obchodu. Všechny snahy a ustavená spolupráce jsou však nyní marné, a to kvůli zadržení CFO čínské společnosti.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Londýně se konalo 5. Světové fórum pro dialog s Čínou   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:11:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
5. světové fórum pro dialog s Čínou včera skončilo v Londýně ve Velké Británii. Téměř 50 hostů z Velké Británie, Číny, Austrálie, České republiky, Německa a Spojených států se během třídenního fóra zaměřilo na téma "globální správy spravedlnosti" a vyměňovalo si názory ve čtyřech oblastech inkluze, životního prostředí, práv a konfliktů.

Člen britské Akademie sociálních věd a známý sociolog Martin Albrow řekl, že dnešní svět čelí rizikům a výzvám na cestě k mírovému rozvoji. Mezinárodní situace prochází hlubokými změnami a různé země se musí přizpůsobit této změně. Toto fórum se tématicky zaměřilo na vztahy mezi spravedlností a globálním řízením. Je velmi důležité, aby čínští učenci a západní učenci diskutovali o tomto tématu.

red.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVšimli jste si, že přestala reklama na jogurty?   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:08:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
DO MLÉČNÝCH VÝROBKŮ DANONE SE TOTIŽ POUŽÍVÁ ZVÍŘECÍ STŘEVNÍ MIKROFLORA!

Actimel, jako mnoho dalších produktů Danone, obsahuje E1442 - geneticky
modifikovaný kukuřičný škrob, což je zahušťovadlo, ničící slinivku!
Nebezpečné škroby jsou obsaženy nejen v kultivovaných mléčných výrobcích,
ale také v kečupech a majonézách.

Ing. Jiřina Charvátová
vedoucí střediska laboratoříNejoblíbenější jogurty nejsou jogurty, ale zahuštěná obarvená hmota, ve které dokonce ani mléko nemusí být. Když jsme dělali analýzu bifidobakterií, zjistili jsme v laboratorních testech, že bifida v dlouhotrvanlivých jogurtech jsou zvířecího původu, tedy bifidus esencis. Je to nejčastěji bifidus avicenc, a ten skutečně není našemu tělu vlastní - je izolován z kachen a dobře a dlouho přežívá.
Některé státy mají zákaz používat jiné než lidské kultury, a to proto, že určitý počet bakterií je schopen projít žaludkem a dojít až do střev a u imunitně oslabených jedinců byly pozorovány časté výskyty tumorů, např. je to ze studie z USA, kterou jsem použila ve své diplomové práci na téma bifidobakterie. Také tyto ne lidské bakterie mohou nahradit původní mikroflóru a způsobovat průjmy.

Osobně doporučuji jogurty ve skle jihočeské nebo Holandia bílé a ovoce si přidat své. U modifikovaných škrobů z kukuřice stejně jako u transgenní kukuřice dělal výzkum můj profesor na VŠ a zjistil, že v 5. generaci potkanů je tak otřesný výskyt mutací a od
3. výskyt nádorů, že na nás vždy hřímal, že je naší povinností nepustit to do naší země...

Bohužel je to tu.

Toto klidně můžete poslat známým, mám na to diplomku a represí od Danone se nebojím.

MUDr. Dagmar Rašková
lékařka, ambulance lékařské genetiky GENNET, s.r.o.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSNÍH PADAL CELOU NOC   
Pridal tk Pondělí 10 prosinec 2018 - 04:04:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
8:00 Postavil jsem si sněhuláka.

8:10 Feministka ze sousedství šla okolo a ptala se, proč jsem raději nepostavil sněhulačku.

8:15 Postavil jsem sněhulačku.

8:17 Sousedka feministka se vracela domů a stěžovala si, že ta bujná prsa budou negativně ovlivňovat ostatní sněhulačky, které takto obdařené nejsou.

8:20 Manželský pár gayů, co bydlí vedle, šel okolo a zasyčel, proč jsem raději nepostavil sněhuláky dva

8:22 Transgender... osoba se mne zeptala, proč jsem raději nepostavil osobu jen jednu, ale s měnitelným orgánem.

8:25 Veganská rodina z konce ulici mne obvinila z plýtvání a stěžovala si, že mrkev je jídlo a ne s ní zdobit postavy ze sněhu.

8:28 Před chvílí mne někdo nazval rasistou, protože ti dva sněhuláci jsou bílí.

8:31 Muslim, co žije přes ulici, nařizuje, že sněhulačka musí neprodleně mít burku.

8:40 Dorazila policie, že prý někdo volal, že moji sněhuláci je uráží.

8:42 Sousedka feministka zase vyšla ven, a že prý musím to sněhulákovo koště odstranit, protože by si to někdo mohl vysvětlovat tak, že žena má být v domácnosti.

8:43 Před chvílí z radnice přijel referent, co má na starosti sexuální rovnoprávnost a vyhrožoval, že odtud mohu být vystěhován.

8:45 Právě dorazila televize z ČT24. Ptají se, jak se pozná rozdíl mezi sněhulákem a sněhulačkou. Říkám, že podle těch sněhových koulí. Jsem označen jako sexista.

9:00 Na dopoledních zprávách jsem prezentován jako podezřelý element, potenciální terorista, rasista, homofób, necitlivý delikvent vůči viditelným menšinám, který chtěl využít obtížné povětrnostní situace dělat společenské potíže.

9:10 Jsem tázán, zdali jsem měl nějaké spolupachatele. Přijeli ze sociálky o odvezli moje děti.

9:29 Krajně levicoví demonstranti, uraženi vším ,co jsem spáchal, nyní pochodují naší ulicí, a požadují mé okamžité zatčení, odsouzení a přísné potrestání.

Morální poučení: Tento příběh žádné nemá.

Je to jen odraz světa, ve kterém dnes žijeme a ... bude to ještě horší.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2733 sec,0.0712 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,218kB