Středa 12 prosinec 2018
Závažné: Česká republika dodává zbraně Ukrajině na zabíjení civilistů?   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:53:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vyjádří se někdo, co se tím sleduje?

Byla zpráva BIS jenom odváděním pozornosti a kouřovou clonou? Tato závažná zpráva se objevila v mnoha veřejných zdrojích, pouze BBC a česká veřejnoprávní média včetně propagandy České televize k tomu "dramaticky mlčí"!

Vojenská technika z ČR je určena pro posílení ukrajinské armády na linii příměří na Donbase. Informovala o tom 8.12. tisková služba Lidové milice (armády-pozn.J.V.) DLR. Rozvědka zjistila, že na Ukrajinu dorazilo 20 BVP z ČR. Navíc již dříve do Mariupolu dorazila kolona 10 tanků, které byly odebrány ze skladů a prodány českými představiteli ministerstvu obrany Ukrajiny.

"Je velmi smutné konstatovat fakt, že státy, jejichž obyvatelstvo utrpělo zvěrstvy nacistického Německa, nyní tak otevřeně podporují fašistický režim Porošenka," dodali v Lidové milici DLR.

10 tanků je určeno k posílení 56. motostřelecké brigády ukrajinské armády u Mariupolu. Kromě toho během týdne bude předáno 56.brigádě dalších 20 obrněných vozidel s technickými problémy ze 17.tankové brigády v Krivém Rogu.
Nedostatek v 17. brigádě bude doplněn obrněnými vozidly ze zemí bývalé Varšavské smlouvy. Přitom se vojáci 17. brigády nebudou podílet na bojových akcích, ale pouze narušují západním politikům proces přechodu ukrajinské armády údajně na normy NATO.
Ukrajinské vojensko-politické vedení, připravující plány útoku, vůbec nemá obavy z očekávaných ztrát svých vojáků. Důkazem toho je skutečnost, že dochází k přesunu vadné techniky k jednotkám, se kterými se počítá pro útočné operace.

"Jak je vidět, přechod na standardy NATO je profanace Porošenka," dodali v oddělení obrany.

V Lidové milici věří, že kvůli vadné technice budou v případě útoku ukrajinští vojáci zastaveni ještě ve fázi překonávání první obranné linie republiky.

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2105-zavazne-ceska-republika-dodava-zbrane-ukrajine-na-zabijeni-civilistu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHrozí, že Babišova vláda podpoří tuto šílenost...   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:48:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Další habaďůra s migrací

Všímejme si, jak jsou ty útoky na civilizaci čím dál hustější, záludnější a lstivější. Když jsme díky dobře informované vládě odpálkovali Globální pakt o migraci podepisovaný v Marrákeši, přehlédli jsme, že byl pod ním zasunutý druhý „globání kompakt“, tentokrát o „uprchlících“, v domnění, že jde o jeden a tentýž. Jenže ten se má bez dalšího rozmyslu podepisovat jako součást širší habaďůry Valného shromáždění OSN 17. prosince v New Yorku.

A hrozí, že by jej tentokrát z neinformovanosti vláda mohla nechat projít. Ona jej vlastně už přijala před dvěma lety jako součást „Newyorské deklarace OSN“, aniž přesně věděla, co v něm bude. Konečný text byl dopracován letos v červenci. Doporučujeme české vládě do něj ještě pět minut před dvanáctou nakouknout, než jej slepě a bezděky podepíše. Zjistí, že by schválila v podstatě totéž přerozdělování migrantů, jakému se pracně vyhnula odmítnutím direktivy o kvótách.

Nebudeme ji zdržovat všemi detaily stostránkového (a jako vždy schválně nesrozumitelného) dokumentu a půjdeme po těch podstatných bodech.

„Mechanismy pro účinnější, předvídatelnější a spravedlivější mezinárodní reakci na situace vyznačující se velkým množstvím uprchlíků.“ (Znamená: Přerozdělování ze zemí „přemigrovaných“ do „nedomigrovaných“, například z Německa do Česka.)

„Rozšiřování podpory nebo aktivace opatření pro spravedlivější a předvídatelnější sdílení zátěže a odpovědnosti.“ (Znamená: Přerozdělování ne jen migrantů už přítomných, nýbrž i „předvídatelných“.)

„Rozšířený přístup k přesídlení s dalším řešením v třetích zemích.“ (Znamená: Kam se přesídlí, tam se o ně musí starat.)

„Akční program podporující opatření za účelem lepšího sdílení odpovědnosti

a efektivnější spolupráce v reakci na rozsáhlé pohyby uprchlíků a řešení dlouhodobé uprchlické situace.“ (Znamená: Přerozdělování a další přílivy migrantů budou „rozsáhlé“ a „dlouhodobé“, pravděpodobně nekonečné.)

„Zmírnění tlaku na země, které poskytují útočiště velkému počtu uprchlíků a poskytnutí míst k přesídlení a doplňkové způsoby přijetí v třetích zemích.“ (Znamená: Zesílení tlaku na třetí země.)

„Zřízení Podpůrné skupiny pro azylové kapacity, která bude poskytovat pomoc národním orgánům s cílem posílit jednotlivé aspekty jejich azylových systémů, aby byla zajištěna jejich spravedlivost, účinnost, adaptabilita a integrita“. (Znamená: Zřizování nových institucí a neziskovek kontrolujících dodržování přesunů a účinnost přijímání.)

„Vypracování tříleté strategie rozšiřování přístupu k přesídlení a zlepšení dostupnosti a předvídatelnosti doplňkových způsobů přijímání v třetích zemích.“ (Znamená: Počáteční přesídlování poběží a bude se rozšiřovat podle tříletého plánu vypracovaného – kým vlastně?)

„Reakce na pohyby uprchlíků po celou dobu budou zohledňovat otázky genderu, věku a různorodosti.“ (Znamená: Toto může znamenat cokoli, ale třeba i to, že v zájmu různorodosti budeme přijímat i muslimské rodiny s několika manželkami, včetně nezletilých, jako je tomu už například v Německu.)

Přerozdělovací kvóty zadními vrátky. A odporují usnesením českého paramentu z letošního roku, který mimo jiné:

„Odmítá návrh Komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity.“

„Vyzývá vládu ČR, aby při projednávání reformy Dublinského nařízení na úrovni EU usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí.“

„Zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z mezinárodního a evropského práva samy stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území.“

„Vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a o rychlejší a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl.„

„Trvá na tom, že v oblasti legální ekonomické migrace musí být zachován status quo, tedy aby pravomoci včetně rozhodování o výběru zdrojových zemí, počtu migrantů, jejich odborné kvalifikace, možnosti odmítnutí žadatelů atd. zůstaly v kompetenci příslušných orgánů České republiky.“

Jestli si ještě necháme nakukávat, že je to vše nezávazné a bezvýznamné, nedivme se, až nás budou tisíce migrantů s pomocí mazaných právníků placených z našich daní soudit o miliony eur, že „kompakt“ porušujeme.

A ještě něco stojí za povšimnutí. V době, kdy se měl parlament tímto „kompaktem“ zabývat, jej od práce odváděly anti-babišovské demonstrace, parlamentní hádky o důvěře či nedůvěře, a nekonečné debaty o tom, zda se homosexuálové smějí ženit a vdávat.

Moment. Ženit? Nebo vdávat? Jak tohle bude sexistická čeština zvládat? Nebo budeme muset takový sexismus zrušit a zavést něco po vzoru západních jazyků genderově neutrálního jako „manželit“?

A mimochodem, jestli si myslíte, že tím ty požadavky definitivně skončí, vězte, že už se debatuje o zákoně, podle něhož by homosexuálové měli dostat spravedlivou kvótu 4 % (zatím, prý je jich ale už víc) pracovních míst ve státním sektoru. Že se už taky těšíte na státní balet, v němž 96 % tanečníků budou heterosexuálové?

No vidíte, a už jsme zase málem zamluvili, co máme 17. prosince v New Yorku nepodepsat.

Autor: Benjamin Kuras

Převzato z https://prima.iprima.cz/komentare


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTajná zpráva: Albánci svědčí o obchodu s orgány   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:43:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda Výboru pro Kosovo prezentoval tajnou, dosud nezveřejněnou zprávu, v níž osm Albánců svědčí o obchodu s lidskými orgány v Kosovu.
Příslušní Albánci byli členy tzv. UČK/KLA (Kosovské osvobozenecké armády), řekl veřejnoprávnímu vysílání RTS Milovan Drecun, člen Národního shromáždění Srbska z řad vládnoucí SNS.

„Máme zprávu, označenou jako tajná, není pro veřejnost, informování je na uvážení novinářů. Tato zpráva pochází z října 2003. Jde o obsah návštěvy šéfa vyšetřování haagského tribunálu Patricka Lopez-Terez a jeho setkání s šéfem mise OSN v Kosovu (UNMIK),“ řekl Drecun.

„Dodal, že zpráva obsahuje svědectví osmi Albánců, všech bývalých členů UCK, kteří „znají celý příběh“.

„Tato novinka je založena na rozhovorech s osmi svědky, všechno Albánci z Kosova a Černé Hory, kteří sloužili v UCK. Čtyři svědci se přímo podíleli na přepravě 90 etnických Srbů a dalších lidí do nelegálních věznic ve střední a severní Albánii. Dodali vězně domácí klinice jižně od Burrelu. Dva svědci prohlásili, že se podíleli na přepravě částí těl a orgánů na letiště Rinas poblíž Tirany,“ řekl Drecun.

„Podle všeho co víme, byly veškeré přepravy a chirurgické procedury prováděny se znalostmi a za účasti vyšších důstojníků UCK, stejně jako lékařů z Kosova a ze zahraničí. Tato operace byla aktivně podporována lidmi z albánské tajné služby pod kontrolou tehdejšího premiéra Sali Berishi“, prohlásil Drecun na základě tajné zprávy, kterou četl.

Na otázku, zda existuje možnost, že tato zpráva souvisí s tím, co se stalo v případě známého „Žlutého domu“ pan Drecun odpověděl, že téma nezákonného obchodování s orgány je nedílnou součástí zprávy bývalého zvláštního zpravodaje Rady Evropy Dicka Martyho, na jejímž základě byla vytvořena speciální prokuratura pro trestné činy UCK.

„Tento obchod s orgány musí být předmětem zájmu specializovaného trestního stíhání a oni na tom zajisté pracují. Musí to tak být. Je to jeden z podpůrných prvků,“ řekl Drecun.

Připomněl, že Dick Marty označil nejodpovědnější osoby za zločiny nezákonného obchodu s lidskými orgány a jako jednu z nejpravděpodobnějších zločineckou skupinu Drenica (nyní kosovského prezidenta) Hashima Thaciho.

„Musíme počkat a trvat na tom, že jako stát uděláme všechno, abychom je co nejdříve obžalovali. Čas běží, v nejbližších několika měsících se rozhodne, zda vznesou obžalobu, nebo to nechají na nich. To je období, ve kterém musíme vynaložit další úsilí, abychom jim poskytli co nejvíce důkazů, aby se nám to nestalo znovu. Je tady osm svědků, nikdo nic nedělá. Jen Carla Del Ponteová (bývalá hlavní žalobkyně ICTY) publikovala po pár letech tento příběh v knize a já se ptám, proč jste nejednali, když jste měli osm svědků. Zde je důkaz, že jste je měli: proč jste neotevřeli případ a nezačali trestní stíhání,“ zeptal se Drecun.

Zdroj: B92 a MESSIN

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPapež se zbláznil? Povraždění mnichů islamisty v Alžírsku označil za důkaz Božího plánu na láskyplné a mírumilovné soužití mezi muslimy a křesťany   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:40:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Papež blahotořečil 19 kněží a mnichů zavražděných v devadesátých letech v Alžírsku islámskými teroristy. Jejich smrt označil za důkaz Božího plánu na láskyplmé a mírumilovné soužití mezi muslimy a křesťany.

Cesty boží jsou jistě nevyzpytatelné, ale já si teda představuji mírumilovné soužití trošku jinak. A papežův výrok považuji ve chvíli, kdy jsou křesťané na Blízkém východě fakticky nejpronásledovanější náboženskou skupinou, za naprosto nehorázný.

Autor: Martin Gust

Zdroj: catholicregister.org

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDamašek obvinil USA a jejich spojence z rabování památek   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:32:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Občanskou válku v Sýrii doprovázelo plundrování syrského kulturního dědictví ze strany Islámského státu* a dalších teroristických organizací. Damašek tvrdí, že odpovědnost leží i na Spojených státech, Francii a Turecku.

Syrské ministerstvo zahraničí v pondělí 10. 12. odsoudilo americké, francouzské a turecké jednotky, jež se spolu s jejich místními spojeneckými silami údajně podílely na provádění nelegálních vykopávek. Jmenovitě se jedná o místa antických památek v Manbidži, Afrínu, Idlibu, Hasace a Rakce.

„Tyto akce představují další válečné zločiny kromě těch, které byly spáchány proti syrskému lidu a syrskému dědictví," uvedl v pondělí zástupce ministerstva vládní agentuře SANA.

Damašek tvrdí, že rabování syrských historických pokladů je součástí strategie teroristů a jejich podporovatelů, jejichž cílem je připravit syrský lid o jejich minulost a zničit civilizační a kulturní dědictví. Ministerstvo zahraničí Sýrie vyzvalo UNESCO, aby odsoudilo údajné zločiny a jmenovalo ty, kdo je za ně odpovědný.

Dříve generální ředitel Generálního ředitelství památek a muzeí v Sýrii Mahmoud Hamoud obvinil USA, Francii a kurdské milice z provádění nelegálních vykopávek na severu země, které kontrolují.

Syrská vláda vynakládá značné úsilí, aby nalezla a vrátila ukradené historické artefakty. Ve spolupráci s mezinárodními institucemi se snaží vrátit památky, které byly nelegálně vyvezeny do zahraničí.

V září úřady spustily rozsáhlý projekt, který má obnovit hrad z 11. století Krak des Chevaliers v Homsu. V říjnu byl obnoven provoz Národního muzea v Damašku, který má symbolizovat politické, kulturní a ekonomické vítězství nad terorismem a návrat k normálnímu životu.

V květnu v Národním muzeu ČR za spolupráce s Generálním ředitelstvím památek a muzei v Sýrii proběhla výstava Archeologické dědictví Sýrie — pět let krize 2011 — 2015.

Zdroj: SANA, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponByl zveřejněn Akční plán na realizaci Pařížské klimatické dohody s podporou Globálního energetického propojení   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:22:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Organizace pro rozvoj a spolupráci v oblasti globálního energetického propojení GEIDCO a sekretariát Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu vydaly 10. prosince Akční plán na realizaci Pařížské klimatické dohody s podporou Globálního energetického propojení, a také založily Unii think-tanků Globálního energetického propojení.

Tento akční plán, který byl podle informace zveřejněn během Shromáždění OSN o změnách klimatu v roce 2018, je všestranně spojen s klíčovým obsahem Pařížské dohody o řešení klimatických změn. Akční plán předkládá systematický rozvrh pro realizaci Pařížské dohody v oblasti rozvojové situace, plánů na snížení emisí, spojení ideálů, akcí různých kontinentů a způsobu řízení, aby byl zajištěn mechanismus v oblasti praktické spolupráce a zeleného rozvoje mezi různými zeměmi.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerické ministerstvo financí oznámilo sankce proti třem severokorejským úředníkům   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:21:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V neděli americké ministerstvo financí vydalo prohlášení, ve kterém oznámilo sankce proti třem severokorejským úředníkům. Důvodem je, že oddělení, která řídí, jsou podezřelá z porušování lidských práv a provádění cenzurních akcí vedených státem.

Ve vyjádření se uvádí, že tři úředníci, kteří byli sankcionováni, byli šéf oddělení školství Korejské strany práce Choe Ryong-hae, šéf propagačního oddělení Korejské strany práce a ministr národní bezpečnosti KLDR Jong Kyong-thaek. Podle příslušných předpisů Spojených států bude majetek osoby sankcionované ve Spojených státech zmrazen a Američané s nimi nesmí obchodovat.

V červnu letošního roku se v Singapuru sešli americký prezident USA Trump a vůdce Severní Koreje Kim Čong-un. Oba představiteli podepsali společné prohlášení, aby dosáhly dohody o zavedení nových vztahů mezi KLDR a USA a o budování trvalého mírového a stabilizačního mechanismu na Korejském poloostrově. Poté dialog mezi KLDR a Spojenými státy nedosáhl žádného pokroku. Korejská centrální zpravodajská agentura vyslala v říjnu letošního roku autorský článek s názory na toto téma a kritizovala Spojené státy za to, že na jedné straně USA prohlásily, že už získaly dohody dialogu mezi oběma zeměmi a na druhé straně ještě provádějí sankce proti KLDR.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritská premiérka Theresa Mayová odloží hlasování o Brexitu   
Pridal tk Středa 12 prosinec 2018 - 04:20:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V pondělí britská premiérka Theresa Mayová uvedla, že odloží hlasování o dohodě Brexit ve Sněmovně. V budoucích dnech bude pokračovat Velká Británie v jednání s Evropskou unií.

Britská sněmovna plánuje uskutečnit hlasování dne 11. prosince o dohodě Brexit. V pondělí Theresa Mayová uvedla, že poslanci Parlamentu podporují mnoho klíčových prvků dohody Brexit, stále však existují obavy ohledně části dohody o irské pohraniční oblasti po Brexitu. Pokud by uskutečnili hlasování podle plánu, dohoda by možná nebyla schválena.

Vůdce největší opozice Britská labouristická strana Jeremy Corbyn řekl, že pokud by Teresa Mayová nemohla zajistit, že by mohla obnovit dohodu s EU, měla by okamžitě odstoupit.

Po více než ročním náročném jednání v listopadu dosáhly Velká Britská a EU dohody Brexit. Irský hraniční problém je nejkontroverznějším obsahem dohody. Podle dohody, pokud Spojené království a Evropa během přechodného období Brexit nevyjednávaly o obchodních opatřeních, na konci přechodného období bude oblast Severního Irska nadále podléhat obchodním pravidlům EU, aby se zajistilo, že neexistuje "tvrdé hranice" mezi Severním Irskem a Irskem. Kritici se obávají, že toto uspořádání nemá termín a přinese Británii riziko, že stále zůstane v EU.

Dohoda Brexit vyžaduje souhlas britského parlamentu a dalších členských států EU. Britská veřejnost se domnívá, že dohoda je v současné době obtížná ve sněmovně parlamentu kvůli opozici desítek členů poslanecké sněmovny.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3230 sec,0.1427 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,179kB