Sobota 22 prosinec 2018
Pod stromeček (1)   
Pridal tk Sobota 22 prosinec 2018 - 11:33:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Roční konference (CEWC - The annual Central Economic Work Conference), která se konala v Pekingu od úterý (18.12) do dnešního dne (pátek 21.12), definovala cestu rozvoje ČLR v roce 2019. Cílem rozvoje je splnění úkolů zabezpečujících dosažení umírněné prosperity společnosti v hlavních aspektech života občanů k roku 2020. Během konference, které předsedal premiér Li Kche-čchiang (1955) bylo vyznamenáno zvláštní medailí 100 Číňanů a 10 cizinců. Prezident Si Ťin-pching (1953) v rámci CEWC, oslav 40 let hospodářských reforem a v předdveří 40 výročí od založení diplomatických vztahů mezi USA a ČLR (1.1.1979 transferem diplomatického přiznání z Taipei do Pekingu a tím přiznáním politiky jedné Číny) potvrdil to, co víme: Ničeho nebylo dosaženo lehce… vedení strany získalo hlubší porozumění pro hospodaření a hospodářství v nových podmínkách… nehledě na dosažené, existuje celá řada nových a znepokojujících trendů v externím, komplexním a náročném prostředí, ve kterém tlak působí na ekonomiku směrem dolů.

Bylo to v roce 1978, kdy francouzská módní ikona, Pierre Cardin poprvé navštívil ČLR a kdy vláda ČLR dala start reformám, které pro většinu obyvatel ČLR byly překvapením. Proč? Reformy, podobně jako první Pierre Cardinova módní přehlídka v roce 1979 (v Cultural Palace of Nationalities), a v 1983 otevřený Maxim´s restaurant (s investicí 3,5 milionů USD v době, kdy průměrný Číňan vydělával 10 USD za měsíc), dlouho přezdívaný jako druhá francouzská ambasáda, nesly obrazy a symboly buržoasní společnosti. Uvedený příklad dokazuje pravdivost představy Pierre Cardina, KS a vlády ČLR, že rozvoj ČLR byl a je nezadržitelný. Až 4 roky později otevřela KFC svoji první restauraci, aby za 30 let jich mohla mít více než 5 tisíc. 40 let reforem dovolilo 740 milionům občanů ČLR opustit chudobu, dosáhnout ročního disponibilního příjmu na osobu ve výši 26,000 RMB (cca 3,768 USD z původních 171 RMB, tj. cca 25 USD) a západním politikům ještě jednou připomenout nutnost si uvědomit obsah pojmu angažovanost, a co opravdu znamená politická, hospodářská a kulturní angažovanost s ČLR: Není to udržování kontaktů a rozhovorů, návštěvy prezidentů, stranických a parlamentních delegací, ale realizace strategie založené na předpokladu, že kontakty, návštěvy a rozhovory povedou ke vzájemně výhodné spolupráci nehledě na skutečnost, že KS ČLR se nevzdá své role a moci. Není dostačující znát noty, podle kterých musíte hrát, důležitější je vědět, proč ony (noty) musejí být hrány.

Bohužel jsem doposud nemohl navštívit různé výstavy a programy věnované 40 letému výročí reforem ČLR v Evropě. Obdržená hodnocení kolegů a známých (například z Londýna) mi však dovolují tvrdit, že prezentace dosažených výsledků byla faktologická, hodnocení návštěvníků upřímná, poznamenaná lítostí (vyplývající ze srovnání vůdců) a snahou věřit, že ČLR nezneužije svoji měkkou a rostoucí vojenskou sílu k porobení Evropy uzavřením nedůstojných smluv, podobných těm, které musela ČLR podepsat v 19. Století na základě přinucení západními mocnostmi. V tomto kontextu, kolo času a krize (v UK, Francii a SRN, abych jmenoval tři v EU), způsobené brexitem a neschopností našich vůdců reflektovat historii a příčiny sociální nespravedlnosti, napomínají UK, ostatním ex-impériím a moderním

státům (s mocenskými ambicemi) nutnost vést dialog. Jenom v dialogu s vypracovanými kvalitními argumenty, můžeme porozumět světu a dosáhnout nejlepších rozhodnutí týkajících se osudu naší společnosti. Již Mileťané pochopili, že světu lze porozumět pomocí rozumu, a že pro pochopení a uchopení světového řádu je nezbytné přijít s velkolepou vizí, podobnou té, se kterou přišli Leukippos a Demokritos.

V Praze, dne 13. Prosince bylo ve slavnostně vyzdobených prostorách Velvyslanectví ČLR v ČR živo a veselo. Konal se zde Den otevřených dveří pro studenty a fanoušky facebookové stránky čínského velvyslanectví. Akci, na kterou přijalo pozvání 300 hostů, a které jsem se náhodně zúčastnil (nesleduji facebook, protože jsem žádnou stránku nikdy nezakládal) otevřel J. E. Velvyslanec Zhang Jianmin. Mezi pozvanými byli učitelé a studenti vysokých škol (UK, VŠE, VŠFS, ČVUT, Univerzita Palackého (Olomouc), TU Liberec, VŠTE (České Budějovice) a aktivní fanoušci facebookové stránky velvyslanectví. Hosté měli možnost bezprostředně zažít čínskou kulturu a pobavit se s přítomnými diplomaty.

Velvyslanec Zhang ve svém proslovu přivítal přítomné, shrnul úspěchy Číny dosažené během 40 let reforem a otevírání se světu a ohodnotil současné čínsko-české vztahy. Zdůraznil, že spolu s rychlým rozvojem čínsko-českého strategického partnerství se všestranně prohlubuje praktická spolupráce, včetně rostoucího zájmu o Čínu a čínsko-české vztahy, především u mládeže. Ta představuje novou sílu pro pokračování tradičního přátelství a spolupráci. Zřejmě velkou účastí upřímně potěšený velvyslanec Zhang potvrdil svůj talent pro humor, vyjádřil přání, aby přítomní využili tuto příležitost k získání vědomostí a hlubšího porozumění týkajících se Číny. Vyjádřil odhodlání podporovat další rozvoj čínsko-českých vztahů, ukázal přítomným vzorek měkké síly a respekt svoji přítomností na akci až do jejího konce.

Pro mě bylo zajímavé slavnostní vyhlášení výsledků facebookové soutěže esejí na téma Čína. Za napjatého očekávání bylo vyhlášeno, potleskem a společnou fotografií s velvyslancem Zhang odměněno devět oceněných. Nejstaršímu účastníkovi akce bylo osmdesát, nejmladšímu, sedm let. Všem přítomným se líbily ukázky bojového umění, tradiční hudby a práce čínských kaligrafů, tušomalby a další. Z několika pro mne zajímavých mladých účastníků jsem si vybral a oslovil Patrika Novotného, 20 letého studenta matematicko – fyzikální fakulty UK. Již večer, po výměně kontaktů, jsem byl příjemně překvapen mailem, dokazujícím jeho intelektuální a myšlenkovou vyspělost. Přeji Patrikovi zdraví a radost ve studiu a v jeho literární tvorbě a v osobním životě. Sobě přeji setkávat se častěji s mladými osobnostmi, schopnými přesvědčit svým chováním, konáním a myšlením. Proto, jsem na světě rád, jak zpívá Karel Gott, nejenom pro jednu píseň, nebo jednu dívku…ale i proto, že vím, proč se nám vnucuje elektronická pošta: abychom komunikovali s těmi, se kterými nechceme mluvit. Souhlasu netřeba.

Pod stromeček (2)

Roční tisková konference prezidenta Putina (20.12), trvala 3 hodiny 44 minut a nabídla odpovědi na 68 otázek novinářů, z celkového rekordního počtu 1.702 akreditovaných. Několik novinářů neobdrželo akreditaci z důvodů bezpečnosti nebo chování v minulosti.

Snaží se tuto skutečnost využít ke kritice tiskové konference a politického systému v RF, zapomínajíc současně, že u sousedů, Ukrajině, by ani nepřekročili státní hranici a nedostali vůbec odpověď. Nebudu konferenci podrobněji popisovat, ani analyzovat. Zmíním se pouze o několika osobních postřezích, které doplňují veřejně známá rizika spojená s mocí bez svědomí. Není normální, když se k prezidentovi pravidelně obracejí občané s prosbou o pomoc při řešení bytových problémů. Prosba o pomoc v tomto případě představuje absenci efektivní vlády a kontroly práce gubernátorů, starostů a úředníků měst a obcí a nabízí nejednu otázku: Jak dlouho ještě bude současná vláda nevládnout, neplnit příkazy prezidenta a kdo a jak vládne?

Odpovědi prezidenta Putina na některé, pro mne zajímavé otázky (spojené s efektivitou, sociální spravedlivostí a zahraniční politikou) lze shrnout do několika vět.

1) Tzv. oligarchové a manažeři státních podniků a podniků se státním podílem podnikají podle principu Čubajse: Podnikat se státem ve svůj a své kliky prospěch, proti lidu.

2) Prezident Putin, podle svých slov, nesleduje často TV. Přesto vylučuji, že by nevěděl o kvalitě a obsahu programů státních TV a rádio, a nevěděl o absenci svědomí u penězi a mocí posedlých. Není normální, aby státní TV prováděla sbírku peněz na operaci dítěte z venkova a současně děti oligarchů a manažerů létali na fotbalová utkání, dovolenou na Maledivy, nebo oslavy svých narozenin (po světě) privátními letadly, například společnosti Gazprom. A ve výsledku dotazu, prezident musel nařídit kontrolu. Podobně není normální ani výzva premiéra Babiše v případě neštěstí horníků společnosti OKD. Soucit a soustrast nepotřebují výzvy politiků a státních médií.

V uvedených případech předpokládám, že tzv. kodex korporátní etiky se vztahuje pouze na pracovníky, ne na manažery a vlastníky. Chci věřit, že odpověď prezidenta na otázku, proč státní TV nenabízí programy v kontextu Příroda – Vlast – Národ, alespoň část programového vedení TV pochopí jako úkol, prověřit a měnit kvalitu svých programů.

3) Boj mezi vládou a Kremlem není rozhodnut, sabotování prezidentských příkazů pokračuje. Důkaz: Signál z Kremlu odchází, příjemci ve vládě ho nepřijímají. Proto musel na příklad dnes prezident Putin napovědět premiérovi, že kontrola národních projektů se neprovádí pohledem na komputer v kanceláři, ale osobní přítomností a znalostí reality.

4) Velká část otázek mi potvrdila nedostatečnou zkušenost a přípravu tázajících klást otázky. Vždyť platí: Jak se ptám, takovou dostanu odpověď. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Pro intelektuálně, faktologicky a lingvisticky bezkonkurenčního prezidenta není proto problém vtipkovat, odpovídat protiotázkou, uklidňovat veřejnost, dokonce i zevšeobecňováním a indukováním (spolu)viny. Nezaslechl jsem v odpovědích prezidenta nic o konkrétním pilotním řešení problému s odpady, především ve spojení s vládním programem. Úkol, postavit 220 závodů na zpracování odpadů během 4-5 let, nemůže být profesionálně splněn současnou vládou při současné úrovni plnění prezidentských příkazů a korupce. Nezaslechl jsem vysvětlení, co je to za organizaci a členy (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (OSKB), když žádný člen OSKB do dnešního dne neuznal sjednocení

Krymu s RF. Nezaslechl jsem ani příklad představitelné role Polska v geopolitické hře USA v Evropě, kterou lze srovnat s rolí Kurdů v Sýrii a Turecku. Nezaslechl jsem nic podstatného nebo nového o kulturních hodnotách, ani slovo o kulturní suverenitě na otázky týkající se znárodnění strategických podniků a aktiv, rozdílu v příjmech a důchodovém zabezpečení. Pouze materiální důvody mluvící proti znárodnění a reformám. Srovnání bohatých a chudých s USA bez indikace metody, jak zmenšit rozdíl mezi nimi, není kvalitní odpovědí, ani nápovědou pro hluchoněmou výkonnou moc s omezeným cítěním a svědomím. Jak si vysvětluji dění, to co se děje a se nemění?

Tak zvaní oligarchové, manažeři státních společností, státní úřednici a jejich děti se řídí odpovědí poradce Brzezinského na otázku - Jak bude reagovat ruská elita na to či ono: Oni nemají žádnou elitu, je to všechno naše elita, protože všechny jejich základní zájmy jsou u nás. Je to materiální komfort, absence patriotismu a svědomí, které vedou ke zradě vlasti, závislosti na penězích, a v neposlední řadě, i k ovlivňování priorit zahraniční politiky.

Ukrajina a chování ruských a ukrajinských oligarchů slouží jako jeden z mnoha příkladů. Druhý příklad: Zrušení sankcí USA proti společnosti Rusal (druhý na světě výrobce hliníku - 3,9 milion tun v roce 2017) a Olegovi Deripaska. Zveřejněné rozhodnutí OFAC (Správa pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA) dokazuje, že USA získaly skutečnou kontrolu nad aktivy Olega Děripasky. Podle podmínek OFAC může Deripaska blokující balík akcií En+ předat VTB, jehož podíl akcií tak stoupne z 9,6 % na 24 %. Ruská banka však může hlasovat pouze současným balíkem tvořícím necelých 10 % a hlasovací právo ostatními akciemi (bude podle informací Bloombergu) patřit nezávislé třetí straně zastupované občanem USA. Jinými slovy: Omezení stanovená OFAC vůči představenstvu společnosti garantují Američanům plnou kontrolu operativní činnosti ruské společnosti Rusal. Kromě toho En+ ani Rusal nemohou změnit registraci ze zahraniční na ruskou bez povolení OFAC. Třetí příklad: Světové ekonomické fórum v Davosu (WEF Davos 2019) a účast ruské oficiální delegace a Rusů pod sankcemi. Oleg Deripaska, Viktor Vechselberg (Renova) a Andrej Kostin (VTB), se mohou podle posledních dostupných zpráv účastnit fóra, nesmí ale mluvit s Američany, být ve společnosti, ve které jsou nebo vystupují Američané, nesmějí používat komunikační prostředky s použitím I-cloud, organizátoři nesmí jim pomáhat organizovat setkání a jednání, apod. Jestli takové podmínky budou skutečně platit v den otevření fóra, které je podle mého letitého pozorování a hodnocení výsledků polomrtvé již proto, že není schopné přijímat vážná rozhodnutí o naší budoucnosti, a bude li se fóra účastnit oficiální delegace RF a uvedené osoby, bude to další důkaz slabosti a nezájmu ruských elit, chránit ruskou kulturní suverenitu, se všemi představitelnými a nepředstavitelnými následky i pro nás v Evropě.

Kdo nechápe, co se děje ve světě – ve kterém se každý může stát prezidentem, nechápe, co mám na mysli, nebo jak omezenou moc má prezident Putin ve vztahu k oligarchům, což dokazují společnost Rusal a Oleg Děripaska, může se zamyslet nad výrokem George Denis Patrick Carlina (1937– 2008). Tento americký stand-up komik, proslulý svým cynismem, černým humorem, stejně jako názory na politiku, anglický jazyk, psychologii, náboženství a různá další tabu a témata, odpověděl svého času sám sobě na otázku: Co je to nejzajímavější

na vile postavené na pobřeží? Jste tam obklopeni idioty pouze ze tří stran… Zvětšili jsme naše statky (majetek), a současně zmenšily naše hodnoty. Příliš mnoho mluvíme, příliš málo milujeme a příliš často nenávidíme. Naučili jsme se vydělávat na život, ale neumíme žít. Přidali jsme roky k životu, ale ne život k rokům. Souhlasu netřeba.

Pod stromeček (3)

George D. P. Carlin mi nabízí výrok, který se hodí pro třetí část příspěvku: Mluvím sám se sebou, protože jsem jediný člověk, kterému se moje odpovědi líbí. Prezident Trump ve svém nedávném, poměrně krátkém interview na Fox News použil 20x název Čína (pro ČLR) ve spojení s popisem strategie USA v Africe. Tam čelí USA hospodářsko – finanční a vojenské konkurenci ČLR a RF. Donaldu Trumpovi nelze upřít úspěšnou efektivní taktiku, ne prezidentské chování a výborné instinkty. Je to umění, vyhlásit odchod vojsk ze Sýrie při zkušeností s odcházením vojsk z Afganistánu, z Iráku, nechat odejít ministra obrany James Mattise (k 28. Únoru 2019) v době bojů s ČLR na obchodním, technologickém (Huawei) a špionážně - hackerském poli (Zhu Hua a Zhang Shilon, hackeři obvinění z útoků na 45 technologických společností USA, minimálně 12 US států a institucí, včetně získání dat více než 100 tisíců členů námořních vojsk). Je to umění, strašit karavanou migrantů, kteří chtějí do USA a současně iniciovat sbírku peněz na stavbu zdi kvůli neschválení investice Kongresem USA. Je to umění, využít pro sebe skutečnost, že média vydělávají na tom, že jsou nepřátelská a žurnalismus se stal ještě více prodejným a neprofesionálním, než kdykoli předtím.

Případ Spiegel a jeho reportéra Claas Relotius, je aktuální. Představujíe symbol doby a podporující ztrátu důvěry k profesionálním médiím. V době anonymních webových stránek, anonymních reakcí čtenářů, obojí z domova i zahraničí, v době intenzivní politické propagandy a tvorby veřejného mínění profesionálními manipulátory s pomoci sofistikovaných technik, šíření nenávisti, jejíž objem dostihl bodu nenávratu, by měla masová profesionální média garantovat kvalitu a čistotu rešerše, transparentnost zdrojů a přísnou kontrolu zveřejněného textu s rozlišováním mezi zprávou, komentářem a analýzou. V ideálním případě včetně náznaku dopadů a nutnosti dopadové analýzy.

V kontextu porozumění práv a povinností (médií) se musí hodnotit i zpravodajství a komentáře západních masových médií ve spojení s konáním prezidentů Trumpa, Si a Putina. Pomalu a málo píše News.ru o včerejší tiskové konferenci prezidenta Putina. Zabíjející vážností, nebo lehkomyslností (otázky týkající se svatby prezidenta) píše The Daily Beast. Associated Press se zmiňuje o pozitivní statistice posledních několika let, o reakci prezidenta na prohlášení o vítězství koalice pod vedením USA nad ISIL, o odchodu amerických vojsk ze Sýrie. The New York Times napsal – Donald má pravdu, a já s ním souhlasím. CNN zdůraznil slova Putina o tom, že blokádu Donbasu organizovala Ukrajina, zatímco německý Die Welt vidí nebezpečí ve zrušení smlouvy INF. Britská TV Sky News, The Guardian a The Telegraph se zmiňují o brexitu, bezvýchodné situaci vzájemných vztahů, otravě Skripala. Zmiňuji se krátce o zahraničních reakcích, protože dokumentují výběr, hloubku a typ zájmů jednotlivých médií, a při čtení indikují, že zprávy nejsou v kontextu současných skutečností,

které představuje například: RF nevěří, že ČLR nahradí USA, přestože věří, že dominance USA se neodvratně blíží svému konci. Nebo že EU a Japonsko nepůjde slepě za ČLR. Nebo že RF má pravděpodobně určité výhody z boje mezi USA a ČLR. Udrží-li RF své dosavadní místo za stolem s USA a ČLR, nebude jí pravděpodobně vadit ani dominance ČLR. Proč a co tím mám na mysli? Příklad z USA napoví.

Je tomu 46 let, kdy byl na letním festivalu v Milwaukee (21. července 1972) po ukončení snad nejznámější scénky zvané Sedm slov, která nikdy nesmíte říct v televizi, zatčen a obviněn z porušování mravnostních zákonů mnou zmíněný George D. P. Carlin. Spor, často zvaný Milwaukská sedmička, byl v prosinci téhož roku zamítnut. Soudce konstatoval, že jazyk byl neslušný, ale že měl právo tato slova pronést, pokud nezpůsobil žádnou výtržnost. V roce 1973 došlo k další stížnosti. U Federálního úřadu pro sdělovací prostředky (FCC) si stěžoval muž poté, co se svým synem slyšel podobnou scénku, nazvanou Ohavná slova. Vysílala ji rozhlasová stanice WBAI v New Yorku, náležící k síti nezávislých rozhlasových stanic Pacifica Network. Pacifica obdržela předvolání k soudu od FCC. Ten požadoval udělení pokuty společnosti, za porušení nařízení FCC, zakazujícího vysílání obscénního materiálu. Nejvyšší soud USA žalobu FCC potvrdil hlasováním 5 : 4, a usnesením, že scénka byla neslušná, ale ne obscénní, FCC má právo zakázat takové vysílání v době, kdy je pravděpodobné, že jsou mezi posluchači děti (F.C.C. v. Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978). Soudní dokumentace obsahuje přesnou transkripci scénky, která v češtině zní jako: Hovno, chcát, mrdat, píča, čurák', 'zmrd a kozy. To je těch sedm těžkotonážních. To jsou ty, které nakazí tvojí duši, ohnou ti záda a zabrání této zemi vyhrát válku.

Aby nedošlo k válce, a prohře v ní, pokračujte ve vzdělání. I přes Vánoce a během dovolené. Seznamujte se ještě více s komputery, řemesly, zahradnictvím, jedno s čím. Nenechávejte Váš mozek zlenivět. Prázdný mozek, to je dílna mistra čerta. Jeho jméno: Alzheimer (George D. P. Carlin). Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
21.12.2018Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTomio Okamura: Jaký byl ve skutečnosti Václav Havel? Své nejbližší – Olgu i Dagmar, kontinuálně podváděl. Obklopil se přáteli, kteří uměli výhodně privatizovat státní majetky...   
Pridal tk Sobota 22 prosinec 2018 - 08:37:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Václav Havel je médii představován jako ikona revoluční morálky – jaký byl ale ve skutečnosti? Pátý díl z celkem 18-ti dílného seriálu s názvem „Ukradená revoluce“ na základě putovní výstavy hnutí SPD, kde na velkoplošných panelech po celý příští rok na náměstích celé ČR připomeneme mnoho nejznámějších, avšak dnes již polozapomenutých příběhů po Sametové revoluci.

Václav Havel slíbil, že se stane jen dočasným prezidentem na jedno přechodné období. Dal osobně slovo Alexandru Dubčekovi, že bude podporovat jeho kandidaturu v dalším období. Řekl, že první volba, kdy se nechal zvolit komunistickými poslanci, byla výjimečná událost v zájmu stability a že podporuje právo občanů na přímou volbu prezidenta.
Skutečnost? Stal se dokonce čtyřnásobným prezidentem. Pověřil komunistického premiéra Čalfu, aby pomocí slibů a vydírání zařídil jeho první volbu v prosinci 1989. Pomocí slibů a vydírání donutil Dubčeka, aby proti němu nekandidoval.

Od přímé volby v další prezidentské volbě roku 1990 bylo upuštěno, hrozilo, že ji vyhraje Dubček.

Pro zajištění vítězství svého OF se s Janem Rumlem podílel na vydírání a diskreditaci lidovce Bartončíka, která měla za cíl poškodit lidovce před volbami.

Havel s Rumlem tím nejen porušili tehdejší volební zákon, který zakazoval těsně před volbami volební kampaň a agitaci, ale pod jejich nátlakem dostal předseda lidovců infarkt a zhroutil se.

Připustil (pokud se na ní nepodílel) bezprecedentní totalitní zvůli, kdy byl na dva týdny vzat do vazby poslanec Miroslav Sládek, aby Havel mohl být zvolen počtvrté na druhý pokus o jeden, Sládkův, hlas. Vazba byla na Sládka uvalena poté, co byl obviněný za výrok, že “Češi měli za války postřílet víc Němců”. Tři dny po prezidentské volbě ho soud zprostil obvinění a propustil z vězení.

Udělil doslova strašnou amnestii v lednu 1990, proti níž protestovali všichni, kdo měli nějaké povědomí o vězeňství a která přinesla mrtvé, utrpení a škody tisícům nevinných lidí.

Prohlásil, že nic nepožaduje, ale nakonec v tichosti prolomil restituční hranici (Lucerna, Barrandovské terasy). Lucernu nakonec prodal agentovi StB Junkovi.

Spolupracovníka StB Tošovského jmenoval guvernérem ČNB, který vysokými úroky dusil růst, rozprodal se ztrátou zlatý poklad ČR a pod jeho dohledem zkrachovaly téměř všechny velké banky.

Nechal zavřít zbrojovky, zejména na Slovensku, a tím vyklidil trh konkurenci.
Podpořil „humanitární bombardování“ Jugoslávie a mafiánský pseudostát Kosovo.
Konzum kritizoval z Mercedesu-Benz GL 500 a obklopil se přáteli, kteří uměli výhodně privatizovat státní majetky – Bakala, Schwarzenberg, Kocáb, nebo utrácet státní peníze – Bursík, Kocáb, Vondra.

Své nejbližší – Olgu i Dagmar, kontinuálně podváděl.
Co si o tom myslíte Vy? A jestli souhlasíte, prosím SDÍLEJTE. Přeji Vám hezký den.

Autor: Tomio Okamura

______________________________

Připomeňme si výroky Václava Havla a porovnejme je s realitou. Čtvrtý díl z celkem 18-ti dílného seriálu s názvem "Ukradená revoluce" na základě putovní výstavy hnutí SPD, kde na velkoplošných panelech po celý příští rok na náměstích celé ČR připomeneme mnoho nejznámějších, avšak dnes již polozapomenutých příběhů po Sametové revoluci a porovnáme je se současnou realitou.

V projevu k občanům před volbou prezidenta republiky řekl Václav Havel v Československé televize dne 16. prosince 1989, cituji: „Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků... Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.“ Konec citátu. A v další části projevu Havel mluvil že, cituji: „Promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se možná někteří z vás obávají, připravovaly desítky dobrých lidí.“ Konec citátu.

V projevu z balkonu Melantrichu na Václavském náměstí v roce 1989 řekl Václav Havel, cituji: „Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.

A jaká je skutečnost - Havel se nechal zvolit prezidentem celkem čtyřikrát, přičemž aby prošlo jeho poslední zvolení o jediný hlas, byl před hlasováním zatčen a zadržován poslanec Miroslav Sládek. Jeho vazba vedla ke zvolení Václava Havla o jeden jediný hlas.

V Československé televizi dnes 17. 12. 1989Václav Havel řekl, že cituji: „V budoucnu se, podle mého mínění, musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jako má dnes“. Konec citátu.

Opak se však stal pravdou - pravomoci prezidenta byly nejen rozšířeny, ale byla přijata zásadní změna - socialistická ústava ukládala prezidentovi zodpovídat se Federálnímu shromáždění a zakazovala stíhat prezidenta pouze pro jednání spojené s výkonem funkce. Nová pseudodemokratická ústava nařídila, že prezident republiky není nikomu za nic odpovědný a je beztrestný. Tento paragraf byl později zmírněný na současnou verzi, kdy prezidenta nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

A v prosinci roku 1989 Václav Havel řekl, cituji: „Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem“. Konec citátu.
A jaký je stav – to vidíte všichni.

V novoročním projevu 1.ledna 1990 řekl Václav Havel, cituji: „Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncepci důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat...“ Konec citátu.

A jaký je stav – to vidíte všichni.

23. ledna 1990 při projevu ve Federálním shromáždění Václav Havel řekl, cituji: „Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé ponížení, staří, děti či lidé jakkoli handicapovaní. Chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými společenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice více než kdo jiný.“

A jaký je stav – to vidíte všichni.

V dubnu 1990 ve veřejném projevu Václav Havel řekl, cituji: „Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuzným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout... Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!“ Konec citátu.

A jaký je stav, vidíme všichni.

Na tiskové konferenci po přijetí zákona o volbách řekl Václav Havel na dotaz novinářů, cituji:“ Ptáte se s údivem, jestli bude inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovém prohlášení včetně dalších dokumentů, a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od NEekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v této chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme.“

V roce 1990 také Václav Havel řekl, cituji: Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme“. Konec citátu.

A skutečnost byla taková, že za pár let jsme za vydatné asistence Václava Havla v NATO.

29. června 1990 řekl Václav Havel ve Federálním shromáždění, cituji: „Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury... Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl zadán. Zde neplatí žádné „Nejde to!“

A teď si řekněme jaká byla skutečnost, která se zcela lišila od Havlových slibů. Za rok dělala inflace a zdražení 56 %. Nezaměstnanost v r. 1991 4,13%.

Přišla privatizace a majetek zprivatizovaný kupónovou privatizací byl ihned zpronevěřen a rozkraden. Z investičních fondů a společností se podle propočtů Komise pro cenné papíry v průběhu 90. let až do 30.6. 2002 ztratil majetek za zhruba 50 miliard korun. Je to velmi slabý odhad, zahrnuje jen prokazatelně zcizený majetek prokázanou trestnou činností. Skutečná výše se pohybuje ve stovkách miliard.

Kupónová privatizace byla spuštěna bez jakékoli právní regulace privatizačních fondů - ačkoli ji mnozí experti žádali.

Nezmizelo jen právo na práci, ale lidé si dnes nejsou jistí ani svými domovy a odchod do důchodu znamená pro statisíce důchodců živoření na životním minimu. Rodiny s dětmi přišly o velkorysé novomanželské půjčky splácené zčásti “narozením dětí”, přišly o velkorysou podporu vlastního bydlení i o možnost získat státní či podnikové byty.

Mizející sociální jistoty se po revoluci projevily i v nárůstu sebevražd z existenčních důvodů - jev za socialismu nevídaný.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMigrační pakt: Utajovala OSN informace o tomto dokumentu?   
Pridal tk Sobota 22 prosinec 2018 - 08:32:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bývalý advokát André Sirois, který pracoval 40 let v OSN, v rozhovoru pro Sputnik.France prohlásil, že v databázích OSN se až do posledního okamžiku nebylo možné obeznámit s textem připravované v Marrákeši dohody o migraci. Jde podle jeho názoru o úmyslné zatajování informací s cílem nepřipustit, aby bylo podepsání dokumentu zmařeno.

Kanaďan André Sirois bere ostražitě možné následky dohody pro státy, které ji podepsaly. Spolupracoval po 40 let s OSN a zúčastnil se mj. Mezinárodního tribunálu pro Rwandu.

Expert vytyčuje především nedostatečnou průzračnost ze strany OSN — před přijetím byla dohoda zahalena tajemstvím. Podle slov André Siroise mohla OSN záměrně utajovat informace, aby nebyl dokument zamítnut v průběhu projednávání.

„Jsem přesvědčen, že některé údaje nebyly úmyslně zveřejněny. Pracuji s dokumenty OSN už 40 let v knihovně a v informačních službách, donedávna jsem neměl k tomuto dokumentu přístup. Pracovníci knihovny OSN a známí novináři mi řekli, že dokonce i jim je těžko najít text tohoto dokumentu," řekl André Sirois v rozhovoru pro Sputnik.

„Nemyslím si, že se to stalo náhodou, prostě chtěli, aby byl dokument schválen bez zbytečných otázek," tvrdí advokát.

Sirois je ze své strany přesvědčen, že pakt bude mít záporný účinek, protože podle jeho názoru omezí svrchovanost některých států a zbaví je možnosti provádět vlastní migrační politiku. Dotkne se to mj. Kanady, která je známá svou mimořádnou „naivitou" v mezinárodních organizacích. Kanada touto dohodou utrpí jako jedna z prvních. Tato země přijímá mnoho imigrantů a snaží se vypadat na mezinárodní scéně jako pokroková.

„Naivita Kanaďanů v OSN je všeobecně uznávanou skutečností. V OSN všichni vědí, že Kanaďané podporují jako první podobné ušlechtilé záměry, pak na to vždy doplácejí," tvrdí Sirois. „Mezi signatáři je mnoho států, které nebudou dohodu plnit. Připomenu, že jsou mezi nimi i takové, kde žije méně lidí než v hlavním městě Québeku. Pakt podepsaly země, které migranty nepřijímají a které je už nechtějí přijímat. Můžeme dlouho mluvit třeba o Spojených arabských emirátech… Jak se stalo, že SAE, které se topí ve zlatě, už migranty nepřijímají, dokonce ani muslimy, a posílají je k nám? Říkají nám, co máme dělat, státy, které samy žádné migranty nechtějí. Je na tom něco naprosto skandálního."

„Dohodu budou muset plnit země, které migranty už přijímají," zdůrazňuje Sirois.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ksQ4

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPoslanec SPD se odmítl omluvit: Václava Havla se nedá pošpinit víc, než se pošpinil on sám   
Pridal tk Sobota 22 prosinec 2018 - 08:27:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr zahraničí Tomáš Petříček vyzval poslance SPD Lubomíra Volného, aby se omluvil za slova o Václavu Havlovi. Ten totiž označil bývalého českého prezidenta za jednoho z největších vlastizrádců Česka. Poslanec se však omlouvat nehodlá a podle něho se Havla nedá pošpinit víc, než se pošpinil on sám.

Petříček je hluboce zklamán a velmi se stydí za výroky poslance Volného z SPD o Václavu Havlovi.

„Nesouhlasím se vším, co Václav Havel v politice udělal, ale šířit takovou nenávist a zlobu ohrožuje budoucnost naší země. Do svobodné části světa jsme se vrátili po 40 letech totality i díky Václavu Havlovi, sprosté a podlé nadávky na tom nic nezmění. Poslanec Volný by se měl omluvit. V politice si lze vážit slušnosti, ne hulvátů," napsal ministr zahraničí na svém Facebooku.

Poslanec se však omlouvat nehodlá. Jak uvádí portál Novinky, po ministrově výzvě Volný prohlásil: „Nikdy se nebudu omlouvat za pravdu. Jméno Václava Havla se nedá pošpinit víc, než ho pošpinil on sám svým životem."

18. prosince k příležitosti výročí sedmi let od úmrtí Václava Havla poslanec SPD na sociálních sítích označil bývalého českého prezidenta za vlastizrádce.

Před sedmi lety zemřel jeden z největších vlastizrádců této země.
Václav Havel. pic.twitter.com/mihhVeMljD
— Lubomír Volný (@lubomir_volny) December 18, 2018
Následně svá slova Volný zopakoval i v České televizi.

19. prosince v Poslanecké sněmovně došlo k poškození obrázku Václava Havla, který byl přilepen na dveře poslaneckého klubu STAN na památku 7. výročí jeho smrti.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ksQ2

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponObvinění EU ze systematického a povinného transferu technologií v Číně je nepodložené   
Pridal tk Sobota 22 prosinec 2018 - 08:23:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
EU včera rozhodla o tom, že podá žalobu o systematickém a povinném transferu technologií v Číně u WTO. Čínská delegace v EU řekla, že obvinění EU ze systematického a povinného transferu technologií v Číně je nepodložené. V Číně neexistuje žádný zákon, který požadují zahraniční společnosti, aby zavedly transfer technologií v Číně. Čína přikládá velký význam ochraně práv duševního vlastnictví. Podle statistik činily v loňském roce poplatky za duševní vlastnictví, které platila čínská společnost zahraničním zemím, až 28,6 miliardy amerických dolarů, z nichž jedna třetina byla vyplacena do EU.

Pokud jde o rozdíly v mezinárodním obchodu, čínská strana se zasazuje o řádné vyřešení prostřednictvím rovných konzultací na základě vzájemného respektu a v souladu s příslušnými pravidly WTO.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPutin uspořádal 14. ročník tiskové konference   
Pridal tk Sobota 22 prosinec 2018 - 08:22:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dne 20. prosince uspořádal ruský prezident Vladimir Putin tiskovou konferenci 2018 v Moskevském mezinárodním obchodním centru. Za téměř čtyři hodiny odpověděl Putin na více než 60 otázek, včetně ruského hospodářského a sociálního rozvoje, zahraniční politiky, čínsko-ruských vztahů, odstoupení USA od smlouvy INF, situace v Sýrii a dalších.

Byla to 14. tisková konference Pro Putin po jeho vstupu do funkce ruského prezidenta. Konference se zúčastnilo celkem 1702 novinářů z ruských a zahraničních médií, z nichž dvě třetiny pocházejí z ruských místních médií.

Putin na konferenci řekl, že dvě nejdůležitější věci pro Rusko v roce 2018 jsou úspěšné prezidentské volby a úspěšné uspořádání mistrovství světa ve fotbale. Ohledně ruských makroekonomických údajů Putin uvedl, že HDP Ruska v roce 2018 vzrostlo o 1,8%, míra nezaměstnanosti klesla na 4,8% z 5,2% v roce 2017 a roční míra inflace zůstala na úrovni 4,1% - 4,2%. Řekl, že od roku 2021 chce vláda dosáhnout vyššího ekonomického růstu na 3% a Rusko by se mělo stát pátým největším hospodářstvím na světě.

Pokud jde o ekonomické sankce proti Rusku, Putin poukázal na to, že Rusko v historii opakovaně trpělo sankcemi. Ve skutečnosti se ruská ekonomika přizpůsobila nové normě sankcí. V letošním roce Rusko dále bude investovat 600 miliard rublů (přibližně 9 miliard amerických dolarů) na projekty ohledně náhrady dovozu.

Pokud jde o zahraniční politiku Ruska, Putin poukázal na to, že cílem zahraniční politiky Ruska je vytvořit příznivé prostředí pro domácí rozvoj.

Putin na konferenci vysoce ocenil rozvojové úspěchy Číny za 40 let a vyjádřil spokojenost s vývojem čínsko-ruských vztahů. Řekl, že pro Čínu s populací 1,3 miliardy obyvatel je velmi důležitá stabilita a předvídatelnost. Komunistická strana Číny po vedení Xi Jinpinga (Si Ťin-pching) učinila správnou volbu a zaručila udržitelný rozvoj Číny.

Putin řekl, že v roce 2018 objem dvoustranného obchodu mezi Ruskem a Čínou dosáhl téměř 100 miliard amerických dolarů, což je důležitý ukazatel a uspokojivý úspěch. Je to úkaz současného stavu vývoje dvoustranných vztahů a výsledku neustálého posilování vzájemné důvěry mezi oběma zeměmi.

Pokud jde o vztahy mezi Ruskem a USA, tak Putin doufá, že se vztahy mezi oběma zeměmi co nejdříve zlepší. Putin má zájem se setkat s prezidentem Trumpem, chce s ním hovořit o mnoha tématech. Rusko je na to připraveno.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČT možná jen na okamžik pootočila kolo svých dějin – a Farský ze STANu ji za to sepsul   
Pridal tk Sobota 22 prosinec 2018 - 08:20:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stal se zázrak. ČT vyslyšela dlouholeté volání českých lidí po tom, abychom se o názorech ruských politiků a konkrétně pak o názorech prezidenta Putina nedovídali jen zprostředkovaně, tedy až poté, co jej k obrazu svému, resp. k obrazu nadřízených přežvýkají její redaktoři, a tak nám – možná už v zajetí blížící se vánoční štědrosti – přichystala na čtvrtek 20. prosince 2018 skutečně nečekané překvapení. Od šesti hodin ráno do devíti hodin dopoledne, to je celkem 181 minut, jsme na ČT 1 a ČT 24 měli spolu se 1760 zástupci ruských a zahraničních médií možnost sledovat průběh tradiční bilanční tiskové konference prezidenta Putina v Moskvě.

Stalo se tak poprvé a poprvé se nám též toho útěšlivého rána a dopoledne zazdálo, že z Kavčích hor přestal na okamžik bouřit tupý a jen jedním směrem dující nepřátelský vichr a chlad, ale že z něj na okamžik vane i cosi přátelského a snad i naděje v naše lepší příští, kdy budeme moci sledovat co říká Západ i co říká Východ, a svobodně se pak budeme moci rozhodnout, kdo z těch dvou má pravdu a tomu pak budeme držet palce. Že k naplnění dojde konečně Masarykova slova, že demokracie je diskuze a že jen z diskuze může vzejít dobrý výsledek. A že ta diskuze se bude samozřejmě odehrávat nejen v parlamentu či v hospodách, ale též – a na to Masaryk hlavně myslel - i v médiích. Že jedny noviny budou psát tak a druhé jinak – a ne tudíž tak, že zde vznikne jakýsi mainstream, v němž všichna média budou zpívat stejně a jen tahle písnička bude mít vstup do našich hlav povolen. Že prostě zavládne demokracie skutečná, což znamená demokracii i v médiích, bez níž je demokracie skutečná – a ne tedy demokracie jen podle jména – nemožná.
Takovéto myšlenky se nám tedy včera ráno a dopoledne při poslechu Putinovy tiskové konference honily hlavou a jedna z nich se ozývala nejhlasitěji: Je tohle, co teď na obrazovce sledujeme náhodný úlet, který už zítra vystřídá včerejší jednostrannost, anebo jde o zablýsknutí na lepší časy, kdy napříště už nebude na jedné straně povinný nepřítel a na straně druhé povinný přítel – a to bez ohledu nato, jak se oba chovají.

Pan Farský ze STANu na tuto otázku sám za sebe i za svoji stranu STAN a možná i za celý současný tzv. demoblok (TOP09, ODS, Piráti a lidovci), ještě včera večer odpověděl, když ve večerním pořadu ČT 24, moderovaném Jabubem Železným, se do ČT ostře opřel za to, že si dovolila Putinovu tiskovou konferenci vůbec přenášet.

Takže buďme dál slepí a hluší k tomu, co se kolem nás i ve světě děje, buďme informovaní jen z jediné strany, nediskutujme a držme směr, to je demokracie, jak si ji na rozdíl od Masaryka představuje mladý politik Farský a spolu s ním zřejmě i všichni z jeho spolku demobloku.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2944 sec,0.0689 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,238kB