Pondělí 24 prosinec 2018
24. prosince   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 19:50:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Tak začíná jedna z nejslavnějších vánočních písniček Jiřího Suchého (text) a Jiřího Šlitra (hudba), která vyšla na desce v roce 1962. Včera jsem nevěděl, jak ji přesvědčivě s několika málo slovy vysvětlit jednomu ze svých známých žijících daleko na východě od nás. Dnes, kdy jsem rozhodl napsat krátký příspěvek, dříve než slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní, a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc, připomínám nejenom sobě, snad i mnohým jiným rok 1815.

Tenkrát strádala velká část Evropy na následky Napoleonských válek let 1792 – 1815. Současně však i na následky klimatické katastrofy: Sopka Tambora na malém indonéském ostrově vrhla v dubnu 1815 do stratosféry přibližně 150 kubik-kilometrů masy, která přeměnila evropský den v podvečer a noc. V sousedním Rakousku, Německu a Švýcarsku pršelo a sněžilo celé měsíce. Dokonce i v létě se teploty nedostaly nad nulu. Následné tání umocnilo katastrofu povodněmi, enormním zvýšením cen zrna a chudobou. Chudí jedli trávu, objevily se tzv. hladové housky, dobytek umíral a lidé migrovali.

V té době, 24. Prosince 1818, tedy přesně na den před 200 roky zaklepal na dveře domu svého přítele Franz Xaver Grubera ve vesnici Oberndorf, 20 kilometrů severně od Salzburgu, mladý kněz Josef Mohr. Přinesl básničku, kterou napsal před dvěma roky a poprosil svého přítele, varhaníka v kostele Oberndorf, ji zhudebnit. Téhož večera došlo k premiéře vánoční písně - Weynachtslied – dnes známé Tichá noc, svatá noc (Stille Nacht! Heilige Nacht!), komponované v D-Dur pro dva hlasy (Mohr – tenor, Gruber – bas) a kytaru. Písničku uslyšel stavitel varhan Karl Mauracher (z Fügen v Zillertalu). Nechal si dát noty, transformoval písničku do fugy, budil s ní zájem u Tiroler Sängergesellschaften a tím poslal písničku na cestu ke slávě a nesmrtelnosti. Podle mnou neprověřené informace písnička zazněla v roce 1839 v americké Holy Trinitty Church v New Yorku. V dvacátém roce se tak z písničky stává světový hit. V říjnu 1905 byla nahrána první gramofonová deska Silent Night, Holy Night s americkým Haydn Quartet. Stala se nejprodávanější deskou, kterou zpívali katoličtí a protestantští misionáři po celém světě. Písnička, která pomohla udržet slávu a obrovské příjmy nekonečné řadě zpěváků, od Mouskouri počínaje, přes Gregera, Whittakera, Jürgense, Tony Marshall, Kelly Family, Zillertaler Schürzenjägern, Borg, Calimeros, José Carreras, Frank Sinatra a Karlem Gott konče, se zpívá i dnes. Proč se zmiňuji o písničce?

Protože písnička se stala prakticky lidovou, zapomnělo se – jak to často a zvykem bývá, na její autory. Přepisování historie, v tomto případě popisované písničky, dovolilo dlouhou dobu považovat za autora bratra Josepha Haydena, Michaela Haydena. Díky oblíbenosti písničky u krále Friedrich Wilhelm IV. von Preussen (1795–1861), který inicioval podrobnou rešerši, dnes víme, kdo byli skuteční autoři. Proto, nejenom v podkroví básníci bláhový pro ni slzy roní. Hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým… Po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo vánoc.

Ještě mnohem dříve, 24. prosince 1714 vydal Petr I, i dnes velice aktuální, příkaz k boji s korupcí (О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное). Příkaz měl sílu přísného zákona s tvrdými fyzickými a materiálními tresty, trestem smrti konče. Připomínám, že se nejednalo o první, ani poslední příkaz nebo zákon, nejenom v Rusku. Přesto měl příkaz – zákon svoji charakteristiku: 1711, kdy byla založena finanční policie, Petr I zvětšil její pravomoce dopisem z 16. Dubna 1717 (Также и в таких делах, о которых фискалы будут доносить, чтобы немедленная инквизиция была и экзекуция) a prakticky vytvořil ochranu málo a nemajetných před zlovůlí, vydíráním a úplatkářstvím zkorumpovaných úředníků.

Vrchní finanční úředník té doby, Alexej Nestěrjov provedl v 1715 grandiózní protikorupční akci, kterou nemohu z časových důvodů podrobně popisovat. Kromě: viníci předražených prodejů armádě, vývozu ukradených peněz do zahraničních bank, porušení přísahy a podobných skutků byli veřejně odsouzeni k smrti. Problém všech příkazů – zákonů byl a zůstává aktuální do dnes: Blízcí k moci a příbuzní, v daném popisovaném případě ze 14 osob, byli trestání smrtí pouze dvě. Jestliže měl gubernátor Sibiře, Matvěj Gagarin smůlu, a pověsili ho 1721 v doprovodu hudby a ohňostroje, to Grigorij Černyšev měl štěstí. 5 dní vězení, 372 rublů pokuta a dřívější služba přímo u cara stačily mu se vyhnout smrti. Platí i dnes, co jsem napsal v příspěvku Boj s korupcí, je boj s větrem, zveřejněném i ve své knize Souhlasu netřeba (ISBN 978-3-00-052470-7) a také: Bližší košile než kabát.

Dnes, 24. prosince 2018 a všechny dny po té, bychom měli si připomenout nejenom oběti tsunami v Indonésii, chudobu, hlad nespravedlnost a bohatství ve světě, migraci se všemi i těžce představitelnými následky, ale i pokrytectví vůdců, kteří doufají vyhrát čas polit-korektností. Kradou čas těm, kteří se snaží vyloučit opakování historie, nejenom písničky Tichá noc, svatá noc. Včera jsem slyšel a viděl v TV americké zaměstnance a Ukrajinky tvrdit, že Ukrajina má starší historii než Rusko, že Pravoslaví na Ukrajině budou chránit USA, nemající žádnou historii a spojení s Pravoslavím, že je potřeba skončit s Ruskem. Nemám slov, protože vše se podobá historce z roku 1943. V tomto roce (1943) byla přesvědčena spisovatelka Hertha Pauli (1906–1973), že Silent Night je americká lidová píseň. Napsala o tom dokonce knihu Silent Night. The Story of a Song. 24. Prosince 1914 zpívali němečtí vojáci v zákopech kolem Ypern ve Flandern Stille Nacht! Heilige Nacht! Na druhé straně kanálu, tleskali a zpívali Britové to samé, jenom anglicky, Silent Night. Proč se zmiňuji o historii a válce?

Návštěva muzea Stille Nacht v Arnsdorfu může každému návštěvníkovi dokázat absurditu dění ve světě, včetně války. Němečtí a Britští vojáci opustili zákopy 24. Prosince, vyměnili si tabák, cigarety a nápoje. Zápisy dokumentují dokonce společnou svatou mši. Britský leutnant Arthur Pelham-Burn napsal ve svém deníku mnohé, co by měli vědět především mladí. Například: Die Deutschen standen auf der einen Seite zusammen, die Engländer auf der anderen. Die Offiziere standen in der vordersten Reihe, jeder hatte seine Kopfbedeckung abgenommen. Ja, ich glaube, dies war ein Anblick, den man nie wieder sehen wird). Krátce po tomto vánočním sblížení byly všichni vojáci a důstojníci odstraněni. Od té doby platí za sbližování a přátelení se trestá trestem smrti. Válka měla, a jak se zdá i dnes, má přednost.

24. prosince 1942 dostalo 250 tisíc obklíčených německých vojáků 6. Armády u Stalingradu a 30 stupňovém mrazu příkaz: Achtung, Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Ich bitte euch Kameraden, in das alte deutsche Weihnachtslied ‹Stille Nacht!› einzustimmen. Muzeum Stille-Nacht v Oberndorfu a pohled na zápisy a fotografie plačících vojáků nacházejících se v bezvýchodné situaci umožní každému návštěvníkovi muzea pochopit mnohem hlubší smysl a význam této vzácné písně v tercích, 6/8 taktu, trojici toniky, dominanty a subdominanty, která má v originále šest slok, ze kterých se dnes zpívají pouze tři.

V současné době je písnička oprávněně zařazena v rakouském seznamu kulturního dědictví UNESCO. Proč? Písnička totiž představuje nejenom pro mne žijící vzpomínku na oslavu Vánoc, tématizuje věčné přání člověka žít v míru a zprostředkovává pocit sounáležitosti. Proto mohu souhlasit s hodnocením Placido Dominga: Myslím si, že Tichá noc, svatá noc, je predestinovaná být světovou písní míru, víc než jakákoli jiná na světě.

Tímto současně děkuji Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi za nápovědu z mládí, protože i dnes Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní. Nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
24.12. 2018




Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Výbušná přestřelka mezi Lubomírem Volným a Jakubem Železným na České televizi odhalila elementární historické neznalosti nejen moderátora, ale i ostatních politiků ve studiu   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 04:25:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výbušná přestřelka mezi Lubomírem Volným a Jakubem Železným na České televizi odhalila elementární historické neznalosti nejen moderátora, ale i ostatních politiků ve studiu. Byl Václav Havel vlastizrádce de facto anebo de jure? Dokonce se zdálo, že moderátor České televize nesnese konfrontaci s tvrdou kritikou bývalého prezidenta, kterého vytáhli z postele a natáhli mu krátké kalhoty, když mu řekli, že bude prezidentem už dnes, protože spěchali, mohlo se to zvrtnout!

Česká televize ve čtvrtek večer přinesla nečekanou přestřelku v pořadu Události, komentáře, který moderoval Jakub Železný, syn Vladimíra Železného, bývalého generální ředitele TV Nova, který je blízkým a bývalým obchodním partnerem Ronalda Laudera, šéfa americké CME – Central European Media Enterprises, a který je rovněž prezidentem Amerického židovského kongresu. Abychom pochopili pozadí a důvod čtvrteční přestřelky na ČT mezi Lubomírem Volným z SPD a právě moderátorem Jakubem Železným, včetně jeho podivné reakce sepjatých rukou, musíme si nejprve něco povědět o souvislostech, které vás možná překvapí a některé možná i vyděsí. Vím, že je čas Vánoc, ale je to velmi důležité a měli byste o tom vědět dříve, než zasednete k televizi s cukrovím v míse a budete hltat pohádky na TV Nova. Tohle, co si teď přečtete, pohádka nebude.

VIDEO ZÁZNAMU ZDE: https://vimeo.com/307977412

Otec moderátora ČT Jakuba Železného, Vladmír Železný, se ve skutečnosti narodil 3. 3. 1945 v Sovětském svazu v sibiřském městě Samara do ruské židovské rodiny a podle informací z amerického časopisu Inquirer (placený přístup) se původně po otci jmenoval Владимир Айзенкрафт, tedy Vladimir Eisenkraft. Na internetu nejsou o Vladimiru Železném prakticky žádné relevantní informace z dávné minulosti ohledně rodiny a jeho okolí, snad jen s výjimkou několika záznamů z roku 1968 o natáčení sovětských vojsk v srpnu 1968 a jeho spolupráce s Československou televizí v 80. letech.

Vladimir Železný se dostal do povědomí občanů ČR počátkem 90. let, když založil společnost CET 21 jako držitel vysílacích práv k první komerční stanici v České republice, která začala vysílat 4. února 1994 pod názvem TV Nova, ovšem za americké peníze od Ronalda Laudera a jeho společnosti CME. Ta totiž podle tehdejších českých zákonů nemohla být držitelem vysílací licence v ČR, takže byl vymyšlen plán, že o licenci zažádá česká firma CET 21 a Vladimír Železný bude generálním ředitelem, zatímco peníze bude do televize pumpovat Ronald Lauder a jeho CME.

Jakmile padl režim po roce 1989, bylo potřeba převést média a tiskoviny do židovských rukou, podle vzoru ze západu a zejména z USA

Později Vladimír Železný odstřihl CME a Ronalda Laudera od TV Nova a byly z toho dvě mezinárodní arbitráže. Tu londýnskou se podařilo ještě zažehnat, ale arbitráž ve Stockholmu shledala Českou republikou vinou z porušení americké doložky nejvyšších výhod, která recipročně požaduje po České republice ochranu amerických investic v neomezené výši. Český daňový poplatník nakonec musel Ronaldu Lauderovi za ztrátu TV Nova zaplatit 270 milionů dolarů.

Vladimir Železný – Eisenkraft tak připravil Ronalda Laudera o TV Nova a ten se bránil a dostal nakonec zaplaceno, ale ne od Vladimíra Železného, jak byste čekali. Ronald Lauder totiž zkasíroval peníze od českého státu, že neochránila jeho investici v TV Nova. Lauder tak byl odškodněn z kapes českého daňového poplatníka. To je síla, co? Dva židé se mezi sebou poštěkali u mezinárodní arbitráže, ale zaplatil to český gój ze své kapsy. Rozjet vlastní televizi vyžaduje ukrutné peníze a v roce 1994 je měl pouze Ronald Lauder a poskytl je Vladimíru Železnému – Eisenkraftovi. A ten ho potom o investici připravil. Sami doufám už chápete, že národy gójů nikdy nepochopí, co se v jejich národech děje na jednotlivých prioritách, např. právě na 3. prioritě, mediální a faktologické.

Když padlo budování socialismu v listopadu 1989 v Československu, bylo nutné okamžitě na 3. prioritě převést veškerou kontrolu médií, tisku a informací do židovských rukou. Proto ihned poté, co se Václav Havel posadil v Praze na Hrad, došlo k rozbití tiskovin a novinových služeb. Staré noviny se rušily, přicházely nové a hlavně vydávané novými zahraničními majiteli.

Provozovateli byly české firmy, ale představenstva a hlavně kapitál přicházel ze západu a hlavně ze zámoří. Do konce roku 1996 bylo hotovo. Není proto divu, že první komerční TV stanici v ČR spustili právě dva Židé, Ronald Lauder (dnešní prezident Amerického židovského kongresu) a Vladimír Železný – Eisenkraft, narozený v židovské rodině na Sibiři v Samaře. A tady se dostáváme k tomu hlavnímu. Jakub Železný, který moderuje na ČT zpravodajství, předvedl ve čtvrtek doslova hysterický záchvat, když se poslanec za SPD Mgr. Lubomír Volný otřel o Václava Havla a pronesl o něm, že ho považuje za vlastizrádce.

Podivná gesta, sepjaté ruce, alergická a prudká reakce na slova o vlastizradě Václava Havla. Lubomír Volný dloubl příliš hluboko do hnisu a pozadí 17. listopadu

Jakub Železný to neunesl a hned vystartoval, že nedovolí Lubomíru Volnému, aby takto mluvil o bývalém prezidentovi, poslanec za SPD se proto zeptal, jak mu v tom chce zabránit, aby takto nemluvil, a že tak mluvit bude klidně dál. Jakub Železný byl evidentně na pokraji nervového zhroucení, jako kdyby Lubomír Volný se trefoval do jeho rodiny. Celá debata se nesla okolo Geroge Sorose a právě Lubomír Volný uvedl, že existují videa, kde přímo George Soros potvrzuje, že Václav Havel byl pouhá loutka, protože George Soros i Marián Čalfa, tehdejší komunistický premiér federální vlády ČSSR, věděli v listopadu a v prosinci 1989, že Václav Havel bude prezidentem ČSSR, a že pro něho budou hlasovat komunističtí poslanci Sněmovny lidu a Sněmovny národů, což byla dvě ústavodárná tělesa Federálního shromáždění ČSSR. Václav Havel se o tom dozvěděl jako poslední.

Václav Havel byl zvolen prezidentem ČSSR 29. prosince 1989 na společné schůzi obou komor Federálního shromáždění a přísahal na Ústavu ČSSR k obraně socialismu. Z hlediska pozdějších procesů, kdy došlo ke zrušení ústavy ČSSR bez referenda, došlo k procesům privatizace a vyvádění majetků do zahraničí, je možné zpětně označit Václava Havla za vlastizrádce, protože porušil slib daný Ústavě ČSSR v prosinci 1989. Spolu s tím došlo k mnoha dalším vlastizradám a velezradám.

Vojáci a důstojníci bývalé ČSLA byli nuceni zradit a přísahat na pakt Severoatlantické aliance v březnu 1999 a celý státní převrat z roku 1989 probíhal mimo zákonný rámec pravidel, kterými se přitom lidé jako Václav Havel zaštiťovali, tzn. jejich slib pokračovat v budování socialismu. K tomuto se vztahuje i zajímavé svědectví od jednoho z disidentů, který kontaktoval nyní před Vánoci naši redakci a podělil se s námi o bizarní historku, která odhaluje podivné souvislosti.

Václav Havel musel složit přísahu na komunistickou Ústavu ČSSR, jinak prý hrozilo, že zasáhne ČSLA a Lidové milice. Marián Čalfa to jistil z ÚV KSČ jen do určité míry, jinak prý nekontroloval nic

Určitě si pamatujete, jak Václav Havel na nádvoří Pražského hradu má vojenskou přehlídku Hradní stráže při své inauguraci, ale vykračuje si v kalhotách, které jsou opravdu velmi krátké. Oficiálně se uvádí příběh, že Václav Havel měl kalhoty šité na míru českým krejčím, ale padaly mu dolů, tak si je povytahoval. Jenže, jak jsme se dozvěděli, bylo to trochu jinak. Inaugurace podle původního plánu měla proběhnout až o dva až tři měsíce později. Proč?

Náš zdroj nám k tomu napsal, že lidé okolo Mariána Čalfy měly “velký vítr” z kontrarevoluce, a to především z řad Lidových milicí a také částí ČSLA, která hrozivě v listopadu a prosinci 1989 mlčela a někteří předáci Lidových milicí označovali probíhající procesy za státní převrat za asistence některých mladých komunistů, tzv. nové gardy KSČ okolo Mariána Čalfy. A právě Čalfa měl obavy, že když by Václav Havel přísahal na nějakou jinou Ústavu, jak požadovalo Občanské fórum, mohlo by to vyvolat pohyb vojenských těles ČSLA a Lidových milicí v Československu. Nová Ústava již byla prý připravena od poloviny roku 1988, ale nebylo možné ji nasadit, dokud nebyly zpacifikovány a odzbrojeny Lidové milice a dokud nebylo rozebráno velení generálního štábu ČSLA. Havel proto musel, chtě nechtě, přísahat na komunistickou ústavu, aby uklidnil “modré a zelené”.

Václav Havel při inauguraci 29. prosince 1989.


Co je totiž dnes zamlčováno, to je fakt, že komunistické kádry, Národní fronta, ČSLA i Lidové milice si 29. prosince 1989 stále myslely, že jde pouze o rekonstrukci vlády a prezidentského úřadu k modernizaci budování socialismu. Proto armáda ČSLA nevyjela do ulic, a proto i Lidové milice zůstaly doma. Marián Čalfa tak přesvědčil lidi z Občanského fóra, aby Václav Havel nedělal problémy a položil ruku na komunistickou Ústavu a přísahal na socialismus. Podle tvrzení našeho zdroje ho museli vytáhnout lehce po opici z postele po noční oslavě, natáhli na něho kalhoty, které měl ve skříni na ramínku a teprve později, když vystoupil z auta, tak se zjistilo, že má nějak krátké kalhoty, protože prý buď se srazily při praní, nebo prostě je nikdy nenosil a dostal je od někoho darem, prý z NSR. Snaha byla hlavně v tom, aby inaugurace proběhla co nejdříve, protože Čalfa na stranickém plénu ÚV KSČ o dva dny dříve řekl: “Jakmile bude (Havel) prezidentem, stane se vrchním velitelem ozbrojených sil. Tím pokryjeme zelený (ČSLA) i modrý (Lidové milice) najednou.”

Palácový puč ÚV KSČ: Většina strany, ČSLA i Lidových milicí si stále myslela, že jde o reformu socialismu, nikoliv přechod na stranu kapitalismu, včetně pozdějšího vstupu do EU a NATO

Tyto informace jsou naprosto klíčové, protože zpětně odhalují, že Václav Havel nebyl vlastně vůbec kandidátem Občanského fóra na prezidenta ČSSR v prosinci 1989, ale byl kandidátem Čalfova mocenského křídla uvnitř ÚV KSČ po rezignaci Adamcovy vlády. Václav Havel tak přísahal na socialismus a Ústavu ČSSR s hlavní preambulí, že veškerá moc v ČSSR patří pracujícímu lidu. Když si k tomu pustíte video s Georgem Sorosem, které máme v článku zde: https://aeronet.cz/news/video-george-soros-v-rozhovoru-vzpomina-jak-zmenil-vaclavu-havlovi-na-posledni-chvili-projev-v-americkem-kongresu-calfa-pry-caroval-po-sametove-revoluci-a-vyhovel-sorosovi-aby-se-prezidentem-cssr/ , kde hovoří o tom, jak přivedl Václava Havla k Mariánu Čalfovi, tak najednou pochopíte, že Václav Havel byl hlavní loutkou komunistického palácového puče uvnitř ÚV KSČ. Část tzv. nové gardy zradila, nechtěla socialismus a nechtěla komunismus.

Chtěli tvrdý kapitalismus. Jenže v prosinci 1989 nemělo křídlo okolo Čalfy žádné mocenské uchopení, museli přesvědčit komunisty ve Federálním shromáždění, v ČSLA a v Lidových milicích, že Václav Havel je socialista a povede ČSSR k reformám, ale v mantinelech socialismu. V tomto ohledu se stal Václav Havel vlastizrádcem, když přísahal na Ústavu ČSSR a poté umožnil, aby v ČSSR operovali američtí vojenští přidělenci, na ministerstvu obrany, na vnitru atd. A to hned od ledna 1990. Jenže spolu s ním se té vlastizrady dopustili i mnozí další.

Václav Havel nevymyslel 17. listopad, pouze byl připravován na svoji roli poslušné loutky. Teprve až jako poslední se dozvěděl, že to bude role prezidenta komunistického státu, a že bude přísahat před komunistickými poslanci Federálního shromáždění na socialistickou Ústavu. On, chlapec z buržoazní předválečné rodiny, dramatik, přikulovač, disident a naivista. To prostě ani dnes nevymyslíš. A přesto se to stalo.



Jakub Železný, synek Vladimíra Železného – Eisenkrafta, se tak skoro zhroutí v televizi, když slyší pravdu o Václavu Havlovi, a pohůnkové z demobloku se Lubomíru Volnému smějí, že prý jeho slova o Sórošovi a Havlovi jsou prý pohádky ovčí babičky. Zřejmě neviděli zmíněné video s Georgem Sorosem, kde se tím sám chlubí, jak přivedl Vašíka k Čalfovi a to, že bude prezidentem, se dozvěděl jako poslední. Čalfa to věděl, Soros to věděl, jenom Václav to nevěděl. Je potom hodně bizarní sledovat, když synek ruského židovského přistěhovalce, který jaksi odklonil jinému židovi za mořem ne zrovna malé investice do první české komerční TV, se rozčiluje nad tím, že prý někdo poškozuje památku Václava Havla. Pane Jakube Železný, pravdu o 17. listopadu nelze zakázat. Pravda je prostě daná, Václav Havel v roli prezidenta a vrchního velitele ozbrojených sil ČSSR připustil procesy, které mají rámec vlastizrady. To je fakt a realita.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/video-vybusna-prestrelka-mezi-lubomirem-volnym-a-jakubem-zeleznym-na-ceske-televizi-odhalila-elementarni-historicke-neznalosti-nejen-moderatora-ale-i-ostatnich-politiku-ve-studiu/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



BBC se odmítla zúčastnit na zahájení kampaně proti sexuálnímu skupinovému nasili v Angli. Nechce podporovat islamofobií a rasismus   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 03:52:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská televizní a rozhlasová veřejnoprávní společnost BBC odmítla účast na zahájení kampaně proti sexuálnímu násilí ze strany organizovaných skupin (převážně přistěhovalců), kteří hromadně dlouhé roky znásilňovali britské dívky a úřady to odmítaly vyšetřovat ze strachu z obvinění z rasismu. BBC nechce být součástí kampaně, která by mohla vyznívat rasisticky a islamofobně, byť je zahájená v britském parlamentu. Ono totiž je přece špatné bránit příslušníkům muslimské kultury v znásilňování špinavých nevěřících Angličanek, že?

Autor: LH / eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



V Damašku rozsvítili největší vánoční strom a slavnosti jsou v plném proudu   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 03:49:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Největší vánoční strom v Damašku se rozsvítil v sobotu v rámci vánočních a novoročních oslav, které jsou už v plném proudu v syrském hlavním městě.

Lidé, kteří často nosí vánoční kostýmy, se také zúčastnili průvodu od náměstí Bab Touma do náměstí Abbbasiyeen, kde byl rozsvícen strom vysoký 30 metrů. Vánoční světla ozářily Damašek znovu po letech občanské války a navzdory krveprolití.


Zdroj: RT, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Al-Káida připravuje útoky na osobní letadla, varují v Británii   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 03:43:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský ministr pro bezpečnost Ben Wallace uvedl, že militanti mezinárodní teroristické organizace Al–Káida vyvíjejí technologie k sestřelování osobních letadel, uvádí Times.

Wallace uvedl, že Al-Káida (teroristická organizace zakázaná v Rusku) představuje rostoucí hrozbu, která „maří sen" britským ministrům. Podle zpravodajských údajů mohou technologie pro sestřelování letadel zahrnovat miniaturní bomby a drony naplněné výbušninami.

Zdroje v bezpečnostních službách uvedly, že při vyšetřování v Británii byly nalezeny náčrty dronů pro dodávku bomb.

„Hrozba pro letectví je skutečná… Al-Káida se oživuje, reorganizuje, rozvíjí stále více myšlenek ve směru Evropy, seznámili se s novými metodami a stále se snaží utočit na letadla," řekl ministr.

Podle Wallace investovali ministři ve společný výzkumný program ministerstva vnitra a ministerstva dopravy 25 milionů liber „na to, jak chránit naše letadla před novými chemickými činidly, různými metodami podrývání bezpečnosti a vnitřními hrozbami".

Noviny informují, že zpravodajské agentury Británie se obávají, že rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o stažení vojsk ze Sýrie vytvoří bezpečné pásmo pro útoky militantů. Je třeba poznamenat, že vedení země se dozvědělo o rozhodnutí Trumpa z jeho Twitteru.

Ve čtvrtek večer byly všechny lety na londýnském letišti Gatwick pozastaveny kvůli informacím o dvou dronech. Práce letiště byla pozastavena déle než jeden den a obnovena až v pátek ráno. Situace při zrušení letů postihla více než 100 tisíc lidí. Podle policie anglického kraje Sussex nebyl incident s letouny spojen s terorismem.

Zdroj: Times, Sputnik, Twitter

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



V Izraeli vyzvali, aby odchod USA ze Sýrie nebyl dramatizován   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 03:40:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Náčelník izraelského generálního štábu Gadi Eizenkot vyzval k nezveličování významu stažení amerických sil ze Sýrie, kde židovský stát zajišťoval po desetiletí, podle jeho slov, samostatně vlastní bezpečnost.

Po vyhlášení americké administrativy o zahájení stažení ze syrského území dvou tisíc vojáků dal izraelský premiér Benjamin Netanjahu na srozuměnou, že zaktivizuje v sousední zemi odpor nepřátelské přítomnosti Íránu a jeho spojenců.

„Je to významná událost, ale nesmíme ji přecenit. Po desetiletí jsme to zvládali sami. Armáda obrany Izraele jednala po celou tuto dobu nezávisle, včetně několika posledních let, když tam byly síly USA a Ruska," cituje Eizenkotův projev na tiskové konferenci armádní tisková služba.

Izraelští lídři přiznávají, že se pouze za dva poslední roky konalo nejmíň 200 útoků na Sýrii a tvrdí, že výsledkem kampaně, ve které hodlají pokračovat, již bylo snížení přítomnosti íránských sil přinejmenším o 24 %.

Eizenkot přiznal, že aktivity ruských vojáků v Sýrii zde vytvořily „novou situaci" a staly se závažným faktorem, na který by měli brát ohled Izraelci při plánování svých operací.

„Naše příprava nám umožnila jednat ve jménu zájmů bezpečnosti Izraele," řekl.

Mezi ruskými a izraelskými vojáky platí od podzimu 2015 systém „dekonfliktingu". Jde o souhrn mechanismů a procedur součinnosti, které se používají, aby zabránily náhodným srážkám a jiným incidentům v Sýrii. Základ tohoto systému tvoří linka pohotovostního spojení mezi ruskou leteckou základnou Hmímím a izraelským velitelsko-štábním areálem Kiria v Tel Avivu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ktyR



Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Erdogan promluvil o telefonním rozhovoru s Trumpem   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 03:37:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan informoval o telefonním rozhovoru, který proběhl v neděli s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, během něhož se dohodli o těsné koordinaci v otázkách Sýrie.


Trump dříve prohlásil, že v neděli „dlouze a produktivně" hovořil po telefonu s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem o Sýrii a obchodu.

„Dnes jsme s americkým prezidentem Donaldem Trumpem provedli velmi produktivní telefonní rozhovor, ve kterém jsme se shodli na názorech ve věci naší koordinace v různých směrech, od vzájemných obchodních vztahů až po situaci v Sýrii. Doufám, že tyto dohody přinesou pozitiva pro naši zemi a celý region," napsal Erdogan u sebe na Twitteru.

Jak informoval žurnalisty zdroj z administrativy tureckého prezidenta, Erdogan během rozhovoru s Trumpem vyjádřil spokojenost s posledními kroky Washingtonu a připravenost Turecka jakkoli pomoci USA v procesu odvodu vojsk ze Sýrie, aby bylo možné vyhnout se „mocenskému vákuu" v regionu během této doby.

Trump ve středu promluvil o vítězství nad Islámským státem v Sýrii (organizace zakázána v Rusku). Označil ho za jedinou příčinu přítomnosti amerických vojáků v Sýrii.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ktyQ

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Okamura: Babiš neprosadil Sorosovu univerzitu v Česku, i když se o to původně snažil   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 03:34:57 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Předseda SPD Tomio Okamura okomentoval zvolení George Sorose osobností letošního roku podle Financial Times. Britský list totiž označil finančníka maďarského původu ve výběru za lídra liberální demokracie, která je v obležení populistů. Podle Okamury však novodobí „totalitáři“ za pomoci této ideologie chtějí stanovit Nový světový řád.

„V jistém smyslu mají Financial Times pravdu. Soros opravdu prosazuje takzvanou „liberální demokracii". Zatímco komunističtí totalitáři prosazovali „lidovou demokracii", tak novodobí totalitáři, kteří chtějí stanovit totalitní Nový světový řád, podporují režim „liberální demokracie", napsal Okamura na svém Facebooku.

Podle předsedy SPD liberální demokracie je demokracií jen dokud vyhovuje zájmům elitářů. Jakmile lidé volí ve volbách jinak, než si elitáři přejí, jsou liberálními demokraty označováni za populisty, fašisty a xenofoby, tvrdí Okamura.

„V jejich pojetí demokracie je přípustné jen to, aby ve volbách vítězili lidi jako Clintonová, Merkelová či Schwarzenberg. V jejich pojetí demokracie je možné pouze podporovat šílené sluníčkářské teorie genderu, neomarxismu a multikulturalismu. Pokud nepodporujete masovou migraci a islamizaci Evropy, jste dle liberálních demokratů fašista," dodává.

Z hlediska Okamury ve skutečnosti Soros nepodporuje otevřenou společnost, ale totalitní, kde jsou lidé vyhazováni z práce a trestně stíháni kvůli svým názorům.

Jak uvádí předseda SPD zastánci liberální demokracie začínají být nervózní z toho, že lidé se po celém světě staví na odpor a chtějí získat zpět vládu nad svými zeměmi do svých rukou.

„Jsme rádi, že zatím Andrej Babiš neprosadil, aby v ČR byla Sorosova univerzita, i když to původně prosazoval," dodal.

Zdroj: Facebook

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Česká vláda v prohlášení opravila nařízení o zákazu používat mobilní telefon Huawei   
Pridal tk Pondělí 24 prosinec 2018 - 03:30:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český premiér Andrej Babiš nedávno nařídil, aby se Úřad vlády ČR zbavil mobilů čínské firmy Huawei. To nicméně opravila česká vláda 21. prosince v prohlášení. Babiš téhož dne uvedl, že český bezpečnostní výbor svolal schůzi, na které diskutoval o bezpečnostním varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vláda si uvědomuje, že rozhodnutí o nařízení vládním úředníkům, aby přestali používat mobilní telefony společnosti Huawei, bylo neopatrné. Běžní uživatelé používající telefony Huawei nemají žádné obavy o bezpečnost.

V prohlášení se uvádí, že český Úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost je nezávislou agenturou, která nemá pravomoc posuzovat mezinárodní politickou situaci nebo právní a politické prostředí jiných zemí. Česká republika zůstává otevřená všem oprávněným zahraničním investicím a bude nadále poskytovat pro ně příznivé prostředí.

Prezident Huawei pro oblast Evropy Li Jian (Li Ťien) potvrdil, že ocenil pragmatický postoj české vlády. Zdůraznil, že obchodní spolupráce s partnery v České republice nebude tímto ovlivněna. Celosvětová reputace, podnikání a investice Huawei nemůžou být podkopávány neopodstatněným obviněním. V uplynulých 30 letech si společnost Huawei udržovala dobrou pověst ohledně kybernetické bezpečnosti prostřednictvím spolupráce se zákazníky z více než 170 zemí po celém světě. V dnešním digitálním prostředí je bezpečnost sítí důležitější než kdykoli předtím. Huawei založila auditovatelný, udržitelný a spolehlivý síťový bezpečnostní systém a je ochotna spolupracovat s českou vládou na řešení problémů kybernetické bezpečnosti.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon



Hledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.org



www.slevyusteckykraj.cz



TOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2625 sec,0.0869 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,911kB