Středa 26 prosinec 2018
Sílící hněv Tomáše Halíka   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 06:13:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
1. Od kněze a teologa, zamýšejícího se o Vánocích nad situací naší společnosti, bychom čekali laskavá slova povznesená ve sváteční atmosféře nad nenávist a hrubost české dreyfusiády, která postihla naši veřejnou sféru již od prvních přímých prezidentských voleb a dosud na své síle nic neztratila. Tomáš Halík se, bohužel, již od prvních slov své úvahy Stoleté dědictví nás všechny zavazuje (Lidové noviny 22.12.) nezdržel nenávistného tónu politické propagandy.

Hned na začátku varuje naši netečnou veřejnost před „nejnebezpečnější hrozbou pro náš stát“, kterou představují lidé „sedící na samém vrcholku“ moci. Námitku, že Zeman a Babiš byli zvoleni a opětovně potvrzeni ve svobodných volbách, Halík s inkvizitorsky zamračeným obočím odmítá. Aby svému nesmyslu dodal váhu, říká, že Hitler i komunisté se také dostali k moci „cestou demokratických voleb“. Již sama analogie Zeman – Hitler, Zeman – Gottwald je na pováženou a svědčí o tom, že autor si historickou zkušenost hrubě přizpůsobuje svému záměru. Není pravda, že to byly demokratické volby, které umožnily Hitlerovi dostat se k moci. V letech 1932–1933 ozbrojené složky Hitlerovy strany ovládly ulice měst a rozpoutaly nevídaný teror, kterému padly za oběť stovky odpůrců režimu. Nacistickým úderkám pomáhaly i policejní a soudní orgány Třetí říše, jež byla založena 4. ledna 1933. Hitlerovo uchopení moci nemá s demokraticií nic společného. K první popravě tří politických odpůrců nově založeného Hitlerova státu došlo 8. května 1933 – byli to funkcionáři Komunistické strany. Kdybychom uvažovali, jako Tomáš Halík, mohli bychom dospět k závěru, že i tyto popravy proběhly v souladu s platnými – a pro některé včerejší i dnešní antikomunisty – i morálně ospravedlnitelnými zákony. Odmyslíme-li pouliční a mediání výstřelky Zemanových odpůrců (krádež prezidentovy standarty; šibeničky s červenými trenýrkami; odznak na klopu s nápisem Miloš mi prdel!; Zemanovo upálení v animovaném filmu; desítky jeho zohavených tváří na titulních stranách týdeníků; vajíčka a předměty vrhané na pódium i za přítomnosti politiků sousedních zemí; protestní akce na Staroměstském náměstí podnícené machinací Daniela Hermana a několik podobných nácviků pražského majdánku; skvěle načasované svědectví moderátorky pasované televizí na hrdinku 21. srpna, které se podařilo ve svém hrubém závěrečném vystoupení zesměšnit nejen svoji stranickou legitimaci, ale i šťavnatě urazit dva prezidenty, Zemana a Putina), nebereme-li tyto a další podobné podpásové akce, které se vymykaly z rámce demokratické výměny názorů, nevím, čím se sami Zemanovi voliči prohřešili proti slušnému vedení volební kampaně.

2. Druhým Halíkovým triumfem je varování před diskreditací naší jednoznačně prozápadní orientace, které se prý dopouští prezident Zeman a jeho lidé tím, že „chtějí obrátit kormidlo směrem k divokému Východu“. Propagandistický termín „divoký Východ“ má být zřejmě protiváhou notoricky známého „divokého Západu“. Ten nám důvěrně líčí stovky westernů, jimiž nás naše televize štědře zásobuje. Takže to máme dobře v paměti: stateční osadníci podporovaní armádou čistí terén od Indiánů a záškodníků, hřmící vozy, kolty nebezpečně nízko u pasu, stáda koní, vidina půdy a bohatství – nádherný americký sen, který překročil i hranice Mexika nevyznačené tehdy žádným plotem ani valem. (Amerika měla i však i jiný sen, inspirovaný evangeliem – sen o společnosti lidí majetkově, právně i původem rovných, ale ten je již od dob Rooseveltových odpůrců, od dob atomového Trumana, Reagana a dalších obránců západní civilizace stále víc odsuzovan k zapomnění. Do této linie zapadají také Trumpovy daňové reformy, které zvýhodňují nejbohatší podnikatele a finančníky, a tím i samého prezidenta. (Je to náhoda? Napadne někoho obviňovat Trumpa ze střetu zájmů? On, právě tak jako saudský diktátor, princ Mohammed bin Salman, upřednostňuje prostě zájmy své třídy – kdo nevěří Marxově třídnímu boji, nevidí v tom žádný přečin.)

Pokud jde o Východ, známe dva typy ostře protikladných symbolů – Lux ex Oriente a Drang nach Osten. Světlu z Východu je i křesťanství zavázáno nejedním důležitým principem – svatou trojicí, ukřižováním, vzkříšením z mrtvých. Naproti tomu Drang nach Osten, loupežné výpravy západní Evropy proti Rusku, mají svou staletou tradici: začínaly středověkými výpravami Řádu německých rytířů proti Slovanům a jiným kmenům ve Východním Prusku a v Pobaltí, pokračovaly Napoleonovou výpravou do Moskvy, doznívaly britsko–francouzsko–tureckou válkou o Krym v polovině 19. století, aby konečně kulminovaly Hitlerovým útokem proti Sovětskému svazu. Ve všech případech se agrese zdůvodňovala obranou evropské civilizace před východními barbary. Do této tradice dobře zapadá Halíkův termín divoký Východ. Neurčitost tohoto propagačního sloganu umožňuje vybavit jej všemi možnými hrůzami, nebezpečími, podprahovými instinkty. Představa, že Rusko je nebezpečný protivník, který čeká jen na vhodnou chvíli, aby rozšířil hranice, v nichž je mu těsno, se začala šířit v severoatlantickém prostoru od chvíle, kdy Rusko, sražené na kolena a systematicky ožebračované, začalo nabírat dech a dalo najevo, že nechce hrát podřízenou roli chudého příbuzného. Konfrontační politika Západu se projevila dlouho před obsazením Krymu. Proč západní mocnosti bojkotovaly olympiádu v Soči, proč podněcovaly protiruské nálady v postsovětských zemích, proč podporovaly dobrodruha Saakašviliho v Gruzii, odkud milióny mladých lidí odcházely do ciziny, protože doma neměli šanci najít práci? Západ dodnes považuje obsazení Krymu za neodčinitelný akt agrese, ačkoliv Chruščevovo připojení poloostrova a Donbasu k Ukrajině v roce 1954 nebylo ničí jiným než svévolným administrativním aktem, který obyvatelé těchto území v sovětské éře sotva vzali na vědomí. Rozpadem SSSR se však 23 milionů Rusů octlo na území cizích států. Zejména Rusové na Ukrajině byli vystaveni kulturnímu a politickému útlaku, marně žádali autonomii a uplatnění práva na sebeurčení. Povstání na Majdanu podporované západními státy bylo namířené proti Rusku; přitom nešlo o demokracii na Ukrajině, ale o vytvoření nástupiště možného protiruského útoku. Není to výmysl dnešních atlantických jestřábů, nýbrž vize železného kancléře Bismarcka, který viděl v Ukrajině slabé místo na těle carského impéria. Demokratům v USA, Německa, Francie, Británie, tím méně politikům Turecka, nevadilo, že změna režimu v Kyjevě ohrozí jazykovou a kulturní svébytnost Rusů i jiných menšin. V sázce byly jiné zájmy – zejména plán, že se Krym po Majdanu stane vojenskou základnou NATO. Obsazení Kymu, součásti Ruska od konce 18. století, nebylo aktem agrese, ale obrany. Který ruský prezident by si troufl vzdát se práva Rusů ovládat Černé moře? Prezident Truman již po porážce Německa pohrozil Stalinovi atomovou pumou za to, že Sovětský svaz si zajistil smlouvou s Tureckem právo chránit své zájmy v Černém moři. Rozumní generálové tehdy Trumanovi jeho nápad vymluvili argumentem, že USA přece nevyvolají novou atomovou válku kvůli Dardanelám. Proč tu uvádím tato fakta? Proč je nutné o nich zas a znovu hovořit? Protože v našich masmédiích a již vůbec ne v oficiálních státních dokumentech se o těchto klíčových historických faktech nedočtete ani slova. Patří to oblasti politických a historických tabu.

Předpokládá-li Tomáš Halík, že naše veřejnost je již dokonale ovlivněna dlouholetou protiruskou propagandou (jedním z jejích triků je ztotožnění dnešního Ruska se Sovětským svazem, jeho těžkopádného kapitalismu se Stalinovým socialismem), pak se velice mýlí. Lidé, i když ne každý má přístup k historickým dokumentům a zprávám, nejsou s to rychle se ztotožnit s verzí, která není na první pohled ničím jiným než zrcadlovým odrazem starých a nesnadno zapomenutelných historických zkušeností.

3. Halík ve svém projevu dává najevo ostentativní úctu k papeži Františkovi, prohlašuje ho za „nejvěrohodnejší morální autoritu dnešního světa“. O upřímnosti těchto slov pochybuji. Proč? Halík, jak známo, se dlouhodobě a s nasazením křižáckého zápalu zasazuje o co nejostřejší postup vůči Rusku, a dokonce se neostýchal nabádat i americké jestřáby, aby v ničem nepolevili ve své neústupnosti vůči divokému Východu. Jak přitom mohl tento kněz a teolog ignorovat Františkův smířlivý postoj k Rusku, jak si mohl nevšimnout, že Svatý Otec daroval Putinovi při návštěvě Vatikánu sošku Anděla míru, a jak přehlédl, že papež nezpochybnil kontroverzní jednání Edwarda Snowdena, amerického zpravodaje, který prozradil kompromitující informace tajných služeb, ale dokonce jej pochválil jako za to, že nadřadit hlas svého svědomí nad zákony státu. Zaznamenal Halík, že to byl Putin, který Snowdenovi v hodině dvanácté poskytl politický asyl? Halíkova slova o tom, že „očekává vznik sociálního hnutí, které vyroste na sílícím hněvu“, svědčí o tom, že nepochopil poselství Františkových encyklik, které sice obsahují ostrou kritiku vražedného hospodářského systému, ale ani v nejmenším nevyjadřují naději v „sociální hnutí, které vyroste na sílícím hněvu“. Jak je možné, že katolický kněz přijde na myšlenku, která popírá Kristovo poselství o království z jiného světa, v kterém nenávist a bohatství nemají místa?

Mojmír Grygar


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLži vrchního dezinformátora a pornoherce Jakuba Jandy jsou schvalování mezinárodního terorismu   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 06:10:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vrchní roztleskávač ukrajinské nacistické propagandy v žoldu Bruselské říše, pornoherec pro devianty a ředitel dezinformačních Evropských hodnot si nedal ani ve sváteční čas klid a schvaloval ukrajinský mezinárodní terorismus a glorifikaci nacismu, jelikož právě podpora ukrajinských nacistů je glorifikace nacismu.„Zatímco si užíváme vánoční pohodu, stateční ukrajinští námořníci a další ukrajinští političtí vězni jsou násilně drželi v Rusku, protože si dovolili svou zemi před ruskou okupací bránit. Třeba jenom tím, že jsou hrdí Ukrajinci,“ lže Jakub Janda o motivech ukrajinských teroristů, kteří se pokusili o provokaci pod Kerčským mostem.

Krym nebyl nikdy součástí Ukrajiny. Byl po rozpadu SSSR Autonomní republikou a tamní obyvatelé se rozhodli o směřování země.

Jakub Janda se dopouští glorifikace nacistů, jelikož v dnešní kyjevský režim uznává Banderovce, nacistické vrahy, za válečné veterány a hrdiny, když píše: „To jsou hrdinové naší generace, kteří dnes nemohou být u svých rodin, protože je Rusko násilně uneslo.“ Jedná se přirozeně navíc o lži chorého mozku, jelikož dále uvedl, že dalších přes 10 000 Ukrajinců již zemřelo kvůli ruské válce na území Ukrajiny.

Na Ukrajině neprobíhá žádná ruská válka to je dezinformace zločince, lháře a největšího dezinformátora Jakuba Jandy, jelikož na Ukrajině po nacistickém puči na Majdanu začala etnická čista rusky mluvících Ukrajinců, kteří byli nuceni po vypálení Domů odborů v Oděse a vraždách upálením se bránit a proto vznikly boje mezi domobranou a nacistickými vojsky.

Irina Vladivojna Zajceva

Zdroj: http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=213237

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHuawei: Kolaboranti s cizí mocí se obnažili   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 06:07:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Takovým trapasem to dopadne, když se bezpečností služby státu změní v lobbystické organizace zahraničních firem:

Premiér Babiš zdůraznil, že nedávno vydané varování příslušného českého orgánu týkající se čínských firem Huawei a ZTE nepředstavuje stanovisko vlády ČR. Unáhlené rozhodnutí o stahování produktů Huawei ve veřejné správě bylo způsobeno zavádějícím varováním a Bezpečnostní rada státu již vydala prohlášení poskytující objasnění této situace. Česká republika vítá zahraniční firmy včetně čínských, aby v Česku investovaly a působily, a bude jim vytvářet dobré podnikatelské prostředí.

Doufám, že alespoň přímé finanční škody uhradí ti, kteří je způsobili.

Doufám, že se neprokáže spojení těch, co "unáhleně reagovali", s těmi, kteří na prodeji vyřazovaných produktů Huawei vydělali.

Pozitivum: Kolaboranti s cizí mocí se obnažili v plné jejich prostituční jandovské nahotě.

Radim Valenčík

Viz: https://www.facebook.com/chinaembassy.cz/posts/2205660102812630

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Blikance“ generála Pavla, aneb žonglování s pravdou a lží   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 05:58:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velmi zajímavý rozhovor na portále CFP se uskutečnil mezi panem generálem Petrem Pavlem a (blíže nejmenovanou) redaktorkou Martinou. Zajímavý tím, že pan generál mluvil „jako kniha“, resp. budil dojem, že „jakoby“ k rozumu přišel. Bohužel, byl to jen dojem. V mnoha odpovědích či názorech působil jako známé „obrácení Ferdyše Pištory“, jindy jako „Alenka v říši divů!“, aby nás nakonec přesvědčil o tom, že sám je tzv. „delimitovaný“ trotl.

Jeho některé výroky nejen hraničí s úlitbou pro politiku NATO a USA, ale hned následně vyjadřuje názory, které by (s nadsázkou) byly hodny představitele KSČM (on členem KSČ také kdysi skutečně byl).

Jinými slovy,je to jako na houpačce, jednou říká pravdu, bezvýhradně rezonující se západní strategií a politikou USA a NATO, jindy je to názor, kdy si není úplně jistý tím co říká, aby nakonec řekl to, co je již nejen všeobecně známo ale, co by od něj nikdo nečekal. Tak např.:

- pro nás by mělo být jedním z hlavních ponaučení, že nelze jednoduše implantovat naše vidění světa do jiných oblastí, ale je mnohem důležitější dát těm zemím prostor k tomu, aby se vyvíjely samy přirozenou cestou, i když třeba s naší pomocí, ale ne na základě našich předem stanovených šablon.

- odstranění Kaddáfího se dá považovat za krok zpátky, neboť v řadě případů je lepší, když vládne autokrat, než nefungující, implantovaná demokracie, kterou bychom tam chtěli nějakým způsobem dosadit. Zde není od věci poznamenat, že je škoda, že stejný či podobný názor nevyslovil v případě Ruska a prezidenta V. Putina, o kterém se rovněž tvrdošíjně tvrdí, stejně jako v případě Sýrie a jeho vůdce Asáda, že je „autokrat“.

- „Rusko sledovalo ještě další cíl, který byl v rozporu se zájmem Spojených států a tím bylo udržení Asada u moci. Zatímco Spojené státy po letech občanské války nabyly dojmu, že Asad už by neměl dál řídit Sýrii a že by měly dostat prostor opoziční (rozuměj proamerické ) skupiny, které se tvářily progresivněji než Asad, tak Ruská federace zcela jednoznačně stála na straně Asada. I zde se musím vrátit k výše zmíněné geniální poznámce pana generála, že „v řadě případů je lepší, když někde vládne autokrat, než nefungující, implantovaná demokracie!“ To lze však považovat za názor jako profesní deformace a myšlení dříve vojáka ČSLA, později vojáka, sloužícího v NATO.

- Měli bychom vycházet z toho, že ruské působení, ruská propaganda, jejich účast v ovlivňování voleb v řadě zemí, nejsou jenom prokázaným faktem, o kterém se stále hovoří jako o neprokázané hypotéze je realita, se kterou prostě musíme žít. A musíme si být vědomi, že velká část tohoto působení je legitimní, protože probíhá v rámci našeho právního systému, část přechází do řekněme šedé zóny, kdy je tak na hraně, a část je čistě nezákonná. Myslím, že by nikdo z nás neměl pochybovat, že skutečně žijeme

v době velice intenzivního informačního propagandistického působení Ruské federace. Pozoruhodné konstatování, zvláště to tvrzení, že jejich (ruská) účast v ovlivňování voleb v řadě zemí, nejsou jenom prokázaným faktem, o kterém se stále hovoří jako o neprokázané hypotéze, ale že je to realita. Jak prosté, Watsone, dalo by se říct, ovšem této realitě chybí jakékoliv relevantní a prokazatelné důkazy a domněnky nejsou ani důkazy, ani fakta, což ovšem pro pana generála není zas až tak podstatné. Ale pojďme dál.

- Neříkám, že chválím a blahořečím všechno, co je v Americe, v Německu, v Británii nebo ve Francii, ale když vezmu hlavní principy fungování těchto společností, tak s těmi se jako člověk ztotožním a to, co mi na nich vadí, mi právě ten systém dává možnost měnit. Zde bych rád upozornil na stupiditu tohoto názoru pana generála, neboť názor, že to, co mu v západní společnosti vadí, mu umožňuje systém měnit! No možná jemu, jako generálovi ano, ale pokud se podíváme do Francie, pak „No comment!“

- Říkám, proč mám a priori odmítat naše členství v unii poukazováním na všechno negativní, co se mi na ní nelíbí, když bych asi měl spíš říct: „Není náhodou soubor výhod a benefitů, které máme z členství v EU větší, než negativa?“ Pan generál si také hned uměl odpovědět: Pokud ano (tedy jakože se s tím ztotožňuje), tak jsem rád, že jsem součástí tohoto celku (rozuměj EU) a že mi členství v dává možnost přispívat k změně toho, co se mi na něm naopak nelíbí. Držím palce, pane generále!!

- Jedna skupina obyvatel mě považovala za rusofila, druhá naopak za rusofoba, podle toho, jak se kdo na to díval. Stejně tak to bylo i v alianci, protože pro ty, pro které jsem byl příliš nakloněn Rusku tím, že jsem s nimi chtěl o mnoha věcech diskutovat, že jsem chtěl dát prostor i pro vyjádření jejich názoru a obav, jsem byl příliš rusofilní. A jiní, kteří měli z Ruska mnohem menší obavu, tak ti mě zase dávali jinou nálepku. Sakra, že jsem si nevšiml, kdy byl pan generál ve svých názorech tu rusofilní, nebo rusofobní a naprosto trestuhodně mě uniklo, když se pan generál Pavel v Alianci (NATO) nějak projevil v tom smyslu, že když prý chtěl o věcech diskutovat, chtěl dát prostor i pro vyjádření jejich názoru a obav, tak prý byl příliš rusofilní. Co si však bezpečně pamatuji bylo jeho tvrzení, že největším nepřítelem a nebezpečím je pro nás Rusko, které s námi vede hybridní válku a že je třeba tomuto nebezpečí imrvere čelit!

Takto bych mohl pokračovat ještě dost dlouho, ale k tomu, udělat si o panu generálu relevantní úsudek, to myslím stačí. Dost už bylo těch „blikanců“ a žonglování od pana generála, protože vše naprosto věrohodně je popsáno a možné si přečíst na http://www.czechfreepress.cz/cfp-doporucuje/petr-pavel-meli-bychom-se-vic-zamerovat-na-to-nevykreslovat-rusko-jen-v-cernych-barvach-ale-pokud-mozno-take-ve-faktech.html.

Jedno je však zřejmé. Pan generál Pavel dnes, když skočil své angažmá v NATO sice nepřevléká kabát, alias uniformu, ale takticky mění politický diskurz na téma současné mezinárodní a politické situace. Tak nějak to připomíná známé: „Čí chleba jíš, toho píseň zpívej“. V jaké tónině zpívá pan generál mi není známo, ale každopádně to bude pro uši rozumných českých občanů něco, co zní hrozně, ale opravdu hrozně falešně!

Jiří B a ť a


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrská protivzdušná obrana odrazila útok v nebi nad Damaškem   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 05:52:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syrská protivzdušná obrana odrazila útok několika raket v nebi nad provincií Damašek. V úterý večer o tom informovala syrská státní televize.

Zpravodaj Sputniku zatím sdělil, že v samotném Damašku došlo k několika výbuchům, jejich původ není určen.

„Syrská protivzdušná obrana odrazila útok několika raketami v nebi nad západními předměstími Damašku," sdělila televize Al Ekhbariya, aniž by konkrétní obce uvedla.

Později libanonská národní agentura NNA informovala, že izraelská vojenská letadla narušila vzdušný prostor jižního Libanonu a provedla manévr v malé výšce.

„Letadla izraelského letectva dnes od 22.00 létala asi deset minut v malé výšce a imitovala zasazení úderů ve vzdušném prostoru nad Nabatiehem a okresem Tufah," informuje NNA.

Izraelská letadla také vykonala manévry v malé výšce nad městy Týr a Sidón, přičemž se k nim přiblížila ze strany moře, uvádí se ve zprávě agentury. Podle jejích údajů užila prostředků k potlačení protivzdušné obrany.

Poté státní syrská média oznámila, že libanonský vzdušný prostor byl použit k útoku na okolí Damašku.

„Nepřátelská agrese se uskutečnila přes libanonský vzdušný prostor, několik cílů bylo sestřeleno," uvádí syrská státní televize s odkazem na korespondenta.

Mezitím tisková služba izraelské armády sdělila, že použila systém PVO, aby zachytila raketu odpálenou ze Sýrie.

Syrští vojáci několikrát použili systémy protivzdušné obrany, aby odrazili útok. Naposledy se to stalo 29. listopadu, kdy sestřelili několik cílů. Tehdy se uvádělo, že mohlo dojít i k sestřelení izraelského letadla, avšak dotyčné informace se později nepotvrdily.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kukc
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko rozšířilo sankce proti Ukrajině   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 05:48:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský premiér Dmitrij Medveděv informoval o rozšíření seznamu fyzických a právnických osob z Ukrajiny, vůči kterým budou uplatněna speciální omezující opatření. Napsal o tom na svém Twitteru.

„Seznam ukrajinských fyzických a právnických osob, vůči kterým budou uplatněna speciální omezující opatření, byl rozšířen. Podepsal jsem toto usnesení. Bylo to uděláno kvůli ochraně zájmů ruského státu, společností a občanů Ruska," napsal Medveděv na Twitteru.

Tisková služba ruského kabinetu ministrů později dodala, že nová opatření se dotknou více než 200 osob a organizací, které nebyly zařazeny na starý seznam.

Medveděv v říjnu podepsal vládní výnos o opatřeních pro realizaci výnosu prezidenta RF o uplatnění speciálních ekonomických opatření v souvislosti s nepřátelskými akcemi Ukrajiny vůči občanům a právnickým osobám Ruské federace.

Оmezení budou mělo vliv na 322 osob a 68 právnických osob na Ukrajině. Vyhláška upravovala blokování bezhotovostních peněžních prostředků, cenných papírů a majetku ukrajinských fyzických a právnických osob v Rusku a také zákaz odvádění kapitálu ze země.

Vládní nařízení bylo reakcí na omezení ze strany Ukrajiny. V květnu rozšířil Kyjev sankce proti ruským právnickým osobám a jednotlivcům a rozšířil omezení uložená v předchozích letech.

Zdroj: https://sptnkne.ws/ktYR

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrezidenti Turecka a USA se dohodli na posílení koordinace ohledně otázky Sýrie   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 05:41:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Turecký prezident Erdogan 23. prosince s americkým prezidentem Trumpem vedl telefonické rozhovory o syrském problému, obě strany se dohodly na posílení koordinace ohledně otázky Sýrie, aby se zabránilo „mocenskému vakuu" v některých oblastech v Sýrii po stažení vojáků USA. Kromě toho podle zprávy tureckého média 24. prosince, turecká armáda nedávno mnohokrát poslala do syrské hraniční oblasti více vojáků.

Na druhé straně centrální vojenská oblast Ruska včera vydala oznámení, že se více než 150 ruských vojáků vrátilo ze Sýrie do svého trvalého bydliště v ruském Novosibirsku.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVlna tsunami si v Indonésii vyžádala už 429 obětí na životech   
Pridal tk Středa 26 prosinec 2018 - 05:39:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Podle dnešní zprávy indonéské Národní agentury pro protiopatření proti katastrofám si vlna tsunami, která 22. prosince večer zasáhla Sundský průliv v západní Indonésii, vyžádala už 429 obětí na životech. Více než 16 tisíc lidí bylo z postižených oblastí evakuováno. V současnosti probíhají záchranné práce.

Mluvčí Národní agentury pro protiopatření proti katastrofám Sutopo Purwo Nugroho na tiskové konferenci řekl, že až do dnešních 13 hodin místního času zemřelo v důsledku katastrofy 429 lidí, dalších 1485 bylo zraněno a 154 lidí se pohřešuje. Kromě toho bylo z postižených oblastí evakuováno přes 16 tisíc obyvatel. Ohledně majetku bylo vážně poškozeno 882 domů, 73 hotelů, 60 restaurací a 434 lodí. V současné době víc než 2000 vojáků, policistů a dobrovolníků provádí krizovou záchrannou práci. V některých postižených oblastech jsou potřeba velké stroje, pitná voda, potraviny, stany, přikrývky a další životní potřeby.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2018
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.3173 sec,0.0972 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,414kB