Úterý 05 únor 2019
Španělé vyzkoušeli radikální metodu boje se stavbou mešit   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 18:41:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Obyvatelé španělské Sevilly, kteří protestují proti stavbě další mešity v jejich městě, vymysleli, jak si v této situaci pomoci.

Na místě, kde měla být mešita postavena, zakopali vepře a o svém skutku široce informovali v tisku.

Zákony Islámu zakazují stavět mešity na „půdě poskvrněné vepři“.

Muslimské obci nezůstal jiný výběr než zrušit stavbu. Nebylo třeba ani žádných protestů a demonstrací.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSjednocení národa by mohlo být tak snadné...   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 18:21:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Český národ je rozdělen na zhruba dvě zhruba stejné poloviny – a to podle dvou různých pravd, které ony dvě poloviny národa vyznávají. Ta první polovina národa má za pravdu to, že Kreml je sídlem zločinců a vládní budovy Washingtonu obývají andělé, zatímco půlka druhá vidí situaci přesně opačně. A takhle si to v hospodách, úřadech, školách, dílnách a ústavech obě ty půle navzájem stále ostřeji a ostřeji vysvětlují, při čemž obě zůstávají, pokud jde o jejich počet,stále zhruba stejně silné.

Což volá až do nebe a vzdoruje logice vzhledem k jednomu důležitému faktu. Totiž tomu, že dobře 95 procent českých tištěných a vysílajících médií fandí, ba víc než fandí, ale přímo i vede a organizuje polovinu první, takže za normálních poměrů a okolností by tahle masová podpora médií pro pravdu poloviny první musela mít za následek rychlé ubývání počtu zastánců pravdy druhé a nejspíš i raketový nárust počtu zastánců pravdy prvé.

Jenomže záhada je v tom, že PRÁVĚ TOHLE SE SE JAKSI U NÁS NECHCE DÍT. Ty dvě půlky národa zůstávají, jak už jsem řekl, pořád stejně početné.

Jak je to možné? Vždyť vliv médií na myšlení lidí je neoddiskutovatelný a v politice přece vždy platilo, že bez podpory médií si zde ani nevrznete? Takže jak to, že ta druhá půlka bez podpory rozhlasu, televize a téměř všech našich tiskovin si svou hlubokou nevíru a skepsi v anděly ve Washingtonu tak trvale uchovává, a jejich příznivců a hlasatelů - jak je z různých voleb a průzkumů zřejmo – početně neubývá?

Vysvětlení je jednoduché. Ona pravda polovice první je až moc absurdní na to, aby jí rozumní lidé uvěřili. A logice, zdravému rozumu a skutečnému stavu věcí se příčí tak nesmiřitelně, že je minimálně pro polovinu lidí nemožné ji přijmout. Jak totiž může člověk s mozkem v hlavě postřehnout cokoli dobrého či andělského např. na výroku amerického prezidenta Obamy, předneseného 11. února 2015 pro stanici Vox: „Musíme mít nejsilnější vojenskou sílu na světě a musíme, příležitostně, zkroutit ruce zemí, které by nedělaly to, co my potřebujeme, aby dělaly“. Anebo co lidského může vystopovat na výroku náměstka ministra zahraničí USA R.Armitage na adresu Pakistánu, proneseném v říjnu 2015: „Dělejte, jak vám říkáme, nebo vás zbombardujeme zpět do doby kamenné“? Anebo co laskavého a nekořistnického lze shledat hned na dvou výrocích někdejší ministryně zahraničí USA M.Albrightové, z nichž první zněl: „Rusko má příliš mnoho nerostného bohatství, což není spravedlivé“, a druhý: „Za Uralem leží nerostné bohatství příliš velké na to, aby patřilo jen jedné zemi?“

Anebo jak si můžete spojit s anděly 20 procentní vybití obyvatelstva jedné celé velké země, jak to bombardováním a chemickými útoky dokázaly provést USA v době Korejské války (1950-53)? Anebo později, když v tzv. válce proti terorizmu (trvá dodnes), jen v letech 2001 až 2015 zbavily života 1,3 milionu lidí?

Anebo co je andělského na faktu, že americká vláda, prezident a jejich jménem i úřady souhlasí s mučením lidí a vymýšlejí pro ně i nové způsoby, jakým je např. waterboarding, praktikovaný nejen na americké základně Guantanámo na Kubě, ale i na dalších místech a dokonce i v Evropě? Anebo jak najít andělskou stopu v činu amerického prezidenta Trumpa, který před pár dny ohlásil, že Amerika uznává za nového prezidenta Venezuely kohosi, koho nikdo nikdy prezidentem nezvolil – a dalších 10 zemí, mezi nimi samozřejmě i Česká republika, zneuctí a poplive sama sebe, když jako ponížený otrok lízající i opánky kata svého se ke Trumpovu jmenování nového venezuelského prezidenta připojí? A to za nás všechny. A tím za nás všechny poplive i nejsvětější zásadu světového společenství, jíž je zásada o nepřípustnosti států vměšovat se do záležitostí státu jiných, která až dosud držela svět jakžtakž pohromadě.

Ano, tohle vše se ve svém souhrnu podílí na faktu, že polovička národa v anděly ve Washingtonu nikdy neuvěří. A to vzdor vší nákladné a skvěle placené propagandě, která 24 hodin denně buší do hradby této nevíry ve snaze ji zbořit. S tím ovšem výsledkem, že hradba odolává a remíza zůstává remízou. A když přehlédnete ty, kteří šlapou stejným krokem jaký jim předepisuje režimní propaganda, zjišťujete, že je zaprvé složena z početnějšího druhu lidí nepřemýšlivých či snadno ovlivnitelných, a zadruhé z méně početné skupiny lidí, kteří kteří jsou svou duší oddáni spíš ďáblu než andělu. A je jím dnes dobře při pomyšlení, že v tom nejsou sami. A že za sebou mají celý jeden velký kontinent.

Zbývá otázka: Co by se asi stalo, kdyby se současná naše situace v médiích připodobnila situaci první masarykovské republiky: Tzn. že by každý podstatný politický směr měl svá média, a tato různá média by mezi sebou např. přirozeně vedla férovou diskuzi, bez níž, jak Masaryk nespočetněkrát zdůrazňpoval, se demokracie obejít nemůže. To nám chybí a namísto demokracie máme v médiích mainstream, hovořící tak jednotným, stupidním a znuďujícím hlasem, že např. zánik tištěných médií je už doslova za rohem.

Prozradím vám, co by se stalo. Ta polovice první, věřící v anděly ve Washingtonu, by se začala rychle scvrkávat, protože její argumenty lehké jak papír, by v ohni rovnoprávné diskuze též jako papír jeden za druhým rychle shořely. Po čemž by oni početnější nepřemýšliví snadno ovlivnitelní z první poloviny národa odešli a přešli by do poloviny druhé – a v polovině druhé by zůstali jen oni už zmínění vyznavači ďábla.

Pokud jde o volební výsledek, mohlo by to pak být 20 procent proti procentům osmdesáti ve prospěch poloviny druhé..
A to už by se skoro o nás dalo mluvit jako o národu v tom nejpostatnějším (čili mravním), skutečně sjednoceném.
Nu a protože by to tak zákonitě muselo dopadnout, nedočkáme se toho. Současný západní světový řád se postará o to, aby k žádné skutečné a rovnoprávné diskuzi nikde na světě, a tedy ani u nás, už nikdy nedošlo. Protože ta by znamenala jeho smrt.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNeziskovka dováží imigranty do Evropy a ještě vybízí k podvodným sňatkům s nimi! Další hranice drzosti a nechutnosti překročena   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 04:18:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německá nezisková organizace Mission Lifeline, která dováží do Evropy nelegální imigranty, nabádá k podvodným sňatkům, aby jim zařídila trvalý pobyt.

Organizace Mission Lifeline byla založena v roce 2016 pod záminkou záchrany trosečníků ve Středozemním moři. Ve skutečnosti se ale věnuje dovozem nelegálních emigrantů z Afriky do Evropy. Organizaci patří loď Lifeline, která nebyla v loňském roce s 233 imigranty na palubě vpuštěna do žádného z italských přístavů a přijala ji až Malta.

Nyní organizace vyzvala: „Nejste ještě vdaní? Možná se zamilujete do někoho, kdo zde ještě nemá právo na pobyt. To se může stát, ne? Buďte otevření!“

Komentátor deníku Bild Ralf Schuler k tomu napsal: „Předstírat, že ve vychytralých výzvách organizace jde o skutečnou lásku, je vrcholem pokrytectví.“

Autor: MoonChild

Zdroj: bild.de
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč zrovna Venezuela?   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 04:16:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pustíte si zprávy: Venezuela. Posloucháte rádio: Venezuela. Kouknete do novin, na zpravodajské weby: Venezuela. Kde to je? Někde v Latinské Americe. Mají tam velikou řeku - Orinoko. A ropu.

No a? Zemí je na světě asi dvěstě. Pravda, Venezuela patří mezi čtyřicet největších, má ale každá ze všech ostatních čtyřiceti takhle úpornou publicitu? Vládne tam režim prezidenta Madura, blízký marxismu. Což o to, k tomu mají blízko (nebo v poslední době častokrát měly) skoro všechny země tohoto subkontinentu. Lidový marxismus je tam všude velice rozšířen, stejně jako antiamerikanismus. Dokonce velice levicová je i většina jihoamerických katolických kněží a biskupů, a to už po dlouhá desetiletí. V několika zemích běžela či latentně dodnes běží občanská válka, proběhla řada vojenských převratů, jinde války zločineckých gangů.

Po této stránce je na tom Venezuela ještě celkem dobře. Ale někdo na ni má chuť. Proto se z ní dělá celosvětové politické i mediální téma prvního řádu, zcela neúměrné významu této země i významu tamního dění. USA otevřeně mluví o vojenské intervenci (o mandátu OSN dávno nikdo nemluví, ten v posledních 20 letech vyšel z módy). Pokrokové státy (v tom našem slova smyslu) se předhánějí, kdo z nich dříve uzná za prezidenta člověka, který se jím sám prohlásil a o kterém netušíme, jaká část lidu ho bude chtít přijmout.

A jako obvykle se vytváří falešná představa, že žábou na prameni všeobecného blahobytu je jedna vládnoucí klika (či dokonce jeden lidový vůdce), s jehož odstraněním vypukne v této zemi ráj. A opět se zapomíná, že ho volily miliony lidí, kteří se případným převratem nevypaří a půjdou za něj i do boje. To chce vážně někdo riskovat? A proč?

Kolik je asi třeba jen v Africe zemí, kde jsou horší režimy, méně demokracie, horší životní podmínky? Jsou tyhle země denně v hlavních zprávách? Nejsou. Není na tom zrovna nějaký zvláštní zájem. Co takhle Kongo? Co kdyby teď dva týdny všichni psali a vysílali denně celé hodiny o Kongu? Mají tam také jednu velikou řeku, diamanty, mají skoro třikrát víc obyvatel a jsou skoro třikrát větší než Venezuela, životní podmínky nesrovnatelně horší, vládnoucí prezident podle pozorovatelů a církve vyhrál podvodem. Ženy jsou tam mrzačeny, pygmejové vybíjeni a v některých provinciích prý bují kanibalismus. A co další země v Africe a po světě? Kolik jich je na tom aktuálně hůř než Venezuela? Kde všude budeme intervenovat? Ze které další země uděláme hlavní světové téma?

Ne, mediálním tématem číslo jedna se nestane země, kde nejvíc lidí nejvíc trpí. Mediálním tématem se stane země, kde má někdo mocný aktuální významné zájmy. A všichni kolem mu to baští a s naprostou samozřejmostí přijímají, že nějaká Venezuela je teď jaksi samozřejmě pupkem světa.

Až zas večer uvidíme a uslyšíme další díl téhle mediální dělostřelecké přípravy, pomysleme na to, že někdo tady musel rozdat noty.

Autor: Ladislav Jakl
Psáno pro IVK
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBohužel tu vidíme další výrazné pošlapání suverenity České republiky přicházející z Bruselu a možnost, jak trestat členské státy a jejich občany za neposlušnost   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 04:14:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bohužel tu vidíme další výrazné pošlapání suverenity České republiky přicházející z Bruselu a možnost, jak trestat členské státy a jejich občany za neposlušnost. Ve středu ve sněmovně prošel prvním čtením vládní návrh zákona, kterým se zavádí institut evropského žalobce. Tento zákon má implementovat směrnici Bruselu. SPD jako jediná hlasovala pro zamítnutí.

Úřad europrokurátora se má zaměřit na vyšetřování činů „poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy unie“, tedy zejména podvody s evropskými dotacemi. Má vzniknout na přelomu let 2020 a 2021.

K tomu je potřeba poznamenat, že unie nemá žádné finanční zájmy (maximálně se jedná o zájmy bruselských potentátů, kteří mají naprosto nehorázné platy a prebendy). Zájmy mají jenom jednotlivé národní státy. Peníze, které totiž přerozděluje Evropská unie, patří jednotlivým národním státům, respektive občanům, kteří platí daně.

Takže my platíme do evropského rozpočtu naše peníze a Evropská unie nám pak diktuje, na co máme peníze používat. Díky eurodotacím má Evropská unie obrovský nástroj, jak může korumpovat státy, politiky i firmy. Pokud bude mít EU eurožalobce, může ty státy, politiky, či firmy, které ji nebudou po vůli, vydírat a mít v kapse. Při složitosti administrace evropských dotacích je velice pravděpodobné, že někdo udělá chybu. EU pak může odpouštět těm, kdo ji budou po vůli, a jít po těch, kdo ji po vůli nebudou. Vznikla tak obrovská páka, jak nás EU může vydírat.

Nejlepší řešení by bylo, aby evropské dotace vůbec neexistovaly. EU nám vnucuje projekty, které často nechceme a nepotřebujeme. Ona si diktuje podmínky. Dotace pokřivují tržní prostředí a vedou k neefektivní alokaci zdrojů. Jedni jsou zvýhodňování na úkor druhých.

Současná Evropská unie je nereformovatelná a vypasení bruselští kapři si svůj dobře živinami zásobený rybník nevypustí. Pokud chcete, abychom si ve vlastní zemi vládli sami a se svými penězi nakládali sami a nemuseli jsme poslouchat příkazy z Bruselu, podpořte prosím hnutí SPD, které jako jediná relevantní politická síla bojuje za obnovení suverenity našeho státu.

Autor: Radim Fiala

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKotrba: Tisíce bělehradských mrtvých jako andělé hněvu budou strašit Zemana až do smrti   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 04:08:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Politický a mediální analytik Štěpán Kotrba v rozhovoru pro portál Parlamentní listy promluvil o blížícím se 20. výročí vstupu České republiky do NATO, „humanitárním“ bombardování Bělehradu a roli, jakou v těchto událostech sehrál současný prezident Miloš Zeman.

Podle analytika NATO po rozpadu Varšavské smlouvy a bipolárního světa zmutovala do světového četníka, který zajišťuje imperiální vliv USA v Asii a Africe. „Kolektivní obrana ustoupila do pozadí. Dnes není vůči komu se bránit, kdyby Aliance sama nerozdmýchávala konflikty na ruských či čínských hranicích," řekl.

Kotrba také ostře zkritizoval prezidenta Miloše Zemana. Jak uvádí analytik, Zeman jako předseda vlády nadšeně jásal při vstupu České republiky do Aliance a podporoval válku v Jugoslávii „humanitárním" bombardováním Bělehradu.

„To on nevybíravě přesvědčoval sociálnědemokratické ministry, aby souhlasili. To jeho vláda dala nakonec souhlas s přeletem bombardérů. Tisíce bělehradských mrtvých jako andělé hněvu se budou vtírat do jeho vzpomínek, rozptylovat jeho mysl a strašit ho až do smrti," uvedl.

Kotrba rovněž promluvil i o své roli během jugoslavské krize.

„Mé svědomí je čisté. Donutil jsem jako Štěpán Kotrba předsedu vlády Miloše Zemana ke změně politiky, i když ex post, po útoku. Omluvil jsem se tehdejšímu jugoslávskému velvyslanci, básníku Djoko Stojićićovi za všechny slušné Čechy. Šedesát procent delegátů sjezdu ČSSD, který se tehdy konal, se omluvilo se mnou. Společně jsme přinutili Miloše Zemana, že nechal svého ministra zahraničí Jana Kavana zorganizovat česko-řeckou iniciativu. Ano, pod pohrůžkou pádu vlády sociální demokracie. Bělehrad jsme před bombami nezachránili. Ale Srbům jsme řekli, že my jejich nepřátelé nejsme. A to platí dodnes," prohlásil.

Expert i 20 let po útoku NATO na tehdejší Jugoslávii nevyloučil opakování tohoto děsivého scénáře.

„Operace Spojenecká síla se může kdykoliv komukoliv stát znovu. A to je na tom nejstrašnější. A to je také důvod, proč bych doporučoval z této zločinecké organizace odejít. Ale dovedu si představit, že bychom se velmi rychle stali terčem polovojenských či ‚hybridních‘ provokací," dodal.

Zdroj: PL

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMogheriniová prozradila podmínku pro normalizaci vztahů EU se Sýrií   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 04:00:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová během zahájení jednání s Ligou arabských států (LAS) v Bruselu uvedla, že EU považuje za předpoklad pro normalizaci vztahů s Damaškem politické řešení konfliktu.

V pondělí 4. února se v Bruselu koná konzultace EU a Ligy arabských států. Ty mají vše připravit pro dvoustranný summit, který se bude konat koncem února v Egyptě.

„Doufám, že všichni za tímto stolem sdílí názor, že pouze politické řešení prostřednictvím jednání pod záštitou OSN může přinést mír. Pro nás je to jasný předpoklad pro normalizaci vztahů s Damaškem a pro jejich obnovu," pronesla Mogheriniová.

Zároveň uvedla, že doufá, že se všechny země zúčastní třetí mezinárodní konference o budoucnosti Sýrie, která je plánována na březen.

Dříve syrský náměstek ministra zahraničí, Faisal Mikdad, vyzval OSN, aby odmítla účast na příští konferenci o fundraisingu (shromažďování zdrojů, pozn. red.) pro Sýrii, která se koná v Bruselu. Uvedl totiž, že jejím hlavním cílem je prosadit politické podmínky.

Evropská unie již dříve uvedla, že považuje opětovné začlenění Sýrie do mezinárodních struktur za předčasné. Když Erica Ferrer, vedoucí oddělení diplomatické služby EU na Blízkém východě a v Severní Africe, vystupovala v Evropském parlamentu, prohlásila, že EU nevidí důvod pro komunikaci se syrskými úřady, které se teď s podporou spojenců snaží „obnovit" svou mezinárodní legitimitu.

Liga arabských států pozastavila účast Sýrie v dané organizaci již na samotném počátku konfliktu v zemi, tedy v roce 2011.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kCHU


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVálečné lodě NATO zvýšily svou aktivitu v Černém moři   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 03:57:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Za poslední dva roky Severoatlantická aliance zvýšila počet dní, které tráví její lodě v Černém moři. Oznámila to dnes zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová na zasedání Atlantického výboru v Norsku.

Gottemoellerová uvedla, že se počet dní, které tráví válečné lodě v Černém moři, zvýšil z 80 na 120. Rozsah působení NATO v Černém moři označila za dostatečný, avšak aliance bude nadále zvažovat další možnosti spolupráce s partnery, a to nejen s Ukrajinou, ale i s Gruzií, pro zvýšení jejich schopností v tomto regionu. Dále zdůraznila význam společných cvičení.

Na konci ledna generální tajemník NATO Jens Stolnberg teoznámil, že aliance hodlá zvýšit intenzitu spolupráce s gruzínským námořnictvem kvůli obavám z ruské vojenské přítomnosti v Černém moři.

Rusko ze své strany uvedlo, že zvýšenou aktivitu zemí aliance v regionu nepovažuje za hrozbu, nenechá ale bez odezvy žádné akce, které bude považovat za potenciálně nebezpečné.

Zdroj:

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponItálie vetovala prohlášení EU o uznání Guaida   
Pridal tk Úterý 05 únor 2019 - 03:52:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Itálie vetovala prohlášení Evropské unie o uznání Juana Guaida, předsedy venezuelského parlamentu, za dočasného prezidenta země. Uvedl to diplomatický zdroj v Bruselu. O události píší ruská média.

„Itálie na neformálním setkání ministrů zahraničních věcí EU, které se konalo ve dnech 31. ledna a 1. února v Bukurešti, vetovala prohlášení EU, které měla učinit šéfka evropské diplomacie Federica Mogheriniová. Ta uvedla, že EU uzná Guaida za prezidenta, pokud nebudou organizovány nové prezidentské volby," uvedl zdroj.

Podle zdroje Evropská unie a Uruguay následně informovaly o tom, že se bude konat první ministerské zasedání Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu. To se má uskutečnit dne 7. února v Montevideu.

V sobotu 26. ledna Německo, Francie, Španělsko, a poté také Velká Británie a Nizozemsko, prohlásily, že uznají Guaida za dočasného prezidenta, pokud nebudou ve Venezuele ohlášeny nové volby, a to do osmi dnů.

Později Evropský parlament uznal Guaida za „legitimního prozatímního prezidenta" a vyzval k podobnému rozhodnutí také země EU.

Země EU „nejsou jednotné"

Podle řady odborníků je situace ohledně prohlášení o Venezuele jen dalším důkazem toho, že členské státy EU nemají jednotný názor v otázkách zahraniční politiky.

Pierre-Emmanuel Thomann, ředitel centra geopolitických studií Eurocontinent, poznamenal, že se země EU snaží najít společnou řeč s USA a ukázat, že transatlantické partnerství funguje. Podle něj za tím však stojí touha skrýt existenci hlubokých rozdílů v otázkách zahraniční politiky EU, stejně jako to, že Evropané nemají společnou geopolitickou vizi o zájmech EU.

Ve Venezuele od 21. ledna probíhají masové protesty proti současnému úřadujícímu prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Současně s tím se Juan Guaidó sám prohlásil za prozatímního prezidenta země.

Guaida podpořily země jako USA, Brazílie, Kanada, Argentina, Chile, Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Gruzie, Albánie a řada dalších zemí.

Nicolás Maduro označil svého oponenta Guaido za „loutku z Washingtonu". Moskva jeho postoj sdílí. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zdůraznil, že je Rusko připraveno pomoci legitimnímu prezidentovi a opozici s navázáním dialogu.

Madura kromě Ruska podpořila také Čína, Turecko a několik dalších zemí.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kCHS

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2285 sec,0.0593 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,777kB