Pondělí 11 únor 2019
Komunisté přitvrzují: Pokud chcete naši podporu, zbavte se Petříčka   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:48:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spor KSČM s vládou o zahraniční politice a osudu ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se vyhrocuje. Podle portálu Lidovky.cz komunisté hrozí, že vypovědí podporu vládě, pokud v ní nadále bude Petříček.

Poslední kapkou podle Lidovek bylo uznání Juana Guaidóa za prozatímního prezidenta Venezuely. Tento návrh, který překvapivě podpořil i prezident Miloš Zeman, totiž představil právě Petříček. Kvůli postoji vlády k Venezuele se situace natolik vyhrotila, že komunisté zvažují vypovězení podpory vládě.

„Co krok, to perla, i tak by se dalo hodnotit dosavadní působení Tomáše Petříčka v čele resortu zahraničních věcí, žel, jasně v rozporu s národními zájmy naší země a s naprostou ignorancí jejích historických zkušeností," citují předsedu KSČM Vojtěcha Filipa Lidovky.cz.

V pátek 15. února proběhne sezení výkonného výboru KSČM, na kterém by se mohlo rozhodnout, zda komunisté vypovědí vládě toleranční patent. Filip o tom chce však nejprve jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ten již několikrát opakoval, že komunisté do složení vlády zasahovat nemohou.

Prozatím není jasné, zda v pátek hlasování o ukončení podpory vlády vůbec proběhne. Navíc toleranční patent směřování zahraniční politiky nezmiňuje.

„Nepodpořím takový návrh. Hlavní bude příprava rozpočtu na další rok a plnění našich priorit v tomto roce," řekl Lidovkám člen výkonného výboru, Petr Braný.

Komunistům se již dříve nelíbil postoj vlády k rusko-ukrajinskému incidentu v Azovském moři a ukrajinskému zákonu, který banderovcům přiznává status ukrajinských válečných veteránů.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kFjK

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV ďáblově pasti   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:46:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Katolická církev je bezesporu nejbohatší institucí světa. Její nemovité bohatství je doslova astronomické, s ničím jiným na této planetě nesrovnatelné a ve velkém rozsahu ani hodnotou těch nejopravdovějších peněz vyjádřitelné. Veškerý majetek všech současných, takzvaných financiérů dohromady, nadtož Forbesem a jinými rádoby znalci deklarovaných superboháčů, je jen smítkem ve srovnání s majetkem a bohatstvím katolické církve, potažmo Vatikánu. Především proto, že církev vlastní nemovitosti a zmínění banksteři pouze doslova skartovatelnou makulaturu z turbulentních papírových poukázek víry v bohatství, ba dokonce v poslední době už jen jejich digitálních značek kdesi v kyberprostoru.

Církev vlastní opravdové, fyzické bohatství, zatímco jmenovaní financiéři, až na bezvýznamné výjimky, pouze vodu v koši. Katolická církev je proto, z hlediska své „Svaté knihy“, největší absurditou v lidských dějinách a v mých očích pak naprostou negací učení svého biblického zakladatele a prvotně následných zdrojů.

Každý profesionální katolík, souhlasící se současným majetkovým statusem své církve, musí být zákonitě, v očích jím vyznávaného boha, již svou pouhou existencí hříšníkem. Hlasití obhájci, ba až radikální obránci majetku církve jsou pak doslova smrtelnými hříšníky, protože jimi prokazovaná majetková hrabivost je, mimo jiné, i projevem jednoho ze sedmi smrtelných hříchů, označeného samotnou církví jako nestřídmost.

Pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost jsou katolickou církví, samozvanou to opatrovatelkou Ježíšova odkazu, deklarovány coby smrtelné hříchy už víc jak jedno a půl tisíciletí proto a jenom proto, že jsou zdrojem dalších forem hříšnosti. Nestřídmost v podobě bezbřehého až chamtivého hromadění nadbytečného bohatství, je proto studnicí dalších hříšností katolické církve, jichž se v hojné míře dopouštěla za svou dvoutisíciletou existenci.

Každý jednotlivý katolík se ze svých hříchů může vyzpovídat, kát a případně je dokonce odčiňovat, čímž má šanci, podle své věrouky, uniknout věčnému zatracení. Církev, coby instituce, se nemá ale komu vyzpovídat. Měla by se proto tím upřímněji kát a co nejusilovněji se své nestřídmosti zbavovat. Zatím za celou historii tak nikdy neučinila, ale naopak hledá neustále další a nové argumenty, zdánlivě ospravedlňující její neutuchající hrabivost.

Každý lidský jednotlivec v pozici nenapravitelného hříšníka je podle katolické víry „adeptem věčných muk pekelných“, protože prý podlehl svodům ďábla. Jaképak to je z tohoto zorného úhlu asi s celou katolickou církví? Je snad kandidátem pekla?

Každý katolík si musí vybrat. Buďto se bude aktivně podílet na hromadění církevního majetku, podporovat nestřídmost církve a dopouštět se tak smrtelného hříchu. Nebo se k problému stavět jako mrtvý brouk a tím jenom hřešit nebráněním hříšnosti své církve. V jiné pozici jsou samozřejmě všichni profesionální katolíci. Pokud nedělají všechno proto, aby se církev zbavila nestřídmého hromadění majetku, pak jsou doslova v ďáblově pasti.

Pan Jiří Suchý, známá to umělecká celebrita, prý ve svých rozjímáních objevil v samotné modlitbě Pater Noster, viz Matoušovo evangelium 6,9-14 chybu. Spočívá podle něj v onom verši 14tém, cituji: „A nevydej nás v pokušení…“, konec citátu. Podle jeho názoru prý Bůh přece není pokušitelem. Pan Suchý si to asi dobře nepřečetl. „Otče-náš“ ta nejrozšířenější křesťanská a nejen katolická modlitba na světě, je totiž úpěnlivou prosbou slabého a chybujícího věřícího člověka, prosbou mino jiné i o to, aby jej jím vyznávaný Bůh nevydal v pokušení a tím riziku, že uvízne v ďáblově pasti.

Bůh je přece všemohoucím, takže samozřejmě může být i pokušitelem, ve Starém Zákoně je o tom přece dost důkazů. Může proto zkoušet i své nejvěrnější. Nedělá to konec konců jenom on. Kupříkladu zkouší, zda jeho vyznavači slouží opravdu jemu, či třeba jen, nebo při tom i, zlatému teleti. Každý věřící, čti katolík, může tedy být opravdu svým Bohem zkoušen. Ti kdo neobstojí, propadnou peklu. Mene tekel ú-parsin, řečeno biblickou mluvou. Převedeno později do katolické víry, „byls zvážen a shledán lehkým“, tedy jsi propadl Ďáblu. Přál bych proto všem profesionálním katolíkům, aby alespoň svou osobu vyprostili z takto nastavené ďáblovy pasti.

Katolická církev totiž jako instituce byla v ďáblově pasti, někdy až v jeho službách, po celou dobu, kdy se doslova rvala o podíl, ba dokonce o nejvyšší posty světské moci. Dlouhodobým odporem až revoltami lidu, který se před dvěma staletími osvobodil nejen z jejího poddanství, dostala pak novou šanci. Jak je ale vidět, zatím jenom šanci vyklouznout z věčných tenat pekelných. Podle mého přesvědčení za celou dobu oněch dvou století ani nenaznačila, že se z Ďáblovy pasti chce uvolnit, nadtož aby se reálně uvolňovala.

Stanislav A. Hošek

Zdroj: Nová republika

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPapež František je zjevný apostata a heretik   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:44:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výzva křesťanům USA, především biskupům a kněžím

Vážení biskupové, kněží a křesťané USA!

Na podzim jste chtěli vy, biskupové USA, jasně protokolárně definovat pokyny k očistě církve od zločinů sexuálního zneužívání. František vám to kategoricky zakázal, prý se to bude řešit až v únoru. Co ale o únorovém setkání prozradil v letadle při návratu z Panamy? Vnímá prý přehnané očekávání. Na setkání bude třeba se soustředit pouze na body, které vyjmenoval on! Konkretizoval, že proto na únor povolal předsedy biskupských konferencí, aby byla zavedena „katecheze“ o tomto problému.

Co to znamená? Nedojde k zastavení zneužívání, to prý bude pokračovat, jak František veřejně tvrdí! Ani nebude vymýcena homosexuální síť! Co se tedy bude na setkání řešit? Zavedení tzv. katecheze, skrze kterou bude homosexualita v církvi prakticky legalizována! To je zločinný podvod! To je vzpoura proti Božímu řádu! To je přijetí ducha New Age a vyhnání Ducha svatého z církve! Je to metamorfóza Kristovy církve na nevěstku antikrista! K tomu budou vydány papežské církevní dokumenty, které budou obsahovat, jak řekl František, všeobecné pokyny pro biskupské konference. Budou jasně protokolárně definovat, co přísluší biskupovi, co arcibiskupovi a co předsedovi biskupské konference. To je, jak řekl František, hlavní cíl únorového setkání. Toto oficiální zavádění morálního rozkladu ale vede do pekla! Jde o nejhrubší zneužití papežského úřadu.

František je zjevný apostata a heretik:

1) Popírá existenci objektivně platných morálních norem (Amoris laetitia).

2) Prosazuje gender-sebevraždu mládeže. V Irsku nabádal rodiče, aby u zmanipulovaných dětí podporovali rozvinutí gender deviace.

3) Schválil tzv. sexuální výchovu ve škole. Tím de facto schválil demoralizaci a satanizaci dětí (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=41151). Oznámil to v letadle při návratu z Panamy.

4) Chrání zločinnou homosexuální síť na nejvyšších místech v církvi.

5) Biskupská synoda o mládeži 2018 pod jeho vedením manipulačně zlegalizovala LGBT.

6) Líbáním nohou transsexuálům dává precedens pro celou církev i lidstvo k popření Božího řádu.

7) Prosazuje likvidaci křesťanství skrze programovanou islamizaci.

Je realitou nad slunce jasnější, že František, apostata a heretik, je neplatným papežem! Tak to stanoví bula Pavla IV. Cum ex apostolatus officio a list Galaťanům 1,8-9.

Jaké je východisko? Arcibiskup Carlo Maria Viganò učinil k záchraně církve první krok, i za cenu riskování vlastního života. Na vás, katolíci USA, je, abyste učinili druhý! Oddělte se od zjevného heretika a apostaty, jinak se církev v USA i na celém světě stane nevěstkou antikrista a synagogou satana. Krok k záchraně je v dané situaci jeden: Vybrat právoplatného papeže! Mimořádné podmínky vyžadují mimořádný způsob. Žádné pochybné konkláve a žádní pochybní kandidáti! Církevně stanovený způsob volby by v této situaci nedovolil, aby byl zvolen pravověrný, právoplatný papež! Podobně tomu bylo při volbě Mikuláše II. Reformní kruhy vybraly florentského biskupa Gerharda a volba proběhla v Sieně, tedy proti všem zvyklostem mimo Řím. Provedlo ji pouze pět kardinálních biskupů ve spojení s několika reformátory. To položilo základy radikální obrodě církve.

Dnes ať pravověrné jádro biskupů USA vybere za právoplatného papeže někoho ze svého středu anebo arcibiskupa Vigana, který se hrdinně postavil za očistu církve. Volbu právoplatného papeže zveřejněte před celým katolickým světem. Právoplatný papež pak vyzve Františka k odstoupení. Rovněž ať je zveřejněna exkomunikace na Františka, kterou na sebe uvrhl už dříve. Oddělit se od něho je záchrana církve i za cenu, že on a jeho stoupenci potom zaviní schizma.

Pokud podobný krok k záchraně neučiníte, bude pokračovat proces pozvolného vykrvácení církve.

Eliáš – Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrezident Zeman mě znásilnil, ale těhotný nejsem, oznámil Baxa...   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:29:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Trapný Václav Moravec zase ohýbal diskuzi

Samozřejmě takto to explicitně neřekl, mluvil ve třetí osobě a pouze přirovnával, ale kolik lidí sledující hvězdnou pěchotu Václava Moravce si ty žvásty a samochválu justiční elity uvědomilo? Je to smutné.

Jako v totalitě soudci nerotují, a jsou vyhozeni pouze v případě, že někoho veřejně zavraždí. Nebo několikrát žebrají o vysoké úplatky. Že soudce se stane soudcem na celý život jak bylo vždy za bolševika. Zatímco prodavačka letí za sebemenší chybu, ten, kdo o ní rozhoduje, musí udělat vražedný masakr, aby justice sama sebe soudila.

Pan uplakaný Baxa kličkuje jak zajíc. Prý nic na Zemana nepráskl, protože by prý mohl zveřejněním ovlivnit rozsudek. Neboli natvrdo veřejnosti oznámil, že když bude chtít, ovlivnit může a jelikož je celá justice zkorumpovaná, musí držet ústa a krok. A prý to prezident Zeman zneužívá. A poslanci se prý vůči Baxovi zachovali jako policista, který po nahlášení znásilnění pošle znásilněnou domů, protože se nic nestalo, když k dokonání aktu nedošlo.

Vážně na tragikomedii Baxy nikdo nezareaguje? Po této veřejné dehonestaci justice, práva a soudní stolice by musel letět, že by ani schody nestačil počítat!

Za prvé: soudce musí jednat podle zákona, nikoliv podle panáků, které s dotyčným vypije. A pokud se tak nechová, musí okamžitě skončit. Ale pan Baxa tvrdí, že mlčí o ovlivňování, protože soudci jsou (pravděpodobně) zkorumpovaní a podléhají možná korupci, možná kamaráčoftu. A tak nikdy Zemana neobvinil, až nyní. Na žádost novináře prý poctivě zdělil.

A za druhé: vážně pan Baxa neví, že i u notářů se to dělá tak, že zveřejním obvinění (na něco) a uložím do tresoru, až přejdou "některé kauzy", abych neupřesnil které a pak, po rozsudku se obálka otevře? Pokud tady nemáme soudce, ale hochštaplery, tak proč nejde Baxa dělat třeba na dálnici, kde by možná byl prospěšnější? I když asi fyzicky nikdy nepracoval, ručičky nebojte se...

Vůbec nevylučuji, že Zeman měl na nějakém rozsudku zájem. Ale vždy se tak dělá mezi čtyřma očima. Čím víc svědků, tím více prozrazení hrozí. Ale zde údajně hlupák prezident zneužil Baxu, aby ten Baxa zneužil soudce, státního zástupce a obhájce, umlčel novináře a rozsudek padl tak, jak si prezident Zeman přeje. A díky Baxovi dopadl opačně. Zachránil justici. A tyto zhovadilosti nám u Moravce předkládá.

Největší tragédií je, že tato úzká skupina je příliš zahleděna do sebe, sama sobě dává posudky, sama o sobě rozhoduje a její zaslepenost už dosahuje totalitní moci. A stále více prosakuje, že krade sociální byty, že zneužívá svoji moc a ohýbač pravdy Moravec samozřejmě zarytě mlčí! Ale jak se jedná o jejich platy, jsou první, co tvrdí, že si soudně zvýšení platů vybojují, protože na to mají neomezené právo!

Důkaz na frašku kolem justice? Zde je!

Byl zaslán dotaz na NSZ Pavla Zemana, zda státní zástupci bydlí v bytech pro sociálně slabší a zda toto výhodné bydlení není spojeno s trestními činy. K dnešnímu dni máme pouze zprávu, že příslušné státní zastupitelství se vyloučilo z úkonů trestního řízení. Zdůvodnění je, že nemohou nestranně rozhodovat, protože tyto byty užívají i někteří jejich podřízení. Problematice se budeme i nadále věnovat a o jejím výsledku a postoji NSZ k této věci budeme občany informovat.


A pravděpodobně Praha není jediným místem, kde se takové věci dějí. Již ministr Pelikán se touto otázkou zabýval a nic… Jak říká Alena Vitásková v článku " Ukradené domovy"?

A nyní si dejte úvod do kontextu Baxy, Moravce, prezidenta Zemana a vyjádření Aleny Vitáskové: Ukrást střechu nad hlavou, váš domov, toho se dožily miliony našich občanů. Kdo se jich zastal? Kromě „senzace“ v mediích, populistických žvástů, se nestalo vůbec nic…

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2269-prezident-zeman-me-znasilnil-ale-tehotny-nejsem-oznamil-baxa


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPravda o „ruském vlivu“   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:23:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
I přes to, že nebyly poskytnuty žádné důvěryhodné důkazy o ruském vměšování do voleb v USA v roce 2016, od nynějška budou kampaně Kremlu, zaměřené na ovlivňování americké veřejnosti, tak propracované a prohnané, že je nebudeme moci ani spočítat.

To je jednostrannost a rusofobie na steroidech. Zde jde logika od neprokázaných tvrzení k imaginárním. To je „magické myšlení“, nebo řečeno jinými slovy, bludná paranoia. A také od údajných hlavních představitelů zpravodajských služeb USA. Jak má země formulovat efektivní politiku, když ji vedou tak pošetilí lidé?

Další příklad tohoto „magického myšlení“ byl dobře patrný v článku, nedávno publikovaném v New York Times, což jsou údajně nejlepší americké noviny. Nadpis zněl: „Ruská příručka pro dezinformace na sociálních sítích se rozšířila celosvětově“.

Týká se to platforem sociálních sítí Twitter a Facebook, které údajně odhalily „prudký nárůst dezinformací na domácí půdě, kdy se Američané zaměřují na jiné Američany, a předkládají jim falešné nebo zavádějící informace“.

Dobrá, takže teď, když společnosti sociálních médií v poslední době objevují na svých stránkách nejrůznější nesmyslné informace a potrhlé diskuze, hovoří se o tom jako o „důkazu“, že se „ruská příručka rozšířila celosvětově“.

Dalším příkladem „magického myšlení“ - na chvíli se nyní vzdálíme od USA - byl francouzský prezident Emmanuel Macron, který obvinil „Rusy“ za to, že částečně podnítili veřejné protesty v jeho zemi. Opět se nevyžaduje žádný důkaz, je to jen pomatené tvrzení, neboť když je Francie v chaosu kvůli lidovým vzpourám, pak za tím musí být „prohnaný Kreml“, a vůbec se nehovoří o faktu, že Francouzové jsou znechuceni elitářským prezidentem a jeho ekonomickou politikou pro bohaté.

Pravda o „ruské propagandě“ je mnohem prostší. Faktem je, že ruská zpravodajská média, jako RT a Sputnik, zveřejňují pravděpodobně mnohem přesnější náhledy a zpravodajství ohledně současných mezinárodních událostí, než západní média.

A právě díky této službě veřejného informování získala ruská zpravodajská média docela slušnou sledovanost v rámci mezinárodního publika, včetně velkého počtu lidí v USA a celé Evropě.

Není to žádný škodlivý případ „informační nebo propagandistické války“, ale mnohem více prozaický případ toho, že ruská zpravodajská média poskytují lidem spolehlivější a přesnější zpravodajství, které se zabývá vysvětlováním událostí.

Jakékoliv aktuální otázky to potvrzují. Například válka v Sýrii. Západní zpravodajská média se zcela znemožnila, neboť vnucovala své představy o tom, že tato válka je „prodemokratickou“ záležitostí. Vláda prezidenta Bašára al-Asada nastolila, jak média neúprosně tvrdila, despotický režim, a provádí chemické útoky proti vlastnímu lidu.

Ruská média naopak poskytují přesnější a vysvětlitelnější zpravodajství ohledně tohoto konfliktu, hovoří o operaci, zaměřené na změnu zločinného režimu, řízené vládou USA a jejími partnery v NATO. Fakta o západní tajné podpoře zástupných teroristických skupin se objevila z velké části kvůli zprávám a analýzám v ruských médiích.

Zpravodajství ruských médií tudíž odpovídá objektivním okolnostem syrského konfliktu. Obyčejní lidé na celém světě si uvědomují, že zpravodajství ruských médií, týkající se Sýrie, je mnohem spolehlivější, než prospěchářské fantazie, které propagují západní média ve slepé poslušnosti vůči vládní agendě, zaměřené na tajnou a nelegální změnu režimu.

Nebo se podívejte na poslední katastrofu ohledně Venezuely. Západní sdělovací prostředky jsou opět u toho, chrlí výroky z Washingtonu a od evropských přisluhovačů, že zvolený prezident Nicolás Maduro je nějakým způsobem „nelegitimní“ a musí být nahrazen drobnou opozicí, kterou zvolili cizí mocnosti.

Opět platí, že oficiální postavení Ruska a náhled, který poskytují ruská zpravodajská média, mají zdravou skepsi vůči západním tvrzením o Venezuele. Ruské sdělovací prostředky se neoddávají falešným tvrzením o „špatném režimu/dobré opozici“. Poskytují dostatečný prostor a vysílací čas pro kritické analýzy, které spolehlivěji vysvětlují nepokoje ve Venezuele jako výsledek změny zločinného režimu, kterou inicioval Washington.

Lidé po celém světě si daleko více cení tohoto inteligentního, realistického náhledu. To je prostě dobrá a nezávislá žurnalistika.

Oproti tomu magické myšlení západních vlád, takzvaných zpravodajských agentur a médií, vykresluje slušná ruská zpravodajská média jako nějakou „ultra prohnanou ruskou propagandu“. Proč?

Protože veřejnost na Západě je oprávněně ovlivňována ruským mediálním zpravodajstvím, které se zabývá událostmi ve světě. Nikoli proto, že by byla veřejnost oklamána „agendou Kremlu“, ale jednoduše proto, že informace a analýzy, které tak veřejnost dostává, skutečně odpovídají jejich vnímání světových událostí.

A takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Útočí Rusko na Ukrajinu, nebo zde proběhl neonacistický převrat, řízený CIA? Západní média tvrdí to první, zatímco ruská média přinejmenším hovoří o tom druhém náhledu. Opět platí, že se lidé mohou rozhodnout, pokud jsou řádně informováni.

Západní státy a jejich média prohlašují, že Rusko „vyhrává informační válku“, protože ruská propaganda je tak „magicky“ sofistikovaná a podvratná. Pravda je taková, že západní vlády a média prohrávají „svou informační válku“, protože jsou neustále dokola konfrontovány s tím, že tvrdí nestoudné lži.

Pravda o „ruské propagandě“ je jednoduše taková, že ruští politici jsou mnohem zásadovější a slušnější, než jejich západní protějšky. A ruská zpravodajská média se alespoň pokoušejí poskytnout opravdu realistický popis důležitých mezinárodních událostí na základě objektivních faktů. To se netýká západních médií, která představují zvučný hlas pro lži a dezinformace.

Finian Cunnigham

Truth About 'Russian Influence' vyšel 5. února 2019 na ICH. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/02/7825-pravda-o-ruskem-vlivu.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZaútočíme první! Američané chtějí zahájit vojenskou ofenzivu proti Rusku a přiznávají, že lhali   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:19:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Admirál John Richardson, vedoucí námořních operací, vyzval k tomu, aby americké námořnictvo přešlo k ofensivním akcím na Azovském moři.

Admirál John Richardson na konferenci Atlantic Council prohlásil, že Rusko a Čína vedou agresivní politiku, na kterou by měly USA odpovědět. Na otázku bývalého náměstka generálního sekretáře NATO Alexandra Vershbowa, jak by taková odpověď měla vypadat, Richardson prohlásil, že „přišel čas udeřit jako první“. Bylo by skvělé, dodal, „kdybychom začali hrát bílými“ a přinutili Rusy k hledání odpovědí na naše tahy.

Navíc prozradil, že umístěné v Rumunsku součásti amerického antibalistického námořního systému Aegis Ballistic Missile Defense dávají USA možnost „udělat dojem“ na Rusko. Takové prohlášení zaznělo vůbec poprvé, protože dosud představitelé americké administrativy tvrdili, že účelem protiraketových zařízení je pouze zabránit nebezpečí případného raketového útoku ze strany Íránu.

Autor: Testosteron
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChystá se odhalení toho, jak britská BBC lže a očerňuje odpůrce multikulturalismu. V hlavní roli Tommy Robinson   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:16:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská veřejnoprávní BBC, což je britská obdoba naší České televize a Českého rozhlasu, má zaděláno na problémy. Tommy Robinson nechal svými lidmi BBC infiltrovat a má natočeno spoustu materiálu, který hodlá zveřejnit na velikém plátně před kancelářemi BBC v Manchesteru 23.února.

Na svém Facebooku zveřejnil několik úryvků ukazující přední postavy BBC natočené skrytou kamerou. Tvrdí, že BBC ve spolupráci s levičáckou organizací Hope not Hate připravovala program s pracovním názvem Tommy’s Takedown, který měl Tommyho v očích veřejnosti maximálně očernit. Za tím účelem prý BBC sháněla špínu, manipulovala a vytvářela ve velkém stylu materiál, který je dokonalou definicí fake news. Co ovšem tito lidé nevěděli, byl fakt, že nejméně jeden z jejich spolupracovníků dělá pro Tommyho.

Venku je tak dokument, který ukáže skutečnou práci BBC jako propagandistické mašiny britského státu. Dokument, po jehož shlédnutí, jak Tommy věří, musí rezignovat spoustu lidí...

Zdroj: eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský stálý zástupce v OSN: Porušení systému kontroly zbraní Spojenými státy může mít nepředvídatelné následky   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:06:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský stálý zástupce v OSN Vasilij Nebenzja 9. února uvedl, že porušení globálního systému kontroly zbraní Spojenými státy bude mít pravděpodobně nepředvídatelné následky.

Nebenzja téhož dne uvedl, že Spojené státy porušují systém kontroly zbraní a hodlají rozšířit své zbraně a ohrozit světovou bezpečnost. Ruská strana nedokáže předpovědět, jak se bude situace vyvíjet do budoucna. Riziko neočekávaných konfliktů se tím zvyšuje.

Americké ministerstvo zahraničí 1. února oznámilo, že Spojené státy pozastavily své závazky podle Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a zahájily proces odstupu od smlouvy. Ruský prezident Vladimir Putin okamžitě oznámil, že Rusko také pozastavilo své závazky vyplývající z INF a nepovede nové mezinárodní jednání o INF.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínský velvyslanec v USA: Hlavní směr rozvoje čínsko-amerických vztahů ke spolupráci a vzájemnému prospěchu by se neměl měnit   
Pridal tk Pondělí 11 únor 2019 - 04:05:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský velvyslanec v USA Cui Tiankai (Cchuej Tchien-kchaj) nedávno uvedl, že to, že mezi Čínou a USA existují rozdíly je normální. Obě strany by měly zvýšit vzájemné porozumění a správně posuzovat své strategické záměry. Hlavní směr rozvoje čínsko-amerických vztahů ke spolupráci a vzájemnému prospěchu by se neměl měnit.

Cui Tiankai 8. února při dialogu u příležitosti 40. výročí navázání čínsko-amerických diplomatických vztahů uvedl, že navázání čínsko-amerických diplomatických vztahů a čínská reforma a otevírání se světu jsou dva důležité historické procesy, které přináší lidem Číny, USA a světa obrovské zájmy. I když mezi Čínou a Spojenými státy existují rozdíly v historii, kultuře a společenských systémech, hlavní rozvojový směr čínsko-amerických vztahů v posledních 40 letech byl vždy spolupráce a vzájemný prospěch.

Cui Tiankai poukázal na to, že země světa nyní čelí mnoha společným výzvám, například terorismu, chudobě, klimatickým změnám, přírodním katastrofám a nadnárodní trestné činnosti. Čína a Spojené státy by měly v současné době spolupracovat při řešení těchto výzev a dosáhnout vzájemného prospěchu.

Cui Tiankai současně uvedl, že výměna v oblasti humanitních věcí, zejména spolupráce ve vzdělávání mezi oběma zeměmi, je důležitý pilíř čínsko-amerických vztahů. Během 40 let od založení diplomatických vztahů mezi Čínou a Spojenými státy se počet čínských studentů v USA a počet amerických studentů v Číně neustále zvyšoval. Čína a Spojené státy by měly poskytovat větší podporu a povzbuzovat kulturní výměnu mezi oběma stranami a neustále podporovat rozvoj čínsko-amerického přátelství a spolupráce.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2353 sec,0.0710 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,792kB