Čtvrtek 14 březen 2019
EU je opravdu na dvě věci: k problémům a k vzteku!   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 18:13:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská unie, prezentovaná rádoby nejvzdělanějšími, nejmoudřejšími, nejzkušenějšími tupohlavci, magory, řiťolezci a demagogy, jejichž politické, ekonomické, kulturní a bůhví jaké další rozhodnutí jsou důkazem jejich naprosté tuposti, intelektuální nedostatečnosti a výše (spíše níže) IQ. Jenom pro oživení paměti připomínka několika jejich bezmyšlenkovitých rozhodnutí. Věc: zahnuté okurky, olomoucké tvarůžky, tuzemský rum, omezení střelných zbraní, zákaz kontroly dováženého polského masa do ČR a také se prý zvažuje zákaz nošení kapesních nožů a nožíků.

Co bude dál, ví snad jenom oni. To jsou ty tak veledůležité problémy, kterými se evropský parlament zabývá, že jim nezbývá čas na řešené jiných, opravdu závažných problémů občanů Evropy. Mezi ně patří např. neutuchající problém imigrace, potažmo problémy s těmi, kteří se již (v Německu) „zabydleli“.

Dovolím si zabývat se jednou z velmi závažných věcí a tím je manželství mezi imigranty, kdy nevěstě je méně jak 18 let a ženich je starší 18 let. Problém je v tom, že do Německa se dostalo několik vdaných dívek mladších 18 let, přesněji podle německé statistiky k 31. 7. 2016 žilo v Německu 1 475 dětských nevěst, z toho bylo 361 dívek mladších 14 let. To ovšem není zdaleka všechno. Nejvyšší občanský a trestní soud v Německu, Spolkový soudní dvůr (Bundesgerichtshof, BGH), vydal rozhodnutí, že nový zákon, který zakazuje dětské sňatky, může být protiústavní, protože prý všechna manželství, včetně sňatků uzavřených podle práva šaría, jsou chráněna Ústavou (resp. německou obdobou Ústavy zvanou Grundgesetz- Základní zákon). Toto rozhodnutí, které prakticky otevírá v Německu legalizaci dětských sňatků uzavřených podle práva šaría, je jedním z rostoucího počtu případů, kdy německé soudy – ať vědomě či nevědomě – tímto podporují vytvoření paralelního islámského právního systému v zemi.

Další fakta a skutečnosti stran této záležitosti jsou k dispozici na:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nemecky-soud-podporildetske-snatky-muslimu-chrani-je-pry-Ustava-Navic-otevrel-dvere-dalsimupronikani-sarije-do-nemeckeho-prava-573321.

Na co chci v této souvislosti však poukázat je fakt, že Evropská unie v tomto směru je naprosto nečinná, jakoby se jí tento problém ani netýkal. Ovšem na druhé straně se zabývá kontrolami přeshraničně dováženého masa z Polska do ČR, které je nakaženo nebezpečnou salmonelou. A nejen zabývá, EU dokonce zakazuje takovou kontrolu masa provádět přesto, že maso je nebo případně může být nakaženo salmonelou, která je lidskému zdraví škodlivá.

Že se česká strana tomuto zákazu nepodvolila, je dobře. To je totiž jedna z mnohých „ptákovin“, kterou se Evropská unie, resp. její poslanci zabývají! Už méně, vlastně vůbec se však EU nezabývá výše uvedeným problémem v Německu, tj. manželstvím nezletilých dívek-imigrantek, jak je výše zmíněno. Tento problém jako by ani nebyl přesto, že se bezprostředně týká Německa, které spolu s Francií de facto ovládají a řídí EU.

Nejde však jen o německý problém, jde také o reálné nebezpečí, že pokud německé soudy legalizují tato manželství imigrantských nezletilých dívek jako součást německé ústavy, dají německé právo na roveň s právem šaría, tento bezprecedentní krok jako problému se může chytit EU a ta pak může přenést tuto soudní úpravu na ostatní státy unie s tím, že to bude její rozhodnutí! Nechci malovat čerta na zeď, ale při známé „psychopatické“ úrovni, resp. do nebe volajících myšlenkových (ne)schopnostech) poslanců EU by nebylo zas až tak nic zvláštního, kdyby podobné paskvily byly také vyžadovány po ostatních státech EU, které přijaly imigranty.

To se týká i těch států (ČR, Maďarsko, Polsko aj.), které nadále odmítají přijímat imigranty, nicméně ve kterých i přesto zcela jistě v menším počtu nějaké ty muslimy a vyznavače islámu jistě mají. Pokud by totiž takový (německý) zákon nabyl v Německu všeobecné platnosti, mohli by se také imigranti v jiných zemích EU v rámci lidských práv, rovnoprávnosti a (ne)diskriminace „mírumilovnou“ cestou (např. podpalováním aut, vymlácenými a vykradenými obchody apod.) po EU domáhat uplatnění tohoto zákona i v zemích mimo Německo. Dnes totiž nelze vyloučit, že EU po všech těch dosavadních zkušenostech může přijít s čímkoliv. Nevím, nakolik je to u nás aktuální, nicméně si myslím, že není od věci ani na škodu se těmito otázkami a záležitostmi včas a seriózně zabývat.

Jiří Baťa

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSlzy i sevřené pěsti, to byl 15. březen 1939   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 04:35:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sněžilo, když se ta nikým nezvaná zelenošedá masa valila ulicemi českých měst i obcí. Lidé stáli za deště a sněžení v ulicích, slzy měli v očích, nenávist v srdci. Otázky v každém z nich, co bude dále s námi ? 15. březnem 1939 skončily šťastné dny Československa (ČSR), začala šestiletá německá okupace.

Výnosem Adolfa Hitlera byl ustaven okleštěný, pokořený a všech práv zbavený Protektorát Čechy a Morava. Stali jsme se občany druhé kategorie. V březnových dnech 1939 Adolf Hitler triumfoval. Z okna Pražského hradu přijímal hold jásajících pražských Němců, na prvním nádvoří byl uvítán německými studenty vysokých škol. Nad Pražským hradem vlála standarta říšského protektora. Politici Anglie, Francie, spolutvůrci Mnichova, tehdy trapně mlčeli.

Hitlerovi se okupací ČSR a následně za několik měsíců i Polska, otevřela cesta na východ. Pro naši, tehdy ještě mladou republiku, měla německá okupace počátek v mnichovském porcování Československa. Československem byly uspokojeny územní požadavky Hitlera. Šestiletá německá okupace přinesla 300tisíc obětí, tedy popravených, umučených, zavražděných v plynových komorách, ale i desetitisíců padlých v odboji. Okupace také rozvrátila československou ekonomiku, měla i morální dopady. Měli jsme své jak kolaborující Moravce, Čurdy, tak i hrdiny, které obdivoval celý svět: Kubiše, Gabčíka, Jaroše, Fajtla, obyvatele vyvražděných Lidic, Ležáků a tisíce dalších, často bezejmenných hrdinů.

Zejména mladší generaci je nutno připomenout, že německá okupace způsobem ovlivnila poválečný vývoj Československa. Československo bylo rozhodujícím způsobem osvobozeno Rudou armádou. Zásadní podíl SSSR na porážce Německa, rozdělil i poválečnou Evropu. Tyto důsledky pociťujeme dodnes.

Evropou dnes opět pochodují pohrobci nacistů. Knihkupecké regály se prohýbají pod přívalem nacistické memoárové literatury. Hrdinové zbraní SS a wehrmachtu slaví svůj návrat do českých zemí, tito hrdinové se zabydlují v povědomí střední a mladé generace.

Za těmito „hrdiny“ zůstaly desítky milionů mrtvých, vypálené vesnice, zničená města, to se ale nedovíme…. V regálech knihkupectví si nacističtí generálové užívají svou slávu, zatím co ti naši se krčí někde v koutku regálu.

Novodobí vykladači dějin je dokonce posmrtně kádrují, kácí jejich sochy. Domácí a evropští politici spoléhají na krátkou historickou paměť našeho národa. Rodí se nové výklady výsledků druhé světové války. Z viníků se dělají oběti. Z obětí pak viníci.

Nestyďme se říci nahlas, že Československo si svoji opětnou svobodu vybojovalo! Tisíce československých hrdinů padlo v boji proti německým okupantům, zejména na východní frontě. Umírali i v leteckých soubojích nad Británií, v Africe, … Zdůrazňujme také, že český národ nepodlehl vábení do protiruského tažení, nestavěli jsme kolaborantské legie, nestáli jsme u snah o „novou Evropu“. V naší vlasti odpočívá 130tisíc sovětských vojáků, 33tisíc rumunských, 18tisíc československých, 116 amerických….. Na to také nezapomínejme!

Přemysl Votava

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědomí a svědomí   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 04:24:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Severoatlantická aliance byla založena v dubnu roku 1949. Cíl jejího vzniku byl shrnut do tří bodů: Udržet USA v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. Sovětský svaz nicméně v březnu 1954 požádal bývalé spojence o vstup do NATO. Žádost byla zamítnuta. Ale už v říjnu téhož roku byla neočekávaně pozvednuta ze země NSR a oficiálně vyzvána ke vstupu do Severoatlantické aliance. Ten se uskutečnil 5. května 1955. O devět dní později vznikla Varšavská smlouva. Jako reakce na změnu pravidel.

Československá armáda se jako člen VS nikdy nepodílela na invazi do cizí země a byla cvičena výhradně jako armáda obranná. Při invazi vojsk VS na naše území se však obranná armáda musela stáhnout do kasáren. Srpnový vstup vojsk, vysvětlovaný obavou o osud socialismu v Československu, měl i další, ryze strategický motiv. Naše republika byla v té době jediným státem Varšavské smlouvy, na jehož území nebyly přítomny sovětské jednotky. Přičemž na území NSR rozšiřovala NATO základny včetně jaderného arzenálu. Představitelé Polska, NDR a jestřábi z Kremlu tedy prosadili, aby Varšavská smlouva posunula svou obranu i do Československa, blíž k západoněmeckým hranicím. Zpětně viděno je zřejmé, že existence dvou vojenských bloků fungovala na principu balancování.

Invaze pěti armád spřátelených zemí, která se vyvinula v okupaci už pouze sovětskými vojsky, byla součástí té křehké balance. Když se bubáci v železných maringotkách konečně stáhli z našeho území a když došlo v Praze roku 1991 k rozpuštění Varšavské smlouvy, brala to většina občanů Československa jako opožděnou satisfakci. Většina občanů také předpokládala, že podobným způsobem bude rozpuštěno i NATO. Předpokládal to i prezident V. Havel. Jenže když z jedné misky vah sundáte závaží a z druhé ne, zůstanou předpoklady takříkajíc v luftu. A tak si nás přitáhla ta zatížená miska s názvem NATO. Dvanáct dní po vstupu využila Aliance náš vzdušný prostor pro zásah v Jugoslávii, jehož skutečné motivy jsme mnozí pochopili až opožděně, protože mediální krytí ještě nemělo tak rozšířenou konkurenci v internetu.

To, že dnes stojíme, jako člen NATO, na straně spoluviníků i dalších obdobně motivovaných válek a agresí, je obrovská psychologická změna. Dosud jsme byli, po celé generace, formovaní opakovanou rolí oběti tzv. vyšších (čti cizích) zájmů. Nyní je to poprvé, co patříme k alianci viníků. Je to nový pocit. Pochopitelně, že netrápí každého. Mnozí si tu změnu nepřipouštějí a spokojují se deformovaným pohledem na svět, který jim poskytuje mainstream. Nicméně i mainstream se občas nevyhne tomu, aby zveřejnil informace, které působí varovně. Například v deníku Právo nedávno ministr obrany Lubomír Metnar připustil, že po zrušení dohody INF (o likvidaci raket středního a krátkého doletu) může NATO prosazovat, aby v Evropě byly umístěny další americké základny. O této hrozbě svědčí i závěrečný dokument ze setkání B9 v Košicích. A jak asi s tímto trendem souvisí návštěva premiéra Andreje Babiše v USA? Je zřejmé, že v mezinárodních vztazích přituhuje. V době, kdy politici tzv. suverénních evropských států selhávají a nejsou schopni a ochotni klást odpor plánům NATO na další základny v Evropě, jejichž existence není obranná ale expanzivní, je řada na občanech těchto zemí, aby koordinovaně čelili skutečnosti, že povinná nenávist proti Rusku může být velmi drahá, až studená válka přeroste ve skutečný střet.

Když před lety vznikla iniciativa NE ZÁKLADNÁM, dokázala svým apelem proti umístění amerického radaru získat pozornost a probudit ostražitost české veřejnosti. Dnes se varující informace šíří mnohem obtížněji, protože mediální prostor je kontrolovanější, než byl před deseti lety. Starší generace, která má z dob normalizačního zpravodajství vypěstovaný odpor k cenzuře a umí „číst mezi řádky“, si však povětšinou dokáže obraz o stavu současného světa sestavit. Působí paradoxně, že spíš mladým lidem, trávícím na internetu dlouhé hodiny, mnohdy chybí čas vyhledávat „různobarevné“ informace a tvořit si z nich mozaiku odlišnou od té oficiální černobílé. Tento zdánlivý paradox je ale výsledkem dlouhodobého úsilí o plošného programování mladých mozků už od raného dětství s cílem porušit tzv. kolektivní paměť. Psala jsem o tom jako informovaný laik už mnohokrát, psali o tom i skuteční odborníci. Nyní začínají výsledky manipulace hodnotit i politici. Ale kupodivu zjišťují, že proces převýchovy národa na stádo není v praxi tak rychlý a úspěšný, jak se teoreticky předpokládalo. Především se ukazuje, že dětí určených k plošnému programování se rodí čím dál méně, zatímco důchodci disponující kritickým rozumem se hromadí. Úroveň a dostupnost našeho zdravotnictví sice dlouhověkost nepodporuje, vzrůstající ceny energií, nájmů a potravin také ne, a přesto tato „stará garda“ vzdoruje decimaci a ještě má tu drzost předávat si informace a svými názory kazit i mládež a infikovat jí ideály o smyslu lidského života. Proč to dělají ty babičky a dědečkové? Proč používají slovo mír, když NATO (čti USA) potřebuje 2 % z HDP na své dobyvačné války? Proč ti pamětníci invaze vojsk někdejší VS už nevnímají dnešní Rusko černými brýlemi staré nenávisti? Komu jsou poplatní? Odpověď je prostá: svému svědomí. Vnímají, že svět je na pokraji zničující války, které se RF snaží zabránit. Tak jednoduchá je ta křížovka, k jejíž tajence naše „stará garda“ celým svým životem dospěla a nyní se svolává k poslednímu odporu.

Heslo je stejné jako za mlada. VÁLKA JE VŮL!

Lenka Procházková
13. 3. 2019
(příspěvek pronesený na demonstraci na pražském Klárově k dvacátému výročí vstupu ČR do NATO)

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNa mistrovství světa v biatlonu vítězí zřejmě léky na „norské astma“!   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 04:20:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Reaguji na článek Celkem bylo v norské „lékárničce", která byla dovezena do Pchjongčchangu, více než 6 000 dávek astmatických léků! Jsou určeny pro současné členy olympijského týmu, které WADA oficiálně považuje za zdravé“, neboť je zcela neoddiskutovatelné, že aféra s dopingem ruských sportovců byla cílená akce, kdy na přání jistých lidí byla snaha vyřadit ruské sportovce, v tomto případě biatlonisty, ze soutěží, kde by mohli vyhrávat.

Chci zde ale zmínit či poukázat na velmi pozoruhodné a mimořádné úspěchy norského sportovce, biatlonisty Johannese Thingnese Böa, který exceloval nejen na letošním mistrovství světa ve Švédsku, ale v celém letošním období biatlonových soutěží. Tento skvělý biatlonista vede s nedostižným náskokem před ostatními biatlonisty. Jeho výkony jsou když ne podezřelé, pak rozhodně velmi problematické.

Podotýkám, že byť ne tak fenomenálně jako Böe, ale také pozoruhodně úspěšně si v poslední době vedou i další norští biatlonisté, včetně ženské reprezentace, což je kvitováno s nadšením a bez jakýchkoliv pochybností. Ale zpět k Johannesi Böe. Laik se diví, jak suverénní výkony tento biatlonista podává a odborník uznale pokyvuje hlavou, jak dobrý je tento sportovec. Dobrý je, o tom není pochyb, pochyby však mohou být (a jsou) o tom, zda mu jsou jeho výkony dány tzv. „od Boha“, nebo mu k nim bylo nějak „dopomoženo“. A o to tady jde.

Dívám se na biatlon pravidelně, takže si také všímám, jak který sportovec na to má nebo nemá. A mohu konstatovat, že J. T. Böe na to má vždy! Ostatně na to mají i ostatní, jen jim zřejmě chybí to „astma“ a léky na něj. To, že Böe také občas nevyhrává není však dáno zhoršením jeho kondice, nebo snížením jeho fyzických schopností, ale špatnou střelbou, protože on běhá přímo s větrem o závod! I při špatné střelbě (s ohledem na počet neúspěšných ran), je Böe natolik „zdatný“ a „nedostižný“, že při jedné nepřesné střelbě následnou ztrátu cca 24 vteřin na trestném kole, je schopen dohnat během několika stovek metrů.

Ztrátu při dvou nepřesných ranách je schopen zlikvidovat dříve než do dokončení kola. Jen časovou ztrátu ze tří nepřesných ran a z trestných kol více jak jedné minuty, se mu (při dobré kondici soupeře před ním) nedaří zlikvidovat. To ovšem neznamená, že by se nesnažil a v cíli skončil na až chvostu, naopak i v takovém případě neskončí hůře jak na pátém místě jen s několika málo vteřinovou ztrátou! Prostě fenomén! Domnívám se, že pokud by jiní biatlonisté s průběžně dobrými výsledky (Němci Lesser, Peiffer, Francouzi Desthieux, Maillet, Bělorus Pidručnyj, Rusové Loginov nebo Garaničev i náš Krčmář či Krupčík a další) měli stejné podmínky a používali stejně „neškodné“ léky jako (s největší pravděpodobností) Nor Johannes Böe, pak by jeho mimořádná úspěšnost a výkonnost jistě dostala těžkou konkurenci. Zajímavé je také poslouchat naše sportovní komentátory.

Ti se nad výkony Böe rozplývají, kvitují jeho rychlost, vytrvalost a posléze i úspěšnost, ale žádný z nich se na okamžik nepozastaví nad těmito výkony, jakoby to byla naprostá samozřejmost. To, že fyzická zdatnost u Böea je tak vynikající, by mělo i erudované komentátory vést k zamyšlení a snad i k nějakým pochybnostem zvláště, když celá řada jiných biatlonistů dobře střílí, a ač fyzicky dobře připraveni na J. Böe nestačí. Proč asi?

Např. Rus Loginov, který má skvělou formu, ale pokud jednou chybuje na střelnici, není takřka schopen běžecky Böemu konkurovat. Svého času podobně zářil také Francouz Martin Furcard, ale jeho současné výkony proti loňským, kdy exceloval podobně jako dnes Böe, jsou o mnoho slabší. Možná (spekuluji) je to tím, že se vyřešila situace dopingové aféry u ruských biatlonistů, kterým právě Martin Furcard, spolu s našimi Šlezingrem a Koukalovou, dával hodně najevo, jak jimi opovrhují.

Dost možná, že se chytil za nos když zjistil, že tato dopingová aféra je záměrně vyvolaná vůči Rusům (a to nejen v biatlonu), že se zjistilo, že nedopovali. Byl to záměr poškodit ruské sportovce a v souvislosti s nesmyslnými protiruskými sankcemi, které vyvolali západní politici, ke kterým se nechali svést i funkcionáři mezinárodních sportovních orgánů, ve kterých měli ruští sportovci lepší výsledky, než ostatní. Potom že ve sportu nehraje roli politika!

Pokud je současná Furcardova forma o mnoho slabší než dříve, pak je to možná tím, že je opravdu „čistý“, z obav, že jsou-li Rusové očištěni, mohla by se pozornost zaměřit třeba i na jeho osobu a proto (možná) omezil příjem „léků na astma“, což způsobilo, že je sice zdravý, ale také méně výkonný. Netvrdím to, jen soudím, že to tak může být! Značně šokující je však informace, že v norské „lékárničce", která byla dovezena do Pchjongčchangu, prošlo celnicí více než 6 000 dávek astmatických léků, které byly určeny pro členy norského olympijského týmu, které však WADA, tj. Světová antidopingové agentura, oficiálně považuje za zdravé.

Ale na druhé straně v den zahájení olympijských her zabouchla Mezinárodní sportovní arbitráž CAS dveře 47 ruským sportovcům! Navzdory tomu však později bylo oficiálně oznámeno, že Světová antidopingová agentura a Mezinárodní olympijský výbor nepodpořily rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS), která vyhověla odvolání 28 ruských sportovců a zprostila je viny. Takže je v této otázce stále nejasno. WADA a MOV totiž nepodpořily dodatečné rozhodnutí CAS uznat prominutí (nebo nevinu?) ruským sportovcům.

Jsou jim ale známa zveřejněná fakta o „zdravých“ astmatem nemocných a postižených Norech, kteří s na OH přivezly kvanta podpůrných léků? Nebo snad považují tyto léky za schválené léky a prostředky přesto, že podporují výkonnost sportovců? Kde jsou nějaké etické a morální principy a zásady? Pozoruhodná je také reakce lékaře norského olympijského týmu pana Olberga, který bez studu a hany říká: „Přesný počet sportovců, kteří potřebují tyto léky, jsem nepočítal (a to je šéf lékař olympioniků!), ale tvrdit, že máme tři čtvrtiny takového složení - je urážka mé země.

Ve skutečnosti je reálné - ne více než 50 procent (a těch zmíněných 50 % ?, ty zřejmě nestojí podle pana Olberga ani za řeč!). Každý z nich prý má jinou míru nemoci, ale všichni dostali povolení na příjem léků od Světové antidopingové agentury (WADA). Peoože jsou však léky s knkrétním určením, tedy k bronchiálnímu astmatu,lze se právněně domnívat, že norští biatlonosté jsou buďto opravdu nemocní, což by však znnamenalo, že takto nemocný člověk, zvláště při výrazné námaze by to př této nemoci zn amenalo zúžení průdušek jako u astmatu a člověk se dusí. U žádného z norských závodníků se však nic podobného nevyskytlo.

Proto také je zcela nepochopitelné, proč se (eventuálně) dusí pouze norští sportovci, a ne řekněme, Rusové, Američané, Číňané nebo dokonce i Finové, Takže je to jasné, norští sportovci ač „zdravě nemocní“ jsou díky lékům schopni (úspěšně) závodit, zatímco u ostatních zdravých sportovců při užití tabletky proti rýmě nebo kašli je považováno za doping! Svatá prostoto, to už fakt neexistuje u těch papalášů zdravý rozum, svědomí a čest? Vlastně, čemu se divit, oni sportovci nejsou a mnozí ani nikdy nebyli, takže jejich názory a postoje jsou stejné úrovně, jako když svobodný chlap-laik posuzuje, jak těžké je rodit dítě!

Jiří B a ť a

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJAN SEDLÁČEK: „SALMONELU NA VÁS, VY ČEŠTÍ BURANI…“ VZKAZUJE NÁM BRUSEL   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 04:17:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Teď už nejde jen o žárovky nebo zahnuté banány. Teď už EU zcela otevřeně hazarduje se životy a zdravím českých občanů.

Před pár dny médii probleskla zpráva, které sice novináři nevěnovali zvlášť velkou pozornost, přesto je zcela klíčová. Poté, co byla nalezena salmonela v zásilce polského hovězího, začala česká veterinární správa více kontrolovat právě maso dovážené z Polska. A EU tyto kontroly záhy zakázala s tím, že to prý „odporuje principům jednotného evropského trhu“.

Že EU považuje nás na východ od železné opony za chamraď, burany z asijských stepí a popelnici Evropy, to není nic nového. I to Polsko, byť se na tom zdá být lépe než my, je z pohledu bruselanů pořád jen zemí druhé kategorie, která si nemá právo ani určit vlastní zákony. A jak vidno, my jsme na tom ještě hůře, když je pro eurokmotry z Brusele „jednotný evropský trh“ přednější než zdraví českých občanů.

Každopádně, tento případ nám (stejně jako nedávná výzva k zákazu kapesních nožů) znovu ukázal důležitou věc: EU je totalitní organizací, jejíž ideje jsou neslučitelné s tradičními západními hodnotami. Je potřeba z EU buďto vystoupit, a nebo – a k tomu mohou přispět i květnové eurovolby (jiný účel ostatně mít ani nebudou) – domluvit se s dalšími státy, že společně přestaneme EU poslouchat, vezmeme tvorbu našich zákonů do našich rukou a necháme eurokmotry samotné jako kůl v plotě.

A ještě navrhuji jednu věc. To nezkontrolované polské maso pěkně zabalit a poslat do jídelen v unijních úřadech v Bruseli. A žádnou větší tepelnou úpravu, jen pěkně krvavé plátky nebo tataráček. Ať si sami bruselané užijí to, co nám přejí.

Nakonec sami uvidíme, jak si bude salmonela rozumět s Junckerovým lihovým houserem.

Autor článku je kandidátem do EP za koalici ROZUMNÝCH a Národní demokracie

Zdroj: http://narodnidemokracie.cz/jan-sedlacek-salmonelu-na-vas-vy-cesti-burani-vzkazuje-nam-brusel/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVedení EU zuří, že cenzura medií pokračuje pomalu   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 04:12:00 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak mám vzkaz pro všechny facebookové buřiče, banované, napravené, atd. Blíží se volby a Evropská komise řekla, že se jí vůbec nelíbí, jak málo facebook dobrovolně dodržuje EU zásady, ke kterým se dobrovolně zavázal. Prý zatím jen ustanovil týmy ověřovačů fakt v zemích Unie.

Unie například požaduje, aby sociální sítě odebíraly zisky těm, kteří šíří dezinformace a naopak zvýhodňovaly ty, kteří používají mainstreamové mediální zdroje.

A facebook se umístil jako nejhůře spolupracující firma v této oblasti. Ostuda. Evropská komisařka pro digitální ekonomiku navíc FB odsoudila, že je opravdu pozadu s tím, co od něj očekávají.

A pak přijdete vy, věční kritici a útočíte na ty chudáky z druhé strany. Že vás banují a cenzurují a já nevím co. No není vám toho Zuckerberga líto? Vždyť on z toho ani nic nemá. Šikana ze všech stran, nikdo není vděčný a ještě mu tam píšete fuj věci, za které vám musí dávat ten ban. Zkusme se nad sebou zamyslet a taky trochu přispět k budování vesejších zítřků a nejen pořád otravovat vzduch těm, kteří jen chtějí klid na práci...

Autor: Miroslav Jahoda


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Aláhu akbar!“: Panika na pohřební bohoslužbě za imigrantem zavražděnou dívku   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 04:10:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Do sobotní smuteční bohoslužby za tuniským imigrantem zavražděnou 21-letou Němku náhle pronikl křik „Aláhu akbar!“. Zděšení lidé ve zmatku utíkali z kostela v německém Wormsu hlava nehlava ven. Až policie odchytla pachatele - 29-letého pákistánského imigranta.

Pohřební shromáždění se konalo za mladičkou Cynthiu R., kterou ve středu ubodal dlouhým kuchyňským nožem její 22-letý tuniský ex-přítel, který měl na svém kontě již spoustu deliktů a už dávno měl být deportován. Smutečního průvodu se shromáždilo několik stovek občanů. Nicméně ani při smuteční bohoslužbě v kostele nenašli spočinutí a byli atakováni výkřiky Aláhu akbar iráckým imigrantem. Policie nakonec sdělila, že při výtržnickém incidentu lidem nehrozilo žádné nebezpečí. Druhá největší strana v zemi, protiimigrantská Alternativa pro Německo (AfD) vyzvala k tichým vzpomínkovým shromážděním.

Zdroj: eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropský patentový úřad: Počet patentových přihlášek podaných z Číny za loňský rok vytvořil nový rekord   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 03:58:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ze zprávy zveřejněné Evropským patentovým úřadem 12. března vyplývá, že úřad v roce 2018 přijal přes 174 tisíc žádostí o patenty, což se meziročně zvýšilo o 4,6 %. Z Číny dostal Evropský patentový úřad 9401 žádostí o patenty, čímž Čína zaujala páté místo v žebříčku počtu patentových přihlášek. Nejvíc patentových přihlášek podaly USA, následovalo Německo, Japonsko a Francie.

Podle zprávy vzrostl počet patentových přihlášek předložených Čínou v loňském roce o 8,8 % ve srovnání s rokem 2017, zejména v oblasti digitální komunikace a výpočetní techniky. Přibližně 20 % patentových žádostí v oblasti digitální komunikace, které obdržel Evropský patentový úřad v loňském roce, pocházelo z Číny, čímž se Čína zařadila na druhé místo mezi všemi žadateli. Společnost Huawei se umístila na prvním místě v seznamu společností žádajících o patenty v této oblasti.

Ve zprávě se také uvádí, že Evropský patentový úřad loni schválil celkem více než 127 tisíc žádostí o patenty, z nichž 4831 pocházelo z Číny.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritský parlament opět vetoval dohodu o britském odchodu z EU, Merkelová uvedla, že koncese EU je konečný plán   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 03:57:43 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dolní sněmovna britského parlamentu dne 12. března opět vetovala dohodu o britském odchodu z EU, která byla dosažena britskou vládou s EU. Německá kancléřka Angela Merkelová téhož dne uvedla, že EU opět učinila ústupky ohledně dohody o britském odchodu z EU, tím se postarala o britské obavy, což je konečným plánem EU. Dolní sněmovna britského parlamentu bude v dalších dvou dnech hlasovat o tom, zda Spojené království opustí EU bez žádné dohody anebo odloží odchod z EU.

Britská premiérka Teresa Mayová po hlasování oznámila, že lituje parlamentního veta. Zdůraznila, že parlamentní veto přináší riziko, že Spojené království nebude nakonec schopno opustit EU.

Merkelová téhož dne řekla, že dalších 27 členských států Evropské unie večer dne 11. března učinilo další ústupky ohledně britské dohody o odchodu z EU. Řekla také, že Německo doufá, že uvidí řádný odchod Velké Británie z EU a věnuje velkou pozornost výsledkům hlasování britského parlamentu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrhliny transatlantické aliance USA - Evropa se prohlubují   
Pridal tk Čtvrtek 14 březen 2019 - 03:56:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V poslední době se zpráva o tom, že EU již neudělí bezvízový styk americkým turistům, stala horkým tématem v americkém i evropském mediálním zpravodajství. V reakci na to Evropská unie prohlásila, že evropský informační a autorizační systém (ETIAS) je pouze institutem pro rutinní kontrolu pro mezinárodní turisty, včetně Spojených států, což má za cíl dále eliminovat skrytá nebezpečí, jako je nelegální přistěhovalectví a terorismus.

V posledních letech se rozporuplnosti a rozdíly mezi Spojenými státy a Evropou v oblasti obchodní politiky, bezpečnosti NATO, evropské integrace, uprchlických a imigračních politik a globálního řízení staly významnějšími. Například Spojené státy vyžadují, aby spojenci NATO zvýšili vojenské výdaje na konci letošního roku, jinak by to oslabilo podporu v obraně. Ve stejné době Spojené státy právě postupují plán s názvem Zvýšení poplatků o 50%, které požadují po zemích s americkou vojenskou přítomností zaplatit plné náklady americké armády a další bonus ve výši 50% celkových nákladů. Podle tohoto výpočtu pro země s americkou vojenskou přítomností, a to včetně Německa, výdaje v dané oblasti budou 4krát až 5krát vyšší než běžné výdaje. Tváří v tvář akce USA navrhli francouzský prezident Emmanuel Macron a poté německá kancléřka Angela Merkelová vybudování skutečné evropské armády, aby se EU zbavila závislosti na Spojených státech.

V oblasti obchodu v návaznosti na tarif uvalený na dovážené výrobky z oceli a hliníku z EU dne 1. června loňského roku navrhlo americké ministerstvo obchodu v únoru letošního roku uložení sazby na dovážená auta z EU, a to 25%. V reakci na to EU reagovala prudce a obviňovala Spojené státy, že tímto krokem nutí EU, aby učinila ústupky v obchodních jednáních, a pokud toto bude provedeno, bude EU přijímat odvetná opatření.

Americko-evropská transatlantická aliance existuje již téměř 70 let, ale v současné době mezera mezi transatlantickými spojenci je stále větší a větší a trhliny jsou stále hlubší a hlubší. Země rozvíjejících se trhů a velké množství rozvojových zemí se v současnosti rychle rozvíjí, jejich mezinárodní vliv se neustále zvyšuje a světové geopolitické centrum se pohybuje směrem na východ. V konfrontaci s novými změnami se Spojené státy začaly vzdávat globalizace, a místo toho, zdůrazňují americkou prioritu. Avšak EU je přesvědčena, že mezinárodní institucionální uspořádání a systém mnohostrannosti vytvořený po druhé světové válce je v jejich vlastním zájmu a proto musí být zachován.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.4546 sec,0.3023 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,639kB