Neděle 24 březen 2019
Rusko připomnělo hanebnou trhlinu v pověsti NATO   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 11:33:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Bombardování Svazové republiky Jugoslávie, které NATO provedlo v roce 1999, bylo hrubým porušením základních principů mezinárodního práva a bylo v rozporu se závazky členských států. Uvádí se to v prohlášení Ministerstva zahraničí RF v souvislosti s 20. výročím agrese NATO vůči Jugoslávii.

Uvádí se, že dané prohlášení bylo zveřejněno v sobotu 23. března na internetových stránkách resortu.

„Toto místo hanby navždy zůstane v pověsti NATO. A nesmyje ho ani intenzivní zapojování zemí regionu do aliance, které prohlubuje dělicí linie na Balkáně a společenské rozpory,“ uvádí zpráva.

Podle ministerstva obrany v průběhu tohoto „barbarského bombardování, cynicky a bezostyšně nazývaného „humanitární intervencí pro dobro“, zemřelo asi dva tisíce civilistů, včetně nejméně 89 dětí. Také byly zničeny tisíce civilních objektů a v několika oblastech byla znečištěna voda a půda“.

Ministerstvo dále zdůraznilo, že tyto události podkopaly mechanismy, které v Evropě po mnoho let zajišťovaly mír a bezpečnost. Podle resortu tak veškerá zodpovědnost za tento čin leží na vedení aliance a příslušných členských státech.

Dříve německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlásil, že se země NATO zachovaly správně, když v roce 1999 bombardovaly Jugoslávii. Podle ministra byla účast Němců v této vojenské operaci odůvodněna „zodpovědným přístupem“. Maas nicméně zdůraznil, že vojenský zásah považuje za radikální prostředek řešení konfliktu.

V období od 24. března do 9. června roku 1999 byly Srbsko a Černá Hora, které byly součástí Svazové republiky Jugoslávie, bombardovány NATO. Oficiálním důvodem této operace s názvem Spojenecká síla se staly etnické čistky v Kosovu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kZRJ

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMusíme milovat ze zákona americké NATO, které v útočných válkách zabíjí ženy a děti?   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 04:04:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pravda je, že Václav Havel neřekl vysloveně "humanitární bombardování", ale v textu Rajka Dolečka je přesné znění. V čem se liší? Odpovězte si sami.

NAD KNIHOU LADISLAVA ŠPAČKA O PREZIDENTU HAVLOVI

Rajko Doleček

Nějak koncem června 2015 jsem si přečetl s velikým zájmem knihu našeho populárního učitele etikety Ladislava Špačka „Deset Let s Václavem Havlem“ (2012), ve které vtipně líčí své mnohaleté zkušenosti mluvčího prezidenta Havla. Jeho „střípky“ z cest a z různých setkání po celém světě se daly číst jedním dechem. Skoro jsem panu Špačkovi odpustil, že se snaží z prezidenta Václava Havla udělat téměř lidového světce, který si za své credo vybral krásné dávné heslo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.

Odpustil jsem mu i to, že uváděl téměř prezidentovu abstinenci od alkoholu. Na obalu knihy zářila zlatá písmena jejího názvu, kde se v pravém dolním okraji dralo do popředí červené srdíčko, jak ho náš bývalý pan prezident měl ve zvyku občas kreslit, jako projev své lidskosti, své lásky k lidem.
Ale pak přišly dva šoky, jeden menší na stránce 135 v kapitolce „Cesta do NATO“ a druhý až trapný svým rozsahem dezinformací na stránkách 183 až 187 v kapitolce „KOSOVO“. To už nebyla ta celkem přijatelná až milá autorova licentia poetica. kterou spojoval a koloroval ty různé střípky z cest, událostí, rozhovorů, úvah. Tady to heslo o pravdě a lásce už zcela přestalo fungovat. Prezident Havel, jak ho líčil pan Špaček, bohužel vyměnil své heslo o pravdě a lásce za určitých situací za podporu zcela jednostranné a pravdě nekonečně vzdálené politice Západu (USA, Německo, Evropská unie, NATO), následkem které zbytečně umíraly po světě doslova statisíce lidí. Viz například dění od 2003 po agresi do Iráku, na základě trapných výmyslů. Docházelo k neuvěřitelnému ničení, k nebývalému růstu nenávisti, rozvracely se i celkem prosperující státy (Jugoslávie, Libye). Svá srdíčka prezident bohužel teď i pokrytecky kreslil dál, ale příliš často je doplňoval doporučením bombardování (tedy i ničení a zabíjení), tak jak to měla nejednou nevhodně použitá politika Západu za následek (Bosna, Kosovo, Irák, Libye, Sýrie).

Trapně zní pro toho věta, který osobně viděl následky na místě, že byl prezident Clinton „velmi vnímavý vůči středoevropským a balkánským problémům, hlavně dík své ministryni zahraničí…Madeleine Albrightové…“, kterou kdosi, ne bez vtipnosti, už před lety nazval „balkánskou řeznicí“, za její vedoucí roli při vzniku 78 dnů i nocí trvající NATO agrese a denně-nočního bombardování Srbska letectvem NATO v roce 1999. Vše na základě obrovských dezinformací a smyšlenek o událostech na Kosovu, o údajném masovém zabíjení a vyhánění kosovských Albánců z jejich domovů. A tajemník NATO Javier Solana pak nařídil NATO agresi, ve středu 24.března 1999, bez povolení Radou bezpečnosti, s tisíci mrtvých a zraněných civilů, s obrovským ničením infrastruktury, neuvěřitelnými materiálními škodami (já mnoho z nich viděl), s následnou ekologickou katastrofou země, vyvrcholenou zcela zbytečným a kriminálním použitím Američany raket s ochuzeným uranem nejen v Srbsku a na Kosovu, ale před tím i v Bosně. Po těch letech je už vidět vzestup výskytu rakoviny, malformací novorozenců, v oblastech, kde byl Američany ochuzený uran použit..
Pan Špaček téměř idylicky líčí ten protizákonný postup NATO a zcela nepravdivě uvádí, že zásah vznikl následkem násilného vyhánění Albánců (říká jim Kosovci) srbskými úřady (armádou i policií) a zapomíná, že útěk statisíců nastal až po zahájení plošného bombardování Kosova letectvem NATO. Vůbec se nezmiňuje o neuvěřitelných dezinformacích šířených v této souvislosti, kdy napřiklad David Scheffer, putující americký velvyslanec (ambassador at large) pro válečné zločiny, vykládal v květnu 1999 o nezvěstných a zřejmě mrtvých (feared dead) 100 000 až 225 000 albánských mužích a chlapcích mezi 14 až 59 lety. Ani prezident Clinton nebyl troškař. V zahradě Bílého domu 25.června 1999 na tiskové konferenci prohlásil, že v Kosovu leží desetitisíce povražděných Albánců. „Hitem“ se stala zpráva „očitého albánského svědka“, že Srbové povraždili 700 (!) Albánců a že mrtvoly poházeli do šachet dolu Trepča… Pak přišly strašlivé odhady (zprávy) od OSN o 44 000 pobitých Albáncích, to číslo bylo brzy „upraveno“ na 22 000, pak na 11 000 (je strašné takto mluvit o tisících mrtvých !). Nakonec se ale objevil i článek M.Farleyové „V Kosovu bylo dosud vykopáno 2 109 mrtvol“ - všech národností ! (Los Angeles Times 11.listopadu 1999) a A.Cockburna „Kde jsou doklady o genocidě kosovských Albánců ?“ (Los Angeles Times 29.října 1999). Mluvčí vyšetřující komise tribunálu v Haagu Kelly Moore prohlásil (prohlásila ?) 12.října 1999, že v šachtách dolu Trepča žádné mrtvoly ani jejich zbytky nebyly nalezeny… Ale moc se nešířila zpráva, že američtí letci (bombardovali z bezpečné výše 5 000 metrů) a jako „vedlejší ztráty“ (collateral damage) omylem zasáhli albánskou kolonu (mysleli, že je srbská) mezi Dečani a Djakovicí a za použití zakázaných kazetových bomb zabili 75 albánských civilů, včetně dětí (14.dubna 1999). Další „omyl“ se stal 13. května mezi Prizrenem a Suvou Rekou, kdy v albáncké koloně zahynulo 80 (!) civilů a mnoho dětí (mám obrázky z toho masakru), atd.. Náš pan prezident o tom všem nijak nemluvil. Jak by byl sklidil skutečný obdiv a přátelství, kdyby u svých amerických přátel (vždyť ho vítali v Kongresu ovacemi ve stoje !) zajistil rozumné řešení problému Kosova, a před tím v Bosně a Hercegovině (BaH) bez krveprolití, kde nikdo nebyl bez viny. Pan prezident pošlapal tradiční česko-srbské přátelství a celým svým vystupováním v létech 1993-1999 působil až trapně protisrbsky - viz např. jeho projevy za spektakulárního uvítání muslimského vůdce BaH Aliji Izetbegoviće na podzim 1995 v Praze - tehdy se premiér Klaus odmítl setkat s Izetbegovićem a odjel z Prahy. Nikdy se prezident Havel ani nepokusil vyslechnou i tu druhou, srbskou stranu a její problémy během konfliktu v Bosně a co jim předcházelo v poslední válce 1941-45. Nedržel se jedině správného již snad od římských dob přístupu za podobných situací Audiatur et altera pars - Ať je slyšena i druhá strana. Věřil jen tomu, co mu sděloval oficiální Západ, nic si neověřoval. Pro něho ty NATO bomby co zabíjely i Albánce i Srby byly „humanitární“. V pařížském Le Monde (29.dubna 1999) napsali téměř výsměšně prezidentova slova: „Během zásahu NATO na Kosovu se domnívám, že existuje element, který nelze popřít: nálety, bomby, nebyly vyvolány hmotným zájmem .Jejich povaha je výlučně humanitární…“ Když jsem to četl, nějak jsem se za ta slova styděl.

Pan Špaček píše o „chirurgické přesnosti“ NATO náletů. Musím ho tvrdě opravit. Jako předseda Českého nadačního fondů přátel Srbů a Černohorců jsem některá rozbombardovaná srbská města navštívil, například hornický Aleksinac, pak, dalo by se říci i jihosrbskou Guernicu Surdulicu, nedlouho po bombardování i Niš, kde jsem na obědě u rektora univerzity mluvil o událostech na Kosovu i s velitelem 3.kosovské armády generálem N. Pavkovićem…V Bělehradě byla vybombardována jedna z významných nemocnic. Byly zničeny rafinerie nafty, chemické závody (Pančevo, Novi Sad), ale i mnoho škol, zdravotnických zařízení, desítky významných mostů (např. tři u Nového Sadu přes Dunaj), atd.

Když Německem vyzbrojená a pod strategickým velením penzionovaných amerických generálů chorvatská armáda za letecké podpory NATO před 20 lety v srpnu 1995 vyhnala na 230 000 Srbů z jejich (a kolem 2 000 jich povraždila) staletých sídlišť v Chorvatsku (Kninska Krajina), prezident Havel nenašel slova útěchy pro vyhnané, nesponzoroval žádné rezoluce proti tomu, nenabídl jako Západem uznávaný a ctěný politik pomoc. Do té doby Srbové představovali kolem 12% obyvatel Chorvatska, pak jich zbyla už jen kolem 2,5%. Známý britský novinář Misha Glenny tehdy rozhořčeně napsal: - „Role Spojených států v chorvatské ofenzivě je skutečně hanebný a odporný šrám v amerických diplomatických dějinách“ (The Boston Globe, 16.srpna 1995). To je jen tak pár informací a úvah po přečtení jinak velmi čtivé a vtipně napsané knihy našeho populárního učitele etikety pana Ladislava Špačka.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKlaus ml. se odklonil od ODS. Novotný vyzývající k "utrácení" lidí program reprezentuje?   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 03:51:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vedení ODS JEDNOHLASNĚ(?) vyloučilo Václava Klause z ODS. Předseda Petr Fiala tu více, tu méně obratně toto rozhodnutí obhajuje. Klaus ml. se prý odklonil od programu ODS. A extremista Pavel Novotný ho reprezentuje?

Neberu ODS její právo vyloučit pro ni nepohodlného (nekorektního, pravicově konzervativního a prefabrikovanými frázemi se nezaklínajícího) Václava Klause ml. a zařadit se tak do EUrohujerských vod po bok TOP 09 či Pirátů...

Robotický předseda s prefabrikovanými frázemi může konečně dělat ramena

Když pominu počet preferenčních hlasů z posledních voleb, kterých měl mladý Klaus asi o 10 tisíc více než soudruh předseda, pak je zajímavé, že mladý Klaus se slovy ODS (Fialy, Němcové, Stanjury, Kuby a spol.) mimo jiné odklonil od jejího programu (například v pohledu na EU, mise v Afghánistánu nebo, že podpořil jiného kandidáta do senátu, než byl ten "doporučený" ODS).

„Václav Klaus ml. nebyl z ODS vyloučen za názory, za jeden výrok nebo snad kvůli osobním neshodám... Důvodem byl dlouhodobý odklon od programu ODS, vystupování proti základním programovým bodům ODS, vystupování na podivných akcích organizací, proti nimž se ODS vymezuje, aktivní podpora kandidátů jiných stran proti kandidátovi vlastní strany a veřejné deklarování toho, že nebude volit kandidátku ODS do evropských voleb...,“ napsal doslova Fiala na FB.

Přání smrti, výzvy k utracení a sliby o pomočování hrobů jsou pro soudruhy z ODS ok?

A já se ptám, Pavel Novotný (coby starosta Řeporyjí), který chce močit na hroby současným politikům a který vyzývá k "utracení" některých lidí je pro soudruha Fialu a uplakanou soudružku Mirku v pořádku?

Níže uvádím několik jeho citací z rozhovorů pro média....

"Osobně jsem se vyjádřil, že by bylo nejlepší jej (poslance Volného z SPD; pozn. komentátora) utratit. Je to rasista, homofob, tedy duševní mrzák, k tomu se v Ostravě obohacuje na nejchudších, ve Sněmovně se chová jako hulvát a hlavně je to podporovatel Tomia Okamury, že. Já bych mu dal poslední cigáro a utratil jej, co s takovým, pro společnost naprosto zbytečným jedincem."

"Rád bych na tomto místě, přes své postavení starosty MČ, veřejně prohlásil, že na svou čest a svědomí slibuji, že přežiji-li pány poslance Okamuru a Volného, odeberu se a pomočím jejich hroby."

„Strašně bych si přál, aby umřel. Je to zrůda, soudní spravedlnost na něj nestačí,“řekl v XTVk Marku Vítovi.

"Podívejte, takový syrský – zdůrazňuji ekonomický – migrant naší republice prospěje mnohem více, asi tak třikrát, než typický bílý debil-rasista. Proč je neměníme? Němci i Češi a další národy by měly za každého uprchlíka posílat do Asie a Afriky tři bílé debily, a jak by tu bylo krásně. Oni by tam chcípali a tím by vlastně i ten IS vykonal něco dobrého."

Ptám se tedy, zda vyzývání k "utrácení" lidí, sliby, že pomočí hroby současných poslanců, pokud je přežije a přání k smrti (byť se jedná o kohokoliv) jsou v souladu s programem - nebo alespoň etikou a mravy ODS?

Zejména u poslední spravedlivé a neustále vyděšené Mirky Němcové mě překvapuje, že se nad tímto už dávno v bezpočtu svých mediálních výstupů a účastech na demonstracích všeho druhu nepohoršuje...

Autor: Tomáš Vyoral

Zdroj: https://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=705907
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRadim Fiala: To je skandální! Soud legalizoval urážení českého národa i křesťanství   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 03:42:15 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To je vážně skandální! Místopředseda SPD Radim Fiala vyzývá k obraně. Zamítnutí brněnským Městským soudem žaloby podané proti kontroverzní divadelní hře podle něj uráží naše civilizační hodnoty a národ.

Brněnský soud tento týden zamítl žalobu kardinála Dominika Duky, týkající se uvedení „zvrácené“ divadelní hry chorvatského dramatika a režiséra Olivera Frljiče Naše násilí a vaše násilí, která byla uvedena loni v květnu na brněnské přehlídce Divadelní svět; v pátek o tom napsaly Krajskelisty.cz.

Poslanec Parlamentu Radim Fiala zdůrazňuje, že v této hře nahý Ježíš znásilňuje muslimku a nahá herečka si vytáhla z vaginy českou vlajku. „Kdyby někdo něco takového udělal o muslimech, hned by se na něj sluníčkáři slétli, že jde o rasismus, a takový člověk by byl nejspíš trestně stíhán, jak už tomu je v mnoha případech na liberálně demokratickém západě,“ píše politik.

„Český národ a křesťanství podle sluníčkářů ale beztrestně urážet lze! To je vážně skandální!“ uvádí Fiala.

Politik vyzývá, abychom se nenechali urážet a spojili se, abychom mohli bránit naše české hodnoty. „Lidé po celém světě už mají dost toto, aby na nás sluníčkáři plivali a házeli špínu na naše národy. Máme už dost útlaku ze strany sluníčkářů. Musíme svrhnout jejich diktaturu,“ konstatuje poslanec Parlamentu.

Co se týče této divadelní hry chorvatského dramatika Olivera Frljiče, portál Krajské listy na konci dodává, že v řadě zemí jsou jeho díla zakázána, například doma v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině či Polsku. V Česku je jeho tvorba velkoryse tolerována a to přesto, že právě v inscenaci Naše násilí a vaše násilí jedna z účinkujících manipuluje s českou vlajkou na svých pohlavních orgánech.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kZQ4

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPompeo okomentoval Trumpův záměr uznat Golanské výšiny jako součást Izraele   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 03:39:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministr zahraničních věcí USA Mike Pompeo prohlásil v interview pro Sky News, že záměr USA uznat Golanské výšiny jako izraelské území na pozadí situace s Krymem nesvědčí o provádění politiky dvojích standardů ze strany USA.

Jak vyplývá z přepisu rozhovoru uvedeného na webu MZV USA, reportérka televizního kanálu uvedla, že předtím USA zavedly sankce vůči RF kvůli situaci kolem Krymu. Reportérka se zeptala, jestli záměr USA ohledně Golanských výšin nesvědčí o „politice dvojího metru“.

„Ne, vůbec ne. Jednání prezidenta (Trumpa – red.) ohledně Golanských výšin znamená uznání reálné situace na místě a bezpečnostní situace nezbytné k ochraně izraelského státu. Je to tak jednoduché,“ prohlásil Pompeo.

Na otázku, jestli stanovisko USA neporušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN, americký ministr odpověděl rovněž záporně a znovu zdůraznil, že toto stanovisko „zcela odpovídá reálné situaci na místě, faktům na místě“. Podle jeho názoru rozhodnutí prezidenta USA „rozšíří možnosti ke stabilitě v celém regionu“.

Trump předtím napsal na Twitteru, že nastal čas, aby USA přiznaly Golanské výšiny Izraeli. Podle jeho slov nastala doba udělat takový krok v zájmu bezpečnosti Izraele a regionu celkově. Trumpovo prohlášení zaznělo před očekávanou návštěvou izraelského premiéra Benjamina Netanjahu v USA, kam přijede příští týden, a před dubnovými volbami v Izraeli, v nichž je součaný předseda vlády považován za favorita.

Tisková mluvčí diplomatické služby EU Maya Kocijancicová prohlásila, že Evropská unie stejně jako dříve neuznává Golanské výšiny jako součást Izraele. Oficiální mluvčí MZV RF Maria Zacharovová prohlásila, že změna statusu Golanských výšin bez souhlasu Rady bezpečnosti je přímým porušením rozhodnutí OSN.

Během šestidenní války v roce 1967 Izrael odebral Golanské výšiny Sýrii a okupoval je a v roce 1981 je jednostranně připojil. Územní příslušnost horské plošiny je považována za hlavní předmět izraelsko-syrského konfliktu. Pokusy o jeho řešení byly podnikány před začátkem občanské války v Sýrii.

Zdroj: Sky News

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKoalice prozradila, kde se skrývají teroristé Islámského státu   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 03:35:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chalífát teroristické organizace Islámský stát byl rozdrcen, ale teroristé se ukrývají v táborech pro dočasně vysídlené osoby a v odlehlých oblastech. V sobotu to oznámil velitel koaličních sil v čele s USA a generálplukovník Paul LaCamera.

„Nenechte se mýlit, IS si zachovává svou sílu. Rozhodli se, že zachrání to, co jim zbylo z jejich sestavy a možností, a spoléhají se na tábory pro dočasně vysídlené osoby a mizí v odlehlých oblastech. Čekají na vhodnou příležitost, aby se mohli znovu objevit,“ uvádí se v prohlášení LaCamery.

V sobotu americký prezident Donald Trump uvedl, že 100 % území Sýrie a Iráku je osvobozeno od teroristické organizace Islámský stát.

Podle LaCamery se jen za poslední měsíc vzdalo nebo uprchlo z Baguzu více než 60 000 militantů a civilistů.

„Spousta civilistů, kteří byli evakuováni z Baguzu, jsou členy teroristické rodiny IS a vědomě přijali radikální ideologii IS. A tito rodinní příslušníci se své ideologie jen tak nevzdají,“ dodal.

Přitom poznamenal, že by nyní koalice a mezinárodní společenství měly přijmout opatření k odstranění podmínek, za nichž by bylo možné oživení IS. „Musíme zdvojnásobit naše úsilí v boji proti jejich ideologii,“ uzavřel věc LaCamera.

Ruská strana opakovaně poukazovala na problém přítomnosti militantů a jejich rodin v uprchlických táborech. Jedná se zejména o tábor Rukban. Ten se nachází v okruhu 55 km od základny, která je kontrolována americkou armádou, v oblasti Al Tanf na hranici Sýrie s Jordánskem. V sobotu prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže Peter Maurer uvedl, že 60 až 80 % žen a dětí v tomto táboře tvoří členové výšeuvedených rodin.

Ruská armáda, zástupci Ministerstva zahraničí Ruska a Sýrie opakovaně uvedli, že situace v táboře se blíží humanitární katastrofě. Dříve ruský velvyslanec v Jordánsku Gleb Desjatnikov uvedl, že je v Rukbanu asi 40 000 lidí, přičemž mnoho z nich by chtělo toto místo opustit. Militanti jim to však nedovolí. V listopadu roku 2018 ruské ministerstvo obrany odhadlo počet militantů v daném táboře na šest tisíc lidí. Spojené státy však neustále odmítají informace o jejich přítomnosti.

Jednotky SDF již několik měsíců s leteckou podporou mezinárodní koalice vedené Spojenými státy bojují proti pozůstatkům IS. Syrská média opakovaně informovala o obětech mezi civilisty a o tom, že koalice při útoku na Baguz používá bílý fosfor.

Od roku 2014 vedou Spojené státy a jejich spojenci v Sýrii a Iráku operaci proti IS, přičemž v Sýrii působí bez souhlasu státních orgánů. V prosinci loňského roku Donald Trump informoval o stažení vojsk ze Sýrie.

Zdroj: https://sptnkne.ws/kZU6


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEU připravila pro Spojené království „alternativní" časové programy ohledně Brexitu   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 03:29:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Lídři zemí EU včera jednali na jarním summitu o žádosti, kterou předložila britská premiérka Theresa Mayová ohledně odkladu Brexitu a konečně se dohodli na poskytnutí „alternativních" časových programů na odchod Velké Británie z EU.

Britská premiérka Theresa Mayová předtím požádala EU dopisem o odklad Brexitu, a to z 29. března do 30. června. Lídři 27 členských států EU mimo Velké Británie se na summitu shodli na tom, že budou mít pro Spojené království dva „alternativní" časové programy ohledně Brexitu. Pokud Dolní sněmovna britského parlamentu příští týden schválí dohodu o Brexitu, bude datum odchodu z EU odloženo na 22. května, ještě před volbami do Evropského parlamentu. A pokud v britské Dolní sněmovně příští týden nebude schválena dohoda o Brexitu, Spojené království musí učinit nové rozhodnutí do 12. dubna.

Šéf Evropské rady Donald Tusk se vyslovil v tom smyslu, že tento výsledek je lepší, než se očekávalo, alternativní plán vyhovuje požadavkům různých stran, protože se blíží původní termín Brexitu. Tusk uvedl, že EU již věnovala velké úsilí této otázce a nebude dělat další kompromisy ohledně Brexitu. Doufá, že Dolní sněmovna britského parlamentu úspěšně schválí dohodu o Brexitu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJednání čínského a italského prezidenta v Římě zažehlo nové jiskry mezi dvěma starými civilizacemi   
Pridal tk Neděle 24 březen 2019 - 03:28:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) jednal 22. března s italským prezidentem Sergiem Mattarellou a oba se také společně setkali s účastníky zasedání Výboru čínských a italských podnikatelů, Fóra pro spolupráci mezi Čínou a Itálií na třetích trzích a mechanismu pro spolupráci v kultuře mezi Čínou a Itálií.

Čínský prezident Xi Jinping uvedl, že Čína a Itálie jsou historické země, které mají skvělé civilizace. Vztahy mezi oběma stranami mají historické rysy, proto je třeba upevnit spolupráci v oblasti lidské kultury, školství, filmu a médií.

Sergio Mattarella řekl, že Čína a Itálie jsou země s tisíciletou historií. Obyvatelé obou zemí mají dostatečnou inteligenci čelit výzvám pro lidskou společnost.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2998 sec,0.1490 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,779kB