Čtvrtek 11 duben 2019
Skandál: Do médií unikla fotokopie návrhu smlouvy na rozmístění vojsk americké armády na Slovensku!   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 04:10:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skandál: Do médií unikla fotokopie návrhu smlouvy na rozmístění vojsk americké armády na Slovensku! Američané podle smlouvy mají mít v zemi dvě letecké základny podle vzoru amerických základen v Turecku a na Okinawě! Politici na Slovensku však přitom do této chvíle tvrdili, že žádné takové dohody neexistují a nikdo o nich ani nejedná! A najednou je na světě přímo návrh smlouvy pro vytvoření dvou amerických základen na Slovensku!

A je to venku. Slovenskem od dnešního rána otřásá leaknutý materiál z ministerstva zahraničí Slovenské republiky. Jedná se o fotokopii návrhu smlouvy SOFA o trvalém rozmístění vojsk americké armády na území Slovenské republiky. Dokument, o kterém se na Slovensku dlouho spekulovalo a dokonce tvrdilo, že prý neexistuje, se nakonec dostal na veřejnost. Dokument pochází z roku 2017 a byl pořízený na kopírce ve velké rychlosti, z kopie je patrné, že někdo velmi rychle spěchal při kopírování, oskenovaný dokument je místy rozostřený, ale to vůbec nevadí, protože jeho obsah je i tak čitelný. Na konci dokumentu se nachází začerněné boxy, které zřejmě obsahují nějaká jména, případně podpisy, ručně psané poznámky, to nelze s přesností určit. Odkaz na stažení dokumentu najdete v závěrečné části tohoto článku. A co se v dokumentu uvádí?

Obyvatelé Slovenska se mají na co těšit. Americká armáda podle smlouvy má být rozmístěna na letecké základně Sliač a na letecké základně Malacky. Slovenská republika se v dokumentu zavazuje, že pronajme ozbrojeným silám USA obě letecké základny na dobu 10 let s tím, že po této době lze smlouvu automaticky prodloužit, anebo vypovědět. Smlouva v článku č. 2 definuje a ukotvuje podmínky a principy umístění nejen amerických vojáků na území Slovenska, ale i jejich rodin a rodinných příslušníků. Spolu s tím se do hledáčku dostávají i otázky ubytování rodin amerických vojáků v blízkosti těchto leteckých základen, což je obrovský business, ale to by bylo na jiný článek.

Slovensko v návrhu smlouvy SOFA vůbec nemá “jadernou” pojistku

Článek 3 dále uvádí, že Slovensko poskytne USA celkem dva druhy objektů a pozemků, jednak objekty a pozemky sdílené společně s armádou Slovenské republiky, ale taktéž objekty a pozemky určené výhradně pro americkou armádu, kam bude mít slovenská strana přístup jen na základě souhlasu americké strany. Toto se bude týkat především amerických skladů raket s plochou dráhou letu, případně jaderných zbraní. Naše redakce postoupila dokument k analýze vojenskému poradci při NATO, který spolupracuje s naší redakcí jako bezpečnostní expert a v dokumentu si všiml, že v této smlouvě SOFA úplně chybí tzv. jaderná doložka, kterou má ve smlouvě SOFA např. Turecko, které hostí na svém území americkou armádu na základně Incirlik.

Turci mají podle slov experta ve své SOFA smlouvě odstavec, ve kterém americké armádě udělují souhlas s uskladněním jaderných zbraní na území Turecka pouze se souhlasem turecké vlády a pod podmínkou volného přístupu turecké inspekce do skladů s těmito zbraněmi. Zde v tomto dokumentu žádná taková pojistka není. V článku 3 se dále uvádí, že náklady na opravy budov na základnách, stejně jako nová výstavba objektů, bude předmětným nákladem americké strany. Slovensko se však zavazuje urychlit a zlehčit vydávání pozemkových a stavebních povolení pro potřeby americké armády a jejích kontraktorů.

Američanům zůstanou budovy a vybudovaná infrastruktura základen k dispozici natrvalo, a to i po případném ukončení smlouvy SOFA

Článek 4 v prvním odstavci je zajímavý. Slovenská strana v něm požaduje, aby americká strana dopředu informovala slovenskou stranu o dočasně umístěném “materiálu” v amerických skladech, což je ve vojenské hantýrce označení pro vojenskou munici, střelivo a rakety. Jenže má to jeden problém. V prvním odstavci se sice hovoří o tom, že USA budou informovat Slovensko o uskladněném materiálu, ale hned v odstavci 2 je uvedeno, že kontrolu skladů a uskladněného materiálu má v kompetenci pouze a výhradně americká armáda. Odstavec 3 dále určuje, že americká armáda má přístup ke všem způsobům dopravy materiálu, po silnicích, po řekách, po železnici a letecky.

Článek 5 je potom ještě zajímavější. Všechny budovy, jak opravené, tak i nově postavené, zůstanou v majetku Slovenské republiky. Ovšem v případě objektů postavených na zelené louce úplně od základu budou mít Američané k objektům přístup kdykoliv v budoucnu, a to i po případném ukončení této smlouvy SOFA. Američané tomu říkají Permanent Strategic Access (PSA) a jedná se o nástroj, kterým USA obchází mezinárodní právo a vojenské mezinárodní úmluvy o registracích vojenských základen.

Slovensko nebude moci vetovat přemístění libovolných amerických jednotek ze zahraničí na území Slovenska

Američané totiž veřejně přiznávají jen několik stovek základen ve světě, ale v rámci PSA jich je ve skutečnosti přes 3 tisíce na celém světě. Základny vybudovala americká armáda a její kontraktoři, americká armáda po nějakém čase oficiálně odejde, ale podle principu PSA americká armáda nadále má přístup ke svým základnám, které vybudovala, i když oficiálně z nich již odešla. Tento postup komplikuje přehled o počtu amerických základen pro mezinárodní pozorovatelské agentury. Odstavec 2 článku 5 je také velmi vypečený. Uvádí se v něm, že americká strana vrátí po ukončení smlouvy Slovensku všechny budovy a pozemky, ovšem pouze za předpokladu, že tím americké straně nevzniknou žádné náklady.

Článek 6 potom uvádí, že Slovensko nebude mít právo na kontrasignace amerických rozkazů na převelení z ciziny na území Slovenska. Americká armáda tak bude mít právo převelet jakoukoliv svoji jednotku, pěchotní, ženijní, dělostřeleckou, leteckou nebo raketovou na území Slovenska a slovenská vláda nebude moci takovému převelení a umístění dané jednotky na území Slovenska zabránit. Podle odstavce 3 navíc nebudou podléhat vízům a pobytové registraci na Slovensku nejen vojáci, ale ani jejich rodinní příslušníci.

Slovenská Okinawa

Podle článku 11 nebudou mít Slováci právo kontrolovat, co Američané vozí ve svých automobilech a letadlech, veškerá americká vojenská technika se může na Slovensku pohybovat bez omezení, včetně letadel, pouze s ohledem na běžná pravidla silniční, železniční a letecké dopravy. Článek 12 dále upravuje klauzuli, která je známá ze všech zemí, kde mají Američané základny.

Podle odstavce 4 nemůže být americký voják a ani jeho rodinný příslušník na Slovensku souzen v nepřítomnosti, pokud k tomu nedá svůj souhlas. Je to klasická pojistka americké armády známá z amerických základen v Japonsku na Okinawě. Pokud americký voják zastřelí Japonce nebo znásilní japonskou ženu, je okamžitě americkým velením převelen z Japonska na jinou základnu v cizině a tím je kauza zahlazena, protože japonské orgány nemohou vojáka soudit v nepřítomnosti, pokud jim k tomu nedá souhlas.

Článek 16 dále osvobozuje americké vojáky a americkou armádu od platby DPH za zboží, materiál a služby nakupované na Slovensku, jestliže zboží a služby slouží pro přímé potřeby americké armády. To se týká především stavebních developerů, dále dodavatelů stavebních materiálů, paliv a také služeb pro vojáky, např. smlouvy o poskytování mobilních služeb atd.

Článek 17 dále explicitně uvádí, že američtí vojáci na území Slovenska nebudou platit žádní daně, poplatky, DPH a žádné jiné platby související s povinnými platbami jinak požadovanými po občanech SR. Podle článku 21 může americká armáda otevřít na území Slovenska obchody a rekreační zařízení určené pro americké vojáky, kde budou moci nakupovat zboží za americké dolary a provoz obchodů i rekreačních služeb bude pod jurisdikcí amerického práva.

Spolu s novou prezidentkou se urychlí nasunutí americké armády na Slovensko, jak už jsem upozorňoval před dvěma týdny na SVCS

Kompletně celý dokument v PDF si můžete stáhnout zde: https://aeronet.cz/news/wp-content/uploads/navrh-smlouvy-slovensko-usa.pdf a sami si přečíst podrobně všechny články dokumentu. Slovenská mainstreamová média spustila mohutný damage control a tvrdí o tomto dokumentu, že prý je zastaralý a neplatný. Naše redakce může potvrdit, že máme informace, že opravdu existuje novější varianta z minulého roku, protože v dohodě již mají být zohledněny i otázky výcviku slovenských pilotů na těchto amerických základnách na Slovensku. V tomto dokumentu z roku 2017 nic takového ještě uvedeného není. Každopádně leaknutí tohoto návrhu smlouvy SOFA o amerických základnách pouze potvrzuje to, o čem už dlouho píšu na Aeronetu a také mluvím na Svobodném vysílači CS. Americká armáda má velké plány s prostorem tzv. Trojmoří v Evropě a tomu řevu slovenského mainstreamu se nedivte.

Slovenský mainstream tak dlouho lhal a tvrdil, že žádné americké základny na Slovensku se neplánují a jde o dezinformace, až nakonec z ministerstva zahraničí unikl návrh smlouvy s USA na rozmístění vojsk americké armády v zemi pod Tatrami. To je stejné jako s tím fotbalistou, který tvrdil, že žádné prostitutky na hotelu nikdy nebyly, a ta částka za jejich služby také nesouhlasí. Jak sami vidíte, na Slovensku jsou procesy už hodně daleko a slovenští zmanipulovaní občané na to budou brzy koukat jako truhlíci s otevřenými ústy, jak se to mohlo stát a co tak najednou? No, to se nemůžou divit, když volí v prezidentských volbách kandidátku, za kterou stojí Izrael a osobní přítel Benjamina Netanyahua, pan Aaron Shaviv. Chtěli kandidátku Izraelců, budou mít pod Tatrami americkou armádu, kterou ovládá Dům Sion, tzn. sionisté a Izrael.

Tomuto se říká kolektivní obrana v NATO. V kolektivní obraně to tak chodí, že v členských zemích NATO vyrůstají americké základny. Tomu se nemůžete divit. Voliči to tak chtějí, protože chtějí své děti posílat do amerických válek, třeba i do té plánované války s Ruskem. A když slyšíte i od politiků české jako-alternativy, že ani ČR nemá jinou možnost, než kolektivní obranu NATO, potom se obávám, že i v Česku jsou americké základny jen otázkou krátkého času. Protože sprostá huba si na zuby nevidí (turecké přísloví). Když si poslechnete tohoto zastánce členství v NATO, začnete potom vcelku logicky chápat tu beznaděj.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/skandal-do-medii-unikla-fotokopie-navrhu-smlouvy-na-rozmisteni-vojsk-americke-armady-na-slovensku-americane-podle-smlouvy-maji-mit-v-zemi-dve-letecke-zakladny-podle-vzoru-americkych-zakladen/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFiala: Kdyby dvanáct Čechů zmlátilo Roma, rovněž by zůstali na svobodě?   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:40:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Brutální útok dvanácti Romů na Martína Teplíka z minulého čtvrtka stále vzbuzuje silné vášně. O víkendu v obci Dvorce na Bruntálsku, kde k incidentu došlo, vyšlo na sto padesát lidí demonstrovat. Politik Radim Fiala k věci drsně zdůrazňuje, že romští útočníci dosud zůstávají na svobodě.

Incident na Bruntálsku proběhl 4. dubna. Tehdy Martin Teplík na své zahradě kopal díry na stromky, když zahlédl, jak za jeho plotem postává parta Romů, kteří se čtyři dny předtím přistěhovali hned vedle do zdevastovaného domku na stráni. „Co tady chcete?“ houkl na ně prý přes plot. Chvilku na sebe pokřikovali a Romové se vrátili domů pro posily. Zpátky přišlo dvanáct lidí a ti Teplíka zmlátili.

„Obcházeli mi tady kolem plotu, tak jsem je okřikl. Nic rasistického. Když jsem viděl, že se vrací taková horda lidí, chtěl jsem zavřít bránu a zapřít ji trámkem. Nestihl jsem to,“ popsal pro MF DNES Teplík.

Nakonec Martín Teplík skončil v nemocnici s otřesem mozku a zhmožděným hrudníkem. V sobotu odpoledne tu vyšlo na sto padesát lidí demonstrovat před dům Romů a rodina ze vsi ze strachu z odvety utekla. Policie tři lidi z romské rodiny obvinila z těžkého ublížení na zdraví a porušování domovní svobody.

Případ velmi rozčílil poslance Radima Fialu (za SPD). Ten dnes na své facebookové stránce přidal velký příspěvek.

„Romským agresorům hrozí vězení až na deset let. Skandální je, že vyšetřovaní jsou na svobodě! Lidé se bojí vyhrožování a dalších útoků! Zase dvojí metr? Kdyby dvanáct Čechů zmlátilo Roma, rovněž by zůstali na svobodě?“ píše.

„Pseudohumanismus současné doby, kdy bývá často chráněn agresor, odmítáme. Chráněni musí být slušní lidé, nikoli grázlové!“ uzavírá věc Radim Fiala.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mhCx

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKolem světa 1   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:31:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V posledním týdnu se u nás konaly pouze komediální šarvátky pro nemyslící voliče a oslava vítězství euromarxistky, tedy silně našminkované služky cizáckých zájmů Čaputové na Slovensku. Vzhledem k tomu, že Čaputová je naprostá nula, mohla by se zařadit bez problémů do vedení stran pražské havlérky. Pouze není jasné, komu bude víc posluhovat, Washingtonu, Bruselu, nebo Berlínu.

Do tří zadků to naráz nejde. Vidíme evidentní výsledek nechuti Slováků k politice, takže jich přišlo k volbám méně, než polovina. Vlastenci zůstali doma, zatímco slouhové cizáků volili v plném počtu v semknutých řadách. Někteří možná i dvakrát. Smutné je, že se nespojili v druhém kole voliči Harabina a Kotleby. Totéž bohužel vidíme u nás. Čaputová má naštěstí zanedbatelné pravomoci a podle odborníků jí budou mít u sousedů za rok plné zuby. Proto se budu věnovat zahraničí. Je třeba především zmínit utajované a upřesnit upravené informace médií vlastněných, případně ideově spřízněných s oligarchickými euromarxisty Sorosem a Bakalou, tedy v první řadě ČT a Seznam.

Na Ukrajině dlouhodobě rozkrádané a ničené občanskou válkou zvítězila touha Ukrajinců, kteří tam ještě zbyli, po změně. Tedy stejný problém, jako v případě Čaputové. Volili méně známé zlo ze dvou zel. Z hlediska hlasování je vidět, že nejen Slováci, ale rovněž Ukrajinci jsou naši bratři v nechutí myslet v době voleb. Oligarchický válečný štváč a majdanista Porošenko naprosto propadl a zvítězil neznámý komediant. Jejich nový prezident je stejný jako ten starý, pouze má méně agresivní nátěr a méně odpuzuje bohatstvím a hrabivostí. Ale je to stejný slouha cizáků. Stavba americké základny v Oděse bude pokračovat, přestože napomáhá růstu napětí mezi Ruskem a NATO. Méně známé je, že na Krymu se připravuje stavba zaobzorového radaru protiraketové obrany ve spolupráci Ruska a Turecka! Má chránit Rusko před raketovým útokem ze směru od Rumunska a pravděpodobně rovněž Turecko před raketami z Evropy, nebo arabských států, kde mají státy NATO základny, možná rovněž z Izraele, který je vydírán a tlačen do konfliktů americkými euromarxisty. Erdogan má pravděpodobně dost poručníkování z NATO a z EU už mu přichází méně úplatků. Proto pomalu a jistě mění vlajku, i když na takového spojence je třeba si dávat víc, než pozor. Již před několika lety jsem psal, že Turecko není evropská země a do NATO nepatří. Rusku bohužel nic jiného nezbývá, protože agresivní politika NATO a EU je nahnala do náruče Číny a do určité míry i Turecka, stejně jako v roce 1948 americká politika sankcí ČSR do náručí Stalina. V USA by se konečně měli zbavit euromaxistické demokratické bandy Sorose , Allbrightové a spol., vrátit se ke kořenům, k průkopníkům a americkému snu založenému na tvrdé práci, přemýšlení a úspěchu. Už proto, že 29. 3. dolar zkončil jako světová měna a přechází se na zlatý standard, tedy měny kryté především zlatem, což snižuje možnost rozkrádání a rozprodeje států. O tom samozřejmě naše média úspěšně mlčí.

Takové spojenectví má ostatně jednu velkou výhodu, a to možnost ukončit válku v Sýrii. Islámští teroristé, kromě těch nejhloupějších a nejznámějších se pravděpodobně přesunou do Evropy na doživotní dovolenou placenou z našich daní. Merkelová i Macron už jen koukají, jak se připravuje rekonstrukce Sýrie, a to bez investic z Německa a Francie. To vše v době, kdy chtějí zakládat čtvrtou říši bez ohledu na stále se zhoršující ekonomiku EU. Euro se propadá a ve Francii, která životní úroveň. Nelze se divit, jestliže většina početných rodin afroislámských migrantů žije z peněz pracujících, většinou etnických Francouzů, přesněji většinou bělochů. V případě Macrona lze očekávat snahu o záchranu Francie za německé peníze, kterých je však stále méně. Přibývající migranti na doživotní placené dovolené, finanční podpora islámu, růst nákladů na zbrojení, následky protiruských sankcí, technologické opožďování, záporná bilance v obchodu s Čínou a ekologické šílenství zaměřené na likvidaci jaderných elektráren se Německu prodraží. V případě Merkelové se jedná snahu o revizi výsledků druhé světové války získáním místa v radě bezpečnosti OSN a přístupen k francouzským jaderným zbraním. Kromě toho nelze přehlédnout snahu o totální kolonizaci středoevropských slovanských zemí, které mají živit hroutící se Německo. V minulém roce odešlo do zahraničí, především do Německa už kolem 800 miliard korun, za vlády údajně nejlepšího premiéra od roku 1990. To vše pravděpodobně narazí na zájmy USA, na něž se evropská dvojka Merkelová a Macron snaží komicky útočit. Měli by se podívat na skladbu amerického exportu do EU a evropského do USA. Případně by je měli poučit někteří z 60 000 povalečů v Bruselu a Strasburgu, kteří se tam flákají jako úředníci EU za královské platy a vymýšlejí jak občanům znepříjemnit život. Viděli by, která strana je na kom víc závislá. A fakta a zájmy, nikoli žvásty rozhodují v světové politice.

Zde je třeba připomenout, že státy EU podpořily majdan se svržením legálně zvoleného prezidenta a tím i vznik občanské války na Ukrajině, která se v průběhu několika let stala nejchudší evropskou zemí s výsledným útěkem nejschopnějších obyvatel do Ruska a EU. Svržený prezident Janukovič, údajně proruský připravoval zemi na vstup do EU a NATO, přičemž přístupové rozhovory výrazně pokročily. Již proto nebyl oblíbencem Putina. Nicméně EU nabídla 600 milionů EUR a žádala v podstatě jednostranné otevření ukrajinského trhu, což by zlikvidovalo tamní zaostávající průmysl. Putin nabídl pět miliard dolarů, třetinovou cenu za ropu a plyn a pokračování hospodářské spolupráce otevřených hranic. Když se Janukovič pokusil odmítnout evidentně nezištné evropské demokraty a vyjednat lepší než otrokářské podmínky, vypukl majdan doprovázený explozí protiruského nacionalismu a oslav ukrajinského fašismu a jeho spolupráce s německou třetí říší. Fašismus a antisemitismus na Ukrajině se nesetkal ani s kritikou ze strany EU vedené Německem, natož nějakými opatřeními, například sankcemi. Z tohoto hlediska se lze jen podivovat, že pražský magistrát zakazuje prodávat na Karlově mostě i jinde upomínkové předměty s nacistickými symboly. Proboha proč, když pražská havlérka od roku 1989 podporuje sudeťáky jako pohrobky nacismu a po majdanu i ukrajinské a pobaltské fašisty, dokonce i oficiálně cestou ministra Petříčka.

V případě ukrajinské občanské války a údajné ruské agrese bych připomněl dvě vesměs neznámá fakta. Mezinárodní soud OSN prohlásil ve svém rozsudku z 22. 7. 2010, že k jednostrannému vyhlášení nezávislosti a odtržení území není potřeba povolení ústředních orgánů státu. Vláda USA vydala 17. 4. 2009 písemné memorandum následujícího znění: „Deklarace nezávislosti mohou, a často se to stává, porušovat vnitřní legislativu. To však neznamená, že dochází k porušování mezinárodního práva.“ Jak jinak, když se Američané roku 1776 vzbouřili proti britské koloniální nadvládě a šli do války. Totéž platí o naší republice, která byla obnovena na území českého království především ozbrojeným i politickým odbojem proti třistaleté rakouské pangermánské okupaci. Ukázkou je rovněž odtržení Kosova od Jugoslávie za podpory EU a NATO, ovšem s výsledkem vzniku narkomafiánského státu a základny islámských teroristů na Balkáně. Děsivá situace v Kosovu i v sousední Bosně je samozřejmě utajována euromarxistickými médii. Navíc tam začínají spolupracovat Srbové a Chorvati, kteří tvoří nejcivilizovanější část obyvatelstva a jsu logicky ohroženi agresivními muslimy. Opět skvělý výsledek humanitární akce EU na Balkáně. Z výše uvedeného vyplývá, že takzvaná ruská agrese je pouhá propaganda válečných štváčů odporující soudu OSN i prohlášení USA, obzvláště, když převážná většina obyvatel Krymu, včetně tamních ukrajinských vojáků a policistů se rozhodla v referendu odtrhnout od Ukrajiny a vrátit do Ruska. Ukrajinské vykřikování o terorismu, podporované euromatrxisty, omílané sluhovskými politiky i většinou českých prolhaných protinárodních médií, je tudíž zcela mimo realitu. To by si měli uvědomit i soudci, kteří chtějí stíhat českého vojáka za jakési fotky z Donbasu. Jestli jsou na Ukrajině nějací teroristé, tak se jedná o fašisty a příslušníky takzvaných dobrovolnických praporů, jako je Azov, které jsou složeny z velké části ze zahraničních žoldáků a vrahů.

Martin Koller

Článek byl připraven ve spolupráci s odborníky pořadu Cassus Belli na Slobodnom vysielači Myjava.


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBrutální útok Romů   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:27:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V malé obci na Bruntálsku je již skoro týden napjatá atmosféra. Může za to nepochopitelný útok Romů na mladého muže.

Co přesně předcházelo brutálnímu napadení, v tom se obě strany rozcházejí. Podle výpovědi napadeného nešlo o nic závažného, pouze se prý zeptal skupinky Romů, proč postávají u jeho pozemku. Romové naopak tvrdí, že na ně muž začal pokřikovat vulgární rasistická hesla... Jenže proč by to bez důvodu dělal, vždyť Romů bylo více již ze začátku. A pouštět se dobrovolně do přesily...?

Svědci vypověděli, že na sebe obě strany cosi pokřikovaly, Romové se potom vrátili ještě ve větším počtu a snažili se proniknout na pozemek napadeného. Ten, ač se bránil, přesile podlehl.

Skupina, která čítala asi dvanáct lidí včetně žen a dětí, jej posléze napadla. Muž schytal spousty ran pěstí a kopanců, od jedné z žen prý přímo do obličeje. Bili ho i dřevěným hranolem přes záda. U toho si vyslechl také spoustu nadávek evidentně s rasovým podtextem. Toto vše potvrdili očití svědci. Policie tři nejaktivnější útočníky zadržela. Napadený skončil s četnými zraněními v nemocnici.

Útok vyvolal v obci pozdvižení. Romové nebyli místní, přistěhovali se z Anglie asi týden před útokem. Údajně již před napadením u nich zasahovala policie..O takové sousedy opravdu nikdo nestojí a tak se místní sebrali a vyšli protestovat proti těmto problémovým spoluobčanům. Nebyla to demonstrace proti Romům, protože ve vesnici dlouhodobě žije několik romských rodin a ti s "bílými" vychází naprosto v pohodě. Naopak, i místní Romové tento zbabělý útok odsoudili...

Nově příchozí Romové se prý demonstrujících obyvatel zalekli a z vesnice se odstěhovali...Obec si oddechne. Ne tak ale jejich potenciální noví sousedé...Tímto ale incident nekončí. Na události se chtějí přiživit i extrémisté, kteří údajně chystají v obci demonstrace.. Nevím ,zda je to nutné. Každopádně takto hnusný a zbabělý útok odsuzuji na plné čáře. To, že se někteří Romové neumí chovat, je známá věc. Bohužel, často se před jejich chováním přivírají oči a dělá se jako že nic. Proč proboha?? Ze strachu?? Pokud podobné osoby neumí nebo lépe řečeno nechtějí dodržovat daná pravidla, musí za to nést následky. Jsem pro to nejpřísnější potrestání! Jinak se problém bude prohlubovat a my se za nějaký čas budeme bát vyjít na ulici.

Jakub Beznoska

Zdroj: https://jakubbeznoska.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=708631
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMísto Evropanky azylant v Rakousku znásilňoval Indku: Ihned zaříznut!   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:23:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
28-letý pákistánský azylant Ahmed J., který byl nedávno propuštěn z výkonu trestu za znásilňování Evropanek (včetně nezletilých) na své imigrantské cestě od Řecka přes Maďarsko až do Rakouska, se v Insbruku pokusil po párty znásilnit 20-letou Indku. To však neměl dělat. Indka není Evropanka, a tak se na něj vrhlo sourozenecké komando – bratr a sestra oběti, kteří nad ním zřejmě vykonali rituální rozsudek. Ráno byl nalezen s uříznutou rukou a proříznutým hrdlem.

V Rakousku se jedná už o 14. vraždu od začátku roku. Pokud žádný z indských sourozenců nepřizná vinu, mají velkou šanci být osvobozeni. Současná judikační praxe evropských soudů je taková, že pokud neprokáží vinu konkrétní osobě, podezřelé zúčastněné osoby obvykle osvobodí. Společné vraždy, jako např. ukamenování, se tak stávají na evropské půdě prakticky beztrestnými.

Zdroj: https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/tirol/Innsbruck-Rachemord-nach-versuchter-Vergewaltigung/375632690
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJulian Assange je na ekvádorském velvyslanectví špehován   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:21:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Julian Assange, který je zakladatelem webového portálu WikiLeaks, je na velvyslanectví, ve kterém sídlí již několik let, sledován. Uvedl to šéfredaktor portálu WikiLeaks Kristinn Hrafnsson.

Hrafnsson se domnívá, že „každý krok“ Assangeho uvnitř budovy, stejně jako setkání s návštěvníky, je sledován pomocí bezpečnostních kamer.

„Víme, že tam byl požadavek předat záznamy návštěv z velvyslanectví a videozáznamy z bezpečnostních kamer na velvyslanectví,“ řekl Hrafnsson s tím, že informace byly již předány Trumpově administrativě.

Také prohlásil, že podmínky pobytu Assangeho se zhoršily poté, co se v květnu roku 2017 dostal k vládě prezident Lenín Moreno. Hrafnsson pak dodal, že Assangemu hrozí, že bude „vystěhován“ z velvyslanectví a následně zatčen.

„Jediný důvod, proč se to podařilo odvrátit, je to, že jsme se o tom dozvěděli a že jsme mohli tyto informace publikovat. To byl jediný důvod, proč to bylo zastaveno – pravděpodobně dočasně,“ řekl.

V pondělí, WikiLeaks vypustil do oběhu video, na kterém je zachycena novinářka Cassandra Fairbanksová, jak jde ke dvou lidem sedícím v „utajeném“ autě poblíž ekvádorského velvyslanectví. Tvrdila, že tito „stalkeři“ čekali, až Assange opustí budovu, aby jej údajně mohli chytit. Pak uvedla, že se auto přesunulo přímo k ambasádě, ale že v něm byli různí pasažéři.

Julian Assange, zakladatel portálu WikiLeaks, se od roku 2012 ukrývá na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Assange zažádal o politický azyl kvůli obavám, že jej švédské úřady v USA vydají kvůli jeho aktivitám ve WikiLeaks. Bývalý ekvádorský prezident Lenín Moreno uvedl, že Assange může kdykoli opustit velvyslanectví v Londýně, pokud budou respektována jeho práva.

Zdroj: WikiLeaks

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponIrácký prezident požádal o pomoc Rusko   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:18:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 

Irácký prezident Barham Sálih vyzval Rusko, aby se zúčastnilo obnovy země. Sálih také vyjádřil zainteresovanost ve spolupráci „na politické, ekonomické a investiční úrovni“ a zdůraznil důležitost společného úsilí v boji proti extremismu a terorismu.

„Jeho Excelence (irácký prezident Barham Sálih) vyzval ruskou stranu k efektivní účasti v obnovení Iráku a k investování do ropného, plynárenského a energetického sektoru,“ uvádí se ve zpávě vydané tiskovou službou prezidenta poté, co přijal v Bagdádu náměstka ministra zahraničních věcí, zvláštního zástupce prezidenta RF pro Blízký východ a Afriku Michaila Bogdanova.

Ve zprávě se uvádí, že zástupce RF předal iráckému prezidentovi pozdrav od prezidenta Vladimira Putina a uvedl, že Moskva se chystá rozvíjet vztahy s Bagdádem.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mhMa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajina rozšířila sankce proti Rusku   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:16:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kabinet ministrů Ukrajiny rozšířil seznam zboží, které je zakázáno dovážet do země z Ruska. Vláda přijala příslušné usnesení bez projednávání, záznam vysílání je přístupen na kanálu kabinetu ministrů na YouTube.

Podle informací médií se do seznamu zakázaného ruského zboží dostaly zavařovací sklenice, skleněné láhve a nádoby na nápoje a potraviny a také formalin, močovino-formaldehydový koncentrát a pryskyřice, pružiny k podvozkům nákladních vagónů, elektrické spínací zařízení používané v železniční automatice.

Sankce proti Rusku

V roce 2016 Ukrajina zavedla zákaz dovozu řady zboží z Ruska. Koncem roku 2018 k tomuto seznamu přidali kukuřičný škrob, glukózu a glukózový sirup a také maltodextrin a sirup z něj.

Kyjev pravidelně zavádí další sankce proti Moskvě a obviňuje ji ze zásahů do vnitřních záležitostí země. Například v březnu se omezení dotkla ruských společností, byznysmenů, politiků, poslanců a pracovníků bezpečnostních složek, kteří se podle tvrzení Kyjeva „podíleli na incidentu v Kerčském průlivu, účastnili se budování Krymského mostu a také provádění voleb v jednostranně vyhlášených republikách Donbasu“.

V Moskvě nazývají podobná obvinění a jednání nepřijatelnými.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mhFb

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMMF snížil předpoklad letošního globálního ekonomického růstu   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:12:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní měnový fond (MMF) zveřejnil 9. dubna nejnovější zprávu o světovém hospodářství, ve které snížil předpoklad globálního ekonomického růstu v roce 2019 na 3,3 %.

MMF ve zprávě uvedl, že pod vlivem světového obchodního napětí a politické nejistoty došlo ve druhém pololetí loňského roku ke zpomalení globálního ekonomického růstu. Je naděje, že v roce 2020 se růst vrátí na úroveň 3,6 %.

Podle předpokladu MMF dosáhne ekonomický růst rozvinutých ekonomických celků v roce 2019 hodnoty 1,8 % a v roce 2020 hodnoty 1,7 %. Nové ekonomické celky a rozvojové státy zaznamenají v tomto roce ekonomický nárůst o 4,4 % a v příštím roce o 4,8 %. MMF zvýšil předpoklad letošního čínského ekonomického růstu na 6,3 % a v příštím roce bude ekonomický růst Číny 6,1 %.

Hlavní ekonomka MMF Gita Gopinathová apelovala na různé státy, aby řešily obchodní spory upevňováním multilaterální spolupráce.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZvažuje Trumpův režim agresi proti Venezuele?   
Pridal tk Čtvrtek 11 duben 2019 - 03:10:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mezinárodní právo hovoří jasně a nedvojsmyslně. Podle Charty OSN a dalších právních ustanovení nemůže žádná země z jakéhokoli důvodu napadnout jinou zemi s výjimkou vlastní sebeobrany. To znamená je-li sama jinou zemí napadena, anebo je její napadení zcela jasně na pořadu dne či okamžiku.. A dokonce i v takovém případě může souhlas s napadením jedné země zemí druhou dát jedině Rada bezpečnosti OSN – nikoli tedy prezident USA, Kongres či americké soudy.

Venezuela žije se svými sousedy a vůbec se všemi zeměmi v míru. Není s nimi ve válce a žádnou jinou zemi neohrožuje, zvláště pak ne USA, které samy naopak vedou útoky proti lidem a lidskosti doma i v zahraničí.

Dvě hlavní americé politické strany, to je strana republikánská a demokratická, představují s ničím nesrovnatelnou hrozbu světovému míru, a americké superzbraně dokáží zničit planetu Zemi i všechny její formy života.

Žádná země v historii lidstva nezpůsobila více škod, více lidem a po delší časové údobí, než to dokázaly USA.

To je též zhruba vše, o čem imperializmus je. Venezuela Spojeným státům prostě vadí a po více než dva měsíce vrhala tato supervelmoc na svého menšího souseda všechny své mimoválečné zbraně – a neuspěla.

Je tedy nyní na pořadu dne i intervence vojenská? A vstoupí Britanie a další země NATO znovu do „koalice ochotných" s cílem Venezuelu znásilnit a zničit? Mám tím na mysli strategii použitou v r. 1990 proti Jugoslávii a po 11. září 2001 proti dalším zemím, které nikoho neohrožovaly.

Podle mého názoru je to velice nepravděpodobné. Světová komunita se k takovémuto řešení nepřiklání, zvláště pak ne země EU i národy Jižní a Střední Ameriky.

Trumpův režim stáhl z Venezuely celý svůj diplomatický sbor a americké ministerstvo zahraničí vyzvalo americké občany, kteří ve Venezuele pobývají, aby tuto zemi opustili. A v pátek nejmenovaný představitel Trumpova režimu řekl, že vojenské řešení problému s Venezuelou se zvažuje, protože řešení jiná dosud neuspěla. Doslova řekl toto: „Vzhledem k posledním Madurovým akcím ztrácí naše dosavadní taktika svoji účinnost, což nám nedává jinou možnost než zvýšit náš tlak ekonomický, či prosadit řešení vojenské, jak je už naznačil prezident Trump svými slovy, že všechny karty jsou na stole".

Přímá vojenská intervence nese ovšem svá rizika. Země sousedící s Venezuelou, např. Kolumbie a zvláště pak Brazilie, se vyjadřují proti intervenci hlavně v obavě z toho, že vojna ve Venezuele by vyhnala země miliony válečných uprchíků, kteří by přes hranice mířily právě na jejich území. A navíc je zde Rusko a otázka, je-li či není odhodláno suverenitu Venezuely udržet a bránit tak, jak to učinilo v případě Sýrie.

Bude tedy USA kvůli Venezuele riskovat konflikt Východ – Západ?

Opakuji znovu, že je to vysoce nepravděpodobné – a to dokonce i v tom případě , kdyby byl Amerikou jmenovaný pretendent na venezuelské prezidenství Guaido zatčen, vzat do vazby a očekával by soud.

Venezuela a její lid si tedy nyní může vybrat. Buď si udrží a ubrání svoji nezávislost a svůj sociální systém, který je nejlepší na celé západní polokouli, anebo se stane dalším státem vazalským, který se později promění ve stát policejně fašistický.

Výběr je to tedy jednoduchý. A základní svobody visí příliš vysoko na to, aby je lidé zatratili. A to bez ohledu na všechna rizika.

Stephen Lendman

Vybral a přeložil Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2974 sec,0.0773 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,003kB