Neděle 21 duben 2019
Měsíc před volbami do EP Facebook hromadně blokuje stránky pravicových hnutí   
Pridal tk Neděle 21 duben 2019 - 14:09:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stránky pravicových, i spornějších hnutí, které ale doposud Facebooku nevadily, byly naráz, zhruba měsíc před volbami do europarlamentu zablokovány Facebookem, na nějž se pravidelně přihlašuje čtvrtina planety a třetina Britů.

Vymizení jejich názorů tak citelně ovlivní celé volby do EP, pokud se jich Velká Británie zúčastní. Natrvalo z Facebooku tak zmizely stránky EDL (Anglická liga Obrany), Britain First (křesťanští aktivisté, kteří pobuřují muslimy pochody s křesťanskými kříži a například BNP, což je politická strana, která dlouhodobě vystupuje proti členství Británie v EU.

Facebook již dříve zakázal jakékoliv zobrazování aktivisty Tommy Robinsona, který anglické úřady donutil řešit hromadné znásilňování Pákistánci, Bangladéšany či Turky, které nikdo neřešil až desítky let.

zdroj: http://www.stop-multikulti.cz/mesic-pred-volbami-do-ep-facebook-hromadne-blokuje-stranky-pravicovych-hnuti/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSrí Lanca v plamenech   
Pridal tk Neděle 21 duben 2019 - 13:59:41 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V kostelech a hotelech na Srí Lance došlo k celkem osmi výbuchům. Oficiální informace zatím hovoří o tom, že bylo zraněno přes 400 lidí a celkem 185 jich zahynulo. K útoku se zatím nepřihlásila žádná organizace.

Na Srí Lance bylo zadrženo sedm lidí, kteří jsou podezřelí z organizace výbuchů.

Na Twitteru o tom informoval ministr hospodářských reforem a státní distribuce Srí Lanky Harsha de Silva.

Podle televizní stanice BBC dnes na Srí Lance došlo k výbuchu ve třech kostelech ve městech Kochchikade, Negombo a Batticaloa. Dále byly výbuchem zasaženy také tři oblíbené hotely Shangri La, Cinnamon Grand a Kingsbury, přičemž se všechny z nich nachází v hlavním městě Colombu.

Jak uvádí televizní stanice NDTV, k sedmému výbuchu došlo v oblasti zoologické zahrady v předměstí hlavního města Srí Lanky.

Na předměstí Dematagoda v hlavním městě Srí Lanky zemřeli v důsledku osmého výbuchu tři policisté, uvádí televize News 1st.

Informace o počtu obětí a zraněných, které uvádí média, se liší. Podle nejnovějších informací zahynulo v důsledku osmi výbuchů v hotelech a kostelech na Srí Lance celkem 185 lidí a více než 400 jich bylo zraněno. Mezi zemřelými je i 35 cizinců. Informovala o tom místní televizní stanice News 1st. Není však vyloučeno, že počet obětí ještě bude růst.

„Přijali jsme osmdesát osob a další přijíždějí,“ uvedl po útoku zaměstnanec nemocnice v Kolombu, který si nepřál být jmenován.

Podle údajů se v době výbuchu v kostelech nacházeli lidé, kteří se shromáždili na velikonoční mši. Přinejmenším dvě akce byly sebevražedné atentáty, tvrdí policie.

Ministerstvo zahraničí ČR nyní zjišťuje, zda mezi postiženými nejsou i občané Česka. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež uvedl, že by čeští turisté, kteří se nyní na Srí Lance nachází s cestovními kancelářemi, měli být v bezpečí. Dle informací je v dobrovolné cestovní databázi DROZD na Srí Lance v současnosti zaregistrováno 92 Čechů, ale mohlo by se jich tam nacházet až 300-400.

Tamní úřady uzavřely mezinárodní letiště v Colombu a veškeré lety by tak měly přistávat ve městě Mattala. Premiér Srí Lanky již svolal mimořádnou schůzi a tamní ministr obrany potvrdil, že v současné době na místě probíhají záchranné operace.

Uvádí se, že byl na Srí Lance v souvislosti s výbuchy vyhlášen zákaz vycházení.

Podle informací Francouzské tiskové agentury měla policie uvést, že výbuch realizovali sebevražední atentátníci.

Zdroj: Twitter, TV News 1st, Francpress, TV BBC, TV NDTV, Sputniknews.com

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVelikonoční střípky (1)   
Pridal tk Neděle 21 duben 2019 - 13:50:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prakticky v předvečer Pesach (פסח), svátku též známého jako Svátek nekvašených chlebů, který je jedním ze tří svátků, připomínající východ Židů z egyptského otroctví, patřící mezi nejstarší, nejvýznamnější a kvůli mnoha příkazům a zvykům jako jeden z nejsložitějších židovských svátků jsem obdržel od svého italského přítele zvukový zápis Ave Maria v jazyce kaldea (caldeo). Z tohoto jazyka, pokud se nemýlím, vznikl jazyk aramejský a hebrejský.

Aramejské písmo má původ v písmu proto-sinajském, podobně jako např. arabské, hebrejské, cyrilské, řecké a fénické. Jedná se o konsonantní (souhláskový) systém. Aramejština, jako jeden ze semitských jazyků byl svého času velice významný jazyk, nejen na Blízkém východě. V aramejštině jsou psány některé části Bible, aramejsky pravděpodobně mluvil Ježíš Kristus. Užívalo se ho k mezinárodním obchodům (podobně jako latiny či řečtiny) a k náboženským obřadům. Různými aramejskými nářečími zapisovanými hebrejským písmem je psána značná část Babylonského Talmudu a Jeruzalémského Talmudu.

Připomínám tématiku nejenom kvůli velice zajímavé nahrávce, svátku Pesach, který v pojetí kabaly (přijetí tradice, hebrejsky קבלה), tj. židovské mystiky znamená osvobození (osobně říkám, že se jedná o okno příležitosti), ale i kvůli znovuzvolení Bibi, Izraelského premiéra Benjamina Netanjahu (1949), požáru v židovské škole v Ruské federaci a smyslu několikahodinové večeře – seder (tj. pořádek, řád). Během večeře si židovské rodiny a komunity mimo jiné připomínají, že svoboda není samozřejmostí, musí se o ni bojovat, ale když ji nakonec získáme, uvalíme na sebe také nesmírnou zodpovědnost. V kontextu současného dění ve světě se nabízí pro příspěvek minimálně tři otázky: Jakou cenu platíme dnes za svobodu a demokracii? Máme skutečnou svobodu nebo jen její iluzi? Co znamená být věřícím (Židem, katolíkem či muslimem atd.) v moderním světě?

Znovuzvolení Izraelského premiéra Benjamina Netanjahu (1949) nevěští nic dobrého. Proč? V době oslabení zájmu o Palestinskou problematiku, ignorování rezoluce OSN o její regulaci formou dvou států a nepopiratelné skutečnosti pro znající alespoň trochu historii o koloniální správě Egypta, konáním britských tajných služeb, Lorda Arthur Balfoura (1848-1930), bratrů Walter (1868-1937) a Edmond (1845-1934) Rothschildů, abych jmenoval několik, lze tvrdit, že současný Islamismus je ve své podstatě více plodem západních bezpečnostních složek, než samotných Muslimů, že terorismus nežije ve vakuu a je neoddělitelnou součástí řízení dvojitými standarty. To nehledě na dnešní tragický atentát na Srí Lance, během kterého v době psaní příspěvku, přišlo o život podle agentury Reuters nejméně 138 lidí v několika kostelech (svatého Antonína a svatého Šebestiána) a hotelech. Pro doplnění uvádím, že ke křesťanství se na Srí Lance hlásí zhruba 7,5 % obyvatel, zhruba stejně jako k Islámu. Většinu obyvatel (70 %) tvoří buddhisté a hinduisté, kteří tvoří 15 %.

V tomto kontextu se nabízí připomenout historii druhé poloviny druhé tisíciletí, historii modernismu (kapitalismu a socialismu) s jeho industrializací, buržoazními revolucemi (holandské, americké, francouzské), historii centrální státní moci (na Rusi) a ruské státnosti a

v neposlední řadě závěť (v překladu autora) poradce Donald Rumsfelda (1932), admirála Arthura Cebrowského (1942-2005): Státy, které se nepoddají globalizaci a nebudou ochotny přijmout americký světový řád, se musí vypořádat s barevnými revolucemi, s jejichž pomocí budou podřízeny Západu. Státy, které se podřídí (dobrovolně) globalizaci se za prvé stanou částí západní civilizace (kultury), to znamená, že přijmou západní hodnoty, a za druhé se bude od nich požadovat dát k dispozici západním korporacím přírodní zdroje.

Citát je formulován v jasné vojenské řeči a dovoluje porozumět americké hysterii vůči Rusku, slabosti EU, vzniku více polárnosti ve světě jako nového mýtu (k zamaskování snahy udržet západní model na živu) a v neposlední řadě, identifikaci cílů řízeného terorismu. Ty lze označit jako zničení etnických archetypů pomocí archaizace. Ta stojí v protikladu modernismu. Proto modernismus umírá v bolestech, a vnucuje se nám post-modernismus. Se zavedením robotů, digitalizace, UI a trváním na materiálních hodnotách a současné vzdělávací metodě, Západ se prakticky rozloučil s dobou průmyslu, křesťanstvím, s vírou v Boha a dal se na cestu ke zničujícímu kultu peněz, okultním vědám a satanistickým náladám. Symptomy tohoto trendu je možné pozorovat i během procházky po Praze.

Na cestě ke zničujícímu kultu dochází k výbuchům religióznosti Islámu. Západní profesionálové, znající polit-technologií vědí prezentovat religiozitu jako válku civilizací a pravděpodobně i transformovat ji do islámského antimodernismu. Svět, jehož jedna strana je postmoderní a druhá antimoderní vytváří globální vesnici. Ta se neobejde bez nacistické podpory. Jednu takovou podporu dostala západní společnost po konci druhé světové války formou přestěhování vědeckých pracovníků 3. Říše do USA, úspěšnou setbou ideového nacismu do některých forem islámské ideologie (například s pomocí ex-Mufti Jeruzaléma, arabského nacionalisty a muslimského vůdce v době britské mandátní Palestiny Mohamed Amín al-Husajní, cca 1893/1895-1974), a v neposlední řadě i nezničitelnou skutečností a platností principu: Město nemůže žít a existovat bez vesnice.

Těm, kteří se již těší žít ve městě budoucnosti na účet vesnice pod vedením amerických nadnárodních korporací, si dovoluji připomenout, že modernismus se nevzdává všude tak lehce, jako v Evropě a na Západě. Co tím mám na mysli? Eurasijské společenství, tj. Ruská federace a asijská společenství Indonésie, Indie, Japonsko v ne poslední řadě i ČLR, představují velkou částí západní veřejnosti nedoceněnou výzvu. Ta spočívá v tom, že uvedená společenství se snaží ochránit a upevnit svojí národní suverenitu, své národní zájmy a kulturní hodnoty. Proto je střet odcházejícího modernismu se snahou se udržet a aliancí progresivních a anti-moderních společenství nevyhnutelný. Kdo vyhraje střet a přežije, bude určovat cestu vývoje lidstva. Poselství Velikonoc se týká nás všech: Připomíná, že každý den dostáváme šanci na změnu našeho života. Sami určujeme směr cesty, a tím i kam dojdeme. Armáda těch, kteří jenom mluví o všem a o ničem, nemůže vyhrát nad tím, který jedná. Proto jsem dnes ráno oblekl to nejhezčí, co jsem mohl: Úsměv. A připomněl si, že miluji tři ženy: Tu, která mě porodila, která mi porodila, a která se mi narodila. Každá z nich po té, co získala sebevědomí, a začala si věřit, neuvěřitelně zkrásněla. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
21.4.2019


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKonec svobody projevu: Kritika Izraele vás dostane do vězení   
Pridal tk Neděle 21 duben 2019 - 05:31:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tento blog bude brzy nelegální.

Ne, neprodávám drogy ani nerozšiřuji dětskou pornografii. Píšu o amerických válkách a primárním cíli těchto nelegálních a nemorálních válek - učinit z Izraele hegemona na Středním východě, společně se Saúdskou Arábií. Veškerá americká zahraniční politika v tomto regionu se soustřeďuje na tyto dva národy.

Následující text může být brzy klasifikován jako nenávistná řeč a antisemitismus (neboť kritika židovského státu a jeho sionistické politické ideologie je stále více považována za trestný čin).

Židovští neokonzervativci si našli cestu do Reaganovy administrativy a později do Bílého domu za vlády Bushe ml. a do Pentagonu. Jelikož je viceprezident Dick Cheney vzal pod ochranná křídla, spikli se za účelem zaútočení a zničení nepřátel Izraele. Neokonzervativní ideologové vytvořili strategii a publikovali dokumenty o těchto vykonstruovaných válkách. Především šlo o jeden dokument, prezentovaný tehdejšímu izraelskému prezidentovi Bibi Netanjahuovi, v němž vyzývali k likvidaci Iráku a Sýrie. Izraelští akademici píšou na toto téma již celá desetiletí. Dřívější lídři tohoto národa vyvolali provokace na hranicích a útoky pod falešnou vlajkou (Lavonova aféra), aby destabilizovali region. Jižní Libanon je považován za cenný, především pro své vodní zdroje (např. „operace Lítání“), a Golanské výšiny v Sýrii byly obsazeny kvůli jejich strategické hodnotě.

Samozřejmě že Izrael není schopen zničit své nepřátele, takže úkol je ponechán na Americe a jejích neokonzervativcích. Američané vstoupili do války s Irákem na základě lží. Jak Izrael, tak USA věděly, že Saddám Husajn není schopen ohrozit Izrael vojensky. Kromě ropy měl Irák pro USA a jejich korporatokracii jen malou strategickou hodnotu. Nicméně měl schopnost vyvolat potíže, obzvláště s ohledem na Palestince.

Problémem je také vztah Sýrie s libanonským sousedem a tvrdošíjné odmítání jednoduše předat okupované Golanské výšiny Izraelcům. To byl jeden z několika cílů, který byl v pozadí uměle vyvolané barevné revoluce v Sýrii pod záštitou „arabského jara“. Tento cíl měl dosud za následek zavraždění zhruba 600 000 Syřanů.

Neokonzervativci za Bushovy éry (včetně Johna Boltona, který je v současnosti poradcem národní bezpečnosti, a Elliota Abramse, klíčového Bushova konspirátora) měli ambiciózní dlouhý seznam národů, které měly být zničeny - Irák, Sýrie, Libanon, a především Írán, jediný vážný vyzyvatel pro Izrael. Obamova administrativa ještě přidala Libyi a začala provádět tajné operace v Africe.

Trump vyrval Obamovi obušek z rukou poté, co nám tvrdil, že se nezajímá o „rekonstrukce zemí“, a byl tak populistickým neintervencionistou, který vedl kampaň v duchu „Amerika na prvním místě“. Američanům se tak opět lhalo, ale to je vlastně nyní normální chování.

Po útocích z 11. září a letech agresivní válečné propagandy je nyní běžné, že Američané věří těmto lžím. Mezitím nekonečné rozptýlení ve formě super-hyperaktivního a potenciálně násilného záškodnictví mezi frakcemi establishmentu politické třídy odvádí pozornost většiny Američanů od větších problémů - války a bankéři zmanipulované ekonomiky. Je třeba poznamenat, že kritika centrálních bank a měnové politiky je také považována za nenávistný antisemitismus.

Stručně řečeno, americká zahraniční politika, kterou řídí vysoce postavení neokonzervativci, není prováděna v zájmu amerických lidí. Těží z ní Izrael, který si také každoročně bere miliardy od amerických daňových poplatníků.

Intelektuální zakrslík Bush nebyl schopen poskytnout vysvětlení, proč v Iráku nebyly nalezeny jaderné a biologické zbraně - místo toho udělal z tohoto „selhání zpravodajských služeb“ a systematického vraždění více než milionu Iráčanů komickou rutinu. Ve skutečnosti důvodem pro invazi a okupaci nebyly zbraně hromadného ničení. Skutečným cílem bylo vytvořit násilné sektářství a rozdělení, čímž se zajistilo, že se Irák bude zabývat závažnými problémy ve své vlastní zemi a nebude se dožadovat spravedlnosti pro Palestince. Stejný výchozí plán byl zopakován v Libyi, dalším národu, bohatém na ropu a se silným smyslem pro panarabský nacionalismus, jenž se sblížil s Palestinci, a považuje Izrael za odpadlický sionistický apartheidní stát.

Podlézavé pochlebování Izraeli ze strany Donalda Trumpa - nepochybně pod vlivem jeho ortodoxního židovského zetě - strhlo lavinu: americké velvyslanectví se přestěhovalo do Jeruzaléma, Trump přešel krádež syrských Golanských výšin a uznal toto území za součást Izraele, ale především USA s Trumpem v čele zesilují rétoriku, ukládají další sankce a slibují vojenskou akci proti Íránu, což má pro Izrael největší cenu. Nejnovější krok: Trump označil Íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci (a Íránci na oplátku označili Centrální velitelství USA za teroristickou organizaci).

Taková kritika Izraele bude brzy nezákonná. Demokraté a republikáni pracují společně na tom, aby kritika Izraele byla považována za trestný čin. Jižní Karolína přijala zákon, podle něhož je nezákonné bojkotovat Izrael, Florida zase schválila legislativu, která staví antisemitské myšlení mimo zákon. Stát Tennessee pracoval na schválení tzv. Programu antisemitské uvědomělosti. Poté, co tento návrh nezískal podporu, byla schválena rezoluce o jednoznačné podpoře Izraele. Zároveň americká Sněmovna reprezentantů schválila rezoluci „odsuzující antisemitismus” poté, co nová kongresmanka Ilhan Omarová kritizovala AIPAC (Americko-izraelský výbor pro veřejné záležitosti) a vliv izraelsko-amerického lobbingu.

Nyní, když bude kritika sionismu a izraelského státu trestným činem - podle propagandistických médií a manipulativní vládnoucí elity - můžeme očekávat, že jakákoliv principiální diskuse o Izraeli, zacházení s Palestinci a úsilí Izraele rozpoutat v součinnosti s neokonzervativci skutečnou válku s Íránem bude potrestána umlčením, pokutami a pravděpodobně také uvězněním.

Věřte nebo ne, tato situace - především porušení prvního dodatku Ústavy a další ničivá válka - mnoho Američanů téměř vůbec neznepokojuje. Kriminalizace svobody projevu je něco, co se stalo v nacistickém Německu, stalinistickém Rusku a východním Německu pod dohledem Stasi, ale nám bylo řečeno, že tohle není v Americe možné, neboť máme spoustu práv.

Tato práva - práva, s nimiž jsme se narodili - jsou nám nyní stále více odpírána zákonem. V brzké budoucnosti mohou být použity takové zákony k uzavření jakýchkoliv webových stránek a účtů na sociálních sítích, které se odváží kritizovat Izrael, protože tato kritika - tato svoboda projevu - se nyní rovná násilí.

Kurt Nimmo

Death of Free Speech: Criticizing Israel Will Land You in Prison vyšel 18. dubna 2019 na Global Research. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7886-kritika-izraele-vas-dostane-do-vezeni.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKulhavá spravedlnost   
Pridal tk Neděle 21 duben 2019 - 05:28:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Česká justice v těchto dnech přinesla zprávu, že předseda Nejvyššího soudu ČR podal kárnou žalobu na soudkyni zlínské pobočky Krajského soudu v Brně Ivetu Šperlichovou. Oficiální důvody nejsou známy, podle dohadů mělo její provinění spočívat v tom, že soudila a rozhodla v kauze, v které obžalovaní vznesli námitku podjatosti proti ní.

Zpráva mě překvapila, protože Pavel Šámal obvykle odmítá zabývat se kárnými návrhy. Jednak tvrdí, že jeho soud není personálně vybaven na prověřování kárných podnětů, ale hlavně hlásá teorii, že kárným žalobcem má být primárně předseda soudu, který je přímým nadřízeným napadeného soudce. Nedbá toho, že jeho předchůdkyně Iva Brožová při stejném nevyhovujícím vybavení soudu občas pohnala před kárný senát soudce z nižšího patra soustavy, a zákon č.7/2002 Sb. o řízení ve věcech soudců a státních zástupců neříká nic o přednostní věcné příslušnosti kárných žalobců, bezprostředně nadřízených provinilci. Soustava kárných žalobců je pyramidální a každý předseda soudu je kárný žalobce vůči všem soudcům, kteří působí u jeho soudu a pak také u všech soudů nižšího stupně v obvodu jeho působnosti.

O místní a věcné příslušnosti předsedy Nejvyššího soudu ČR Pavla Šámala jako kárného žalobce nemohou být pochybnosti: podléhají mu všichni soudci v ČR. Důvod k překonání obvyklé neochoty zabývat se kárným podnětem je jednoznačný: pan předseda Nejvyššího soudu ČR vyhověl návrhu ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Ten na něj přenesl vlastní odpovědnost kárného žalobce, jemuž 24. dubna 2019 marně vyprší subjektivní lhůta k podání kárné žaloby.

Zpráva o kárném stíhání paní soudkyně Šperlichové, bývalé horlivé členky KSČ, jistě potěší řadu lidí, do jejichž osudů neblaze zasáhla. Kromě nich potěší i další „zákazníky justice“, kteří si z jakýchkoli důvodů stěžují na beztrestnost soudcovské svévole: konečně aspoň na jednu hříšnici došlo.

Ve skutečnosti tento případ odhaluje míru bezbrannosti občanů proti individuálním selháním soudců. Především je výjimkou mezi mnoha podněty, z nichž většina se ke kárnému soudu nedostane. Pravidlem totiž je buď jejich úplné ignorování kárnými žalobci nebo jejich odmítání pod nejrůznějšími, často přímo hloupými záminkami. Podle zkušeností občanských aktivistů soustava kárných žalobců téměř vždy zaujme postavení „obrany hradu“ proti útočníkům z řad občanské chátry.

Na přístupu kárných žalobců k chování soudkyně Ivety Šperlichové je přímo úděsná délka cesty od prvního z celé kontinuální řady kárných podnětů až k podání kárné žaloby.

První podnět k jejímu stíhání jsem totiž podal 30. července 2017 kárnému žalobci Robertu Grygovi, předsedovi Vrchního soudu v Olomouci. Nepřímo mě k tomu podnítil novinář Luboš Xaver Veselý, který zveřejnil zvukový záznam jejího monologu na poradě senátu. V něm se vyjadřovala jako o mladé hulákající krávě o matce obžalovaného, která při veřejném zasedání soudu po pěti letech marného úsilí o zvrácení synova rozsudku nezvládla emoce a opustila soudní síň. Paní soudkyně ji tehdy potrestala pokutou 3.000 Kč a přikázala justiční stráži, aby odcházející dámu vyvedla z budovy. Usnesení o pokutě vzala ale ihned zpět a s neoprávněným příkazem si justiční stráž poradila: doprovodila dámu do kavárny v přízemí soudní budovy. Byl jsem přítomen incidentu a mám z něj zvukový záznam, který tvrzení o hulákání vyvrací.

Dále pak paní soudkyně o obžalovaných mluvila jako o lidském odpadu a jejich obhájce tupila urážlivými slovy. Používala při tom i vulgární výrazy a na konci monologu vyprávěla oplzlý vtip. Znám osobně „hulákající mladou krávu“, která je o něco málo starší než paní soudkyně a je to důstojná dáma, úspěšná podnikatelka. Ostatní napadené jsem poznal náhodně až později. Sledoval jsem pak jejich trestní řízení přímo v soudní síni, takže mám nezávislou představu o oprávněnosti jejich nářků na její chování.

Sama okolnost, že někdo potají nahrál její monolog a umožnil jeho zveřejnění, naznačuje možnost, že alespoň nějaké části pracovníků soudů připadá její chování nepřijatelné.

Jsem přesvědčen, že soudce, jehož myšlení ovládají výše zmíněné postoje k obviněným a jejich obhájcům, je chronicky podjatý, a nelze od něj očekávat nestranný přístup k obviněným. Proto by vůbec neměl soudit.

Kárný žalobce Robert Gryga kárný podnět odmítl s tím, že kárný soud by nezákonně pořízený zvukový záznam jako důkaz nepřijal. Následovaly pak různé aktualizace, které si kární žalobci přehazovali jako horké brambory. Posléze jsem navrhl ministrovi spravedlnosti Janu Kněžínkovi, aby nechal přezkoumat způsobilost paní soudkyně k výkonu funkce. Je to jinak příjemná dáma, takže mi je líto, že jsem musel učinit tento tvrdý krok, ale více lituji obžalované, kteří se dostávají do jejích rukou. Pan ministr se ale možná podnětem vůbec nezabýval a zřejmě nestihne jeho vyřízení do konce subjektivní procesní lhůty, která vyprší 24.dubna 2019. Neochota řešit kárné podněty ostatně obecně patří k typickým projevům jeho přístupu k využívání pravomoci ministra.

Šťastnější byl osud kárného podnětu, který podala společnost Vltava holding a.s. v listopadu r.2018. Úspěchu těchto stěžovatelů zřejmě napomohl neúmyslně Ústavní soud, který paní soudkyni uznal za podjatou a přiměl tím Vrchní soud v Olomouci, aby jí odebral daný případ.

Ministr spravedlnosti má silnější postavení jako kárný žalobce než předseda Nejvyššího soudu, neboť jeho kompetenci podléhají také všichni státní zástupci. Janu Kněžínkovi nic nebránilo, aby rozhodl o tomto pozdějším podnětu, ale dal přednost přenesení odpovědnosti na Pavla Šámala. Je ovšem možné, že tím předešel zmaření podání kárné žaloby z důvodu propadnutí jeho subjektivní procesní lhůty. Ta běží od okamžiku, kdy se kárný žalobce doví o podezření na kárné provinění a předseda Nejvyššího soudu ČR se patrně o případu dověděl až z podání ministra spravedlnosti.

Od 30. července 2017 soudkyně Iveta Šperlichová soudila nerušeně dál. Je možné, že do současnosti poškodila několik dalších obžalovaných navíc k těm, jichž se týkaly výše zmíněné podněty. Narostl také výčet „hříchů“, jež jsme jí postupně vytýkali. Zde je jejich přehled:

1/ Zachovala se nepřiměřeně k matce odsouzeného, která neunesla napětí a opustila soudní síň. Při poradě senátu pak o ní mluvila jako o „hulákající mladé krávě“.

2/ Nezajistila eskortu pro recidivistu Romana Šulyoka ( se součtem trestů 22 let)k zahájení hlavního líčení, ač měl zájem se zúčastnit. Pro nepřítomnost vyloučila okamžitě jeho věc do samostatného řízení, v němž jeho trestní stíhání zastavila. Používala ho pak jako útočného svědka proti obžalovaným J.L. a L.L.

3/ Na poradě senátu hovořila potupně kromě „mladé krávy“ také o obžalovaných a jejich obhájcích. Pochvalovala si, jak dobře se pracovalo soudcům za předlistopadového režimu.

4/ Předvolala dva svědky z Dunajské Stredy, na které zapomněla a nevyslechla je. Poslala je pak domů a do protokolu z hlavního líčení uvedla, že strany neměly o jejich výslech zájem. Stran se ovšem nikdo na jejich zájem neptal, ani se ptát nemohl, protože rozhovoru paní soudkyně se svědky po ukončení hlavního líčení se strany nezúčastnily.

5/ Bez ohledu na podané návrhy na její vyloučení pro podjatost pokračovala ve vedení hlavního líčení a vyloučila věc obž. Jana Šulyoka do samostatného řízení. Ještě po rozhodnutí Ústavního soudu o její podjatosti pokračovala v jeho řízení a vynesla rozsudek.

6/ V průběhu hlavního líčení opakovaně porušovala právo obžalovaných vyjadřovat se k důkazům tím, že se vměšovala do jejich výkladu, popř. odebírala slovo. Současně se chápavě usmívala, když recidivista Roman Šulyok v postavení svědka urážel obžalované a nijak se nesnažila mu v nevhodném počínání zabránit.

Z celého příběhu je zřejmé, že kárným žalobcům od předsedů nižších soudů až po ministra spravedlnosti jsou osudy obětí soudcovské svévole zcela lhostejné. V tomto případě se snad obětem podjatosti soudkyně Ivety Šperlichové dostane zadostiučinění jejím aspoň symbolickým potrestáním, ale ve stovkách dalších případů se postižení žádné ochrany nedovolají.

Zdeněk Jemelík

Zdroj: ceska-justice a jemelikzdenek a chamurappi
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Vítáme všechny země, ale nepřekážejte,“ řekl čínský diplomat ohledně Nové hedvábné stezky   
Pridal tk Neděle 21 duben 2019 - 05:15:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Peking odmítl kritiku „dluhové pasti“ své masivní Iniciativy Nová hedvábná stezka a vyzval skeptiky, aby nebránili jiným zemím v účasti na projektu globální obchodní infrastruktury.

Zatímco 126 zemí a 29 mezinárodních organizací podepsalo dohodu o spolupráci s Čínou v rámci této iniciativy, je pro ostatní aktéry je také otevřena, řekl v pátek čínský ministr zahraničí Wang I novinářům.

„Všechny země mají svobodu účastnit se, ale nemají právo bránit jiným zemím v účasti,“ řekl Wang. „Doufáme, že se více zemí, včetně Spojených států, aktivně bude účastnit iniciativy Nová hedvábná stezka.

Druhé fórum Nové hedvábné stezky v Pekingu bude probíhat od 25. do 27. dubna a přivítá téměř 40 zahraničních lídrů a stovky zástupců ze 150 zemí. Seznam vysoce postavených hostů zahrnuje také ruského prezidenta Vladimira Putina, rakouského kancléře Sebastiana Kurze, maďarského premiéra Viktora Orbána a pákistánského premiéra Imrana Chána.

Zároveň Spojené státy pokračují ve vytrvalé kritice vůči projektu a americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že na letošní fórum nevyšle delegaci na vysoké úrovni.

Čínský diplomat na tiskové konferenci promluvil o některých obavách, o kterých se vyjádřili odpůrci projektu a odmítl tvrzení, že program nutí státy k zadlužení. Uvedl, že projekt je platformou pro spolupráci, nikoli však „geopolitickým nástrojem“, a vyzval skeptiky, aby svá hodnocení podkládali fakty.

Iniciativa již získala mezinárodní podporu, včetně Světové banky a OSN, tvrdí Wang. Obchodní obrat mezi Čínou a účastníky projektu překročil 6 bilionů dolarů a samotný projekt vytvořil už 300 000 pracovních míst v zemích.

Pekingský multi-miliardový plán se nedávno rozšířil i do Evropy, protože Švýcarsko se také připravuje na podepsání dohody v rámci projektu Nové hedvábné stezky. Připojilo se krátce poté, co se Itálie oficiálně připojila k iniciativě. Ostatní státy EU, přesněji Řecko, Lucembursko a Portugalsko, mají vlastní memorandum o dohodě s Čínou v rámci Nové hedvábné stezky.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mpdB

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajinský sniper střílel na ruské novináře poblíž Doněcku   
Pridal tk Neděle 21 duben 2019 - 05:12:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skupina ruských novinářů VGTRK se dostala pod palbu, kterou zahájily ukrajinské bezpečnostní síly. Incident se odehrál poblíž vesnice Spartak v severní části Doněcku.

Střelba byla zahájena ze strany města Avdějevka, které je pod kontrolou Kyjeva. V této době připravovali novináři VGTRK zprávu o životních podmínkách civilistů a situaci v oblasti obce Spartak na území DLR.

„Je třeba poznamenat, že střelbu zahájil sniper, který přesně viděl lidi, na které střílel,“ řekl zástupce Lidové milice republiky.

Podle něj bezpečnostní síly Ukrajiny kryly střelce z ručního protitankového granátometu a automatického granátometu ze stroje. Žádný z novinářů nebyl zraněn.

„S pocitem beztrestnosti, vrahové z 93. brigády stále častěji střílejí na civilisty a civilní infrastrukturu. Když viděli neozbrojené novináře, pokusili se je zabít,“ dodali v Lidové milici.

Zástupci DPR připomněli, že tato skutečnost je hrubým porušením norem humanitárního práva.

Lidová milice republiky požádala, aby vedení OBSE neignorovalo střelbu na novináře a důrazně odsoudilo trestné činy ukrajinské armády.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mpd7
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2595 sec,0.0757 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,945kB