Sobota 27 duben 2019
Strategie řízeného chaosu   
Pridal tk Sobota 27 duben 2019 - 10:52:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Všichni proti všem - to je mediální obraz chaosu, který se šíří po jižním pobřeží Středozemního moře, od Libye po Sýrii. Je to situace, vůči níž je dokonce i Washington bezmocný. Ale ve skutečnosti Washington není čarodějovým učněm, který by nebyl schopen řídit síly, které jsou nyní v pohybu. Je to centrální motor strategie - strategie chaosu - která tím, že ničí celé státy, vyvolává řetězovou reakci konfliktů, které mohou být využity způsobem starověké metody „rozděl a panuj“.

USA, které vyšly v roce 1991 ze studené války vítězně, jmenovaly samy sebe „jediným státem s mocí, dosahem a vlivem ve všech dimenzích - politických, ekonomických a vojenských - které jsou skutečně globální“, a předložily návrh, že „budou zabraňovat jakékoliv nepřátelské síle, aby ovládala jakýkoliv region - západní Evropu, východní Asii, území bývalého Sovětského svazu a jihozápadní Asii (Střední východ) - jehož zdroje by stačily k vytvoření světové mocnosti“.

Od té doby Spojené státy pod velením NATO rozdělily nebo válkou zničily státy - jeden po druhém - které považovaly za překážku pro svůj plán na světovou nadvládu. Jednalo se o státy, jako je Irák, Jugoslávie, Afghánistán, Libye, Sýrie a další, přičemž ostatní státy jsou stále v jejich hledáčku (mezi nimi jsou Írán a Venezuela).

V rámci stejné strategie došlo k státnímu převratu na Ukrajině na pokyn USA a NATO s cílem vyvolat novou studenou válku v Evropě, zaměřenou na izolaci Ruska a posílení vlivu Spojených států v Evropě.

Zatímco se politicko-mediální pozornost soustřeďuje na boje v Libyi, necháváme ve stínu stále hrozivější scénář eskalace armád NATO proti Rusku. Během setkání 29 ministrů zahraničních věcí, které se konalo 4. dubna ve Washingtonu u příležitosti oslav 70. výročí aliance, bylo znovu zdůrazněno, bez jakéhokoli důkazu, že „Rusko porušilo smlouvu INF tím, že nasadilo nové jaderné rakety v Evropě“.

O týden později, 11. dubna, aliance NATO oznámila, že letos v létě bude provedena „aktualizace“ amerického „systému protiraketové obrany“ Aegis, který je umístěn v Deveselu v Rumunsku, což má zajistit, že to „nepřidá tomuto systému žádné útočné schopnosti“.

Naopak, tento systém, který je instalován v Rumunsku a Polsku, a také na palubách lodí, je schopen vypálit nejen obranné řízené střely, ale také jaderné rakety. Moskva vydala varování, že pokud USA rozmístí jaderné rakety v Evropě, Rusko umístí - na svém vlastním území - podobné rakety, namířené na evropské základny.

V důsledku toho výdaje NATO na „obranu“ prudce vzrostly - vojenské rozpočty evropských spojenců a také Kanady se v roce 2020 navýší na 100 miliard dolarů.

Ministři zahraničních věcí, kteří se 4. dubna sešli ve Washingtonu, se dohodli zejména na tom, že budou „čelit agresivním akcím Ruska v Černém moři“ tím způsobem, že zavedou „nová opatření podpory pro blízké partnery - Gruzii a Ukrajinu“.

Následující den zahájily desítky válečných lodí a stíhacích bombardérů ze Spojených států, Kanady, Řecka, Holandska, Turecka, Rumunska a Bulharska letecko-námořní válečné cvičení NATO v Černém moři na hranici ruských teritoriálních vod s využitím přístavů v Oděse (Ukrajina) a Poti (Gruzie).

Současně více než 50 stíhacích bombardérů ze Spojených států, Německa, Velké Británie, Francie a Holandska, které vzlétly z nizozemské letecké základny a tankovaly za letu, prováděly nácvik „ofenzivního leteckého útoku proti cílům, umístěným na zemi a na moři“. Aliance NATO opět vyslala italské stíhací bombardéry Eurofighter, aby střežily pobaltský region a čelily tak „hrozbě“ ruských letadel.

Situace je stále napjatější a může v každém okamžiku explodovat (nebo může být přivedena k explozi) a vtáhnout nás do chaosu, který by byl mnohem horší, než je v Libyi.

Manlio Dinucci

The Strategy of Controlled Chaos vyšel na Global Research 18. dubna 2019. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7892-strategie-rizeneho-chaosu.htm
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEmmanuel Macron vyzval ke zmenšení Schengenu, protože řízení migrace prý nefunguje a některé země EU se nechtějí podílet na politice sdílení migrační zátěže!   
Pridal tk Sobota 27 duben 2019 - 06:08:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Emmanuel Macron vyzval ke zmenšení Schengenu, protože řízení migrace prý nefunguje a některé země EU se nechtějí podílet na politice sdílení migrační zátěže! Odříznutí Schengenu od hlavních migračních zemí by znamenalo konec Evropské unie v současné podobě. Německo a Francie tak spojují zastavení migrační vlny se zmenšením EU do Evropské federace jako reformované verze Evropy! Alternativní partaje tomuto plánu pomohou v EU parlamentu?

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes šokoval svým výrokem, že prostor Schengenu se musí zmenšit, protože ochrana evropských hranic před nelegální migrací prý nefunguje. Hlavní vinu prý nesou země ve Střední Evropě, které jsou podle Macrona hlavním viníkem současného stavu neschopnosti EU shodnout se na systému redistribuce migrační zátěže, což v důsledku vede k tomu, že Francie a Německo jsou zaplaveny migranty, zatímco země ve Střední a Východní Evropě se tomuto závazku vyhýbají.

Emmanuel Macron tímto výrokem vychází vstříc francouzské ulici a Žlutým vestám, které protestují proti situaci v zemi, kde mladí lidé nemají práci a co je zajímavé, Žluté vesty používají stejný narativ jako organizace podporující Brexit ve Velké Británii, které za hlavní problém označují nikoliv migranty, ale gastarbeitery z východních zemí. Emmanuel Macron tak ve svém výroku chce zřejmě uzavřít Schengen před post-komunistickými zeměmi v Evropě.

Ruský server RT tlumočí Macronův výrok jako namířený proti Řecku a Itálii, že se Schengen odpojí od těchto hlavních nárazníkových zemí EU zaplavených migrací, ale tak to samozřejmě vůbec není, v tomto se RT zásadně mýlí. Smlouva mezi Německem a Francií podepsaná v Cáchách (Aachenu) počátkem tohoto roku totiž přesně o tomto hovoří, že reforma Evropské unie musí zahrnovat i Schengen a vyloučit z něho ty země, které se nechtějí podílet na sdílení společné migrační zátěže.

Reforma EU, kterou plánuje Berlín a Paříž, je již připravena a na plánu této reformy se budou podílet i některé alternativní strany v EU, mnohé z nich o tom ještě ani neví. Země, které se nebudou chtít podílet na řízení společné migrace, vypadnou z projektu Evropské federace a vytvoří druhou ligu a pomalejší variantu evropské unie. Země v pomalejším pruhu nebudou mít přístup do Schengenu, tedy nebudou mít výhodu volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu.

Žluté vesty jako nátlakový mechanismus Francie na reformu EU, to nevymyslíš!

Macronův výrok o zmenšení Schengenu je de facto nástrojem krizového řízení, protože Paříž tento postoj omlouvá Žlutými vestami. Kvůli nim nyní Emmanuel Macron oznamuje požadavek na zmenšení Schengenu. Je to plán, součást globalistického plánu vytvoření krize, kdy tato krize se stane záminkou a ospravedlněním pro zmenšení Schengenu a vyloučení těch zemí, které se na procesu redistribuce migrantů v EU nechtějí spolupodílet. Najednou se ukazuje, že Žluté vesty slouží jako “just cause” pro požadavek Paříže na zmenšení Schengenu a vyloučení těch zemí, které stály a stojí proti migraci a přerozdělovacím mechanismům. Vidíte, že globalisté používají Žluté vesty ve Francii k prosazování svých plánů a cílů s migrací do EU.

Zmenšení Schengenu se neobejde bez reformy Evropské unie. Všichni teď volají po reformě, dokonce i alternativní strany chtějí reformovat EU. Jenže základním modelem absurdity je fakt a skutečnost, že přesně o tu samou reformu usilují i globalisté. A ten plán je děsivý. Už žádné exity, ale naopak, Brusel bude sám z EU vyhazovat jednotlivé země Evropy!

Tyto země budou vyloučeny ze Schengenu a budou izolovány podobně jako je dnes v nekonečném Brexitu izolována Velká Británie. Žádný volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu nebude těmto zemím na pomalejší evropské koleji umožněn. Budou na úrovni Ukrajiny, neplnohodnotných členů EU. Brexit potom globalistům slouží jako exemplární výstražný příklad pro všechny, kdo by snad dobrovolně chtěly na vedlejší evropskou kolej zaparkovat své jednotlivé národní státy.

Země odmítající kvóty na migranty se stanou hlavním nástrojem k realizaci zmenšení Schengenu do Aachenu

Proto si vzpomeňte, co jsem říkal nedávno na SVCS, že chtít dnes zastavit nelegální migraci je stejné, jako chtít se vlámat do otevřených dveří. Už ani Emmanuel Macron nechce migrační vlny, dokonce chce zmenšit Schengen a zavřít hranic před migrací. No to je přece skvělé, ne? Bohužel, je to pouze nosatý trik, protože to zmenšení Schengenu je pouze eufemismus a krycí označení pro reformu Evropské unie do Evropské federace podle dojednané smlouvy z Aachenu (Cáchy), kde je narýsována zakládající platforma Evropské federace vytvořené na počátku Francie a Německa, zatímco postupně se ostatní země budou k Aachenské smlouvě přidávat. Lisabonská smlouva bude zapomenuta, Aachenská smlouva bude novým základním pilířem Evropské federace. která bude ohraničena tzv. Aachenskou hranicí, což je neoficiální a pracovní název pro nový a menší Schengen.

Francie a Německo okolo sebe vytvoří novou hranici, která zatím nebude mít hraniční kameny a cedule, bude to hranice politická, ale postupně se změní na hranici administrativní, ekonomickou, až nakonec hranici správní a teritoriální. Všechno postupně. Katalyzátorem přitom bude francouzská ulice a Žluté vesty ve Francii, zatímco v Německu tímto katalyzátorem budou odborové organizace a především důchodové fondy, které mají obrovskou politickou moc.

Jedno centrum řízení Evropské federace potom zajistí vznik mohutného ekonomického útvaru, bez kterého se Evropa nikam nepohne. A co je děsivé, že tento reformní proces budou zajišťovat v celé EU euroskeptické strany, které se stanou argumentem pro Brusel, proč některé země je potřeba ze Schengenu vyloučit a jiné země v Schengenu ponechat. Neschopnost Londýna vystoupit z EU bude pouze mementem toho, jak hluboce je Londýn s Bruselem po více jak 40 letech členství Británie v EU propojen.

Aachenský prostor volného pohybu osob, zboží, služeb a kapitálu bude vyhrazen jen zemím, které se připojí k projektu Evropské federace

Právě proto je volání po reformě EU od alternativních stran opravdu krátkozraké, protože Evropská unie není reformovatelná ve smyslu národních zájmů, ale je pouze restrukturalizovatelná podle toho, jak se na tom dohodne Berlín a Paříž. Tajemství Aachenské smlouvy spočívá především v tom, že Evropskou federaci mohou klidně vytvořit jen tyto dvě země v první fázi, aby naprosto zablokovaly veškeré procesy v Evropě v oblasti volného trhu, pohybu zboží, osob a kapitálu v celé Evropě, protože když dvě největší ekonomiky EU se spojí do federalizovaného celku, skončí v té federaci po čase i drtivá většina menších zemí EU. Kapitálové trhy v mezibankovním sektoru totiž kontrolují německé a francouzské banky v rukách sionistických bankéřů. A satelitní země v EU jsou plně pod kontrolou těchto nosatých bank.

Když v Británii probíhala kampaň za Brexit, lidé demonstrovali proti gastarbeiterům z východních zemí EU, nikoliv proti muslimům. A když vidíme Žluté vesty ve Francii, mezi nimi mladí muslimští nezaměstnaní chlapci, kteří protestují proti gastarbeiterům ve francouzské kamionové dopravě z východních zemí EU, tak vidíme najednou stejný proces. Není to odpor proti muslimům, je to prostředek řízení politiky z ulice proti východním zemím EU, které odporují migraci, a proto kvůli nim je potřeba zmenšit Schengen, rozuměj reformovat EU do Evropské federace podle Aachenské smlouvy. A je vymalováno.

Záznam pořadu-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/emmanuel-macron-vyzval-ke-zmenseni-schengenu-protoze-rizeni-migrace-pry-nefunguje-a-nektere-zeme-eu-se-nechteji-podilet-na-politice-sdileni-migracni-zateze-odriznuti-schengenu/

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč to Andrej zase dal?   
Pridal tk Sobota 27 duben 2019 - 05:56:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na přelomu podzimu a zimy už to s Andrejem Babišem vypadalo doopravdy špatně. Ne snad s jeho zdravím, ale s jeho politickou kariérou. Čapí hnízdo, rozpory v koalici, rozhovor se synem AB ve Švýcarsku, to vše věštilo jeho brzký konec.
To bylo ještě v roce 2018. Teď je duben 2019, a Andrej Babiš dál vládne. Jak je to možné?

Předně, nedělám si o něm jakékoliv iluze a nejsem jeho obhájce. Co se týče Čapího hnízda, nepochybuji o tom, že to byla klasická „malá domů“ tedy dotační podvod, kdy AB jen využil situaci a nepředstavitelný bordel v rozdělování dotací a přihrál si “ z eráru do panského“ 50 mega. Rozhodně ale nebyl jediný, kdo to kdy udělal a také to nebyla zdaleka nejvyšší částka, kterou kdo vytáhnul z fondů EU neoprávněně.

A jeho činnost v StB? Samozřejmě, byl agentem Státní bezpečnosti. Musel být, neboť v seznamech StB byl každý pracovník PZO (podnik zahraničního obchodu). Tedy, téměř každý, kdo měl na něco vliv, byť ten vliv nemusel být příliš velký. Snad uklízečka a vrátný nebyl pod dohledem vševědoucí strany, a to si nejsem úplně jistý. Ale zas, v téže žumpě se pohybovali i např. pracovníci televize, rádií, piloti, letečtí dispečeři, ale i lékaři velkých nemocnic, režiséři, spisovatelé (Milan Kundera) atd. Takže zas nebyl až nic tak výjimečného a pokud nikoho nedostal do kriminálu, dalo by se nad tím přimhouřit oko. Za Husákova socialismu už nebyl režim zdaleka tak krutý jak v 50. letech. Byly rozhodně větší svině než on, třeba Vasil Bilak, před kterým měl vítr i Husák, nebo prokurátor Vaš, generál pohraničních vojsk Šádek, tedy ten, který nařídil střelbu do lidí prchající přes hranice nebo použití tzv. SUP-ů (samostatně útočící psi). To byla skutečná obersvině, kterým opovrhovali i mnozí vojáci z povolání. A vidíte, natáhl brka až v třiadevadesáti letech, do té doby užívající osobní důchod a byl pohřben s vojenskými poctami. Proti těmto „lidem“ není zas AB až tak těžký případ, tím spíše, že s estébáky čile kšeftoval i vrchní pravdoláskař Václav Havel. A nikdo z toho aféru nedělal. S komouši, práskači a estébáky jsme měli zatočit tak maximálně do deseti let pro revoluci, ale teď, v roce 2019? K smíchu, když ti největší grázlové jsou buďto pod drnem anebo se tam kvapem blíží.

Ale abych se vrátil zpět k Andreji Babišovi. Jeho politický konec nenastal a dokonce jeho popularita mírně posiluje. Jak je to možné? To jsou Češi skutečně tak hloupí, to se doopravdy nechají uplatit koblihou a jízdným grátis? Část populace určitě ano, ale to jistě není jen případ hnutí ANO. Jakožto existuje levicový populismus (tedy ten typu ČSSD – ANO) tak existuje i pravicový populismus. Např. naprosto lživé tvrzení ODS/TOP09 – snížíme daně, lidé budou mít více peněz, budou bohatší a sami se rozhodnou, kam je investovat, protože oni to ví, na rozdíl od státu, ví lépe.

V praxi je to samozřejmě blbost na kvadrát. To by musela v ČR fungovat centrálně řízená ekonomika s pevnými, centrálně určovanými cenami. V okamžiku, kdy lidé mají více peněz, startují i ceny, a to mnohdy (u nás téměř vždy) více, než je ono zvýšení mezd či zisků z podnikání. Efekt nižších daní je tedy jen krátkodobý. Dlouhodobý, velmi špatný, efekt je ten, že se znehodnocují úspory v bankách či dluhopisech a naopak, zhodnocují dluhy, pokud jsou za nějaký přijatelný úrok (ne lichva u Home credit). Tedy, poškodím střádaly a upřednostním dlužníky. To není moc pravicové. Navíc mezi daňovým zatížením a životní úrovní neexistuje žádná pevně daná souvislost. Jsou státy s vysokými daněmi a vysokou životní úrovní a naopak, státy s nízkými daněmi a chudými obyvateli. Samozřejmě, výjimku tvoří ropné emiráty, ale to je jiná kapitola ekonomiky. Není totiž důležité, kolik stát vybere, ale kolik se toho po cestě od občana a firem (daně) zpět k občanovi a firmám ztratí (infrastruktura, bezpečnost, školství atd.). Tedy, kolik se toho stačí rozkrást. Učeně se tomu říká efektivita státní a místní správy. Ta je u nás spíše špatná, ale jsou na tom státy, kde je to ještě hroší.

O fantaskních slibech ultralevičáků Pirátů (už se začínají pěkně vybarvovat) ani nemluvě. Takže každá politická strana či hnutí má určité procento voličů, kteří se nechají opít rohlíkem (koblihou, marihuanou, penězi, nízkými daněmi atd.) a hodí lístek do urny, aniž by hlouběji přemýšleli, jak moc jsou sliby té či oné strany reálné.

Proč tedy věříme stále AB? Nevěříme, ale – v současné době není v ČR jiná politická síla, která by byla schopna vládnout „lépe“. Slovíčko lépe dávám úmyslně do uvozovek, protože si myslím, že AB nevládne moc dobře a jeho ministři ještě hůře. To by ale vydalo na samostatný článek.

Za druhé, maléry AB řadu lidí nechává chladným, protože:
1.Někomu je to jedno. Mnozí to skutečně mají na háku a říkají si – no tak měl kliku a odvahu a nahrabal si, co já s tím? Z mojí šrajtofle to nebylo, a kdyby tam nebyl on, nahrabala by si někdo jiný. Není to moc morální, nicméně, je to pragmatický názor.
2.Někdo věří na komplot. Strany a kritici AB si musí uvědomit, že tady prach už dávno vystříleli. Něco podobného zde už bylo mnohokrát. Pro připomenutí: Kubiceho zpráva, aféra kolem úplatků Daniela Bárty, Jana Naďová-Nečasová, Sarajevský atentát, pro pamětníky třeba Aféra Bartončík atd. A co se vyřešilo? Nic. Bylo toho prostě dost na to, aby tady metoda přestala být účinná. Tím spíše, že se kauza Čapí hnízdo objevila až v okamžiku, kdy začal být AB nebezpečně populární díky přebytkovému rozpočtu. A že by předseda ČSSD Sobotka nevěděl, že AB asi nebude křišťálově čistý? Tomu, doufám, snad nevěří nikdo, tím spíše Sobotka, namočený do kauzy OKD až po uši.
3.ANO, je to podvodník, ale – byli to ostatní lepší? To nikdo neví, a co si budeme povídat, za Andreje se má řada obyvatel lépe. Netvrdím, že je to jeho zásluha, konjunktura vládne celé Evropě, ale – vysvětlete to někomu. A potom, předchozí tzv. pravicové koalice se chovali k určitým skupinám obyvatelstva skutečně dost špatně, k důchodcům přímo zhovadile.

Je třeba si uvědomit, že hnutí ANO vytvořily právě ostatní strany, resp. jejich neschopnost a hrabivost. Jistě si vzpomínáme na pány Hřebíčka a jeho zázračného zbohatnutí, na Rittiga, Janouška, Pavlíka Béma, malého vinaře (Rath), motokáře Alexandra Nováka, na Kalouska a jeho mrtvého švagra, na arizonskou pěnici a její kšefty na MO, na Bakalu a jeho gang (Sobotky). Tito lidé (a mnozí jiní) Babišovy nejen že cestu k moci vydláždili, ale i vyspárovali a vysypali květy přesně tak, jak to bylo v notoricky známé scéně z pohádky Pyšná princezna. Rovněž tolik proklamovaná podpora malých a středních podnikatelů byla u pravice jen a jen na papíře. Mnoho mých známých a spolužáků se do této kategorie počítá, a těmto řečem se jen a jen smějí, protože už nemají ani náladu si odplivnout. Konec konců, poměrně velkorysé výdajové paušály zavedla až vláda ČSSD, nikoliv pravice. A vyšší daně na živnostníky chystal i bratr Kalousek. Jak rád by byl, kdyby toto video nadobro zmizelo ze světa: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/1125163-kalousek-zivnostnici-meli-odvadet-stejne-dane-jako-zamestnanci

Leč, co internet schvátí, nikdo nenavrátí.

Má Babiš v současné době v politice konkurenci? Nemá, a to je jeho štěstí a naše smůla, ale – je to jeho vinna? Jistě že ne, jen využil situace, kterou mu ostatní strany připravily. Nelze se tedy moc divit, že volby vyhrála nejdříve ČSSD a poté ANO.

•ODS – strana s velmi slabým předsedou, který jen mele, co všechno by se dalo udělat lépe. Na otázku, proč to ODS neudělala v době, kdy byla u moci, ovšem odpovědět nedokáže. Po celkem dobrém výsledku v posledních volbách navíc ODS připomněla, proč je značnou části veřejností brána jaké stranou mafiánů. Setkání senátora za ODS s Rittigem, Ivan Langer ve funkci v Olomouci, to vše není pro vzmáhající se ODS moc dobrá reklama. Pravda, Langer byl poté z funkce odvolán, ale nikoliv pro svoji minulost, ale pro jakési formální nedostatky při jeho volbě. Pro osvěžení paměti, Langera ze sněmovny nedostala opozice, ale voliči ODS, kteří už se na tu (samice od vepře domácího) nemohli dívat, a potupně ho vykroužkovali z prvního místa olomoucké kandidátky. Kdo bydlí v Olomouci a okolí, dobře ví, proč se tak stalo. Může existovat ještě důraznější vzkaz voličstva, že tohoto člověka prostě nechceme? Rovněž falešný a prázdný topol dopadl v prezidentských volbách jak sedláci u Chlumce (4,3%), i to by mělo současnému předsedovi ODS napovědět, kudu cesta nevede. Leč, je to marný, je to marný… je to marný. Místo toho bouchl do stolu v nepravou chvíli (Klaus mladší). Vzhledem k tomu, že členem ODS je třeba Novotný, proslulý výroky za daleko za hranou zákona (o slušnosti ani nemluvě), nevím, proč Klaus mladší tolik vadil. I známý hulvát Miloš Zeman musí blednou závistí nad tak bohatým slovníkem. Lůza, vychcípat, mongoloidé, hovno, atd. Ano, to je Nová ODS. Jinak, proč byl VK mladší odejit, víme všichni. Začal být pro pana Fialu nebezpečný konkurent.
•Piráti – levičáci, eurohujeři, znárodňovači, práskači. Miláčci vítačů, sprejerů a fetek. A také věčných studentů zbytečných oborů, lidí žijící z dotací a grantů, generových specialistů. Naprosto neužitečný živočišný druh. Snad i komouši, a to je fakt nemám rád, jsou pro společnost větším přínosem. Ale z cizích peněz nebo rodičovských žije v současné době stále více mladých lidí (a nežije si špatně), takže lze předpokládat, že akcie Pirátů budou stále stoupat. V Praze určitě. Konkurence pro Babiše to ale není. Bůh s námi, kdyby byla.
•TOP 09 – strana eurohujerů, vítačů, apod. Věčně nalitého Kalouska, který byl schopný nechat postavit cisternu s kerosinem za letadlo (skutečně „výhřez“ civilizované západní evropské politiky) vystřídal podrazák Pospíšil, který ani pořádně neví, na které židli má sedět, jestli na té pražské nebo bruselské. Zřejmě bude pro tu židli, před kterou je plnější koryto. Pro Babiše malá konkurence, tím spíš, že Brusel je v současné době v ČR populární asi tak, jako byla za Husáka Moskva.
•KDU-ČSL – Okopávači kotníků, pro prachy schopných udělat skoro cokoliv. Již moje silně věřící babička tvrdila, že jsou to Jidáši. A měla svatou pravdu.
•Okamura – poměrně značně vyhraněná strana, která má dobré volební výsledky (navzdory všem průzkumům), ale pro AB konkurencí rovněž není.
•ČSSD – strana v rozkladu, které nemá silného předsedy. Styl jejich vládnutí do značné míry převzala právě ANO.

Ostatní strany snad nemá cenu ani jmenovat. Podtrženo, sečteno, v současné době nemá Andrej Babiš konkurenta, a jak to vypadá, po roztržkách v ostatních stranách ani mít nebude. Pravice se začíná drolit, většinu levicových voličů převzala právě ANO, což se nelze divit, když si vzpomeneme na experimenty a přešlapy za vlády pravice nebo na slizkost ČSSD.

Co s tím? Věčná kritika a plivání na Andreje Babiše voliče natolik otrávily, že jsou proti tomu imunní. Tudy tedy cesta nevede.

Samozřejmě, je svatá povinnost opozice kritizovat vládnoucí strany, ale když to zabere 5/4 jejich předvolebního portfolia jako u posledních voleb, je to kontraproduktivní.

Byl by třeba především silný vůdce, který by byl schopen nabídnout reálnou pravicovou (nebo levicovou) politiku a zároveň se vypořádat s minulostí. Což žádná strana zatím neudělala. Strany spíše spoléhají na to, že se nad „záseky“ jejich straníků zavřou vody minulosti. To ale trvá velmi, velmi dlouho a v době internetu je to v podstatě nemožné.

Kdyby před volbami předseda ODS pan Fiala místo vypočítávání hříchů Andreje Babiše třísknul do stolu a nechal nemilosrdně vyházet členy, kteří ODS zostudili, jistě by dopadl daleko lépe. Jenže, na to neměl odvahu a snad i pro to se řada lidí bojí ODS volit. Ne pro to, že by Fiala byl špatný nebo zkorumpovaný, ale pro to, že ho považují za loutku v rukou kmotrů. Mezi námi, já také. A chceme volit loutky?

Ani spoléhání na to, že případná krize zlomí ANO vaz, není moc dobrý nápad. Je to s ní jako s elektromobilitou, už dávno tady měla být, a pořád nic. A vzpomínáte na předešlou krizi, na to jak se ministři financí snažili zdanit důchodce, odstranit daňové zvýhodnění na stravenky atd. s odůvodněním, že výjimek z daní má být co nejméně (správně!)? Fajn, ale… potom přišli – nedaněné korunové dluhopisy – nebo podvody s lihem, kterých si žádný celník nevšiml do té doby, než začali umírat lidé.

Ani v době krize tedy pravicová koalice moc pravicově nejednala a šetřila spíše symbolicky. Velké kšefty, včetně toho dotačního pro solární barony a biopalivového pro Andreje Babiše zůstaly.

Přestat si namlouvat, že společný nepřítel, momentálně AB, překlene všechny názorové rozdíly, mnohdy propastné rozdíly, na které nyní dojíždí koalice na magistrátu v Praze. Ne, ani tady to není cesta o odstranění hnutí ANO.

A co tedy cesta je?

Odstranit ty, co dotyčnou stranu nebo hnutí poškodili. Přiznat chyby, kterých se strana dopustila.

Sestavit reálný program bez neustálého vyhrožování utahováním opasků.

Kritizovat ostatní jen tehdy, kdy je to nezbytně nutné (tedy nezaobírat se příliš chybami druhých).

Nesnažit se vše bojkotovat.

Přestat za všechno vinit EU, i když z této studnice moudrosti toho skutečně v poslední době moc dobrého nevzešlo. Ano, je pravda, že nás staré státy EU pokládají za méněcenné, to je bez diskuze. Ovšem, ruku na srdce, nedáváme jim k tomu až příliš často sami příčinu? Byl opulentní pohřeb kolotočáře Kočky (a sešlost štětek a kurevníků tamtéž) skutečně něco, co patří do moderní Evropy roku 2018?

Přestat strašit katastrofickými scénáři a neustále vytahovat to, jak za všechno mohou komunisté. Je 30 let po revoluci.

Jenže, která strana na to v současné době má? Andrej Babiš se nám líbit nemusí, nemusí se nám ani líbit styl jeho vládnutí a to, že je trestně stíhán. Ale rozhoduje vždy jen volič. A ten dal pravici šancí více jak dost.

Zdroj: http://dfens-cz.com/proc-to-andrej-zase-dal/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBlýská se na časy? Němci povstávají proti imigrantům   
Pridal tk Sobota 27 duben 2019 - 05:40:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Že by imigrační politika mohla přinést nějaké růžové zítřky, nevěří už snad ani sami extrémističtí proimigrační politici. Alespoň ne původním evropským občanům. Navíc za situace, kdy vládní elity prostřednictvím tzv. azylového práva imigranty oproti původním občanům a na jejich úkor zvýhodňují a protěžují. Nepřizpůsobivost, neslučitelnost s evropskými křesťanskými demokratickými hodnotami, jakož i vysoká míra brutální kriminality vůči původním Evropanům jsou pak stále flagrantnější.

To už nenechává původní občany evropských zemí klidnými. Stoupá revoltující nálada, množí se projevy nespokojenosti, které mají stále důraznější podobu. Za minulý rok bylo v Německu zaznamenáno bezpečnostními orgány na 2000 aktů rezolutního protiimigrantského odporu, který hrozí přerůst v národně-osvobozenecký boj a německé národní povstání. Projevy odporu a zapuzování imigrantů sahají od verbálních konfrontací k fyzickým, a přechází diverznímu partyzánskému odboji proti renegátskému režimu.

zdroj: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/2018-fast-2000-straftaten-gegen-asylbewerber-in-deutschland-16092421.html
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpiknutí proti dolaru. Čína lobbuje ASEAN za použití juanů k rozšiřování ekonomického vlivu   
Pridal tk Sobota 27 duben 2019 - 05:36:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a jeho partneři z východní Asie zvažují zařazení čínských a japonských měn do své 240 miliard dolarové bezpečnostní sítě měnového swapu, uvádí obchodní deník Nikkei Asian Review.

V článku je řečeno, že deset členů sdružení spolu s Čínou, Japonskem a Jižní Koreou proberou navrhovanou změnu tzv. Čiangmaiské iniciativy na setkání ministrů financí a centrálních bankéřů dne 2. května ve Fidži.

Cílem iniciativy, která byla založena v roce 2000, je odvrácení opakování asijské měnové krize, ke které došlo v roce 1997. V rámci této iniciativy mají země s finančními problémy přístup k částce dolarů, která může být prodána, aby podpořila klesající měnu, ačkoli ještě musí být použita.

Umožnění účastníkům přístupu k asijským měnám v případě nouze by mohlo podpořit jejich využití, včetně devizových rezerv. Zahrnutí japonského jenu a čínského juanu do měnového swapového rámce by snížilo závislost Asie na americkém dolaru v případě další krize.

Tento krok silně podpoří čínský tlak na internacionalizaci juanu a rozšíření jeho ekonomického vlivu v regionu.

V roce 2016 byl juan zařazen do košíku zvláštního práva čerpání vedle amerického dolaru, japonského jenu, eura a britské libry. Tento krok poskytl juanu status rezervní měny.

Podle Qinwei Wanga, vedoucího ekonoma Amundi Asset Management, by bylo možné považovat měnové swapové dohody uzavřené Čínskou lidovou bankou s jinými centrálními bankami za součást snahy Číny o zlepšení, zvýšení a přijetí internacionalizace juanu. Čínské úřady zřejmě chtějí, aby juan hrál větší globální roli, řekl.

Peking se aktivně snaží posílit využívání své měny ve vzájemných obchodních dohodách s partnery oklikou amerického dolaru.

Myšlenka odklonu od dolaru v globálním obchodu se v poslední době stala trendem mezi zeměmi, včetně Ruska, Číny, Japonska, Íránu, Turecka, Venezuely a dalších.

Ředitel banky Bank of England (BoE) Mark Carney nedávno řekl, že dolar může jednou soupeřit s čínským juanem, který se pravděpodobně stane hlavní světovou rezervní měnou. Další stratégové a ekonomové také tvrdí, že celosvětový význam juanu je předurčen ke vzestupu, protože toky v měně vzrostou v dlouhodobém horizontu, pokud Peking bude i nadále postupně otevírat svůj finanční systém.

Zdroj: Nikkei Asian Review, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍránský ministr obrany: Budeme pokračovat v exportu ropy. Jinak čekejte odpověď silových složek!   
Pridal tk Sobota 27 duben 2019 - 05:32:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V rámci osmé mezinárodní bezpečnostní konference íránský ministr obrany, brigádní generál Amir Hatami v exkluzivním rozhovoru s novináři uvedl, zda by Íránci mohli nadále prodávat svou ropu a zda by následovaly přímé vojenské střety mezi Íránem a Spojenými státy po íránském zavedení Centrálního velitelství Ozbrojených sil USA mezi teroristické skupiny.

V reakci na otázku, zda bude Hormuzský průliv uzavřen, Amir Hatami poznamenal s odkazem na projev nejvyššího íránského vůdce Ájatolláha Sajjida Alí Chameneího, že s podporou úředníků bude Írán určitě pokračovat v exportu ropy, protože to je pro stát cenná a nezbytná zkušenost. Jen když budou Spojené státy chtít Írán připravit o zdroje, Íránci na to budou reagovat silovými složkami. Podle ministra je však úplné zastavení vývozu ropy neefektivní a příliš krutou metodou.

Ministr také poznamenal, že Írán nadále považuje Centrální velitelství Ozbrojených sil USA za teroristické, na jejichž rukou je krev civilistů v regionu, mezi kterými jsou oběti zříceného íránského osobního letadla s 290 cestujícími na palubě, z toho bylo 60 dětí. Podle Íránu by tedy Spojené státy již neměly zasahovat do záležitostí tohoto regionu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mrKp

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump informoval o odstoupení od Mezinárodní smlouvy o obchodování se zbraněmi   
Pridal tk Sobota 27 duben 2019 - 05:28:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Pod mým vedením mé vlády nikomu nedáme suverenitu Ameriky. Americký prezident Donald Trump oznámil odstoupení USA od Mezinárodní smlouvy o obchodování se zbraněmi.

„Moje vláda nikdy neratifikuje Mezinárodní smlouvu o obchodování se zbraněmi. Dnes oficiálně prohlašuji, že USA odvolá svůj podpis pod touto zcela matoucí dohodou,“ řekl Trump během svého vystoupení na každoročním zasedání Národní střelecké asociace v Indianopolis.

Prezident dodal, že oficiální oznámení bude brzy zasláno do OSN.

Přímo na tribuně Trump podepsal pokyn kongresu, aby zastavil proces ratifikace.

,,Pod mým vedením mé vlády nikomu nedáme suverenitu Ameriky. Nikdy nedovolíme zahraničním byrokratům přešlapovat na druhém dodatku (dává právo vlastnit zbraň – pozn.red.),“ řekl prezident USA.

Tato smlouva stanoví rámce obchodování s obyčejnými zbraněmi.

V Bílém domě vysvětlili, že rozhodnutí je zaměřeno na ochranu suverenity USA. Uvedli také, že smlouva podle názoru USA nesplňuje své cíle.

Podle slov člena výboru Rady federace pro obranu a bezpečnost France Klinceviče Rusko nehodlá následovat příkladu USA a odmítat ratifikaci smlouvy.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mrKmSdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2673 sec,0.0813 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,103kB