Pondělí 29 duben 2019
Gustav Landauer – aktuální…   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 15:55:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ozbrojený útočník zastřelil dnes v Kalifornské synagoze člověka a zranil tři další. Již druhá vražda v synagoze, po obludných vraždách v katolických kostelech a hotelech Srí Lanky, je dalším důkazem nekonečných změn v chování společnosti. Následky si lze pouze a těžko představit v době, kdy zbrojní výdaje dosáhly nejvyšší úrovně za posledních třicet let a kdy mají dále růst. Proto je lépe nespekulovat a nepsat o nich. Nejenom v době Velikonoc se nabízejí srovnání těžko pochopitelných skutečností a otázky. Kdo ví, ať napoví.

Proč stačilo pouhé dva dny bohatým ze Západu na sbírku více než jedné miliardy Euro na rekonstrukci Notre-Dame (z kamene a dřeva), a nestačí dlouhé měsíce vládě – slibotechně vypořádat se s požadavky hnutí žlutých vest (z lidského těla a duše)? Proč se mstít v kostelích nebo synagoze? Proč je prakticky nemožné nasbírat peníze na projekt, jehož opravdovým cílem je lidská pomoc? Proč nikdo z bohatých ze Západu se nenabídl jako příklad a iniciátor sbírky na rekonstrukci Palmýry? Proč se musí organizovat již třetí předčasné volby ve Španělsku během necelých čtyř let, které s pravděpodobností hraničící s jistotou stejně nic zásadního nevyřeší? Přitom je zcela jedno, kdo vyhraje volby.

V kontextu zamyšlení nad odpověďmi na uvedené otázky se mi nabídla vzpomínka na 100. leté výročí vraždy nevinného člověka: Gustav Landauer se narodil 7. dubna 1870 v německém městě Karlsuhe. Město, ve kterém jsem žil a pracoval mnoho let, známé mimo jiné soudními institucemi, se kterými jsem měl možnost a čest léta spolupracovat i v době řádění teroristů Frakce Rudé armády (v němčině RAF – Rote Armee Fraktion).

Landauer, židovsko – německý socialisticky orientovaný spisovatel, divadelní kritik, pacifista a představitel tzv. anarcho-pacifismu byl aktivistou v době Německé říše (1871-1943). Jeho přítelem byl Kurt Eisner (1867-1919), proslulý jako strůjce pádu bavorské monarchie. V roce 1918 se stal prvním předsedou vlády Bavorské republiky (Freistaat Bayern) a pozval tehdy v Berlíně žijícího Landauera do Mnichova. Tam se měl věnovat reformě společnosti (Umgestaltung der Gesellschaft). Landauer jako odpůrce první světové války chtěl při první příležitosti vystoupit z kapitalismu, odstranit války pomocí sebeurčení národů, a podporoval ne autoritární socializmus. Jeho přítel, Kurt Eisner byl 21. února 1919 zastřelen (do zad a hlavy) nacistou Anton Graf von Arco auf Valley. Mírová Mnichovská revoluce, do té doby bez obětí a krve, tak zastřelením Eisnera odstartovala pochod k uličním bojům, politickému krveprolití a teroru, který neznal ani Berlín. Landauer se podílel až do dubna 1919 na vzniku Mnichovské radní republiky (Münchner Räterepublik). Po jejím násilném zničení, způsobeném událostmi po zastřelení Eisnera, byl Landauer zatčen proti-republikovými vojáky (Freikorps Weilheim) a ve vazbě, ve věznici v Stadelheim, brutálně a bez soudu zavražděn. Proč se zmiňuji o Landauerovi, kterého zná málokdo, nejenom z českých čtenářů?

S historií je to podobné jako s jazykem a sousedstvím. Kdo přepisuje historii, řeže si větev, na které sedí. Kdo se trvale nezdokonaluje v používání rodného jazyka, nemůže se zdokonalovat ve znalostech cizích jazyků a kultur. Kdo není zadobře se sousedem, tomu v nouzi nepomůže ani dobrý a bohatý příbuzný žijící daleko od něj. Co tím mám na mysli?

1899 se Landauer seznámil se svojí pozdější druhou manželkou, učitelkou jazyků Hedwig Lachmann. Krátce po seznámení se oba rozhodli odjet do Anglie. Tam se vyvinul hluboce přátelský vztah s ruským anarchistou Petr Kropotkinem (1842-1921). Jedna z jeho odpovědí: Co bezpodmínečně potřebujeme, jsou místní zřízení, místní síly; ale zde nejsou žádné, nikde. Místo toho člověk naráží, kam jen se obrátí, na lidi, kteří nemají ani potuchy o skutečném životě, a kteří se dopouštějí nejtěžších omylů, jež jsou zaplaceny tisíci životů a zpustošením celých oblastí… V díle Anarchismus: svoboda proti moci (Tomek, V., Slačálek, O. Vyšehrad, Praha 2006) dává aktuální radu: Rusko by se muselo - aby zvrátilo nynější stav rozkladu - vrátit k tvůrčímu géniu lokálních sil, který - jak já to vidím - může být faktorem utváření nového života. A čím dříve bude pochopena nutnost této nové cesty, tím lépe. Pak bude lid mnohem spíše ochoten přijímat skutečné sociální formy života. Když ale bude dále trvat nynější situace, stane se samo slovo socialismus kletbou.

Po Anglii následovala návštěva anarchisticko – reformačního sídliště zvaném Monte Verità. V českém překladu Hora Pravdy, není ve skutečnosti horou. Je to kopec nacházející se 350m nad mořem, jehož vrchol je pouhých 150 m nad úrovní Lago Maggiore v městě Ascona (Švýcarsko). Jeden ze tří úvodních článků knihy Souhlasu netřeba (ISBN 978-3-00-052470-7) jsem věnoval tomuto tématu pod stejným názvem Monte Verità i proto, že historie lokality je aktuální, a že jsem osobně a delší dobu znal vlastníka jedné části Monte Verità. Až do její smrti. Vlastníkem části Monte Verità byla totiž dáma. V její společnosti jsem prožil mnoho nepopsatelně krásného a nadčasového. Proto jsem rychle pochopil, proč se Landauer zamiloval nejenom do Monte Verità, ale i tam do odborářky Margarethe Faas-Hardegger.

V této souvislosti připomínám dvě věci. První, jsou dvě slova: Majetek zavazuje (Eigentum verpflichtet). Tato dvě slova obsahuje základní zákon SRN (Grundgesetz). Byl vydán 23. května 1949 (BGBl. S. 1) a vstoupil v platnost 24. května 1949. Přeji si, aby nejenom bohatí SRN, ale i bohatí občané ČR a celé Evropy si uvědomili obsah dvou slov zákona. Za několik týdnů bude zákon slavit své 70 výročí. Jeho poslední změna z 28. března t.r. se stala platnou 4. dubna 2019. Uvědomit si obsah dvou slov a konat v souladu s jejich obsahem by bylo nejlepším dárkem nejenom německému, ale českému státu, a dnes také ohrožené Evropě. Proč si žádný kandidát do EP nevybral tato dvě slova jako volební motto, nevím.

Druhou věcí, jsou dva nepřátelé ducha času (Zeitgeist): Hloupost a Rozum. Často se setkávám s tímto párem ve formě chytré, řekl bych až vychytralé bezduchosti, duchaprázdnosti. Tu znovu objevilo a připomnělo Esperanto. O něm napsal Landauer v roce 1907 krásný příspěvek s názvem Lernt nicht Esperanto (Neuč(te) se Esperanto). Zmiňuji se o Esperantu a Landauerovi, jako upřímném ochránci rodného jazyka a potřeb jeho hluboké znalostí, a současně potřeb jazykové různorodosti v Evropě.

Landauer, který ovládal několik jazyků, to vyjádřil citátem a dokázal překladem. Citát: Und er lernt seine deutsche Sprache am besten in all ihren Feinheiten und Innigkeiten kennen, wenn er noch eine fremde Sprache dazu lernt. Překlad (z Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche) díla teologa - dominikána, filozofa, často označovaného jako mystik Meister Eckart (cca 1260-1328) z roku 1903 se mi jeví příkladem pro mladé germanisty. Nemluvě o skutečnosti, že Meister Eckart se stal v roce 1307 představeným nově zřízené české provincie s cca 25 kláštery a usadil se v Praze. Roku 1311 byl ustanoven představeným řádu Dominikánů pro celé Německo. Jeden z jeho obdivovatelů-čtenářů, Mikuláš Kusánský (vlastním jménem Johann Chrypffs,1401–1464), kardinál, diplomat, renesanční filosof a všestranný učenec (podle některých znalců největší evropský myslitel 15. století) silně ovlivnil novověké myšlení i J. A. Komenského. Na Eckharta pak výslovně navazovali rozmanití myslitelé: Jakob Böhme, Hegel, Schelling, Heidegger a Erich Fromm.

Proto není divu, že v Berlíně 12. prosince 2018 bylo (politicky rychle) rozhodnuto (Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg) postavit památník Gustavu Landauerovi. Památník nebude odhalen k 100. výročí jeho zavraždění z technických důvodů, ale k 150. výročí narození: 7. dubna 2020. Do té doby je možné navštívit výstavu Die Anarchie ist das Leben der Menschen, die dem Joche entronnen sind, nebo se účastnit práce 17. ledna 2015 založené iniciativy nazvané Gustav Landauer Denkmalinitiative (Berlin). Ta připravila důstojný program oslav 100. letého výročí od zavraždění tohoto neobyčejně chytrého, vzdělaného a současně zapomenutého člověka. S programem oslav je možné se seznámit na webových stránkách iniciativy.

S podrobnostmi souvisejícími s vazbou a vraždou je možné se seznámit na internetu, pod názvem Neue Details zum Mord an Gustav Landauer am 2. Mai 1919. V archivu (Generallandesarchiv Karlsruhe) byla nedávno znovuobjevena vyšetřovací a soudní akta. Jejich zpřístupnění veřejnosti lze označit za senzační krok, který umožnil organizovat malou výstavu v archivu (Generallandesarchiv Karlsruhe - od 2. dubna do 10. května 2019). V závěru příspěvku si dovoluji připomenout dvě věty z díla Landauera, které obsahují celý děsivý osud i dnešního člověka: Die Menschen wissen heute nicht, erleben es nicht, was das ist: freudiges, schönes Leben…Wir wollen es ihnen zeigen. Česky: Lidé dnes nevědí, neprožívají, co je radostný, krásný život…Chtěli jsme jim ho ukázat.

Slova a sny představitele kreativního, dynamického a společensky anarchistického života a politického snílka představují dnes pro velkou část společnosti formovanou degradující liberální a politickou elitou zablokovanou korupcí, ztracenou generací nezletilých mladých lidí a prázdnotou médií nahrazenou základními instinkty, deficit. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽádost prezidentu republiky: nezneužívají státní zástupci Pavel Zeman a Jan Lata svoji funkci?   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 04:02:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ověřovali jsme několik desítek podezřelých (ve formě jednostranných až aktivistických) dovolání a iniciování Pavla Zemana dosazeného Jiřím Pospíšilem z bruselského Eurojustu a Jana Laty prezidenta Unie státních zástupců a výsledkem byl dopis, zaslaný panu prezidentu Zemanovi.

Důvod je jasný: obyčejný občan může být ovlivněn mediálními kauzami, ale třeba je jejich práce vyvážená. Bez odborného posouzení však nelze odsudek či dokonce rozsudek vyslovit. Ale kauzy mediálně propírané jsou příliš jednostranné, zatímco z našeho hlediska vůči těm, kteří jsou chráněni "podporováním Evropské unie" není vůbec konáno (opakuji může to být pohled z neznalosti), rozhodl jsem se požádat prezidenta republiky, aby v zájmu demokracie a a svobody zakotvené v Ústavě toto inicioval a požádal o prověření jejich činnosti.

Zde je originál

Když se k tomu připočte prapodivné manipulování s právem státního zástupce Ivo Ištvana (zděšeným občanům vyhrožoval speciálním konstruktem práva), které vykládal při svržení vlády jak v banánové republice o milionech a kilech zlata a zvrhlo se to na žárlivé sledovaní sokyně a kabelky tehdejší pani Nagyové (Nečasové), máme excelentní státní zástupce jak na dlani. Zda jsou aktivní, či aktivističtí jednostranně nechť si udělají obrázek i občané země české.

Dodatek: právo má být čitelné pro všechny, nikoliv aby se kroutilo jak paragraf!

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2444-zadost-prezidentu-republiky-nezneuzivaji-statni-zastupci-pavel-zeman-a-jan-lata-svoji-funkci

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDavid Rath: Vězení za všechny prachy   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 03:50:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Česku máme, oproti našim západním, ale i jižním sousedům, výrazně více vězňů a 2 -3x vyšší recidivu. Přitom všichni za jednoho vězně platíme přes 30 tisíc měsíčně – srovnejte si to s důchodem či minimální mzdou. Shrnuto a podtrženo – náš vězeňský systém je drahý a neúčinný.

Lidová armáda náš vzor

Vlastně stále z nějakých 70% procent vězí ve zvyklostech reálného socialismu a kdo zažil základní povinnou službu v lidové armádě, při setkání s dnešním vězeňstvím, musí mít pocit již jednou viděného a zažitého. Prostě zmarněný čas v nevábném prostředí – to jsou hlavní důvody vysoké recidivy, tedy neefektivity systému. Kdo zažil vězeňství u našich sousedů, ten jen kroutí hlavou a nevěří, proč jsme v této oblasti tak zaostalí.

Čím lepší, tím účinnější

Zanedbanost věznic prosycená nezájmem a promrhaným časem by byla obhajitelná, kdyby fungovalo pravidlo, že čím horší podmínky ve vězení jsou, tím méně se tam lidé chtějí vracet, ale mnohaletá zkušenost z Evropy je právě opačná – čím jsou vězení hnusnější, tím vyšší je recidiva. Největší úroveň mají asi věznice ve Skandinávii a tam je i nejmenší procento recidivy trestné činnosti.

Pravidlo rozbitého okna

Když se nad tím hlouběji zamyslíme, pak to dává logiku. Platí pravidlo rozbitého okna – když necháte v ulici jedno neopravené rozbité okno, rychle začnou přibývat další. Když ho obratem opravíte, situace se neopakuje. Prostě samo prostředí usměrňuje chování lidí. Když lidi šoupnete do hnusného prostředí začnou se takřka všichni chovat hnusně a to i ti, kteří by to jinak nikdy nečinili. Hnusné zvyklosti si pak odnesou z vězení ven a na recidivu je zaděláno. Nesmíme zapomínat, že jejich recidivu často odskáčou desítky, možní stovky nevinných poškozených.

Řešením je normální práce

Recept přitom není složitý. Ve vězeních je 20-50% lidí, kteří by mohli pracovat (studovat – vyučit se) i vně věznic za pomoci hlídacích náramků. Dlouho trvalo, než jsme je dokázali používat, ale užívají se tragicky málo. Přitom by mohly nahradit obratem tak 10-20% personálu věznic. Za ně by práci obstaral náramek a v případě budov věznic i kamerový systém. Uvědomme si, že až 30% vězňů jsou jen neplatiči výživného a mařiči úředních rozhodnutí. Pokud už mají být zavřeni, pak proč nemohou chodit do práce s náramkem a vracet se po směně do vězení? V zaměstnání by ani nikdo neinformovaný nepoznal, že jde o vězně. Totéž platí o doplnění vzdělání nebo o vyučení zcela nekvalifikovaných vězňů, kteří nejsou pro okolí nebezpeční. Mimochodem takových je asi 70% ze všech.

Vydělá na tom celá společnost

Práce (studium) vně věznic s náramkem znamená na jedné straně velké finanční úspory v oblasti personálu, ale i větší výdělek vězňů, kteří tak mohou platit za pobyt ve vězení. Tím by bylo hned více peněz na jejich modernizaci. O větší schopnosti splácet způsobené škody či výživné ani nemluvě. Zatím se za 30 let české vězeňství z neefektivity nevyhrabalo a zcela selhali všichni ministři spravedlnosti. Přitom jak ministerstva, tak z vězeňské služby jezdí neustále na různé zahraniční stáže, ale výsledek se rovná takřka nule. Je ostuda, že si nedokážeme věc vyřešit sami. Přece nebudeme čekat na to, až si této naší neschopnosti všimne EU a začne nás postrkovat k nějakému řešení. Nebo budeme čekat až se ostudný stav našich věznic a jejich neefektivita začne probírat třeba na půdě evropského parlamentu? Recidivisté totiž neohrožují jen nás, ale volně prostupují hranicemi i do dalších států a nejde tak jen o náš čistě domácí problém.

David Rath

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAno, Petr Fiala má u nás větší prostor, protože nemluví tak rychle jako například premiér   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 03:42:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak zareagoval ředitel ČT na analýzu, kterou si nechala vypracovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Analýza totiž explicitně prokázala to, co už si špitají vrabci na střechách, že o politické či názorové nestrannosti na našich obrazovkách se dá vážně pochybovat. Bezva, pane Dvořáku, nepřekvapil jste, ta argumentační arogance vlastně sedí. Že nemáte valné mínění o těch, co vás platí, jsem si všiml třeba ve chvíli, kdy jste byl dotázán jak nakládáte s penězi, které posíláme na konto naší "veřejnoprávní" my - my o kterých mluvíte jako o těch, co ještě nedospěli, aby vše pochopili.

Jinak mě překvapilo, že jste se pochlubil v jak dobré finanční kondici je naše - vaše televize. Překvapilo proto, že už jsem zaznamenal tlak na zvýšení koncesionářských poplatků. Kde ten tlak pramení, netřeba hledat. Před časem jste v parlamentu předkládali účet za proběhlé období, který v podstatě zněl, "je to dobrý naši parlamentní přátelé, moc se v tom nevrtejte, jedeme dál". Myslím, že až na SPD vám na to všichni přikývli. Je to zřejmě hodně tenký led, zatím. Že časem zesílí, o tom není pochyb. To víte stejně dobře jako ti, kteří podle Vás, ještě nedospěli. Zatím zní z Kavčích hor "Díky za každé nové ráno", nebo možná přesněji, "Ještě není tma, ale stmívá se".

Autor: Zdeněk Kloboučník

Zdroj: https://kloboucnik.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=711152

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTo je vážně neuvěřitelné. Evropská unie dovolila, aby se do Evropy dostali islámští teroristé, a teď chce obyvatele Evropy a občany České republiky navíc ještě odzbrojit   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 03:39:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To je vážně neuvěřitelné. Evropská unie dovolila, aby se do Evropy dostali islámští teroristé, a teď chce obyvatele Evropy a občany České republiky navíc ještě odzbrojit, aby se nemohli proti teroristům bránit!

To je vážně neuvěřitelné. Evropská unie dovolila, aby se do Evropy dostali islámští teroristé, a teď chce obyvatele Evropy a občany České republiky navíc ještě odzbrojit, aby se nemohli proti teroristům bránit! To Brusel chce, aby nás tu teroristé stříleli jako králíky třeba jako ve Francii?

Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie Eleanor Sharpstonová doporučila, aby soud zamítl žalobu České republiky na zbraňovou směrnici. SPD odmítá, aby o otázka naší vnitřní bezpečnosti rozhodovala Evropská unie! Pokud odmítáte odzbrojování slušných občanů a diktát EU, volte prosím 24. a 25. května hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu.

Česká republika se v žalobě ze srpna 2017 domáhá zrušení směrnice zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky. Podle české žaloby je směrnice diskriminační a zbytečně omezuje držitele legálních zbraní. Brusel zdůvodňuje svou právní úpravu snahou znemožnit či znesnadnit teroristům získávat zbraně. Tak to je přece naprostý nesmysl. Ze zkušenosti mnoha států víme, že teroristé a zločinci si zbraně vždy opatří na černém trhu. Ale odzbrojení slušných občanů vede k tomu, že ti jsou proti teroristům a zločincům naopak naprosto bezbranní.

Česká republika navíc patří k zemím s nejlepší legislativou, která se týká zbraní, která podléhá přísným kritérium bezpečnosti. Evropská unie dále použila naprostý podraz, když se o této směrnici hlasovalo kvalifikovanou většinou s tím, že se prý jedná o otázku vnitřního trhu EU. Kdyby se se to řešilo jako záležitost bezpečnosti, kam to logicky náleží, muselo by se hlasovat jednomyslně a ČR by to mohla zablokovat! Tímto podvodem Evropské unie jsme byli ale přehlasováni.

Každá, i malá regulace ze strany EU, je pro nás nepřijatelná. Jde o „salámovou metodu" omezování práva občanů na legálně drženou zbraň. SPD odmítá diktát EU a nebude ho respektovat. Jasně hájíme práva občanů na sebeobranu a práva obětí před agresorem a odmítáme neustále snahy Evropské unie omezit držení zbraní v České republice.

Pokud odmítáte odzbrojování slušných občanů a odmítáte diktát EU, volte prosím 24. a 25. května hnutí SPD ve volbách do Evropského parlamentu. Společně se ubráníme!

Autor: Radim Fiala

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmečtí socialisté přijeli do Prahy narušit pochod českých a moravských křesťanů za rodinu   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 03:36:52 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Video o snaze německých socialistů a anarchistů narušovat pochod českých a moravských křesťanů, a nejen jich, na podporu rodiny. Ke konci krátkého videa je autentický záznam ak na agresivní útoky německých a českých socialistů a anarchistů odpovídá nenásilně kardinál Duka v němčině:

"Mojí míli přátele anarchisté, vy nejste žádní obhájci demokracie a svobody. Vaše revoluce není naší revolucí. My křesťané, nejen katolíci, i pravoslavní, protestanté. Patříme k nejpronásledovanější skupině světa již po celá desetiletí. Tak tato kytice, kterou předají naše děti, je kytice solidarity, ale i bolesti nad zavražděnými dětmi v kostelích na ostrově Srí Lanka. Bůh žehnej této zemi. Bůh žehnej všude tam, kde člověk má odvahu zápasit o důstojný život, o svobodu a skutečnou demokracií."

htt

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBoeing šel ke dnu: společnost ztratí miliardy dolarů   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 03:28:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Zrušení letů Boeingů 737 MAX již přišlo leteckého výrobce na miliardu dolarů a společnost neví, kolik to bude do konce roku. Experti odhadují škody minimálně na 5 miliard.

Neřízený střemhlavý let

Zisk společnosti Boeing byl podle výsledků prvního čtvrtletí o 21 % nižší než za tři první měsíce loňského roku. Společnost to sdělila minulou středu na prezentaci pro investory.

V březnu dodal Boeing zákazníkům pouhých 11 letadel modelů 737 Max, i když v lednu to bylo 24, a v únoru 27. Víc než to, letecký výrobce nedostal poprvé v dějinách žádnou novou objednávku na tento letoun, který byl donedávna nejpopulárnější.

Boeing proto nakonec anuloval předcházející finanční prognózu, novou ale nezveřejnil. Formulace byla následující: „Kvůli neurčitým termínům a podmínkám obnovení letů a prodeje 737 MAX jsme nuceni zrevidovat prognózu na rok. Nové odhady budou zveřejněny později.“

Kvůli tomu, že letecké společnosti nechtějí používat nejpopulárnější letoun, snížil Boeing jeho výrobu o 20 %, z 52 na 42 kusů měsíčně. Byly také sníženy slevy na náhradní díly a součástky, což pouze za minulý měsíc zvýšilo výdaje o jednu miliardu dolarů.

Tato částka ale může stoupnout několikrát, protože společnost musí platit odškodné leteckým dopravcům za ztrátový čas, a také příbuzným obětí katastrofy Boeingu 737 MAX v Indonésii loni v listopadu a 10. března v Etiopii. Experti nepochybují, že v létě bude Boeing zavalen žalobami, po zveřejnění oficiálních výsledků vyšetřování těchto tragédií v červnu.

Letecká společnost už neoficiálně přiznala, že 346 lidí, cestujících a členů posádky dvou letadel 737 MAX, zahynulo kvůli palubnímu software MCAS, které mělo zadržet letadlo před příliš rychlým stoupáním, ale místo toho způsobilo střemhlavý let. Boeing ale nepospíchá s přiznáním viny a snaží se svalit ji na mrtvé piloty.

Šéf Boeingu nicméně sdělil, že společnost vyvinula obnovený software MCAS, který již absolvoval „stovky hodin zkoumání, laboratorních zkoušek a prověrek na trenažéru,“ a také byl otestován dvěma zkušebními lety. Nyní se má konat „certifikační let za účasti představitelů Federálního úřadu civilního letectva USA“.

Hodně letadel, málo peněz

Po získání bezpečnostního certifikátu FAA hodlá tento letecký výrobce obnovit software všech letounů, což otevře cestu k obnovení letů 737. Kdy se to ale stane, není jasné. Možné termíny zatím oznámili pouze američtí letečtí dopravci.

United Airlines (vlastní sto Boeingů 737) plánuje vrátit se k provozu tohoto letounu v polovině července. American Airlines (sto 737) a Southwest Airlines (dvě stě) v polovině srpna. Ztrátový čas bude tedy činit 4 - 5 měsíců.

Podle odhadu expertů mají kompenzace za stání jednoho letounu činit minimálně 250 tisíc dolarů měsíčně. Takže pouze americkým partnerům bude třeba zaplatit asi 500 milionů odškodného. Celkem se má společnost, podle názoru analytiků, připravit na zaplacení nejméně pěti miliard.

Existuje-li aspoň nějaká jistota ohledně termínů obnovení letů, pak termíny objednání leteckými společnostmi „nejlépe prodávaného stroje v dějinách Boeingu“ nedokáže předpovědět žádný analytik.

Jasné je jen jedno: nestane se to hned po obnovení letů. Tedy, v nejlepším případě ke konci roku. A tohle bude ještě jeden velký problém pro výrobce.

Jde o to, že Boeing slíbil, že výrobní pás nebude zastaven, aby zaměstnanci nemuseli jít na dovolenou. Takže z brány podniku vyjíždí každý týden deset 737 MAXů. Protože je ale nikdo nekupuje, rychle zaplňují volný prostor kolem podniku.

Novináři z Business Insider zanalyzovali satelitní snímky a zjistili, že na plochách pro hotové výrobky továren v Rentonu, Everettu (stát Washington) a Boeing Field, které patří výrobci na letišti King County v Seattlu, nemají už téměř žádné místo.

Půjde-li to tak dál, ke konci června nebude prostě kde skladovat nové letouny, a společnost bude přece jen muset zastavit výrobu.

Maxim Rubčenko

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřípravy na kolaps státu? V Německu roste aktivita ultranacionalistů   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 03:23:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Spolkový úřad pro ochranu ústavy Německa (BfV) upozorňuje na znepokojivou aktivitu nelegálních skupin ultranacionalistů, kteří se připravují na apokalyptické scénáře v zemi. Informuje Die Welt.

Tito lidé sbírají střelné zbraně a další zásoby v rámci přípravy na „občanskou válku“ nebo „kolaps veřejného pořádku“ v Německu. Existuje také alarmující počet extremistů, kteří by mohli uskutečnit útoky pomoci improvizovaných výbušných zařízení a malých zbraní. Mnozí z krajně pravicové scény se dostali do středu pozornosti BfV již před vstupem do extremistických skupin.

Podle BfV se němečtí ultranacionalisté radikalizují přes sociální media a pravicové chaty, ve kterých dominuje diskuse s tématy šíření islámu a migrantů. Dodává se, že teroristické útoky krajně pravicových přívrženců pomocí explosivních látek, nožů nebo žhářství, zůstávají dosud špatně zorganizované.

Nicméně pro některé německé politiky podobná tendence je rostoucí hrozbou pro národní bezpečnost.

„Pravicově extremistické struktury jsou dnes pro naši demokracii stejně nebezpečné, jako kdykoli od roku 1945,“ uvedl pro Die Welt poslanec Zelených.

Není to poprvé, co německé úřady vyjádřily znepokojení nad krajně pravicovým extremismem. V loňském roce policie zatkla podezřelé ultranacionalisty, kteří prováděli útoky na imigranty a „lidi odlišných politických názorů“.

V roce 2017 bylo oznámeno, že policie prováděla rozsáhlé operace v několika německých zemích v prostorách spojených s krajní pravicí. Byly nalezeny seznam obsahující jména, adresy a fotografie více než 5 000 politiků, většinou levicových nebo liberálních stran. Skupina, na kterou bylo vyhledávání zaměřeno, zahrnovala jak aktivního policejního důstojníka, tak i právníka, který popřel, že dokument byl „seznamem cílů pro vraždy“.

Zdroj: Die Welt, Sputnik
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponP.C.Roberts: Veto   
Pridal tk Pondělí 29 duben 2019 - 03:16:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak toto je skutečná žurnalistika, s jakou se už dnes v médiích západního světa nesetkáte. Film Veto vám dá totiž nahlédnout, jak CNN, Kanál 4 a dokonce i Al Džazíra vyráběly a do oběhu pouštěly vymyšlené zprávy, zobrazující syrskou vládu jako tu, která zabíjí své vlastní děti, které se ovšem ve skutečnosti staly oběťmi západem financovaného terorizmu namířeného k likvidaci Sýrie.

Viz: https://21stcenturywire.com/2019/03/30/the-veto-film-exposing-cnn-al-jazeera-channel-4-and-the-western-media-propaganda-war-against-syria/

Když na vlastní oči sledujete, jak byla propaganda s využitím západních presstitutek inscenována, dá vám to představu o tom, jak nesmírné je panství čirého Ďábla a jak dalece už toto panství přesáhlo hranice oficiální působnosti západních vlád. Ďábel se tak stal zaměstnavatelem západních propagandistů, kteří se ještě stále vydávají za žurnalisty.

A jestliže v sobě máte aspoň gram slušnosti, nikdy si už svůj televizor nevyladíte na sledovámí CNN, MSNBC, BBC či jakéhokoli podobného výrobku západní továrny na lži, a nikdy si už nekoupíte jediný výtisk novin jako jsou New York Times, Washington Post či Guardian.

Překlad: Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2698 sec,0.0658 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:2,111kB