Neděle 05 květen 2019
Martin Koller velvyslanci SRN v ČR   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 17:43:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vážený pan velvyslanče

Květen a červen jsou měsíce, kdy se toho děje opravdu hodně. Jako téměř každý rok jsem se i letos vypravil do Plzně na Slavnosti svobody. Přijíždí tam vždy řada kamarádů, sběratelů historické vojenské techniky a především přesvědčených vlastenců od nás i ze zahraničí. Čestní, civilizovaní a pracující lidé. Parazita tam nenajdeš. Mimo jiné tam letos dorazilo deset veteránů z druhé světové války z 2., 16. a 97. americké pěší divize a belgického 17. střeleckého praporu. Nejmladšímu je 91 let.

Je škoda a hanba našeho státu, že se podobné slavnosti k uctění hrdinů, kteří osvobozovali naši zemi v roce 1944 a 1945 a mnozí za ni položili život, nekonají i v jiných městech naší republiky. Neúcta k hrdinům spojeneckých armád na většině našeho území je důkazem prohnilosti naší společnosti, a především ubohosti školství a extrémního rozsahu a sprostoty české mediální propagandy řízené z velké části cizáky a slouhy cizáků, především politických neziskovkářů. Dredař, Pirát ani politický neziskovkář se na slavnostech svobody v Plzni neobjevují, stejně jako paraziti.

Sudeťácký velvyslanec?

Dobrou náladu v Plzni mi pokazil německý velvyslanec Christoph Israng, jehož názory našly prostor na Seznamu i jinde. Jak jinak, v našich médiích, většinou posluhujících cizákům z Bruselu a Berlína pod vedením ČT. Vážený pan velvyslanec se nepokrytě radoval z údajného posunu v otázce sudetských Němců v naší zemi. Domníval jsem se, že pan velvyslanec reprezentuje německý stát. Aspoň to sám tvrdí. Kupodivu to vypadá, že je spíše reprezentantem sudetoněmeckého landsmannchaftu. Na německém ministerstvu zahraničí to mají evidentně popletené, jestliže považují sudeťáky za Německo. Nebo je to záměrné? Spíš to druhé, kdysi se tomu říkalo nacistický revanšismus. Co to tam pana velvyslance naučili, když údajně stále bojují proti nacistům a neonacistům? Připomínám, že sudetoněmecký landsmannschaft je organizace sdružující Němce, kteří byli po právu a na základě mezinárodních dohod odsunuti z naší republik, případně z Polska a dalších zemí. Další takzvaní, či samozvaní sudeťáci byli za svoje zločiny po zásluze vyhnáni. Jiní uprchli, Německo je nevydalo, ani samo nepotrestalo za válečné zločiny. Plukovník Ečer jich stíhal 3000 a zůstali nepotrestáni. Doklad nacistické arogance a myšlení německých poválečných, údajně demokratických politiků. Doporučuji z tohoto hlediska knihu „Oběti a jejich vrazi.“ Ale jsou i jiné publikace, například „Vyhnání Čechů z pohraničí.“

Pokud by někdo chtěl za sudeťácké peníze opět profesionálně naříkat nad tím, že při vyhnání a odsunu přišly o život sudeťačky jejich děti, musím připomenout, že české ženy a děti, občané bývalé ČSR byly v době protektorátu a okupace vražděni, případně posíláni do koncentráků bez jakýchkoli ohledů. Stačí se podívat do Terezína, Osvětimi a různých nacistických pracovních táborů a zdaleka se nejedná pouze o Židy. Podle přeživších pamětníků byla většina dozorců v Terezíně sudeťáci. Krom toho, některé sudeťačky byly ve svém fanatismu horší než chlapi a zločinní spratkové z hitlerjugend byli nejzuřivějšími obránci nacismu, připomínající současné primitivní euromarxistické nezikovkáře. Stačí si připomenout, že vraždili bezbranné oběti pochodů smrti i v posledních dnech války. Spojenci je v mnoha případech na místě stříleli, jak na západní, tak na východní frontě a věděli proč. Sudeťáci jako reprezentanti nacismu napomohli k zničení demokratické ČSR, vzniku druhé světové války a tím i nacistickému teroru v mnoha zemích Evropy. Jen Slovanů zahynulo víc, než 36 milionů, 28 milionů občanů tehdejšího SSSR, 6 milionů Poláků. Názorům pana sudeťáckého velvyslance Isranga se nelze divit. Osm let pracoval v úřadu kancléřky Merkelové, jejíž velkou oporou jsou právě Sudeťáci. A jak jsem již psal, sudeťáci jako jediná část Němců neprošli denacifikací po válce, což nemůže zpochybnit ani pan Israng, takže jsou nositeli nacistických tradic v Německu. A takové je samozřejmě a logicky jejich sudetské dědictví, tedy mnohých z nich, až na nepočetné výjimky.

Sudetské dědictví

Vážený pan velvyslanec vykládá, že stále více Čechů chápe sudetské dědictví ne jako ohrožení, ale jako šanci. Že by šanci k zopakování třetí říše ve formě té čtvrté, která se nazývá EU a vládne jí Německo. Přesněji řečeno pangermánští němečtí socialisté, zelení, takzvaní křesťané, dočasně i tamní Piráti, protože se nechci dotknout slušných Němců, kteří se již s nacistickou minulostí vyrovnali na rozdíl od sudeťáků. Očekával bych, že velvyslanec je člověk historicky vzdělaný z hlediska regionu, kde má působit. Pan velvyslanec však po euromarxisticku pravděpodobně dostal korýtko v Praze bez ohledu na odbornost. Jinak by věděl, že takzvané Sudety tvořily pouze část německého pohraničního osídlení českých historických zemí (Čechy, Morava, Slezsko) a neplácal by nesmysly o sudetském dědictví. Nic takového neexistuje mimo hlavy poblázněných a nenávistných pohrobků nacistických sudeťáků a koloniální propagandy z Berlína, které se mnohdy skrývají za pravdoláskařským pokrytectvím hodným Halíka.

Sudeťácké dědictví, abych připomněl panu Israngovi, je arogantní a nenávistné pangermánství a snaha o zničení a zotročení českého národa v době třistaleté rakušácké okupace, nenávist k demokratické ČSR, podpora německého nacismu, kdy v takzvaných sudetských oblastech bylo nejvyšší procento nacistů na počet obyvatel. Opravdu skvělé dědictví. Dále bezuzdný národnostní šovinismus, teror vůči Čechům v oblastech s velkým počtem německého obyvatelstva, a to v situaci, kdy v demokratické ČSR měla německá menšina výrazně rozsáhlejší práva, než Češi v Rakousku. Potvrdil to i soud Společnosti národů ve Švýcarsku. Bohužel, Němci už nemohli arogantně vládnout Čechům, jako za rakouského mocnářství, což většina z nich psychicky nezvládla. Koncem třicátých let následovalo vraždění českých a slovenských vojáků, policistů, příslušníků SOS a finanční stráže, sudeťáckými teroristickými bandami vyzbrojovanými z Německa, stejně jako českých civilních úředníků a učitelů a nakonec násilné vyhánění českých obyvatel v pohraničí.

Zbylí Češi v pohraničí se stali lidmi druhé kategorie a nesměli se ani vyučit. Komunisté, část sociálních demokratů a Židé, kteří včas neuprchli, byli v následujících letech zlikvidováni. Takové je sudetské dědictví, pane velvyslanče Israngu, možná v kostním popelu v Osvětimi i jinde v hrobech koncentračních a pracovních táborů. V německých koncentrácích zahynulo minimálně 7,2 milionu lidí z celé Evropy. V roce 1968 přijalo Valné shromáždění OSN Deklaraci o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Tehdejší Spolková republika Německo k ní nepřistoupila. Proč asi? Jak by poté mohla chránit sudeťácké zločince? Sudeťáci se aktivně podíleli na činnosti ozbrojených složek třetí říše, a podíleli se na vyhlazování českého národa. Jejich typickým reprezentantem byl zkrachovalý knihkupec K. H. Frank, nacistický obergruppenführer. Takový sudetský intelektuál milující Čechy. Podle něj pro ně stačilo pět tříd základní školy a radost z práce pro takzvanou tisíciletou třetí říši. Možná nemohl unést, že při rasovém průzkumu se došli němečtí odborníci k potupnému zjištění, že Češi jsou v průměru rasově hodnotnější, než takzvaní sudetští Němci, mezi něž on sám patřil.

Sudetské dědictví je zlodějina, lež, pokrytectví, násilí a holocaust. Současné řeči pana Isranga můžeme chápat jako další kapitolu pokryteckého sudetského hajlování proti naší zemi. Pan Israng by měl vyrazit do Plzně a předvádět tam svoje sudeťáctví. Pravděpodobně by se dočkal v zadní části svých koženek špičky vojenské boty urychlené rázným švihem, nikoli jako obvykle podlézavé hlavy nějakého Hermana, Halíka, Pavla, Fialy, Němcové, Hamáčka, Špidly, Prouzy, Jandy, Petříčka, Svobody, Šojdrové, Jourové, Bartoše, Hřiba, Stropnického, či Babiše a jim podobných euromarxistů a členů pražské havlérky. Kupodivu, až na výjimky nositelů slovanských jmen. Je zajímavé a ilustrativní, že nejen německý státní aparát, ale rovněž EU je rejdištěm sudeťáků.

Německé dědictví

Nicméně existuje i pozitivnější dědictví ve vztahu mezi Čechy a Němci v českých zemích, které ovšem sudeťáci nechtějí vidět a sami se z něj již dávno aktivně vyčlenili. Ostatně oni si již dávno našli novou formu komedie. Podle ní se měli v době druhé světové války špatně, milovaný fýrer je zklamal, dostali málo koryt v protektorátu a ještě museli chudáci jít za svého milovaného úchyla s usopleným knírem bojovat.

Na rozdíl od nenávistných a později pokryteckých sudeťáků, podporovaných především katolickou církví, žije v naší zemi mnoho dokladů německého dědictví v Čechách. Jsou to lidé, kteří mají po předcích německá příjmení, případně poněmčelá česká nebo počeštělá německá. Ale zároveň jsou to lidé, a jsou jich možná miliony, kteří, případně jejich předkové, bránili českou zemi a český národ před pangermánským rakušáckým, sudeťáckým i nacistickým terorem a někteří v současnosti i před německým kolonialismem a zvrhlým byrokratickým terorem v EU. Synové a dcery přebírají čestnou povinnost po rodičích a prarodičích. Mnoho z nich bylo o tomto víkendu v Plzni a doufejme, že se sešli i jinde k připomínce vlastenců a oslavě spojeneckých hrdinů.

Z dávnější historie bych připomněl německá jména statečných a zasloužilých českých, případně československých vlastenců, například jména Jungmann, Rieger, Tyrš, Fügner, Preissig. Řada dalších by se našla například v rozsáhlé encyklopedii životopisů hrdinů našeho druhoválečného odboje, kterou vydal Vojenský historický ústav. A což takový Ledwinka, geniální konstruktér v Tatře, evidentně po rodičích zněmčelý Čech, ale nikoli nenávistný sudeťák. Spolu s ním Űbelacker, historiky opomíjený vídeňský Žid, konstruktér nadčasových aerodynamických tatrovek, kterého Ledwinka zachránil před koncentrákem. Plejáda českých vlastenců, kteří nezradili a nepodlézali úchylnému šaškovi s knírem, ani jiným pangermánům, natož sudeťákům, jak to dělají někteří naši politici vydíratelní za ostudnou minulost svých předků kolaborantů, nebo svoje lumpárny, místy doslova amorální.

Právě sudeťáci jsou varováním pro všechny před zopakováním historie, a především před německou pangermánskou EU. Dokonce i v Německu začíná přibývat lidí, kteří nesouhlasí se zrůdnou politikou EU, nejvíce je jich v AfD, a někteří přijíždějí v amerických historických uniformách na Slavnosti svobody do Plzně. A to je pozitivní německé dědictví, stejně jako čeští vlastenci s německými kořeny. Tu vojenskou botu, která by pravděpodobně neminula váš velvyslanecký sudeťácký zadek v Plzni, by mohl mít na noze nějaký Čech, Žid, Slovák, Polák, Američan, Francouz, Rus, případně i někdo jiný s německým jménem. A tu botu by poháněly ideje svobody a demokracie, z nichž mají sudeťáci, euromarxisti a celá jejich prohnilá EU smrtelnou hrůzu. Názor mnoha lidí, s nimiž jsem v Plzni mluvil, byl jasný. S Amerikou prezidenta Trumpa proti Bruselskému a Berlínskému kolonialismu, prohnilé a zkorumpované EU euromarxistů a úchyláků a za mírové vztahy s Ruskem.

Martin Koller
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠaškárna v Plzni: Dobrý den prapore... A v Plzni padl jediný americký voják! Alkoholem...   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 06:56:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Dlouhá léta se mlčelo, kolik padlo při osvobození Plzně amerických vojáků, kterou tak hrdinně generál Patton osvobodil a kterému dokonce nazpívali posmrtně píseň o radaru Vyčítal a Parkanová. A není divu. V boji žádný!

Tento text vznikl na základě falšování dějin, které začalo po roce 2000, ale vyvrcholilo přepracováním dějepisů a dokončeno naprostými zhovadilostmi v roce 2015, že není třeba na něm nic měnit a prostě jenom ty zhovadilosti oprášit.

Před vstupem do Evropské unie jsme museli změnit dějiny.

Pojďme si ty "nejlepší perly" zpětně dohledat.

Komentátorko E15, nechcete tento výrok přehodnotit podle pravdy?

Mýtem například je počet padlých sovětských vojáků. Těch byly zhruba tři desítky. Rudá armáda dorazila až poté, co bylo téměř dobojováno, hlásala nenávistná lepšožena

Jana Havligerová , hlavní komentátorka deníku E15

Náhrobky na Olšanských hřbitovech – jsou jich na čtyři stovky – patří i těm, kteří padli úplně jinde, a také těm, kteří například podlehli otravě alkoholem. Pomálu bylo i padlých vlasovců..

Více na: http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/prazske-povstani-skoro-tri-tisice-padlych-a-zavrazdenych-1185870#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

(Špina, hnus, urážky, nenávist. Přitom opak je pravdou, například ten mrtvý opilec patřil v Plzni k armádě Pattona a proto jsou v Plzni tak bujaré oslavy)

A jaká jsou fakta?

Obrovské oslavy v Plzni byly a budou prý logické (A i letos šaškárna běží)

Za pět dní bojů o Plzeň padlo generálu Pattnovi množství vojáků v počtu jeden z obrněné 16. divize. Opilý spadl z auta. Dále pak bylo zraněno 7 vojáků americké armády. Bylo zajato asi 7000 německých vojáků a (závažné) bylo rozdáno několik milionů žvýkaček. V boji o Šumavu padlo 10 amerických vojáků, což zajisté dokazuje urputné boje...

Fakta statisticky

Celkem padlo na území ČSR 116 amerických vojáků (počty se mění, ale většina badatelů se shoduje na tomto čísle) a 144 000 ruských vojáků. Při osvobození Prahy pravděpodobně padlo asi 300 sovětských vojáků a asi 500 vlasovců.

Jak je vidět, hlavní tíhu nesl generál Patton a američtí vojáci, proto musí mít řádné oslavy, zatímco ti sovětští sem přijeli pouze pít...

Zklamaní Američané

Článek v The New York Times z 22. dubna 1945 líčí dva dny po osvobození Aše a Hitlerových narozeninách, jak byli při vstupu do města Američané zklamáni, že je radostně nevítaly davy Čechů, a tak prý převzali město totálně nasazení Rusové a Poláci. (Muzeum HoryDoly)

Znudění a navonění vojáci generála Pattona

A jak přiznal voják, pozvaný na oslavu do Plzně v roce 2017: byli jsme dislokovaní na okraji Plzně, holek tam moc nebylo, tak jsme si z nudy zkoušeli vařit alkohol.

Samozřejmě že armáda generála Pattona, která skoro nebojovala vypadala jinak
než zbídačelá armáda SSSR, která v pětiletých bojích poztrácela statisíce svých kamarádů a spolubojovníků.A zatímco americká armáda na válce bohatla, Sovětský svaz umíral hlady..


Asi je nejlepší vložit příspěvek v diskuzi

ZMZLONICE

Proamerický oslavný text na hudbu dřívější komunistické propagandy o 1. kosmonautovi SSSR i světa - jde autorsky klesnout ještě hlouběji???
Nastal čas, abychom my, nekomunisté, ale ani nefanatičtí obdivovatelé USA začali psát skutečnou pravdu o historii Československa, potažmo České republiky. Fakta lze dohledat, stačí vědět, kde!

Štěpán Kotrba

doporučuji sledovat, jak Spojené státy jdou ke dnu, zatímco význam Ruska stoupá. A doporučuji si připomenout, že od Napoleona i od Hitlera Evropu vždy zachránilo až Rusko. Proč? Protože Rusko války nezačíná, Rusko války ukončuje, což se právě a opět potvrzuje na Blízkém Východě – v Sýrii.


Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/1613-saskarna-v-plzni-dobry-den-prapore-a-v-plzni-padl-jediny-americky-vojak


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNová studie: elektromobily mají výrazně vyšší emise než dieselová auta   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 06:27:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská unie: Nová studie Christopha Buchala z Kolínské univerzity ukazuje, že elektromobily mají výrazně vyšší emise než dieselová auta. Nikoli při samotném provozu, ale proto, že se spotřebuje obrovské množství energie při těžbě lithia, kobaltu a manganu, tedy nerostů, které jsou klíčové materiály pro výrobu baterií do elektromobilů.

Baterie pro automobil Tesla Model 3 znečistí planetu 11 až 15 tunami CO2. Životnost baterie je maximálně deset let, a to kdo ví jestli. Připočteme-li emise při výrobě elektřiny, jsme na nějakých 156 až 180 gramech CO2na kilometr oproti 73 až 98 gramech bez výroby elektřiny.

Co z toho vyplývá? Že různé ekotrendy jsou často jen dalším druhem skvělého byznysu a úžasného marketingu, ale s ekologií nemají absolutně nic společného.
______
Snižování emisí = zvyšování daní. Výroba elektrických aut = postupný přechod na auta s malým dojezdem, vysokou cenou (ne všem bude takové auto dostupné),přebujelou elektronikou a se zavedením 5G bude el.auto prakticky ovladatelné na dálku!

Zdroj: https://naseveru.org/2019/05/01/nova-studie-odhaluje-ze-elek...
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPetice: Vraťte veřejnoprávní média jejich koncesionářům!   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 06:11:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V těchto dnech byla zveřejněna petice některých politiků a televizních pracovníků, která vyzývá k obraně médií veřejné služby. Značně emotivně nám je zde předložena teze, podle níž jsou veřejnoprávní média v České republice „ohrožena“, a to ze strany „ústavních činitelů a jejich příznivců“. Petice žádá prosazení „zákonných pojistek, které tato média vymaní ze závislosti na politické (z)vůli mocných“.

My, níže podepsaní, se domníváme, že jde o naprosto bezprecedentní veřejnou lež a vyvolávání paniky, která má zakrýt skutečné ambice autorů oné petice, totiž totální a zákonem potvrzené ovládnutí veřejnoprávních médií, tzn. především veřejných prostředků ve výši celkem cca 10 miliard ročně, které musí podle zákona platit každý koncesionář (vlastník rozhlasového nebo televizního přijímače), tedy i my všichni. Jsme přesvědčeni, že autorům petice nejde o záchranu svobody slova, nýbrž o nekontrolovatelný dosah na tyto prostředky z našich kapes.

Zákony o České televizi a Českém rozhlase definují smysl a důvod existence těchto institucí (a tedy naplňování veřejné služby v médiích, za niž si platíme) takto:

Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního resp. rozhlasového) vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.

My, níže podepsaní, jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média tento úkol dlouhodobě neplní, jsou hlasateli jednoho typu názorů a ignorují nebo ostrakizují jiné, nepřipouštějí diskusi a likvidují názorovou pluralitu. Vyzýváme naše zastupitele, aby vrátili veřejnoprávní média do rukou těch, kdo si je platí, koncesionářů, a nepřipustili jejich ovládnutí jedinou názorovou a mocenskou skupinou.

Petici můžete podepsat ZDE:

https://www.petice24.com/vrate_veejnopravni_media_jejich_koncesionam?a=2

Praha 30. 4. 2019
Asociace nezávislých médií


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZemský škůdce   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 05:54:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mnohé překvapila vysoká účast na demonstracích proti Andreji Babišovi. Je za tím několik příčin. Tou nejméně závažnou je kupodivu Čapí hnízdo. Druhou v pořadí je premiérova minulost svázaná s Stb. Jen těžko se této zátěže zbaví.

Avšak tím pravým důvodem, proč Babiš bude v nepříliš vzdálené budoucnosti prohlášen za jednoho z největších škůdců této země je.... řepka. Její jedovatou žluť můžeme vidět už téměř všude. Marně se bude odvolávat na směrnice EU. U nás se do pohonných hmot přidává ještě více biopaliv než požaduje Unie.

To poškozuje motory a snižuje jejich životnost. Je proti zdravému rozumu vyrábět biopaliva za situace, kdy na výrobu jejich jednoho litru spotřebujeme 1,5 litru nafty. Za daného stavu se s tím dá těžko něco dělat, protože většina zákonodárců je napojena na toky peněz z výroby biopaliv....

Co je ale nejpodstatnější - řepka vyžaduje časté postřiky, např . Roundupem, což je prokazatelně jedna z nejjedovatějších chemikálií. Ten proniká do spodních vod a zamořuje je na desítky let. V půdě zabíjí žížaly a většinu mikroorganismů, kteří zde žijí. Podílí se na snižování počtu ptáků a dalších živočichů. V lidském organizmu zasahuje především ledviny.

Pozemky na kterých několik let roste řepka jsou těžce, většinou nevratně poškozovány. Pole, kterých si naši předkové tak vážili a chránili je se mění v jedovatý úhor.

Dříve byli lidé, kteří zničili např. zdroj vody veřejně popravováni na náměstích. Dnes se jim dostává výsad, bohatství a poct. Ale všeho do času.

Slávek Popelka

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán reagoval na americké „jaderné ultimátum“   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 05:48:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ministerstvo zahraničí USA v pátek varovalo před zavedením sankcí na dodatečnou výstavbu na území jaderné elektrárny Búšehr a vývoz obohaceného uranu z Íránu výměnou za uranovou rudu.

Předseda íránského parlamentu Alí Larídžání uvedl, že Teherán bude pokračovat v obohacování uranu, a to i navzdory tlaku ze strany Washingtonu.

„V souladu s jadernou dohodou může Írán vyrábět těžkou vodu, jelikož to neporušuje dohodu,“ citovala agentura ISNA oznámení Larídžáního.

Již dříve Spojené státy uvedly, že nebudou tolerovat obohacování uranu a výrobu těžké vody nad stávající limity. Ministerstvo zahraničí USA tak požádalo, aby Teherán podal Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) zprávu o „posledním vojenském aspektu jaderného programu“.

Írán však plány na vývoj jaderných zbraní popírá.

Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf v pátek varoval Spojené státy před rizikem eskalace, která by mohla skončit válečným konfliktem. Hormuzský průliv dle něj může být jakousi jiskrou, která by mohla rozpoutat válku, obzvláště, pokud nebudou naladěny odpovídající komunikační kanály mezi Íránskými revolučními gardami a americkou armádou. Právě tyto instituce byly nedávno označeny za „teroristické organizace“.

Společný komplexní akční plán

V roce 2015 dosáhl Írán s šesti mezinárodními zprostředkovateli (Rusko, USA, Británie, Čína, Francie, Německo) historické dohody o řešení dlouhodobého problému íránského atomu. Tehdy byl přijat Společný komplexní akční plán (IFAP). Realizace dohody vedla ke zrušení finančních a ekonomických sankcí proti Teheránu, které zavedla Rada bezpečnosti OSN spolu se Spojenými státy a Evropskou unií.

V květnu loňského roku Donald Trump oznámil, že Washington odstupuje od jaderné dohody s Íránem a obnovuje všechny sankce proti Íránu, včetně těch sekundárních. Sankcemi tak byly zasaženy i ostatní země, které obchodovaly s Teheránem.

Zbývající členové této šestice však s tímto krokem Spojených států nesouhlasili.

Zdroj: ISNA, Sputnik

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaduro vyzval armádu, aby byla připravena bránit Venezuelu před útokem USA   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 05:43:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Maduro opakovaně varoval Spojené státy před zapojením armády do probíhající politické krize ve Venezuele. Jeho poslední proslov k vojákům přichází po neúspěšném vojenském povstání, kterému velel šéf opozice Juan Guaidó.

Prezident Nicolás Maduro vyzval armádu, aby byla „připravena“ na to, že Spojené státy zahájí útok ve Venezuele. V sobotu o tom informovala agentura France-Presse.

Maduro vojákům oznámil, že mají „být připraveni bránit svou zemi se zbraněmi v rukou, pokud se USA jednoho dne odváží dotknout této posvátné země“.

Taková slova zazněla v prezidentově projevu na vojenské základně, kde se shromáždilo několik tisíc vojáků.

Očekává se, že opoziční vůdce Juan Guaidó uspořádá další stávku, a bude chtít, aby se do protestů na vojenských základnách Venezuely zapojily ozbrojené síly.

Politická krize ve Venezuele vyvrcholila tento týden, když šéf opozičního Národního shromáždění a samozvaný prezident Juan Guaidó informoval o konečném tlaku na svržení Madura. V úterý Guaidó vyzval venezuelské vojáky a armádu, aby se zapojili do jeho pokusu o státní převrat.

Šéfa opozice uposlechla jen část vojáků a prezident Nicolás Maduro následující den prohlásil, že povstání bylo neúspěšné.

V pátek některá média informovala o tom, že se venezuelský ministr obrany Vladimir Padrino López spolu s dalšími představiteli elity země údajně dohodl s Trumpovou administrativou na zatčení prezidenta Nicolase Madura a na předání moci opozičnímu lídrovi Juanovi Guaidóvi. Podle dohody měl být Maduro zatčen tento týden, a to během pokusu o převrat.

Zdroj: https://sptnkne.ws/muFd

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritský ministr zahraničí ocenil čínský přínos pro rozvoj Afriky   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 05:40:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt 3. května při návštěvě Keni v rozhovoru pro novináře řekl, že Čína přispěla obrovským přínosem k rozvoji afrického hospodářství a společenství.

Jeremy Hunt po setkání s keňskou ministryní zahraničí Monicou Jumovou na tiskové konferenci řekl, že Velká Británie oceňuje železnici Mombasa-Nairobi a další velké projekty, které postavila Čína, Čína přispěla obrovským přínosem k rozvoji Keni i afrického hospodářství a společenství.

Jeremy Hunt a Monica Jumová uvedli, že Velká Británie a Keňa budou nadále posilovat spolupráci v oblasti obchodu, regionální bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Keňa je poslední zastávka Huntovy návštěvy v Africe. Hunt také navštívil Senegal, Ghanu, Nigérii a Etiopii.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský a americký prezident vedli telefonický rozhovor o bilaterálních a mezinárodních otázkách   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 05:39:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump vedli 3. května telefonický rozhovor o bilaterálních a mezinárodních otázkách.

Portál Kremlu zveřejnil 3. května deklaraci, ve které se uvádí, že Putin téhož dne vedl na pozvání dlouhý telefonický rozhovor s Trumpem. Oba vedoucí představitelé jednali o současném stavu a perspektivě bilaterálních vztahů a diskutovali hlavně o hospodářské spolupráci. Obě strany vyslovily přání k rozvoji vzájemně výhodných ekonomických a obchodních vztahů a vyjádřily ochotu vést aktivní dialog o mnoha otázkách, včetně strategické stability.

Putin podle deklarace informoval Trumpa o hlavních výsledcích jeho setkání se severokorejským nejvyšším vedoucím představitelem Kim Čong-unem, ke kterému došlo 25. dubna ve Vladivostoku, a zdůraznil, že severokorejská strana svědomitě plní své povinnosti, což by mělo být zohledněno ve snížení sankcí a tlaku na KLDR. Obě strany se shodly na tom, že současným hlavním úkolem je pokračovat v likvidaci nukleárních zbraní na Korejském poloostrově a realizovat dlouhodobou normalizaci situace na Korejském poloostrově.

V deklaraci se také uvádí, že obě strany jednaly o situaci na Ukrajině. Putin zdůraznil, že pro řešení domácího sporu na Ukrajině má velký význam Minská dohoda a noví ukrajinští vedoucí představitelé by měli podniknout skutečná opatření na plnění této dohody.

Pokud jde o situaci ve Venezuele, Putin v dialogu zdůraznil, že pouze venezuelští lidé mají právo rozhodnout o budoucnosti své země. Vnější síla, která zasahuje do vnitřních záležitostí Venezuely a snaží se násilně změnit vládnoucí systém, naruší perspektivu politického řešení krize.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJižní Korea: Severní Korea testovala vysílače krátkého dosahu   
Pridal tk Neděle 05 květen 2019 - 05:38:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jižní Korea 4. května prohlásila, že Severní Korea ve stejný den testovala několik vysílačů krátkého dosahu, typ vysílačů není znám.

Jihokorejská tisková agentura Yonhap News citovala jihokorejské velitelství společných štábů, že Severní Korea v době od 9:06 do 9:27 hod. místního času vypálila od Wonsanu v provincii Kangwon směrem na severovýchod několik vysílačů krátkého dosahu neznámého typu, dolet odpálených zařízení byl 70 až 200 km.

Jihokorejské velitelství společných štábů prohlásilo, že jihokorejská vojenská strana posílila monitorování a ostražitost ohledně možnosti dalších severokorejských testů. Jižní Korea a Spojené státy v současnosti analyzují situaci a snaží se získat víc informací o vysílačích, včetně typu vysílačů. Současně se na ně připravují.

Severní Korea o tom zatím nezveřejnila žádnou zprávu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2771 sec,0.0775 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,945kB