Čtvrtek 09 květen 2019
Demografická krize: Rusko usnadní udělování ruského občanství Ukrajincům   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:54:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Návrh prezidenta Putina usnadnit všem ukrajinským občanům získat ruské občanství představuje odvážnou snahu ucházet se o přízeň sousedů z civilizačně podobné země coby „náhradních migrantů“, a povede to ke konkurenci s Polskem, historickým soupeřem Ruska, kvůli těmto cenným „lidským zdrojům“.

Trendy obyvatelstva

Není žádným tajemstvím, že Rusko mělo po rozpadu Sovětského svazu vážné problémy s udržením velikosti obyvatelstva, a vloni poprvé zaznamenalo pokles populace za poslední desetiletí. Tento proces probíhá souběžně s prudkým nárůstem porodnosti mezi muslimskou menšinou v zemi a pravděpodobně povede k tomu, že přibližně jedna třetina obyvatelstva bude v příštích 15 letech praktikovat islám, uvedl ruský Velký muftí.

Moskva si je dobře vědoma společensko-politických výzev, které tento hluboký demografický posun může znamenat, zejména pokud se prokáže, že kontroverzní článek 282 trestního zákoníku je nedostatečný pro preventivní řešení nebezpečného zesílení krajně pravicových ultra-nacionalistických myšlenek, které by mohly nakonec inspirovat teroristické útoky, podobné útoku ve městě Christchurch, jejichž cílem by bylo vyprovokovat destabilizující tzv. „střet civilizací“ uvnitř hranic země. Bez ohledu na to, jak vizionářský Putinův manifest z roku 2012 o etnickém původu a přistěhovalectví je, není možné, aby byl dokonale aplikován v praxi, takže by mělo být považováno za samozřejmé, že nakonec dojde k určitým bezpečnostním incidentům.

Rýsující se potíže?

V loňském roce OSN předpověděla, že se do roku 2050 sníží počet ruského obyvatelstva o 11 milionů lidí, což je jeden z důvodů, proč premiér Medveděv na začátku dubna upozornil na potřebu zabránit demografickému kolapsu, podobnému tomu, který nastal v 90. letech. Tento druhý kolaps, o kterém nepřímo mluvil, by mohl mít co do činění s faktem, že tato očekávaná ztráta obyvatelstva, což bude pravděpodobně vedeno stárnoucí titulární národností pravoslavných ruských Slovanů, povede k dokonce ještě většímu nárůstu muslimů, což by zřejmě mohlo zdůraznit sociálně-politické výzvy, které jsou obvykle spojeny s tímto druhem demografického přechodu ve většině křesťanských zemí. Ačkoliv prezident Putin zavedl politiku dávat velkorysé dotace ženám, které porodí dvě nebo více dětí, pravděpodobně si je vědom toho, že to nebude tak úspěšné, jak by bylo třeba k zachování jednak velikosti populace, tak stávající náboženské rovnováhy, proto se nyní snaží proaktivně ucházet o přízeň Ukrajinců jako „náhradní migranty“.

„Civilizačně podobní náhradní migranti“

Tito sousedé jsou „civilizačně podobní“ Rusům v tom, že to jsou většinou pravoslavní Slované, kteří hovoří příbuzným jazykem, a jejich případná rozsáhlá migrace do země by teoreticky mohla vyvážit prudký nárůst porodnosti muslimské populace v Rusku a vykompenzovat předpokládaný celkový pokles populace. To byl pravděpodobně jeden z důvodů, proč prezident Putin právě vydal dekret, který usnadňuje lidem z Donbasu získat ruské občanství, a brzy poté prohlásil, že tato politika by mohla být rozšířena a vztahovat se na všech 40 milionů lidí na Ukrajině. Téměř před deseti lety žilo v Rusku méně než 2 miliony Ukrajinců, jak vyplývá ze sčítání lidu z té doby, což je zhruba stejné množství lidí, kteří se od státního převratu Euromajdanu v roce 2014 přestěhovali do Polska kvůli hledání práce, kde však většina z nich v současné době nemá žádnou možnost získat občanství a mnoho z nich nyní údajně zvažuje přestěhování do Německa nebo jiných západoevropských zemí.

Polsko versus Rusko

Nicméně populaci Polska také trápí podobné problémy, jaké má Rusko, v tom smyslu, že prodělává přirozený pokles, stejně jako mnohé vyspělé ekonomiky. Takže Ukrajinci by možná mohli pro Varšavu fungovat jako „civilizačně podobní“ „náhradní migranti“ stejným způsobem, jako pro Moskvu, což by mohlo znamenat, že by si tito dva historičtí soupeři mohli konkurovat v získání cenného „lidského zdroje“. Na rozdíl od dob minulých nebude toto soupeření vedeno vojenskými prostředky a vykonáváno v geopolitické sféře, ale půjde o boj měkké moci s výsledkem, jenž bude nakonec určen tím, která z těchto dvou zemí poskytne atraktivnější ekonomické vyhlídky pro „nově příchozí“. Zatímco Rusko má geograficky rozsáhlou Euroasijskou hospodářskou unii, kterou řídí Moskva, Polsko má slibnou „Iniciativu tří moří“, kterou řídí Varšava, s níž souvisí dodatečná výhoda členství v EU.

Závěrečné myšlenky

Je těžké předvídat, zda by se Ukrajinci, žijící v Polsku, přestěhovali v reakci na návrh prezidenta Putina ohledně občanství do Ruska, nebo zda se tam místo nich přestěhuje nová skupina jejich krajanů, kteří stále žijí ve své vlasti, ale je jasné, že Moskva v současné době soupeří s Varšavou a snaží se nalákat Ukrajince jako „civilizačně podobné“ „náhradní migranty“, aby vykompenzovala přirozený úbytek obyvatelstva a udržela si svou dosavadní náboženskou rovnováhu, která se začne v následujících letech dramaticky měnit kvůli prudkému nárůstu muslimské porodnosti. Na rozdíl od Merkelové a její implicitní politiky „náhradní migrace“ z „globálního jihu“ má prezident Putin snahu získat spíše Ukrajince z bývalého Sovětského svazu, avšak v obou případech se zdá, že každý z nich rezignoval na fakt, že demografické problémy země nebudou vyřešeny bez rozsáhlého přílivu přistěhovalců.

Andrew Korybko

Demographic Crisis: Russia to Facilitate the Granting of Russian Citizenship to Ukrainians vyšel 30. dubna 2019 ma Global Research. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/05/7903-demograficka-krize-rusko-usnadni-udelovani-ruskeho-obcanstvi-ukrajincum.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponEvropská unie znemožňuje obyvatelům bránit se proti případnému útoku islámských teroristů či migrantů   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:48:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Evropě se stále zvyšují bezpečnostní problémy zejména v souvislosti s příchodem nelegálních a neidentifikovaných migrantů z Blízkého východu a z Afriky. To je prostě fakt. Jak jinak odůvodnit betonové zátarasy rozmístěné po Praze v okolí Staroměstského náměstí a navýšení počtů policejních hlídek v období nadcházejících velikonočních svátků? V této souvislosti ale zní absurdně pokus Evropské unie znemožnit obyvatelům bránit se proti případnému útoku. V mnoha zemích západní Evropy se už podařilo zakázat držení většiny zbraní, ať již palných nebo bodných a sečných.

Dokonce ve Švédsku nesmíte použít ani pepřový sprej a v Německu musí mít i řemeslník doklad, že své nářadí smí používat. Absurdita dostoupila tak daleko, že při nedávných útocích u Westminsterského paláce v Londýně se ukázalo, že střelnou zbraň u sebe neměli ani policisté.

Několik rozumných států ale v Evropské unii ještě zůstalo. Tyto státy umožňují svým občanům získat střelné zbraně za přísných, ale spravedlivých podmínek a chladné zbraně většinou ani neřeší. Mezi těmito státy je i Česká republika. Bohužel si toho všimla Evropská komise a už se hrnula nedostatek napravit. Byla vydána přísná směrnice o zbraních, která je výrazným zpřísněním již existující směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní). Tato nová úprava pod rouškou odstranění překážek vnitřního trhu zakazuje různé palné zbraně a navíc se už rovnou ví, že by to byl jen začátek. Směrnice se má po dvou letech znovu přehodnotit, tedy nejspíš zpřísnit.

Česká republika tedy zvolila takový postoj, že sice vytvořila implementační novelu, ze které je vidět, co za nesmysl směrnice je a jak by narušila perfektně fungující český systém nabývání střelných zbraní, ale současně podala žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie (ESD). Přijetí implementační novely zastavila do doby stanoviska ESD.

Směrnice požaduje zakázat některé druhy poloautomatických zbraní, zásobníky s kapacitou nad 20 nábojů, resp. 10 nábojů, povinná registrace by se nově týkala poplašných a signálních zbraní, znehodnocených zbraní a reprodukcí některých historických zbraní (jednoraných a dvouraných předovek). Je v ní ustanovení zmírňující situaci pro současné držitele zbrojních průkazů, tím víc je ale směrnice diskriminační (noví držitelé zbrojních průkazů versus „staří” držitelé zbrojních průkazů).

Žaloba podaná k ESD směřuje k neplatnosti směrnice o kontrole zbraní. Důvodem je hlavně flagrantní překročení pravomocí unijního zákonodárce (zasahuje do vnitřní bezpečnosti státu). Dále podle ČR byla přijetím směrnice porušena zásada proporcionality, zásada právní jistoty a směrnice má dle žaloby také diskriminační povahu.

Návrh na zrušení směrnice se už dostal k tzv. generálnímu advokátovi ESD, tedy pro tuto kauzu určené generální advokátce Eleanor Sharpstonové. Většina rozhodnutí ESD prakticky kopíruje stanovisko generálního advokáta. Bohužel její stanovisko je zamítavé, přitom se některými důležitými argumenty české strany ani ve svém textu nezabývala. Dá se tedy předvídat, že česká žaloba bude smetena ze stolu a dál si česká vláda bude muset vybrat, zda směrnici implementuje, přestože s ní nesouhlasí a způsobí to velké potíže. Nebo se ČR vystaví riziku sankcí EU za to, že směrnici do českého právního řádu nepřenese.

Je třeba připomenout, že Česká republika v tom není osamocená. V podání žaloby k ESD Českou republiku podpořily i další státy: Maďarsko a Polsko. To ale nestačí ani na blokační menšinu v Radě EU. Dá se však společně zamyslet nad možným společným postupem v Radě EU, v národních parlamentech, po květnových volbách v Evropském parlamentu apod. V České republice je cca 300 tisíc držitelů střelných zbraní. Většiny z nich by se směrnice mohla dotknout. Hlavně by ale hrozilo, že se spousta zbraní a střeliva dostane na černý trh, což je i v úplném rozporu s deklarovaným cílem směrnice. To je pro mě osobně naprosto nepřijatelné a v tomto smyslu podporuji všechny naše legální držitele zbraní, kteří by ve svých právech neměli být omezováni ze strany EU. A pokud tomu tak má být, potom je opravdu na zvážení vypsání celostátního referenda o setrvání v EU. Ať naši občané rozhodnou, čemu dávají přednost, jestli svobodě legálního držení zbraní anebo omezování jejich práv ze strany EU.

Radovan Vích je poslancem PS PČR za SPD

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMýtus svobody v dnešním kapitalisticko-socialistickém Západě. Příkladem je sociální síť Gab jenž měla být bez cenzury   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:43:55 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kritika Klausa za zákon proti cenzuře byla správná. Argumentace, že si Klaus může založit vlastní síť je zcela korektní a jedná se o jedinou legitimní a uskutečnitelnou cestu. Dodávám příklad, který už dva roky s úžasem sleduji. Přikládám pro ilustraci fakta, jak vypadaly poslední dva roky svobodné možnosti založení nové sociálně sítě. Sociální síť pod názvem GAB.

Tři měsíce po založení sociální sítě Apple zamítl možnosti publikování aplikace na Apple Store. Nejdříve z důvodu hypotetické možnosti zveřejnění pornografie, následně pro "nenávistné projevy".

Čtyři měsíce od založení sítě Gab, Twitter odstřihl platformu od volně přístupné API. Důvod nesdělil.

8 měsíců od založení platformy byla aplikace vymazána z Google Play pro porušení zásad proti nenávistným projevům, respektive pro nedostatečné moderování diskuzí(čti žádná cenzura).

Po 15 měsících Azure(Microsoft hosting,databáze,Identity managment, etc.) pohrozil vypnutím služeb, pokud nebude smazáno několik "extrémních příspěvků na síti".

Gab zde měl celý hosting.

2019

Paypal zrušil přístup společnosti Gab. Společnost se ocitla v situaci, kdy nebyla schopna vybírat peníze na své fungování.

Stripe zrušil přístup společnosti Gab. Společnost se ocitla v situaci, kdy nebyla schopna vybírat peníze na své fungování.

Coinbase, Square, Cash App zrušil společnosti možnost plateb(tedy včetně služby co převádí bitcoiny), společnost se znovu ocitla v situaci, kdy nebyla schopna vybírat peníze na své fungování.

StartEngine je zabanoval na své finanční platformě a odmítl vrátit 150 000 dolarů, které jim za to Gab zaplatil.

Shrnutí

Pokud si chcete založit alternativní sociální síť, kde nebude cenzura, musíte ještě založit banku, postavit datové centrum, vyvinout nový operační systém, začít vyrábět nové telefony s tímhle systémem a ideálně si založit i vlastní stát.

Autor: Michal Urban

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSchwarzenberg: Pár tisíc uprchlíků bychom přijmout měli! Řveme, jako by nám řezali krky!   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:41:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Pár tisíc uprchlíků bychom přijmout měli!“, prohlásil Karel Schwarzenberg. Asi tak 80 000. Prý se u nás rozpustí jako kostka cukru v čaji. Tomu však odporují dramatické zkušenosti s uprchlíky a realita v západních zemích.

Podle Schwarzenberga prý řveme, jako by nám řezali krky. To je ale povážlivě vědomé a cynické avizování imigrantské brutality a zločinnosti, jak ji známe ze západních zemí. Jen si odplivnout!

Odřekne se pan Schwarzenberg a jeho strana TOP 09 takovýchto uchýlených konceptů a programových prohlášení (učiněných už cca před 3 lety) nebo s nimi sveřepě kuje budoucnost a jde do nadcházejících evropských voleb?

Zdroj: eurabia

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVědci našli způsob, jak zabránit smrti způsobené rakovinou   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:38:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tým výzkumníků ve Švýcarsku nalezl způsob, jak zabránit tvorbě metastáz, které komplikují léčbu rakoviny a zhoršují prognózu stavu pacienta. Klíčovou roli na tom hrají sloučeniny jako activin B a receptor ALK7.

O těchto výsledcích informuje Science Alert. Jak podotýká portál, během experimentů vědci použili myší model neuroendokrinního karcinomu pankreas a karcinomu prsu.

Ukázalo se, že přítomnost ALK7 je spojena s nižší pravděpodobností recidivy nádoru. Současně docházelo k brzdění vývoje metastáz při vysoké úrovni koncentrace receptoru.

Obě molekuly jsou částí signální cesty, která nutí rakovinové buňky vstupovat do naprogramované fáze buněčné smrti - apoptózy. K aktivaci receptoru dochází, když se váže na ligand - activin B. Je známo, že activiny, včetně activinu B, hrají roli v regulaci růstu a šíření buněk, metabolismu, zajišťují imunitní reakce a regulují menstruační cyklus.

Podle informací je zapotřebí provést další výzkumy pro vývoj nových metod léčby rakoviny na základě dosažených výsledků.

Zdroj: Science Alert

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRusko vypovědělo dva švédské diplomaty   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:35:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruské ministerstvo zahraničí rozhodlo o vypovězení dvou švédských diplomatů ze země, informovaly noviny Expressen s odkazem na zástupce švédského ministerstva zahraničí Patrica Nilssona.

„Švédsko dříve informovalo, že vízum jednoho z ruských diplomatů nemůže být prodlouženo, později jsme odpověděli zamítnutím dalších dotazů ze strany ruského velvyslanectví,“ řekl.

Díky tomu se vypovězení švédských diplomatů stalo odpovědí na odmítnutí Švédska poskytnout víza dvěma příslušníkům ruského ministerstva zahraničí.

Nilsson prohlásil, že rozhodnutí ruské strany Švédy mrzí.

Ruské ministerstvo zahraničí opakovaně zrcadlově reagovalo na činnosti švédských kolegů. K podobnému incidentu naposledy došlo v prosinci minulého roku.

Zdroj: Expressen

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMaduro z armády po neúspěšném pokusu o státní převrat vyhnal desítky vojáků   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:29:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Venezuelský prezident Nicolás Maduro podepsal výnos, na základě kterého budou desítky vojáků, včetně vysoce postavených, vyhnány z řad ozbrojených sil a budou zbaveny hodnosti kvůli jejich nedávnému zapojení do pokusu o státní převrat.

Jak uvádí rozhlasová stanice Caracol s odkazem na oficiální Gaceta Oficial, tato opatření se týkají i bývalého ředitele Bolívarské služby rozvědky SEBIN divizního generála Manuela Figuera, pěti podplukovníků, čtyř majorů, čtyř kapitánů, šesti poručíků a 35 seržantů.

Mezi propuštěnými vojáky je podplukovník Národní bolívarské gardy Ilich Sánchez, který v posledních měsících vedl ochranku Národního shromáždění, která je v opozici.

Opozice ve Venezuele se 30. dubna pokusila o státní převrat. Opoziční vůdce Juan Guaidó se nezákonně prohlásil za dočasného prezidenta Venezuely a jeho přívrženci se s malou skupinou vojáků shromáždili v Caracasu před vojenskou základnou. Dříve Guaidó vyzval národ Venezuely a vojáky, aby vyšli do ulic k dokončení operace Svoboda, kdy chtěl svrhnout prezidenta Nicoláse Madura. Prezident a ministr obrany informovali o věrnosti ozbrojených sil legitimní vlasti. Oficiální úřady informovaly o neúspěchu státního převratu a Maduro nařídil vyšetřování událostí z 30. dubna.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mwCz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRychlá reakce: Baltské loďstvo reagovala na vplutí lodí NATO   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:24:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Síly Baltského loďstva okamžitě reagovaly na vplutí lodí NATO do Baltského moře. Posádky víceúčelových bojových letounů Su-30SM námořního letectva Baltského loďstva procvičily útoky letadlových prostředků na povrchové cíle v mořských výcvikových prostorech v Baltském moři.

S krytím stíhacího letounu Su-27 provedli piloti lety do daného mořského území, aby odhalili situaci a také provedli výcvikové útoky na cíle, které simulují nepřátelské lodě. Cvičení se účastnilo přes deset letadel námořního letectva Baltského loďstva.

K posílení námořní skupiny loďstva byly vyslány korveta Bojkij a velká výsadkářská loď Minsk. Na jednom z polygonů na pobřeží Kaliningradské oblasti byly zničeny lodě nepřítele v Baltském moři pobřežními raketovými systémy Bastion. Činnost sil Baltského loďstva probíhá jako rychlá reakce na vplutí do pobaltské oblasti amerického raketového torpédoborce Gravely a také lodí NATO K. Pulaski, Gokova a Juan de Bourbon.

S cílem urychlené reakce na případné mimořádné situace v oblasti Baltského moře provádějí síly a prostředky Baltského loďstva soubor opatření na monitorování činností lodí NATO.


Zdroj: https://sptnkne.ws/mw7R

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump zavedl nové sankce proti Íránu   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:19:30 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump ve středu podepsal dodatečný výnos o sankcích ohledně těžby a výroby kovů v Íránu. Text výnosu zveřejnil Bílý dům. USA daly společnostem obchodujícím s Íránem 90 dnů.

Omezení se dotknou výroby železa, oceli, hliníku a mědi.

Sankce jsou namířeny jak proti íránským výrobcům a majitelům výroby kovů v této zemi, tak i proti těm, kdo obchoduje s kovy z Íránu. Jejich aktiva v jurisdikci USA může zablokovat americké ministerstvo financí.

Výnos nabyl platnost v okamžiku podpisu a na ukončení transakcí mají společnosti tři měsíce. Po vypršení této lhůty mohou být zavedeny sankce.

Také jsou zakázány dodávky do Íránu produkce a vybavení na těžbu a výrobu těchto kovů.

Později Trump oznámil, že zavedené sankce zasáhnou deset procent íránského exportu.

„Od našeho vystoupení z íránské dohody, která je zničená a neobnovitelná, USA předložily 12 podmínek, které navrhují základy pro všestrannou dohodu s Íránem. Počítám s tím, že se někdy setkám s íránskými lídry, abychom dohodu uzavřeli, je to velmi důležité, aby Írán měl budoucnost, kterou si zaslouží,“ poznamenal americký prezident.

Jaderná dohoda

V roce 2015 dosáhl Írán a šestice mezinárodních zprostředkovatelů (Rusko, USA, Británie, Čína, Francie, Německo) historické dohody o řešení dlouhodobého problému íránského jaderného potenciálu.

Byl přijat společný komplexní akční plán, jehož realizace zrušila pro Írán dříve zavedené ekonomické a finanční sankce Rady bezpečnosti OSN, Spojených států a Evropské unie.

V květnu 2018 Donald Trump oznámil, že Washington odstupuje od dohody. Zároveň informoval o obnovení všech sankcí proti Teheránu. Včetně sekundárních, tedy proti jiným zemím obchodujícím s Íránem. Kromě toho byl stanoven cíl snížení vývozu íránské ropy na nulu.

Zbývající pětice a Teherán se dohodly na vytvoření finančního mechanismu pro platební styky pomocí obcházení sankcí ze strany USA.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mwCs

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína a EU zastávají stejný názor ve venezuelské otázce   
Pridal tk Čtvrtek 09 květen 2019 - 06:08:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang ve středu uvedl, že Čína chce posilovat komunikaci s EU a dalšími stranami, aby společně hrály konstruktivní roli při politickém řešení situace ve Venezuele.

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová se podle informace 7. května setkala s mezinárodní skupinou pro venezuelskou otázku. Federica Mogheriniová uvedla, že všechny strany by se měly vyhnout eskalaci situace a neměly by zvažovat vojenský zásah. Politická cesta je jediný způsob na řešení venezuelské otázky. Příslušné strany se rozhodly posílit koordinaci se Skupinou Lima, s Karibským společenstvím, se Spojenými státy, Ruskem, Čínou, Kubou a s dalšími zeměmi.

Geng Shuang řekl, že čínský postoj k řešení venezuelské otázky je prosazovat Chartu OSN a základní pravidla mezinárodních vztahů. Spor by měly vyřešit dotčené strany politickým dialogem v rámci Ústavy. Je třeba zabránit vnějšímu zásahu do vnitřních záležitostí Venezuely a jednostranným sankcím.

Čína je ochotna posílit komunikaci s mezinárodním společenstvím a společně hrát konstruktivní roli na podporu co nejrychlejšího politického řešení situace.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2179 sec,0.0597 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,916kB