Pátek 07 červen 2019
Židům nenaléváme   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 18:48:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Před pár lety jsem měl možnost pročítat protektorátní noviny. Zarazilo mne, jak prostě, jednoduše a logicky byli Židé označeni za původce všeho zlého, co Evropu začátku dvacátého století potkalo.

Presstituti té doby používali určitou množinu axiomů, a z ní pak logicky dovodili závěry, o které zadavateli šlo. Žasnul jsem nad argumentační lehkostí, z níž vyplývalo, že nakupovat u Žida je vlastenecký zločin, a obsloužit Žida může jen člověk bez morálních zásad. Tato propaganda fungovala bezvadně a následný odvoz Židů na převýchovu proběhl hladce a bez problémů.

Technika axiomů v současné propagandě má též své zásadní místo. Vzpomínám na doby, kdy jsem rozšifrovával tento systém při konfrontaci Televizních novin a Hlasu Ameriky. To, že se režimy navzájem označovaly jako zločinné, bylo nasnadě, ale začal jsem si uvědomovat podprahové účinky v rámci modifikací tohoto způsobu informování: Jeden příklad – spřátelená vojenská seskupení byla vždy označena jako „smlouva“, nepřátelské armády jako „pakt.“ Mělo to v příjemci zprávy vyvolat okamžitý podprahový odpor k označené věci, ačkoli v obou případech vždy šlo jen o bandu zelených mozků.

Dnešní mainstream a ani alternativní média se podobným praktikám nevyhýbají. V České televizi vždy slyšíme o levičácích jen jako o aktivistech a extrémisté jsou pouze pravicoví, i když se většinou s policajtama mlátí jen neomarxistická hovada – ehm – levicoví aktivisté. A také slýcháme z různých médií v souvislosti s označením některých osob naprosto rozdílnými přívlastky, které se liší podle zaměření webu, ačkoli označují jednoho a toho samého člověka: Elf x Havloid, Vlastenec x Populista, Odpůrce migrace x Xenofob, Piráti x Česká frenčíza ultralevičáckých eurosmažek, Greta x Hysterka,… A tak by se dalo pokračovat asi hodně dlouho. Důsledkem tohoto nálepkování je nepatrně, ale dlouhodobě stoupající vzájemná neúcta k nositelům jiného názoru, která spirálovitě stoupá k otevřené nenávisti. Ostatně výzva jakéhosi druhořadého zamindrákovaného politika k podřezání prezidenta tohoto státu či napadení Jakla v metru už je zjevným důkazem toho, že sranda skončila.

V našem světě se v rámci stupňované nenávisti začínají objevovat prvky, která zaváděli Hitler s Goebbelsem po nástupu k moci: Lidé s odlišným světonázorem nejsou hodni toho, aby dostali večeři či dokonce aby jejich dítě navštěvovalo školu. Největší džouk je to, že odmítnutými občany jsou lidé označovaní jako „pravice“ a ti, kteří jim odmítli poskytnout službu, jsou označováni jako „levicově orientovaní.“ Aby si osud ještě více zalaškoval, stává se to v zemi, kde Áda s Pepíkem podobné praktiky před devadesáti lety zaváděli. Jen teď to dělají ti „správní“ proti těm „špatným.“ Ale kdo určil, kdo je ten správný a kdo ten špatný? Poprosím váženého čtenáře, aby si znovu přečetl úvod tohoto článku.

Dobrá, povýšíme svůj antagonismus na úroveň vzájemných pakáren: Zrušíme festival, protože tam hraje Ortel nebo Řezník, Rusy necháme jít spát pod most, členy AFD vůbec nepustíme do hospody. Nebudeme kupovat pečivo od Penamu, raději sem budeme vozit toasty odjinud a Babiše udáme. Tyto ústrky se budou stupňovat, protože druhá strana není tak blbá, aby si to nechala líbit. Mezi lidmi to začne vřít i kvůli takovým myslitelům jako Jan Hřebejk: Hloupým občanům s nesprávným názorem doporučuje, ať nechodí k volbám. To je už jen krok k tomu, abychom jim odebrali volební právo, protože demokracie podle Jeho Veličenstva znamená sto procent lajků a žádný pochybnosti. Demokracii si rozvracet nedáme! Jako bych to už někdy slyšel z komunistických tlam. A jsme opět u toho – kdo a jak určí, co je špatné a co dobré? Křikem? Zjevnou šikanou? Ovládnutím mainstreamu a umlčením myšlenkových oponentů? Je to pak ještě demokracie?

Respekt k názoru druhého je základním kamenem demokracie. Součástí takového respektu je diskuse formou argumentace, při které se hledá se průsečík společné pravdy. V současnosti to ale vypadá tak, že pravdu má jen ten, kdo je nejvíc slyšet. Áda musí v pekle uchcávat smíchy.

Zdroj: http://dfens-cz.com/zidum-nenalevame/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponCo vy na to, miliony sraček?   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 03:53:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Syn spočítal počet křiklounů na Václaváku...

Václavák je bulvár o délce 682 m a šířce 60 m, což je plocha 682x60=40920 m2. Tato plocha ovšem zdaleka nebyla plně využitelná pro křičící dav, neboť na této ploše jsou stromy, obrubníky, auta, stánky, květinové záhony, tribuna exhibicionistů, reprodukční a tv technika s obsluhou, osvětlení, socha koně, vchod do metra, etc. Dále jsou tu turisti a náhodní chodci, policie, naháněči erotických klub, etc.

Pro davové exhibice je z uvedené plochy využitelných tak cca 70-80%. Kdyby jeden účastník demonstrace "spotřeboval" 1 m2, aby se tu mohl vykřičet, tak na plnou plochu náměstí by se jich vešlo právě 40920, ovšem na redukovanou plochu (s ohledem na 80ti%ní využitelnost plochy václaváku) by se jich vešlo méně, 40920x0,8=32736 demonstrantů... Uvážíme-li min. plochu, kterou při „řádně“ zahuštěném davu „spotřebuje“ 1 demonstrant cca - 0,5 m2, což je cca 0,7m x 0,7m (hladový odborář s osobním prostorem), tak těch křiklounů by bylo 32736/0,5=65472, ale spíše méně…

Navíc, dolní část náměstí nebyla zaplněná a Češi se mají za Babišovy vlády dobře, takže 40-60% je jich otylých…. Reálně tedy spíše 40920x0,7/0,7=40920. 40 tisíc! To je ale číslo téměř 3x menší, než nám oznámili organizátoři a papouškující novináři. Tak mi to spočítal syn, který chodí do 7. třídy ZŠ. Zřejmě má víc rozumu než organizátoři davu….

Jar. Pejčoch

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMilion chvilek proti demokracii aneb Majdan roku z Václaváku   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 03:38:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na Václavském náměstí probíhá v celé historii svobodné a demokratické České republiky nejvážnější pokus o protidemokratický převrat, pokus o nedemokratickou, násilnou změnu výsledků voleb a pokus o násilné a anti-demokratické nainstalování nezvolitelných „politiků“ k moci. To je přesně to, oč tu běží. Nic více, nic méně.

V poslední době vidíme poměrně intenzivní aktivity na tomto poli. Viděli jsme zrealizovaný převrat na Slovensku pod záminkou vraždy novináře. Viděli jsme poměrně úspěšný převrat v Rakousku, kde došlo k anti-demokratickému zmanipulování výsledků voleb mimo-demokratickými metodami diskreditování „nevhodných“ politiků a vlastenců cíleně a uměle vytvořenou a zmanipulovanou „aférou“. Jak z učebnic komunistické (staro-bolševické) Státní bezpečnosti (StB).

Celá snaha o zvrácení demokratických poměrů a anti-demokratické dosazení „prokádrovaných multikulti-neo-soudruhů“ do mocenských pozic má svůj původ zřejmě v brutální leč zoufalé snaze neo-marxistických (neo-bolševických) fanatiků o „zabetonování“ multikulti totality. Nebo, chcete-li, soft-totality. I když jde čím dál více o hard-totalitu. V některých chvílích přímo o Hard Core totalitu, jak ukazuje zvůle stávajícího mocenského aparátu a jeho slouhů při útocích na slušné lidi, vlastence (Marine LePen, Tommy Robinson, Ladislav Jakl, abych jmenoval alespoň některé příklady).

Na trend přitvrzování v politickém násilí proti odpůrcům neo-totality ukazuje i zvůle a ochota k použití brutálního násilí proti protestujícím slušným občanům z řad původního obyvatelstva (policejní zvůle a násilí proti žlutým vestám ve Francii, kde jsou již mrtví; je dokonce i 80-letá stařena, brutálně zbitá policisty, o které následně prezident Francie Macron prohlásil, že se jí po té nakládačce obuškem do hlavy snad alespoň rozsvítí – snad ano, Macronovi by se nerozsvítilo ani po nakládačce).

Mimochodem, při demonstracích nelegálních migrantů nebo muslimských přistěhovalců, demonstrujících pod vlajkami AlKajdy nebo Islámského státu s transparenty ve stylu „Podřežeme všechny, kdo zneváží Mohameda“, „Islám, žádnou demokracii“ apod., proti takové „multikulturní“ demonstraci si netroufne zasáhnout žádná policie žádného „západoevropského“ státu. Naopak, všichni známe videa, jak policisté utíkají před násilnými „tolerantními a mírumilovnými“ muslimy, kteří demonstrují za své právo vládnout Evropanům a vyvraždit všechny svoje odpůrce. Všichni známe videa, jak snad deset britských policistů poskakuje vystrašeně okolo jediného krimigranta s nožem, protože britští „policisté“ a) musí být hlavně multikulti, zajištění pořádku je, až na dvěstěpadesátém místě, zejména když jde o zajištění pořádku a bezpečí pro řádné britské občany; b)nesmí nosit žádné zbraně, v případě muslimského nebo barevného zločince se policisté musí semknout, nenechat se zastrašit a připravit nasvícení rozhleden za mrtvého kolegu, který šel moc blízko k tolerantnímu mírumilovnému muslimovi. Stejné „komedie“ s pobíhajícími policisty/policistkami okolo jediného ozbrojeného muslima nebo rovnou krimigranta známe i ze Švédska a dalších „vyspělých zemí“, které „perfektně zvládají přijímání a integraci muslimských migrantů“ a jiných extrémistů, jak nás nedávno ujistil vrchní mimoň z Vatikánu, kněz Bergoglio.

Dnešní totalita, neo-totalita má svém repertoáru dokonce i brutalitu proti občanům vlastní země, kteří chtějí jen vyjádřit svou politickou vůli – viz brutální a slušnými lidmi naprosto neakceptovatelné násilí policejních složek proti lidem hlasujícím v katalánském referendu o vyhlášení samostatnosti (o politických monstr-procesech proti katalánským politikům ani nehovořím, to nemá v Evropě obdoby od bolševických monstr-procesů v 50.letech).

Mimochodem, kde při těchto přímo učebnicových případech porušování lidských práv, příkladech policejní zvůle a brutality a anti-demokratického, totalitářského jednání státní moci bylo Milion chvilek, Člověk v tísni, Human Rights Watch a všechny další nátlakové, zločinné, anti-demokratické party a partičky? Kde jsou, když režim USA nátlakem na nového ekvádorského prezidenta nechá zrušit azyl Julianu Assangeovi a následně tomuto novináři vyhrožuje trestem smrti? Kde jsou všichni novináři, jindy s plnou hubou řečí o svobodě slova a nutnosti bránit ji? Proč se nezastanou svého kolegy, který sám osobně udělal doposud pro svobodu a demokracii více, než co zvládnou všichni novináři ze všech „důvěryhodných“ médií dohromady za celý svůj trapný prestitutský život?

Když už se ptám „Kde jsou?“ – kde je mimochodem Skripal a jeho dcera? V izolaci, aby nevykecali, že to celé bylo úplně jinak než jak tvrdí tupá režimní propaganda? Vsadil bych se... ;-) Ale možná, že Skripal chce být schován a nenapsat ani paměti, neposkytnout ani rozhovor, prostě nic. Britské tajné služby ho pořád přemlouvají, aby poskytl nějaký rozhovor, který by se dal použít jako propaganda proti nenáviděnému, protože nezotročenému Rusku, ale kdepak Skripal, ten prostě nechce a nechce. ;-) Tak by to třeba jen mohl veřejně prohlásit – společně se svou dcerou, na neutrální půdě, aby to mělo váhu – třeba ve dveřích ruského velvyslanectví, aby mohl případně rychle utéct – na kteroukoli stranu by chtěl. Nebo je riziko, že by si vybral tu „špatnou“ stranu a celá kauza by se obrátila proti svým tvůrcům ve strukturách deep state Británie a USA?

Ale zpět k převratům. Při pokusu o převrat je každá záminka dobrá. V případě českého Majdanu to nejprve bylo naprosto legitimní jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Marii Benešovou nemám rád – vypadá jako Gottwaldova manželka nebo jako ruská manželka po 20 letech manželství a dvou dětech. Prostě vážně nevypadá dobře. A to nejsem nějak moc náročný - mně se prostě ženy líbí. Až na výjimky. Jako je například nová ministryně spravedlnosti. Ale to, že není z party justiční pravdoláskařské mafie, to je v mých očích její plus. Vymést ten Augiášův chlév soudcovské, policejní a advokátské mafie může jedině někdo, kdo není „z party“. Což Marie Benešová očividně není, protože jinak by tolik neřvala multikulti kavárna, která ovládá „právní“ systém naší země, stejně jako téměř všech západních zemí, přesně v souladu s neo-marxistickou strategií plíživého ovládnutí státu „pochodem institucemi“.

A nyní, jako na zavolanou, totalitní vládci z Evropské Unie si objednali nějaké auditory, kteří – jaké překvapení – došli za příslušné peníze k naprosto nezávislému názoru, že Evropská komise má a vždy měla pravdu. No to je překvápko! Jako když si jakákoli firma nebo banka zaplatí auditora – který ještě týden před krachem svého klienta sepíše jakkoli rozsáhlou zprávu, že vše je v nejlepším pořádku. Jako když zkrachoval Lehman Brothers nebo Bear Stearns, nebo jako když se zjistilo v krizi 2008-2009, že vlastně všechny velké investiční banky jsou bankrot a v krizi už to nejde ani maskovat (Goldman Sachs. Merrill Lynch, Citibank atd.) – i ty měly všechny audit přesně v souladu....s požadavky a potřebami svého platícího zákazníka.

Tato zpráva je zatím jen předběžná, takže jde o zcela nezávazné pindy, které mohou být napsány libovolně, protože „nejde o definitivní závěr“, který by musel být obhajován. Prostě klasika – vypustíte pomluvu, „prý“, „údajně“. „Trump se prý nechával pomočit ruskými prostitutkami“, „Václav Klaus má údajně luxusní vilu ve Švýcarsku“. „Korejský vůdce prý nechal psům pět svých generálů sežrat zaživa“. „Irák prý má tisíce tun zbraní hromadného ničení, které údajně mohou během dvou hodin být rozprášeny nad Evropou“. No, a ve fázi dvě se sice celá od začátku vylhaná „prý“ kauza ukáže jako nesmysl, ale škody již způsobila a nezvratně.

O co nyní jde organizátorům převratu v České republice je, aby byl Babiš co nejdříve dotlačen, donucen, dohnán k demisi. Pak se možná ukáže to, co bylo jasné celou dobu – že Andrej Babiš vyřešil riziko střetu zájmů po svém vstupu do vysoké politiky přesně v souladu s právními regulemi, platnými zákony a zcela korektně. Určitě to nevymýšlel sám, najal si špičkové právníky, kteří danou oblast práva znají zcela perfektně. A tito právníci pro něj připravili a právně zajistili řešení, které eliminovalo konflikt zájmů – opět zdůrazním – přesně v souladu s požadavky právního systému a platných zákonů.

Hele, úplně lidským jazykem – Kdo si myslíte, že připravil celé řešení se svěřeneckým fondem? Špičkoví právníci se znalostmi a mnohaletou praxí v daných oblastech práva. To přeci nepřipravil Babišův šofér nebo jeho uklízečka. Babiš si zadal a zaplatil právní řešení a zrealizoval ho. Řešení přesně podle zákona. Ale znáte to – kdo chce někoho bít, ochotného auditora nebo jinou prodejnou „duši“ najde kdykoli.

Ale Babiš leží v žaludku mnoha lidem. Některým se nelíbí jeho téměř husákovská čechoslovenština (naprosto příšerná, mimochodem). Někomu se nelíbí, že není dost multi nebo kulti. Bruselským tyranům se nelíbí, že sice akceptoval Marakéšskou „dohodu“, ale není vítač, a tak by asi bruselští neo-soudruzi viděli ve vládě raději někoho ochotnějšího, aktivnějšího v zaprodání této země hordám muslimských okupantů.

Ne, Andrej Babiš jistě není srdcař, otázka ochrany České republiky před multikulturním rozvratem a budoucí islámskou totalitou (v západní Evropě nadcházející a nám vysoce aktuálně hrozící REALLY HARD CORE TOTALITOU), to jistě pro něj není zásadní věc, přes kterou nejede vlak. (Na rozdíl od například Miloše Zemana, nebo Václava Klause, ať už st. nebo ml.) Ale lepší „ne-srdcař ale nikoli-aktivní-kolaborant“ Babiš než fanatičtí a ke všemu ochotní kolaboranti s islámskou invazí, jakými jsou STAN, ODS, TOP09, Piráti, KDU-ČSL nebo ČSSD.

A samozřejmě, ti, kteří ho nemají rádi – ať už z řad „intelektuální“ „elity“ nebo z řad obyčejných občanů této země nebo z řad zákulisní totalitní moci deep state a totalitářských EU struktur – tito všichni, když už nemohou vyhrát volby, tak to zkouší alespoň anti-demokratickými, nátlakovými, vpravdě totalitářskými praktikami.

Nejsmutnější a nejabsurdnější na celé věci je jedna věc. Ti, kdo se demonstracemi dožadují akceptování svojí představy v rozporu s výsledky demokratických a svobodných voleb, ti sami sebe považují za bojovníky za svobodu a demokracii, ačkoli bojují na straně přesně opačné. Ale ve skutečnosti bojují na straně totality a proti demokracii a proti svobodě lidí a tento svůj boj vedou naprosto přesvědčeně a dá se říci i fanaticky. V jejich iluzích o vlastní morálnosti a spravedlnosti je utvrzuje manipulativní mediální propaganda českého Majdanu (z „nezávislých“ médií, ať už kavárenské „české“ televize nebo „západních“ „svobodných“ médií, které už desítky let otevřeně lžou podle potřeb neo-totalitní moci – a zcela klidně jeden den napíší jednu věc a druhý den přesný opak, podle toho, jak si zrovna mocní přejí).

Když se na Václavském náměstí a jinde dožadují, aby svobodné a demokratické volby byly ignorovány a byl přijat jiný výsledek, jiné uspořádání politické scény, než jak určily demokratické a svobodné volby, tak tito demonstranti bojují na straně totality, na straně anti-demokratických sil, na straně sil manipulace, převratů, násilných změn politické scény, na straně čirého totalitního zla, které nenávidí lidskou svobodu, lidskou samostatnost, lidské kritické myšlení.

Lidská svoboda, lidská samostatnost a lidské kritické myšlení vedou až příliš často k jiným výsledkům, než jaké si tyto síly neo-totalitního zla přejí. Protože lidé nejsou hloupí, jsou chytřejší než intelektuální „elita“, jak ukazují stále se opakující selhání „elit“, které přijímají a horují pro jakoukoli zločinnou ideologii, jakoukoli totalitu, jakýkoli zločin „ve jménu Velkého Dobra“ mnohem ochotněji než „buran z vesnice“. Dnes si, jako „elity“ tak často v historii, tyto dnešní síly deep state, neo-totalitního zla, multikulturalismu, neo-marxismu přejí směřování celé Evropy a celé evropské civilizace směrem, který je v rozporu se zájmy lidí, v rozporu se zájmy samotného přetrvání a rozvoje naší civilizace. Přejí si směřování, které je zcela proti zájmům „spodních“ 90%, proti zájmům vlasti i národa. A snaží se odstranit jakoukoli překážku, která stojí – třebas jen malinko – v cestě rozvratu a destrukci kapitalistické, demokratické a zatím ještě alespoň částečně svobodné společnosti. Viděli jsme to na snahách o zastrašování a „zmajdanizování“ Polska, pod záminkou „boje za zachování nezávislosti justice“, když se polská konzervativní strana PiS snažila uvést justici do stavu, který panoval před tím, než ji multikulturně zprznily levicové multikulturní vlády před nástupem PiS – návrat polské justice do původního, ústavního, neo-marxisty neznásilněného stavu byl označen za „útok na nezávislost justice“. Viděli jsme podobné pokusy proti maďarské vládě, úspěšný převrat proti rakouské vládě atd.

Pozn.: Mimochodem, všimli jste si, jak neo-marxisté používají slovo „nezávislost“? Pro ně je nezávislost synonymem pro totální a absolutní podřízenost kavárně, neo-marxistickým, totalitářským „elitám“. Jako když u nás Marvanová navrhla, aby rada ČT byla složena z nezávislých „osobností‘, které by nominovala kavárenská parta z různých neziskovek, „respektovaných“ (neo-marxistickými fanatiky ovládaných) institucí apod. Heslo kavárny – „naši kámoši, neo-marxističtí fanatici jsou nezávislí, kdokoli jiný je závislý“. A vlastně mají pravdu, protože oni všichni v kavárně, ať už pražské, varšavské nebo bruselské, jsou zcela nezávislí – nezávislí na zájmech, cílech a potřebách zmíněných „spodních 90%“, protože jim jde výhradně o vlastní prospěch, o vlastní cíle, o vlastní zájmy. Jde jim o moc. Absolutní, totalitní, na lidech zcela nezávislou MOC.

A tak multikulturalisté, neo-bolševici, neo-marxisté jednají a jednali přesně v souladu se svou ideologií „musíme rozvrátit společnost, abychom se dostali k absolutní moci“ – stačí si prostudovat neo-marxisty a jejich teze o nutnosti podpořit migraci, různé menšiny stojící mimo společnost, nezaměstnané a nezaměstnatelné (dnes tedy muslimy, migranty) a využít je ke zničení naší společnosti, ke zničení našich svobod, ke zničení našich životů, protože to vše neo-marxisté nenávidí. A za toto zničení všeho pozitivního dnes milionchvilkaři demonstrují na Václaváku. O Babiše nejde, jde o instalování vlády nevzešlé z voleb, protože tak hloupí Češi nejsou, jde o instalování vlády otevřeně kolaborantské, poslušné a aktivně se podílející na destrukci všeho pozitivního v evropské civilizaci. Jde o to, instalovat k moci vítače, sluníčkáře, islamizátory, multikulturalisty...neo-totalitní fanatiky.

Nemám Babiše rád. Jeho vstup do politiky jsem považoval za špatnou věc pro tuto zemi. Ale odchod Andreje Babiše z velké politiky v dnešní době a nahrazení Babiše třeba Fialou, Kalouskem, Pospíšilem, Ferim, Gazdíkem, Bartošem, Hamáčkem nebo někým jiným, vlastně kýmkoli jiným (kromě Václava Klause ml.), nějakým otevřeným proti-národním kolaborantem, to považuji za mnohem, mnohem horší věc pro tuto zemi.

Pro tuto zemi, pro její budoucnost, pro budoucnost evropské civilizace.

Babiš není ideální premiér, ale všechny ostatní dnešní možné varianty jsou mnohem, MNOHEM HORŠÍ.

Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSoučasné demonstrace proti Babišově vládě jsou další velkou pastí   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 03:34:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Demonstrace proti Babišovi hodnotím jako další past do chřtánu demokratického bloku, který si po Sametu vlastně vypěstoval Babiše a jeho majetek několika desítek miliard. Demonstranti na Václavském náměstí si to vůbec neuvědomují, jdou slepě do záhuby a zániku našeho...

Demonstrace proti Babišovi hodnotím jako další past do chřtánu demokratického bloku, který si po Sametu vlastně vypěstoval Babiše a jeho majetek několika desítek miliard. Demonstranti na Václavském náměstí si to vůbec neuvědomují, jdou slepě do záhuby a zániku našeho národa. Chování a vzdělávání post-sametových studentů považuji za vymývárnu mozků po způsobu USA a Evropské unie. Jsou i poctiví studenti, kteří se třeba neozývají, nedávno jeden nadějný spáchal sebevraždu, protože současné školství kleslo na klientelismus, peníze, aroganci, moc a studentskou prostituci! Bohužel v našich školách, pokud něčím výrazně vynikáte, anebo jste odlišní, tak je nějaká pravděpodobnost, že si na vás někdo z pedagogů zasedne a zmaří vám životní štěstí, i když se se svou vzdělaností a zodpovědností můžete postavit třeba na hlavu!

To si lidé na Václavském náměstí chtějí opět vycinkat! Dále k Sametové revoluci nemělo vůbec dojít, bylo by na důchody, vzdělání a infrastrukturu. Vizitkou Sametové revoluce je to, že církve upadají, bohužel kolaborují se současným post-sametovým režimem - viz utrpení lidí, exekuce, vykořisťování v zaměstnání a sebevraždy! Také EET u drobných podnikatelů a živnostníků přinese rovněž mnoho utrpení!

Máme zničené životní prostředí, zničenou krajinu a zemědělskou půdu, západ si z nás udělal montovnu s levnou pracovní silou! Dotujeme kriminálníky a nepřizpůsobivé na účet řádných občanů, stavíme nové luxusní věznice, přitom chátrají nemocnice a dělají špatnou práci sociální služby. Dotují se zbytečné neziskovky, jak se už dlouho opakuji, Babiš nemá vůbec odvahu sáhnout na nepřizpůsobivé a podnikatelská zvěrstva! Zdražují se byty, lidé bez nemovitosti úplně bez šance! Máme hodně bezdomovců - opět výsledek post-sametového režimu, objevují se kauzy sexuálního zneužívání dětí a mládeže kněžími katolické církve, a k tomu studentská prostituce! Jak se mají zakládat řádné tradiční rodiny, když nám vládne totální hnus a morální degradace národa i Evropské unie?! Z rezortu kultury si rádoby umělci dělají dojnou krávu - tak ať jdou pracovat do těch vychvalovaných montoven, které tak rádi podporují - viz současné demonstrace!

Post-sametový režim, členství v Evropské unii a NATO nás doslova ožebračilo. Demokratický blok nechce vrátit státu promrhané bilióny! Něco je špatné, Vážení demonstranti, něco dlouhodobě hnije v našem státě, dále brečíte všichni na špatném hrobě, zamyslete se nad sebou, zpytujte svědomí, vymáhejte škody po vládách demokratického bloku, pak bude líp životnímu prostředí, občanům, ekonomice, kultuře, školství a infrastruktuře.

Václav Kovalčík

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabiš: Mírně ovíněný Kalousek mi řekl, že jsem v pi..!   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 03:19:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Premiér Andrej Babiš v poslanecké sněmovně při interpelacích prohlásil, že k němu přišel přiopilý šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek a řekl mu, "ať dělá, co umí, stejně je v pi.."!

„Po té poslední odpovědi mě tady navštívil pan poslanec Kalousek, mírně ovíněný a sdělil mi: Dělej, co umíš, stejně seš v pi.. – nemůžu to dokončit,“ prohlásil Andrej Babiš. Premiér následně poukázal na skutečnost, že Kalousek již opustil jednací sál.

„Nejlepší ministr financí,“ dodal jízlivě na adresu Kalouska Babiš a dodal: „Jsem rád, že tady máme takové kolegy. Jsou 30 let v politice a teď chodí demonstrovat na náměstí.“

Premiér těmito slovy začal odpovídat na interpelaci poslance Martina Baxy (ODS). Babiš hovořil o poslední interpelaci od místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, jež chtěla vědět, zdali premiér odstoupí v případě, že se potvrdí závěry auditu Evropské komise o skutečnosti, že je ve střetu zájmů a jeho bývalá společnost Agrofert bude muset vracet dotace o rozměru 451 milionů korun.

Kalousek pro portál idnes.cz prohlásil, že jeho slova byla jiná: „Dělej, co umíš, ale stejně nemáš šanci.“ Kalousek rovněž dodal, že je připraven postoupit testy na alkoholtesteru.

Média přinesla minulý týden informace o auditu Evropské komise, který viní českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů.

České republice dokonce hrozí, že by podle zprávy EK musela do rozpočtu Evropské unie vrátit dotace, a to v hodnotě až 450 milionů korun. Právě dotace v takové výši Agrofert čerpal. Sám premiér však střet zájmů rezolutně odmítá.

Podle Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta Miloše Zemana, se jedná o snahu ponížit Českou republiku.

„Čelíme snaze ponížit naši suverenitu, ponížit naši zemi, čelíme útoku na výsledky svobodných a demokratických voleb!“ napsal Ovčáček na sociálních sítích. Podobnými slovy častoval Evropskou komisi i předtím sám premiér Babiš.

„Není pravda, že budeme vracet Evropské unii peníze,“ řekl premiér a dodal: „Označuji audit za útok na zájmy České republiky, za snahu o destabilizaci České republiky.“

Andrej Babiš předal předloni společnost Agrofert do svěřeneckého fondu kvůli národnímu zákonu o střetu zájmů.

V minulém roce poukazovala nevládní organizace Transparency International na možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše. Podle názoru organizace může Babiš i po vložení společnosti do svěřeneckého fondu ovlivňovat její chod, a to i díky tomu, že jako premiér má vliv na evropský rozpočet a přidělování dotací na území České republiky.

Zastavení dotací pro Agrofert v minulosti požadovali i někteří evropští poslanci.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mARR


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrivatizaci provázely excesy i zločiny, usnesla se Sněmovna. Jaké strany ignorovaly hlasování?   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 03:11:07 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ve Sněmovně se hlasovalo o usnesení, podle kterého privatizaci státního majetku po pádu socialismu v Česku provázely excesy, chyby i zločiny se stamiliardovými škodami. Toto usnesení prosadili komunisté, aby bylo možné tyto případy dále stíhat a náležitě potrestat. Bylo však několik stran, které toto hlasování ignorovalo.

„Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily,“ praví se v usnesení.

Sněmovna požádala vládu zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

Na stránkách poslanecké Sněmovny byly zveřejněny výsledky hlasování. Podle nich 55 poslanců ANO hlasovalo pro (všichni, kteří byli přítomni a nebyli omluveni). Podobná situace byla také u Pirátů (17 poslanců za), SPD (13 poslanců za), ČSSD (8 poslanců za) a KSČM (12 poslanců za). Všichni zúčastnění poslanci z těchto stran usnesení podpořili. Ostatní byli buď nepřítomni, nebo omluveni z hlasování. Poslanci z jiných stran, tedy TOP 09, ODS, KDU-ČSL a STAN se buď hlasování zdrželi, nebo nebyli přítomni, či byli omluveni.

Po schválení usnesení proběhla sněmovní debata o údajných zločinech privatizací.

Návrh na nepromlčitelnost trestných činů souvisejícími s privatizacemi státního majetku už poslanci KSČM předložili. Vláda ANO a ČSSD ale novelu nepodpořila.

Ve Sněmovně poté promluvil i poslanec Pavel Kováčik za KSČM.

„Dovoluji si jménem poslaneckého klubu KSČM, ale i jménem těch občanů České republiky, kteří právem poukazují na to, že v tom období, o kterém byla řeč, se děly obrovské nespravedlnosti, zločiny, zašantročení, děkuji vám všem, že poprvé v historii Poslanecká sněmovna vzala svým hlasováním na vědomí, že se vůbec něco takového dělo. Je to okamžik, který se dá hodnotit jako světélko na konci tunelu, a teď dojde zcela určitě, aspoň já jsem o tom přesvědčen, k onomu naplnění bodu 2, kdy vláda ČR bude také činit takové kroky v legislativní oblasti, aby to období nezůstalo zapomenuto a zasuto v dějinách, a aby ti, kteří loupeží, zlodějnou obohatili, tak aby nemohli nadále svých plodů užívat. Aby lid České republiky alespoň částečně mohl to, co mu bylo ukradeno, dostat zpátky vráceno,“ uvedl při svém projevu.

Na svém Facebooku na situaci reagoval Ivo Pojezný.

„Pro otevření možnosti vyšetřování a potrestání zlodějin za nezaplacené podniky privatizované v letech 1992 – 1998 při dnešním zasedání Sněmovny nehlasovaly tyto strany: ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Proč asi? Návrh naštěstí bez problémů prošel 108 hlasy,“ napsal na sociální síti.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mAHd

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPodle údajů získaly USA v obchodu s Čínou skutečné výhody   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 03:06:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínské ministerstvo obchodu vydalo ve čtvrtek zprávu o zájmech v obchodu mezi Čínou a Spojenými státy. Podrobné analýzy a údaje odhalují příčiny amerického obchodního deficitu v čínsko-americkém obchodu. Čínsko-americký obchod přinesl Spojeným státům velké hospodářské zájmy. Zpráva také dokazuje, že podstatou čínsko-amerického bilaterálního obchodu je čínský přebytek, ale obě země získaly zájmy.

Hlavní výmluvou Spojených států pro zvýšení sazeb je, že americký obchod s Čínou má deficit v hodnotě přes 500 miliard amerických dolarů. Spojené státy ztrácejí a Čína získává výhody. Výzkumná zpráva čínského ministerstva obchodu je založena na statistických údajích a analýzách. Skutečný obchodní schodek amerického obchodu s Čínou v roce 2018 byl podle zprávy přibližně 153,6 miliardy amerických dolarů, tedy pouze 37 % deficitu, který oznámily USA.

Zpráva zároveň provádí důkladnou odbornou analýzu příčin deficitu a poukazuje na to, že deficit vznikl v důsledku úlohy trhu, která je ovlivněna různými objektivními faktory, jako jsou průmyslová konkurenceschopnost, hospodářská struktura, mezinárodní dělba práce, obchodní politika a měnový status dolaru. Tento úsudek je v souladu s výsledky analýz mnoha domácích i zahraničních odborníků.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínský a ruský prezident podepsali čínsko-ruské společné prohlášení o upevňování globální strategické stability   
Pridal tk Pátek 07 červen 2019 - 03:05:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a jeho ruský protějšek Vladimir Putin 5. června v Moskvě podepsali čínsko-ruské společné prohlášení o upevňování globální strategické stability.

V prohlášení se uvádí, že Čína a Rusko si uvědomují vážné výzvy vůči současné mezinárodní bezpečnosti a předsevzaly si prohlubování vzájemné strategické důvěry, upevňování strategické spolupráce a pevnou ochranu globální a regionální strategické stability.

Čína a Rusko se domnívají, že jednotlivé země v rámci svých vlastních geopolitických a dokonce i obchodních zájmů porušují stávající systém kontroly zbraní a prevence proti šíření zbraní hromadného ničení. Taková činnost je velmi nebezpečná.

Čína a Rusko jsou pro upevňování systému nešíření nukleárních zbraní, pro aktivní podporu jaderného odzbrojení, nešíření nukleárních zbraní a mírové využívání jaderné energie.

Čína a Rusko znovu zdůraznily další bezpodmínečné provádění komplexní dohody o íránské jaderné otázce. Jednostranné sankce Spojených států vůči Íránu jsou nepřijatelné.

Čína a Rusko podporují multilateralismus, společně chrání mezinárodní systém v oblasti nešíření jaderných zbraní a kontroly zbraní.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2303 sec,0.0681 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,815kB