Čtvrtek 13 červen 2019
Jiří Mádl znovu řval na Andreje Babiše na náměstí v Českých Budějovicích, vyčítal mu čerpání evropských dotací   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 03:30:53 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jiří Mádl znovu řval na Andreje Babiše na náměstí v Českých Budějovicích, vyčítal mu čerpání evropských dotací pro zemědělské farmy holdingu Agrofert! Samotný Mádl však čerpá dotace od českého státu na svoji filmovou tvorbu! Od českých daňových poplatníků inkasoval na dotacích 7 milionů korun pro celovečerní film! Jaká je pravda o českém zemědělství? Bez Agrofertu by se řada farmářů už ekonomicky položila, známe podrobné detaily, které odhalují zločinné procesy v 90. letech!

Situace s protesty proti Andreji Babišovi v ČR neustávají a je již zcela jasné, že pěkné počasí odstartovalo v ČR letní “Majdan” s cílem svržení vlády Andreje Babiše. Jenže při těchto demonstracích dochází k neuvěřitelným scénám, které stojí opravdu za pozornost a musíme si je rozebrat. Do centra pozornosti se opět dostává Jiří Mádl, herec a režisér, který se netají svým odporem a nenávistí vůči Andreji Babišovi.

V Českých Budějovicích dnes proběhla na náměstí menší demonstrace, které se Jiří Mádl také zúčastnil a jako místní rodák promluvil k občanům. Celý jeho proslov byl tepáním a pranýřováním Andreje Babiše, že je de facto zloděj a podvodník, protože čerpá dotace. V roce 2017 prý Agrofert čerpal z evropských fondů přes 2 miliardy korun, a protože Andrej Babiš je trestně stíhaný, neměl by prý Agrofert čerpat žádné dotace.

Andrej Babiš prý čerpá dotace z kapes těch nejchudších v ČR a v celé Evropské unii, což je prý další důvod k tomu, aby vláda Andreje Babiše padla. Hysterické výpady Jiřího Mádla na Andreje Babiše jsou v jedné věci naprosto bizarní. Samotný Jiří Mádl totiž čerpá dotace, a to nikoliv od Evropské unie, ale přímo z českého státního rozpočtu. V roce 2016 si totiž Jiří Mádl zažádal o dotaci ve výši 7 500 000 Kč pro svůj celovečerní film Na střeše.

Žádost o dotaci byla postoupená Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Tento fond kontroluje Ministerstvo kultury ČR a rozpočet fondu schvaluje vláda, přičemž o poskytnutí objemů peněz pro fondy, které ministerstvo kultury spravuje, rozhoduje ministerstvo financí. A právě v roce 2016 byl ministrem financí Andrej Babiš, který Jiřímu Mádlovi dotaci schválil ve výši rovných 7 000 000 korun. A uběhnou 3 roky a Jiří Mádl řve na Andreje Babiše, že je lump.

Přemluv bábu k Majdanu?

Jiří Mádl v minulosti vstoupil do podvědomí v ČR díky propagační volební agitce natočené spolu s Klárou Issovou. Agitka se jmenovala “Přemluv bábu!” a burcovala mladé voliče, aby šli k parlamentním volbám v roce 2010 a volili pravici, protože levice je fuj. Ve volbách sice zvítězila ČSSD vedená Jiřím Paroubkem, ale protože zvítězila jen s malým náskokem před pravicovými stranami, nebyl Jiří Paroubek schopen složit koalici a rezignoval na funkci předsedy strany.
Vládu potom sestavovaly pravicové strany v čele s ODS a Petrem Nečasem. Už tehdy se Jiří Mádl vyprofiloval jako politicky angažovaný představitel tzv. kulturní fronty v ČR a jeho současná aktivizace proti Andreji Babišovi není náhodná. Je to součást procesu tzv. Demobloku s cílem svrhnout Andreje Babiše, ignorovat výsledek posledních voleb a vytvořit v České republice systém rozvratu a chaosu, který povede k Majdanu jako koncem roku 2013 v Kyjevě. Jenže o Mádlovi bylo napsáno už mnoho článků a není potřeba jeho profil rozebírat, všichni jej znají. Co však většina lidí neví, to je role Agrofertu pro české zemědělství.

Agrofert a jeho klíčová úloha pro přežití těch zemědělců, kteří ustáli rozvrat zemědělských družstev počátkem 90. let

Server Aeronet přináší jako první server v ČR nezaujatý pohled a analýzu na vývoj českého zemědělství po roce 1989. O těchto souvislostech, které vám předložíme, jste ještě zřejmě neslyšeli. Je načase pochopit jiné procesy řízení, které zůstávají utajeny. České zemědělství se po roce 1989 dostalo do stavu naprostého chaosu. Celé to začalo rozpady zemědělských družstev v roce 1990, které kvůli restitučnímu zákonu začaly ze dne na den hospodařit na cizích pozemcích, v cizích budovách, za komerční nájemní ceny, které 99% družstev nebylo schopno uspokojit, protože družstva si na nájmy nedokázala svojí produkcí vydělat. Do konce roku 1993 zanikla prakticky všechna jednotná zemědělská družstva. Tradiční JZD organizace zmizely, desítky tisíc lidí přišly o práci.

Jenže, to nebylo všechno. Družstva JZD provozovala nejen rostlinnou výrobu a sklízení pícnin z polí a luk, ale měla i výrobu živočišnou. Ta byla vitálně a přímo napojena na rostlinnou výrobu, protože skot v kravínech a telata v teletnících potřebovala siláž, prasata potřebovala brambory a krmné směsi, a když byl přijat restituční zákon v roce 1990, družstva zanikla a spolu s nimi rostlinná výroba. Kravíny a teletníky neměly z čeho krmit krávy, z čeho vyrábět siláž na zimu, kruh se uzavřel. V roce 1990 bylo proto zahájeno v ČR největší masové vybíjení krav, dojnic a plemenných býků v celé historii Evropy.

Největší masové vybíjení krav v dějinách Evropy proběhlo v polistopadovém Česku

Od roku 1990 do roku 2007 bylo vybito přes 2 miliony dojnic a plemenných býků, protože zvířata by trpěla hladem, protože je nebylo čím krmit, pole a louky byly rázem kvůli restitucím v soukromých rukách a družstva nemohla platit komerční ceny za pronájem půdy. Děsivý dokument ukazuje mnoho čísel, ze kterých přechází zrak, co Havlova zločinná garda po roce 1989 spáchala s českou prvo a druhovýrobou. Restituční zákon uplatněný na pozemky, na kterých hospodařila zemědělská družstva, byl zločin objednaný tehdejší skupinou členů tzv. Transformační komise vlády, která chystala malou a velkou privatizaci. Zájem na likvidaci zemědělských družstev v ČSFR měla především Německá asociace výrobců potravin a francouzská Asociace pracovníků v zemědělství. Jejich zástupci v lednu 1990 hostili Václava Havla na rautu na Francouzské ambasádě v Praze. K tomu chystáme extra článek.

Likvidace zemědělství byla dokonána v roce 1993. Od tohoto roku přestalo české zemědělství existovat a transformovalo se do něčeho, co se ani nedá popsat. Je to doslova zemědělský “Frankenstein”. Část zemědělců začala podnikat na vlastní triko za pomoci bankovních úvěrů v roli soukromých farmářů, tedy rodinných farem, které nemají se zemědělskými družstvy nic společného. Ministerstvo zemědělství začalo poskytovat dotace různého typu, např. zelenou naftu (neplatí se z ní spotřební daň), různé garanční úvěry apod. Jenže už v polovině 90. let bylo jasné, že Česká republika vstoupí do Evropské unie, protože vláda Václava Klause podala přihlášku do EU a začal maraton nekonečných vyjednávání a tzv. kapitol o přístupu ČR do EU. Šéfem vyjednavačů českých podmínek vstupu byl Pavel Telička. A tady se začíná odehrávat hlavní osa zločinu.

Čeští zemědělci se stali obětí neschopnosti českých vyjednavačů pro přístup ČR do EU

Zatímco Poláci si vymohli v přístupových rozhovorech skvělé podmínky pro zemědělce včetně povolení subvencí a dumpingu pro polské zemědělce, Teličkova vyjednávací skupina odkývala Bruselu prakticky úplně všechno a pro české zemědělce nevymohla naprosto nic, ale vůbec nic. Dokonce se Brusel podivoval nad tím, že z Prahy přišlo od Teličkova týmu ke kapitole zemědělství pouze strohé stanovisko, že Praha nebude uplatňovat v kapitole zemědělství žádné ochrany, limity, státní subvence, prostě nic. Díky tomu se podařilo kapitolu rychle uzavřít a Teličkův tým hlásil, že Česko má splněno a brzy bude členem EU. Po vstupu ČR do EU 1. května 2004 již nebylo možné českým zemědělcům poskytovat státní subvence, na rozdíl od Polska, které si vymohlo výjimky na 10 a dokonce 15 let. Čeští zemědělci v té době byli na pokraji bankrotu. A tady si to musíme vysvětlit.

Destrukcí živočišné a rostlinné výroby v ČR po spuštění restitucí byl nastartován proces, kdy najednou už čeští zemědělci nemohli vyrábět jídlo, tedy potraviny na polích. Supermarkety byly v 90. letech zaplaveny francouzskými a německými zemědělskými produkty, od mléka, přes pečivo, až po maso. A nejen z Německa a Francie, ale také z Polska, a to paradoxně právě kvůli silné ochraně zemědělců v Polsku. Z této ochrany polští zemědělci profitují dodnes. Výsledkem bylo, že katastrofálně klesly výkupní ceny potravinových plodin.

Bez dotací dnes zemědělské podniky a farmy nepřežijí. A Jiří Mádl by chtěl českým zemědělcům zakroutit krkem, ani o tom možná neví, kolik farmářů na Agrofertu závisí

Český farmář to pochopil velice rychle. Záchrana však přišla z míst, odkud to nikdo nečekal. Z Bruselu. Koncepce ochrany ovzduší a ekologického rozvoje z dílny Evropské komise vymyslela “zemědělský hladolet” a přinesla nápad poskytovat dotace na pěstování řepky olejky, plevelnaté rostlinky, jejíž olejnatý extrakt se může přidávat do paliv. Vznikly tak evropské dotační tituly, které rázem umožnily zemědělcům v ČR generovat profit.

Právě od té doby je Česko pokryté žlutými poli. Je to čistě ekonomický důvod, který drží farmáře nad vodou. Řepka v palivech ničí motory, řepka pylem zamořuje široké okolí, ale bez řepky by padly zemědělské farmy a celé odvětví by v ČR skončilo. Dotace jsou motorem zemědělství. A existují dvě možnosti: Vystoupení z EU a ochrana zemědělství v ČR před dovozem (celní tarify a obchodní válka s EU), včetně garancí výkupních cen pro zemědělce, anebo setrvání v EU a čerpání dotací. Nic mezi tím pro zemědělce dnes neexistuje.

A tím se dostáváme k Agrofertu. Hlavní úlohou Agrofertu pro stabilitu zemědělství v České republice je zajištění obchodně-výrobních vztahů mezi farmáři, zemědělci a zpracovateli rostlinné, ale i živočišné výroby, čímž Agrofert supluje a nahrazuje skandálně a zločinným způsobem zlikvidovaná JZD počátkem 90. let. Konglomerát Agrofertu zajišťuje stabilitu českého zemědělství, a to je možné realizovat jen na základě čerpání evropských dotací. Ti šmejdi na náměstích v Praze, v Českých Budějovicích a v dalších městech si neuvědomují, že útočením na Agrofert útočí na české farmáře a zemědělce, pro které je Agrofert v mnoha případech jediným obchodním partnerem a odběratelem. Nemusíte Andreje Babiše milovat, ale pro zemědělce udělal v ČR více, než všechny zkorumpované vlády po roce 1990.

Buď vystoupení z EU, anebo pokračování v čerpání dotací

Čerpání dotací pro zemědělské podniky je dnes v EU naprosto nezbytné. Platí to ve všech zemích EU, bez dotací dnes zemědělství nepřežije, protože ceny potravin a vstupních plodin jsou natolik už nízké, že bez dotací by nebylo možné generovat jakýkoliv zisk a profit, nebylo by možné zaměstnávat lidi na venkovech na farmách, zemědělství jako odvětví by zaniklo a orná půda by zůstala ladem. Proto se vymyslel řepkový hladolet pro východní země a farmáře v bývalých socialistických zemích, aby se zemědělci nebouřili a měli co pěstovat.

Vyčítat Agrofertu dotace je stejné, jako plivat na zemědělce za to, že se snaží na dotacích přežívat a zaměstnávat dál lidi v zemědělství. Celé to má úplně jiný náboj. Pomalu to vypadá, že vlastně ani nejde o svržení Andreje Babiše, ale někdo usiluje o likvidaci Agrofertu, aby se zhroutilo to málo, co z českého zemědělství po roce 1989 zůstalo. Někdo usiluje o další krizi v zemědělství a propouštění tisíců lidí, pokud skončí dotace pro Agrofert, který je obchodním partnerem pro stovky farem v celé České republice. Nejde o Babiše, chtějí podříznout krk českému zemědělství, ještě jednou, naposledy a definitivně. A tohle se od Jiřího Mádla nebo Mikuláše Mináře opravdu nedozvíte. Konceptuální vnímání procesů je proto nezbytné neustále prohlubovat.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/jiri-madl-znovu-rval-na-andreje-babise-na-namesti-v-ceskych-budejovicich-vycital-mu-cerpani-evropskych-dotaci-pro-zemedelske-farmy-holdingu-agrofert-samotny-madl-vsak-cerpa-dotace-od-ceskeho-statu/Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŽluté vesty jsou pojmem, Chvilky pro milióny jen lidským i kulturním odpadem   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 03:03:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Žluté vesty podporovalo zpočátku 75% Francouzů, naopak Chvilky pro milióny pouhých 30% obyvatel Česka… A tomu odpovídá i rozdílná síla politických dopadů ve Francii a u nás.

Není demonstrace jako demonstrace. Kdybych byl Francouzem, určitě bych se, alespoň zpočátku šel alespoň podívat na demonstrace žlutých vest proti prezidentu Macronovi. Trápily je reálné problémy, už roky trvající nezaměstnanost kolem 10 %, zvyšování ekologických, trvalá stagnace ekonomiky, zubožování středních vrstev, povýšenost a arogance prezidenta, který je většinou Francouzů pokládán za prezidenta bohatých a elit. A mně jako příslušníku malé země uprostřed Evropy vadily i jeho výhružky, že nás vyžene se Schengenského prostoru, když odmítáme uprchlíky…

Ano, demonstrace nastavily „Macronovi zrcadlo“, což se projevilo i v tom, že byť jen o procento prohrál s hnutím Marine Le Pen ve volbách do EP. A mimochodem, i když to je za dva roky, a jistě se mnohé může změnit, pokud jde o voličské preference pro prezidentské volby v roce 2022 má Emanuel Macron podporu 30 % voličů a Marine Le Pen je za ní jen s odstupem 28%.

Je tedy zřejmé že existuje vztah mezi obsahovou náplní masových demonstrací Žlutých vest a Marine Le Pen, která s výjimkou násilí jejich požadavky podporovala byla ze všech dalších uchazečů s nimi úspěšně ztotožněna.

Když se podíváme k nám, pak nízká podpora pouhých 30 %, voličů, a to se Česká televize snaží seč může, aby je podporovala projevuje v tom, že se prakticky nemění dominance ANO někde kolem 30%, o druhé a třetí místo se přehazují s odstupem cca 15-17% tu ODS, tu Piráti, aby průzkumy končili kdesi u kandidátů na propad u nejvíce rozkřičených a agresivních pravicových pidistran. V tomto ohledu zvlášť září Miroslav Kalousek, který je už nejméně deset let nejvíce nenáviděným či odmítaným politikem, což ukázal i průzkum CVVM z minulého týdne, který aniž si připadá trapně, známkuje prezidenta Zemana, který spolu s Rychetským byl na prvním místě, ale i premiéra Babiše, který je s mírou podpory třetí.

Na to srovnání s Francií mě přivedla nějaká nadšená reportáž z Paříže, která pod fotografií 30 českých krajanů uvedla, jak nám drží palce, abychom se těch hrůz u nás zbavili a že se za nás stydí.

Nuže, musíme je uklidnit. Co by za to dal prezident Macron, který momentálně po delší době dosáhnul onoho již zmíněného „vrcholu“ 30%, kdyby měl podporu jako našimi chvilkaři i naší pravicovo-pirátskou opozicí nenáviděný prezident Miloš Zeman se svými 49%+-2 %, stejně jako francouzský premiér, kterému se může zdát o tom, že bude tak úspěšný jako Andrej Babiš.

Takže asi tak. Chvilky budou do nekonečna prudit, unavovat, urážet, ale to je vše. Na rozdíl od Žlutých vest nejde za nimi většina národa…Jsou prostě obvyklou havlistickou šmírou představujících omezený počet cca 20-25 % elitářů, která už po dvacet let znovu a znovu se vztekle domáhá vlády, kdykoliv ve svobodných a demokratických volbách prohrála.

Ukazuje se, že jsou stejně slabé a stejně směšné jako barevné protesty v Polsku či Maďarsku. Jedině na Slovensku se jim částečný puč povedl, když se do něho osobně zapojil prezident Kiska. Odvolání Fica a jeho nahrazení Pellegrinim na pozadí masových demonstrací nad vraždou Kuciaka a jeho snoubenky byl pro nás Čechy nepochopitelný.

Babiš na Slovensku pravil, že nejsme Slovenskem, že u nás demonstrace nepovedou ke změně vlády. A mnohý z nás byl za to hrdý. Každého správného Čecha uráželo až podbízivé vychvalování Slováků, že si zvolili dříve Kisku a dnes Čaputovou za prezidenty.

Právě v tom jsme jiní než Slováci. U nás by tito sorosovci, byť třebas o pouhých pár procent s Milošem Zemanem prohráli.

A proti i nehrozí, že Chvilky mohou být úspěšné. Jsou špínou, jsou šmírou. A když čte člověk výroky chvilkařských umělců o hovadech, sviních, prasatech, krávách, o členech ANO jako o toaletním papíru, když čte člověk výhružky mladého Polívky, že až se naserou, potáhnou na Hrad, může se dodat už ještě poslední srovnání: Jsou lidským i kulturním odpadem.

PS.: Asi dám za ty výroky na ně trestní oznámení.

Jiří Vyvadil

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPodvod projektu Apollo   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 03:00:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Stejně jako 11.září 2001, ponziho schéma mezinárodního finančního systému ( hlavně rezervní světové měny USD ), byla i další "přelomová událost" spíše scénáristickým majstrštykem, než ,,malým krokem pro člověka a velkým krokem pro lidstvo". Přistání na Měsíci nebylo Vesmírným, ale mediálním projektem, který sloužil jako poselství o ,,neomezených možnostech", které lidstvu údajně plynou z dostupnosti jiných planet ( proto nemusíme brát ohled na likvidaci zdrojů té naší ) a měl stvrdit převahu USA zvýšením prestiže Američany budovaného globálního technokratického systému.

Navzdory rozšířenému přesvědčení, že „by to přece nešlo zfalšovat“, byla realizace velmi proveditelná. Málokdo ví, že poslední zkoušky rakety Saturn 5 v dubnu 1968 NASA vyhodnotila jako selhání, selhalo mnoho klíčových systému a hlavně vibrace překročily povolené meze. Pak následuje půl roku pauza a rovnou ostrý let s lidmi – drtivý úspěch, a pak následuje mnoho dalších stoprocentně úspěšných misí bez jediné katastrofy. Dává smysl? Jen pokud si uvědomíme, že v dubnu 1968 poté, co poslední zkouška skončila selháním, bylo rozhodnuto v NASA přejít k programu imitace letů. Žádný kosmický projekt neprobíhal tak úspěšně a tak bezchybně jako ty, co následují v období programu ,,imitace letů". Jak imitace v rámci projektu Apollo probíhala?

Veškerá mazanost spočívala v tom, že téměř nikdo ani v samotném programu, v NASA, nevěděl, že se i v případě Apollo jedná o imitační projekt. Věděly to vybrané struktury v armádě a tajných službách, které operaci podporovaly, vědělo to pár lidí ve vedení projektu a věděli to samotní „astronauti“. Řídící středisko v Houstonu a tisíce a tisíce dalších lidí neměli o ničem podezření a skutečně celou dobu svědomitě řídili průběh misí, jen nevěděli o tom, že se nebaví s posádkou na oběžné dráze, ale s vojenským satelitem, který funguje jako retranslátor na vojenskou základnu, kde astronauti sedí v teple a v suchu. Stačí se upřímně zeptat, proč poslední mise s lidskou posádku na měsíc údajně proběhla v roce 1972, tedy před 47 lety. A od této doby nejenže žádná další mise nenásledovala, ale dokonce údajně revoluční technické řešení umožňující dopravit člověka na Měsíc nezanechalo žádnou technologickou stopu! V současné době by totiž takový podvod neušel pozornosti, kvůli rozšíření komunikačních technologií do široké populace. Funkční technická řešení a objevy totiž mají tendenci zanechat v technice nesmazatelnou stopu. Například motor současného tanku T-90 je několikátá vylepšená generace motoru tanku T-34, který byl ve své době převratný, s několikanásobně menší spotřebou a vyšším výkonem. Současné špičkové rakety Sojuz jsou několikátou generací vylepšení původní rakety Sojuz ze 60. let, která byla taktéž převratná ve své době. Všude, kde vznikne nějaké převratné technické řešení, pozorujeme bez výjimky další evoluci daného řešení, vylepšování parametrů a tak dále.

V případě všech bez výjimky technologií a řešení, které údajně byly použity v programu Apollo, však nic podobného nepozorujeme – zmizely stejně rychle, jako se objevily. Máme tedy věřit, že geniální úspěch amerických vědců a inženýrů, ve své době špičkové a převratné řešení, po sobě nezanechalo žádné stopy, a kromě toho NASA ztratila veškerou dokumentaci a know-how, takže dnes už na tento úspěch není možné navázat, a ani nikdy v minulosti na něj nebylo navázáno, ani nebyl učiněn žádný pokus na něj navázat? To je zhruba totéž, jako kdyby například Škoda auto prohlásila, že vyvinula revoluční motor s výkonem 100kw a spotřebou 1 litr na sto kilometrů, který byl úspěšně nasazen v jednom případě a pracoval bezchybně, a následně se vrátila k vývoji motorů s spotřebou 5-7 litrů, a veškerou dokumentaci k převratnému motoru ztratila a zapomněla v čem ta převratnost spočívala, takže to nejde zopakovat.

A tak následujících 47 let, po těchto ,,galaktických úspěších" , dolují horníci uhlí, těžaři ropu a břidlicový plyn z vrásek naší krajiny a místo starostí s dopravou kosmických kolonizátorů na zpět na naši Zemi řešíme, zda státní dluhy nezničí celé státy. Ať žije ,,pokrok"! Jeden krok vpřed, dva kroky vzad...

Daniel Novák

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSalvini umyl papežovi hlavu   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 02:54:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na pondělní imigracionistický papežův výpad vůči evropským vládám, že lodím s imigranty zavřely přístavy, briskně odpověděl italský ministr vnitra Matteo Salvini.

Papežovi, pokud mu tedy skutečně jde o záchranu lidských životů, poukázal v konkrétních číslech na fakt, že právě jeho politika zavřených přístavů razantně snížila riskování a ztrátu životů imigrantů na moři. Nastolením Salviniho politiky se od začátku roku oproti minulému období snížil počet přibyvších podloudných imigrantů po moři ze 14000 na 2000, a tomu proporcionálně i počet utonulých imigrantů - prakticky k nule.

O co tedy papežovi ve skutečnosti jde ? Vždyť popichování imigrantů k riskantní cestě do Evropy je jen vhání do pekla smrtelného nebezpečí. Kde je čí svědomí.. !?

Zdroj: https://www.lapresse.it/vaticano/papa_migranti_europa-1527904/news/2019-06-10/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPolsko nakoupí 32 stíhaček F-35 a bude hostit přes 1 000 amerických vojáků   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 02:45:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu s Polskem o nákupu amerických stíhacích letounů F-35. Kromě toho Polsko vytvoří základnu pro více než tisíc amerických vojáků. Trump to dnes oznámil na tiskové konferenci s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

„Oslavujeme polský nákup velkého množství letadel F-35,“ řekl americký prezident.

Trump také uvedl, že Polsko vytvoří základnu pro nasazení více než tisíce amerických vojáků.

„Podepsali jsme společné prohlášení, které potvrzuje významnou spolupráci v oblasti bezpečnosti," dodal.

„Polsko brzy poskytne základnu a infrastrukturu pro nasazení více než tisíce amerických vojáků,“ řekl Trump. Přípravu veškeré infrastruktury podle něj uhradí polská strana.

Dříve vysoce postavený úředník Bílého domu novinářům řekl, že Spojené státy pracují na žádosti Polska o nákupu stíhacích letounů F-35 a zůstávají jen formality pro zaslání finálního návrhu polské straně.

Polský zdroj obeznámený se situací dříve Sputniku řekl, že polské orgány doufají, že zrychlí jednání o F-35, pokud Spojené státy zruší dodávku těchto letadel do Turecka. V březnu polský ministr obrany podepsal plán technické modernizace ozbrojených sil země do roku 2026. V rámci tohoto programu plánuje Polsko koupit do roku 2026 32 víceúčelových letadel páté generace F-35. Ta mají nahradit letadla Su-22 a MiG-29 sovětské výroby.

Polsko dříve nabízelo USA umístění stálé americké obrněné divize s tím, že polská strana „to zaplatí“. Celkově se mělo jednat asi o dvě miliardy dolarů. Návrh se projednával mimo rámce NATO. Polský prezident navrhl název základny Fort Trump.

Podle ministra obrany Mariusze Blaszczaka zvýšení přítomnosti amerických vojsk v Polsku upevní obranyschopnost celého východního křídla NATO.

V poslední době se v Polsku aktivně hovoří o údajném vojenském nebezpečí, které má představovat Rusko. Kvůli tomu byl přijat program prudkého navýšení počtu polské armády. V Polsku se dále nacházejí cizí vojska NATO. Na polském území se nyní nachází okolo 4,5 tisíce vojáků USA v sestavě obrněné brigády a mnohonárodního praporu.

V Rusku prohlásili, že umístění americké základny na území Polska je suverénní rozhodnutí země. Bude ale mít vliv na činnosti Moskvy.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mDuC

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČínský zástupce vyzval všechny strany, aby se vrátily na cestu plného provádění íránské jaderné dohody   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 02:37:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský stálý zástupce v OSN a v dalších mezinárodních organizacích Wang Qun (Wang Čchün) 11. června na zasedání rady Mezinárodní agentury pro atomovou energii vyzval všechny strany, aby se vrátily na cestu plného provádění íránské jaderné dohody.
Wang Qun uvedl, že komplexní dohoda o íránské jaderné otázce je mnohostranná dohoda schválená Radou bezpečnosti OSN a měla by být všestranně prováděna. Bohužel vzhledem k extrémnímu tlaku a jednostranné sankci USA čelí provádění dohody vážným výzvám a situace na Blízkém východě je i nadále napjatá. Nejnovější zpráva o íránské jaderné otázce Mezinárodní agentury pro atomovou energii již po patnácté potvrdila, že irácká strana splnila své závazky v oblasti jaderné energie, jak je stanoveno v dohodě, a čínská strana vysoce ocenila úsilí institucí a irácké strany.

Wang Qun doufá, že mezinárodní společenství bude spolupracovat na zachování vzájemně prospěšné hospodářské a obchodní spolupráce s Irákem a vytvoří příznivé podmínky pro to, aby Írán i nadále plnil své závazky v oblasti jaderné energie.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDmitrij Anatolijevič Medveděv: ochranářství přineslo globálnímu trhu pracovní síly a ekonomice negativní vlivy   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 02:36:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Opatření některých států ohledně ochranářství už přineslo globálnímu trhu pracovní síly a ekonomice negativní vlivy. Výše uvedená slova 11. června řekl ruský premiér Dmitrij Anatolijevič Medveděv na konferenci Mezinárodní organizace práce v Ženevě.

Medveděv se vyslovil v tom smyslu, že v současnosti lidé žijí ve světě globalizace. Každopádně správa pracovních vztahů také potřebuje společné principy. Ale nelegální sankce, ochranářství, obchodní války, nastavení překážek toku dat už vytvořily negativní vlivy ohledně globálního trhu pracovní síly a ekonomiky.

Medveděv poukázal na to, že v ekonomické a obchodní oblasti akce některých států jsou čím dál tím více agresívnější a blíží se hranici autokracie. Kvůli takovému pozadí světového pořádku za uplynulých několik desítek let stojíme tváří v tvář hrozbě. Struktura mezinárodních vztahů se také stala velmi křehkou.

Medveděv zdůraznil, že Rusko trvá na otevírání, současně respektuje státní zájmy a vzájemnou spolupráci.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAngela Merkelová: Multilateralismus čelí krizi   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 02:35:39 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německá kancléřka Angela Merkelová 11. června ve švýcarské Ženevě uvedla, že multilateralismus v současnosti čelí všude ve světě tlaku. „Měli bychom dosáhnout kompromisu v mezinárodní spolupráci, abychom koordinovali rozdílné postoje a dosáhli širokého konsenzu," uvedla Merkelová.

Německá kancléřka téhož dne pronesla projev na Mezinárodní konferenci práce, ve kterém uvedla, že multilateralismus čelí v současnosti všude ve světě tlaku a mnozí lidé říkají, že se jim bude dařit lépe o samotě. Hledání kompromisu je ale zásadou mezinárodní spolupráce, která pomáhá při koordinaci různých názorů a k dosažení jednotného postoje, aby spolupráce mohla pokračovat.

Merkelová řekla, že Mezinárodní organizace práce v uplynulých 100 letech prokázala svou schopnost koordinovat různé strany k dosažení konsenzu pro vytvoření „komplexního a globálně použitelného" systému pravidel a hodnot, aby se podařilo zachovat pracovní prostředí na základě „důstojnosti a rovnosti".

Od 10. do 21. června probíhá v Ženevě 108. Mezinárodní konference práce. Konference se účastní přes 5000 zástupců ze 187 členských zemí Mezinárodní organizace práce. Konference je zaměřena na témata týkající se pracovních výzev, násilí a zneužívání v práci.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponChlapec s křivým úsměvem   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 02:33:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Píši chlapec, protože jako chlap, zvláště pak chlap rovný a poctivý, tenhle rozestudovaný a hned do několika velkých klasických akademických oborů rozevlátý student (studuje tři obory: filosofii, bohemistiku a evangelickou teologii), rozhodně nevypadá.

Včera večer jsem na ČT sledoval jeho rozmluvu s moderátorem Kubalem – a dojem nejistoty a falše, kterou už po minutě dokážete odečíst z jeho tváře i pohybů, se vám potvrdí v minutách dalších, kdy spustí svou vyřídilku.
Takže ho poslouchejte: On a jeho Chvilky nemají vůbec nic proti Babišově straně Ano – a jsou dokonce ochotni nechat ji i nadále žít, ale musí se zříct právě toho Babiše coby svého předsedy a zakladatele. To je neměnný a kategorický požadavek hnutí, které odmítá stát se částí demokratického systému republiky (čili stát se politickou stranou a prosazovat své požadavky a představy po demokraticku, čili být v parlamentu, podrobovat se jeho hlasování atd.), ale je rozhodnuto určovat své představy o tom, co se u nás bude dít, nátlakem z masových shromáždění v ulicích a na náměstích našich měst.

Nepřipomíná vám to něco? Totiž Hitlera ještě sveřepějšího než byl Hitler skutečný? Ten se přece vměstnaní svého hnutí do politické strany nebránil, takže byl ve srovnání s naším studentem demokraticky o krok vpředu. Ovšem stejně jako náš student, i Hitler v období před mnichovským pučem odmítal prodírat se k moci skrze zdlouhavou parlamentní proceduru, byl pro puč, a teprve po jeho krachu se rozhodl jít k cíli delší cestou legální a parlamentní. Nu a protože víme, že Chvilky do žádného parlamentu nikdy a za žádnou cenu vstoupit nehodlají, získává i zde Hitler nad naším studentem tří oborů demokratické body.

Předstih je to vskutku až neskutečný.

Moderátora Kubala dále zajímalo, jaký plán mají Chvilky připravené pro budoucnost, pokud jejich požadavkům nebude ze strany vlády dočasně vyhověno, a dočkal se zhruba této odpovědi: Klid už na našich ulicích a náměstích nebude nikdy. Chvilky budou burcovat lid permanentně a to až do konečného svého vítězství. Jejich hnutí stále mohutní, na Václaváku bylo podle studentova tvrzení 120 000 demonstrantů – a to vzdor údaji statistiků, kteří vypočítali, že se tam za předpokladu dvou demonstrantů zabírajících jeden čtvereční metr, může vejít maximálně jen 80 000. A též na demonstracích posledních v tomto týdnu bylo demonstrujících více než předtím, dušoval se student, jakoby o tomto faktu chtěl přesvědčit především sám sebe, když televizní záběry, jež měly jeho tvrzení dokumentovat, prokazovaly na velkých plochách jen hloučky.

A tak člověka napadá: Nebylo by pro tohoto fantastu skutečně prospěšnější to, co muž už doporučil prezident republiky? Sednout nad knížky a skripta a dostudovat? Vždyť i ta studia by studentu mohla pomoci dojít k poznání, že poctivá i když delší cesta za vlivem a uznáním, je jistější, než až přes míru vykalkulovaná zkratka dosáhnout obého co nejspěšněji. Přes politiku.

A pak, dost možná, anebo skoro jistě, by se i jeho úsměv narovnal.

Lubomír Man

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVodňanskopražskému vůdci mas   
Pridal tk Čtvrtek 13 červen 2019 - 02:31:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Milý nedostudovaný (=zatím rozumově nehotový) mladý muži! Moje vyjádření uvedu částí strofy písně V+W Za tím mořem piva: „a když máš chuť na guláš, tak jen zakejváš, přijde Mikuláš, dá ti guláš a to si dáš…“ V inkriminovaném Vašem případu (ale i zfanatizovaného davu) se nejedná jen o „guláš“, ale o nemalý obolus, prebendy, připravené transparenty a výzvy od mikrofonu, co mají demonstranti hulákat.

Určitě se jeví donátorem americká ambasáda, ale nejenom ta. Opravdu, ale opravdu se Vám to evidentně vymklo z rukou, když se na transparentech objevuje pomalu něco podobného jako: „podříznout, vykrvit a spálit“. To je do nebe volající, řeknu-li to jako ateista. A to jste budoucí farář, není-liž pravda?! Posloužím Desaterem:“Miluj svého bližního, jako sebe samého“.
Václavské náměstí nemůže v žádném případě pojmout 120 000 lidí (zapůsobil tzv. koeficient masovosti). Vejde se tam toliko 40 000 person, takže zobecním-li účast demonstrantů v celé ČR, nejedná se o žádnou polovinu národa, jak permanentně vytrubujete do světa.

Mám velkou obavu, aby Vás druhá sametová revoluce, jak ji nazýváte, nesemlela. Ona totiž vůbec nebude sametová, ale drsná a hrubá a nebude brát ohled na kohokoliv.

S pozdravem

Mgr. Miloslav Samek

P.S. Když byste snad měl potíže se studiem v Praze (což nepředpokládám), určitě by se Vás zastal rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek a ke studiu by Vás s ochotou a radostí přijal.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2550 sec,0.0613 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,839kB