Pátek 21 červen 2019
Benešovy dekrety, znásilnění v Terezíně, 40 tisíc “úkáček” ročně a pokus o převrat v plném proudu   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 19:15:44 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vyjádření Národní demokracie k událostem na domácí scéně

Národní demokracie považuje za důležité vyjádřit se k některým závažným událostem na domácí scéně, ke kterým došlo a dochází v posledních dnech a týdnech.

Jednoznačně odsuzujeme prolomení Benešových dekretů (nebo spíše jejich obejití – abolici) v případě kauzy údajných nároků dědičky rodu Walderode. Národní demokracie má ve svých stanovách jako nedotknutelnou součást svého programu tezi o nepřípustnosti změn poválečného uspořádání.

Nechceme zabíhat do historických souvislostí – odsun sudetských Němců se stal a nemůže se odestát. Chápeme, že při uplatnění kolektivní viny mohlo vnímat (a dosud vnímá) mnoho těchto našich bývalých spoluobčanů či jejich potomků tuto událost jako křivdu – současný stát, ale ani my, jako pronárodní opozice, se však nemá za co omlouvat a nenese na něm vinu, tak jako nenesou ani dnes žijící potomci Němců vinu za konání svých otců a dědů. V tomto smyslu nemáme zájem toto bolestivé téma otevírat.

Důrazně však musíme odmítnout majetkové nároky těchto osob, které znamenají pro české občany (kteří rovněž nenesou žádnou zodpovědnost za tyto přes 70 let staré události) znejistění právních a vlastnických vztahů, zvláště, když soudy aktivistickým způsobem Benešovy dekrety obcházejí. Národní demokracie dlouhou dobu nepovažovala za aktuální otázku Benešových dekretů řešit, v tuto chvíli se k ní ale musí vyjádřit připomenutím už zmíněné teze ze svých stanov: “Národní demokracie je proti jakýmkoli revizím poválečného uspořádání našeho území.”

Verdikt královéhradeckého soudu je takovou revizí tohoto uspořádání a může se stát precedentem v dalších probíhajících i budoucích sporech. V tom vidíme jeho zásadní nebezpečí.

Bohužel takovýchto kontroverzních rozhodnutí našich soudů v poslední době nebezpečně přibývá. Vzpomeňme jen rozsudek Ústavního soudu, jímž legalizoval diskriminaci ruského občana ze strany hoteliéra nebo rozsudek Nejvyššího soudu v kauze ČSSD s advokátem Altnerem. Máme strach, aby se nejednalo o cílený rozvrat justice a naděje občanů ve spravedlivý proces.

Den po této zásadní události došlo v českých médiích k zveřejnění případu znásilnění šestnáctileté české dívky z Terezína “německým migrantem”. Protože média poněkud překvapivě (a v rozporu s dosavadním konáním) uvedla etnickou příslušnost kriminálníka, vzbuzuje v nás tento čin pocit, že má pouze odlákat mediální pozornost od výše zmíněného tématu Benešových dekretů.

Považujeme nicméně za důležité se vyjádřit i k tomuto tématu a uvést některé nepravdy na pravou míru. Tento bestiální čin je třeba co nejpřísněji potrestat. Připomínáme svůj slib, který jsme dali před několika lety na Táboru lidu v Praze, když jsme řekli, že “pokud bude ze strany migrantů zkřiven jediný vlas českému občanovi, poženeme vládu k odpovědnosti.”

Je to přesně ten typ události, za který vláda nese odpovědnost nejen nepřímo, přeneseně, symbolicky nebo obrazně, ale vysloveně přímo, protože alternativní média odhalila, že se nejedná o migranta, ale běžence, který dostal azyl od české vlády. Není to tedy uprchlý německý migrant, ale člověk požívající azyl od české vlády, který byl z Německa vyhoštěn ne do země původu, ale do země, která mu azyl poskytla.

V tomto smyslu je za znásilnění dívky odpovědný ministr vnitra Jan Hamáček nebo jeho předchůdce ve funkci Milan Chovanec (oba ČSSD). Tito pánové nesou za tento čin politickou odpovědnost.

Celý případ je tak ukázkou nesmyslnosti udělování azylu “uprchlíkům”, protože se ukazuje, že jde o lidi, kteří jsou pro Českou republiku naopak bezpečnostním rizikem. To, že byl “nelegální migrant” udělením azylu “zlegalizován”, ukazuje trend, kterým vládní reprezentace jednotlivých států obcházejí vůli vyjádřenou odporem lidu k migraci tím, že migraci na nejvyšší úrovni legalizují (Marakkéš, Globální pakty, udělování víz apod.). Národní demokracie několikrát ve svém programu deklarovala, že je proti jakékoli migraci, nejen té nelegální, ale i té “legální”.

V našem programu z roku 2018 stojí: “Odmítáme nejen jakoukoliv nelegální migraci, což by mělo být v právním státě samozřejmostí, ale i tzv. legální migranty z Afriky a Asie (nechceme ani ty, kteří pobývali nějaký čas u našich sousedů a chtěli by se k nám nyní přesídlit). Odmítáme kamuflování migrace tím, aby se zde trvale usazovaly tisíce kulturně odlišných migrantů pod falešným krytím lázeňského pobytu, studentských víz apod.”

Z toho důvodu musíme odmítnout i skandální navyšování počtů migrantů z Ukrajiny (až 40 tisíc ročně), které nedávno schválila Babišova vláda. Ačkoli tito lidé přicházejí z nám bližšího kulturního okruhu, nejsou ani oni přínosem pro český stát. Jednak snižují mzdy a vytlačují tak české lidi z pracovního trhu, čímž přispívají za souhlasu vlády se snižováním životní úroveň obyvatel České republiky. Za druhé své mzdy posílají do svých domovů mimo naši republiku, výdělky zahraničních montoven rovněž masivně odcházejí mimo naši zemi, takže jediným “přínosem” je zvýšená kriminalita, tlak na růst cen ubytování a podobně. Národní demokracie by naopak pobídky pro zahraniční pracovníky zakázala a vytvářela by tlak na podniky, aby české zaměstnance adekvátně platily. Pokud by takové společnosti z České republiky odešly směrem na východ, nebyla by to pro republiku žádná škoda. Řešením nedostatku tuzemských pracovních sil by byl námi navržený program oddlužení lidí v exekuci, jenž však vláda a někteří poslanci, jimž byl návrh zaslán, ignorují.

Ani tento krok vlády zaměřený proti našim občanům však nemůže být důvodem, abychom měli radost z protivládních demonstrací, které se poslední týdny v Praze i ve zbytku republiky konají. Proti vládě Andreje Babiše máme sto a jednu výhradu, ale odmítáme snahu o puč řízený z ulice a placený ze zahraničí nadnárodními kmotry jako je George Soroš. Aktivisté a umělci vystupující na těchto protistátních akcích jsou buď užitečnými idioty, nebo jsou dokonce součástí spiknutí řízeného a placeného z ciziny, čímž se dopouštějí trestného činu vlastizrady.

Vyzýváme vládu Andreje Babiše, aby začala urychleně řešit problematiku ze zahraničí placených neziskových organizací a aby přijala taková opatření, která zabrání pokusu o převrat, kterého jsme v poslední době svědky.

předsednictvo Národní demokracie

v Praze dne 20. června 2019

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMěl by být vyšetřovatel, který zneužil obětí a vydal zprávu o sestřelení letadla MH17 zatčen a obviněn?   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 05:15:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Neuvěřitelná špína

Hned v úvodu je třeba napsat, proč je další zpráva vyšetřovatelů o sestřelení civilního letadla nad Ukrajinou natolik nedůvěryhodná, že se může označit jako dezinformace či hoax, abychom nebyli obviněni sami z dezinformací.

1.Vyšetřování možného pachatele, aniž ten má ve skupině svého obhájce s možností odhalení falešných obvinění je nepřípustné!
2.Viníci už byli známi v den sestřelení: možná už týden před. Obvinila je Ukrajina, která byla pravděpodobným viníkem, minimálně podezřelým.
3.Vyšetřovatelé dosud vůbec na místě pádu nevyšetřovali (vůbec se tam prý nedostali)
4.Vostal z Londýna lže když tvrdí, že pachatel sestřelení letadla nikdy není součástí vyšetřování. To by tam nesměla být Ukrajina, protože podezřelá byla a je také! Přitom ta je jako druhý hlavní vyšetřovatel, který vyšetřuje sám sebe!
5.Film o jásajícím vojákovi nad letadlem byl sestříhaný podvod: nakonec se ukázalo, že držel medvídka a byl zděšen, co se stalo.
6.Vyšetřovatel spolupracuje a vykládá na základě údajů "Bellingcat", což je partička počítačových pseudoinvestigativních šašků, kteří od počítače nevylezli, natož, aby něco zdokumentovali. Prostě pracují na základě relativity a pravděpodobnosti.
7.Vyděšení nad sestřelením civilního letadla dokazuje, že to nebylo plánováno. A zatímco armáda a civilní věže monitorují lety, jednotlivec (i když umí obsluhovat BUK), nemůže vědět o změněné dráze letu, tudíž nemohl být připraven.
8.Nikde není zpráva a obvinění letového provozu Ukrajiny, která nechala záhadně létat civilní letadla nad válčícím územím.
9.Ani před vydáním zprávy nebyla povolena obhajoba obviněné strany, nebylo umožněno nahlédnout do dokumentů.
10.Veřejnosti nebyl vysvětlen rozpor, že onen BUK měla mít po rozpadu Ukrajina a zatímco Rusko předložilo (dle výkladu) dokumenty, záhadný vyšetřovací výbor se tím, komu skutečně patřil, vůbec nezabýval.

To vše a průběžně budou dohledány další podezření dává daleko více pohled vypracovaného obvinění na zakázku, než poctivé vyšetřování, kdo skutečný viník je, byť se už veřejnoprávní televize ústy Vostala z Londýna sichruje, že zase se objeví dezinformační weby, které tuto zprávu zpochybní. A zákeřně přidá pláč postiženého v letadle. Špína a svinstvo.

Co si dovolí zpravodajové České televize je neskutečné!

Z výše důvodů, které hlavní nizozemský prokurátor Fred Westerbeke odmítá komentovat, je spíše loutkou či dokonce prokurátorem Vašem z bolševické doby, kdy už zná obviněné, dokonce už jsou skoro rozsudky, aniž předloží řádné obvinění prověřené obhajobou s možností vyloučení dodatečných materiálů falešně vyrobených.

Dokud belgická strana nepředloží věrohodné odpovědi na výše deset bodů (a asi se objeví další), zpráva bude brána jako hoax, možná je to další provokace Ruska a zneužití pozůstalých k politickým čachrům! Ve slušné společnosti by měl být vyšetřovatel a prokurátor zatčen za zneužití své funkce!

Mimochodem, zatímco na západě je tato zpráva přebírána jako "někdo něco plácl", u nás je na extremistických, manipulativních probruselských a veřejnoprávních médiích brána jako důkaz důkazů, kdy není dalších pochyb.

Velkovýroba dezinformací, hoaxů a novičoků jede jak na běžícím pásu! Vážně jsou Češi součástí této špíny?

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2553-mel-by-byt-vysetrovatel-ktery-zneuzil-obeti-a-vydal-zpravu-o-sestreleni-letadla-zatcen-a-obvinen


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUnipolární svět skončil   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 05:08:20 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou, upevněné minulý týden v Rusku, uvrhlo americké elity do režimu „Nejvyšší paranoia“, který drží celý svět jako rukojmí.

Krátkou procházkou v Petrohradu, k níž došlo minulý pátek, začalo něco mimořádného.

Po pomalé procházce jeli lodí po řece Něvě, navštívili legendární křižník Aurora a zaskočili se podívat na renesanční mistrovská díla v Ermitáži. Byli dobře naladění, klidní, rozvážní, takže to po celou dobu vypadalo, jako kdyby mapovali spletité detaily nového, formujícího se multipolárního světa.

Čínský prezident Si Ťin-pching byl čestným hostem ruského prezidenta Vladimíra Putina. Byla to jeho osmá cesta do Ruska od roku 2013, kdy oznámil informace o iniciativě Nová hedvábná stezka, neboli Jedno pásmo, jedna cesta (BRI).

Nejprve se setkali v Moskvě, kde podepsali několik dohod. Nejdůležitější je však tato bomba: závazek rozvíjet bilaterální obchod a zahraniční platby s použitím rublu a jüanu, a obejít tak americký dolar.

Poté čínský prezident Si navštívil Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF), hlavní obchodní setkání v Rusku, které je absolutně nezbytné pro pochopení hyperkomplexních mechanismů, spjatých s vytvářením eurasijské integrace. Zaměřil jsem se na několik nejdůležitějších diskusí a jednání u kulatého stolu v rámci SPIEF v tomto článku.

V Moskvě podepsali Putin a Si dvě společná prohlášení - jejichž klíčovými koncepty jsou „komplexní partnerství“, „strategická interakce“ a „globální strategická stabilita“.

Ve svém petrohradském projevu prezident Si nastínil „komplexní strategické partnerství“. Zdůraznil, že Čína i Rusko se zavázaly k ekologickému, udržitelnému rozvoji, ke snížení koncentrace oxidu uhličitého. Uvedl spojitost mezi rozšířením iniciativy BRI a „agendou OSN o udržitelném rozvoji“, a vyzdvihl vzájemné propojení projektů BRI s Eurasijskou ekonomickou unií (EAEU). Zdůraznil, jak je vše v souladu s Putinovou myšlenkou Velkého eurasijského partnerství. Vychválil „synergický efekt“ BRI ve spojitosti se spoluprací Jih-Jih.

Je zásadní, že čínský prezident Si zdůraznil, že Čína „nebude usilovat o rozvoj na úkor životního prostředí“; Čína „bude dodržovat Pařížskou dohodu o klimatu“; a Čína je „připravena sdílet technologii 5G se všemi partnery“ na cestě k zásadní změně v modelu ekonomického růstu.

A co studená válka 2.0?

Bylo zřejmé, že se k tomu pomalu schylovalo během posledních pěti až šesti let. Nyní je dohoda veřejně známá. Komplexní strategické partnerství Rusko - Čína je úspěšné a prosperující; nikoli jako spojenecká smlouva, ale jako stálá silniční mapa, vedoucí k integraci Eurasie a konsolidaci multipolárního světa.

Unipolarismus - prostřednictvím svého démonizačního matrixu - nejprve urychlil osu Ruska do Asie. Nyní obchodní válka, kterou vedou Spojené státy, usnadnila konsolidaci Ruska jako hlavního strategického partnera Číny.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí by se mělo raději přestat zabývat projednáváním prohlášení, která prakticky přicházejí každý den, například od generála Josepha Dunforda , šéfa sboru náčelníků štábů, jenž tvrdí, že Moskva usiluje o využití nestrategických jaderných zbraní v tomto evropském divadle. Je to součást nekonečného procesu - nyní probíhajícím na maximum - kdy je vytvářena hysterie tím způsobem, že jsou spojenci NATO zastrašováni ruskou „hrozbou“.

Moskva by se měla raději vyhýbat a klást odpor kvantům zpráv, jako je například nejnovější zpráva korporace RAND, která nastiňuje - co jiného? - studenou válku 2.0 proti Rusku.

V roce 2014 Rusko nereagovalo na sankce, které uvalil Washington. Poté by jen stačilo pohrozit nezaplacením 700 miliard dolarů v rámci zahraničního dluhu. To by zhatilo veškeré sankce.

V ruských zpravodajských kruzích nyní probíhá rozsáhlá debata o tom, co dělat v případě, že Moskva bude donucena čelit vyhlídce na odříznutí od finančního clearingového systému CHIPS-SWIFT.

S několika málo iluzemi o tom, k čemu může dojít na summitu G20 v Ósace, který se bude konat na konci tohoto měsíce, pokud jde o průlom ve vztazích mezi USA a Ruskem, zdroje ze zpravodajských služeb mi sdělily, že generální ředitel společnosti Rosněft Igor Sechin je připraven poslat „realističtější“ zprávu - pokud nakonec dojde k nátlaku.

Jeho zpráva pro EU by v tomto případě zněla - odříznout se od nich a nadobro se spojit s Čínou. Ruská ropa by tak byla zcela přesměrována z EU do Číny, takže EU by se stala zcela závislou na Hormuzském průlivu.

Zdá se, že Peking konečně vstřebal, že útok, který provádí současná Trumpova administrativa, není pouhou obchodní válkou, nýbrž plnohodnotným útokem na čínský ekonomický zázrak, včetně intenzivní snahy odříznout Čínu od velkých pásem světové ekonomiky.

Válka proti Huawei - růžovému poupěti čínské nadřazenosti 5G - byla označena jako útok na dračí hlavu. Útok na Huawei neznamená jen útok na technologické, ohromné centrum Šen-čen, ale také na celou deltu Perlové řeky: ekosystém v hodnotě 3 bilionů jüanů, který dodává to nejdůležitější v rámci čínského dodavatelského řetězce výrobcům špičkových technologií.

Vstupte do Zlatého prstence

Ani technologický vzestup Číny, ani bezkonkurenční know-how Ruska v oblasti hypersonických zbraní nezpůsobily Americe strukturální potíže. Pokud existují odpovědi, měly by přijít od výjimečných elit.

Problémem pro USA je vznik impozantního, jim rovného konkurenta v Eurasii, a strategické partnerství, což je ještě horší. To uvrhlo tyto elity do režimu „Nejvyšší paranoia“, který drží celý svět jako rukojmí.

Naproti tomu byl předložen koncept Zlatého prstence multipolárních velmocí, který by umožnil Turecku, Iráku, Íránu, Pákistánu, Rusku a Číně zajistit „stabilní pásmo“ podél hraničního území jižní Asie.

Diskutoval jsem o variantách této myšlenky s ruskými, íránskými, pákistánskými a tureckými analytiky - ale zní to spíše jako zbožné přání. Nepopírám, že všechny tyto národy by uvítaly založení Zlatého prstence; avšak nikdo neví, kam by se přiklonila Indie v čele s premiérem Módím - omámená v rámci vysněných představ o statusu velmoci, neboť je jádrem americké „indo-pacifické“ břečky.

Bylo by mnohem realističtější předpokládat, že pokud Washington nepůjde do války s Íránem - protože Pentagon zjistil, že by to byla noční můra - jsou na stole všechny možnosti, od Jihočínského moře až po větší indo-pacifickou oblast.

Deep state neustoupí, a rozpoutá soustředný chaos na periferii Ruska i Číny, a poté se pokusí ještě více destabilizovat srdce oblasti zevnitř. Strategické partnerství mezi Ruskem a Čínou vytvořilo bolavou ránu: bolí to - tak silně - kvůli tomu, že se stane eurasijským outsiderem.

Pepe Escobar

The Unipolar Moment is Over vyšel 12. června 2019 na ICH. Překlad Zvědavec.
Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/06/7942-unipolarni-svet-skoncil.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPříprava politického převratu   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 05:01:22 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Chvilkaři, kavárníci a maňásci v tuzemsku, sudeti zatím v zahraničí ale perspektivně u nás, a doma jejich pátá kolona, ti všichni připravují politický převrat. Časově ho orientují k listopadu letošního roku. K výročí listopadu ´89.

Všimněte si věcných a časových souvislostí současných demonstrací.

Další, v pořadí asi sedmý přejezd USA Army přes náš stát po pozemních komunikací a ve dne, byl demonstrací vojenské síly a moci Spojených států nad naší zemí, a též další rekognoskací terénu pro masové přesuny vojenské techniky US Army.

Na 70. srazu sudetů vyjádřili jejich funkcionáři predátorský cíl: Uskutečnit příští svůj sjezd v České republice (na pozvání některého města, třeba Brna, protože tam je nyní pro sudety příznivé politické prostředí). Byla to demonstrace politické síly pohrobků nacistických českých Němců, kteří koncem třicátých let zradili tehdejší Československo, podporovali A. Hitlera a K. Henleina, byli spolupachateli masového vyvražďování našich občanů. K politické síle sudetů přispívá jejich pátá kolona v ČR.

Fyzické útoky na osoby s jinými politickými názory jsou demonstrací toho, že politická a hospodářská uskupení, která prohrála volby a bojí se policejního vyšetřování a možného soudního postihuje svých kriminálních, zejm. hospodářských činů, je ochotna použít i fyzického násilí.

Chvilkařské ataky jsou součástí destrukce demokracie v naší zemi; to nejsou ataky proti dotacím – vždyť sami tzv. umělci by se většinou bez dotací neuživili, natož aby se stali milionáři.

Chvilkaři nemají zájem odehnat od hnutí ANO 2011, od Andreje Babiše, jeho voliče. Vždyť k čemu může vést sprosté prohlášení maňáska V. Polívky o tom, že voliči ANO jsou toaletní papír, jeho výzva „svině! naserem se a půjdem na Hrad“? Jenom k tomu, že jednak dosavadní jeho voliče utvrdí v jejich volbě, a navíc mu přivede další hlasy, protože normálně inteligentní občané agresivní ataky rádi nemají.

Veškeré demonstrace mají vést ke konfrontaci s demokraticky zvolenou vládou.

Vladimír Pelc

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponUkrajina masivně udeřila na Doněck. Volker: Ukrajina musí začít nakupovat zbraně z USA   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 04:56:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ozbrojené síly Ukrajiny (OSU) zasadily masivní úder západní části Doněcku. Jak bylo řečeno na zastoupení samozvané Doněcké lidové republiky (DLR), ostřelování z ukrajinské strany bylo zaznamenáno ve středu ráno 19. června, informuje Doněcká informační agentura.

Střelba šla z pozic v oblasti Marjinky na území Petrovské čtvrti Doněcku. Ostřelováním byla poškozena budova dětské nemocnice (před několika týdny opravená po minulém ostřelování, pozn. překl.) a bazén. "Celkem bylo vypáleno 110 nábojů ráže 122 mm a 52 min ráže 120 mm", bylo dodáno v zastoupení.

Jak oznámil náčelník tiskové služby správy Lidové milice DLR Daniel Bezsonov, na Doněck zaútočila 24. brigáda OSU. Poznamenal, že cílem ostřelování bylo zmaření jednání o mírovém urovnání konfliktu.

Volker: Ukrajina musí začít nakupovat zbraně z USA

Washington vyjádřil naději na "vstřícnost" Kyjeva. Washington doporučil Kyjevu, aby se rozhodl pro nákup zbraní od Spojených států. Bílý dům se nešíří o tom, jaké zbraně konkrétně je připraven dodávat na Ukrajinu, a co je nejdůležitější, z jakých zdrojů bude ukrajinská strana tyto budoucí smlouvy financovat.

Zvláštní zástupce USA pro Ukrajinu Kurt Volker, když mluvil s členy výboru pro zahraniční věci v Senátu Kongresu, řekl, že ukrajinské orgány se musí rozhodnout pro nákup amerických zbraní.

"Vím, že ukrajinské úřady mají v úmyslu zahájit nákup vojenské techniky u USA", řekl Volker, jehož slova cituje agentura TASS, aniž by specifikoval, o jaké zbraně se jedná.

Americký zvláštní zástupce také neupřesnil, jak bude Kyjev v současné ekonomické situaci Washingtonu hradit předpokládané vojenské smlouvy. Hlavní, podle Volkera, je, aby Ukrajina "odpověděla vstřícností, pokud jde o nákup americké vojenské techniky".

Zdroj: Nová republika, vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJanda odborně selhal, ale úspěšně vklouzl   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 04:53:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nedávno mne známí upozornili na článek Jakuba Jandy z 31. 5. 2019, který mezi odborníky vzbuzuje nemalé obveselení. Jedná se o vzorovou ukázku diletantizace a ideologizace české státní správy a porušení známého rčení o ševci který se má držet svého kopyta. V případě Jandy pravděpodobně spíš zadku. O to zábavněji a ilustrativněji působí nadšené hodnocení článku řadou čtenářů. Článek je uveden následujícími větami. „Selhali jsme. Armáda USA musí projet. Až bude válka na východě, nelze čekat na noc.“

Svazák Dušan Jasánek by nad tímto výronem aktivistického moudra zavyl nadšením. Janda v článku rozebírá katastrofální situaci z hlediska nekonečných oprav naší dálnice D1 a vnímá ji téměř jako zradu na americké armádě. Evidentně se chce angažovaně zavděčit velkému spojenci, jako aktivní svazák v padesátých letech. Současní eurosvazáci evidentně nejsou nic nového, jen mírně pozměnili rétoriku a klaní se Bruselu a Berlínu místo Moskvě. Ale co se týká aktivity v podlézání, agresivní pitomosti a totalitářství, moc se neliší. Nepochybuji, že Janda je schopen a ochoten fyzicky i morálně vniknout hluboko mezi půlky komukoli. Nicméně z hlediska konvojů je realita zcela jiná a Janda by se neměl míchat do věcí, kterým evidentně nerozumí, natož se o nich rozepisovat, a ještě ohlupovat ostatní občany.

Jestli něco selhává, tak je to zákon, což je v prohnilé EU ovládané vydíratelnými potomky nacistických kolaborantů a přehlídkou morálních nul již zcela běžné. To vše počínaje ilegální afroislámskou migrací, až po selhání morálky a zásad civilizovaného chování, jako základu evropské křesťanské civilizace. A to jsou ty evropské hodnoty v praxi. Dokladem jsou nejen nekonečné stavební projekty, které slouží jako penězovody mezi politiky, stavaři a politiky. Kupodivu kvůli nim se statisícové demonstrace nekonají, přestože podle odborníků jsou všechny stavební obecní i státní projekty a zakázky předraženy o 50 % až 300 %. Nejsem zastáncem, natož sympatizantem Babiše, ani jeho čapího hnízda, ale ve srovnání se zlodějinami na stavbách je to směšná a přehlédnutelná marginálie. Když je nelze přímo výrazně předražit, protahují se práce na rozkopaných ulicích, silnicích a dálnicích do nekonečna a občané mohou jen bezmocně zuřit. A ročně v nich mizí desítky miliard. Podobným produktem EU je celá solární řepková a větrníková ekozlodějina. To však Jandovi nevadí, protože nemístnou kritikou by mohl naštvat ty, kteří udělali z pornoherce státního úředníka, což je samo o sobě dokladem rozvratu státní správy. Proto se drží ideově schválených témat, jako kritika ruské agresivity a oslava našich ochránců. Mimochodem, peníze mizející v podobných demokratických projektech chybí z hlediska kdečeho, včetně obrany a bezpečnosti, která by se bez Jandy, aspoň podle jeho názoru, evidentně zhroutila a nad pražským hradem by asi bez tohoto hrdiny bez bázně, cti a morálky, zavlál místo rudých trenek rudý prapor.

Mýty a fakta

Pravděpodobně nemá smysl stále opakovat do ucpaných uší a nemyslících hlav, že Rusko nemá zájem na válce proti evropským zemím, ale naopak na obchodu s nimi. Co by válkou získalo? Co je v pobaltských republičkách, nebo v Polsku, co Rusko nemá? Stejně pravděpodobně nemá smysl opakovat, že Rusko má téměř dvacetkrát nižší vojenský rozpočet než státy NATO a EU dohromady a již potřetí na rozdíl od nich vojenský rozpočet snížilo. K tomu výrazně slabší armádu. Zato rozvíjí průmysl, zemědělství a úspěšně i populační politiku. Stejně tak, nemá smysl rozebírat naše členství v NATO. Je faktem na základě rozhodnutí politiků zvolených v demokratických volbách českými voliči.

Nicméně je vhodné se podívat na Jandou oslavované konvoje, které nás mají spasit před agresí z východu, tedy asi ruskou, i když reálně neexistuje. Naprostá většina amerických základen v Německu leží na jih od Ašského výběžku. Konkrétně Vilseck, odkud vyráží většina konvojů, leží od něj mírně na jih. Pokud americká armáda směřuje do Polska, logicky by měla využít kvalitních německých dálnic a napojit se na síť nově vybudovaných dálnic v Polsku. Pokud dojde ke střetu s Ruskem, bude to s nadpoloviční pravděpodobností v oblasti Kaliningradu, případně v Pobaltí. Pokud bychom přijali ideologickou a propagandistickou konstrukci o ruské agresi, je z hlediska rozvíjení pozemního útoku na západ geograficky nejvhodnější prostorem Polsko s jeho rovinami. Tudy vedlo Německo opakovaně útoky na Polsko, Rusko a SSSR a tudy byli ve druhé světové válce nacisté hnáni zpět do své třetí říše. Mimochodem, Polsko nemá s Ruskem hranici s výjimkou ruské enklávy v Kaliningradu, která dále hraničí s Běloruskem a Litvou. Proto neexistuje ani pozemní spojení Polska s Pobaltím, které by mohlo být otevřeno pouze útokem NATO na prostor Kaliningradu.

Pokud by američtí vojáci jeli na jih do Rumunska, je situace podobná. Logicky by měli využít kvalitní dálnice v Rakousku, nikoli české věčně rozkopané jakodálnice. Rakousko je sice oficiálně neutrální, nicméně jeho neutralita je tenká jako papír, tenčí už je pouze v případě Švédska. Americké velení by si mohlo povolení k cestě na cvičení přes Rakousko vyžádat. Navíc, pokud by došlo k válce a nebylo by možné použít komunikace v Německu a naší republice, co by NATO dělalo? Čekalo na opravy, nebo vyrazilo přes Rakousko? Tomu snad nevěří ani Janda. Přes naši republiku je to však pohodlnější a levnější. Kromě toho, cesta z Německa do Rumunska po komunikaci je tak dlouhá, že celé řeči o potřebě rychlosti vyznívají jako vtip. Podstatně blíž jsou americké základny v Kosovu a Itálii, odkud lze část transportu realizovat po moři. Navíc se ukazuje, že americká armáda má problémy s kvalitou údržby techniky a náhradními díly, protože několik stovek kilometrů po dálnici stačí k tomu, aby vozidla, která mají odstrašit krvežíznivého nepřítele, odpadala na základě poruch. Jak by to vypadalo v terénu a na bojišti?

Podíváme-li se tedy na trasy amerických konvojů, v případě Polska i Rumunska jedou jaksi obloukem a zajíždějí si. Zde se nelze zbavit dojmu, že nejde o přípravu na bojovou situaci, ale propagandistickou jízdu. Dokladem je i opakované, trapně ubožácké podlézání a oslavování amerických vojenských konvojů ze strany mnohých českých politiků a médií, jaké jsme nezažili ani před listopadem 1989. Ostatně při jedné z mých návštěv knihovny amerického zastupitelského úřadu v devadesátých letech se jeden z tamních pracovníků podivoval nad ubohou a levnou podlézavostí a nedostatkem sebeúcty českých politiků. Za téměř třicet let si Američané na českou morální úroveň, jejímž špičkovým reprezentantem je aktuálně Janda, evidentně zvykli a berou ji jako český standard. Nedovedu si představit obdobnou situaci ani v Německu. Kdyby tam měli oslavovat každý americký konvoj, nedělali by nic jiného.

Musí americká armáda projet?

Samozvaný vojenský a bezpečnostní expert Janda ve svých orgastických výkřicích ve prospěch konvojů přehlédl několik faktů. Především, žádná válka nezačíná najednou. Vždy se připravuje, což se nikdy nepodaří zcela utajit. Na opatření, včetně přesouvání vojsk je času dost. Představa, že Putin se jednoho rána probudí, špatně mu půjdou větry, a tak zavelí ruské armádě k okamžitému útoku směrem na západ, může vzniknout pouze v hlavách odborníků, jako je Janda. Naopak jednou z osvědčených cest k zahájení agrese jsou soustřeďování vojsk a cvičení u hranic cílové země, které mají testovat a narušovat její obranyschopnost a připravit podmínky k nenadálému útoku. Nedávno byl takto testován systém ruské protivzdušné obrany v prostoru Kaliningradu přeletem amerického bezpilotního letounu Global Hawk z Polska za podpory amerického a švédského(!) letounu elektronického boje.

Před teoretickým útokem Ruska nás určitě nezachrání pár stovek plechovek na kolečkách, které by dorazily na bojiště po několika dnech s vyčerpanými řidiči a v neúplných počtech. Nicméně dopravní expert Janda se octl v bezuzdné propagandistické říji zcela mimo realitu. Především, v případě války by policie a vojenská policie do hodiny nemilosrdně vyhnala všechna civilní vozidla z dálnice, případně by je technickými prostředky shodila mimo komunikace, která by poté byla prázdná. Americký, či jiný konvoj by mohl uhánět v obou vozovkách a ve všech pruzích jedním směrem. Vzpurní řidiči navyklí na evropskou demokracii a nedodržování zákonů by mohli dopadnout špatně, možná i hůře. V případě povykování o svých právech a kladení odporu by mohli dostat odpověď pěstí, pažbou, nebo pendrekem, případně dávku ze služební zbraně. Taková je válka. Viděl jsem to v Kuvajtu. Vedle komunikace vyhořelé vraky aut s mrtvolami řidičů, kteří se chtěli cpát do konvoje, ve spojenecké zemi, desítky kilometrů od hranic Iráku, kde se bojovalo.

Nicméně, mimo zoufale mizerné dálniční sítě nelze přehlédnout několik faktorů, kvůli nimž americká armáda nemusí projet. V případě války protivník logicky udeří na letiště a komunikace pomocí různých prostředků shora. Jedním z hlavních cílů budou mosty a křižovatky. Dalším budou logicky centrální zásoby pohonných hmot. Výsledkem bude zpomalení, případně i delší, či kratší zastavení jakékoli dopravy. V první řadě se zhroutí zásobování a poté průmysl, protože lidé se nedostanou do práce. O přebujelé služby moc už zájmu nebude. Takže absolutní chaos i bez použití jaderných zbraní. V případě jejich použití navíc konečná z hlediska komunikační a výpočetní techniky a systémů řízení čehokoli od bank, po vodní čerpadla a elektřinu z důvodu elektromagnetického impulzu. V případě dobře provedených útoků proti komunikacím, nebude možné konvoje dočasně ani odklonit. Takže nějaké Jandovy spěchy při jízdách na velkou vzdálenost jsou v případě reálné válečné situace k smíchu. Ostatně v armádě se čeká, aby se spěchalo, a spěchá, aby se čekalo, jak zní staré vojenské pořekadlo.

Dalším problémem jsou města, kde se nalézají nejen mosty, nadjezdy, tunely a podobné konstrukce, ale k zatarasení stačí zásah, nebo pyrotechnicky připravená destrukce budov v blízkosti komunikace. Panelák tvořený železobetonovou konstrukcí by se z komunikace odstraňoval s obrovskými problémy a maximálním nasazením několik dnů. Z hlediska mostů samozřejmě nelze přehlédnout řeky, které tečou v Evropě obvykle ve směru jih-sever, nebo opačně. Tvoří tudíž přirozenou překážku v pohybu ve směru západ-východ a naopak. Naprostá většina soudobé vojenské techniky neplave. Dokonce ani typy, které původně plavaly, protože dostaly navíc zesílenou balistickou ochranu, těžší výzbroj atp.

Téměř komicky působí Jandovy úvahy o jízdě v noci, na niž nelze čekat. Naopak, armády, pokud možno využívají noc, protože tma, bez ohledu na všemožné noktovizory pomáhá krýt přesuny. Ruský, či jiný průzkum bude mít určitě jednodušší úlohu v pozorování a počítání amerických vozidel ve dne, než v noci. Totéž platí i z hlediska útoku. Stačí v soutěsce kolem dálnice zasáhnout první a poslední vozidlo. Můžeme si připomenout Afghánistán a Čečensko. A nějaké ty průjezdy mezi kopci se na naší dálnici taky najdou, o možnosti odpálení nějaké zeminy z nich a zatarasení komunikace nemluvě. A přesto se konvoje prohánějí po nekvalitních českých komunikacích, po vysokých mostech a českými horami, místo rovin v Polsku a kvalitních dálnic v Rakousku. Možná Rakušani nechtějí na svých komunikacích konvoje, které vytvářejí bezpečnostní rizika. Navíc rakouské vycházejí dráže. Proto se i v míru většina přetížených kamionů táhne z jihu do Německa přes naše území, bez ohledu na naše řidiče a životní prostředí. A nikomu to nevadí, určitě ne zadarmo.

Z výše uvedeného vyplývá, že americké konvoje jsou především propagandistickou záležitostí, nikoli jakýmsi bojovým výcvikem. Můžeme mluvit o zbytečné hrubé nezodpovědnosti a riskování bezpečností našich řidičů. Naštěstí zatím nejsou mrtví. Kdyby jim šlo skutečně o přepravu techniky, realizovali by ji vlaky. Naše armáda měla kdysi vlečkový úřad, možná ještě nějaké zbytky má, kde se zajišťovaly takzvané instradované transporty.

Ostatně, pokud jde Jakubu Jandovi o nápravu problému, nikoli pouze o zviditelňování se jako krále aktivistických podlézavců, lze mu doporučit reálné řešení. Může založit spolek přátel amerických konvojů. Jen preferenčních hlasů dostal k článku přes dva tisíce. Z nich může sestavit tým aktivistů a o víkendech vyrazit na brigádu a přiložit ruku k dílu při opravě D1. Jako pracáky si mohou vzít růžová tanga s nápisem Evropské hodnoty. Bohužel se obávám, že aktivista Janda by si při prvním uchopení krumpáče vyrazil zuby, stejně jako kdysi jemu podobný Dušan Jasánek. Už fakt, že česká státní správa zaměstnává něco takového a americké úřady ho údajně berou jako partnera, vzbuzuje vážné obavy nejen morálního, ale především bezpečnostního charakteru. Aneb: „Pověz mi, kdo je tvůj kamarád, a já ti povím, kdo jsi.“ Možná je už taky členem Aspen Institutu Allbrightové a Bakaly, jako Hamáček, Pavel, Charanzová a další. To jsme to za třicet let dopracovali.

Martin Koller

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon"Jdi do hajzlu" aneb Pátá kolona Sudetoněmeckého landsmanšaftu v akci   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 04:38:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Jdi do hajzlu", řekl mi přímo v jednacím sále Sněmovny poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek poté, co jsem zkritizoval opakovanou účast politiků KDU-ČSL Bělobrádka a Hermana na letošním sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny a šíří protičeské názory.

Sudetoněmecký landsmanšaft je organizací, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. Co si o slovech Bělobrádka myslíte Vy? Napište mu na jeho poslanecký mail: belobradekp©psp.cz

Sjezdu se účastnili nejen politici KDU-ČSL, ale také exministryně ČSSD Michaela Marksová-Tominová a poslanec TOP 09 Daniel Korte. Předseda ODS Petr Fiala zase spolupracoval s předákem Sudetoněmeckého landsmanšaftu Berndem Posseltem. Exministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) hovořil o sedeťácích jako o "milých krajanech". Pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelné, aby oficiální představitelé naší země jezdili na sraz této organizace.

Součástí „milých krajanů“, pane Hermanne, Bělobrádku a Bartošku je i organizace WITIKOBUND. Je personálně jasně propojena se sudetským landsmanšaftem. Cituji ze zprávy českého ministerstva vnitra z roku 2004:,,Pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů WITIKOBUND, který v prostředí landsmanšaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech včetně takzvané holocaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení.“

V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů SdL, tzv. Eichstättská adventní deklarace, kde se mj. objevují tyto požadavky: „Naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem pro to by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy“.

Tuto deklaraci podepsali: W. Becher (někdejší přívrženec Kameradschaftsbundu, člen NSDAP), Walter Brand (člen henleinovského hnutí), F. Brehm (SS Sturmbannführer, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP), W. Hergl (SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP), H. Hönig (člen NSDAP, nacistický novinář), H. Götz (bývalý spolupracovník nacistické tajné služby, člen NSDAP), E. Lemberg (nacista a v r. 1938 člen Sudetoněmeckého freikorpsu), W. Turnwald (člen NSDAP, spolupracovník SD), E. Franzel (původně soc. demokrat, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích), W. Zawadil (vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby), R. Schreiber (bývalý nacista), G. Preissler (bývalý nacista), H. Schütz (člen SdP), W. Jaksch (sociální demokrat), R. Reitzner (sociální demokrat), P. Sladek (duchovní).

Celostátně se Sudetoněmecký landsmanšaft ustavil 25. ledna 1950 na setkání v Detmoldu, kde bylo přijato druhé základní prohlášení SdL, které opět požadovalo právní nárok na vlast a znovuzískání vlasti. Mezi sedmnácti signatáři se to bývalými funkcionáři NSDAP opět jenom hemžilo: R. Lodgman, B. Tins, R. Staffen, R. Wollner, E. Leibl, H. Schmidt, K. Schneider, S. Benatzky, A. Diewock a další.

Podle hnutí SPD by oficiální představitelé našeho státu na taková setkání „milých krajanů“ s nacistickou minulostí jezdit neměli. Co myslíte Vy?

Tomio Okamura

Zdroj: https://www.facebook.com/tomio.cz/posts/2635753629768769?__tn__=K-R
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponProč nejsem chvilkařem   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 04:34:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Demonstrace pořádané podivným spolkem Milión chvilek pro demokracii ve mě od počátku nebudily mnoho důvěry. Měl jsem z toho dojem že o demokracii tady vůbec nejde a ani o dodržování ústavy. Šlo jen o útoky na prezidenta a předsedu ve volbách vítězné strany, Andreje Babiše. Už první vystoupení se dostaly za hranice dobrého vkusu a silně zapáchaly manipulací, mířenou zvláště na mládež. ( metoda nikterak nová, zato však v minulosti mnohdy úspěšná ) zvlášť odporné bylo zneužití dvanáctiletých žákyň ke štvavému projevu, který by v nějaké veselohře zněl s dětským hláskem komicky, tady však doslova běžel mráz po zádech.

Pozornost jsem věnoval I dalším vystoupením těchto manipulátorů. Prohlédl jsem si fotky a videa z manifestací, seznámil se s některými projevy řečníků, pokusil se s chvilkaři komunikovat a také jsem sám některá shromáždění viděl zblízka. Nakonec jsem si sepsal šest věcí, které mi na činnosti chvilkařů vadí, šest dobrých důvodů proč se k nim nepřipojím a ani jim nehodlám věnovat své sympatie a podporu.

Zde jsou:

1) Nelíbí se mi, které politické skupiny jsou v pozadí těchto shromáždění. Není těžké zde rozpoznat vliv a snad i přímé vedení TOP 09, ODS a odnože TOPky STAN. Ve sněmovně k nim tíhne KDU a mnohé jim odkývají zmatení Piráti. Jde o politickou skupinu reprezentující asociální a probruselskou pravici, vstřícnou k multikulturalismu, odsunutým Němcům, zavedení eura a vyvolávající nenávist k Rusku a Srbsku.

2) Manipulativnost chvilkařských demonstrací. Součástí jsou hudební produkce, z velkoformátových obrazovek promlouvají zpěváci a herci. Všechno cílené především na mládež. I když nejen na ni. Stále se tu mladým lidem opakuje jak jsou důležití, jak je to všchno na nich a jak na nich záleží další osud země. Oni jsou budoucnost a teď a nikdy jindy ji tvoří a ovlivňují. To je samozřejmě velice opojné. Jak se to krásně poslouchá po mentorování rodičů, pedagogů a dalších mravokárců. A tak si myslí že právě toto je to pravé a právě teď nastala jejich chvíle. Kocovina po takovém opojení ale bývá dost nepříjemná.

3) Ideová a tematická prázdnota shromáždění. Náplní demonstrací jsou prakticky jen nejrůznější domněnky a podezření, týkající se podnikání předsedy vlády. Zdrojem informací jsou nepřesné a nespolehlivé zprávy médií a institucí které v této věci nejsou zrovna kompetentní. Mnohé informace zavánějí spíše bulvárem a účelovou manipulací. Argumenty proti paní Benešové nejsou prakticky žádné. Jen iracionální a vulgární útoky. Velká část projevů je nekonkrétní a obsahuje jen obecné teze s kterými sice lze souhlasit ale jejich vztah k deklarované problematice je prakticky nulový. Další část se omezuje na invektivy a hulvátské projevy nenávisti.

4) Nenávistné útoky na prezidenta. Jsou nezbytnou součástí každé chvilkařské veselice. Založené jsou vesměs na drbech a bulvárních blábolech, faktická podstata minimální. Jen vulgarita a sprosťáctví, které vypovídá spíš o nízké a nevyzrálé povaze účastníků. Rozhodně ne o prezidentovi, který sice není bez chyb ale svou funkci vykonává ve prospěch republiky a jejích občanů.

5) Naprostá nekompetentnost organizátorů a řečníků. Většina lidí, vystupujících na shromážděních nemá žádný vztah k řízení veřejných záležitostí. Jakkoli se mi líbí herecký projev nebo interpretace písní mnohých zde vystupujících, jejich autorita se rovná autoritě běžného debatéra z ulice, hospody nebo sociálních sítí. Byl jsem na demonstracích, kde vystupovali lidé jako Slavoj Žižek nebo Ilona Švihlíková, takové osobnosti bychom ale u chvilkařů čekali marně.

6) Osobní důvod. Tak to je důvod šestý a poslední. Jako česky a národně cítící člověk bych se opravdu nemohl postavit pod vlajky EU, které jsou mi cizí a to zvláště poté co nám byla vnucena Lisabonská smlouva a jak se k naší zemi současná bruselská nobilita chová. Nemohl bych být účastníkem shromáždění, kde je urážem prezident, kterého sice také občas kritizuji ale kterého si vážím a považuji ho ze jednoho z těch lepších politiků které jsme po roce 1990 měli a naštěstí ještě máme. Jako člověk smýšlející socialisticky a levicově bych nemohl souhlasně hulákat a tleskat na shromáždění, jehož podstata je pravicová a asociální, I když si to mnozí z účastníků neuvědomují a ani je to zřejmě nenapadlo řešit. A jako demokratovi mi vadí bojůvkářské tendence, které sice nejsou organizovány přímo chvilkami, ale atmosféra, která je ve společnosti těmito lidmi vyvolávána k takovým nešvarům vyloženě vybízí. Výtržnosti skupiny skautů a fyzický útok na pana Jakla mohou být začátkem velice vážné situace.

Zúčastnit se veřejné akce pod vlajkami, které jsou mi cizí a transparenty a hesly s pochybným a sprostým obsahem bych opravdu nemohl. Musel bych se hluboce stydět. I kdybych netušil o co tady v pozadí tak ušlechtile se tvářícího a slušností se zaklínajícího hnutí jde. O co ale na těchto shromážděních nejde, vím docela určitě. Nejde o demokracii, nejde o ústavu ani o kvalitu a nezávislost soudů. Nejde dokonce ani o bezúhonnost premiéra. Jde o moc a jde o peníze. Překvapení, co?

Jiří Pondělíček
Národní socialisté

Zdroj: http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky2/Proč_nejsem_chvilkařem.html

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKnižní novinka, která rozzuří české islamisty do ruda! Islám a islamismus v ČR s desítkami fotokopií tajných dokumentů   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 04:28:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Právě v nakladatelství Lukáš Lhoťan rozvážíme po českých knihkupectvích naši novinku, třetí vydání knihy Islám a islamismus v ČR v niž jsme zveřejnili desítky tajných dokumentů a fotografií dokazujících propojení českých mešit s radikálními muslimy a muslimskými organizacemi. Detailně je například prokázáno financováni českých a slovenských mešit ze Saúdské Arábie.

Anotace

Tato kniha je důležitou pomůckou pro každého, kdo se snaží získat faktické informace o historii, vývoji a výkladech islámu, jenž se v české komunitě muslimů šíří. Doteď bohužel není na českém knižním trhu dostupná žádná jiná kniha, která by mapovala českou muslimskou komunitu. Kniha mapuje vývoj české muslimské komunity a přináší komplexně zpracované působení různých organizací. V knize je popsán vývoj muslimské komunity na našem území, její vnitřní konflikty apod.

V českém akademickém prostředí je cítit tlak na politickou korektnost, prezentování islámu či českých muslimů v co nejpozitivnějším světle a zamlčování faktů o negativech a kontroverzích. Tato práce se ovšem negativním jevům uvnitř muslimské komunity nevyhýbá, naopak se je snaží veřejnosti více přiblížit, zasadit do kontextu a upozornit i na to, co nemusí být příliš zřejmé. Nemám potřebu se komukoli z muslimů působících v Čechách zavděčit, snažím se pouze o to, aby prezentace muslimů u nás byla kompletní a nic nebylo „zameteno pod koberec“. V knize také nově naleznete více než sto fotografií, desítky fotokopií dokumentů apod.

O autorovi

Lukáš Lhoťan (1980) je nezávislý novinář, bývalý muslim a autor knih Ježíš Kristus a islám, Eurabia a Arménský holocaust. Je absolventem dvou středních škol a v současné době studuje katolickou teologii. Jeho komentáře vycházejí v českých mediích (Konzervativní listy, Parlamentní listy, Reflex apod.) a jsou překládány i do cizích jazyků (angličtina, polština, ruština aj.) Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hassana Alrawiho. Je absolventem poutě do Mekky a vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth.

Podílel se na projektu odhalování islámských extremistů v německé spolkové zemi Bavorsko (projekt byl ve spolupráci s bavorskou zemskou kontrarozvědkou Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz). Rovněž absolvoval studijní pobyt v USA The International Visitor Leadership Program (2010). Do svého veřejného zřeknutí se islámu v roce 2012 patřil k mediálně nejznámějším muslimům v České republice a také k propagátorům reformního islámu.

Knihu si můžete zakoupit zde:

http://www.lukaslhotan.cz/Islam-v-Cechach-a-na-Morave/110-Isl%C3%A1m-islamismus-v-%C4%8Cesk%C3%A9-republice-3-roz%C5%A1%C3%AD%C5%99en%C3%A9-vyd%C3%A1n%C3%AD-fotogalerie

Název: Islám a islamismus v České republice
Pod název: 3. rozšířené vydání & fotogalerie
Autor: Lhoťan, Lukáš
Nakladatel: Lhoťan Lukáš
EAN: 9788090700444
ISBN: 978-80-907004-4-4
Rok vydání: třetí, 2019
Popis: 1× kniha, brožovaná, 351 stran, česky
Rozměry: 14,8 X 21 cm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSyrský uprchlík v Německu: Sociální dávky nesmrdí, ale pracovat nebude. Proč by také měl podporovat ekonomiku Německa?   
Pridal tk Pátek 21 červen 2019 - 04:23:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
“Já nebudu pracovat. Němci jsou lidé, kteří rádi vstávají brzy v šest ráno a pracují.

To my uprchlíci nejsme. Sedím doma, se svou vodní dýmkou před televizí.

Německo není moje země a nikdy nebudu pracovat pro tuto zemi."

Zdroj: freitag.de

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2669 sec,0.0592 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,932kB