Pátek 28 červen 2019
Jak daleko je Milion chvilek od demokracie a jak blízko má k fašizmu   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 21:44:58 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Skočím do toho rovnýma nohama. Spolku Milion chvilek bylo už z mnoho stran doporučeno, aby se - pokud chce v našem politickém systému působit jako jeho souladná demokratická složka - přeměnilo na politickou stranu či hnutí, a jako takové hledalo v tomto systému své příznivce i odpovídající místo

Odpověď spolku byla záporná. Ne, politickou stranou v rámci stávajícího demokratického systému rozhodně být nechceme, čímž demokracie dostala od spolku první, řekněme, pleskanec, zatímco fašizmus se od něj dočkal prvního pohlazení

Odpověď spolku byla ale širší. Nechceme být politickou stranou, ale nátlakovou skupinou, upřesnil spolek, čímž se připodobnil jednomu z pěti klíčových momentu fašistického hnutí, jak je v knize Anatomie fašizmu formuloval americký politolog R.O. Paxton. Podle Paxtona je totiž tímto momentem či znakem fašizmu AKCESCHOPNOST, která místo těžkopádného hnutí národa vyzdvihuje rozhodný čin, kterého je prý schopen jen odhodlaný, akceschopný a nátlakový oddíl, jenž je svou aktivitou a cílevědomostí dokáže vybojovat si to, čeho je třeba.

Pokud se vám aktivivita Milionu chvilek zdá být shodná se shora popsaným, pak demokracie má od spolku Milion chvilek na tváři druhý pleskanec, zatímco fašizmus se od něj dočkal už druhého pohlazení.

Paxtonem jsme začali a budeme s ním tedy i pokračovat. Podle něj dalším momentem a znakem fašizmu je KRIZE společnosti. Protože jen společnost zasažená krizí je náchylná k úspěšnému fašistickému převzetí moci. A krize buď už je, nebo je třeba ji vyvolat.

Pokud máte za to, že Milion chvilek se dnes svým vyhlašovaným nátlakem a manifestacemi snaží takovouto krizi u nás vytvořit, či krizi už existující ještě prohloubit, pak demokracie si už od spolku stírá z tváře třetí obdržený pleskanec, zatímco fašizmus jásá nad jeho třetím pohlazením.

Dalším momentem a znakem fašizmu je dle Paxtona vytvoření OBRAZU NEPŘÍTELE. To je někoho, koho je např. možno obvinit ze všelijakých zločinů, např. snahy o nadvládu atd. Z takové osoby je pak nutno vytvořit obludu – a to už od pohledu. Třeba takovou, jakou z premiéra Babiše na své obálce udělal k Milionu chvilek nadmíru přítulný časopis Forum 24. Nu a protože k obálce přiložený článek vyhlíží tak, jako by jej stylizoval kdosi přímo ze spolku, dá se onen zošklivující obrázek Babiše z obálky časopisu Forum 24 považovat též - i když možná jen částečně či odvozeně - za dílo spolku. Kromě toho ovšem, že špinění premiéra Babiše i ministryně spravedlnosti Benešové je z jeho strany už dlouhodobě známo. Čímž si demokracie od spolku připisuje už čtvrtý pleskanec na tváři, zatímco fašismus se od něj dočkal už čtvrtého laskavého pohlazení.

Jeden ze znaků fašizmu (akceschopnost), jsme už probrali dřive, takže přejdeme ke znaku dalšímu. Je jím VŮDCE. Jeho role byla podle Paxtona dříve spíš přeceňována, protože ve vývoji hnutí není jeho váha tak jednoznačná a zvyšuje se, až když už se jedná o převzetí moci.

Pokud nyní máte za to, že ve spolku Milion chvilek nelze zatím o skutečném a uznávaném vůdci hovořit, rád bych vás znovu upozornil na časopis Forum 24, který jistě ne bez souhlasu vedoucího spolku Mikoláše Mináře a dalších jeho lidí, přinesl stať ve které je tento nedostudovaný student tří velkých oborů, z nichž je jeden kněžský, vynášen coby vůdce nade všechno, co se z naší politiky zatím kdy vynořilo. Jeho údajný úžasný přehled, pohotovost, cílevědomost, odvaha, či to, jak v rozhlasové relaci prý na cucky dokázal roztrhat prezidentova mluvčího Ovčáčka atd.

Takže pozor: Na obrazu vůdce se, jak vidno, začíná ve spolku i v jeko širším okolí už tvrdě pracovat, takže demokracie od spolku schytává pleskanec už pátý, zatímco fašizmus se od něj právě dočkal pátého pohlazení.

Posledním znakem fašizmu je dle Paxtona PŘÍZEŇ KONZERVATIVNÍCH ELIT.

Nuže, té se spolku dostává ze všech možných stran v takové míře, že závistí snad bledne i někdejší německá NSDAP. Přispívájí mu, minimálně v morálním smyslu, všechny politické strany tzv. demobloku, všechna naše oficiální média i média zahraniční, lidé z průmyslu, divadla a filmu, ta podpora je zkrátka mimořádná. Nu a protože spolek ji nadšeně přijímá, získává demokracie od spolku už šestý pleskanec, zatímco fašizmus jej už pošesté láskyplně hladí.

Což ovšem stále ještě není konec, protože na pořad přichází snad nejvýstižnější charakteristika fašizmu, kterou vyslovil nikoli už Paxton, ale největší současný odborník na téma fašizmu Roger Griffin. Ta definice zní takto: fašizmus je zvláštní typ revoluce národa, ve které se národ označí jako nemocný a současně se označí i nepřítel (vir), který tuto nemoc způsobuje.

Pokud vám po přečtení těchto řádků vyskočil před očima obraz bouřícího a rozkaceného Václaváku i Letné a našeho premiéra coby pomyslného terče oné vyprovokované zloby, pak vězte, že demokracie obdržela od spolku sedmý pleskanec a fašizmuz se od téhož dočkal sedmého pohlazení
Celkový výsledek našeho pojednání vychází tedy tristně. Demokracie získala od spolku Milion chvilek celkem sedm pleskanců, zatímco fašizmus se od něj dočkal sedmera pohlazení.

Docela jako by na světě nebylo už nic jednoznačnějšího a průkaznějšího.

Všimne si toho někdo?

Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČSSD jako nukleární bomba: za utajování smluv a zpravodajskou manipulaci dostane Dvořák bonus 2,4 milionu. Kým schváleno?   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 06:20:24 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kdo vymyslel zvrácená kritéria, když ČT je na dotacích?

Málokdo tuší, kdo platí Dvořáka za bolševický systém jedné pravdy. Další důkazy o špíně ČSSD: kdo schválil obří odměnu pro Dvořáka? V hlavní režii ČSSD "Svobodná Evropa". A prapodivný průzkum odhalil skvělou práci (prý) Čt!

Pozorně čtěte: přestože už naprostá většina občanů zuří nad propagandou České televize, nad nevyvážeností, nad zvaním hostů jedné pravdy, Dvořák dorazil na RTV s prohlášením, které vše staví na hlavu a za to dostal 2,4 milionu nad rámec svého platu!

Toto je autentické ze zprávy a zachovejte klid:

Informace generálního ředitele

Česká televize se umístila naprvní příčce studie AMI Digital Index 2019, která zkoumala důvěryhodnost zpravodajství největších českých televizí, deníků, rádií, webových portálů asociálních sítí. S nejvyšším dosaženým indexem důvěry Česká televize předstihla všech třiadvacet sledovaných médií. Studii realizovala společnost AMI Digital společně sagenturou provýzkum trhu STEM/MARK. Výjimečné postavení České televize potvrdil také nedávno zveřejněný mezinárodní průzkum Reuters Institute. Ze zprávy pod názvem Digital News Report 2019, o stavu a vývoji médií ve 38 zemích světa, vyplynulo, že Česká televize nadále zůstává nejdůvěryhodnějším tuzemským televizním vysílatelem...

To vážně není vtip!

Kde a kdo byli ti zkoumaní?
Vážně to byl průzkum lidí v České republice?


A nyní, kdo schválil odměnu pro generálního ředitele Dvořáka:

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 26. 6. 2019
Přítomni: J. Bednář, L. Beniak,J. Dědič, M. Hauser,J. Kratochvíl,R. Kühn,I. Levá, Z. Šarapatka, D. Váňa, V. Venclík


Kdo jsou ti hlavní protagonisté tvrdící, že je Česká televize vyvážená

Předseda J. Bednář s hlavním ideologickým direktem!

•1985–1992 Československá redakce BBC, Bush House, Londýn, Velká Británie, redaktor
•1992–1993 Kancelář prezidenta Havla, Pražský hrad, tiskový odbor, mluvčí
•1994–2002 Rádio Svobodná Evropa v Praze, zahraniční rubrika, redaktor, moderátor
•1982–1992 novinářská činnost v exilu - propaganda (BBC, Hlas Ameriky, Svobodná Evropa)

To je fakt průprava na nestrannou ideologii.

A další:

Mgr. Jaroslav Dědič: do rady odešel z funkce mluvčí Bohumila Sobotky (ČSSD)
René Kühn: v Ostravě dělal kampaně pro ČSSD
Zdeněk Šarapatka: je politickým komentátorem deníku Forum 24...


Pro maximální výši odměny zvedlo ruku devět přítomných členů. Radní Michael Hauser (zvolen 133 hlasy, takže má velkou důvěru) byl proti, navrhoval snížit odměnu o polovinu, ale jeho návrh neprošel.

Takže dlouhoprsťáci z ČSSD mají hlavní slovo a jsou zaháčkovaní v RRTV, kdy odpálí každou stížnost na Českou televizi, dlouhoprsťáci z ČSSD jsou zaháčkovaní v RTV, kdy si mohou dávat peníze za loajalitu...

Mimochodem ČSSD je i garantem šmírování proti občanům na internetu, pronásledování, udávání a vyhrožování, kdy Jakub Janda - gay od tyče je spolugarantem Hamáčka za Evropské hodnoty!

Už chápete, proč si nemůže ČSSD dovolit odejít z vlády, proč nemůže připustit výměnu za SPD, už chápete, v jakém duchu se nesou přenosy zpráv a spolupráce s "Milionem chvilek" a proč si může Čt dovolit začerňovat smlouvy, aniž by byl generální Dvořák vykopnut?

Ano, to jsou ty zákulisní čachry pidistraničky ČSSD: je čas, aby ta špína vytekla.

ČSSD (zatím) zákulisně ovládá vše a je propojena s Člověkem v tísni, naklonovanými weby a můžete si dohledat propojení další. Až stoka vyteče, to bude slizu a zápachu!

Kruh se uzavírá!

Babiše stihl trest za reinkarnaci kolaborantů z ČSSD: měl koalovat s SPD
Marketing "Milion chvilek": kdo platí megapodvod v zájmu Bruselu, kdo platí vymývání mozků na školách?
Naposledy, aby bylo jasno: "Milion chvilek" je rvačka dotovaných komediantů s dotovanými zemědělci. Prohnilí proti prohnilým! Nic víc!


Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2565-cssd-jako-nuklearni-bomba-za-utajovani-smluv-a-zpravodajskou-manipulaci-dostane-dvorak-bonus-2-4-milionu-kym-schvaleno


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponDříve se udávalo za nenávist k třetí říši, později k socialistickému zřízení, dnes za nenávist k EU nebo africkým/blízkovýchodním násilníkům   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 06:10:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Studentka žurnalistiky se v článku na iDnes zaměřila na nenávistné komentáře vůči cizinci, který měl v Ústeckém kraji znásilnit šestnáctiletou dívku.

Dotazuje se policie, zda se jimi zabývá a bude je řešit. Některé komentáře i s celými jmény přímo v článku uvádí. Není snad mnohem důležitější násilník coby podstata problému? Zeptala se slečna také policie, zda jde skutečně o Afričana vyhoštěného po výkonu trestu z Německa, zda byly naše úřady o vyhoštění kriminálníka do ČR informovány a pokud ano, proč o tom neinformovaly veřejnost? Neznám konkrétní postup (o čem kdo je a není povinen informovat), ale zkrátka zeptat se na cokoliv, co by vneslo více světla do případu.

Nenávistné reakce vůči násilníkovi. To mu mají lidé vyjadřovat lásku a pochopení?

Podle zatím nepotvrzených informací Litoměřického deníku (nezměnilo-li se něco) měl v úterý kolem poledne na poli u severočeské obce Lukavec znásilnit šestnáctiletou dívku muž afrického původu vyhoštěný z Německa po propuštění z vězení v Drážďanech.

Docela pochopitelně se vůči cizinci – násilníkovi zvedla vlna nespokojených reakcí, některých silně nenávistných, některých vulgárních. Stejně jako by se zvedla proti našinci – násilníkovi. Neobhajuji je, emoce a nenávist k tomu činu jdou vyjádřit i „slušně“. Myslím slušně tím způsobem, že nemusíme hned někoho „posílat do plynu“ a podobně.

Za své činy zodpovídáme my sami. Značnou vinu ale nesou „zlehčovači“ situace

Ačkoliv je za svá slova a činy zcela bez debat zodpovědný každý sám, ministr vnitra Hamáček, uvědomělí politici, umělci či média, kteří se nad zvýšenou nenávistí pohoršují, by si měli uvědomit, že velký díl na tomto stavu nesou oni sami. Markantní díl.

Víte, když lidem do zblbnutí opakujete, že migranti z Afriky a arabských zemí (většinou muslimové) jsou pro nás obohacením a přínosem (demografickým, ekonomickým…), že jde o vděčné válkou zkoušené uprchlíky ze Sýrie, o ženy a děti, inženýry a lékaře, že u nás prakticky žádní nejsou (nebo jen dvanáct či kolik), že k nám ani žádní nechtějí a že my „zaprdění Čecháčci“ poznamenaní komunismem se jen bojíme krásného neznámého… Tak potom, když se objeví jeden takový dáreček, který se rovnou ukáže býti „potížistou“ (terminus technicus toho času jiného uvědomělého novináře Oldřicha Mánerta, který již – coby velký „miláček čtenářů“ – byl zřejmě stažen), je oheň na střeše.

Mladá novinářka se v branži neztratí. Bere to ze správné strany

A zamysleme se sami, jaký dopad může mít článek Lady Řežňákové „Zastřelit, reagují lidé k násilníkovi z ciziny. Komentáře prošetří policie“ a její poukaz na konkrétní případy. Zajímat se v první řadě o nenávistné komentáře, nikoliv o násilníka, co měl znásilnit ještě neplnoletou dívku, je na pováženou. Když do článku ještě nezapomene zahrnout „expertní pohled“ zástupce politické neziskovky „Člověka v tísni“ a zmíní nedávné vzedmutí nenávisti proti Radku Bangovi a Dominiku Ferimu (přičemž bezesporu mnohem více než kvůli původu je lidé nemusejí kvůli jejich charakterům), tak je myslím vymalováno. Tahle slečna se v médiích neztratí!

Mnohé vypovídá, když se studentka žurnalistiky ve svém medailonku na webu „chlubí“, že „neumí psát všemi deseti, zato má slabost pro dobrou kávu“. Desetiprstová metoda samozřejmě není podmínkou pro kvalitního žurnalistu, nicméně dávat to takhle na odiv na mě působí stejně, jako by se dělník chlubil „neumím smíchat maltu, ale za to mám slabost pro dobré pivo“. No nic, hlavně, že jsme „frikulíni“ (free, cool and in), že?

Tomáš Vyoral

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon12 000 znásilnění ročně? – Neplácejte nesmysly   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 06:07:21 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V rámci diskuse nad africkým nelegálním migrantem vyplavaly na povrch prazvláštní argumenty sluníčkářů, multikulturalistů a jiných přívrženců a spojenců kriminálníků s ne-evropským původem, případně kriminálníků vyznávajících pověstné náboženství lásky, míru a tolerance.

U Litoměřic byla znásilněna 16 letá česká dívka. Znásilnil ji africký nelegální migrant s prapodivným titulem k pobytu kdekoli na území jakékoli země EU mimo detenční zařízení před expedicí zpět do země, odkud do EU přijel. Původní informace hovořily o tom, že byl z Německa vypovězen do České republiky, protože mu byl v Německu zamítnut azyl. (Na který nemá naprosto žádný nárok a nemůže mu být po právu nikdy udělen - stejně jako v případě cca 99,999999999% „uprchlíků“, které pozvala Merkelová a které do Evropy pašují zločinecké gangy „neziskových organizací“. Na žádný azyl vlastně nemá žádný ani právní ani morální nárok asi tak 100% všech „uprchlíků“ z vlny let 2015 až „rok konce Evropy a začátku nekonečné občanské války“, ať už to bude napřesrok nebo kterýkoli jiný rok.

No, buďme fér, na azyl v Evropě má nárok těch několik set křesťanů prchajících před „náboženstvím lásky a míru, které nesmí být kritizováno“ z některých vpravdě multikulturních zemí s dostatečným zastoupením muslimů v populaci. Ale do Evropy jich doplulo málo, protože je až příliš často jejich hodní, tolerantní, mírumilovní spolu-plaváčci-vyznavači známého tolerantního náboženství vyházeli z člunů během plavby na širém moři. A evropské neziskové organizace nemají čas zachraňovat topící se křesťany prchající před muslimským terorem, když musí vozit stovky muslimských nelegálních migrantů, včetně kriminálníků nebo teroristů, kterým – óóó, ta hrůza! – kterým v jejich domovských zemích hrozí třeba i vězení za zločiny, které spáchali ještě před odchodem do Evropy, kde budou pokračovat.

Na případ 16-leté české dívky znásilněné africkým nelegálním migrantem je prakticky uvaleno informační embargo ze strany islamizačního ministerstva vnitra ministra Hamáčka. Ten přeměňuje ministerstvo vnitra na odnož Šaría policie, protože jako hlavní cíl vidí zastrašit a případně pozavírat slušné české občany, kteří si dovolí nevítat skutky afrických kriminálníků jako roztomilé a vítané kulturní obohacení. Protože diverzita je hodnota sama o sobě, jak říkají sluníčkaři a multikulturalisté.

Takže vlastně když třeba Švédsko přestalo být nudnou bezpečnou zemí a stalo se zemí, která má přes 50 útoků granátem každý rok, zemí, kde jsou ročně podpáleny stovky a tisíce aut, zemí, kde do některých částí měst nemůže sanitka nebo hasiči bez doprovodu policie, která navíc jezdí ve dvou autec h, aby případně mohli policisté uprchnout i kdyby jim jedno auto tak nějak multikulturně začalo třeba hořet, tak vlastně tohle všechno je přínos, hodnota vyšší než předchozí trapné bezpečí pro slušné švédské obyvatele, kteří se dnes obohaceně ustrašeně krčí doma a bojí se vycházet na ulici. Jak dokazují i průzkumy veřejného mínění, kde se švédské dívky bojí chodit na ulici, bojí se mít blond vlasy a tak si je barví na černo, aby nevypadaly jako „bílá Švédka, easy meat, snadný cíl pro beztrestné znásilnění ze strany muslimských migrantů a jejich báječně integrovaných potomků“.

Otázka je, zda africký nelegální migrant pobývající na území naší republiky bez legitimního oprávnění byl tak ohleduplný, jak afričtí a muslimští migranti a jejich potomci obecně bývají v přístupu k evropským nemuslimským ženám a dívkám. Například v Británii muslimské znásilňovací gangy (desítky let vědomě tolerované britskou policií a státní mocí) svoje oběti z řad výhradně bílých britských dívek, často nezletilých bílých britských dívek (nejmladším obětem muslimských kulturně-obohacovacích gangů bylo 9 let), znásilňovaly například přibité za jazyk k desce stolu nebo je znásilňovaly uraženým hrdlem lahve.

Ale to jsem asi neměl psát, to by mohlo vrhnout špatné světlo na úžasnou a přínosnou muslimskou migraci do Evropy. Tak to se omlouvám, to by mne opravdu mrzelo, kdyby snad dosud primitivní a naprosto trapná evropská civilizace byla ochuzena o takovéto a řadu dalších roztomilých obohacení ze strany muslimských migrantů.

Hamáčkovo (ČSSD, to je ta strana, která neplatí svoje finanční závazky, ignoruje pravomocné rozhodnutí soudu a ještě má tu drzost kázat o morálce), tak tedy Hamáčkovo-Bakalovo ministerstvo vnitra (Hamáček je členem Aspen institutu, financovaného Bakalou – ano, to je ten kamarád Václava Havla, který ukradl tisícům rodin byty na Ostravsku a který vykradl z OKD desítky miliard a pak nechal tuto firmu finančně vyplundrovanou na hrbu státu), tak tedy Aspen ministerstvo vnitra nezveřejnilo a nejspíše ani nezveřejní žádné informace. Hamáček musí razit multikulturalismus, islamizaci naší země a její rozvrat masovou nelegální migrací – jinak by mu kolegové z vlastizrádných kruhů, kteří jsou na pozicích soudců, nevydali rozhodnutí soudu, že vlastně ČSSD nemusí platit smluvně dohodnutou odměnu a smluvně stanovenou pokutu za nesplacení odměny, protože .... protože prostě ti správní soudci jsou zcela nezávislí. Nezávislí například na zákonech, na dobrých mravech, na základech morálky.

V rámci celé debaty nad případem znásilnění 16-leté české dívky africkým nelegálním migrantem se ukázalo několik věcí.

Jednak se ukazuje, že dotyčný krimigrant nebyl z Německa vypovězen do České republiky. Podle původních informací v mainstream médiích to tak být mělo. https://chomutovsky.denik.cz/z-regionu/divku-z-terezina-mel-znasilnit-na-poli-african-vyhosteny-z-nemecka.html

Později přišel sluníčkový multikulturně-soudružsky vyspělý „český“ Rozhlas s informací, že vlastně nebyl z Německa vyhoštěn do České republiky. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cizinec-vazba-soud-znasilneni-lukavec-litomerice-znasilneni_1906201526_kno Podle této informace vlastně dotyčný africký nelegální migrant přišel do Německa někdy před několika lety a zažádal o azyl. Německé úřady jeho žádost o azyl zamítly v roce 2017. A od té doby je s vědomím německých úřadů na území Schenghenu bez dokladů, bez právního titulu, v režimu „strpění pobytu“. Protože ho prý není kam vyhostit.

No, tak že pustit do Evropy několik milionů lidí bez dokladů a neprovést ani jejich bezpečnou identifikaci a evidenci před samotným vpuštěním na území EU, tak o tom mluvili celé ty roky od samého počátku ti „nevzdělaní, primitivní, omezení venkovští burani“. Takže se opět ukazuje, že ti „nevzdělaní venkované“ mají více rozumu než 90% „intelektuálů a vzdělanců“. Jak napsal Orwell – volně citováno „některé ideologie jsou tak pitomé, že jim může uvěřit jedině intelektuál“. A mezi takové pitomé ideologie bezpochyby patří multikulturalismus, vítačismus, genderismus, homoseualismus, transgenderismus, globál-oteplismus a další. No, jak napsal Joseph Heller ve své famózní knize Hlava XXII (Hlava 22 provnevzdělané idioty z moderních univerzit s vysokoškolským titulem a znalostmi absolventa učňovského učiliště bez jeho manuálních dovedností) – „byl to inteligent, ale neměl filipa. Byl to zkrátka pitomec“. To je jako ušité na intelektuály, kteří sami sebe považují za „elitu“. Jsou to všechno inteligenti, ale nemají filipa, jsou to prostě pitomci.

Co je ale zásadní informace – Německo a další vedoucí státy plánu na rozvrat Evropy pozvaly bez omezení a bez kontroly miliony nelegálních migrantů. Nyní je díky nim na jejich území – a tím pádem i na našem území (Schenghen) - několik milionů nelegálních migrantů, lidí, jejichž identita a ani minulost není absolutně známa. Může jít a jistě často jde o masové vrahy, zločince, kriminálníky propuštěné z afrických vězení, islámské teroristy, duševně+ i fyzické nemocné osoby, psychopatologické osoby bez nejmenší šance na normální fungování v jakékoli společnosti, natožpak kulturní a vyspělé společnosti evropského typu. A Německo jim uděluje status „azyl bez azylu“ – „zůstaňte, jak dlouho chcete“. Dává Německo sociální dávky těmto lidem? Bezpochyby. Někdo je živit musí, Německý stát ať už přímo přes přímo vyplácené dávky nebo nepřímo přes příspěvky neziskovkám vyplácené následně jako sociální-„jakoby ne sociální dávky“ krimigrantům.

To je ze strany Německa a jeho představitelů trestný čin. Jde o zločiny proti mezinárodnímu právu, jde o trestnou činnost spočívající v napomáhání trestné činnosti krimigrantů a v napomáhání terorsistům. Když muslimští teroristé v klubu Bataclan postříleli, povraždili, zohavili, vykastrovaly stovky lidí, byli mezi nimi minimálně dva „pokorní a tišší vděční uprchlíci“, které Merkelová a spol, pozvali a všem bránili v jakékoli kontrole nebo dokonce i zdržení jejich pochodu. Pamatujete, jak vykřikovali všichni sluníčkáři a vítači v čele s Merkelovou a spol. , že nelegální migranty nesmí nikdo ani zastavit na hraniccíh, že by tím byla porušena nějaká údajná lidská práva? Přesně tak to bylo. merkelová je spolupachatelka útoku v klubu Bataclan. Přes 140 mrtvých. Oběti vykastrované, s uříznutými částmi obličeje, vyříznutými vnitřními orgány, s vydloubanýma očima... https://www.thesun.co.uk/news/1454607/paris-massacre-victims-were-castrated-and-had-their-eyes-gouged-out-by-twisted-isis-suicide-bombers-inquiry-is-told/ https://nypost.com/2016/07/15/horrifying-details-of-the-bataclan-theatre-massacre-revealed/ Angela Merkelová a všichni vítači a sluníčkáři jsou spolupachatelé tohoto masakru, stejně jako všech dalších zločinů a trestných činů spáchaných nelegálními migranty.

Mimochodem, po Praze potkávám již několik let stále narůstající počet zajímavých „turistů“. Černoši, na první pohled z různých zemí (různé odstíny pleti, různé tvary nosu, obličeje a jiné navzájem typově odlišné prvky), sami, jednotlivci, bez partnerky dokonce i bez parťáka, mladí muži, ve vojenském věku, pohybují se mimo turisticky zajímavé oblasti, poflakují se s prázdným pohledem po nákupních centrech, na zádech batůžek, žádný foťák, občas mobil se sluchátky, ale nic nefotí.

Jezdí k nám z Německa okouknout další cílovou destinaci pro svoje spolubojovníky z islámské invaze? Nebo je sem tahají neziskové organizace, které tak připravují předsunuté jednotky islámské invaze, ehm „multikulturního obohacení“? Mají platné povolení k pobytu v ČR? (Protože pokud nemají azyl v Německu, ani řádné papíry, tak nemohou jen tak být na našem území.)

Aeronet uvádí, že i v případu afrického zločince, který znásilnil 16-letou českou dívku, šlo o nelegálního migranta, který měl platné povolení k pobytu v České republice, a proto ho po propuštění z vězení za násilnou trestnou činnost Německo odeslalo (zpět?) do České republiky. https://aeronet.cz/news/vrteni-africkym-psem-podivny-pripad-znasilnene-16-lete-divky-z-terezina-v-den-77-vyroci-smrti-ceskoslovenskych-parasutistu-a-v-den-prolomeni-benesovych-dekretu-ma-podezrele-souvislosti/

Já vím, Vám už asi také propaganda vtloukla do hlav, že Aeronet je fuj. Ale jen nad tím zkuste přemýšlet – nechci, abyste tomu věřili, jen abyste přemýšleli a nevyloučili PŘEDEM takovou možnost. To, že nemám rád třeba Frantu Vopršálka, to přeci neznamená, že nemůže mít v něčem pravdu, že tedy musí pravdu vždy a priori nemít, protože je to Franta Vopršálek.

První důležitý moment celého případu – díky zločinné vítačské politice se v Evropě nachází několik milionů lidí, bez dokladů, bez prověřené minulosti a bez budoucnosti jedině a výhradně kriminální nebo teroristické. Vítači prostě pozvali a do Evropy dovezli a dále dováží miliony mladých silných mužů ve vojenském věku, kteří nemohou nic jiného, než se věnovat kriminální nebo teroristické činnosti. Multikultralisté si prostě do Evropy pozvali vlastní privátní armádu na zastrašení a vyvraždění evropských národů. Kalergi.

Druhým aspektem, který stojí za povšimnutí je snaha relativizovat zločin afrického nelegálního migranta.

V rámci této snahy (zločinných) zastánců zločinné multikulti ideologie je používán pseudo-argument, že znásilnění se prý v České republice stane každý rok 12 000, takže prý vlastně co, není potřeba z toho dělat drama.

Ale tak to není, to je zvrácený relativismus zločinných ideologií. Protože každá oběť, každý zločin navíc je zavrženíhodný, odsouzeníhodný a hodný diskuse, jak tomu zločinu šlo zabránit a proč se tak nestalo!

Budeme snad akceptovat třeba argument gestapáka z Lidic, když řekne „já sice osobně zastřelil několik nevinných lidí, ale víte, kolik za války umřelo lidí? Přes 30 milionů. Tak co? Nedělejme z toho drama a zbytečně se nezaměřujte na detaily, jakým je můj čin“. Tak mu teda odpustíme, když se za války stalo vražd mnohem víc? Když v plynových komorách umřely miliony Židů, mávneme snad rukou nad jedním esesákem, který třeba zavraždil žida jen jednoho? Jako vážně? Ale přesně tam vede logika relativizace zločinů, které jsou přímým důsledkem zločinné ideologie – a není rozdíl, zda zločinné nacistické ideologie nebo zločinné multikulturalistické ideologie. Podle falešné logiky, kterou se snaží obhájci zločinných ideologií vnutit veřejné diskusi, je totiž tato: vlastně jeden každý zločin vedlejší, protože celkem je jich mnohem víc. Dovedeno do důsledků, podle relativizující „logiky“ zastánců zločinných ideologií je jeden každý pachatel zločinu vlastně skoro nevinen, protože spáchal jen jeden zločin a ne všechny zároveň. Jako třeba africký krimigrant, který znásilnil jen jednu nevinnou dívku a ne úplně všechny.

Ale na celém tomto pseudo-argumentu, snaze omluvit zločiny spáchané v rámci a díky multikulturalistické ideologii (a praxi), je ještě jedna důležitá věc. Samotné uváděné číslo počtu znásilnění ročně v ČR. Prý 12 000.

Tak tedy, lidi, neblbněte. To je prostě nesmysl. Naprostý, totální nesmysl.

Znásilnění je definováno takto:

§ 185
Znásilnění


(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.

Co je rozhodující?

Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti.

12 000 znásilnění ročně mají možná některé muslimské země nebo některé dostatečně multikulturní islamizované západoevropské země, ale ne ČR. V České republice prostě nedojde 30 x za den, že by někdo násilím nebo pohrůžkou násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutil jinou osobu k pohlavnímu styku. To zase jen multikulti fanatici zaměňují jablka s hruškami a za znásilnění počítají jakýkoli přirozený lidský sexuální akt, na který není předem podepsána notářsky ověřena smlouva se dvěma svědky.

To je jako když v rámci #MeToo duševní poruchy si vzpomene nepříliš úspěšná herečka, že ji před třiceti lety „znásilnil“ režisér, a to konkrétně, když ji pozval k sobě do hotelového pokoje, ona tam dobrovolně šla a tam jí prý znásilnil, ačkoli nikdo nic neslyšel ani ze sousedních pokojů ani z personálu a ani ona ani nikdo jiný nic nehlásil policii. A pak ten lump režisér jí, chudinku nebohou, znásilnil ještě jednou, když ji o týden později opět pozval do hotelového pokoje, ona tam opět dobrovolně šla, opět s ním měla sex a tam jí tedy prý znásilnil, ačkoli nikdo nic neslyšel ani ze sousedních pokojů ani z personálu a ani ona ani nikdo jiný nic nehlásil policii. No vážně, strašlivé brutální znásilnění, dvakrát za sebou v rozmezí jednoho týdne, a on si to uvědomila, chudinka nebohá, až po třiceti letech. Nezesměšňuji znásilnění. Znásilnění je odporný zločin a je také na něj po právu pamatováno velice přísnými tresty v trestním zákoně. Ale nedělejme znásilnění ze sexu, při kterém není předem daný písemný souhlas.

Nedělám si srandu. Někteří idioti už přesně o tom uvažují. Ve Švédsku začínají uvažovat o uzákonění, že sex bez výslovného (VÝSLOVNÉHO) souhlasu daného předem je znásilnění, i kdyby k němu došlo bez jakéhokoli násilí, bez jakéhokoli odporu ženy, s pouhým tichým ale nevysloveným souhlasem. Dokonce už nějaká firma vyvíjí apku, která potvrdí souhlas obou stran se sexem. Co teda mimochodem budou dělat, když třeba žena v apce odsouhlasí sex, pak si to rozmyslí, už se nedostane k mobilu s apkou, takže souhlas neodvolá a bude následně brutálně znásilněna – ale souhlas dala, takže nemůže jít o znásilnění. Nebo to budou muset lidé potvrzovat každých 30 vteřin během sexu, že se sexem i nadále souhlasí, jinak k nim vtrhne policejní zásahová jednotka? No, tak to bude romantika. To tedy, milé feministky, Good luck!

Těch 12 000 „znásilnění“, stejně jako ty „tisíce obětí sdružených v rámci MeToo“ jsou oběti. Ale oběti něčeho jiného než znásilnění. Jsou to oběti vymývání mozků, oběti snah viktimizovat, dělat apriorní oběť z některých skupin společnosti za účelem vydírání, zastrašování skupin jiných. Šla herečka dvakrát na hotelový pokoj s režisérem a měla s ním sex, při kterém nepoužil ani násilí ani pohrůžku násilím? Měla s ním dobrovolně sex, aby získala roli? Oběť z ní může udělat brainwashing multikulturalismu, který hledá jak zastrašit a vydírat muže, zejména bílé heterosexuální muže. A dokonce tomu ona herečka třeba i uvěří. Byli lidé, kteří uvěřili tomu, že osobně létali na Petrových kamenech na koštěti se zapálenou posvěcenou svíčkou zastrčenou ve vlastním zadku.

V New Yorku černoch znásilnil bělošku, protože si to prý zasloužila za otrokářství. https://pravyprostor.cz/cerny-odsouzenec-v-podmince-ktery-znasilnil-bilou-zenu-rekl-ze-si-to-preci-zaslouzila-za-otroctvi/ Vsadím se, že dotyčný černošský zločinec dokonce věří tomu, že on je oběť (strašného otrokářství, bez kterého by dodnes v Africe žil tisícinásobně hůře než žije v dnešních USA) a dotyčná bílá žena si toto SKUTEČNÉ ZNÁSILNĚNÍ podle jeho názoru jistě zasloužila. Věří tomu. Prošel by na detektoru lži. Protože mu desítky let vykládají, že on jako černoch je a priori oběť a běloši jsou a priori zločinci, nebo přinejmenším neoprávněně privilegovaní. Desítky let vyplachování mozků propagandou – a máte zločince, který věří tomu, že je oběť a že jeho oběť je zločinec. Desítky let vyplachování mozků a máte tu ženy, které věří tomu, že když předem neřekly muži „koukej mne okamžitě op....!“, tak že je vlastně znásilnil.

Ne, milé ženy a dívky. Vážně nechci nijak znevažovat znásilnění. Je to odporný zločin. Ale nenechte si nalhat, že je znásilnění, když se Vás muž snaží svést a třeba i svede k hrátkám (a sexu) a Vy třeba zrovna v tu chvíli, kdy vše teprve začíná, máte jiné myšlenky, nebo se díváte na seriál, nebo prostě jen jste neřekly, že má muž jít na věc. Asi nechcete, aby sex, romantika, dvoření a další a další věci, které jsou snad hezké jak pro muže tak pro ženy, aby všechny tyto romantické, něžné a hluboce lidské věci byly nahrazeny smluvním ujednáním „jdeme ....at, budeme to dělat teď, tam a tam, tak a tak, tak a tak dlouho“.

Ona totiž mimochodem, milé dívky, ženy a dámy, je i opačná situace. I muž je někdy unavený. Přijde utahaný z práce. V telce běží fotbal, pohárový zápas. A žena, partnerka, přítelkyně je oblečena – no, prostě zajímavě. Některé ženy a dívky jistě rozumí, ty ostatní z řad feministek a MeToo nepochopí, ani kdybych to vysvětloval. A tak se muž chtěl sice dívat na fotbal, ale změnil názor. Přitom ale neposlal předem doporučeným dopisem „dnes až přijdu z práce, tak budeme ....at“ (chtělo by se říci ‚zaplaťpánbůh‘). Ale nechal se svést, změnil názor. Takže vlastně byl – podle moderních pseudo-norem – znásilněn. Zákon musí platit pro všechny stejně. Pokud ne, není to zákon a právo, je to pouhá zločinná zvůle. Takže tedy pokud platí, že je znásilněním sex bez předem vyjádřené vůle ženy mít následně sex a následně začít jakékoli věci se sexem související, pak je znásilněním i sex, kdy muž chtěl koukat na fotbal, ale třeba ženino prádlo a chování ho přimělo změnit názor, pomiloval se s ní, ale pak ho naštvalo, že neviděl fotbal, tak ji může udat za znásilnění. Fakt takhle chce kdokoli mít uspořádané vztahy, tu nejintimnější, nejněžnější, nejlidštější a nejvíce partnerskou stránku vztahu? Vlastně tedy - někdo kromě pomatených multikulturalistů ze Sturmabteilungu „feminismus“?

Co je tedy cílem těch uváděných a z multikulti palce (nebo jiné části těla) vycucaných dvanácti tisíc prý znásilnění ročně?

1. Omluvit, zamaskovat, zakrýt zločinné důsledky zločinné multikulturalistické, vítačské politiky a to relativizací zločinů migrantů odkazem na (často navíc vyfabulované) zločiny většinové populace, případně na počet obětí dopravních nehod

2. Zničit to milé, lidské, spontánní v intimních vztazích muže a ženy, kde jakýkoli kontakt bez písemného souhlasu je dehonestován jako znásilnění, je vytvářen tlak na zničení emotivních a erotických lidských kontaktů jejich přeměním na racionální, právně ošetřené, úřednicky normované mechanické pohyby a je uměle vytvářena agresívní, zfanatizovaná skupina osob s vymytými mozky, která ničí vše krásné a spontánní jako primitivní, barbarská horda.

Nedovolujme manipulaci veřejné i neveřejné diskuse podobným znásilňováním slov jako je označování za znásilnění každé spontánní, hravé erotické aktivity. Stejně tak nedovolme, aby slovo uprchlík bylo zneužíváno pro vyvolávání soucitu s nelegálními migranty, s krimigranty, s lidmi, kteří úmyslně lžou o svém původu a o důvodech, proč do Evropy přichází.

Kdo si nechá ukrást slova, jazyk, nechává si ukrást, zmanipulovat celou diskusi a vůbec jakoukoli činnost. Newspeak má svůj zásadní význam. Nejen v diskusi ale i v omezení, nastavení možností reálné, praktické akce. Multikulturalisté se svými „12 000 znásilněními ročně“ a se svými „uprchlíky“ to dobře vědí.

Michal Brand

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMuslimští učitelé mlátili holemi děti v Itálií, aby se naučily korán z paměti   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 05:59:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
TÁLIE / SALVINI / KULTURNÍ OBOHACOVÁNÍ DĚTÍ: "V Pise byli zadrženi dva Senegalci a na dalšího bylo podáno trestní oznámení: vyučovali Korán děti mezi 7 a 17 lety za pomocí ran HOLÍ...

Díky pořádkovým silám a vyšetřovatelům. Není tu prostor pro extrémisty a ty, kteří hlásají nenávist, bijí, diskriminují ženy. Jsme hrdí na naši civilizaci a budeme ji bránit za každou cenu."

Zdroje: Salvini/secoloditalia.it

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Alláhu Akbar!“ křičeli žáci. VIDEO z dánské školy vyvolalo vlnu pobouření   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 05:45:06 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Na kontroverzním videu jsou zachyceni žáci třetí třídy, jak odříkávají muslimskou modlitbu a na popud učitelky křičí Alláhu Akbar. Ředitel školy ale učitelku hájí.

Na videu si skupina žáků, kteří mají podle všeho převážně dánský původ, nacvičuje muslimskou modlitbu. Tu vede žák původem ze Súdánu, který jim nejprve ukazuje, jak má taková modlitba správně vypadat. Poté učitelka pronese Alláhu Akbar, na což ostatní žáci pokleknou a začnou se modlit.

Samotné video není datováno, ale podle dánské televize TV2 se událost odehrála v listopadu roku 2018. Údajně se jednalo o školu Thyregod ležící ve městě Vejle na jihu Jutského poloostrova. Jak se ukázalo, video pořídila matka súdánského chlapce, který modlitbu vedl.

„Bylo ji explicitně řečeno, že to nemůže dělat. Pokud si chtěla pořídit snímky, tak pouze pro osobní potřeby svého syna,“ uvedl ředitel školy Gert Hougaard v rozhovoru pro TV2.

Podle něj byla tato modlitba součástí aktivit v rámci tematického týdne „Poznej svůj život“, během kterého se děti učily o různých životních stylech.

Video však na internetu vzbudilo vlnu pobouření. Následně mnoho internetových uživatelů vyzvalo učitelku k tomu, aby dala ve škole výpověď. Jiní požadovali, aby byla škola zavřena. Někteří uživatelé tvrdí, že se jedná o „koránskou školu“, kde se indoktrinují dánské děti.

Hougaard v této souvislosti prohlásil, že takové pobouření ještě nikdy předtím nezažil. Podotkl však, že všichni učitelé mají jeho plnou podporu. Hodlá pouze zpřísnit pravidla pro pořizování nahrávek v budově školy.

Poslanec za pravicovou Dánskou lidovou stranu Martin Henriksen zaslal škole dopis, ve kterém žádá o vysvětlení incidentu. Henriksen, který byl před nedávnem jmenován do čela výboru strany pro posílení národně-konzervativního profilu, se zajímal, proč se děti mají učit o náboženských praktikách islámu. Odpověď ředitele ho však zklamala.

„Hougaard neodpověděl, zda hodlá s touto praxí pokračovat, a odkázal na to, že podle rozvrhu se vyučuje i křesťanství,“ uvedl konzervativní poslanec deníku Den Korte Avis.

Henriksen se rovněž zajímal, zda vedení školy hodlá učit děti i o „temných stránkách islámu a islámského fundamentalismu“. Dále se poslanec dotazoval, zda dostal od rodičů souhlas k provádění muslimské modlitby. Martin Henriksen patří uvnitř své strany mezi přední kritiky islámu. V minulosti například prohlásil, že islám byl od samého počátku teroristickým hnutím.

V Dánsku islám vyznává přes 300 tisíc lidí neboli 5,5 % obyvatel, což z něho činí druhé největší náboženství. Ke křesťanské víře se pak hlásí 75,3 % lidí, kteří jsou převážně protestanti. Většina dánských muslimů pochází z Turecka (22,2 %), Iráku (10,2 %) a Libanonu (9,5 %). Přes 70 % z nich je však dánskými občany.Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLe Figaro: Poslanci bijí na poplach, radikální islám pronikl do francouzské policie   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 05:39:37 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanci francouzského Národního shromáždění Éric Diard a Éric Poulliat uskutečnili rozsáhlý průzkum ohledně pronikání radikálního islámu do francouzských státních institucí, píše Le Figaro.

Základ průzkumu poslanců tvoří sledování růstu radikálních islamistických nálad ve Francii za dobu několika desetiletí. List píše, že kartotéka osob, jež jsou sledovány v rámci programu prevence terorismu, dnes obsahuje 21 039 jmen, z toho 10 092 lidí je aktivně sledováno. Víc než 1 500 z nich „vykonává nebo vykonávalo práci, která se dá označit za „zranitelnou“ buď kvůli její podstatě (pozemní nebo letecká doprava, soukromá bezpečnostní služba), anebo kvůli jejich kontaktům s lidmi.

Co se týče práce s radikálními náladami příslušníků státní bezpečnosti a pořádkových orgánů, dospívají poslanci ve své zprávě k optimistickému závěru, pokud však jde o městskou policii a soukromé bezpečnostní agentury, je to celkem jinak. Autoři průzkumu uvádějí, že kontrola v těchto strukturách je méně přísná nehledě na to, že zaměstnanci nesou odpovědnost za bezpečnost a mohou být vyzbrojeni.

Autoři zprávy konstatovali také, že neexistuje vyspělá politika v prevenci a odhalení extremistických nálad ve zdravotnictví. Poslanci navrhli, aby v těchto odvětvích byla zřízena speciální funkce „referentů pro radikalizaci“, kteří by informovali příslušné instance o radikálních náladách zaměstnanců, anebo uživatelů jejich služeb.

Zvláštní pozornost je v této zprávě věnována extremistickým náladám v sportovním prostředí, kde se radikální islamismus projevuje v různých formách, počínaje kolektivní modlitbou v šatnách (i během soutěží), a konče požadavky o výhradně halal stravě a nošení podvlékaček ve sprchách. Dost často se stane, že sportovci odmítnou pozdravit soupeře a odůvodňují to tím, že se mohou poklonit pouze Alláhovi. Stále více jich nosí během soutěží a tréninku dlouhé legíny, hidžáby a závoje, a to z povolení vedení sportovních federací nehledě na existenci pravidel, jež to zakazují. Některé sportovní kluby nepouštějí ženy, anebo jim zakazují trénink ve stejném čase s muži. „Federace bojových umění dokonce požádala svého technického ředitele, aby při sestavení rozvrhu přihlížel k náboženským svátkům,“ sdělili autoři průzkumu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mKYe

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFinanční dohody mezi Tureckem, Íránem a Ruskem způsobí rozhodující ránu nadvládě dolaru   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 05:33:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Politický expert Mechmet Alí Güller v rozhovoru pro Sputnik okomentoval nedávné prohlášení íránského ministra zahraničí Džaváda Zarífa o tom, že íránská vláda jedná s řadou zemí, včetně Turecka, Ruska, Číny, Ázerbájdžánu a Indie, o podepsání finančních dohod, které budou mít za cíl omezení použití dolaru v obchodních transakcích.

V pasáži o vlivu těchto dohod na osvobození zemí daného regionu od ekonomického a politického tlaku USA Güller zdůraznil:

„Důležitý není ani tak rozsah těchto dohod jako samotný fakt jejich uzavření. Jde o to, že v budoucnu znemožní použití amerických sankcí. Finanční dohody, společné platební nástroje, obchod v národních měnách, to vše jsou navzájem doplňující kroky na cestě ke svržení nadvlády dolaru ve světové ekonomické soustavě. Právě proto vystupují USA proti platebnímu mechanismu INSTEX, který byl vyvinut úsilím Německa, Francie a Velké Británie pro obchod s Íránem.“

Expert poznamenal, že turecko-íránské dohody umožní kvalitní rozvoj dvoustranných vztahů, a dále řekl:

„Tyto dvoustranné dohody a společné platební mechanismy povzbudí reálné vykonavatele na místech k dodržování litery zákona v rámci dosažených dohod.

Dvoustranný obchod v situaci sankčních omezení s použitím různých protizákonných způsobů v rámci finančního systému kontrolovaného USA umožňuje obohacení vykonavatelů, avšak způsobuje problémy v dvoustranných vztazích a zajišťuje Americe dodatečné trumfy.

Jde zejména o problémy v turecko-íránských obchodních vztazích v minulých letech. Obchod vedli zprostředkovatelé a agenti, což je bohužel dosud trumfem, který USA používají proti Turecku. Proto má podepsání dvoustranné finanční dohody mezi Tureckem a Íránem zajistit rozvoj a posílení obchodních vztahů mezi dvěma státy na zdravém a pevném základě.“

Güller poukázal na závažnost toho, že se dané téma projednává ve chvíli, kdy prezident USA Trump podepsal výnos o zpřísnění sankcí proti Teheránu, a dále řekl:

„Ekonomická moc těchto zemí (pozn. o kterých mluvil Zaríf ve svém prohlášení) předčí americkou ekonomiku a nebudou muset obchodovat podle amerických podmínek."

„Zejména poté, co Čína vstoupila do WTO a zvýšila svůj podíl v MMF a Světové bance, se začal finanční rámec diktovaný USA rozšiřovat a transformovat. Víme, že četné z uvedených států jsou členy stejných struktur a přijaly rozhodnutí o přechodu v dvoustranném obchodu na národní měnu. Toto rozhodnutí se již začalo projevovat na jejich obchodním systému. Dá se říci, že je to vážná rána pro nadvládu dolaru,“ dodal.

Na závěr expert zdůraznil, že naprostá nezávislost státu je možná pouze za podmínky zajištění jeho ekonomické nezávislosti, na což jsou právě zaměřeny podobné modely spolupráce, jako jsou dvoustranné finanční dohody.

Zdroj: https://sptnkne.ws/mKSe

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína: Všechny zainteresované strany by měly i nadále pevně udržovat a provádět komplexní dohodu o íránské jaderné otázce   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 05:29:09 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Čínský stálý zástupce v OSN Wu Haitao (Wu Chaj-tchao) 26. června uvedl, že komplexní dohoda o íránské jaderné otázce je důležitým výsledkem multilateralismu. Všechny zainteresované strany by měly vycházet z celkové situace a z dlouhodobého hlediska a měly by nadále pevně chránit a provádět rezoluci Rady bezpečnosti č. 2231 a dohodu o íránské jaderné otázce.

Wu Haitao téhož dne na zasedání uvedl, že dohoda o íránské jaderné otázce je mnohostrannou dohodou schválenou Radou bezpečnosti, která má dopad na mezinárodní právo, je významným úspěchem multilateralismu a představuje důležitý význam pro zachování mezinárodního režimu nešíření jaderných zbraní a pro zachování míru a stability na Blízkém východě.

Wu Haitao uvedl, že Mezinárodní agentura pro atomovou energii potvrdila po dobu 15 po sobě jdoucích let, že Írán splnil své závazky v jaderné oblasti íránské jaderné dohody. Čínská strana oceňuje úsilí Íránu o provádění usnesení o íránské jaderné dohodě a doufá, že Írán bude i nadále provádět íránskou jadernou dohodu. Čína doufá, že ostatní strany budou vážně plnit své závazky, respektovat přiměřené požadavky iránské strany a přijmou aktivní opatření. Čínská strana vyjádřila politování nad tím, že Spojené státy odstoupily od íránské jaderné dohody a uvalily jednostranné sankce proti Iránu, a vyzval všechny strany, aby řešily potíže v souvislosti s udržením normální hospodářské a obchodní spolupráce s Iránem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický ministr zemědělství: Američtí zemědělci jsou oběťmi čínsko-amerického obchodního tření   
Pridal tk Pátek 28 červen 2019 - 05:26:26 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr zemědělství Sonny Perdue v úterý při rozhovoru pro CNN uvedl, že američtí zemědělci jsou oběťmi čínsko-amerického obchodního tření. Sonny Perdue při rozhovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem řekl, že vlastenectvím účty nezaplatí.

Podle zprávy televizní státnice CNN americká vláda minulý měsíc oznámila zvýšení celních sazeb na dovoz z Číny do Spojených států ve výši 200 miliard amerických dolarů, eskalace napětí v hospodářsko-obchodních vztazích mezi Čínou a USA způsobila opětovný pokles cen amerických zemědělských produktů. Někteří zemědělci začínají být nespokojeni s obchodní politikou americké vlády.

Podle zprávy Americké federace zemědělských svazů ovlivnily výkyvy cen komodit příjmy amerických zemědělců, a protože obchodní spory od loňského roku dále zhoršují situaci amerického zemědělství, mnozí zemědělci nejsou schopni splácet dluhy a počet případů bankrotu zemědělských podniků na středozápadě Spojených států se od loňského roku významně zvýšil.

Americké ministerstvo zemědělství oznámilo, že poskytne americkým zemědělcům pomoc ve výši až 16 miliard dolarů na kompenzaci ztrát, které utrpěli v důsledku obchodních sporů. Zástupci Americké zemědělské asociace, členové Kongresu a zemědělci však uvedli, že vládní dotace nemohou nahradit ztracené trhy.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2643 sec,0.0720 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,683kB