Úterý 09 červenec 2019
Režim v ČR utahuje šrouby: Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti občanům ČR, kteří prý šíří předsudečnou nenávist!   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 03:13:18 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Režim v ČR utahuje šrouby: Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti občanům ČR, kteří prý šíří předsudečnou nenávist! Co to je? Podle ministerstva vnitra to je situace, kdy máte jiný názor, než má vláda nebo mainstreamová média! Státní zastupitelství chce bez souhlasu soudů zahajovat nejen odposlechy, ale i domovní prohlídky u osob, které prý názorově štěpí českou společnost! Prvním terčem režimu budou členové SPD, voliči SPD, vedení SPD a veškerá alternativa! Záminkou pro ministerstvo vnitra je Jaromír Balda a jeho provokace!

Zatímco v ČR probíhá ústavní krize, která hrozí pádem vlády, ministerstvo vnitra a státní zastupitelství v tichosti pracují na novelizaci jednotlivých zákonů s cílem udělit policii, tajným službám a státnímu zastupitelství tak nevídané pravomoci, že se z toho tají dech. Největší alarm by se měl rozeznít uvnitř SPD, protože tento chystaný proces je namířený přímo proti tomuto hnutí. Jak totiž uvedl server Česká justice, ministerstvo vnitra zavádí předsudečnou nenávist, tedy ideový zločin jako nový trestný čin, kterého se může dopustit každý, kdo má jinou myšlenku a názor než vláda a vládnoucí garnitura.

Tento termín se poprvé objevil ve výroční zprávě ministerstva vnitra za rok 2018 s názvem “Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018” a vnitro tím zavedlo úplně nový trestný čin tzv. “předsudku”, což je v anglo-saském právu nazýváno jako “prejudice crime”, tzn. předsudkový zločin.

Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka, předsedy ČSSD a člena nátlakové organizace Aspen Institute Prague, jejíž českou pobočku založil a financuje Zdeněk Bakala, vytvořilo novou definici trestného činu předsudečné nenávisti, která je natolik pružná a ohebná ve výkladu, že de facto se jí může dopustit kdokoliv, kdo má jiný názor, než je oficiální názor vlády, a současně se rozhodne tento svůj jiný názor medializovat, popularizovat a šířit. To ovšem znamená naprostou totalitu, která dalece překračuje tzv. ideo-zločin popsaný v románu “1984” od George Orwella. Hamáčkovo vnitro ve spolupráci se státními zastupitelstvími chce tak v ČR zavádět nový trestný čin “ideo-zločinu” a Jan Hamáček tento zločin definuje takto:

Subjekty, které se dopouštějí předsudečné nenávisti, lze podle vnitra charakterizovat takto

Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
Nerespektují koncept základních lidských práv.
Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
Šíří strach ve společnosti.
Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.


Ministr vnitra Jan Hamáček ve spolupráci s odborníky tak de facto zavádí nový trestný čin, kterého se může dopustit kdokoliv, kdo jenom náznakem oslabuje tzv. demokratický systém. Ministerstvo vnitra ani nijak nespecifikuje, jestli se demokracie oslabuje v ČR tím, že členové vlády jezdí na slavnosti Sudetoněmeckého landsmančaftu, anebo tím, že soudci v ČR vracejí majetky vdovám po bývalých členech Henleinovy Sudetoněmecké strany, anebo tím, že ministr vnitra je členem neziskového lobby think-tanku tuneláře, který se skrývá ve Švýcarsku na břehu Ženevského jezera. Nevíme, jestli se tím dopouštějí oslabování demokratického systému, ale jeden by řekl, že možná ano.

Jenže, bylo by naivní si myslet, že Jan Hamáček a státní zastupitelství zavedli nový trestný čin sami proti sobě. Výklad výše uvedených bodů je natolik vágní, že jej lze uplatnit na kohokoliv, pokud bude zájem státních zástupců, anebo naopak na nikoho, pokud zájem nebude. Jak už upozornilo několik odborníků, výše uvedené definice ideo-zločinu jsou velice nebezpečné, protože se jich může dopustit prakticky každý, kdokoliv vyjádří jakkoliv odlišný názor, než je názor vlády, nebo je tzv. konsenzuální postoj většinové společnosti.

Největším problémem v definici předsudečné nenávisti jsou situace, které jsou základem pluralitní demokracie a občanské společnosti

Šíří strach ve společnosti.
Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.


Ministr vnitra Jan Hamáček bruslí opravdu na tenkém ledě a je nepochybné, že se snaží občanům ČR odpírat základní lidské právo na svobodu názoru a vyjadřování. Rozebereme si všechny 4 výše uvedené body, abychom pochopili jejich zrůdnost a obrovské nebezpeční pro občanské svobody. Tohle, co předvádí vnitro ve spolupráci se státními zastupitelstvími, je de facto pokus o zavedení totality a postihování občanů za tzv. ideové zločiny.

Strach ve společnosti je zločin, podle Jana Hamáčka

Každá společnost čelí obavám a strachu. V české společnosti je to strach z migrace a jejích negativních projevů, jako jsou např. znásilňování evropských žen a dívek, vraždy a terorismus, který do Evropy přichází ze zemí rozvráceného Blízkého východu a Afriky. Tyto prostory rozvrátila americká armáda, NATO, evropští politici a Evropská unie. Itálie je zaplavena migranty a neziskovky přesto nadále pašují migranty do Evropy. Je naprosto logické, že občané v Evropě mají a budou mít strach. Informování o hrozbách v Evropě není šíření strachu, ale popis reality v Evropě. Kriminalizace informování o těchto událostech je v přímém rozporu s lidským právem na svobodu projevu a svobodu přístupu k informacím.

Štěpení společnosti a antagonismy jsou základem pluralitní demokracie, ne zločin!

Každá společnost se štěpí a dělí na třídní skupiny, minimálně na levici a pravici, ale v praxi se dělí na více skupin, na dělnickou třídu, buržoazii, resp. tzv. střední třídu, na třídu úředníků a státních zaměstnanců, na třídu policie a armády, na třídu boháčů a oligarchů a na třídu globalistů, která zahrnuje bankéře, politiky, umělce a neziskový sektor.

Každá z těchto tříd má své zájmy, které jsou v antagonistickém postavení vůči jiným třídám. Dělník má antagonistické zájmy v porovnání s buržoazií nebo oligarchy, policie nebo armáda má jiné priority než globalisté, atd. Část společnosti chce, aby se o lidi staral stát od kolébky do hrobu, část společnosti chce, aby stát naopak přestal strkat své pracky do životů občanů a nestaral se o ně vůbec. Antagonismus je tudíž základem pluralitní demokracie, ne zločin.

Rozdíl mezi konspirací a mainstreamovým zpravodajstvím je zhruba 5 až 10 let, někdy ovšem mnohem kratší

Konspirační teorie jsou nepohodlné informace, které se dostávají na povrch alternativními kanály a režimu se to nelíbí. V roce 2003 přišla americká vláda s informací, že Saddám Hussein má zbraně hromadného ničení, a proto musí být Irák “osvobozen” americkou armádou. Alternativa tehdy tvrdila, že v Iráku žádné zbraně hromadného ničení nejsou. A bylo to označeno za konspiraci, mainstream tvrdil, že když to tvrdí americká vláda, tak to musí být pravda o těch zbraních.

O dva roky později americká CIA ovšem pod tlakem přiznala, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nenašla. Trvalo to dva roky, než se z konspirační teorie stala pravda. Konspirační teorie jsou ve skutečnosti uniklé informace v předstihu. Snaha o jejich kriminalizaci Hamáčkovým vnitrem je pouze důkazem toho, jak moc se tito politici bojí pravdy a hlasu lidu.

Nástroje cizího vlivu? A to snad myslí Paula Ryana minulý rok ve sněmovně, kde si řekl o vydání Jevgenije Nikulina do USA?

Hlavní třešničkou na předsudečném dortu je samozřejmě vliv Ruska a skupin, které prý nerespektují pluralitní principy. V tomto bodě a úseku by se mohlo zdát, že tento bod je namířen proti neziskovce Milion chvilek, která nerespektuje výsledky voleb a svolává demonstrace s cílem odvolání demokraticky zvolené vlády a premiéra. Jenže, můžete vzít jed na to, že na tuto skupinu tento bod předsudečné definice namířen není. Je to namířené proti všem, kteří sympatizují s Ruskem a s politikou Vladimira Putina. Kdokoliv kritizuje Majdan v Kyjevě na přelomu let 2013 a 2014, ten se stane terčem toho předsudečného zákona. Když někdo řekne, že nechce, aby ČR bylo v NATO, může být obviněn z toho, že je nástrojem cizího vlivu, protože Rusko logicky chce, aby se NATO rozpadlo.

Jak sami vidíte, jednotlivé body předsudečnosti lze naplnit a spáchat jakýmkoliv způsobem a velmi snadno. A o to horší je, jak daleko už to zašlo a co se právě objevilo na serveru Česká justice. Podle informací totiž státní zastupitelství chce, aby policie a orgány vyšetřování mohly nasazovat odposlechy osob podezřelých z předsudečné nenávisti, a to bez souhlasu soudu. Stejně tak bez souhlasu soudu by měly mít orgány právo k provádění domovních prohlídek u těchto osob. Povolení od soudu by se získávalo až dodatečně, tzv. ex-post na základě shromážděných důkazů. A víte, jakou záminku používá státní zastupitelství? Používá kauzu Jaromíra Baldy.

Podivná kauza Jaromíra Baldy, která spíše připomíná provokaci vnitra než skutečný terorismus

Senior Jaromír Balda (71) byl letos v polovině dubna odsouzen jako první český občan za dokonaný čin terorismu, když v červnu v roce 2017 pokácel na trati Turnov–Všetaty na koleje olši, do které potom narazil osobní motorový vlak s devíti cestujícími. Nikomu se nic nestalo. O několik týdnů později čin zopakoval v Bělé pod Bezdězem, kde na koleje pokácel borovici. Také do ní narazil osobní motorový vlak s celkem 6 cestujícími, nikomu se nic rovněž nestalo. Jaromír Balda dostal 4 roky natvrdo a nařízenou psychiatrickou léčbu, protože prý trpí psychózou. Jenže, během přelíčení u soudu se ukázalo, že policie sledovala Jaromíra Baldu již delší dobu a nasadila na něj odposlechy. Jeden z odposlechů je velice podivný a v redakci jsme jej vyhodnotili jako velmi podezřelý, který vypadá na policejní provokaci proti SPD.

Bakalův štvavý server Aktualne.cz k této kauze napsal velice zjevný komentář, který je plně v souladu s tzv. politickou objednávkou na vytvoření ideo-zločinu jako nového trestného činu. Z komentáře totiž vyplývá, že policie sledovala Jaromíra Baldu mnohem dříve, ale není jasné, jestli odposlechová technika byla nasazena v té době na Jaromíra Baldu, anebo naopak na zástupkyni SPD, které Balda volal. To by totiž znamenalo obrovský skandál, kdy Hamáčkovo vnitro nasadilo odposlechy na parlamentní stranu. Jde totiž o tento úsek článku, který napsal Martin Fendrych:

Mnoho už o Jaromíru Baldovi bylo napsáno, za nejpodstatnější však považuji to, co vypíchl kupříkladu komentátor novinek.cz Alexandr Mitrofanov, totiž že bez trestu unikají všichni ti, kteří Baldu a mnohé další lidi rozeštvávají či navádějí. Oni sice nekácejí stromy na koleje, ale vytvářejí atmosféru, jež k násilí, jak vidíme, přímo vede.

Soud přehrál telefonát s okresní koordinátorkou SPD Blankou Vaňkovou, ve kterém Balda popisoval, jak “půjde po (migrantech) jako po krysách, jako se jde po škodný v lese”, ženám v burkách pak chtěl pod nohy házet Molotovovy koktejly. Co se tedy stane s paní Vaňkovou? Jak je možné, že ona Baldovi v činech nezabránila? Proč ho nenahlásila policii?


Existuje totiž velice podivná časová shoda s odsouzením Jaromíra Baldy v polovině dubna tohoto roku a veřejným oznámením ministerstva vnitra o předsudečné nenávisti ve výroční zprávě za rok 2018, která vyšla jen pár dní poté, koncem dubna. Zavedení ideo-zločinu jako trestného činu se tak zdá, jako kdyby přišlo na objednávku. Jaromír Balda pokácí v roce 2017 na koleje dva stromy, o dva roky později je odsouzen a vnitro ve stejné chvíli oznamuje, že zavádí předsudečnou nenávist jako nový trestný čin, protože Jaromír Balda se prý radikalizoval čtením webu SPD, Facebooku SPD a čtením ostatních alternativních serverů.

Jaromír Balda a jeho čin bude použit jako zdůvodnění drakonických pravomocí pro policii a státní zastupitelství k nasazování odposlechů a k domovním prohlídkám bez souhlasu soudů

Nikde přitom není vysvětleno, jak se policie dostala k tomu, že odposlouchávala hovory Jaromíra Baldy? Znamená to, že Jaromír Balda posloužil jako munice proti SPD, ale současně i jako důvod a ospravedlnění pro zavedení nového trestného činu, předsudečné nenávisti. Všechno to časově do sebe zapadá. Všimněte si, že náš Aeronet je ve zmíněné výroční zprávě vnitra za rok 2018 zmíněn hned na 3 místech. Hádejte, kam to směřuje? Jan Hamáček nám chce zakázat psát. Vadí mu “konspirace”, které se po čase holt stávají realitou a my o tom píšeme v předstihu.

Na pozoru by se měla mít hlavně SPD, protože tyto ideo-zločiny jsou v první instanci namířené na voliče, členy a politiky SPD. Pokud státní zastupitelství dostanou právo k nasazování odposlechů bez soudního příkazu, budou okamžitě “napíchnuti” všichni členové předsednictva SPD a všichni poslanci SPD. To je realita. Je to součástí politické objednávky a být na místě Tomia Okamury, v této chvíli bych uvažoval o zakoupení kryptovaných mobilních telefonů ze zakódovanými SIM kartami, aby je operátor nemohl odposlouchávat. Sice to není laciná záležitost, ale v této situaci už musí SPD myslet na všechno.

Toto by v SPD opravdu neměli podcenit, protože kauza Balda byla podle názoru naší redakce důkladně připravenou provokací orgánů moci proti SPD a proti alternativě s cílem zahájit kriminalizaci svobody slova a šíření názorů a činnosti SPD jako politické strany. Kdokoliv bude sdílet emaily s články, texty alter serverů nebo z webu SPD, nebo cokoliv komentovat na Facebooku, může se dopustit ideo-zločinu a být stíhán Hamáčkovým vnitrem a státními zastupitelstvími podle výše uvedených identifikačních znaků předsudečné nenávisti. Nikoho přitom nevzrušuje, že se Jan Hamáček sám pohybuje na tenkém ledě a udržuje kontakty s arabskou komunitou v ČR, přičemž jeho výroky o islámu se tak paradoxně… “Stávají nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.” A o tom opravdu není pochyb.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/rezim-v-cr-utahuje-srouby-statni-zastupitelstvi-se-dozaduje-nasazeni-odposlechu-proti-obcanum-cr-kteri-pry-siri-predsudecnou-nenavist-co-to-je/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponŠarapatka vyzývá občany k provedení státního převratu   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:56:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poté, co ve svém článku ve Foru 24.cz ze 7. t.m. nazvaném „Zeman žene zemi do občanského konfliktu kvůli Rusku“ obvinil člen rady ČT Zdeněk Šarapatka prezidenta republiky ze všech myslitelných i nemyslitelných zločinů, z nichž zřejmě za nejvážnější považuje ten, že prezident vede zemi do konfliktu. A to nikoli prý ani ne tak proto, že by se do něho sám hnal, ale prý proto, že tak plní zadání ruské strany a konkrétně pak ruského prezidenta Putina.

Protože ten konflikt je prý z ruské strany a též s tichým souhlasem prezidenta Zemana promyšlen a naplánovan tak, že na jeho konci budeme tím nejpoddanějším poddaným Ruska i Putina.

Takže občane rozuměj: Zeman není žádný tvůj prezident, ale je to prachobyčejný agent cizí mocnosti, kterého tudiž za svého svého prezidenta už déle považovat nemůžeš. A cokoliv tedy proti němu i proti premérovi Babišovi, který zrádnému prezidentovi ve všom zobe z ruky - nejspíš tedy i v tomhle - od tohoto okamžiku provedeš, půjde k dobru republiky, demokracie a svobody.

A co že by to „cokoliv“ mělo asi tak být?

Neuvádí snad pan Šaraptka přímo v titulu svého článku, že Zeman žene zemi do konfliktu? A není tedy nejjistějším způsobem, jak tomuto Zemanem a snad i Babišem zamýšleném konfliktu zabránit to řešení, kdy druhá strana - to je Šarapatka a všichni za ním a kolem ně - vyvolají svůj vlastní konflikt dřív než lidé Zemanovi? Ale co jenom nějaký konflikt, proti takovému zloduchovi jako je Zeman je nejvhodnější přímo státní převrat. Takový, co mu prskne do obličeje dřív, než on spíská svůj konflikt. A tím mu nádherně vypálíme rybník?

Poslouchejte! Vždyť on ten Šarapatka to takto téměř doslova navrhuje. Ve svém článku totiž píše:

„Druhá Letná v listopadu je ještě daleko. Za čtyři měsíce může být na obranu republiky proti jejímu zavlečení o 30 let zpátky příliš pozdě. Občané bděte!“

Nezní to spíš jako jako: Občané, běžte do toho!? Hned teď, dokud je čas! Tak, jak do toho šli naši bratři na Majdanu! Zbavte zemi tyrana a zrádce.

NA HRAD!

Co se dělá, když někdo takto buntuje lid proti vším lidem zvolenému prezidentovi? A proti prezidentem jmenovanému předsedovi vlády a tím i vládě celé?

Lubomír Man


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZelenskyj navrhl setkání s Putinem v Minsku, telefonickou konferenci mezi občany zemí však označil za nebezpečnou   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:51:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svému ruskému protějšku Vladimiru Putinovi navrhl schůzku v hlavním městě Běloruska – Minsku. Podle něj by se setkání také měli zúčastnit lídři USA, Francie, Velké Británie a Německa.

„Myslím si, že Alexandr Grigorjevič Lukašensko (pozn. běloruský prezident) nás rád příjme,“ uvedl Zelenskyj.

Telefonická konference národů

Iniciativa ukrajinského prezidenta se objevila na pozadí oznámení o provedení telefonické konference mezi studii ukrajinského kanálu NewsOne a ruského kanálu Rossija 1. Ta měla proběhnout 12. července. Bylo zdůrazněno, že telefonická konference proběhne bez politiků a bez politiky a bude dialogem mezi ukrajinským a ruským národem.

Iniciativa však vyvolala pobouření v ukrajinském parlamentu, Svazu novinářů Ukrajiny a ve straně bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Postavil se proti ní i současný ukrajinský prezident.

„Oznámená telefonická konference je levný a nebezpečný předvolební PR, který má za cíl nás opět rozdělit do dvou táborů,“ sdělil Zelenskyj.

V Kremlu však iniciativu podpořili. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova si zaslouží vysoké ocenění.

„Navzdory veškerým politickým a diplomatickým turbulencím mezi oběma zeměmi komunikace národů nebyla zrušena. A tato komunikace přímo či nepřímo pokračuje,“ okomentoval Peskov.

Hrozby fyzického násilí

Později však ukrajinský kanál NewsOne informoval o tom, že ruší naplánovanou telefonickou konferenci kvůli nátlaku a hrozbám.

„Náš pokus o uspořádání platformy pro diskusi o nepolitických otázkách mezi obyčejnými lidmi vedl k tomu, že v poslední době řada politických stran zahájila masivní informační útok na náš televizní kanál,“ uvedli v NewsOne.

Dodali také, že na dresu novinářů kanálu a jejich rodin zněly přímé hrozby fyzického násilí, což bylo označeno jako pohrůžka a nátlak na novinářské svobody.

„Chceme, aby na Ukrajinu přišel mír, ale existují síly zastupující válečnou stranu, pro které je to velmi nepříznivé,“ uvedli v NewsOne.

Vztahy mezi Moskvou a Kyjevem se na pozadí situace na Donbasu a referendu na Krymu zhoršily. Ukrajinské úřady opakovaně obvinily Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí země. V lednu 2015 ukrajinský parlament schválil prohlášení, ve kterém byla Ruská federace označena za zemi agresora. Rusko popírá obvinění ukrajinské strany a nazývá je nepřijatelnými. Moskva opakovaně uváděla, že není stranou vnitřního ukrajinského konfliktu a má zájem o to, aby Kyjev překonal politickou a hospodářskou krizi.

Zdroj: https://sptnkne.ws/4ykn:

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponÍrán oznámil, že zvýší hojnost produkce obohaceného uranu   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:45:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V neděli íránská vláda oznámila, že Írán zvyšuje hojnost obohacené produkce uranu a již nebude podléhat všestranné dohodě o íránské jaderné otázce, která by omezovala pouze 3,67% hojnosti produkce obohaceného uranu.

Téhož dne mluvčí íránského vlády Ali Rabiel na íránské státní televizní stanici uvedl, že dnes začneme produkovat obohacování uranu nad 3,67% a úroveň hojnosti bude záviset na našich skutečných potřebách.

Téhož dne mluvčí íránské nukleární organizace Behrouz Kamalvandi ve svém prohlášení potvrdil, že Írán zvýší hojnost produkce obohaceného uranu a překoná limit íránské jaderné dohody o 3,67%.

Podle íránské televizní stanice potřebuje íránská jaderná elektrárna Bushehr 5% obohaceného uranu, zatímco výzkumné jaderné reaktory v Teheránu vyžadují 20% množství obohaceného uranu.

Omezení hojnosti íránských činností obohacování uranu jsou základními ustanoveními íránské jaderné dohody. Více než 90% vysoce obohaceného uranu je jaderný materiál, který může být použit pro výrobu atomových bomb.

V roce 2015 dosáhl Írán všestranné nukleární dohody se šesti zeměmi (USA, Velká Británie, Francie, Německo, Rusko a Čína). Podle dohody mohl Írán ušetřit do 15ti let od vstupu tohoto nařízení v platnost až 300 kilogramů uranu s maximální četností 3,67%. Mezinárodní společenství je odhodláno zrušit řadu sankcí proti Íránu.

V květnu loňského roku Spojené státy oznámily, že jednostranně odstoupily od íránské jaderné dohody a následně znovu zahájily sérii sankcí proti Íránu. Dne 8. května letošního roku v reakci na to Írán oznámil, že pozastavil provádění některých podmínek íránské jaderné dohody a již prodával těžkou vodu a obohacený uran. Írán má v úmyslu vyjednat otázku iráckých práv s dalšími signatáři íránské jaderné dohody do 60 dnů. V době spokojenosti íránská strana již nebude omezovat množství produktů pro činnosti obohacování uranu. Dne 1. července Írán oznámil, že překročil rezervní limit 300 kilogramů obohaceného uranu s nízkým výskytem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecké hospodářské kruhy doufají, že Čína a Spojené státy vyřeší své rozdíly prostřednictvím dialogu   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:41:56 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vedoucí představitelé Číny a USA nedávno na summitu G20 dosáhli důležitého konsensu a souhlasili s podporou čínsko-amerických vztahů založených na koordinaci, spolupráci a stabilitě. Čína a USA znovu zahájily hospodářské a obchodní konzultace na základě rovnosti a vzájemného respektu. Tyto dohody nejen posunují čínsko-americké hospodářské a obchodní otázky zpět na správnou cestu dialogu, ale také posílají pozitivní signály mezinárodnímu společenství a světovému trhu.

V tomto ohledu německé hospodářské kruhy vyjádřily naději, že Čína a Spojené státy vyřeší rozdíly prostřednictvím dialogu a budou tímto zvyšovat faktory stability pro globální trh.
Zakladatel a prezident německé asociace Meisterkreis Clemens Pflanz se domnívá, že uvolnění napjatých hospodářských a obchodních vztahů mezi Čínou a USA posílilo celosvětovou důvěru. Vzájemné sankce jsou začarovaný kruh, pouze rovný dialog je vhodným způsobem, jak se vypořádat se zájmy obou zemí a celého světa.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVenezuelská vláda oznámila, že obnoví dialog s opozicí   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:40:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V neděli uveřejnil venezuelský ministr zpravodajství a komunikace Jorge Jesús Rodriguez Gómez na sociálních sítích zprávu, že venezuelská vláda obnoví dialog s opozicí v karibské ostrovní zemi Barbados.

Podle prohlášení koordinuje Norsko dialog mezi venezuelskou vládou a opozicí. Hlavním cílem je snaha podpořit dohodu mezi venezuelskou vládou a opozicí ohledně řešení politické krize a také snaha nalézt řešení, které je v souladu s ústavou.

Na sociálních sítích venezuelský ministr zpravodajství a komunikace Gómez řekl, že venezuelská vláda je ve svém dialogu s opozicí rozhodná a přeje si, aby tato akce přispěla k upevnění míru.

Venezuelský opoziční člen, prezident venezuelského parlamentu Juan Guaido také nedávno komunikoval na sociálních sítích ohledně obnovení dialogu mezi vládou a opozicí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponZa kampaní Manipulatori.cz stojí radikální socialisté odmítající kapitalismus a NATO. Podporuje je například Člověk v tísní   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:37:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Možná šokující odhalení je zjištění, že projekt Manipulatori.cz vede člověk, který veřejně odmítá kapitalismus, členství České republiky v organizaci NATO a přední aktivista socialistického hnutí Occupy Prague Jan Cemper. V jeho aktivitách ho podporuje například organizace Člověk v tísni (skrze projekt Jeden svět). Byť projekt Manipulatori.cz se tváři jako projekt bojující proti manipulacím, tak již několikrát byl sám usvědčen z manipulací a lží.

Přečtěte si některé z názorů Jana Cempera z rozhovoru pro Českou pozici:

V současné chvíli tady panuje oligarchie. Menšina kontroluje většinu. Máme tady vládu mafie. My chceme vrátit moc lidem. Chceme prosadit obecná referenda, která by převyšovala roli zákonodárných sborů. Pokud by se lidé v referendu nějak vyjádřili, politici by takové rozhodnutí už nemohli změnit, maximálně po nějaké době vyhlásit další referendum.

Domníváme se, že současný systém není dostatečně demokratický. Chybí v něm jakékoliv prvky přímé demokracie. Současný systém považujeme za trvale neudržitelný jak z ekonomické stránky, tak třeba i z ekologických a sociálních důvodů.

Globální korporace, banky a vlády na přírodu a mezilidské vztahy kašlou. Odmítáme monopol bank, monopoly nadnárodních korporací, monopol Evropské unie a velkých institucí.

A kdo jsou Occupy Prague a Jan Cemper zač? J.X.D. k nim napsal:
Když anarchistu propustili, potvrdil mediím, že si jeho kolegové obvinění vymysleli, a tím prokázal, že kromě násilnictví se Occupy Prague vyznačuje i ulhaností. Následně — aby byl dojem nepříčetných násilníků potvrzen — soudruzi z Occupy, tentokrát na Vyšehradě, do krve zbili úředníka městské části, jenž si fotil jejich bordel.

Před radikálními názory a aktivitami Jana Cempera varuje i proti-extremistický odbor českého ministerstva vnitra: V rámci krajně-levicové scény se nadále výrazněji projevovaly iniciativy Skutečná demokracie teď (SDT) a Okupuj, skupina aktivistů okolo Jana Cempera.

Autor: LH / eurabia


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČTĚTE POZORNĚ, AŤ JSTE V OBRAZE   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:29:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nedávno jsem byl na církevním zájezdu v Izraeli a v autonomních palestinských oblastech. Byl to krásný zájezd, poznávání svaté země a historických míst Bible. Nejvíce mne dojalo, že slovo Češi je v Izraeli slovo kouzelné, Izrael nás má opravdu velmi v oblibě a díky tomu jsme nebyli za celý zájezd ani jednou kontrolováni. Zájezd mi zároveň otevřel oči v otázkách uprchlické krize, jelikož jsme navštívili oblasti na území Palestiny, kde se nachází mnoho uprchlických táborů

BYL JSEM NAPROSTO V ŠOKU!

Na zdech byly načmárány hákové kříže, uprostřed ulice se zrovna konaly hovězí jatka a všude špína a nepořádek. Uprchlické tábory byly velmi odlišné, nějaké se podobaly luxusním hotelům a některé pavilónu opic. Chvíli jste mohli mít dojem, že je tam těžká chudoba, ale ten dojem byl mylný. Ta špína a nepořádek není otázkou peněz, ale otázkou mysli, jim to prostě nevadí. Navíc uprchlické tábory jsou tučně sponzorovány OSN. Život uprchlíka není tak těžký, jak nám zde vsugerovávají česká šmejdovská "sluníčka" - uprchlíci se mají lépe než většina Evropanů !!!!!

Život uprchlíka v Palestině:
**********************************
§ žádné zákony pro něj neplatí, protože je jako uprchlík nemusí znát.
§ pokud provede něco nezákonného – třeba i znásilnění, tak hádejte, co se mu stane…něco podobného, jako když u nás nezletilý vykouří cigaretu.
§ ačkoliv je nabídka práce, tak většina uprchlíků nepracuje. Proč? Vždyť vše zaplatí OSN !!!
§ silná většina uprchlíků jsou muslimové, tudíž mají právo na všechny církevní a duchovní procedury…hádejte, kdo to platí, můžete třikrát !!
§ v případě, že potkají Izraelce, tak neváhají ani sekundu a použijí všech možných prostředků, aby ho zabili, čím brutálněji, tím lépe !!!!!
§ vynikají ovšem v mnoha věcech, během minuty dokážou sestrojit Molotovův koktejl, který umí skvěle používat.
§ skvěle umí provozovat jatka, nejlépe brutálně a veřejně, aby každý viděl, jací jsou to šikulové.
§ stravování mají lepší než v českém Grandhotelu Pupp, každých 14 dní fasují metrákové zásoby delikátního jídla - převážně skopové maso na všechny různé způsoby, popř. hovězí, či drůbeží…dost záleží na tom, jak právě mají mlsný jazýček.
§ samozřejmě také musí dostat kapesné na zmrzlinu – 10 dolarů denně.
§ ošacení mají stylové, většinou vyřazené outlety z obchodů, žádné druhořadé ani secondhandové zboží.
§ na vzdělání, kulturu a cestování mají právo…stačí otevřít ruce a říct částku.
§ mají vlastní nemocnice se špičkovým vybavením.
§ v případě, že se poblíž nachází nějaká památka, či historický komplex (např. Šalamounovy bazény v Betlémě), tak ji velmi rádi zkulturní svým stylem, ke svému umění potřebují hlavně odpadky.
§ v případě, že se uprchlík rozhodne postavit svůj vlastní dům, tak nepotřebuje žádné povolení (jako ostatní), ale může si svévolně stavět, kde chce a jak chce…na vlastní bydlení dostane samozřejmě dotaci, ale i tak toho využije velmi zřídka, jelikož by ztratil statut uprchlíka, což by se mu nevyplatilo

Ačkoliv Miloše Zemana nemám příliš v oblibě, tak jeho vztah k Izraeli a odpor k Palestině je úžasný, v Izraeli je velmi váženou osobou. Nejvíce nyní Izraeli pomůžeme, když mu vyjádříme podporu a distancujeme se od Palestinců (Filištínů) a hlavně nebudeme přijímat tyto ekonomické vyčůránky. Pokud vás ale opravdu tíží srdce, že chcete mermomocí na podobné účely finančně přispět, tak doporučuji házet peníze do záchodu, spláchnutí vyjde levněji než poštovné.

ONDŘEJ SYROVÝ

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStřípky z Kazachstánu   
Pridal tk Úterý 09 červenec 2019 - 02:25:34 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jeden měsíc po mimořádných prezidentských volbách v Republice Kazachstán (RK) 9.6, které splnily očekávané prognózy, je s ohledem na dynamiku změn ve světě, v Evropě, Centrální Asii a bezprostředním sousedství V4 právě postavené do rohu, dostatečná doba k první reflexi výsledků a konání nového prezidenta (Kasym-ŽomartKemelevič) Tokajeva a současně prvnímu předběžnému srovnání výsledku a konání prezidenta Zelenského. Srovnání výsledků bude předmětem druhé části příspěvku.

Z historického hlediska představují mimořádné volby prezidenta RK bezprecedentní událost. Lokálně ji charakterizovala politická konkurence, množství kandidátů a snaha liberálních demokratů změnit politický kurs. Politickou konkurenci oživila první dáma – kandidátka na prezidenta v historii RK, předvolební debaty. Debat se účastnil i představitel opozičního vlasteneckého hnutí Kazachstánu s 20-ti letou politickou zkušeností, novinář Amirzhan Kosanov. Množství kandidátů umožnilo pestrobarevnost předvolební kampaně a samotných voleb. Kromě toho kampaň nabídla všem, kdo chtěl nebo se účastnil voleb možnost uslyšet a představit si širokou škálu trendů, výzev a přístupu k jejich řešení. To je důležitý aspekt, protože RK se nachází v centru uragánu změn. Ty ovlivní a budou mít následky v sousedních státech a regionu a samozřejmě ovlivní i vztah mezi nimi a trojicí velmocí: RF, ČLR a USA.

Z různých veřejně dostupných zahraničních informačních pramenů jsem obdržel přesvědčení, že různorodost, konkurence, volební proces a občanská aktivita, nehledě na narušení průběhu voleb (především v Nur-Sultaně a Almaty), která jsou vlastní liberální demokracii v mnohých případech vědomě ignorující zákony, zaujala pozorovatele voleb různých států, politických směrů a přesvědčení. Přidám li k posouzení vysokou účast ve volbách, kterou mimo jiné ovlivňují všeobecná tendence k nízké účasti prakticky ve všech současných demokraciích, měkká politizace kazašské veřejnosti, zvětšené uvědomění si důležitosti každého volebního hlasu pro budoucnost republiky a v neposlední řadě reakci vítěze voleb Tokajeva, včetně návrhu na založení speciálního Výboru důvěry veřejnosti (dobře doplňující roli již několik existujícího Shromáždění národů Kazachstánu), je možné označit průběh a výsledek voleb nejenom překvapením, ale i důkazem pro budoucí analýzy a srovnání. To i proto, že zahraniční pozorovatelé ani opozice, která popřála k vítězství Tokajevovi, nezpochybnily volby a jejich výsledek. To mi dovoluje konstatovat, že máme co dělat se symbolem evoluce demokratických procesů s kazašskou charakteristickou, s formálním koncem transformace moci v RK a v neposlední řadě s novým měřítkem volební kampaně a výběru kandidátů do Parlamentu RK. Výsledek voleb v roce 2021 se bude měřit i podle úspěšnosti konání a realizace příkazů prezidenta Tokajeva. Ten se nechal slyšet na tiskové konferenci tím, co neslyšíme a nevidíme ve formě spolupráce s opozicí v české kotlině, na Ukrajině a jinde: Mohou existovat různé názory, ale máme jeden národ. Různé názory, ale jeden národ.

Pro doplnění a druhou část příspěvku (krátké srovnání RK s Ukrajinou a Řeckem) uvádím několik skutečností, týkající se konání prezidenta Tokajeva po zvolení. 1) Rozhodnutí ředitele informačně – analytického centra Národní akademie pro vzdělání Anara Tastanova z 23. Května, obnovit tzv. učebně – výrobní kombináty (УПК) pro žáky a žákyně základních škol platí a bude realizováno. 2) Vývoj, rozvoj, funkce a marketing exportu (ne přírodních zdrojů) byly 4.7 transferovány z Ministerstva průmyslu a infrastruktury do nového Ministerstva obchodu a integrace. Vláda RK musí realizovat příkaz prezidenta Tokajeva z 17.6. Příkaz obsahuje mimo jiné požadavek na ministerstvo vykonávat funkce v oblasti technické regulace, standardizace a zabezpečení jednotného hodnocení a měření. Komise Madžilise (dolní komora Parlamentu) již odsouhlasila kandidaturu na funkci ministra: Bachyt Sultanov. 3) Po čtyřech měsících ve funkci poradce prezidenta byl 5.7 uvolněn Eržan Žalbakovič (1969), absolvent Univerzity Al-Farabi v Almaty se specializací Historie politiky.

V kontextu specializace ex-poradce prezidenta se nachází ústava RK, volba a požadavky na prezidenta. Tím se může stát každý občan RK starší 40 let bez ohledu na národnost a etnickou příslušnost, může být narozen v jiném státě, vyznávat nebo nevyznávat víru, nesmí ale být příslušníkem žádného kultu. Kandidát na prezidenta RK musí být státním příslušníkem RK, žít v RK minimálně 15 let, musí ovládat státní jazyk (kazachštinu) a nemít problémy se splácením úvěrů.

V předvečer oslav Dne hlavního města (6.7), poprvé Nur –Sultan obdrželo prezidentské vyznamenání 27 výtečníků – absolventů vojenských učilišť a akademií RK. Vyznamenání, které má svůj význam i v kontextu nedávného výbuchu ve vojenském skladu v Arysa, v kontextu sociální politiky, obsahující přidělení 3 tisíc bytů mladým pracujícím Kazachům (v Almaty, Nur-Sultanu a Šymkentu) a v neposlední řadě i s nově uzákoněným Dnem pracujících v médiích, se uděluje každoročně ve spojení s oslavami Dne hlavního města během vztyčování státní vlajky. Státní svátek se datuje od roku 2009 po předchozí právní úpravě 18. 6. 2008. Název hlavního města v překladu z arabštiny znamená nur světlo a sultan moc, autoritu. V tomto roce byl rozpočet na oslavu Dne hlavního města 3x menší, a počet programů se zmenšil z obvyklých 300 v minulosti na 100 v tomto roce.

Střípky událostí a volně vybraných příkladů bezodkladného konání prezidenta Tokajeva umožňují přesvědčivé srovnání s volbou a konáním nového prezidenta Ukrajiny, Volodymyra Zelenského všem zájemcům o historii prezidentských voleb a politiku, nejenom v kontextu třicetileté historie obou států po rozpadu SSSR, ale i v kontextu národnostních, religiózních a v neposlední řadě hodnotových rozdílů. První kroky prezidenta RK Tokajeva indikují, že zná historii, ví o kořeni a obsahu slova Res publica, uctívá vzdělání a bude dělat vše pro vyrovnané sousedské vztahy. Více si nelze v dané chvíli ani přát. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2373 sec,0.0562 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,878kB