Čtvrtek 18 červenec 2019
Vytvořila hluboké příkopy mezi námi a sudety teprve až válka?   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 04:31:36 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
První, co na sjezdech sudetů zaujme, je pompéznost; pompéznost nejen ve výzdobě, pompéznost a nabubřelost i ve slovech. Druhé, co na sjezdech sudetů zaujme, jsou systematicky proklamované lži. Několika lživými tvrzeními ve svém vystoupení na Sudetoněmeckém sněmu v Řezně 9. 6. 2019 přispěl do sudetské studnice lží velvyslanec ČR ve Spolkové republice Německo (SRN) Tomáš Podivínský.

Ve svém vystoupení T. Podivínský mj. prohlásil (viz): Budiž mi, s pohledem do společné mírové a kooperativní, přátelské sousedské budoucnosti, dovoleno krátké připomenutí těžké cesty, kterou jsme částečně společně a částečně odděleně ušli. Nelze jinak než začít s nejbolestivější zkušeností dějin, druhou světovou válkou, která způsobila také dlouhotrvající následek v rozštěpení a rozdělení mezi lidmi a národy, v rozdělení Evropy a světa. Na dlouhá desetiletí vytvořila tato válka mezi námi hluboké příkopy, které byly dále prohlubovány také systematicky podporovaným a často masově organizovaným nepřátelstvím mezi lidmi a zeměmi.

Základem lži je vždy zamlčování příčin, v tomto případě příčin „rozštěpení a rozdělení“, které T. Podivínský zmiňuje. Nelze začít druhou světovou válkou; ta byla následkem. T. Podivínský předkládá úmyslně chybný popis minulosti.

Dlouhotrvající rozštěpení a rozdělení mezi lidmi a národy, rozdělení Evropy a světa nezpůsobila až druhá světová válka; ta byla důsledkem. T. Podivínský zamlčuje příčiny a zaměňuje následky a příčiny. Přesně tak, jak to dělají sudeti; ti také mají historickou paměť až od května 1945, začínají následným odsunem svých předků. Pro dobu před květnem 1945 trpí amnézii.

Příčinou, tím, čím se musí při hodnocení vztahu sudetů a nás začít, je vlastizrada jejich předků, jejich nacismus, jejich účast na rozvrácení Československa a jeho okupaci. Odsunem byli ušetřeni soudů, věznění, a mnozí z nich, kteří se dopustili vražd, i odsouzení absolutnímu.

Hledět do společné mírové a kooperativní, přátelské sousedské budoucnosti spolu se sudety můžeme jen tehdy, jestliže tato sdružení následníků, potomků nacistů − ano, většina jejich předků nacismus volila a jako svou životní orientaci zvolila − tedy jestliže členové těchto spolků projdou seriózní reflexí, jejímž výsledkem bude omluva za nacistické řádění v našich zemích, kterého se jejich předci dopustili; tedy jestliže projdou hodnotovou katarzí. Evidentně se k něčemu takovému však nechystají.

Vystoupení T. Podivínského na Sudetoněmeckém sněmu v Řezně 9. 6. 2019 bylo příspěvkem do studnice, v níž sedimentuje politický odpad neonaci pohrobků, byl projevem subordinace současné zahraniční politiky ČR vůči sudetům, jejich lžím. Český velvyslanec podporuje lži sudetů.

Vladimír Pelc

Zdroj: Vaše Věc

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJak jsme se osvobodili od komunistické totality   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 04:16:29 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nezadržitelně se blíží jedno velmi významné kulaté výročí a je vhodné se pomalu poohlížet po nějakém dobrém šampaňském.

-----------------------------------

Pro jednoho je, ale pro druhého jistě není doba minulá zapomenuta. Jedině ten, kdo nežije jen dneškem, dokáže z minulosti celkem snadno skládat budoucnost. Smůlu mají ti rozumu vzdorující.

Dobrým vzorem nám může být například doba před naším vítězstvím nad komunisty v roce 1989. Pamatujete? Bylo to příšerné! ...nadvláda jedné ideologie a "Se Sovětským sajůzem na věčné časy a nikdy jinak!"?

Inu taková byla doba. Proletáři všech zemí se měli spojovat a jednou za rok jsme se měli dívat na pestré a veselé prvomájové průvody. Moc jsme nechápali proč, ale do oken se vždy měla vyvěšovat k české vlajce také ta rudá, se žlutou hvězdou. Ve školách byl ruský jazyk povinným předmětem a angažovaní aktivisté chodili za dětmi s ideovými tématy. Marxismus-leninismus se tehdy skloňoval ve všech pádech a vrcholem vzdělání i odrazovým můstkem ke kariéře každého správného "něfachčenka" byl VUML, tedy Večerní Univerzita Marxismu-Leninismu. ...což jinými slovy znamenalo vzdělávání v totálních nesmyslech, jež jsou v praktickém životě i lidstvu obecně, naprosto k ničemu.

Normální lidé si z těch rudých taškařic dělali srandu. I když zprávy o tom, že soudruh "A" na letišti přivítal soudruha "B", který následně pronesl plamenný projev o světlých zítřcích, nikdo nečetl, tak se čelným představitelům strany, kteří se ocitli na předních stranách deníků, domalovávaly vousy, brýle, rohy, cigára, oslí uši, pirátské pásky, bradavice, propichovaly oči a tak dále, a tak dále. Pro lid byla tato komunistická zgarba odpadem, který se má díky zvrácené marxisticko-leninské totalitě mnohem lépe, než ten lid.

Celkově lze tedy říci, že nezaujatý obraz toho všeho vypadal tak, že komunistický východ měl rád sám sebe, Marxe, Lenina a vždy aktuálního předsedu sovětských komunistů. Naopak budovatelské bylo nenávidět prohnilý západ, lidu omezovat přístup k informacím, svobodě pohybu, myšlení i projevu a tvrdá cenzura byla nedílnou součástí života. Špiclování nejen pošty byla na denní pořádku a volby byly, z důvodu velmi omezené nabídky kandidátů-funkcionářů, naprosto totální fraška.

A co na to lid? Lid žijící v totalitě se pochopitelně poohlížel po západu. Byl tam sice ten soudruhy nenáviděný kapitalismus, nicméně byl vidět spíše blahobyt, plné výklady elektroniky, riflí, pestré konfekce a kosmetiky, moderní auta, svoboda myšlení i projevu. Byl to pravý opak toho, co jsme tu měli my a tak bylo s podivem, že odsud na svobodný západ neutekli komplet všichni.

Možná proto, aby se to jednoho krásného dne nestalo, ze Sovětského svazu přišel svěží vítr ve formě tzv. "Perestrojky". Česky - přestavby. Zkrátka určitou skupinu komunistů zachvátila mánie tzv. "nového myšlení" a reforem, aby se zvířátka z klece nepodhrabala na západ. ...a tak jsme tedy všichni neutekli. Díky tomu jsme se konečně osvobodili od totalitního komunismu. Dosáhli jsme vytoužené svobody, kterou jsme si vyskákali v roce 1989 na náměstích. Vždyť, kdo neskáče, není Čech, no ne?

Tak tedy stalo, že konečně už tady taky máme obchody přecpané k prasknutí, schránky plné akčních letáků. Můžeme nejen jezdit do ciziny my, ale k nám může také přijet úplně kdokoli. Konečně můžeme nahlas chválit západ a nenávidět vše kolem prohnilého Ruska. Úplná paráda.

Jasně, že jsme se to už všichni za těch 30 let svobody víme, ale jen pro pořádek si uveďme, co vše jsme získali tím osvobozemím od komunistické totality:

- provozujeme multikulturní spojování proletářů všech zemí,
- můžeme se dívat na pravidelné letní, pestré a veselé duhové průvody,
- dětem aktivisté zdarma pořádají ve školách a školkách ideové přednášky
- do škol se zavedla povinná angličtina
- byly vynalezeny náhrady za slova cigoš, negr, teplouš, buržuj a buzík
- už nemusíme říkat pravdu, že nás v roce 1939 napadli Němci a v roce 1945 osvobodil Sovětský svaz
- nemusíme věšet rudé vlajky s jednou ubohou žlutou hvězdou, ale věšíme vlajky modré, s mnohem více žlutých hvězd
- vysoké školy vzdělávají studenty v oborech, které jsou pro lidstvo nepoužitelné
- sledovací kamery jsou venku rozmístěny na každém rohu
- monitorují a analyzují se telefonní hovory, sleduje se mailová komunikace a veškeré sociální sítě
- v konečně svobodných volbách volíme jen funkcionáře, kandidující v politické straně
- v Evropě se otevřeně začíná hovořit o nutnosti přestavby a reformách našeho sajůzu
- nejvyšší představitel našeho evropského sajůzu v roce 2018 slavnostně v Německu odhalil sochu Karla Marxe...

...tak moment, píšu já vůbec o tom, jak jsme se před třiceti lety osvobodili od totalitního komunismu??

Dan Niel

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponVčera v imigrantské čtvrti Vídně pobodány dvě ženy   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 03:52:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Včera večer byly ve vídeňské imigrantské čtvrti Favoriten na Humbodtově náměstí těžce uraženou láhví pobodány dvě ženy.

V půl osmé na vřejném prostranství bodl znenadání "pachatel tmavých vlasů" do krku 40-letou ženu, ta stačila před dalšími ranami ještě utéct. Krátce na t opak zřejmě týž pachatel bodl do prsou těhotnou 21-letou ženu, která se na to složila. Obě ženy jsou těžce zraněny, avšak mimo nebezpečí života. Policie pátrá a žádá o informace. Není vyloučeno, že pachatel může být na útěku do okolních zemí, vč. ČR.

Vzhledem ke sporému popisu pachatele, ačkoli ho obě ženy a další veřejnost musely spatřit, typněte si kdo to zas byl… Asi se nespletete.

Zdroj: https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/wien/Schwangere-auf-offener-Strasse-niedergestochen/388961270

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNanočástice ve službách člověka. Ruští a čeští vědci přišli na nový způsob, jak rozpoznat rakovinu   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 03:48:19 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Specialisté z Národní výzkumné jaderné univerzity (NIUA MIFI), Fyzikálního institutu P. N. Lebedeva, Institutu chemie ultračistých materiálů G.G. Devjatych, Moskevské státní univerzity M.V. Lomonosova společně s kolegy z Francie, Švýcarska, České republiky a Ukrajiny představili novou metodu optické diagnostiky za použití křemíkových nanočástic.

Výsledky jejich práce byly publikovány v prestižním vědeckém časopise Advanced Optical Materials.

Nanočástice jsou unikátním objektem z hlediska diagnostiky a léčby onkologických onemocnění. Pokud jdou nanočástice potaženy určitými polymery, jako je polyethylenglykol, pak mohou volně cirkulovat v krevním řečišti a hromadit se v nádoru, a to kvůli „otvorům“ v cévách v dané oblasti (pasivní akumulace) nebo kvůli použití speciálně cílených molekul (aktivní akumulace).

Nanočástice mohou být detekovány v tkáních organismu v důsledku optické odezvy, například v důsledku fluorescenční emise. To pak umožní „osvětlit“ oblast nádoru, v níž došlo k jejich akumulaci. Kromě toho mohou mít nanočástice terapeutický účinek na nádor, a to jak samostatně, tak i jako „způsob dopravení“ léků, jako jsou radionuklidy.

​Křemík je jedním z nejbezpečnějších anorganických materiálů pro biologické systémy, a to díky své ideální biokompatibilitě a biologické rozložitelnosti v těle. Nanočástice křemíku jsou skvělé v terapiích spojených s lokálním přehřátím (hypertermie) a ničením rakovinných buněk, když jsou ozařovány světlem, radiofrekvenčním zářením nebo ultrazvukem. Nicméně, nanočástice křemíku které by byly optimální, pokud jde o terapii (20-100 nm), je obtížné opticky vizualizovat v biotkáních, jelikož nedisponují schopností fluorescence.

Skupina vědců z Národní výzkumné jaderné univerzity (NIUA MIFI) a dalších ruských a zahraničních vědeckých organizací však představila řešení problému vizualizace relativně velkých nanočástic křemíku v biologických tkáních. Prohlásil to Andrej Kabašin, vědecký ředitel Institutu biomedicínského fyzikálního inženýrství na Národní výzkumné jaderné univerzitě.

„Tyto nanočástice mohou mít silnou nelineární odezvu při optické excitaci, totiž současnou generaci druhého harmonického záření (SHG) a dvoufotonové luminiscence (DL), a generování signálů v důsledku těchto dvou účinků je přímo úměrné velikosti křemíkových nanočástic. To znamená, že jejich přínis je nejsilnější pro relativně velké nanočástice a signál HHG je také citlivý na tvorbu aglomerací nanočástic v buňkách a tkáních. Nalezené účinky nám umožňují přehodnotit vize problému bioimagingu pro jeden z nejslibnějších nanomateriálů,“ prohlásil.

Vědci vizualizaci nanočástic křemíku v živých buňkách prokázali pomocí navrhovaného bimodálního kontrastu založeného na odpovědích SHG a DL. Je obzvláště důležité, aby taková metoda měla vysoké optické rozlišení: umožňuje rekonstruovat 3D obraz distribuce nanočástic křemíku v buňkách a tkáních.
Navržený bimodální bioimaging umožňuje doplnit terapeutickou funkčnost nanočástic křemíku a je navržen tak, aby výrazně zlepšil vývoj nových neinvazivních metod léčby rakoviny.

Zdroj: https://sptnkne.ws/7vjC

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponČína naléhá na městské úřady v Praze, aby svévolně nepoškozovaly celkovou situaci vztahů mezi Čínou a Českem   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 03:43:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang ve středu na tiskové konferenci v Pekingu řekl, že Čína naléhá na městské úřady v Praze, aby svévolně nepoškozovaly celkovou situaci vztahů mezi Čínou a Českem.

Geng Shuang řekl, že zástupci městských úřadů a pražský primátor se po určitou dobu velmi negativně podíleli na otázkách týkajících se čínské národní suverenity, klíčových zájmů a otázek Tchaj-wanu, Tibetu a dalších, což vážně zraňuje pocity čínského lidu a podkopává to dobrou atmosféru bilaterálních vztahů. Čína naléhá na městské úřady v Praze, aby svévolně nepoškozovaly celkovou situaci vztahů mezi Čínou a Českem.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAntónio Guterres apeloval na různé země, aby se rozvíjely spravedlivou a otevřenou cestou   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 03:40:23 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník OSN António Guterres 16. července apeloval na různé země, aby při realizaci cílů trvalého rozvoje do roku 2030 trvaly na spravedlivé a otevřené cestě.

António Guterres téhož dne na zasedání o trvalém rozvoji OSN na úrovni ministrů řekl, že po několikaletém úsilí jsou kroky k realizaci cílů trvalého rozvoje do roku 2030 stále pomalejší, než se plánovalo, a situace není tak optimistická. Apeloval na členské země, aby zvýšily úsilí v oblasti financování, řešení problému klimatických změn, řádné migrace a prevence konfliktů. Žádná země nesmí zůstat pozadu.

Guterres uvedl, že poměr extrémní chudoby se snížil, ale stále nedosahuje tempa, které by umožnilo likvidaci chudoby do roku 2030. Také vyjádřil znepokojení nad společenskou nerovností, nedostatkem sociálního zajištění, genderovou diskriminací, imigrací a uprchlíky.

O změnách klimatu Guterres řekl, že kroky proti změnám klimatu jsou stále pomalejší než klimatické změny. Období od roku 2015 do roku 2019 bylo nejteplejších pěti let v historii a zvyšování hladiny světových oceánů se zrychluje, což nejvíc ovlivní obyvatele v nejchudších a nejzranitelnějších zemích. Apeloval na různé země, aby přispívaly do Fondu zeleného klimatu, a aby rozvinuté země splnily slib a do roku 2020 poskytly 100 miliard amerických dolarů.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWTO považuje americká vyrovnávací opatření za porušování principů   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 03:38:42 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
WTO vydala 16. července zprávu žalobního orgánu, který rozhodl, že USA nesplnily všechny rezoluce WTO v roce 2014 a některá vyrovnávací opatření také porušují principy WTO.
Tento žalobní orgán podporuje výsledky zprávy skupiny odborníků, která byla vydána v březnu roku 2018. Odborníci se domnívají, že jedenáct vyrovnávacích opatření USA vůči čínským výrobkům, včetně ropného potrubí a solárních panelů, porušuje principy WTO.

Americká strana při vyrovnávacím vyšetřování dotčených čínských výrobků odmítla pod záminkou cenového zkreslení využít ceny v Číně a využila ceny v třetí zemi pro vyčíslení vyrovnání. K tomu zpráva uvádí, že americké ministerstvo obchodu plně neprokázalo, že ceny v Číně byly zkresleny vzhledem k činnostem vlády.

Mluvčí čínského ministerstva obchodu 16. července řekl, že skupina odborníků a žalobní orgán se shodně domnívají, že americká vyrovnávací opatření porušují principy WTO. Čínská strana vyzývá americkou stranu, aby podnikla praktická opatření na nápravu chyb při vyrovnávacím vyšetřování vůči Číně a vytvořila spravedlivé a stabilní obchodní prostředí pro podniky obou zemí.
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKLDR: Pokud USA a Jižní Korea zahájí společné vojenské cvičení, ovlivní to pracovní konzultace mezi KLDR a USA   
Pridal tk Čtvrtek 18 červenec 2019 - 03:37:04 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí severokorejského ministerstva zahraničí včera řekl, že pokud USA a Jižní Korea zahájí společné vojenské cvičení Aliance 19-2, ovlivní to pracovní konzultace mezi KLDR a USA.

Mluvčí uvedl, že společné vojenské cvičení Aliance 19-2 plánované Spojenými státy a Jižní Koreou v srpnu je v podstatě „válečná zkouška" pro Severní Koreu. Americký prezident Donald Trump na zasedání nejvyšších vedoucích představitelů KLDR a USA v Singapuru osobně slíbil, že ukončí společná vojenská cvičení s Jižní Koreou. V současné době se Spojené státy snaží znovu zahájit společné vojenské cvičení s Jižní Koreou, což je zjevné porušení základního ducha společného prohlášení mezi KLDR a USA. Severní Korea zůstává ostražitá.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2362 sec,0.0819 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,760kB