Čtvrtek 08 srpen 2019
Protest Akce D.O.S.T. proti primátorské podpoře obscénního „festivalu“   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 18:37:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Vyvěšení umělé tkaniny s barevnými pruhy (tzv. duhové vlajky) na budově pražského magistrátu vnímáme jako symbol mocenské zvůle, otupující demagogie a života ve lži...

Protest Akce D.O.S.T. proti primátorské podpoře obscénního „festivalu“

Již po deváté se v půlce srpna koná v českém hlavním městě importovaná veselice, známá pod názvem Prague Pride. Těší se stabilní podpoře pražských primátorů (a některých cizích ambasád!) a stala se, na úkor rozumu a vkusu, zátěží pražské dopravy a fyzické i duševní hygieny. Ideologie homosexualismu, kterou šíří, má podle našeho názoru jen velmi málo společného s obhajobou občanských práv homosexuálů. Domníváme se, že je spíše mnohonásobným zneužitím sexuálních menšin k marketingovým účelům, k politické demagogii, k destrukci tradiční společnosti a k podněcování nenávisti vůči konzervativně smýšlejícím skupinám občanů.

Akce D.O.S.T. proto dlouhodobě vystupuje proti formátu i myšlenkovému obsahu Prague Pride a zejména pak proti podpoře této exhibice ze strany veřejných institucí. Snaha přesvědčit tyto instituce, aby od své podpory upustily, se však ukázala jako marné házení hrachu na zeď – evidentně jednají koordinovaně, na základě nadnárodních direktiv, a proto je jakákoli diskuse předem odsouzena k nezdaru. Absurdní kroky současného vedení pražského magistrátu nás přesto nutí k novému veřejnému prohlášení, v němž chceme vyslovit svůj zásadní protest.

V pondělí 5. srpna 2019 vyvěsil pirátský primátor Zdeněk Hřib na vlajkovou žerď Nové radnice, tedy na místo obvykle vyhrazené státním a městským symbolům (!), takzvanou duhovou vlajku - emblém homosexualistického aktivismu. Současně magistrát rozhodl o nočním „duhovém“ nasvícení Petřínské rozhledny v době konání Prague Pride. Poselství je jasné – Praha je dobyta! Může se zdát přehnané na to jakkoli reagovat. Prague Pride přece skončí, vlajka bude spuštěna, a vše se vrátí do normálu. Přístup primátora a jeho spolupracovníků je však, zejména ve světle jejich výroků, značně znepokojující a naznačuje, že „normál“ je v nedohlednu. Jako argument pro vyvěšení duhové vlajky primátor Hřib uvedl: „Je potřeba se zasadit o to, aby měli všichni stejná práva a příležitosti.“ Co má tento mělký slogan v praxi znamenat? Copak opravdu lze zajistit, aby „všichni měli stejná práva a příležitosti“? O jakých právech a příležitostech je řeč? Má nevidomý právo řídit autobus a neslyšící filharmonii? Má stokilová dáma vymahatelné právo účinkovat v baletu? Má syn miliardáře stejné životní příležitosti jako syn nezaměstnaného opilce?

Už z uvedené fráze je zřejmé, že primátor Hřib je zvyklý své radikální kroky zdůvodňovat bezobsažnými výroky. Ale pokračujme v citaci, aby bylo jasné, jaký má vztah k tématu Prague Pride. Primátor totiž dodává, že homosexuální páry „mají mít možnost uzavřít manželství se všemi právními důsledky“! Nejde tu o často zmiňované otázky dědické, nebo o právo na informace při hospitalizaci partnera (obojí lze řešit právními instituty poslední vůle a plné moci). Jde o nátlak na povolení adopcí dětí homosexuálními páry a o totální rozmlžení obsahu termínu manželství! Českojazyčný výraz manželství totiž, jak lingvisté dobře vědí, není neutrálním označením lidského soužití, jako například partnerství, ale pojmenováním jasně definovaného svazku muže a ženy.

Prohlašujeme se vší rozhodností, že mezi osobami stejného pohlaví neexistuje a nemůže existovat manželství, tak jako kruh nemůže být čtvercem! Tvrdit něco jiného je lež. A snaha legalizovat tuto lež vtělením do zákona je proto vnitřně zvrácená.

Na svém facebookovém účtu primátor Hřib ironizuje obhájce tradiční rodiny, když píše: „Prozradím vám tajemství: Mám ženu a tři děti, ale zatím jsem ještě nezažil, že by někdo ohrožoval naše rodinné hodnoty.“

Co k tomu dodat?

Prohlašujeme, že ohrožením rodinných hodnot je už samo překrucování významu slov a termínů, které s rodinou tradičně souvisí. Tedy přesně to, co dělá primátor mluvící o „manželství“ homosexuálů.

Argumenty pro vyvěšení duhové vlajky, zaznívající z řad primátorových spolupracovníků, vzbuzují už jen hořký úsměv. Náměstek Petr Hlubuček (STAN) například definoval Prague Pride takto: „Tento týden oslavujeme to, že všichni můžeme být sami sebou. Že nemusíme nic skrývat. Jedině tam, kde jsou lidé sami sebou, se naplno rozvinou jejich schopnosti a potenciál…“

Můžeme tedy i my, zastánci tradiční rodiny, být sami sebou? Mohou být sami sebou i lidé (lékaři, terapeuti i mnozí homosexuálové samotní), kteří na základě odborných argumentů či lidské zkušenosti považují homosexualitu za sexuální úchylku? A nemusí náhodou tento svůj názor skrývat? Zejména pracují-li ve veřejné sféře?

V lepším případě platí, že pánové z vedení pražského magistrátu o svých vlastních slovech a plném dosahu svých postojů a rozhodnutí vlastně ani nikdy moc nepřemýšleli. Že se prostě jen vezou na vlně dnes mocensky dobře situované ideologie. V horším případě to však vědí až příliš dobře, pevně svírají otěže moci a pro tradičně smýšlející spoluobčany mají připravenu jen aroganci, cynismus a úřední obušek.

Protože bychom raději věřili v první variantu a v možnost komunikace, adresujeme primátoru Hřibovi a jeho spolupracovníkům tento Protest a prohlašujeme, že i my, konzervativci, chceme naplno rozvinout své schopnosti a potenciál. Bránit se tomu, co zraňuje nás a naše rodiny, a říkat hlasitě jaký svět chceme a jaký ne!

V Praze 8. srpna 2019

Za Akci D.O.S.T. :

Petr Bahník - předseda
Michal Semín - místopředseda
Jiří Hejlek – člen předsednictva

www.akce-dost.cz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNáhodné, ale o to více prospěšné „odhalení nechtěného“   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 18:29:54 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Díky případu s nápisem graffiti na mostním pilíři Karlova mostu, které způsobili dva cizinci, byly svým způsobem také odhaleny některé vážné problémy a nešvary v naší společnosti.

Nemá to samozřejmě znamenat, že provedené graffiti bylo snad nějakou pozitivní činností, to v žádném případě, ale nebýt této události nevíme, jak lze složité věci řešit nejen snadno a jednoduše, ale také rychle a levně či naopak na tom snadno a rychle vydělat.

Po zjištění, že jistá část mostního pilíře byla „obohacena“ nic neříkajícím, pohříchu nevzhledným graffiti, zainteresované úřední osoby započaly konat. Kromě vlastního šetření Policie ČR stran pachatelů, byly také zahájeny přípravy na odstranění graffiti s tím, že k případu byli přizvání památkáři, kteří se měli ke způsobu odstranění graffiti vyjádřit a poté jej odstranit. Tady začíná první kapitola prosáknutí skutečností, které se díky jednomu člověku dostaly na veřejnost, ač zcela jistě měly zůstat utajeny. O co tedy vlastně šlo?

Předně o to, že odborníci-památkáři museli: zjistit charakter a rozsah poškození, stanovit technický způsob odstranění, proces odstraňování graffiti dát ke schválení a pak naplánovat, kdy, jak a za kolik se bude odstraňování graffiti provádět. Z uvedeného „postupu“ nevyplývá, že by se nějak spěchalo, že by šlo o čas a to přesto, že jak později zjistíme i v tomto případě hraje čas svou roli.

Mezi tím však do příběhu s graffiti a jeho odstraňováním vstupuje člověk, kterého nikdo neočekával, nikdo jej nezval ani nežádal, aby se procesu zúčastnil. Tento člověk, který se odstraňováním graffiti profesionálně zabývá a živí, se sám a o své vůli rozhodl, že graffiti na pilíři mostu odstraní nezávisle na úřední moci. Rozhodl se konat, protože jak se nechal slyšet, šlo o čas a čím dříve se graffiti odstraní, tím bude čištění snažší a kvalitnější.

V souvislosti s prací na odstranění graffiti zmíněným člověkem-dobrákem dovolím uvést názory občanů, kteří se k věci vyjádřili jak novinářům, tak na sociálních sítích: - Vodní párou hotové za dvě hoďky (hodiny), restaurátoři by se s tím kartáčkem patlali tři týdny, to byl jen odhad, aby nakonec z toho byly dva měsíce. Zajímalo by mně, kolik by si hodlali účtovat za použité chemikálie, které by jistě nebyly tak neškodné jako je voda a pára. Pěkná ukázka toho, jak se všechno předražuje, aby si každý přišel na své. - Je to problém, někdo si dělá ambice, jak „podojí“ stát a už to má i přislíbeno, v tom přijde někdo jiným nezvaný, udělá to samé, co by udělal on a za co mohl shrábnout pěkný balík. To není fér!

- Památkáři to už měli v plánu tržeb na srpen a najednou je plán v pr….To je snad na žaloba na náhradu ušlého zisku.

- Tři týdny měli na to, jak vymyslet způsob to odstranit, když je to odstraněno, tak prý neodborně. A toto jsou schopni zjistit za jedno odpoledne! - Celá kauza jasně dokazuje, že v ČR je mnoho úředníků a rádoby odborníků, kteří asi nemají co dělat a proto vymýšlejí a hledají, jak to udělat, aby se na tom dalo bez velké námahy co nejvíce vydělat a také chtějí ukázat, jak jsou potřební a nepostradatelní.

Když pan Černý, jak zní jméno toho dobrodince, který odstranění graffiti bezplatně dokončil, na již očištěné místo nastoupila restaurátorka z Památkového úřadu, která očištění posoudila se závěrem, že očištění bylo provedeno neodborným zásahem, že na úpravě povrchu mostního pilíře se musí dodatečně provést jakési „dočišťování“, konzervování a podobné práce. K tomu řekla své jedna paní: - Zaráží mně ta věta „neodborný zásah“! Kdyby mi chtěl ten šéf památkářů vysvětlit, co je naopak „tak odborného“ na zásahu paní restaurátorky, jak je patrné z fotek, která to místo postříká rozprašovačem od Vietnamců nebo bůh ví čím a pak to pomalu drhne kartáčem? Tím kartáčem se to zdivo nepoškodí? To má být odborný zásah?

No dá rozum, že na již provedené akci se chtěli také nějakým způsobem „přiživit“ i restaurátoři, přece si nenechají ujít kšeft, který jim byl de facto ukraden! Vždyť to byl původně jejich job, že ano?

Co z uvedeného vyplývá je skutečnost, že podobných odborných, specializovaných „aktivit“ v různých oborech lidské činnosti, jak se podobným způsobem dostat k jobu a balíku z eráru, je u nás nepochybně bezpočet. Jak zmínil jeden občan, práce a náklady se určí odhadem, ale v důsledku různých okolností, neočekávaných překážek v práci se nejen doba, ale i náklady z„objektivních“ důvodů nechtěně, zato nutně zvýší o 50 %!

A od investorů či plátců nepadne jediné slovo nesouhlasu, odporu či zamítnutí. Taky proč, vždyť z cizího krev neteče! Nelze se potom divit, že se na různé potřebné věci a záležitosti nedostávají potřebné finanční prostředky.

Ve výše uvedením případě s graffiti se možná jednalo o několik desítek tisíc korun (škoda byla údajně vyčíslena ve výši cca 40 tisíc korun) a práce na odstranění na několik týdnů, ale jde o případy, kdy se podobně plánují státní a komunální investice či finanční prostředky v milionových, často miliardových částkách, kde ty „neočekávané“ výdaje ze státního rozpočtu jsou značné a ty pak již citelně chybí jinde.

Připočteme-li k tomu rozbujelou korupci a laické jednání a nekvalifikované rozhodování nezkušených úředníků a rádobyodborníků, nelze se divit situaci, že se stále potýkáme s nedostatkem financí, ačkoliv příjmy do státní pokladny jsou stále větší a větší. Jen na okraj poznámka jako příklad: bývalý ministr kultury Staněk odvolal generálního ředitele NG Fajta pro porušování hospodářských pravidel a údajné zpronevěry cca 1,5 mld Kč, podal na něj trestního oznámení, Za odměnu byl vedením ČSSD odvolán z postu ministra. Více slov snad netřeba.

Jiří B a ť a
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNěmecký detektiv může předložit Rusku a Malajsii materiály v kauze MH17   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 04:34:08 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Německý detektiv Josef Resch, který vyšetřoval na soukromou objednávku katastrofu malajsijského Boeingu v nebi nad Donbasem, Sputniku oznámil, že se může obrátit na Rusko, Malajsii a další země s návrhem zveřejnit jeho informaci o příčinách tragédie, jména osob, které za to odpovídají, a také údaje z amerických družic, jimiž disponuje.

Detektiv slíbil, že zveřejni své informace, nebude-li mezinárodní vyšetřování v čele s nizozemskou prokuraturou nijak reagovat na jeho opětovný návrh těchto důkazů.

Jména nejsou známá

Dříve se pokusil předat Nizozemsku, jehož prokuratura řídí Společnou vyšetřovací skupinu (JIT), nové materiály o katastrofě MH17, na něž se nebral ohled v posledních prohlášeních JIT v červnu, nizozemská strana to ale odmítla kvůli podmínce zveřejnit důkazy za přítomnosti představitelů médií.

„Teď ještě jednou napíši JIT, spolu se svým advokátem, bude to rozšířeno na mezinárodní úrovni, a podíváme se, jaká bude reakce. Nemohu nikoho z JIT anebo z jakékoliv jiné organizace donutit k tomu, aby tyto důkazy přijali… Můžeme ale předpokládat, že v tomto případě (když JIT důkazy nepřijme) vystoupím veřejně spolu s Malajsií, Ruskem a jakýmkoliv jiným státem, který se bude chtít toho zúčastnit… Bude to zveřejnění spolu s jakýmkoliv státem, který se toho zúčastní,“ řekl Resch.

Kdy hovořil o konkrétních osobách odpovědných za tuto katastrofu, uvedl, že „při zveřejnění bude všechno uvedeno, kdo to byl… i s jejich jmény“. Odmítá je ale zveřejnit už teď.

Snímky z amerických družic

Detektiv prohlásil, že by chtěl zapojit do zkoumání svých důkazů i jiné země včetně Nizozemska, Ukrajiny, Malajsie, Austrálie, Německa, Belgie a USA.

„Mám fotografie z družic, které prý už nemají USA… Budou také zveřejněny,“ řekl Resch a dodal, že družicové fotografie „hrají samozřejmě svou roli“ ve vyšetřování. Upozornil na nedůslednou reakci JIT v této otázce, protože dříve „se neustále tvrdilo, že fotografie z družic jsou potřebné, v jistém okamžiku už ale nebyly potřebné, snad proto, že už to nebylo pro ně důležité“.

Je ochoten být svědkem u ESLP

Podle slov detektiva byla vláda SRN informována o zatajování informace v kauze MH17, i když tvrdí pravý opak, a jméno osoby vinné ze zatajování je obsaženo v materiálech, které shromáždil.

Resch v interview prohlásil, že je ochoten vystoupit v Evropském soudu pro lidská práva (ESLP) jako svědek na základě žalob příbuzných obětí katastrofy MH17 v nebi nad Donbasem v červenci 2014, bude-li takové řízení zorganizováno.

Německý advokát Elmar Giemulla Sputniku oznámil, že hodlá získat Resche pro kauzu MH17 v ESLP, přijme-li soud tuto žalobu. Giemulla zastupuje zájmy příbuzných čtyř občanů SRN, kteří zahynuli v katastrofě MH17.

Žert

Resch promluvil také o tom, že v průběhu roku 2016 ho vyslýchali na spolkovém úřadu trestní policie v Kolíně nad Rýnem a u Spolkového soudu v Karlsruhe za účasti soudkyně Renaty Wimmerové a zástupce generální prokuratury Christiana Ritschera.

„Bylo nápadné, že se kauza rozpadává, a ti (zástupci prokuratury SRN) mému advokátovi řekli: ať pan Resch řekne, že to byl žert, gag, a pošlou to do Nizozemska, a budou všichni spokojeni, a všechno skončí,“ řekl detektiv. Podle Reschových slov, ho tento návrh šokoval, protože „nelze žertovat o smrti 298 lidí“.

„Začal jsem tehdy pochybovat o tom, zda sami věří v to, co dělají“, řekl Resch.

Reschovo vyšetřování

Josef Resch se věnoval vyšetřování katastrofy MH17 od roku 2014. Objednavatel, jehož jméno Resch kvůli podmínkám dohody neuvádí, mu nabízel odměnu ve výši nejdřív 30, a pak dalších 17 milionů USD za informaci o příčinách katastrofy. V polovině roku 2015 se obrátil na detektiva informátor, který mu předložil cennou informaci. Dostal za to odměnu v částce 15,5 milionu, která mu byla zaplacena v hotovosti třemi různými měnami – eury, USD a švýcarskými franky. Podle Reschových slov dostával nejednou anonymní výhrůžky v souvislosti s tímto vyšetřováním. Kromě toho byla v jeho bytě vykonána domovní prohlídka, a jeho bankovní schránka, v níž byl uložen dokument v kauze MH17, byla ve Švýcarsku otevřena na žádost Nizozemska.

Katastrofa MH17

Malajsijský Boeing, let MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, havaroval 17. července 2014 u Doněcka. Na jeho palubě bylo 298 lidí, všichni zahynuli. Kyjev obvinil z katastrofy domobrance, ti ale prohlásili, že nemají prostředky, jimiž by mohli sestřelit letadlo v takové výšce. Společná vyšetřovací skupina, která vyšetřuje okolnosti katastrofy pod vedením generální prokuratury Nizozemska bez účasti RF, zveřejnila později předběžné výsledky. Vyšetřovatelé tvrdí, že Boeing byl sestřelen protiletadlovým raketovým komplexem Buk, který patřil 53. protiletadlové raketové brigádě OS RF z Kurska. Jak prohlásil náměstek generálního prokurátora RF Nikolaj Vinničenko, ruská strana předala Nizozemsku nejen údaje z ruských radarů, ale i dokumentaci, která svědčí o tom, že raketa z komplexu Buk, která Boeing zasáhla, patřila Ukrajině, tuto informaci ale vyšetřovatelé ignorovali.

MZV RF nejednou prohlásilo, že obvinění Ruska z podílu na katastrofě malajsijského Boeingu, které předkládá JIT, není ničím podloženo a je politováníhodné, a že vyšetřování je předpojaté a jednostranné. Prezident RF Vladimir Putin později uvedl, že Rusko nepouštějí k vyšetřování katastrofy letadla na východě Ukrajiny a Moskva může uznat výsledky vyšetřování jen v případě, když se ho bude plnoprávně účastnit. Všechny rakety, jejichž motor ukázala nizozemská komise pro vyšetřování katastrofy MH17, byly recyklovány po roce 2011, oznámili na Ministerstvu obrany RF. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou prohlásil, že Rusko kategoricky odmítá obvinění z podílu na katastrofě malajsijského letadla.

Červnové závěry JIT

V červnu oznámila mezinárodní vyšetřovací skupina v kauze MH17 jména čtyř podezíraných osob. Podle jejího prohlášení jsou to Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov, a také Ukrajinec Leonid Charčenko. Vyšetřovací skupina se domnívá, že se podíleli jak na přepravě komplexu Buk na bojovou pozici v Donbasu, tak i na útoku na malajsijský Boeing, a jak prohlásil zástupce JIT, budou jim sdělena obvinění z vraždy a budou na ně vydány mezinárodní zatykače. JIT rovněž oznámila, že soudní řízení v kauze MH17 se bude konat v Nizozemsku a bude zahájeno 9. března 2020.

Reakce Ruska a Malajsie

Když komentovalo nová prohlášení mezinárodní vyšetřovací skupiny, MZV RF je znovu označilo za nepodložená obvinění na adresu Ruska a zdůraznilo, že JIT neuvedla žádné konkrétní důkazy na podporu svých neoprávněných prohlášení na adresu Moskvy. Na MZV RF vyvrátili výroky o odmítnutí Ruska spolupracovat při vyšetřování katastrofy MH17 a prohlásili, že Moskva bude vyšetřování pomáhat, aby byla zjištěna pravda o katastrofě letadla, a aby byli skuteční viníci tragédie potrestáni. Přitom na MZV RF uvedli, že Rusko má i nadále oprávněné otázky ohledně kvality práce JIT.

O nedůvěře k závěrům mezinárodního vyšetřování promluvil také premiér Malajsie Mahathir Mohamad, který řekl, že USA, Nizozemsko a Austrálie ve skutečnosti nemají zájem na tom, aby byly zjištěny příčiny katastrofy a skuteční viníci tragédie, ale prostě se rozhodly, že nést odpovědnost za to musí Rusko.

Ve filmu reportérů z Nizozemska a Ruska Maxe van der Werffa a Jany Jerlašovové, v němž se koná interview malajsijského premiéra, jsou uváděny rovněž názory německého a také malajsijského odborníka, kteří hovořili o tom, že Služba bezpečnosti Ukrajiny zredigovala záznamy rozhovorů, které byly předloženy jako důkazy v kauze katastrofy MH17 na Donbasu.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8TR7

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponFacebook zesměšňuje sám sebe   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 04:22:49 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ještě před čtyřmi pěti lety to byl Facebook normální komunikační platforma, kde se spolu lidé normálně bavili, někdy hádali, občas si zanadávali. Prostě normální život. Pak ovšem přišla migrační krize a islamizace starého kontinentu a eurounijní politické elity zavelely k boji proti fake news, rozuměj k cenzuře. A poslušný mopslík Zuckerberg panáčkuje. A jeho biřicové spolu s ním. Mažou, banují, blokují, cenzurují. Dokonce ani bolševici neblahé paměti nebyli tak výkonní.

„Jedno z největších dilemat, které řešíme, je, co na Facebooku dovolíme – a řešením tohoto problému trávíme hodně času. Jedná se o opravdový a velice důležitý oříšek. Chceme, aby Facebook byl místem, kde se můžete svobodně vyjadřovat a otevřeně sdílet s přáteli a rodinou. Zároveň, když jsou lidé na Facebooku, chceme, aby se vždy cítili vítáni a v bezpečí,“ dojímají se sami nad sebou správci Facebooku. Ve skutečnosti dělají pravý opak. Svobodnému vyjadřování brání, čímž štvou lidi proti sobě i bruselským politickým elitám.

Najde se politik, který se se vší svojí možnou váhou a odpovědností postaví na stranu svých spoluobčanů, kteří jsou dnes a denně uráženi nesmyslnými a hloupými, ale o to víc nebezpečnými cenzorskými zásahy osob spravujících zdejší Facebook? Co takhle pohnat tuhle firmu k soudu za pohrdání základními principy demokratické společnosti? Jsou k smíchu všichni ti troubové, kteří tuto zcela nepřijatelnou praxi omlouvají skutečností, že Facebook je soukromá firma. Ústava České republiky zaručuje svobodu slova, nikoli svobodu svévolného cenzorského řádění.

Facebooku se povedlo jediné. Dokonale zesměšnil sám sebe. Uplatňovat cenzuru, a ještě tak hloupým způsobem, jak to aktuálně provozuje, může pouze někdo, kdo to nemá v hlavě úplně v pořádku. Nevím, zda jsou facebookoví biřicové tak mimo realitu, že žijí v představě, že svým pokryteckým uplatňováním směšně idiotských, protože gumových a selektivních tzv. pravidel komunity něčeho dosáhnou, každopádně výsledky se již dostavily. Jejich boj proti „nenávisti“ plodí jediné: skutečnou nenávist. Nenávist k hloupým, směšným cenzorům i nenávist k celé pseudoliberální politické garnituře, jež si tohle nedůstojné, směšné běsnění objednala.

Nevím proč, ale nějak mi v téhle souvislosti asociuje dávná báseň Jiřího Wolkera U rentgenu. Zde je jen mírně aktualizovaný úryvek:

„I tuto tíhu, lékaři, já znám.
Však hlouběj, ke dnu, tělo prosvěťte mi!
Nejtěžší břímě naleznete tam.
Sotva je unáším. A jsem si jist,
až vypadne, že rozkymácí zemi.“

„Nejhlouběj, banovaný, vidím nenávist.“


Ano, takhle to dopadá, když svět řídí hloupí, směšní manipulátoři. Jejich idiotské snažení je zcela kontraproduktivní.

Básník, jenž miloval svět, měl a stále má pravdu.

Autor: Petr Štěpánek
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabiši po Jourové i Maxová: doživotní renta z Bruselu jim ukázala, kam patří. Nejen ony prozřely...   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 04:16:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Šafrův polibek smrti za obrovské peníze?

Jak začne někoho chválit FORUM 24 soudně uznaného opilce Šafra, je to znamení, že dotyčný (á) prozřel, že pochopil, že našel své správné místo na politickém nebi. Ale až po zvolení do europarlamentu. Dřív ne!

Vlny s kocábkou si házely a každej dostal strach
a my lodníci se vsázeli, kdo přežije ten krach,
všechny krysy z lodi zmizely a v dálce maják zhas
a první byl hned kapitán, kdo měl korkovej pás.


Babišova europoslankyně chápe demonstranty a vadí jí směřování ANO

Europoslankyně Radka Maxová, která ještě před nedávnem na premiéra nedala dopustit, už dnes uznává, že loajalita se v ANO hodnotí víc než vykonaná práce. Všimla si už i toho, že politika se v Babišově hnutí dělá podle nálady ve společnosti a ne proto, aby „bylo líp“, píše Šafrovo FORUM 24.

A to už je bomba. Pochvala pro Maxovou od opilce Šafra a jeho přátel už něco znamená.

Po dvou letech však nahlíží na fungování premiéra a jeho hnutí zcela jinak. Až se zdá, že když se politik stane europoslancem za ANO, dojde mu, koho celou dobu kryl. Jak si jinak vysvětlit, že stejně to měli i Pavel Telička a Petr Ježek. Oba se také na startu své bruselské mise za Babiše bili. Postupem času si však přestali s premiérem rozumět a jeho hnutí opustili.

Podobný osud možná čeká i Maxovou, píše Vilém Besser od Šafra.

Pro jistotu jako důkaz

Šafr dostal podmínku za řízení v opilosti iDNES
https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/novinar-pavel-safr-dostal-podminku-za-rizeni-v-opilosti.A150820_173801_lidicky_nh

Zdroj: http://www.skrytapravda.cz/domaci/2651-babisi-po-jourove-i-maxova-dozivotni-renta-z-bruselu-jim-ukazala-kam-patri-nejen-ony-prozrely
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponOpatření Evropské komise proti maďarskému balíčku „STOP SOROS“   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 04:00:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Evropská komise zahájila proti Maďarsku třetí fázi probíhajícího řízení pro porušení práva, přičemž prohlásila, že maďarská vláda neučinila dost pro to, aby se daným záležitostem věnovala. Tvrdí, že kriminalizace činností, které podporují žádosti o azyl a pobyt, omezuje právo žádat o azyl.

„Maďarská legislativa omezuje právo žadatelů o azyl komunikovat s příslušnými národními, mezinárodními a nevládními organizacemi a obdržet pomoc od těchto organizací, neboť podporování žádostí o azyl je kriminalizováno,“ uvedla EK.

Případ, týkající se řízení pro porušení práva, který byl zahájen v červenci 2018, bude projednáván u lucemburského soudu. EK ve svém prohlášení uvedla, že nový maďarský zákon, ani související ústavní dodatek nejsou slučitelné s právem EU.

Maďarsko obdrželo dopis s formálním oznámením o ukončení poskytování zásob potravin pro migranty, zadržené v tranzitních zónách na hranicích se Srbskem, kde čekají na vyhoštění ze země.

Evropská komise tvrdí, že maďarské tranzitní zóny nejsou v souladu s předpisy, stanovenými ve Směrnici o návratu a v Chartě základních práv Evropské unie.

„Vzhledem k naléhavosti situace je 1. den v měsíci určen jako nejzazší termín, kdy Maďarsko může reagovat na obavy komise, po tomto datu se komise může rozhodnout o následném odeslání odůvodněného stanoviska,“ uvádí se v prohlášení.

Maďarská vláda však byla připravena hájit se u soudu, řekl mluvčí vlády István Hollik. Uvedl, že Maďarsko bude i nadále podporovat své zákony, známé jako „Stop Soros“, jakož i ústavní dodatek, zakazující osídlování migrantů, nařízené úřady, jež nejsou maďarské.

Jak ústavní dodatek, tak zákony „Stop Soros“ kriminalizují organizování a podporu nelegální migrace, zdůraznil Hollik.

Tato opatření, i když proti nim může být vznesen protest, slouží jako ochrana pro maďarské občany, vysvětlil Hollik. Maďaři se k této otázce vyjádřili nejen v různých referendech, ale také během parlamentních voleb a voleb do Evropského parlamentu: nechtějí mít nic společného s migrací a chtějí ochraňovat evropskou křesťanskou kulturu.

Proto taková opatření odrážejí vůli maďarského lidu a jsou v souladu s Ženevskou úmluvou, Schengenskou dohodou a Dublinským nařízením, zdůraznil Hollik.

Informační centrum vlády uvedlo v prohlášení, že odstupující Evropská komise „stále pracuje na tom, aby dokončila špinavou práce promigračních sil“. Postupy komise jsou zaměřeny na „nátlak na Maďarsko, aby upustilo od přísnějších imigračních předpisů a odstranilo tranzitní zóny, které jsou zásadní pro ochranu hranic,“ uvádí se dále v prohlášení.

Centrum odmítlo „lži“ o chybějících službách pro žadatele o azyl a trvá na tom, že s osobami, nacházejícími se v tranzitních zónách, je zacházeno „v souladu s předpisy“.

EC moves against Hungarian ‘Stop Soros’ package vyšel 26. července 2019 na katehon.com. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/08/7988-opatreni-evropske-komise-proti-madarskemu-balicku-stop-soros.htm

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBritská policie brutálně potlačila manifestaci za TEN JEHOŽ JMÉNO NESMÍTE NA FACEBOOK VYSLOVIT   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 03:55:32 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská policie v sobotu v centru Londýna s nebývalou brutalitou zasáhla proti demonstrantům za propuštění protiimigračního aktivisty TEN JEHOŽ JMÉNO NESMÍTE NA FACEBOOK VYSLOVIT. Manifestující občané skandovující „Chceme Tommyho venku!“ byli agresívně konfrontováni antifa-aktivisty provokujícími násilí. Zejména v blízkosti Downing Street metropolitní multikulturní policisté na koních a s obušky už neznali bratra, mnoho lidí bylo atakováno, bito a zadrženo.

Příznačné je, že šéf britské delegace v Radě Evropy Roger Gale kritizoval policejní násilí týž den v … Moskvě, s tím aby Rusku byl zrušen návrat do panevropské organizace. Vidí si vůbec do huby? Toho se pak přihlouple chytla nevyvážená propagandistická média, a tak nejbrutálnější policejní násilí na planetě toho dne zůstalo pěkně pod pokličkou...

Nicméně se stupňujícími se protirežimními protiimigrntskými demonstracemi v Evropě se brutalizují nejen britské, ale i francouzské, španělské či německé protidemonstrační potlačovací policejní jednotky.

Národní třída ´89 byla proti tomu opravdu velmi sametová, a kdyby do toho tehdejší esenbáci šli tak, jako dnešní policejní sbory v západoevropských režimech, mohli komouši taky zůstat u moci... (a havel pak kotelníkem, republika nerozkradená a svobodná, eu na háku - ať se imigrantama a multikultůrou třeba zalkne...)

Zdroj:https://metro.co.uk/2019/08/04/tommy-robinson-fans-clash-police-demand-release-prison-10512636/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponScotland Yard neobjevil důkazy na vznesení obvinění Kremlu z otravy Skripalových   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 03:49:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Britská policie při vyšetřování incidentu s použitím nervově-paralytické látky novičok v britském Salisbury nedokázala shromáždit materiály, které by umožnily obvinění Kremlu ze zapojení do tohoto případu. Ve středu o tom informuje deník The Guardian.

„Scotland Yard zanalyzoval otázku, mohl-li ruský prezident Vladimir Putin hrát nějakou roli v útoku s použitím novičoku v Salisbury,“ uvádí deník.

K obvinění za zapojení do útoku by bylo nutné dokázat, že ruský prezident s tím byl přímo spojen, přináší deník slova ředitele protiteroristického oddělení Scotland Yardu Neila Basu. „Nemáme materiály k obvinění,“ zdůraznil.

Jak dodává The Guardian, britské tajné služby dříve tvrdily, že k útoku v Salisbury mohlo dojít se schválením ruského prezidenta.

V září 2018 Scotlany Yard a britská královská prokuratura obvinily Rusy Alexandera Petrova a Ruslana Boširova ze spiknutí a pokusu vraždy Skripalových s použitím novičoku, následně na ně byly vydány národní a mezinárodní zatykače.

„My, pracovníci policie, musíme vycházet z důkazů. Existuje obrovské množství domněnek, kdo je vinen, kdo vydával rozkazy, ale všechny jsou založeny na znalostech expertů o Rusku. Musíme se opírat o důkazy,“ uvedl Basu.

„Ti dva, o kterých jsme informovali (pozn. Petrov a Boširov) na tiskové konferenci, usilujeme o jejich vydání, abychom je mohli obvinit v této zemi,“ dodal ředitel.

Otravy ve Velké Británii

Ruští občané Sergej Skripal a jeho dcera Julie byli 4. března 2018 nalezeni v bezvědomí v britském Salisbury. Následně britští vyšetřovatelé došli k závěru, že Skripal byl otráven nervově-paralytickou látkou A-234. Závěry Britů později potvrdila komise Organizace pro zákaz chemických zbraní.

Později byli v Amesbury v bezvědomí nalezeni Charlie Rowley a Dawn Sturgess, kteří byli zasaženi nervově-paralytickou látkou. Sturgess následně zemřel. V domu Rowleyho policie nalezla nádobu s nervově-paralytickou látkou, kterou byli otráveni i Skripalovi. Vyšetřování obou případů bylo spojeno.

Z atentátu na Skripalovi britské orgány obvinily Rusko. Odvetným opatřením Londýna a řady spojenců bylo vyhoštění asi 140 ruských diplomatů.

Moskva všechna obvinění odmítá a připomíná, že všechny chemické zbraně Ruská federace pod kontrolou Organizace pro zákaz chemických zbraní zničila v roce 2017.

Zdroj: https://sptnkne.ws/8TGt

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAmerický ekonom: Neexistuje žádný důkaz, že Čína „manipuluje se svým směnným kurzem"   
Pridal tk Čtvrtek 08 srpen 2019 - 03:42:40 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americké ministerstvo financí označilo 5. srpna místního času Čínu za „manipulátora směnného kurzu". Někteří američtí ekonomové se domnívají, že neexistuje žádný důkaz, že Čína „manipuluje se svým směnným kurzem". Toto americké jednání dál poškodí globální hospodářství.

Známý výzkumník amerického světového politického institutu James Nolt se domnívá, že devalvace směnného kurzu čínské měny RMB je způsobená tržními tlaky, které vyvolala jednostranná obchodní politika americké vlády, včetně neustálého zvyšování dovozních cel na čínské zboží.

„Označení Číny Spojenými státy za „manipulátora směnného kurzu" je bezdůvodné obvinění. Čínská vláda stále podniká rozsáhlá pozitivní opatření na prevenci devalvace směnného kurzu RMB. Americká vláda stále hrozí uvalením tarifů na Čínu, což vyvolává větší tržní tlak a způsobuje devalvaci směnného kurzu RMB," řekl James Nolt.

James Nolt dodal, že Čínská lidová banka má stejně jako ústřední banky ostatních států zákonnou povinnost vypracovávat a plnit měnové politiky. Čína dlouhodobě uskutečňuje stabilní měnovou politiku.

James Nolt se domnívá, že Čína se i přes sérii neracionálních aktivit Spojených států stále snaží o otevření kanálu pro koordinaci. Zatímco americká vláda označila Čínu za „manipulátora směnného kurzu". Konečným cílem je udržování vysokého tlaku v ekonomickém a obchodním jednání a získání více výhod.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2868 sec,0.0750 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,867kB