Neděle 25 srpen 2019
Malá lekce   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 18:37:16 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Těm, kteří nemohou nebo nechtějí číst, nabízím k poslechu přání z Ferragosto Itálie 2019: https://www.youtube.com/watch?v=PiZvg5bQdxE . Ostatním následující mozaiku.

Dar z vrchu v podobě dešťů, venkovního tepla a poltického dusna v ČR umožňuje rychlý růst mladých Minářů, Hřibů, Středulů & Co a konjuktury v šíření jejich pravd v médiích. Tím dar z vrchu dokazuje úspěšnou transformaci VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu) jako externí formy vzdělávání pracujících v civilním sektoru, organizovanou a řízenou profesionálním aparátem Okresního výboru KSČ, do zatím nikde neochráněného, zřejmě i v ČR nezaregistrovaného názvu demokratického VUKL (Večerní univerzita kapitalistického liberalismu), řízeného profesionálním aparátem vzdělaným na Západě a v zámoří.

Dnes dopoledne (24.8) kdy pracuji na příspěvku, na východě v RF slaví 350 let státní vlajky (symbol lidu, hrdinství a vítězství), v Hongkongu pokračují protesty (o niž západní masová média zamlčují fakta), na západě od Evropy hoří plíce Planety (nedovolující siestu brazilským vojákům a dovolující hlásit světu, že nejsou peníze na hašení), na severu v Grónsku přemýšlejí o oddělení od Dánského království a na jihozápadě Francie se slétli představitelé G7 do lázeňského letoviska Biarritz, aby si potvrdili, že vlastně nevědí, co dělá konkurenty spojenci. Po zkušenostech z roku 2018 nebude žádné společné závěrečné prohlášení, očekává se zkouška z trpělivosti, klamání veřejnosti a v hlouposti. Ve zkoušce je zařazeno rozeznat americké káchání pěti spojencům USA osobně a formou twitteru quack-quack a kvákání jediné anglofonní žáby, v Albionu pojmenované croak nebo ribbit.

Během zkoušky kancléřka Merkel, již delší dobu označována jako chromá kachna, nebude překvapena opakovaným sdělením, že v USA jezdí přespříliš německých aut, SRN platí málo za ochranu NATO a dokonce, že SRN neplatí žádné úroky při vydávání státních dluhopisů, zatímco USA platí. Ostatní pochopí, ale veřejnosti nesdělí, že spojenectví hodnot se transformovalo s pomocí twitteru a quack-quack do moderní formy spojenectví konkurentů. Mám pochyby, že VUKL je schopný připravit Mináře, Hřiby, Středuly & CO správně řešit nabízející se výzvy a otázky. K nim patří mimo jiné: Proč není brexit jenom o penězích a hospodářské ztrátě ve výši min 1.5% výrobního objemu EU, ale o geopolitice? Kde budou lovit francouzští a němečtí rybáři, až vody Albionu nebudou volně přístupné? Jak to bude v OSN s EU bez hlasu atomové mocnosti UK? Proč jenom federalistická EU se 100% podporou všech členů EU může mít naději v pokeru s USA? Jako pomůcka se nabízí otázka a odpověď malého chlapce, který se se ptal svého otce: Co je to politika?

Otec mu vysvětlil politiku po svém, chlapeček se zamyslel a řekl: Zatím ještě nevím, nechám si to projít přes noc hlavou. V noci se probudil od zápachu, protože jeho malý bratříček se pokakal. Zašel proto do pokoje rodičů. Tam spí jenom maminka. Nemůže ji probudit. Jde proto do pokoje služky. Tam vidí tatínka, jak si s ní užívá. Ani jeden si ho nevšiml. Chlapeček se smutně otočil, uviděl dědečka. Ten se zájmem pozoroval oknem tatínka, jak si užívá. Ani dědeček si ho nevšiml. Chlapec se rozplakal a šel si lehnout. Ráno se ho otec ptal: Tak už víš, co je to ta politika? A chlapec smutně odpověděl: Už to vím, ale je to trochu jinak, než jsi říkal včera. Otec: A jak, prosím tě? Mladý chlapec: No, kapitalismus zneužívá dělnickou třídu. Odbory tomu nečinně přihlížejí, zatímco vláda tvrdě spí. Lid je všemi ignorován a naše společná budoucnost leží v…

Připomínám tento starý vtip (zkrácený v konci o neliterární výraz), protože spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co zřejmě absolvovalo VUKL, naučilo se transformovat kritiku vlády, prezidentů a zaměstnavatelů do oblévání neznalostmi faktů, lží a konstatováními. Například o konci levné práce: Tehdy (1989 poznámka autora) někdo zapomněl lidem ale říct, že to není za pět až osm let, ale za padesát, možná osmdesát let na úrovni Rakouska.

Tím se spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co přiřadilo k odpůrcům prezidentů Si a Putina, ruským neoliberálům, části komunistů RF a hongkongským bojovníkům s vlajkami USA a UK v ruce, a charakterem a vlastnostmi chameleona obecného. Toto samotářské zvíře s diurnální aktivitou loví hmyz pomocí vystřelovacího jazyka (obvykle delšího než zbytek těla), který mu umožňuje bleskově chytit kořist i ve vzdálenosti. Období rozmnožování chameleona obecného nastává v druhé polovině roku. V něm se právě nacházíme. Protože vůči ostatním jedincům svého druhu je agresivní, měl by být držen odděleně. To platí i pro fakta spojená s protesty v Hongkongu. VUKL si je může prověřit a zařadit to výuky. Uvádím základní informaci o příčině doplňku ke stávající legislativě, reakci a možných následcích:

Příčina konání vlády Hongkongu.

Od února 2018, občan a rezident Hongkongu, Chen Tongija, je podezříván z usmrcení své těhotné přítelkyně. Uprchl z Taiwanu do Hongkongu v době, kdy Hongkong neměl právní suverenitu nad případem, dovolující vzájemnou součinnost v trestních záležitostech a žádnou smlouvu o vydávání podezřelých s centrální vládou ČLR, Macau a Taiwanem.

Důvod pro doplněk stávající legislativy.

Hlavními důvody pro doplnění stávající legislativy (Fugitive Offenders Ordinance and the Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Ordinance) představuje normální trestní čin, s ním spojené vyšetřování a výkon trestu. Vedlejšími důvody pro doplnění stávající legislativy, v tomto případě vydání Chen Tongija do Taiwanu, je uzavření legislativy s cílem zabezpečení jednotného konání a trestního řízení na všech územích ČLR.

Vláda Hongkongu se rozhodla doplnit stávající legislativu, protože má smlouvu o vydání podezřelých uprchlíků s 20 státy a smlouvu o vzájemné právní pomoci s 32 státy světa. Již z uvedeného vyplývá, že navrhovaný doplněk stávající legislativy nemá nic společného s omezením nezávislosti hongkongské justicie a principem Jeden stát, dva systémy.

Reakce na návrh doplňku ke stávající legislativě.

Skutečnost, že část obyvatel Hongkongu nezná ČLR, má proto omezené porozumění a znalosti legislativy ČLR, zneužily aktivistické organizace, západně orientovaná menšina, média a oponenti ČLR, včetně USA a UK k vytvoření paniky a situace, nedovolující odhlasovat doplněk ke stávající legislativě. Proto byla 15. Června t.r. přerušena práce nad doplňkem ke stávající legislativě za plné podpory a souhlasu centrální vlády ČLR. To představuje další důvod k mlčení západních kritiků.

Fakta o zahraniční podpoře protestů.

BBC newsnight (20141021) – zpravodajství dokumentuje účast Oslo Freedom Forum (OFF). Toto fórum představuje jedno z největších aktivistických fór světa. Je známo svými surrealistickými postupy a konáním. Účastí v Hongkongu se snaží ospravedlnit svoji existenci a finanční podporu. Bezpečnostní služby, i ČR by měly vědět, že příprava na účast fóra v životě ČLR a Hongkongu probíhá podle motta: Akce bez násilí jako zbraň hromadného ničení. Účast OFF, jak držet pozice, jak mluvit s policií, jak se orientovat, jak se chovat po zatčení, při útoku vodním dělem, apod. se trénovalo již před dvěma roky v Norsku. Již v roce 2013 se OFF snažilo organizovat protesty 10 tisíc lidí v Hongkongu.

Pro vědoucí a analytiky zpravodajství BBC dokumentuje uprchlíka ze Severní Koreje (jehož jméno si nevzopmínám), srbského trouble makera a trenéra v taktice a realizaci občanských nepokojů v cca 40 zemích světa (pana Srdja Popoviče, jednoho z iniciátorů svržení Slobodana Miloševiče), protestujícího z Tianam Square (pana Yang Jianli) a v neposlední řadě i Čechům známé Pussy Riot. Ty jsou aktivními účastnicemi v práci OFF. Zájemcům o více, doporučuji: https://www.bbc.com/news/world-europe-29708917)

Vedle OFF je ve hře také OCLP (Occupy Central with Love and Peace). Obsazení centra s láskou a mírem zní lákavě. Pro doplnění však doporučuji lekturu zprávy hongkongského Ta kung Pao. V ní se čtenář doví něco o hongkongském aktivistovi Joshua Wong, americké pracovnici US konzulátu v Hongkongu a Macau, diplomatce Julie Eadeh a dalších.

Podpora protestů v Hongkongu na diplomaticko – mediální úrovni se realizuje pomocí prezidentem Reaganem v 1983 založené NED (National Endowment for Democracy). NED jako agentura pro export demokracie. Její dvě ze čtyř odnoží jsou aktivní v Hongkongu celá léta (Solidarity center a National Democratic Institute). V poslední době obdržely kapesné ve výši cca 355 tisíc USD a žijí v naději na více. Naděje přece, vždy umírá jako poslední.

Aktivity NED doplňuje a podporuje veřejná kritika Generálního konzula USA, Kurt W. Tonga, březnový 2019 Hong Kong Policy Act Report, jehož autorem je US Department of State. Březnové setkání vice prezidenta Mike Pence ve Washingtonu s Anson Chan a opozičním zákonodárci, Charles Mokem a Dennis Kwokem ve Washingtonu, červnové setkání bezpečnostního poradce prezidenta Trumpa, John Boltona s vůdci opozice v Hongkongu, mluví samy za sebe. Podobně jako srpnové setkání (6.8) již zmíněné diplomatky Julie Eadeh s vůdci separatistů, s vůdcem nezákonného hnutí OCLP, panem Joshua Wong, pány Lee a Jimmy Lai. Pro doplnění uvádím tři citáty (v originálu, angličtině).

1) NED prezident Carl Greshman v NYT, 1986: We should not have to do this kind of work covertly. It would be terrible for democratic groups around the World to be seen as subsidized by the CIA. We saw that in the sixties, and that why it has been discontinued. We have not had the capability of doing this, and that why the endowment was created. 2) NED spoluzakladatel Allen Weinstein ve Washington Post, 1991: …a lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA. 3) NED vice-president Louisa Greve in Voice of America (VOA), 2014: The organization had been funding programs in Hong Kong for about two decades, with grants totalling several millions dollars. Zajímavé informace, včetně finančních podpor demonstrantům (i v Hongkongu) nabízí webová stránka NED. Po seznámení s jejím obsahem doporučuji si provést srovnávací analýzu reakcí orgánů ČLR a Hongkongu a reakcí orgánů USA, Francie, UK a dalších. Pro zjednodušení práce referuji:

https://apnews.com/423e0ee1018942a59e218a800b30b59f, https://www.apnews.com/5bae7ab2ba5441c6a698bf45531d7a99, https://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/27/chaos-baltimore-dozens-clash-riot-police-multiple- https://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/27/chaos-baltimore-dozens-clash-riot-police-multiple-

https://www.theguardian.com/uk/2011/aug/09/david-cameron-full-statement-uk-riots , https://www.gov.uk/government/speeches/riots-theresa-mays-speech-on-11-august-2011 http://en.rfi.fr/france/20190411-macron-signs-controversial-french-anti-rioters-bill-law

Po tomto krátkém exkurzu do světa faktů spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co by si mělo uvědomit, že existuje i zpráva ve Washington Post z roku 1991. Ta se hrdě hlásí k pomoci demokratickým silám Československé republiky v 80 létech. V té době mudrc Minář (1993) nebyl ani v plánu, jedovatý Hřib (1981) byl izolován ochranou své matky (ženského pohlaví) a ex-údržbář, transformátor ROH do standartních odborů a současný předseda ČMKOS, Středula (1967) již uměl číst, psát a snad i poslouchat. Přesto se dnes diví!

Divit se nebudu, až budou zveřejněny hlášky o neúspěchu českých obchodníků v Singapuru, kterému protesty v Hongkongu škodí, podobně jako škodí Japonsku, Indonésii a dalším státům, se kterými se ČR snaží zlepšit obchodní bilanci. Proto doporučuji svým známým a přátelům si uvědomit, že seriózní debaty o rizicích, šancích a možnostech ve skutečnosti vždycky probíhají, většinově ale zcela mimo pozornost mainstreamových médií. Platí to i pro ČLR, Hongkong a Ruskou federaci, lokality, ve kterých jsou výzvy komplexní, argumentace složitá a pro veřejnost preferující emocionální vidění světa, těžko pochopitelná.

Malá lekce pro spojenectví Minářů, Hřibů, Středulů & Co by měla adresátům dovolit trojí: 1) Jednoduší cítit. 2) Složitější řešit opravdu hloubkovou prověrkou faktů. 3) Uvědomit si následky skutečnosti, že Hongkong drtí mýtus, teorie a modernizační hypotézy, že rostoucímu blahobytu následuje politické otevření a demokracie. Odměnou za úsilí pochopit, co se opravdu děje ve světě, jim bude trojité poznání: 1) Čím méně o věci vědí, tím je jejich názor na dění ve světě pevnější. 2) Všechno, co je opravdu pro život potřebné a důležité se nezískává lehce. 3) Čím méně (dnes) vím, tím lépe spím. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell
24.08.2019


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřívrženci politické korektnosti by si neměli jen pro sebe přivlastňovat významná výročí!   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 06:25:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Jestli mne něco dost zneklidňuje, tak to, když vidím, jak ti, co by rádi jiným lidem nasazovali za jejich názory náhubky a ti, co štvou proti prezidentovi a vládě, jak si chtějí pro sebe uzurpovat významná výročí.

V poslední době to vidíme každou chvíli. Bylo tomu při výročí Palacha, bylo tomu při výročí 21. srpna a bývá tomu i při výročí 17. listopadu. Někde na nějakém pietním místě se sejde skupina přívrženců tzv. politické korektnosti a odpůrců našeho pana prezidenta s panem premiérem a předvádí se. Když tam přijede politik, který je přívržencem politické korektnosti, tak je samozřejmě těmi srocenými vynášen do nebe. Ale běda, když se tam objeví politik, který této jejich politické ideologii nepropadl nebo je dokonce příznivcem pana prezidenta Miloše Zemana. To se najednou proti němu z davu ozve něco, co nepatří do slušné společnosti.

Mne osobně by třeba vůbec nevadilo, kdyby politik, se kterým já zásadně nesouhlasím, šel položit květiny na připomenutí památky takovéhoto výročí. Jsem demokratického smýšlení, a tak respektuji právo každého na jeho politický názor. Ale jak je možné, že některým jedincům lidi jiného politického smýšlení při těchto pietních událostech vadí? Snad jedině proto, že tito jedinci ukazují, že oni sami nejsou demokraté.

Přitom bych rád připomněl, že to nebyl jen Václav Havel, kdo měl hlavní podíl na pádu komunistického režimu v roce 1989. Vždyť velký podíl na tom měli i oba jeho nástupci v úřadu prezidenta republiky. Vždyť například Václav Klaus starší (ač s ním v mnohém nesouhlasím), tak se stal prvním polistopadovým ministrem financí ve vládě tzv. vládě národního porozumění za OF. A Miloš Zeman? Jeho projev na Letenské pláni z 25. listopadu 1989 mám pořád v živé paměti.A teď jsme svědky toho, jak někteří se snaží právě tyto lidi z připomenutí těchto událostí vyloučit. Rozhodně to není správný přístup. Vždyť ani sametovou revoluci nedělali sami, jak bychom dnes řekli, příznivci "pražské kavárny", ale bylo to celonárodní vzedmutí. A tak tvrdím, že pokud si dnes chce tato připomenutí přisvojovat jen jedna politická ideologie, která chce na ty jiné politické směry plivat, měla by se důrazně zamyslet, zda to není náhodou ona, kdo chce někoho umlčovat třeba jen proto, že se ji nelíbí jeho politické názory.

A tak to jsou právě příznivci oné ideologie, kdo chtějí pošlapávat odkazy takovýchto výročí.

Já jsem byl strašně rád, že se po sametové revoluci každému člověku ulevilo, když si už nemusel své názory nechávat pro sebe tak, jak to bylo před listopadem. A rozhodně bych nerad, abych si své názory opět musel najednou nechávat jen pro sebe, a to jen proto, že je někdo jiný nepovažuje za politicky správné čili korektní. To už bychom pak o demokracii mohli mluvit už jen v minulém čase.

Autor: Libor Čermák

Zdroj: https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=725489
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBudoucnost naší republiky je současné vládě lhostejná   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 06:22:14 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Nelíbí se mi u ministryně financí Aleny Schillerové, i když dané ministerstvo může mít kdykoliv haldu právní pomoci - stejně tak ostatní rezorty, že nepodává žaloby na tuneláře státního majetku, že neusiluje o jeho navrácení drastickými soudními cestami.

Nelíbí se mi u ministryně financí Aleny Schillerové, i když dané ministerstvo může mít kdykoliv haldu právní pomoci - stejně tak ostatní rezorty, že nepodává žaloby na tuneláře státního majetku, že neusiluje o jeho navrácení drastickými soudními cestami.

Místo toho bude národ pořád žít v opojení deficitů, něčím se musí zacpat ústa občanů, a to koblihou. Také mi připadá urážlivé posouvat věk odchodu do starobního důchodu, vymýšlet důchodovou reformu v ožebračeném stavu veřejných financí a demografického vývoje českého národa.

Lhostejná paní ministryně může mít klidně haldu právníků, aby se vytunelovaný státní majetek získal zpět do rukou státu. Paní ministryni a celé vládě bych ostře zkritizoval dlouhodobé špatné přerozdělování státního rozpočtu i za vlády Andreje Babiše.

Pokud by se jednalo o navrácení státního majetku důsledně, pak by jistě důchodová reforma vypadala jinak, stát by měl větší rezervy a prostor pro investice.

Je však smutné, že i přes možnou haldu právníků se neřeší zločiny po roce 1989. Navíc EET ruinuje drobné živnostníky nejen na venkově, vytváří tak nerovné startovací podmínky pro podnikání v České republice.

Ke špatnému stavu si přidejme věčné moralizování a šikanování ze strany Evropské unie na adresu naší země. Andreji Babišovi raději vyhovuje pyšně obědvat s většinou pochybných zbohatlíků, kteří plundrují Evropu i celý svět nesmyslnou a zhoubnou migrační politikou.

Součtem nepříznivých okolností je hospodaření státu nesmyslně vázáno na unijní a kmotrovskou mafii, na nepatrné procento oligarchů ve světě, kteří by klidně zaprodali existenci stromů a života pro větší a větší zisky!

Václav Kovalčík, Zlín
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponLondýn do Hormuzského průlivu vyslal další lodě, které budou hlídat obchodní plavidla   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 06:17:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Velká Británie do Hormuzského průlivu vyslala torpédoborec Defender, který bude doprovázet obchodní lodě. Informuje o tom tiskové oddělení Britského královského námořnictva.

Dříve média uváděla, že Defender, který z Porsmouthu vyplul 12. srpna, míří do asijsko-pacifického regionu.

„Defender se připojí k lodím Britského královského námořnictva v Hormuzském průlivu. Opustil domovský přístav v Porsmouthu současně s fregatou Kent. Obě lodě budou sloužit společně se silami mezinárodních partnerů. Fregata Montrose, která zajistila už 30 průchodů průlivu, zůstane v regionu,“ uvádí se v prohlášení tiskového oddělení.

Napětí v Perském zálivu v posledních několika měsících roste. Situace se zhoršila, když Írán 19. července v Hormuzském průlivu zadržel ropný tanker s vlajkou Spojeného království za údajné porušení mezinárodních námořních předpisů. Tento krok nastal dva týdny poté, co britští námořníci zabavili íránský ropný tanker Grace 1 kvůli údajnému porušení sankcí Evropské unie vůči Sýrii.

Koalice v Perském zálivu

V reakci na poslední incident Spojené státy chtějí zřídit koalici zemí pro provádění hlídek v Perském zálivu. Svou účast potvrdila Británie, která původně chtěla zřídit evropskou misi, a Izrael, který přislíbil koalici poskytovat svá výzvědná data a další pomoc.

Americký viceadmirál Michael Gilday nedávno prohlásil, že americké námořnictvo chce, aby 80 až 90 % práce v této koalici připadla na americké partnery, zatímco USA se hlavně soustředí na zpravodajské aktivity.

Írán ze své strany varoval Spojené státy a jejich evropské spojence před jakoukoli bezpečnostní misí v regionu. V Teheránu uvedli, že jsou připraveni bránit své pobřeží a zajistit svobodu plavby.

Rusko partnerům v OSN představilo svoji koncepci kolektivní bezpečnosti v Perském zálivu. Mezi opatřeními, které Moskva nabídla na posílení bezpečnosti v regionu, je zrušení stálého rozmístění skupin států, které do regionu nepatří, vytvoření demilitarizačních zón, vznik horkých linek, výměna informací o nákupu zbraní a ozbrojených silách. Rusko také navrhuje vytvoření bezpečnostní organizace, do které by patřily Rusko, USA, Čína, Indie, Evropská unie a další zainteresované státy.

Růst napětí v Perském zálivu

Situace v Perském zálivu je již několik měsíců velmi napjatá. Mezi Spojenými státy a Íránem téměř došlo k ozbrojenému konfliktu poté, co Íránské revoluční gardy 20. června sestřelily americký bezpilotní letoun nad Perským zálivem.

V Teheránu tvrdí, že stroj pronikl do íránského vzdušného prostoru, zatímco v USA trvají na tom, že se pohyboval nad mezinárodními vodami. Americký prezident Donald Trump nařídil vojenskou odvetu proti vybraným íránským vojenským cílům. Tu ale na poslední chvíli zrušil a místo toho uvalil nové sankce. Předešlé kolo sankcí Washington na Írán uvalil poté, co v květnu loňského roku odstoupil od jaderné dohody s Íránem.

Dříve v červnu došlo k explozi na dvou tankerech v Ománském zálivu. Washington z toho obvinil Teherán, který svou odpovědnost popírá. 4. července gibraltarské úřady společně s příslušníky britského námořnictva zadržely u břehů britského zámořského území íránský ropný tanker plující pod panamskou vlajkou Grace 1. Důvodem mělo být porušení sankcí EU uvalených na jednu ze syrských rafinérií, kam tanker směřoval.

O dva týdny později 19. července Íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu zadržely britský tanker Stena Impero, který eskortovaly do íránského přístavu Bandar Abbás. Provést vzájemnou výměnou tankerů Londýn odmítá.

Zdroj: https://sptnkne.ws/95Zz

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Hitler nebo Koněv?” Pražský primátor a starosta Prahy 6 si už favorita vybral, tvrdí Ovčáček   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 06:13:35 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Aktivisté, kterým večer 23. srpna městská policie zakázala čistění sochy maršála I. S. Koněva v Praze, dnes 24. srpna pokračovali ve své práci a skoro celý pomník vyčistili. Proces zveřejnili na YouTube. Jejich akce pobouřila starostu Prahy 6, který dříve odmítl, aby byl pomník uveden do původního stavu. Jiří Ovčáček a Tomio Okamura odsoudili reakci starosty.

Starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář v rozhovoru pro Deník N označil dobrovolníky, kteří dnes pokračovali v odstraňování barvy a nápisu z pomníku maršálu Koněvu, za „nějaké ruské trolly, kteří vyslyšeli volání ruské ambasády“.

Dříve Kolář oznámil, že magistrát pomník maršálu Koněvu, který byl v noci z 21. na 22. srpna polit červenou barvou, čistit nebude, pokud ruské velvyslanectví neprojedná s Prahou otázku odstranění sochy, také přímo vyjádřil pochopení s těmi, kterým se pomník nelíbí.

Reakce na sociálních sítích

Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček již dříve zveřejnil řadu příspěvků na Twitteru, ve kterých kritizoval poničení sochy a také přístup k problému vedení Prahy 6 a magistrátu Prahy, dnes se k problému vyjádřil znovu.

„Adolf Hitler nebo I. S. Koněv? Pražský primátor a starosta Prahy 6 si už favorita vybrali,“ napsal Ovčáček na Twitteru.

Dále porovnal stíhaní poslankyně za SPD Karly Maříkové kvůli příspěvku na Facebooku o migrantech a otevřenou „hanbu osvoboditele vyhlazovacího tábora Auschwitz a osvoboditele naší vlasti“ ze strany Koláře, za jehož slova policie a prokuratura nečiní vůbec nic.

Poslankyni SPD pronásleduje policie a prokuratura kvůli jednomu výroku o migrantech.

Pražský primátor a starosta Prahy 6 opakovaně veřejně hanobí osvoboditele vyhlazovacího tábora Auschwitz a osvoboditele naší vlasti. Policie a prokuratura nečiní vůbec nic!
— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 24, 2019

Předseda SPD Tomio Okamura ve svém příspěvku na Facebooku připomněl všechny zásluhy sovětského maršála, včetně osvobození severních, středních a východních Čech a účasti v závěrečném útoku na Berlín. Dále politik cituje českého historika Daniela Povolného. Podle něj „byl Koněv od roku 1963 v důchodu (mimo službu). V roce 1968 nebyl příliš nadšený z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, což mohlo být důvodem, proč si v roce 1970 nepřijel do Československa pro titul hrdiny ČSSR, který mu udělila Husákova normalizační vláda“.

„Co si myslíte o chování starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP09) a pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti)? Mají tito sluníčkářští ‚hrdinové‘ právo na to, aby jménem občanů České a Slovenské republiky a jejich předků poplivali jméno maršála Koněva?“ ptá se Okamura.

Reakce ruské strany

Velvyslanectví Ruské federace v České republice rozhodně odsoudilo vandalský čin. Podle názoru ruských diplomatů činy podobné události v noci na 22. srpna nezapadají do elementárních norem civilizovaného chování.

„Barbarský čin uráží památku tisíců vojáků a důstojníků Rudé armády padlých na území České republiky v bojích proti nacistickým okupantům za osvobození Prahy (vždyť právě proto byl postaven pomník). Útoky na pomník jsou znesvěcením i památky obětí holocaustu, neboť právě vojska 1. ukrajinského frontu a jejich velitel Ivan Stěpanovič Koněv se zapsali do dějin jako osvoboditelé (v roce 1945) smutně proslulých nacistických továren na smrt Osvětim a Terezín,“ uvádí se v komentáři ruského velvyslanectví.

Podle velvyslanectví je vzhledem k datu incidentu zřejmé, že byl vyprovokován vedením městské části Praha 6, které umístilo u pomníku takzvané vysvětlující tabulky, jež obsahují ničím nepotvrzené spekulace na téma účasti maršála Koněva na přípravě vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Velvyslanectví RF v ČR vyjádřilo své rozhořčení vyvolané prohlášením vedení městské části Praha 6, že městské úřady nehodlají uvést pomník do náležitého stavu, a zdůrazňuje, že v České republice obecně s úctou uchovávají památku na hrdiny, kteří osvobodili Československo.

Památník maršála Koněva byl postaven v roce 1980. Událost byla spojena s 35. výročím osvobození českého hlavního města od nacistů vojsky 1. ukrajinského frontu, kterým velel maršál Ivan Stěpanovič Koněv.


Zdroj: https://sptnkne.ws/95Ze
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Moskvě proběhl 8. dialog čínského a ruského ministra financí   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 06:01:25 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
22. srpna proběhl v ruském hlavním městě Moskvě 8. dialog čínského a ruského ministra financí, kterému společně předsedali čínský ministr financí Liu Kun (Liou Kchun) a první ruský vicepremiér a ministr financí Anton Siluanov. Obě strany dosáhly mnoha dohod.

Liu Kun uvedl, že finanční oddělení obou zemí by měla aktivně podporovat spolupráci v oblasti financí a obchodu. Za prvé, je třeba posílit komunikaci a koordinaci makroekonomické politiky, přijmout účinné makroekonomické politiky, urychlit strukturální reformy, společně chránit mnohostrannost a systém volného obchodu a podporovat stabilní a zdravý rozvoj světové ekonomiky. Za druhé, je třeba zvýšit vzájemnou podporu v hlavních mezinárodních finančních otázkách. Čína je ochotna posílit spolupráci s Ruskem v rámci skupiny G20, Nové rozvojové banky BRICS a Asijské banky pro investice do infrastruktury, podpořit Mezinárodní měnový fond a Světovou banku v urychlování procesu reformy a společně chránit zájmy rozvojových zemí. Za třetí, je třeba prozkoumat oblasti pro inovaci a spolupráci. Čína je ochotna dál posilovat výměnu a spolupráci ve fiskální a daňové politice s Ruskem a sdílet zkušenosti.

Anton Siluanov poukázal na to, že objem bilaterálního obchodu mezi Ruskem a Čínou v roce 2018 poprvé překročil 100 miliard amerických dolarů a spolupráce mezi oběma zeměmi vstoupila do nové fáze. Ruská strana je ochotna spolupracovat s Čínou, aby zajistila politickou podporu pro spolupráci čínských a ruských podniků a podporovala stabilní ekonomický růst obou zemí.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponWinston Churchill o Rusku   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 06:00:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Žádná vláda, kterou kdy lidé vytvořili, by nebyla schopna přežít tak vážné a kruté rány, jaké zasadil Hitler Rusku. Sovětské Rusko však nejen obstálo a zotavilo se z těchto strašných ran, ale navíc samo zasadilo německé armádní mašinérii smrtelné rány, jaké by byla nemohla zasadit žádná jiná síla na světě.

Winston Churchill na jaře roku 1943

Nestvůrná běsnící mašinérie německé síly a tyranie byla rozbita a zlomena, překonána v boji a v taktice ruskou odvahou, válečným uměním a vědou.

Winston Churchill 9. listopadu 1943

Kromě sovětských armád nebylo síly, která by mohla zlomit vaz hitlerovské válečné mašinérii.

Winston Churchill 2. srpna 1944

Právě ruská armáda vyrvala vnitřnosti německé válečné mašinérii.

Winston Churchill 27. září 1944

K žádné zemi nebyl osud tak krutý, jako k Rusku. Jeho loď šla ke dnu, kdž byl přístav už na dohled. Sílu ruské říše lze změřit podle ran, které utrpěla, podle utrpení, které přežila, podle nevyčerpatelné energie, které vynaložila, i podle regenerace sil, které byla schopna.

Winston Churchill (nedatováno)

Považuji za nevyhnutné, že Rusko se po této válce stane nejmohutnější suchozemskou zemí, jelikož na základě výsledků války se zbaví dvou válečných soupeřů – Japonska a Německa, které mu za života naší generace způsbily tak těžké porážky.

Winston Churchill v době 2. svět. Války

Rusové mohou vypadat jako drzí, omezení, nebo dokonce i hloupí lidé, ale běda těm, kdo se jim postaví do cesty.

Winston Churchill (nedatováno)

Pro všechny, kteří si pamatují i nepamatují, i pro ty, kteří onu dobu neprožili, vybral Lubomír

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrvní PICP v Praze 5   
Pridal tk Neděle 25 srpen 2019 - 05:54:03 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
PICP - Prague International City Picnic, pod osobní záštitou starosty Prahy 5, je novým formátem nekomerční venkovní společenské události, která proběhne v malebném prostředí veřejného parku Portheimka vzdáleného jen několik metrů od obchodního centra Anděl. Hlavní myšlenkou je neformální setkání osob různého původu a zájmů při konzumaci předem připraveného vlastního nebo koupeného jídla, kdy atmosféru doplňuje doprovodný program: výstava, ochutnávky, soutěže pro malé i velké, hudební produkce. V této atmosféře se příchozí účastníci včetně dětí budou moci seznámit a pobavit.

PICP navazuje na tradici klasických pikniků v zahraničí, která se stala i v českých zemích populární již v 18. století. Česká tradice je známa na příklad ze seriálu F. L. Věk. Dnes zažívá znovuzrození za patronátu vedení městské části Praha 5. Pořadatelé akce vytvořili podmínky pro piknik, který se bude konat 31.8.2019 od 14. hodin do 21.30. Nechali se inspirovat podobným typem akcí v zahraničí. Milovníci opery vědí například, že v jihoanglickém Glyndebourne přestávky mezi jednotlivými akty opery se prožívají v prvotřídním piknikovém prostředí na zahradě areálu.

Základem klasického pikniku je unikátní lokalita, dobré domácí jídlo, pití, velmi často víno, a v našem případě také otevřenost k seznamování se s lidmi odlišného původu a kultury. Park Portheimka, vedení radnice v Praze 5 a zúčastňující se společnosti (víno, pivo, elektro-auta, apiterapické centrum, různé druhy hudby a zpěvu) splňují základní podmínky pro úspěch. Ten se může základním kamenem nové tradice a mít pokračování v příštích letech v případě, že nejenom obyvatelé a návštěvníci městské části Praha 5, ale celé Prahy nechají své přirozené zvědavosti možnost zajít do Portheimky.

Portheimka nebo také Dienzenhoferův palác či Bukvojka je barokní letohrádek s původně barokní, později rokokovou a dnes veřejnosti dostupnou zahradou. Letohrádek postavil Kilián Ignác Dienzenhofer v roce 1728 pro sebe a svou rodinu. Výzdobu vytvořili Antonín Braun (busty "Den" a "Noc" sneseny; na fasádě jsou umístěny kopie) a Václav Vavřinec Reiner (dochovaná nástropní malba na klenbě ústředního sálu). Historii letohrádku doplnilo jeho zestátnění v roce 1945. V roce 1963 se zde usídlil Svaz českých výtvarných umělců a na počest stavitele Portheimky zde byla zřízena galerie „D“. Objekt byl rekonstruován pod vedením Tomáše Zetka. Vysílala odtud rozhlasová stanice Classic FM.

Portheimka je chráněnou kulturní památkou ČR, v současnosti využívanou jako galerie. V galerii a v reprezentačních prostorách v 1. patře provozuje Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových na základě koncesní smlouvy s Prahou 5 expozici skla. Samostatným bočním vchodem je přístupná Galerie D, kterou městská část využívá pro pořádání krátkodobých výstav. V přízemí objektu se nachází kavárna Českavárna Portheimka. Ta bude i během pikniku k dispozici všem návštěvníkům. Vítejte v parku Portheimka 31.8.2019.

Jan Campbell
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2263 sec,0.0629 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,855kB