Sobota 07 září 2019
Putin navrhl tři strategické úkoly pro rozvoj Dálného východu   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:23:50 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Od 4. do 6. září probíhalo v ruském Vladivostoku 5. Orientální ekonomické fórum. Včera se v rámci fóra konalo plenární zasedání, kterého se zúčastnili ruský prezident Vladimir Putin a vůdci z Indie, Japonska, Mongolska, Malajsie a dalších zemí. Putin na zasedání shrnul úspěchy ruského sociálního a ekonomického rozvoje na Dálném východě za posledních pět let a navrhl tři strategické úkoly pro rozvoj tohoto regionu v budoucnosti.

Putin uvedl, že ruská strana v posledních letech přijala mnoho opatření na podporu rozvoje Dálného východu. Od zahájení prvního Orientálního ekonomického fóra v roce 2015 dosáhl Dálný východ dobrých rozvojových výsledků.

Putin poukázal na to, že díky bohatým zdrojům, mladým talentovaným lidem, výhodným logistickým podmínkám a pokrokové technologické úrovni se Dálný východ stal jedním z nejotevřenějších regionů v Rusku. Rychlý rozvoj ekonomiky Dálného východu je neoddělitelný od jeho geografických výhod.

„Dálný východ sousedí s nejdynamičtějším a nejrychleji rostoucím asijsko-tichomořským regionem na světě. Naše vztahy s ostatními asijsko-tichomořskými zeměmi, jako jsou Indie, Čína, Jižní Korea, Malajsie, Japonsko a další, jsou založeny na vzájemném respektu a poctivém dialogu. Věřím, že naše vztahy jsou slibné a budou v nadcházejících desetiletích hrát důležitou roli v rozvoji asijsko-tichomořského regionu."

Putin mimo jiné navrhl tři strategické úkoly. „Primárním úkolem rozvoje Dálného východu v nové fázi je podporovat mladé lidi. Snažit se poskytnout mladým lidem příležitosti na získání vzdělání a dobrého života, aby přispěli k rozvoji svého rodného města. Druhým úkolem je vybudovat zde globální high-tech region a centrum rozvoje průmyslu. A nakonec je také třeba vybudovat Dálný východ na globální přírodní turistické středisko," řekl Putin. 

Zplnomocněnec pro obchodní záležitosti ruského prezidenta Boris Titov téhož dne na zasedání uvedl, že investice Číny na Dálném východě se týkají ropy, zemního plynu, malých a středních podniků, zemědělství, obchodu, výroby malých komodit a dalších oblastí. Tyto investice jsou pro ruskou stranu velmi důležité.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPrvní fórum Číny a EU „Modré oceánské partnerství" bylo zahájeno v Bruselu   
Pridal tk Sobota 07 září 2019 - 04:22:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
5. září bylo v hlavním sídle EU v Bruselu zahájeno první fórum Číny a EU „Modré oceánské partnerství". Hlavním tématem tohoto fóra jsou příležitosti a perspektiva modrého oceánského partnerství. Založení otevřené a rovnoprávné platformy pro výměnu stimuluje různé čínské a evropské strany k hlubokému projednání globálních mořských otázek.

Vedoucí Čínského státního mořského úřadu Wang Hong (Wang Chung) pronesl na fóru projev, ve kterém se vyslovil v tom smyslu, že Čína a Evropa hluboce chápou důležitou úlohu oceánů v lidském ekonomickém a společenském rozvoji a současně dosáhly široké shody na společné ochraně zdravého, bezpečnostního a mírového moře.

„Čína a EU jsou stále důležitými silami na ochranu světového míru a na podporu světového rozvoje. Obě strany budou provádět plnou koordinaci v oblasti vyrovnávání se s klimatickými změnami, ochrany mořské biodiverzity, prevence a správy mořského znečištění a vypracování mezinárodních principů týkajících se mořských záležitostí. Čína a EU se společně zabývají splněním cílů udržitelného rozvoje OSN roku 2030 a přispějí k podpoře globální mořské správy."

Eurokomisař zodpovědný za mořské záležitosti a rybářství Karmenu Vella v projevu pozitivně ocenil výsledky tohoto fóra a poukázal na to, že partnerské vztahy mají vzornou a vůdčí funkci pro obě strany i celý svět.

Vedoucí čínské delegace v EU Zhang Ming (Čang Ming) na fóru řekl, že v loňském roce přesáhl čínsko-evropský obchodní objem 682 miliard amerických dolarů. Z toho 60 % zboží bylo přepraveno po moři. V oblasti oceánského výzkumu, vývoje, ochrany a správy přijímají Čína a EU společnou mezinárodní odpovědnost a mají reálnou potřebu na posílení pragmatické spolupráce.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  1 [2]
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.1428 sec,0.0467 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,433kB