Úterý 10 září 2019
Overtonovo okno: Když příklad dojde naplnění   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 04:43:31 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Veškeré pokrokové lidstvo, jak nás označují, naprosto přirozeně přijalo homosexuály a jejich subkulturu, jejich právo uzavírat manželství, adoptovat děti a obhajovat svou sexuální orientaci ve školách a mateřských školkách. Snaží se nám dokázat, že je to všechno přirozený běh věcí.

Lžou nám.


Lži o přirozeném běhu věcí popřel americký sociolog Joseph Overton, jenž popsal technologii změn společenských postojů k otázkám kdysi pro společnost tak zásadních.

Přečtěte si o tom a pochopíte, jakým způsobem legalizují homosexualitu a manželství stejného pohlaví. Uvědomíte si s určitostí, že v Evropě bude již v příštích letech završena legalizace pedofilie a incestu. Mimochodem, stejně jako dětské eutanazie.

Co ještě můžeme akceptovat v našem světě pomocí technologie, o které píše Overton?

Funguje totiž spolehlivě.

Joseph Overton popsal, kterak byly pro společnost naprosto cizí myšlenky vyneseny ze smetiště veřejného opovržení, oprášeny a nakonec legislativně ukotveny.

Podle „Overtonova okna“ existuje pro každou myšlenku nebo společenský problém tzv. okno možností. V rámci něj lze nebo nelze o myšlence široce diskutovat, otevřeně ji podporovat, propagovat a snažit se ji ukotvit legislativně. Okno se posouvá ze stádia „nemyslitelného“, tzn. veřejné morálce úplně cizího a zcela zavrženého, do stádia „aktuální politiky“, tj. stává se široce posuzovatelným, přijímaným masovým vědomím a fixovaným v zákonech.

Nejedná se o vymývání mozků jako takové: technologie je mnohem delikátnější. Postupná systémová aplikace je efektivní proto, že jí pomáhá nenápadnost jejího působení na společnost, která se stává její obětí.

Rozeberme si na jednom příkladu, jak začíná společnost krok za krokem nejprve s diskusí o něčem nepřijatelném, posléze to považuje za vhodné a nakonec se s novým zákonem smiřuje a zaštiťuje kdysi nemyslitelné.

Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?

Všem je jasné, že momentálně zatím není možnost propagovat kanibalismus (tj. v r. 2014), protože se společnost postaví proti. Taková situace znamená, že problém legalizace kanibalismu se nachází v nulovém stadiu „okna možností“ a podle Overtonovy teorie ji lze označit za „nemyslitelnou“.

Model nám ukáže situaci, jak ono „nemyslitelné“ bude realizováno, projde-li všechny fáze „oken možností“

Technologie

Ještě jednou opakuji, Overton popsal TECHNOLOGII, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku.

Vezměte prosím na vědomí, že nepředložil koncepci, ale pouze popsal spolehlivou technologii. Tedy takovou posloupnost činů, jejichž realizace vede k požadovanému cíli. Pozor! Tato technologie může být efektivní termonukleární zbraní ke zničení lidských společenství.

Jde to bez jakýchkoliv potíží!

Téma kanibalismu je ve společnosti zatím ještě nepříjemné a zcela nepřijatelné. Uvažovat na toto téma není žádoucí ani v médiích, ani ve slušné společnosti. Zatím je to jev nemyslitelný, absurdní a zakázaný. Abychom uvedli do souladu prvním pohyb Overtonova okna, je nutné přesunout téma kanibalismu z oblasti radikálního do oblasti možného.

Vždyť máme svobodu slova, tak proč bychom nesměli pohovořit právě o kanibalismu?

Vše je dovoleno studovat a vše mohou vědci zkoumat: neexistují pro ně tabuizovaná témata. Existuje-li taková možnost, svolá se etnologické sympozium na téma „exotické rituály polynéských domorodců“. A pak se během něj bude diskutovat o historii tohoto tématu, budou uskutečněny pokusy představit si ho z vědeckého úhlu pohledu. A tím dostaneme o kanibalismu hodnověrné informace.

Vidíte, ukázalo se, že o lidojedství lze hovořit věcně a přitom zůstávat v rámci vědecké slušnosti.

Overtonovo „okno“ se posunulo. Znamená to, že se přezkoumání pozic ukázalo již zřetelně. Tímto je zajištěn posun od nepřijatelného negativního postoje společnosti ke vztahu mnohem pozitivnějšímu.

Současně s pseudovědeckou debatou se musí bezpodmínečně objevit nějaké „společenství radikálních kanibalů“. Nevadí, bude-li aktivní pouze na internetu, neboť takových lidojedů si určitě všimnou a budou je citovat ve všech hlavních médiích.

Jedná se o další možnost vyjádření. Zadruhé jsou takové omračující zrůdy se zvláštní genezí potřebné k vytvoření obrazu radikální hrozby. Oproti jinému strašáku ‒ „fašistům, vyzývajícím spalovat na hranicích takové jako jsou oni“ ‒ budou „nedobrými kanibaly“. O hrozbách však pohovoříme níže. Na začátek stačí publikovat příběhy o tom, co si myslí o pojídání lidského masa britští vědci a nějaké lidské bestie s jinou úchylkou.

Výsledkem prvního posunu Overtonova „okna“ se stalo, že nepřijatelné téma bylo uvedeno do oběhu, tabu se desakralizovalo a jednoznačnost problému byla zbourána.

A proč by ne?

V následujícím kroku se „okno“ posunuje dále a téma kanibalismu se přesunuje z radikální oblasti do oblasti možného.

V tomto stádiu pokračujeme v citacích „vědců“. Přece se nemůžeme odvracet od vědeckých znalostí o lidožroutech? Každý, kdo odmítne na toto téma diskutovat, musí být ocejchován jako svatoušek a pokrytec.

Je nutné, aby bylo pro kanibaly vymyšleno mírnější označení, aby se fašisté všeho druhu neodvažovali věšet na jinak myslící devianty nálepku „Ka“.

Pozor! Vytvoření eufemismu, tedy nahrazení nepříjemné skutečnosti výrazem jemnějším je velmi důležitý moment a pro legalizaci nemyslitelného nápadu je tato záměna nutná.

Pojem kanibalismus již neexistuje. Bude zaměněn třeba na antropofagii. Nicméně i tento výraz bude brzy nahrazen ještě jednou, protože i toto označení bude považováno za urážlivé.

Cílem vymýšlení nových pojmů je odvést pozornost od podstaty problému, odtrhnout formu slova od jeho obsahu ‒ a zbavit se tak svých ideologických odpůrců. Kanibalismus se změní na antropofagii, a poté třeba na antropofilii podobně jako zločinec mění příjmení a pas.

Souběžně s hrou na jména probíhá vytvoření podpěrného precedentu ‒ historického, mytologického, aktuálního nebo jen vymyšleného, co je však hlavní ‒ legitimního. Bude objeven nebo vymyšlen jako „důkaz“ toho, že antropofilie může být v podstatě uzákoněna.

„Vzpomínáte si na legendu o obětavé matce, jež napojila žízní umírající děti vlastní krví?“

„O historii antických bohů, kteří pojídali všechny po sobě, u Římanů to bylo přece normální!“

„Tím více u křesťanů nám blízkých je s antropofilií vše v naprostém pořádku! Dosud rituálně pijí krev a jí maso svého boha. Z toho přece křesťanskou církev neobviňujete?

Hlavním úkolem bakchanálie této etapy je alespoň částečně vyloučit pojídání lidí z trestního postihu. Alespoň jednou v historickém okamžiku.

Tak je to potřeba

Poté, co je poskytnut legitimní precedent, objevuje se možnost posunout Оvertonovo „okno“ z oblasti možného do oblasti racionálního. Jedná se o třetí etapu. Na tomto místě je rozmělnění společného problému završeno.

„Touha je u lidí geneticky zakódována, spočívá v lidské podstatě“.

„Někdy je nezbytné sníst člověka, protože existují nepřekonatelné okolnosti“.

„Přece existují lidé, kteří si přejí, aby je snědli“.

„Аntropofilové byli vyprovokováni!“

„Zakázané ovoce je vždy sladké“.

„Svobodný člověk má právo se rozhodnout, co má sníst“.

„Neskrývejte informace, ať každý ví, kdo je kdo ‒ аntropofil nebo аntrofob“.

„Je vůbec v аntropofilii něco škodlivého? Škodlivost není prokázána“.

V povědomí veřejnosti se uměle vytvoří, „bitevní pole“ a na obou stranách se nepochopitelným způsobem vynoří radikální příznivci a radikální odpůrci lidojedství.

Skutečné nepřátele, tj. normální lidi, kteří nechtějí být lhostejní k porušení tabu lidojedství, se snaží vměstnat mezi radikální strašáky a zapsat do radikálních nepřátel. Role těchto strašáků spočívá v aktivním vytváření obrazu šílených psychopatů ‒ agresivních, fašizujících nepřátel antropofagie, vyzývajících spálit zaživa lidožrouty, Židy, komunisty a černochy. Přítomnost v médiích zajišťují všem vyjmenovaným, kromě skutečných odpůrců legalizace.

Sami tzv. аntropofilové zůstávají jakoby uvnitř hrozeb „oblasti intelektu a vědy“, odkud se vším patosem „zdravého rozumu a lidskosti“ odsuzují „fašisty všeho druhu“.

„Vědci“ a novináři v této fázi dokazují, že se lidstvo v průběhu své historie čas od času pojídalo navzájem ‒ a že je to tedy normální. Nyní je možné téma аntropofilie přesunout z oblasti racionální do kategorie populární. Оvertonovo „okno“ se posunuje dále dopředu.

V dobrém smyslu

Je nezbytné, aby byla popularizace kanibalismu podpořena populárním obsahem, vhodnými historickými a mytologickými osobnostmi a podle možností i těmi současnými, mediálními.

Аntropofilie masivně proniká do aktuálních zpráv a talkshow. Lidé jsou pojídáni v nových filmech, v textech písní a videoklipech.

Jeden z triků popularizace se nazývá „Rozhlédněte se kolem sebe!“

„Copak jste netušili, že jeden známý skladatel je... antropofil?“

„I jeden známý polský scénárista byl po celý život antropofilem a dokonce byl za to stíhán.“

„A kolik jich sedělo v blázinci! Kolik milionů vyhnali a zbavili občanství!... Mimochodem, jak se vám líbí nový klip Lady Gagy „Eat me, baby“?

Propracované téma v této fázi uvádí v TOP a poté se nezávisle samoreprodukuje v masmédiích, showbyznysu a v politice.

Další efektivní způsobe je vést o jádru problému aktivní a prázdné rozhovory na úrovni informačních operátorů (novinářů, vedoucích televizního vysílání, veřejných aktivistů...). Ti ovšem vyloučí z diskuze odborníky.

V okamžiku, kdy se už všichni začnou nudit a diskuse o daném problému zajde do slepé uličky, přichází vybraný profesionál a říká: „Pánové, ve skutečnosti je všechno úplně jinak. A nejde ani tak o to, ale o toto“ – a určuje mezitím směr a tendenci, která se řídí posunem „okna“.

K ospravedlnění zastánců legalizace využívají zlidšťování zločinců pomocí formování jejich pozitivního obrazu, který nemá nic společného s charakteristikou zločince.

„Jsou to tvůrčí lidé. Snědl svou ženu. No a co?“

„Oni opravdu milují své oběti. Jíst, znamená milovat!“

„U аntropofilů je zvýšené IQ, v ostatním dodržují přísnou morálku“.

„Аntropofilové jsou sami obětí, jejich život je k tomu donutil“.

„Vychovali je tak“ atd.

Takové vychytralosti jsou obsahem populárních talkshow.

„Budeme vám vyprávět tragický příběh lásky! Chtěl jí sníst! I ona chtěla totéž! Kdo jsme my, abychom je soudili? Možná je to láska? Kdo jste vy, abyste stáli na cestě lásce?!“

Vládneme zde my

Posunujeme se k páté fázi pohybu Оvertonova „okna“. Téma je připraveno na možnost přesunout ho z kategorie populární do sféry aktuální politiky.

Začíná příprava právního rámce. Lobistické skupiny se ve vládě konsolidují a vystupují ze stínu. Jsou publikovány sociologické průzkumy prokazující údajně vysoké procento zastánců legalizace kanibalismu. Politici začínají s pokusem veřejně se vyjádřit na téma zákonodárného ukotvení tohoto tématu. Do veřejného vědomí zavádějí nové dogma „zákaz pojídání lidí je zakázán“. To je firemní specialita liberalismu ‒ tolerance jako zákaz tabu, zákaz na nápravu a varování před vražednými úchylkami pro společnost.

Společnost je během poslední fáze pohybu okna z kategorie „populární“ do „aktuální politiky“ zlomena. Nejaktivnější část bude ještě v kladení odporu proti zákonodárnému ukotvení ještě ne tak dávno nepředstavitelného pokračovat. Celkově je však společnost zlomena. Souhlasila s vlastní porážkou.

Jsou přijaty zákony, změněny (zničeny) normy lidské existence, dále se toto téma dozvuky nevyhnutelně dobere do škol a mateřských školek, a to znamená, že následující pokolení obecně vyroste bez šance na přežití. Tak to bylo s legalizací homosexuality (nyní vyžadují, aby se nazývali „gayové“). Před našimi zraky nyní Evropa legalizuje incest a dětskou eutanazii.

Jak technologii zničit

Nejsnáze se „okno“ popsané Overtonem posunuje v tolerantní společnosti. Tedy ve společnosti, která nemá žádné ideály a v důsledku toho jasné rozdělení dobra a zla.

Chtěli byste pohovořit o tom, že je vaše matka coura? Chcete o tom napsat do časopisu? Zazpívat píseň? A konec konců dokázat, že být courou je normální a dokonce nezbytné? Právě to je výše popsaná technologie. Opírá se o všedovolenost.

Neexistuje tabu.

Neexistuje nic svatého.

Neexistuje pojetí posvátnosti a samotná diskuse o ní je zakázána.

Všeho toho se nedostává. A čeho se dostává?

Existuje takzvaná „svoboda slova“, která byla přeměněna na svobodu ztráty lidskosti. Před našimi zraky postupně odstraňují rámce, ohraničující společnost od propasti sebezničení. Teď je již cesta otevřena.

Myslíš si, že sám nejsi schopen nic změnit?

Máš naprostou pravdu, člověk sám nemůže naprosto nic.

Osobně jsi však povinen zůstávat člověkem. Člověk je schopen najít řešení jakéhokoli problému.

Co nezmůže jeden, udělají lidé, kteří jsou spojeni společnou myšlenkou. Rozhlédněte se kolem sebe.

Článek vyšel původně na zuhel.livejournal.com, jeho český překlad vyšel před několika roky na rodon.cz, uveřejnil jej také ProtiProud v roce 2014.

FOTO:

Joseph P. Overton (1960‒2003), bývalý viceprezident centra Mackinac Center for Public Policy. Formuloval politickou teorii změn představ o problematice veřejného mínění, posmrtně nazvané „Overtonovo okno“. Zemřel při leteckém neštěstí

Poznámka editora

Článek uveřejňuji úmyslně, abych v praxi dokázal pravdivost Overtonova okna. Jen málokdy se podaří, aby příklad (často přehnaný), který autor použije k vysvětlení nějaké teorie, se vzápětí stal skutečností a dokonale tak potvrdil danou teorii. Stalo se.

"Zvolme si něco naprosto nepředstavitelné. Řekněme třeba kanibalismus, tj. myšlenku legalizovat právo občanů na pojídání jeden druhého. Je tento příklad dosti šokující?" ptá se autor v článku výše. Ano, je dost šokující. A je to tady. V plné parádě. 5. září 2019 vyšel na článek “Eating human flesh could save the planet” – Swedish university professor says. Cituji

Konzumace lidského masa by mohla zachránit planetu, říká univerzitní profesor

Švédský profesor v oblasti aplikované behaviorální vědy navrhl, že možná budeme muset přehodnotit kanibalismus a začít jíst lidské maso, abychom zachránili planetu před změnou klimatu.

V rozhovoru s TV4 hovořil profesor Magnus Söderlund o kontroverzním tématu prezentace, kterou nedávno přednesl na potravinářském veletrhu Gastrosummit ve Stockholmu.

Téma prezentace: Konzumace lidského masa jako způsob boje proti změně klimatu.

Söderlund a krajní levicové ekologové, jako je on, rádi obviňují masný a zemědělský průmysl ze změny klimatu.

Podle Söderlunda, váženého profesora marketingu a vedoucího Centra spotřebitelského marketingu na Stockholmské ekonomické škole, je jedním ze způsobů, jak omezit produkci skleníkových plynů možnost, že bychom všichni prostě přešli na stravu založenou na lidském mase.

Během rozhovoru Söderlund řekl hostiteli, že hlavní překážkou návrhu je tabu obklopující konzumaci mrtvých těl.

Söderlund ochotně připouští, že většina lidí je „mírně konzervativní“, pokud jde o konzumaci jídla, na které nejsou zvyklí, jako je lidské maso.

V poslední době se stejní krajní levicoví environmentalisté a jejich spojenci v mainstreamových médiích vydali na propagandistickou kampaň, aby propagovali méně odpornou myšlenku pojídání hmyzu jako způsob, jak zachránit planetu před globálním oteplováním.

S ohledem na to vše je spravedlivé říci, že je jen otázkou času, než módní restaurační zařízení zařadí na své jídelní lístky smažené stonožky, párované s částmi lidských orgánů.

Nějaké dotazy?

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/09/8021-overtonovo-okno-kdyz-priklad-dojde-naplneni.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKonec Brexitu, tentokrát definitivně? Britská královna podepsala zákon, který nařizuje britskému premiérovi Borisi Johnsonovi přijmout od Evropské unie jakoukoliv nabídku výstupové dohody...   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 04:28:11 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Konec Brexitu, tentokrát definitivně? Britská královna podepsala zákon, který nařizuje britskému premiérovi Borisi Johnsonovi přijmout od Evropské unie jakoukoliv nabídku výstupové dohody, kterou Brusel předloží! Premiér nesmí zemi vyvést z EU bez dohody a musí přijmout jakoukoliv dohodu! To je konec Brexitu, přiznávají Britové! Jedinou šancí jsou předčasné volby, ale ty jsou v nedohlednu! Není dovoleno ani Britům, aby opustili projekt sionistického Babylonu!

Britská královna dnes svým podpisem stvrdila platnost zákona britských poslanců, kterým zakazují premiérovi Borisi Johnsonovi provedení tvrdého Brexitu. Zákon nařizuje premiérovi, aby do 19. října dojednal s Evropskou unií novou dohodu o vystoupení z EU. Pokud to nedokáže, je povinen požádat EU o odklad vystoupení z EU do 31. ledna 2020. Zákon je však přelomový v tom, že nařizuje Borisi Johnsonovi přijmout od EU jakoukoliv nabídku, kterou dostane, a to i v případě, kdyby Evropská unie odmítla prodloužit lhůtu k odchodu. Britští poslanci, Sněmovna lordů a dnes i královna tak definitivně zařízli Brexit. Jediná dohoda, o které se EU chtěla bavit, již dávno leží na stole mnoho měsíců a jiná nabídka nepřijde, oznámil Brusel.

Boris Johnson je tak v neřešitelné situaci, protože tento zákon byl sepsán proti Brexitu a proti vystoupení, je psaný na objednávku EU, protože určuje, že premiér musí od EU přijmout jakoukoliv nabídku, která bude učiněna. Britové dnes celý den označují tento zákon jako zákon národní zrady, jako druhý Mnichov 1938. Boris Johnson bude muset přijmout jakoukoliv nabídku a Brusel již oznámil, že nabídka je již na stole několik měsíců, původní dohoda, kterou dojednala Theresa May, a která určuje, že státní hranice mezi Irskem a Severním Irskem zůstanou zcela otevřené, a to pro volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb, jak prosazuje mj. i česká SPD ve snaze o reformu Evropské unie. Tady vidíte podobu té reformní unie, jak si ji podle svého představuje Brusel.

Pojistka proti tvrdému Brexitu znamená konec Brexitu a setrvání Velké Británie v EU s kosmetickou výjimkou v podobě odstranění britských poslanců z Evropského parlamentu

Velká Británie, podle této dohody, by tak nikdy ve skutečnosti z EU nevystoupila, protože skrze hranici mezi Irskem a Ulsterem by nadále probíhal volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob, takže by se nezměnilo vůbec nic, do Velké Británie by nadále proudilo zboží i lidé přes irskou hranici, ovšem totéž by platilo v opačném směru pro vývoz. A to je ten hlavní kámen úrazu a mohutného odporu mezi Brity proti tvrdému Brexitu. Tato dohoda totiž umožní britským firmám pokračovat ve vývozu britské produkce do EU úplně normálně jako dosud, skrze irskou hranici. Veškerý obchod, doprava, logistika, to vše by se jen přesunulo z Doveru nahoru do Ulsteru a na irské straně by to znamenalo obrovský ekonomický boom, protože veškerý obchod z Velké Británie by probíhal přes Irsko a veškerý import do Velké Británie také přes Irsko. Velká Británie by se stala vazalem Irska. Taková facka do tváře Britů, že si to ani nedovedete představit.

Velká Británie by tak zůstala uvnitř Evropské unie a uvnitř jednotného hospodářského trhu, musela by se řídit evropskými předpisy volného trhu, musela by chránit pracovní místa ve Velké Británii pro pracovníky z členských zemí EU, pouze jedna věc by se změnila, Velká Británie by neměla své poslance v Evropském parlamentu, své členy v orgánech EU a nemohla by v Bruselu hlasovat a do ničeho v EU mluvit. De facto by se Velká Británie stala přidruženou zemí EU a zůstala by ekonomicky svázána s EU. Dnešní podpis ze strany královny je mohutná porážka Chasidů a Donalda Trumpa. Sionistům se zřejmě podaří udržet Velkou Británii připoutanou k EU, v nějaké podobě k tomu prostě dojde, lišit se to bude v detailech. Ovšem Trumpův plán na odtržení Velké Británie od EU a vytvoření volného obchodu pro změnu s USA se zřejmě odkládá na neurčito, pakliže rovnou nepadá pod stůl.

Předpověď, která se bohužel do puntíku naplnila. A bude hůř!

Před více než 3 lety jsem zde na Aeronetu napsal pouhý den po referendu o Brexitu článek, ve kterém jsem v posledním odstavci vyjádřil poněkud chmurnou vizi a předtuchu, že odhlasovat si Brexit v referendu ještě neznamená, že k němu opravdu dojde, a že k němu bude politická vůle. Dokonce i královna změnila postoj, po dlouhých 3 letech ani ona už nechce z EU vystupovat, minimálně ne tvrdým způsobem bez dohody s EU. Tehdy před 3 lety jsem v článku napsal toto:

Globalisté si lížou rány, ale brzy budou chtít satisfakci. A na stole je i myšlenka, že výsledek referenda by se neodrazil do politiky nové vlády. Rozuměj, nová vláda sice zahájí jednání o vystoupení z EU, ale jednání budou probíhat dlouho a donekonečna. Mezitím ale bude Británie stále v EU. A časy se mění. Článek 50 evropské smlouvy o EU dává zemi 2 roky na to, aby dojednala své vystoupení z EU. Ale pokud se jednání budou protahovat, nemusí být nakonec ani politická vůle proces dokončit. Bude se hrát na kartu ekonomické odvety. Pokud se začne po obchodní stránce s EU projevovat Brexit a britské firmy začnou propouštět, po příštích volbách nemusí být mezi voliči už chuť EU opustit. Košile a kabát nejsou totéž. Myslet si, že globalisté se vzdají kvůli referendu, to by bylo naivní. — Článek ze dne 24. června 2016

Jak sami vidíte, moje předpověď se bohužel naplnila a Velká Británie po více jak 3 letech je v situaci, kdy většina poslanců britského parlamentu, většina lordů a dokonce i královna schvalují zákon, kterým de facto ruší Brexit ve všech ohledech, protože nařizuje na jedné straně zákaz vystupování z EU bez dohody s EU, a současně nařizuje premiérovi přijmout jakoukoliv nabídku na dohodu ze strany EU, i kdyby nebyla pro Velkou Británii vhodná a výhodná. Přesně takto je zákon postaven, což znamená konec Brexitu, jenom voličům to zatím nikdo takhle neřekl, ale ono jim to brzy dojde, buďte bez obav.

Boris Johnson má jedinou možnost, jak dosáhnout tvrdého Brexitu: Podat demisi a doufat, že parlament nevyjádří důvěru novému premiérovi, aby byly vyvolány předčasné volby a v nich vyhrají zastánci tvrdého Brexitu… s ohledem na realitu je to ale spíš utopie, tvrdý Brexit už nechce ani královna!

Jediným řešením a nadějí na odtržení země od EU se vším všudy, by byly předčasné volby. Jenže ty lze ve Velké Británii vyhlásit jen za pomoci dvou třetin všech poslanců ve sněmovně, a k tomu nemá Boris Johnson hlasy, dokonce ani ve své vlastní straně, kde má poslance, kteří odmítají jeho nápad na tvrdý Brexit. A poslanci jsou dohodnuti, že předčasné volby nepovolí. Boris Johnson nebude chtít přijmout diktát Bruselu, a protože by tím porušil právě přijatý zákon, čeká Borise Johnsona buď překousnutí porážky a sklonění hlavy v Bruselu, anebo rezignace. Pokud by rezignoval, musela by sněmovna do 14 dnů schválit nového premiéra. Pokud by se to nepodařilo, byly by automaticky vypsány nové volby. A to je jediná šance, jak obejít poslance a jejich odpor proti předčasným volbám. Jenže, je to riskantní tah. Pokud by byl jiný premiér schválen, byl by to premiér, který nechce tvrdý Brexit, takže z bláta do louže.

A poslední rána pro Borise Johnsona přišla i z posledního průzkumu, podle kterého se ukazuje, že Konzervativní strana by nezískala v parlamentu většinu a hlasy by výrazně ztratila. Volby by totiž byly pojaty jako nepsané referendum o Brexitu a předpokládá se vítězství stran podporujících setrvání v EU v nějaké podobě, buď oficiální zrušení Brexitu, nové referendum, anebo odchod z EU na základě dohody s EU, která vlastně bude dohodou o neodchodu, jenom se to šikovně zaobalí tak, že všechno zůstane jako dosud, tzn. volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb, ale Londýn již nebude mít své poslance v EU parlamentu a v Evropské komisi, nebude tak mít hlasovací právo. A to je snad ještě horší stav a situace, než kdyby Britové v EU zůstali oficiálně, to jistě uznáte. Znovu se tak ukazuje, že nebylo dovoleno, aby Velká Británie poškodila zájmy Domu Sion, jeho globalizace a bruselského Babylonu. Ve válce mezi židy a Židy tak dnes slaví sionisté velmi výrazné vítězství.

-VK-
Šéfredaktor AE News


Zdroj: https://aeronet.cz/news/konec-brexitu-tentokrat-definitivne-britska-kralovna-podepsala-zakon-ktery-narizuje-britskemu-premierovi-borisi-johnsonovi-prijmout-od-evropske-unie-jakoukoliv-nabidku-vystupove-dohody/


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNechtěné přiznání principála Hrušínského   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 04:21:02 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Principál Jan Hrušínský se opět čílí nad událostmi, které se tentokrát točí kolem památníku maršála Koněva v Dejvicích, u kterého se podle něho sešli extremisté, komunisté, stalinisté, neonacisté s požehnáním prezidenta České republiky. V této souvislosti není od věci připomenout jeho hrubé, nevybíravé a vulgární vyjádření k prostým občanům, když se o nich verbálně vyjádřil jako o „kdejakém komunistickém hovadu“!

Naskýtá se ale otázka, kdo je větší „hovado“, zda ti slušní, historické události respektující občané, účastnící se na údajně nepovoleném shromáždění v pražské části Prahy 6-Dejvic, nebo sám těmi událostmi morálně dotčený J. Hrušínský. Nepochybně mnohem blíže pravdě je druhá možnost.

Hrušínský mj. také tvrdí, že občané prý mávali „zakázanými symboly komunismu a neonacismu“, též „vyřvávali neonacistická hesla“. Na shromáždění u pomníku Koněva jsem nebyl, nemohu potvrdit ani vyvrátit, čím vším mávali, co nesli nebo co vyřvávali protestující občané, z jediné fotografie vyplývá jeden záběr, je na vlajku bývalého SSSR, což jaksi ke Koněvovu pomníku nepochybně patří, na jiném záběru je naopak plakát, kde je znázorněn symbol KSČ, tedy rudá hvězda se srpem a kladivem, přirovnávaná k německému hákovému kříži. Jestli tyto symboly mají být symboly komunismu a neonacismu, tak se pan Hrušínský pominul, jestli ne dočista zbláznil.

Poněkud značně nejasná je také Hrušínského zmínka o Osvětimi, Horákové, resp. o Peroutkovi, což je v souvislosti se zmíněným pomníkem maršála Koněva zcela mimo logiku chápání. Jakou souvislost má pomník maršála Koněva s koncentračním táborem Osvětim, potažmo s M. Horákovou, a už vůbec, jaká je souvislost Peroutky s maršálem Koněvem? Upřímně řečeno snad jen to, že oni sami mají něco společného s tehdejšími komunisty, ale s Koněvem? Pravda ale je, že lidé jako pan Hrušínský si rádi přihodí nějakou „nevinnou“ lež, fámu, urážku či dezinformaci (ze kterých tak rádi viní druhé), aby svým výrokům přidali na důležitosti či závažnosti. Jako například jeho pokrytecké konstatování, že „v naší zemi žijí desítky tisíc lidí, jejichž nejbližší příbuzní byli v Osvětimi krutě zavražděni. Jsem jedním z nich a hlasitě protestuji proti tomu, aby grázlové, kteří se živí lhaním či obhajováním lží svých nadřízených, brali tyto zavražděné nevinné lidi jako rukojmí svých lží“! Otázka: není to sám Hrušínský, který se živí lhaním či obhajováním lží svých nadřízených?

V titulku je zmíněno, že se pan principál Hrušínský přiznává k věcem, které byly dosud tabu. Aniž by si toho byl domýšlivý principál vědom říká tolik jimi (Hrušínským a jeho přáteli z pražské kavárny) popíranou pravdu a sice, že „Přihlížíme největšímu úpadku morálky a slušnosti od listopadu 1989,“ Bohužel nelze jinak, než mu dát zapravdu. Avšak s tím velkým rozdílem, že zatímco Hrušínský má tímto moralistním kázáním na mysli slušné občany, jinak smýšlející politiky, od kterých si prý zvykáme na každodenní nemalé lži a nehoráznosti, on se o občanech, účastnících se manifestace v Dejvicích se vyjadřuje jako o „extremistech, komunistech, stalinistech a neonacistech, o zoufalcích s požehnáním prezidenta ČR. Nevybíravými způsoby osočuje a hrubě obviňuje a uráží slušné lidi, kteří mají jiné názory, kteří nesouhlasí s jejich nám vnucovanou pravdou, kteří nerespektují jejich „demokratické“ názory. Viní je z jejich úpadku morálky a slušnosti, zatímco opak je pravdou. Všechna ničím nepodložená obvinění či vyjádření Hrušínským pronesená na dresu těchto slušných občanů však jdou jednoznačně na vrub představitelů pražské kavárny, pravdoláskařů, sluníčkářů, havloidů a v neposlední řadě úchylných organizátorů a stoupenců Milionů chvilek.

Je nezpochybnitelnou pravdou, že pan Hrušínský nemůže skousnout skutečnost, že většina občanů České republiky neakceptuje jeho (jejich) prosby, žádosti a požadavky, například když že se obrací se zoufalou prosbou na všechny demokratické politiky a všechny slušné lidi ve veřejných funkcích, aby nechodili diskutovat s těmito lháři. Oni prý nestojí o žádnou pravdu a už vůbec ne o slušnost, té se jen vysmívají. Nabádá, aby v médiích s těmito živly, to jest extremisty, estébáky, komunisty a neonacisty, nediskutovali. Jeho chování poněkud připomíná bezradnou situaci, jako by mu u řiti tikal odjištěný granát. Ty jeho oprávněné obavy tomu v mnohém nasvědčují.

V rámci svého pravdivého přiznání ještě občany zoufale vyzývá, aby prý nepřikládali důležitost politickým šmejdům, kteří se naši zem znovu cílevědomě snaží vytrhnout z civilizované (prozápadní) části světa. Svatá pravda, šmejdům a grázlům, jako je on a jemu podobní, se rozhodně občané budou bránit. Na závěr připosražený principál Divadla Na Jezerce pan Hrušínský ještě konstatuje, že demokracii je třeba bránit proti všem extrémům. I zde má pan Hrušínský bezpochyby pravdu! Problém je ovšem v tom, že tím hlavním extrémem je hlavně on a jeho stejně zoufale svérázní přátelé z pražské kavárny!

Jiří Baťa
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponNacistická Třetí říše byla globalistický imperiální projekt, stejně jako je globalistickým imperiálním projektem současná EU   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 04:16:33 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Výrok ministra kultury Ruské federace Vladimira Medinského, ve kterém označil starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP09) v souvislosti s děním kolem sochy maršála Koněva za nacistu, považuje hnutí SPD za vyjádření, které plně odráží vzniklou situaci.

Kolář opakovaně veřejně uráží památku vítězů nad fašismem a označuje pokojné občany, kteří si připomínají památku obětí v boji s fašismem, za extrémisty.
Nacistická Třetí říše byla globalistický imperiální projekt, stejně jako je globalistickým imperiálním projektem současná EU.

Třetí říši porazilo spojení vlastenců bránících svoje národy. Maršál Koněv k těmto vlastencům patřil, proto je jeho památka nepřijatelná pro zastánce současné EU. Současní globalisté pomalu, ale důsledně přepisují historii a protože nenávidí obnovu pravoslavného vlasteneckého ruského státu a jeho křesťanských a slovanských tradic, tak důsledně a falešně vytváří obraz Ruska jako nepřítele.

Kolář rozehřívá veřejnost na sluníčkáři připravovaný listopadový majdan v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce. Proto se místo práce pro občany ve své pracovní době věnuje neustálému napadání jiných lidí a rozdmýchávání nenávisti. Ani se nedivím, že jsou vedlejší silnice na Praze 6 v tak dezolátním stavu a nejsou tam místa ve školkách, když starosta kašle na skutečnou práci pro lidi.

„Když nám dojde trpělivost, tak sochu můžeme klidně uklidit do sběru“, pokračuje v provokacích Ondřej Kolář (TOP09), který předminulý týden odmítl nechat očistit sochu maršála Koněva, kterou vandalové polili barvou, se slovy, že „má pochopení pro lidi, kterým socha vadí“. A Kolář nadále přilévá olej do ohně, aby za každou cenu rozdmýchával nenávist mezi lidmi a rozděloval společnost, když minulý týden označil pokojné účastníky shromáždění u sochy maršála Koněva za extremisty. Za SPD na akci vystoupil náš poslanec Mgr. Jiří Kobza.

Navíc, před dvěma lety ve spolupráci se sluníčkářskými médií na mě podal Kolář trestní oznámení za to, že upozorňuji na zvěrstva a terorismus, co páchají po světě vyznavači islámu. Samozřejmě toto jeho plácnutí do vody vyšumělo a policie oznámení neřešila, protože to byl nesmysl. Cílem bylo prostě jen pomluvit Okamuru a Kolář se chtěl lacině zviditelnit.

Za sebe říkám, že odmítám přepisování výsledků druhé světové války a popírání klíčové role Ruska při porážce nacistického Německa. Je to jasná snaha o překrucování dějin. Stejně se chová pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti), který se rozhodl nevrátit na Staroměstskou radnici pamětní desku k osvobození Prahy maršálem Koněvem. Z pohledu SPD je to falešné a sprosté překrucování skutečnosti. Vedení Prahy záměrně překrucuje historii a uráží památku vítězů nad fašismem. Doslova fašizující sluníčkáři v zájmu vytváření obrazu Ruska jako nepřítele likvidují připomínky toho, že záchrana před likvidací našeho národa v globálním hitlerovském impériu přišla zásadní měrou z východu za neskutečných obětí ruského národa. To jsou nezpochybnitelná fakta. A nemá to nic společného s tím, jestli je někdo proruský, proamerický nebo pročeský.

Připomenu, že sovětská vojska, kterým velel maršál Koněv, osvobodila v roce 1945 koncentrační tábor Osvětim, účastnila se závěrečného útoku na Hitlerův Berlín (útočila jako první), s maršálem G. K. Žukovem dne 8. května 1945 přijal maršál Koněv německou bezpodmínečnou kapitulaci a Koněvova vojska poté vyrazila na pomoc Pražskému povstání, přičemž v průběhu pražské ofenzívy osvobodila severní, střední a východní Čechy a jako první spojenecká armáda se dostala v květnu 1945 do Prahy. Při bojích v Praze a v nejbližším okolí s německými jednotkami, především s Waffen-SS, včetně tankové divize SS „Das Reich“, které pokračovaly v odporu a v masakrech českých civilistů, padlo 692 sovětských vojáků.

Krátce po osvobození se maršál Koněv a maršál Malinovskij na Pražském hradě setkali s prezidentem Edvardem Benešem, kde od něj získali nejvyšší státní vyznamenání. 6. června 1945 byl Koněvovi navíc udělen titul čestného občana Prahy.

Sluníčkáři tvrdí, že se maršál Koněv podílel na Pražském jaru v roce 1968 (bylo by mu 70 let!). Historici to ale nepotvrzují. Podle českého historika Povolného byl Koněv od roku 1963 v důchodu (mimo službu). V roce 1968 nebyl příliš nadšený z invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, což mohlo být důvodem, proč si v roce 1970 nepřijel do Československa pro titul hrdiny ČSSR, který mu udělila Husákova normalizační vláda. Podle českého historika Jiřího Fidlera „možná šlo o šok z okupace Československa. Rozčarování z intervence přiznávali i další penzionovaní maršálové a generálové.“

Maršál Koněv byl během svého života vyznamenán britským Řádem lázně (rytíř - komandér), britským Vojenským křížem, francouzským Řádem čestné legie (velkodůstojník), americkým Řádem zaslužné legie (vrchní komandér), titulem Hrdina Československé socialistické republiky, československým Řádem Bílého lva 1. stupně, československým Řádem Bílého lva Za vítězství 1. stupně, československým Řádem Klementa Gottwalda, Československým válečným křížem 1939, mongolským titulem Hrdina Mongolské lidové republiky, velkokřížem polského Řádu Virtuti militari, polským Řádem grunwaldského kříže 1. stupně, jugoslávským Řádem partizánské hvězdy, Řádem Bulharské lidové republiky 1. třídy a Řádem maďarské svobody.

Vyznamenán byl také Medailí za obranu Moskvy, Medailí za osvobození Prahy, Medailí za dobytí Berlína, Medailí za vítězství nad Německem ve Velké vlastenecké válce a desítkou dalších řádů a medailí.
Známý je citát maršála Koněva před bitvou na Dukle:„Buď Karpaty přejdeme, nebo na nich padneme!“

Co si myslíte o chování starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP09) a pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti)?

Tomio Okamura

Zdroj: https://www.facebook.com/tomio.cz
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponAnglická policie provedla zátah na islámské teroristy a nalezla obrovské zásoby zbraní a munice   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 04:12:28 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Tak v Anglii (to je ta země, kde zakázali všechny střelné zbraně a kde posílají do vězení řidiče kamiónů za držení pepřového spreje) teď při razii na teroristickou skupinu al-Muhadžirún našli v Coventry hromadu zbraní, včetně ostřelovačské pušky, světelných nábojů a tlumičů.

Mimochodem, před lety byli Muhadžirůni povolená skupina, co pod ochranou Metropolitní policie nosila po londýnských ulicích budoucí vlajku Islámského státu, kterou jim sprostě vytrhnul "známý násilník" říkající si Robinson, a byl za to správně obviněn z napadení policisty.

Naštěstí je ten pán momentálně zase pod zámkem za natáčení videa na ulici, takže všechny podstatné bezpečnostní problémy mají na ostrovech očividně vyřešené.

Autor: Martin Gust

Zdroj: https://www.jihadwatch.org
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon„Poslouží́ jako užitečný idiot a pak zmizí́ v zapomnění́.“ Foldyna promluvil o roli ČSSD v ústavní žalobě na Zemana   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 03:59:45 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Poslanec Parlamentu České republiky Jaroslav Foldyna (ČSSD) se na svém účtu na Facebooku vyjádřil k tomu, proč senátoři nemají rádi českého prezidenta Miloše Zemana. Řeč se stočila především na to, jakou roli hraje strana ČSSD v ústavní žalobě na prezidenta. V rozsáhlém příspěvku na sociální síti se tak podělil o svůj pohled na věc.

V začátku postu, který nazval „Žalobníček žaluje, pod nosem si maluje“, Foldyna píše:

„Senátoři nemají rádi Miloše Zemana. Někteří proto, že s ním prohráli v prezidentské volbě, jiní proto, že se jim nelíbí Zemanova politika, dalším se Zeman nelíbí jen tak. Tito senátoři se nyní rozhodli pokusit se Zemana zbavit a když už ho nedokázali porazit ve volbách, tak zkusí vůli voličů ohnout jinak – zkusí Ústavní soud.“

V další části pak politik volí i ostřejší slova, protože tvrdí, že „kdyby byl člověk trochu prostořeký, tak by mohl říci, že si senátoři chtějí s vůlí voličů vytřít p...del“.

„Co na tom, že také oni sami jsou v Senátu z rozhodnutí voličů – i když jejich počet byl samozřejmě nesrovnatelně nižší, než počet voličů Zemanových? Senátorští voliči jsou zřejmě tak nějak lepší, takže to je něco jiného. Že návrh podali senátoři, kteří přijali usnesení o kybernetickém napadení naší země, protože o tom napadení něco říkali v televizi, už jen ilustruje situaci, která ze všeho nejvíce připomíná grotesku z politického prostředí. Protože ale tito brouci Pytlíci české politiky chtějí odvolat přímo zvoleného prezidenta, tak to, bohužel, groteska není,“ míní.

Za nejzajímavější však Jaroslav Foldyna na celé věci považuje postup některých jeho poslaneckých kolegů, kteří chtějí o návrhu „brouků Pytlíků ze Senátu“ hlasovat tajně. Tomu prý on sám moc nerozumí.

„Voliči TOP 09, STAN, Pirátů, ODS a KDU-ČSL by přece demonstrativní hlasování proti prezidentu Zemanovi jenom ocenili a tyto strany by tak jen potvrdily svůj dlouhodobý politický program, který je „zničit Zemana“, popřípadě „zničit Babiše“ . Strany jako SPD, KSČM a ANO by zase demonstrativní podporou prezidenta Zemana své voliče jistě potěšily. A pak už je tu jen ČSSD – strana, jejímuž současnému vedení bývalí voliči ČSSD začali smrdět, a proto je odehnalo a nové nepřilákalo,“ objasňuje v příspěvku své myšlenky.

Poté Foldyna s jistým nadhledem napsal, že to tak zůstane, „i kdyby si Jan Hamáček nechal narůst dredy“ a on „začal nosit dlouhé vlasy, plnovous a v poslanecké ubytovně začal těžit kryptoměnu“. Pak poukázal na to, že poslanci ČSSD už asi tuší, že jejich působení v politice pomalu končí, a ak chtějí ještě něco získat.

„Přízeň voličů to v tajné volbě ale zcela jistě být nemůže – ostatně na voliče současná ČSSD už zvysoka kašle. Pokud se ve Sněmovně, ve věci žaloby na prezidenta Zemana, skutečně podaří prosadit tajné hlasování, tak se pravděpodobně staneme svědky dosud nevídaného kšeftování s hlasy, proti kterým byly dřívější „trafiky“ některým poslancům jenom slabým odvarem. Teď jde o mnohem víc než tehdy, a tomu budou odpovídat i ceny,“ uvádí.

Kromě toho by se dle něj mělo také do budoucna ukázat, že „výsledek přímé volby prezidenta bude akceptován jenom v případě, že s ním budou souhlasit poslanci, senátoři a ti, kdo stojí za (nad) nimi“.

„To znamená, že celá iniciativa je vlastně snahou části poslanců a senátorů přímou volbu prezidenta de facto zrušit. A ČSSD? Několik jejích poslanců si nejspíš přilepší, ale jinak ta strana poslouží pouze jako příslovečný užitečný idiot a pak zmizí v zapomnění. Má k tomu skutečně slušně našlápnuto už dlouhou dobu a tohle bude jen další urychlení zániku,“ napsal na závěr.

Ústavní žaloba na prezidenta

Žaloba se k Ústavnímu soudu dostane v případě, že pro návrh bude hlasovat aspoň třípětinová většina, což znamená minimálně 120 poslanců. Při pohledu na rozložení sil v dolní komoře, kde většinu drží koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM, a také s příhlédnutím na pozici hnutí SPD to není vůbec pravděpodobné.

Návrh žaloby spočívá v tom, že prezident Miloš Zeman měl svými skutky několikrát porušit Ústavu ČR. V návrhu je prezidentovi vytýkáno osm případů jednání, které začínají nečinností v případě jmenování či odvolání členů vlády a končí vystupováním v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Uvádí se, že podnětem k žalobě mělo být údajné ovlivňování justice ze strany prezidenta a zaměstnanců Hradu. Nově se do žaloby dostalo Zemanovo otálení s odvoláním Antonína Staňka z postu ministra kultury.

Senát návrh ústavní žaloby přijal, když pro něho hlasovalo 48 ze 75 přítomných senátorů. Ke schválení bylo potřeba minimálně 45 hlasů. Navíc proti bylo 20 senátorů, sedm se hlasování zdrželo.

Daná věc by se ve Sněmovně měl projednávat ve čtvrtek 26. září.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9G3U
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponV Nizozemsku se střílelo. Tři mrtví a jeden zraněný   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 03:50:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
V Nizozemsko zazněla střelba. Incident se odehrál včera večer ve městě Dordrecht, které se nachází poblíž Rotterdamu. Údajně bylo postřeleno několik osob, míní policie.

Média tvrdí, že ke střelbě došlo v jednom z domů v rezidenční čtvrti. Údajně zemřeli tři lidé a jeden byl zraněn. Policie střelbu ve čtvrti Heimerstein i počet obětí následně potvrdila.

Incident okomentoval na sociální síti i starosta města Wouter Kolff, který vyrazil na místo činu. Předtím ale na Twitter napsal, že vpodvečer ve městě došlo „k velmi závažnému incidentu“.

Portál telegraaf.nl informuje o tom, že na místě činu zasahuje celkem patnáct policejních aut, dvě sanitky, vrtulník, hasiči. Policisté uzavřeli okolí.

Hovoří se o tom, že se mělo jednat o rodinný spor. Jedním z členů rodiny byl policista, který měl neshody řešit střelbou. Právě on má být jednou z obětí. Nejprve prý zastřelil členy své rodiny a poté zbraň obrátil proti sobě. Jendoho člověka ještě zranil.

​Zatím však oficiálně nejsou známy důvody, proč k střelbě došlo. Probíhá vyšetřování.

Již druhý incident během dne

Média píší, že se přitom jedná v pořadí již o druhý závažný incident v nizozemském městě, který se odehrál během pár hodin.

Policisté dříve informovali o tom, že vyjížděli i k pobodání na ulici. Podezřelý byl zadržen a zraněný byl přepraven do nemocnice.

Zdroj: telegraaf.nl
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponKrajní nátlak Spojených států je příčinou současného napětí v íránské nukleární otázce   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 03:45:01 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying (Chua Čchun-jing) 9. září v Pekingu na pravidelné tiskové konferenci řekla, že Čína se stále domnívá, že krajní nátlak Spojených států je příčinou současného napjatého stavu v íránské nukleární otázce.

Mluvčí Íránského úřadu pro atomovou energii nedávno prohlásil, že Írán ve třetí etapě sníží konkrétní opatření na plnění povinností vyplývajících z všestranné dohody o íránské nukleární otázce. Současně zdůraznil, že Evropa by měla skutečně plnit své povinnosti v dohodě. Pokud diplomatické zprostředkování na záchranu této dohody dosáhne pokroku, Írán okamžitě obnoví úplné plnění svých povinností.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponRuský a francouzský prezident vedli telefonický rozhovor o ukrajinské a íránské nukleární otázce   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 03:43:38 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Ruský prezident Vladimir Putin a francouzský prezident Emmanuel Macron vedli 8. září telefonický rozhovor, při kterém diskutovali o ukrajinské a íránské nukleární otázce. Obě strany se vyslovily v tom smyslu, že jsou ochotny provádět konstruktivní práci v rámci normandské čtyřky. Současně se domnívají, že je třeba zachovat a plně dodržovat komplexní dohodu o íránské nukleární otázce.

Ruská prezidentská internetová stránka téhož dne zveřejnila tiskové prohlášení, ve kterém uvedla, že Putin a Macron pozitivně ocenili, že si Rusko a Ukrajina vyměnily 7. září skupinu zadržených, což je „důležité humanitární jednání". Doufá, že tato akce přispěje k normalizaci rusko-ukrajinských vztahů.

O ukrajinské otázce dva vedoucí představitelé zdůraznili, že základem pro vyřešení ukrajinského problému je celý soubor opatření v Minské dohodě. Tato opatření jsou nenahraditelná. Kromě toho jsou Rusko a Francie v budoucnu ochotny provádět konstruktivní práci v rámci normandské čtyřky.

Putin a Macron podrobně analyzovali příslušnou situaci íránské jaderné dohody. Vyslovili se v tom smyslu, že je třeba spojit síly různých stran a plně dodržovat íránskou jadernou dohodu. Dva vedoucí představitelé si vyměnili názory na příslušná opatření obou zemí.

Normandská čtyřka byla založena v červnu roku 2014. Francie u příležitosti 70. výročí vylodění v Normandii pozvala vedoucí představitele Ruska, Německa a Ukrajiny, aby diskutovali o ukrajinské situaci v Normandii.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponSpojené státy doufají, že obnoví jednání s Tálibánem   
Pridal tk Úterý 10 září 2019 - 03:41:59 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Americký ministr zahraničí Mike Pompeo 8. září uvedl, že jednání mezi USA a Tálibánem se „od nynějška" zastavilo a doufá, že se v budoucnu obnoví.
Mike Pompeo téhož dne při rozhovoru uvedl, že Spojené státy již povolaly zpět Zalmaye Khalilzada, zvláštního zástupce americké vlády pro usmíření v Afghánistánu, k vypracování dalšího akčního plánu.

Na otázku, zda se jednání mezi oběma stranami zastavilo na dobu neurčitou, Pompeo řekl, že doufá, že v budoucnu bude jednání obnoveno, to ale závisí na Tálibánu, Tálibán musí USA dokázat, že splní požadavky předložené USA při jednání.

Americký prezident Donald Trump 7. září na sociálních médiích řekl, že kvůli útoku Tálibánu v Kábulu zemřelo 12 lidí, včetně amerického vojáka. Proto zrušil tajné setkání s vůdcem Tálibánu a s afghánským prezidentem plánované na 8. září a přerušil jednání mezi USA a Tálibánem.

Mluvčí Tálibánu Zabihullah Mujahid 8. září na Twitteru napsal, že rozhodnutí o zrušení vyjednávání poškodilo důvěryhodnost Spojených států. „Američané utrpí kvůli zrušení dialogu více ztrát než kdokoli jiný," ale Tálibán věří, že Spojené státy se nakonec vrátí k jednacímu stolu.   

Afghánský prezidentský palác vydal 8. září prohlášení, podle kterého nedosáhnou žádné mírové rozhovory očekávaných výsledků bez účasti afghánské vládní delegace. Míru lze dosáhnout, pouze pokud Tálibán přijme příměří a zahájí přímý dialog s afghánskou vládou.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponPřejít na stranu  [1] 2
Hledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2265 sec,0.0636 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,703kB