Středa 25 září 2019
Do konce roku Ukrajina na „Nord Streamu“ vydělá více než 100 milionů dolarů   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 04:37:10 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Rozhodnutí soudu Evropské unie o omezení plynovodu Opal umožní Ukrajině zachovat tranzit ruského plynu na stejné úrovni jako v minulém roce a získat do konce r. 2019 neplánovaných 110 mil. amerických dolarů. Taková bude tržba „Naftogazu Ukrajiny“, jestliže „Gazprom“ bude kompenzovat snížení dodávek přes „Nord Stream“ a navazující potrubí, které směřuje na Ukrajinu

Dne 13. září operátor plynovodu Opal informoval, že v souvislosti s rozhodnutím soudu EU snižuje od 14. září objemy dodávek plynu. Podle informací dostupných na internetu bylo 13. září množství objemu dodávek ruského plynu přes pozemní potrubí „Nord Stream“ 97 mil. m³, ale 16. září už jen 54 mil. m³. To znamená rozdíl 43 mil. m³. za 3 dny, tj. 4,6 mld. m³ do konce roku.

Podle údajů Evropské sítě provozovatelů přepravních soustav pro zemní plyn ENTSOG plynovod Jamal – Evropa pracuje s téměř veškerou přepravní kapacitou – 98 mil. m³ za 24 hodin. Takto půjdou na Ukrajinu skoro všechny objemy určené pro tranzit do Evropy, o které byl snížen provoz „Nord Streamu“. Další pozemní plynovod navazující na „Nord Stream“ NEL podle údajů svého operátora dokázal zvýšit denní čerpání jen o 7,5 mil. m³.

Přeprava 4 mld. m³ ruského plynu umožní „Naftogazu Ukrajiny“ vydělat za současných smluvních tarifů 110 mld. amerických dolarů do konce roku. Ve skutečnosti ruský holding zatím nepřesměroval snížený objem „Nord Streamu“ na Ukrajinu. Podle údajů operátora slovenské plynárenské přepravní společnosti Eustream se ke dni 16. září tranzit plynu z Ukrajiny zvýšil oproti 13. září o 16 mil. m³ – na 155 mil. 17. září bylo číslo už vyšší – 159 mil. m³.

Zvýšení přepravy ruského plynu dává Ukrajině možnost zachovat také hodnoty tranzitu, které v letošním roce nadále klesaly. V období od ledna do září „Gazprom“ snížil export do Evropy o 4,5 % a toto snížení se projevilo v první řadě na přepravě plynu přes Ukrajinu. Na jednu stranu se podstatné snížení hodilo Turecku, které odebírá plyn přímo z plynovodu „Blue Stream“ (čes. „Modrý Proud“) a přes ukrajinský systém GTS. Na druhou stranu ukrajinský systém GTS využívá „Gazprom“ už dlouhou dobu podle zbytkového principu. Ve výsledku činil ke dni 15. září objem přepravy ruského plynu za rok 2019 61,5 mld. m³ – o 1,3 mld. m³ méně než v loňském roce. Jestliže „Gazprom“ převede na Ukrajinu všechny objemy, o které přišel kvůli omezení Opalu, bude „Naftogaz Ukrajiny“ schopen tento rok zakončit s čísly z minulého roku - s nejméně 86, 7 mld. m³.

„Těší nás, že Evropský soud uznal důležitost principu solidarity, a že německý regulátor okamžitě reagoval na rozhodnutí soudu. Pokud chce „Gazprom“ pokračovat v dodávkách těchto objemů na to samé místo, na které se dostávaly prostřednictvím Opalu, ale kratší cestou, ukrajinská a slovenská plynárenská přepravní soustava si s tímto úkolem lehce poradí. Tak jak tomu bylo před tím než „Gazprom“ získal monopolní přístup k Opalu. Je dobře, že soud obnovil znovu spravedlnost a konkurenci“ – napsal na Facebooku šéf společnosti „Naftogaz Ukrajiny“ Andrej Kobolev.

Zástupce ředitele Fondu národní energetické bezpečnosti (ФНЭБ) Alexej Grivač zastává názor, že „Gazprom“ nebude spěchat se zvyšováním dodávek přes ukrajinskou přepravní soustavu. „Ukrajinská cesta je dražší než „Nord Stream, proto by podpora dodávek tímto směrem postrádala v podmínkách nižších cen v Evropě smysl po ekonomické stránce“ – říká expert. A poptávka po plynu v Evropě do začátku topné sezóny v období mezi koncem října a začátkem listopadu může skutečně klesnout. Podle údajů monitoringové asociace GIE byly 14. září podzemní zásobníky zemí EU naplněny na historické maximum 99 mld. m³ – tj. na 95 %.

Připomeňme si událost, při které polské ministerstvo energetiky 10. září oznámilo, že Evropský soudní dvůr připravil „Gazprom“ o možnost využívat celkovou kapacitu plynovodu Opal. Pro ruskou společnost to znamená, že může, stejně jako do r. 2017 jen z poloviny využívat plynovod, procházející přes německé území do České republiky a transportovat 18 mld. m³ za rok místo původních 36 mld. Ostatní kapacity mají být rezervovány pro nezávislé dodavatele, což odpovídá pravidlům Třetího energetického balíčku EU. Pro „Gazprom“ to představuje hrozbu, že nebude moci plnohodnotně využívat plynovod „Nord Stream“ a část plynu určeného pro tranzit do Evropy bude třeba přesměrovat na Ukrajinu. Evropská komise dříve v r. 2016 schválila žádost německého regulátora o přístup ruského holdingu k aukcím 40 % majetku společnosti Opal, který nikdo nevyužíval. Také v tomto případě projevilo Polsko snahu argumentovat proti rozhodnutí Evropské komise, ale soud tyto podněty odmítal.

Polský ministr energetiky Krzysztof Tchórzewski uvedl, že rozhodnutí soudu EU ukončuje monopol „Gazpromu“ v Evropě a má ohromný význam vzhledem k blížícímu se vypršení smlouvy o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu.

Katja Yafimava z Oxfordského institutu energetických studií řekla pro agenturu Bloomberg, že rozhodnutí soudu v Lucemburku je v rozporu s předchozím a situace kolem Opalu jen zkomplikuje třístranná jednání a uzavření dlouhodobé smlouvy na tranzit ruského plynu přes Ukrajinu od r. 2020. „Je to vysoká hra. „Gazprom“ není povinen uzavírat smlouvu na 10 let. Společnost by však na příklad mohla vyměnit dlouhodobý kontrakt za odstranění překážek pro fungování plynovodu „Nord Stream 2“. Avšak vzhledem k rozhodnutí o Opalu je to stále méně pravděpodobné“, tvrdí expertka.

До конца года Украина заработает на «Северном потоке» более $ 100 млн vyšel 17. září 2019 na eadaily.ru. Překlad Zvědavec.

Zdroj: http://www.zvedavec.org/komentare/2019/09/8035-do-konce-roku-ukrajina-na-nord-streamu-vydela-vice-nez-100-milionu-dolaru.htm


Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponModrá, zelená a nebo hnědá?   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 04:30:12 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
"Za planetu zelenější" stálo v jakémsi titulku článku, kde jsme byli seznamováni o důležitosti zavedení tzv. uhlíkové daně. Řeknete si, že to je fajn a jasně, že planeta by měla být co nejzelenější! A přitom je to tak snadné: zaplatíš uhlíkovou daň a naše Zem se zazelená.

Nikdo sice neřekl kdy se tak stane, ale i tak je to naprosto geniální metoda, jak udělat z naší modré planety, planetu zelenou. Hergot, že to nikoho nenapadlo dřív!

Vzorů vylepšování nějakého neblahého stavu, zavedením (nebo zvyšováním) daňové povinnosti občanů, tu už za ty roky máme dost a dost a tak si na praktických příkladech ukážeme (hlavně pro ty nevěřící tomáše), jak vlastně tato geniální přímá úměra (zaplacení daně = jistoty a vyšší kvalita našeho života) funguje.

Vezměme nejdříve ty základní daně jako daň z příjmu, daň z přidané hodnoty a nebo daň z nemovitosti. Ty se vybírají hlavně proto, aby stát byl státem. Prostě aby fungoval efektivně, aby si zachoval svou státnost, aby byla zajištěno bydlení, dopravní obslužnost, vzdělání, vnitřní bezpečnost obyvatel, naše území bylo chráněno před vnějšími nepřáteli atp. Tohle vše by mělo být, protože daně si do té naší společné kasičky pravidelně odkládáme.

Výsledek tohoto daňového zkoumání je ovšem neblahý. I když my své peníze na tyto účely posíláme, tak pozorujeme, že jen závratně roste počet zbytečných úředníků a "neziskových" pracovníků, co si svou mzdu jen vysedí; naopak najít kvalitního zedníka, elektrikáře nebo zubaře je nadlidský výkon; byty pro mladé nejsou vůbec žádné; laťka vzdělání se inkluzivně snížila na úroveň nejhloupějšího ve třídě; pojem "ochrana státní hranice" je pojmem neznámým; začínají tady platit zákony jiných zemí a z armády, která by nás měla chránit před vetřelci, zbylo v podstatě jen to ministerstvo.

Tak u těchto tří daní se ta přímá úměra moc nepovedla, ale možná to byl špatný příklad. Zkusme jiné daně. Třeba daně spotřební.

Dle použité analogie (uhlíková daň = méně "uhlíku") jistě platí i analogie pro daň spotřební - tedy daň spotřební = méně spotřeby. Takže daně spotřební platíme logicky proto, abychom méně kouřili, méně pili alkohol a tankovali méně paliva do motorových vozidel. Je to takový trest za používání škodlivin, což je záměr je jistě správný a musíme mu jen a jen tleskat.

Jenže ono ne. Ono to jaksi ani tady neplatí a paradoxně spotřeba ničeho z uvedeného neklesá ani o chlup ze chcíplého Rothschilda. Kouří už i malé děti, lihovary nestíhají a lépe chlastá snad jen Litva (což ovšem není stát) a benzínové pumpy u nás rostou jak houby o dešti. Vše je prostě naopak, než spotřební daň zamýšlela.

Ale to nic. Neházejme flintu do žita. To jen nemáme štěstí na správné příklady. Korporátní daň na zdanění německých firem, které náš stát vySSávají, zatím nefunguje, protože ji nikdo ze strachu už celé čtvrtstoletí nezavedl, takže tady nic nezjistíme. Ale co taková daň zdravotní?

Říká se jí také "zdravotní pojištění" a my všichni v produktivním věku ji (mimo většiny cikánů) známe a jsme nuceni platit. Tady také platíme rok od roku větší taxu, abychom byli stále více a více zdravější, ...ale taktéž, zcela nepochopitelně, jsme čím dál více nemocní. Alergie, cukrovka i rakovina se zemí šíří jako tsunami a lidé dokonce musejí pořádat dobročinné peněžní sbírky na vzájemné mezilidské léčení nemocí, na které pojišťovna zcela rezignovala!

O zrychlení dopravy díky silniční dani (tzv. dálničním poplatku) raději pomlčíme, aby slabší jedince neklepla pepka a tak musím říci, že už celkem ztrácím víru, že kterákoli daň cokoli vylepšuje. Ale zkusme to ještě. Třeba se to spraví.

Abychom měli k stáru z čeho žít, platíme si daň sociální (tzv. sociální pojištění), jenže nám říkají, že je to vlastně k ničemu. Na naši penzi to stejně nevyjde a že je prý nejlepší zemřít na pracovišti, poslední pracovní den před odchodem na zasloužený odpočinek. Prostě nahradit pojem zasloužený odpočinek, odpočinkem věčným. Takže taky nic.

Dále platíme (skryté) daně za obaly zboží, aby nás obaly úplně nezaplavily, ale obalů stále přibývá a přibývá, takže tady taky nic.
Dále platíme (také skryté) daně za užívání platebních karet, ale plateb kartami rok co rok také přibývá, takže taky smůla.
Dále, abychom vyprodukovali méně odpadu, platíme daň za jeho odvoz a likvidaci (říkají tomu poplatek), jenže i přes toto je odpadů čím dál více a více...

Tak už dost! Klidně si někdo může tento paradox vzít jako téma své diplomové práce, ale myslím, že jako důkaz to pro tuto chvíli plně postačí: Z výše uvedeného je jiř asi každému jasné, že zavedená uhlíková daň koncentraci CO2 nesníží, ale naopak existuje vysoká pravděpodobnost,že ji naopak zvýší.

Víme sice, že agent Babiš ani krásy, ani rozumu, ani odvahy příliš nepobral a hodlá na příkaz ještě hloupější, jakési Šuly Lejnové, daň uhlíkovou zavést. Aby vedle Lejnové nevypadal jako to poslední lejno, tak to zdůvodňuje že prej, aby bola plaňéta zelenějša a čo-boly i ty motýle. ...jenže nebude. Stane se přesný opak, tak jako v předchozích příkladech placení daní. Lze téměř s jistotou konstatovat, že tato nová daň zapříčiní, že naše zem naopak zešedne, zhnědne a bude nehezky zapáchat.

Nevěříte?

Stalo se to už mnohokrát a stane se to i u vlády klimaticko-uhlíkových úchylů. Už si za posledních dva tisíce let dějin připadám jak u blbečků na dvorečku. Je to furt dokola: Zakažte knihy, písně, filmy a hlásat pravdu a budou se lavinovitě šířit, tisíci jinými cestami. Zakažte nebo zdražte alkohol a bude se pančovat, pašovat a chlastat ještě víc. Přikažte třídit veškerý odpad a ve škarpách kolem cest budou vznikat kilometrové černé skládky s obsahy odpadkových košů. Omezte klasické topení a zaveďte uhlíkovou daň a lidé budou pálit vše, co jim přijde pod ruku. Je to tak jednoduché.

Dodatečně ale můžeme poznamenat, že agent Babiš za to nemůže. I když ho nemusím a podle mého je tady už nějakých 450 let přesčas, tak v tomhle fakt nejede. Je to jen poslušný poskok, který udělá vše, co mu přikáží a na pokyn bez mrknutí oka zavede daně klidně na celou Mendělejevovu tabulku prvků. Jenže musíme mít současně na paměti to, že to že máme za premiéra bezmozkového robota (otázkou je, zda jsme měli kdy jiného), vykonávajícího jen příkazy bruselských neomarxistů sice není nijak povzbudivé, jenže bohužel - za to si můžeme sami.

Ale když ne robot Babiš, tak kdo? Kdo může za ty debilní nápady? Chudinka, nemocná Gréta Thunbergová?

Celkem by se hodilo svalovat vinu na psychicky narušené děvče, ale ne. Gréta je jen takový maňásek pro malé, hloupé děti, kterým se nechce chodit do školy a které v Grétě našli konečně legitimní záminku, aby mohly zůstat tupé a nevzdělané.

Po pravdě, mi se taky nikdy nechtělo do školy. A určitě jsem nebyl jediný. Počítám, že tento přirozený odpor k zabíjení života otravným vzděláváním měli, mimo příbuzných rodiny Hujerů, úplně všichni. Jenže dnes to vidím jinak. Těžko říci, jestli dobře nebo špatně. Nevím, ale rozhodně mi pobyt ve vzdělávacích zařízení dopomohl k tomu, že nemusím rozdávat pokutové bločky za špatné parkování, ani nemusím běhat s kvérem a poslouchat výplody zelených mozků s lampasy, ani nemusím kopat kanály a ani se nemusím ztrapňovat simulováním práce v nějaké ziskovce nebo na patnáctém oddělení, dvacátého odboru nějakého úřadu. Nikdo mi nemusí dávat pokyny, abych věděl co mám nebo nemám dělat a stejně tak je zcela marné mi říkat, co si mám o tom či onom myslet. Je to sice divné, ale vzdělání mě, svým způsobem, osvobodilo.

Vzdělání skutečně k něčemu je a jak vidět, když se mi do školy nechtělo, byl jsem ještě mladý a blbý. Stejně jako ti dnešní mladí - také mají právo být blbí. Jenže do školy by měli chodit. Měli by se vzdělávat. Než se manipulátory nechat tahat za nos, tak raději ho zabořit do starých knih. Nezlobte se, ale ono umět napočítat do pěti, aby jeden věděl, kdy je pátý den v týdnu, kdy si dopoledne zase půjde dělat selfíčka na náměstí, je pro život trochu málo.

Avšak to jsme jaksi z pátrání po viníkovi zavádění uhlíkové daně, trochu odbočili. Jenže stejně jsme toho moc nezjistili. Zatím jen, že za to nemůže ani robot Babiš a ani chudinka Grétka. Ovšem další v řadě podezřelých by mohla být ta opomenutá Šula Lejnová, přechodným bytem v Bruselu. Mohla, ale asi ne. To je jako chtít po rentgenu, aby vás uzdravil. Blbost. Lze jen zapnout a vypnout. Podobně jako slovenskou prezidentku, jako ukrajinského prezidenta, jako britského premiéra, jako francouzského prezidenta, jako amerického prezidenta a nemylme se - stejně jako kteréhokoli prezidenta českého. Já vím, zní to hrozně, ale bohužel. Zapnout, vypnout. Nic víc.

Ale pozor, mohli by to být ti, co vše dirigují! Co ty prezidenty dosazují a tak. Mám na mysli ty nejbohatší, kteří skoro všemu šéfují a kdyby to šlo, rádi by vlastnili celou planetu. Však víte o koho jde - o prázdninách se jedna jejich podřadnější skupina sešla, no spíše sletěla, na Googlem pořádaném sicilském megapárty. Prý to bylo kvůli řešení klimatu. ...teda, tak to alespoň říkali.

No, ale jak bylo vidět, šlo o falešné zprávy! Proboha, jak někdo může chtít po komediantech typu Leonardo DiCaprio, Barack Obama a Katy Perry řešit klima?? Samozřejmě, že 114 soukromých tryskáčů a 40 jachet na Sicílii nepřistálo z dlouhé chvíle. Ani Google určitě netrpí úchylkou vyhazovat 20 miliónů dolarů bezdůvodně oknem, ale z důvodu vyřešení změny klimatu to určitě nebylo. Počítám, že se brzy dozvíme, o co vlastně přesně šlo, nicméně tady taky samá voda. Tady, v naprostém vaccuu, původce ideje uhlíkové daně asi taky nemá smysl hledat.

Tak kdo? Už nám moc možností nezbývá. Když to není ta nejbohatší tisícina promile lidstva, tak kdo potom už jen zbývá. My? Těch 99,999% nejchudších? Nevím jak, ale dejme tomu, že ano. Že za zavedení uhlíkové daně skutečně můžeme my a dodatečně se pokusme hledat indicie či přímo důkazy tohoto odsudku.

Jako první se říká, že je nás moc. Myslím jako lidí na Zemi. Říká to Thanos v posledních Avengerech a říká to i důchodce Vlk, ve kterési své hodině na Slobodném vysielači.sk, takže by to měla být pravda, ne? Nebo ne? Nebo nejsou náhodou Avengers komiks a Vlk komik? Vždyť jak může důchodce od Plzně vědět, kolik je planeta schopna v klidu a bez následků uživit lidí? Asi to nebude mít tak dobře zkalkulované a proto to spíše vypadá, že se na ty Avengery díval taky a líbilo se mu, jak lotr Thanos, pouhým lusknutím prstů, efektně zrušil přesně 50% obyvatel naší planety.

Je to problém s tím, "že je nás moc". Nikdo totiž neřekl, kolik přesně nás má být. Jen se říká, že to je moc. Aha, řeknete si - a to má být jako důkaz jo? To jako stačí, když se z hlavního mediálního proudu i ze svobodných médií a dokonce i z komiksů budeme den co den dozvídat, že je nás moc?

Tak fajn, je nás moc. ...a prosím, kdy nás bylo akorát? Řekl to někdo v té době? Řekl někdo před 100, 200 lety: "tak lidi, dnes máme vyvážený stav, tak je to správné, tak to má být a už žádné množení!"? Nikoli. Nic takového nikdy nikdo neřekl a tedy ani dnes nelze říci, jestli nás je moc a nebo málo. Je to prostě jen blábol.

Pokud je někde na světě nějaký problém, že se lidi množí jak potkani a jejich zem je neuživí, vždycky si s tím příroda poradila. A to velmi snadno a velmi rychle - planeta si stavy redukovala hladomorem a následnými nemocemi. Jinými slovy přemnoženým oblastem omezila přístup k obživě a bylo hotovo. Lidé sice z hladových míst utíkali, ale při migraci půlka zůstala na cestě jako potrava pro mrchožrouty a přežili jen ty nejsilnější kusy. Prostě přirozená selekce podle hesla: Nejslabší máte padáka.

Jenže potom do tohoto vyváženého systému začal přírodě kafrat člověk moudrý. Přemnoženým kmenům řekl "hele nikam nelezte, my se o vás postaráme v rámci akce FOR AFRICA" a začal jim posílat potraviny, léky i lékaře bez hranic, aby se přemnožení mohli dál věnovat dalšímu množení. A ti, protože jim kafrající člověk moudrý nedodal televizní přijímače, tak to do puntíku splnili. Přemnoženým totiž zbylo na práci jen se nažrat, zatancovat si u ohně a množit se. Hezká náplň života. A skoro to dnes vypadá, že to kafrající člověk moudrý neudělal náhodou a že důvodem nebyla dobročinnost. Či...?

Ale to jsme zase trochu utekli od pátrání po původci uhlíkové daně. To by ovšem mohlo by to být známkou toho, že viník vůbec neexistuje. Že celá uhlíková zlodějina vznikla z něčího vtipu. Někdo prostě někde rozesmál hospodu uhlíkovou daní, ale bohužel to zaslechla nějaká hromada sádla a výkalů (trefné označení kreslíře Josefa Prchala pro politiky a ziskovkáře) a bystře se toho chytila. Hromada vycítila další možnost, jak okrádat lidi a říkat tomu "daň". To jediné oni umějí.

Zbývá tedy už jen doufat, že nikdo nebude vymýšlet vtipy o větru, slunci a vodě. Ani o dusíku, křemíku a hliníku. Ani o cikánech, židech, ufonech nebo negrech. Ani o...

...a nebo víte co? Raději už vůbec žádné vtipy nebo se nedoplatíme.

Dan Niel

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponStanislav Novotný: Zrušte koncesionářské poplatky! Už ani korunu České televizi a Českému rozhlasu   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 04:25:46 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
To z peněz nás všech jsou živeni nenasytní tvůrci pochybného zpravodajství, političtí školitelé, dezinformátoři a mizerní kabaretiéři.

Koncesionářské poplatky pro veřejnoprávní média? Jde vlastně o speciální daň legalizující okrádání občanů ve prospěch skupiny „potřebných“ z Kavčích hor a Vinohrad, pražských sídel České televize a Českého rozhlasu. Tahle daň umožňuje vnucovat lidem zboží, které si neobjednali. Funguje jako nástroj moci a vlivu politických stran a osob, které u nás prosazují cizí zájmy. Představuje zázemí k permanentním atentátům na tradiční evropskou a českou kulturu. Vytváří zdroje pro deformaci našeho politického systému a ostrakizaci řady skutečných osobností. Zajišťuje existenční jistotu pro kulturtrégry (šiřitele domněle vyšší kultury – poznámka redakce) naší doby. Shromažďuje prostředky pro vedení války proti vlastnímu národu a jeho zájmům.

Ať se ukáže skutečný zájem

Zrušení povinných koncesionářských poplatků je samozřejmě ve státním i národním zájmu. Nechť potom dosavadní koncesionáři – akcionáři, tedy občané, dobrovolně vkládají do nenasytného klobouku mistrů selektivního zpravodajství, politických školitelů, dezinformátorů či mizerných kabaretiérů své měďáky. Ocení tak vpravdě svérázným referendem veřejnoprávnost svých zaměstnanců. Po lehce představitelném výsledku budou moci politici složit reparát a vrátit obě média svému původnímu určení, anebo je bez náhrady zrušit. Ekonomika potřebuje pracovní síly.

autorem článku je Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií a bývalý policejní prezident
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponMichal Brand : Greta udělala příjimačky na herectví. Politicky se ukazuje fašistická, totalitní tvář klima-alarmistů   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 04:23:48 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Greta Thurneberg mluvila v OSN. Její řeč už naplno ukazuje totalitní, anti-demokratické, fašistické smýšlení klima-alarmistické sekty. Greta již více méně otevřeně hovořila o tom, jak ji nezajímá, zda lidé, ti obyčejní lidé souhlasí či nesouhlasí s jejími požadavky, že politici jsou povinni prostě udělat, co jim ona, svatá Gréta nařizuje a basta. Protože ona ví nejlépe, co musí všichni na celém světě okamžitě udělat a tak se jim to musí nařídit a donutit je k tomu stůj co stůj. Ryzí fašismus.

Fašismus nevzdělaných, hloupých, zmanipulovaných a snadno manipulovatelných lidí, kteří nerozumí ničemu z toho, o čem mluví.

V OSN všem shromážděným více méně demokraticky zvoleným politikům Gréta, tento švédský maskot zelené mafie, několikrát sdělil, co si to troufají neposlouchat ji a neplnit její příkazy. „How dare you?“ zaznělo v jejím hysterickém proslovu snad vícekrát než Sig Heil v průměrném projevu Adolfa H.

„Dozvěděli“ jsme se, že snížit emise CO2 na polovinu během příštích deseti let je málo, ona požaduje mnohem více. Jak jsem již psal – takové drastické snížení emisí CO2 lze opravdu zařídit. Poměrně snadno. Vrátíme se na úroveň pravěké společnosti. V Evropě přežije zhruba 50 000 lidí, víc pravěká bezemisní ekonomika neuživí. V Grétině rodném Švédsku přežijí jen malé skupiny lovců.

Mimochodem. Také jsme se dozvěděli, že dětství jí ukradli nikoli její rodiče a zelená mafie, kteří jí tak dlouho lhali a manipulovali, až u ní vyvolali naprostou psychózu - ale to politici respektující přání a zájmy svých voličů, tedy vlastně drtivá většina lidí na celé planetě jí ukradli dětství.

Také tato nevzdělaná pubertální duševně nemocná dívka označila za naprosto nezralé všechny, kteří nepropadají klima-hysterii jako ona. Pomatená hysterie kombinovaná s naprostým ignoranstvím je zřejmě nové kritérium „zralosti“.

Když odhlédneme od fašistického obsahu jejího proslovu, tak Greta Thurneberg předvedla v OSN na Klima-panelu velice zajímavou a dobře nacvičenou hereckou etudu. Jestli se uchází o přijetí na nějakou hereckou školu, podle mne herecký talent má. Dokáže se dokonce i rozbrečet, když si to role žádá. Ještě má problémy s tím naučit se text role zpaměti, ale to i v Hollywoodu může mít čtecí zařízení, aby to nemusela číst pořád z papíru.

Pro větší dramatický efekt může Gréta příště ještě rozvinout svoji hereckou etudu. Mohla by se třeba válet po zemi, škubat si vlasy a trhat oblečení, nesrozumitelně při tom chroptět a jen občas vykřiknout něco jako „CO2 mě zabíjí a vy to dopustíte“ „CO2, CO2, umírám!“ nebo „Vy a CO2 mě máte na svědomí“.

Pak by se zvedla, oprášila si kolena a šla si z plastových obalů sníst bio-eko-sendvič a eko-bio-banán dovežené letecky přes půl zeměkoule.

Můžete se podívat sami na její „proslov“ a sami posoudit, zda jde jen o můj dojem, nebo zda již tato zmanipulovaná, svůj-status-celebrity milující narcisistní osoba (https://en.wikipedia.org/wiki/Narcissism , to má mimochodem Gréta další, už asi třetí nebo čtvrtou duševní poruchu do sbírky) opravdu hovoří jako vyděrač, diktátor, agitátor pro totalitu, jako mluvčí „ekologického“ fašismu:Nevím proč, jistě jen náhodou jsem si vzpomněl na jiné video, podobně přesvědčivé jako Grétina scénka:

https://www.liveleak.com/view?t=ecb_1455287776Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponTrump dal Evropě ultimátum týkající se Ukrajiny   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 04:16:51 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Prezident USA Donald Trump v úterý 24. září na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku sdělil, že Washington bude i nadále blokovat pomoc Ukrajině do té doby, dokud Evropa nezačne vyčleňovat více prostředků.

„Oni to nedělají. Pouze Spojené státy. My dáváme velké množství peněz,“ zdůraznil americký prezident.

20. září se uvádělo, že rozvědka USA zahájila řízení kvůli jakémusi „slibu“, který dal Trump v rozhovoru se Zelenským. Prezident USA odmítl veškerá obvinění, nazval je falešnými zprávami a prohlásil, že rozhovor měl blahopřejný charakter.

Koncem srpna dal Trump pokyn, aby byly zmrazeny finance z vojenského rozpočtu na dobu prověrky. Na pokyn prezidenta byla zahájena prověrka toho, do jaké míry jsou vyčleněné prostředky vydávány v zájmu Washingtonu.

V Kongresu prohlásili, že budou usilovat o to, aby byla Kyjevu poskytnuta vojenská pomoc navzdory vůli prezidenta. Nakonec v prezidentské kanceláři přijali rozhodnutí o uvolnění těchto peněz.

Kromě prostředků od amerického ministerstva obrany v roce 2019 dostane Kyjev 445 miliónů dolarů po linii MZV. Včetně těchto prostředků USA vyčlenily Ukrajině za posledních pět let 1,5 miliardy dolarů na rozvoj armády.

Rozvědka USA se znepokojila kvůli rozhovoru Trumpa se Zelenským

Rozvědka USA mohla být znepokojena kvůli rozhovoru prezidenta USA Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, uvádí The Washington Post.

Uvádí se, že není zcela jasné, jestli skutečně byl dán nějaký „slib“ Zelenskému a v čem konkrétně spočíval. Pravděpodobně by to mohla být reakce USA, pokud by Ukrajina pomohla při vyšetřování proti Josephu Bidenovi, hlavnímu soupeři Trumpa v prezidentských volbách v roce 2020, který byl údajně byl spolčen s Kyjevem během předchozí kampaně. Jde o červencový telefonický rozhovor, dva a půl týdne po němž byla podána stížnost.

19. září se objevila informace, že prezident USA Donald Trump v rozhovoru s nějakým zahraničním prezidentem údajně dal „slib“, kvůli němuž výzvědné služby musely podat oficiální stížnost a nahlásit to Kongresu. Americký prezident později na Twitteru odmítl veškerá obvinění a označil je za falešné zprávy.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9RuT

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGenerální tajemník OSN varoval před válkou v Perském zálivu   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 04:10:47 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
I ta nejmenší chyba může vést k válce, prohlásil v pondělí generální tajemník OSN António Guterres ve svém vystoupení na Valném shromáždění v New Yorku. Situace v Perském zálivu se vyhrotila po útoku na ropné objekty v Saúdské Arábii. Rijád a západní země z incidentu obvinily Írán. Teherán odpovědnost odmítá.

Útok na objekty ropné společnosti Saudi Aramco je zcela nepřijatelný, uvedl Guterres. Svět podle něj čelí riziku rozsáhlého ozbrojeného konfliktu v Perském zálivu.

„V prostředí, kdy i sebemenší špatný odhad může vést k rozsáhlé konfrontaci, musíme udělat vše možné, aby převládly rozum a zdrženlivost,“ prohlásil generální tajemník na Valném shromáždění. „Čelíme alarmující možnosti ozbrojeného konfliktu v Zálivu, jehož důsledky si nemůžeme dovolit,“ dodal.

Guterresova slova zazněla deset dní po útoku na ropná zařízení Abkajk a Churajs na východě Saúdské Arábie. Útok zapříčinil snížení těžby o 5,7 milionů barelů ropy denně, což představuje polovinu těžby království a asi pět procent světových dodávek ropy.

K útoku, ke kterému došlo v sobotu 14. září, se přihlásili jemenští povstalci Hútíové. Ti za podpory Íránu bojují proti mezinárodně uznávanému prezidentovi Jemenu Abd Rabú Mansúrovi Hádímu a intervenční koalici pod vedením Saúdské Arábie.

Spojené státy a Saúdská Arábie však z útoku bezprostředně obvinily Írán. Zástupci koalice pod vedením Saúdské Arábie později představili důkazy, které mají dokazovat odpovědnost Teheránu. Podle nich byly k útoku použity drony i rakety.

V pondělí Velká Británie, Francie a Německo z incidentu rovněž obvinily Írán. Ve společném komuniké, které na okraj zasedání Valného shromáždění podepsali francouzský prezident Emmanuel Macron, britský premiér Boris Johnson a německá kancléřka Angela Merkelová, vyjádřili solidaritu se Saúdskou Arábií. Tři lídři, kteří jsou rovněž signatáři jaderné dohody s Teheránem, vyzvali Írán, aby se nevydával cestou provokací a eskalace.

Teherán veškerá obvinění odmítá. V úterý íránský prezident Hasan Rúhání prohlásil, že Hútíové zostudili Spojené státy tím, že dokázali prolomit jejich protivzdušnou obranu. Dříve íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf zdůraznil, že Hútíové mají důvod pro odvetu na útoky koalice pod vedením Saúdské Arábie.

Světu hrozí velký zlom

Guterres varoval nejen před válkou v Perském zálivu, ale i před konfrontací mezi Spojenými státy a Čínou. Podle něj hrozí, že Čína a Spojené státy budou mít zcela odlišné zájmy a vytvoří dvě nezávislé světové měny, finanční pravidla a geopolitické a vojenské strategie, kde budou platit pravidla hry s nulovým součtem.

Podle Guterrese riziko nemusí být velké, ale je reálné.

„Musíme učinit vše možné proto, abychom tomuto velkému zlomu zabránili,“ prohlásil generální tajemník. Podle něj je nutné zachovat společnou univerzální ekonomiku v multipolárním světě. Dále varoval před změnami klimatu a rostoucí nerovností ve světě.

Zdroj: https://sptnkne.ws/9Rm2Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponGenerální tajemník Organizace pro šanghajskou spolupráci zveřejnil prohlášení ohledně hongkongské situace   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 04:06:05 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Generální tajemník Organizace pro šanghajskou spolupráci Vladimir Norov dne 23. září zveřejnil prohlášení ohledně hongkongské situace, ve kterém členské státy této organizace vyslovily společné stanovisko na boj proti zasahování vnějších sil do čínsko-hongkongských záležitostí. Prohlášení je toto:

Organizace pro šanghajskou spolupráci pevně podporuje zachování autoritativního postavení mezinárodního práva, je pro dodržování Charty OSN, zejména principů ohledně nevměšování se do vnitřních záležitostí, principů o vzájemném respektu svrchovanosti a územní celistvosti, zásad o ochraně zájmů různých států.

Proto Organizace pro šanghajskou spolupráci apelovala na vnější síly, aby zanechaly jakéhokoli jednání, které by mohlo vést ke zhoršení situace v čínské zvláštní administrativní oblasti Hongkongu a zastavily vytváření překážek pro obnovení pořádku a stability v Hongkongu.

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponBabišův nový střet zájmů   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 03:57:13 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
„Budování vztahů, podpora růstu” by klidně mohlo být heslem nového Národního rozvojového fondu, jehož vznik v pátek oficiálně oznámili premiér Andrej Babiš, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a generální ředitel Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) Jiří Jirásek. Ve skutečnosti jde o slogan zdánlivě obdobného malajského státního rozvojového fondu 1MDB. Fond je v nejméně deseti zemích vyšetřován trestními či regulatorními složkami kvůli podezření z korupce, praní špinavých peněz a dalších trestných činů. Malajsie podala trestní oznámení na banku Goldman Sachs a 17 jejích současných či bývalých zaměstnanců. „To se u nás stát nemůže,” mohou argumentovat čtyři české komerční banky, které do Babišova nového fondu vstupují v roli „investorů.” Založení fondu ale provázely nadsazené a vágní výroky. Až páteční rozhovor s generálním ředitelem ČSOB Johnem Hollowsem ukázal, že jde o podnik motivovaný čistě vidinou zisku. Mohlo by to fungovat i tak, ale jen pokud se podaří zvládnout nesčetné střety zájmů.

Erik Best

Zdroj: http://www.fsfinalword.cz/
Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponJan Ruml – další z nezničitelných   
Pridal tk Středa 25 září 2019 - 03:54:27 Cist komentare / psat: 0 | Trackbacks:    Tisknout  Vytvořit z této novinky PDF 
Kampak se nám „ztratil“ pan Jan Ruml? Nebojte se, nezmizel. Přisál se jen nenápadně na státní rozpočet.

Postava Jana Rumla v čele neziskovky pro migraci snad už ani nikoho nepřekvapí.

Když už si veřejnoprávní televize pozvala do svého vysílání zástupkyni Sdružení pro integraci a migraci, tak není na škodu věci se podívat, co je toto sdružení zač. V jeho čele stojí – kupodivu – Jan Ruml, s titulem „Předseda správní rady Sdružení pro integraci a migraci“.

Když se podíváme na závěrečnou zprávu za rok 2014, tak zjistíme, že tohle sdružení má příjmy z veřejných zdrojů něco přes osm milionů. Veřejné zdroje jsou evropské fondy, hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Visegrádský fond, Norské fondy a tak dále. Vesměs, kromě Sorosovy nadace, jsou to veřejné zdroje, čili naše peníze. „A z těchto veřejných zdrojů dostává sdružení kolem osmi milionů“, začíná Petr Žantovský pohled na chod tohoto sdružení.

Když se ovšem podíváme na kolonku výdajů, tak zjistíme, že z těch osmi milionů jich celých šest a čtvrt milionu jde na osobní náklady, na mzdy, plus sociální a zdravotní pojištění. Tedy více než šest milionů z osmi utratí za své pohodlné a královsky honorované bytí v tomto sdružení, což je úžasné. To je báječný a fantastický byznys, tomu se říká nezisková organizace. Nevytváří žádný zisk, nic veřejně prospěšného za ní není vidět, ale naprostá většina příjmů z veřejných prostředků jde na platy příživníků, kteří tam takzvaně „pracují.“

„Další významnou položkou jsou tzv. ostatní služby, není tam ovšem nikterak definováno, co to je. Ale můžeme si třeba představit, že jsou to honoráře za brožury a podobné záležitosti, čili zase to může být nějakou nenápadnou, avšak pro veřejnost bohulibou formou přesunuto do těch správných kapes. To ale nemůžeme tvrdit s určitostí, protože to nám tato závěrečná zpráva nerozšifrovává,“ lituje mediální odborník.

Položil jsem si proto logickou otázku, co by se za těch osm milionů dalo skutečně udělat pro migranty a uprchlíky. „Myslím, že by se za ně dal slušně opravit jeden menší špitál v rozbombardované Sýrii.

Tak dávám takový veřejný návrh, zrušme tyhle neziskovky, je jich víc než dvacet, ročně přes ně dohromady protéká miliarda, když se to nasčítá i s Člověkem v tísni, a dávejme tyto stejné peníze z veřejných zdrojů na konkrétní projekty v konkrétních místech. V těch místech, která jsou skutečně a doložitelně postižená válkou a genocidou. A všichni naši zanícení „pomahači z vedení těchto neziskovek“ by mohli odletět na ona místa v Sýrii, či Iráku a tam „nezištně pomáhat válečným obětem“.

To je to jediné, co bychom mohli udělat a pak bychom jako Česká republika mohli žádat o Nobelovu cenu za mír,“ vyzývá Petr Žantovský k tomu, aby se veřejnými prostředky určenými na pomoc migrantům nemrhalo na trafiky a platy odumřelých politických osobností lidí zalezlých do neziskových organizací.

V Česku heslo dneška – bohužel – dosud zní: Nemáš dobře placenou jakoby práci? Založ neziskovku a o nic se už dál nestarej ! (ovšem platí to výhradně a pouze pro zasloužilé, odumřelé a toxické politické kreatury).

Šikovný to chlapík! Momentálně ALE po mozkové příhodě a nevychází na veřejnost ... Taky na něj došlo? Bohužel. Boží mlýny?

Sdilet na:   Facebook MySpace Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUponHledat Info kuryr
Novinky pro 2019
Facebook KURÝR

Wedos

www.otvoroci.com

www.slovane.orgwww.slevyusteckykraj.czTOPlist


© www.infokuryr.cz
Vygenerováno za:0.2163 sec,0.0518 z toho dotazů.Dotazů v DB:17. Použitá paměť:1,627kB